Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 26. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

− Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 

Predkladaný text : A6-0082/2009

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu pani Aukenovej, pretože sa domnievam, že všetci občania v Európe majú právo na správne uplatňovanie všetkých právnych predpisov a že vlády všetkých členských štátov musia chrániť osobné vlastníctvo každého občana.

Mnoho ľudí sa stalo obeťou sporných rozhodnutí v Španielsku a mnohí z nich ich adresovali Výboru pre petície, podľa mňa správne. Napriek tomu mám zmiešané pocity. Myslím si totiž, že musíme byť opatrní pri prijímaní právnych predpisov, ktoré znamenajú zavádzanie ďalších zásahov Európy na úkor členských štátov. Konkrétnym príkladom je situácia vo flámskej periférii Bruselu, kde Európska únia začína zasahovať do politiky výstavby, ktorej cieľom je umožniť mladým flámskym rodinám naďalej žiť v ich miestnej oblasti.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia