Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 26. marec 2009 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

3. Skupinske tožbe (razprava)
Video posnetki govorov
Zapisnik
MPphoto
 
 

  Predsednik. – Naslednja točka je izjava Komisije o skupinskih tožbah.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, članica Komisije. − Gospod predsednik, kot veste, so bile tožbe že od začetka mojega mandata zelo visoko na mojem seznamu prednostnih nalog. Verjamem, da materialne pravice dosežejo svojo moč le, kadar se izvajajo in so podprte z učinkovitimi tožbami za potrošnike. Vse pogosteje veliko število potrošnikov izgubi zaradi istih ali podobnih nezakonitih praks trgovcev in jim niso zagotovljena pravna sredstva.

Komisija je preučevala problem, s katerimi se srečujejo potrošniki pri pridobivanju odškodnine v skupinskih tožbah. Naročili smo študije, o vprašanju smo razpravljali s partnerji, opravljali raziskave in posvetovanja preko interneta, nedavno pa smo objavili tudi zeleno knjigo, na katero smo prejeli več kot 170 komentarjev.

Čeprav se je posvetovanje uradno končalo 1. marca 2009, še vedno prejemamo pripombe in zagotovim vam lahko, da več dokazov ko zberemo, bolj se potrjuje našo prepričanje, da obstaja problem. Prav zaradi tega moramo poiskati rešitev, ki je v interesu pravice in zdravega evropskega gospodarstva.

Zelena knjiga o skupinskih tožbah potrošnikov vsebuje številne načine za reševanje tega problema. Predhodna analiza prejetih odzivov nakazuje, da partnerji prepoznavajo nezadovoljive obstoječe razmere glede skupinskih tožb v državah članicah. Obstaja soglasje glede nujnosti izvedbe dodatnih ukrepov za dosego učinkovitih tožb potrošnikov in s tem obnove njihovega zaupanje v trg.

Potrošniške organizacije podpirajo zavezujoče ukrepe glede sodnih shem skupinskih tožb v vseh državah članicah, skupaj z drugimi možnostmi, kot je razširitev obstoječih mehanizmov za alternativno reševanje sporov (ARS). Podjetja bi podprla mehanizme ARS.

Čez nekaj tednov, ko bomo primerno analizirali vse odzive, bomo objavili vse odgovore, skupaj z izjavo o povratnih informacijah, ki smo jih prejeli, pred poletjem pa bomo pripravili različne načine za reševanje problema skupinskih tožb. Tu ne bo šlo le za ponovitev štirih možnosti, navedenih v zeleni knjigi. Naše razmišljanje poteka dalje v smeri odgovorov na posvetovanje o zeleni knjigi. Komisija bo na podlagi rezultata vseh posvetovanj pozorno preučila gospodarski in socialni vpliv na partnerje, vključno s stroški in prednostmi, povezanimi z morebitnimi rešitvami. 29. maja bomo izvedli obravnavo, kjer bomo s partnerji izmenjali predhodne ugotovitve.

Naj poudarim, da ne bomo sledili izkušnjam v ZDA, ne glede na pot, ki jo bomo izbrali. Namesto tega bomo sledili evropskim pravnim kulturam in upoštevali obstoječe izkušnje držav članic. Ko bodo možnosti jasneje opredeljene, se bodo Evropski parlament, države članice in partnerji prepričali, kot sem se tudi sama, ne le, da obstaja problem, ampak da moramo in lahko najdemo učinkovito rešitev na evropski ravni.

Zakaj bi morala ugledna podjetja trpeti zaradi nepoštenih konkurentov, ki imajo koristi, kadar potrošniki niso odškodovani? Poudarjam „odškodovani“. Prav za takšno obliko tožb si prizadevamo. Zakaj bi se morali potrošniki odreči svojim legitimnim pričakovanjem glede odškodovanja in zakaj naj bi družba prenašala razkorak med blaginjo in pravico?

Prepričana sem, da bomo našli rešitev, ki bo predstavljala pravo uravnoteženost med izboljšanjem dostopa potrošnikov do tožb in izogibanjem neutemeljenih tožb. Učinkovite tožbe bodo povečale zaupanje potrošnikov v notranji trg in v to, kar lahko Evropa stori zanje. To je zlasti pomembno v kruti realnosti trenutne gospodarske in finančne krize. Kot veste, bodo prihodnje mesece zaznamovale ključne institucionalne spremembe, to pa lahko vpliva na potek in izvedbo našega dela v zvezi s skupinskimi tožbami.

V zvezi s pobudo Komisije o odškodninskih tožbah za kršitev evropskih protimonopolnih pravil lahko zagotovim, da Komisija prav tako kot Parlament meni, da morata biti ti dve pobudi, ki se nanašata na skupinske tožbe, skladni. Skladnost še ne pomeni, da se morajo v različnih političnih pobudah uporabljati enaka orodja za dosego enakih ciljev. Prav tako lahko zagotovim, da bom še naprej osebno zavezana temu problemu in bom do konca mandata svoje delo opravljala z enako energijo in prizadevnostjo kot do sedaj in seveda ob pomoči in podpori Parlamenta.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, v imenu skupine PPE-DE. Gospod predsednik, z veseljem ponovno pozdravljam komisarko Kunevo v Parlamentu. Komisarka, uporabiti moramo le vaše besede o energiji in prizadevnosti pri uresničevanju interesov potrošnikov, ki smo ju, z naše strani Parlamenta, pa tudi s strani vseh članov našega odbora, občudovali in močno vas podpiramo, da nadaljujete s tem delom.

V zvezi s skupinskimi tožbami menim, da ste k problemu pristopili na pravi način. Nenehno trdimo, da gre za zelo zapleteno vprašanje. Niso vključeni le ukrepi na evropski ravni, ampak tudi zelo zahtevna vprašanja o vključevanju nacionalnega in regionalnega prava, predvsem pa, kot ste že omenili, mora biti v središču potrošnik sam.

Zares ste bili dosledni pri trditvah, da sta zaupanje potrošnikov v notranji trg in čezmejna trgovina dve izmed temeljnih vprašanj, ki ju moramo zastaviti, saj drugače potrošnikom ne bodo zagotovljene pravice dostopa in možnost uveljavljanja njihove čezmejne izbire. Menim, da o tem tudi teče današnja razprava.

Predvsem menim, da sta pomembna časovni okvir in celovitost rešitev, saj ste navedli številne rešitve, vendar je popolnoma jasno, da bo za rešitve, ki lahko vključujejo nekatere nove sodne mehanizme na evropski ravni, potrebno veliko več časa in bodo verjetno bolj sporne, kot pa izbira nekaterih ukrepov za alternativno reševanje sporov ali uporaba obstoječih ukrepov za sodelovanje potrošnikov. Menim, da se vsi v tem odboru spominjamo, da je okrepljeno sodelovanje na področju potrošnikov predstavljalo vidik, ki je bil uveljavljen prek odbora v zadnjem Parlamentu, in želimo si, da postane učinkovitejše. Menim, da predstavlja sredstvo, s katerim lahko potrošnikom zagotovimo takšno vrsto tožb, ki jo iščemo, ne samo na področju skupinskih tožb, ampak tudi pri učinkovitejšem reševanju čezmejnih tožb. Če lahko tu zagotovimo to zavedanje pomembnosti in časovno razporeditev ter hitrost, potrebno za hitro iskanje najboljše rešitve, potem vam priporočam, da razmislite o poti naprej.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, v imenu skupine PSE.(DE) Gospod predsednik, komisarka, hvala, da ste prevzeli pobudo Skupine socialdemokratov v Evropskem parlamentu in se posvetili tej zadevi, saj gre za vprašanje, ki je za državljane pomembno.

Tu imam svoj prenosni telefon. Številni mladi ljudje so mi potožili, da imajo zelo veliko problemov, saj je zaradi takšne ali drugačne pogodbe, ki so jo sklenili popolnoma nenamerno – na primer za tone zvonjenja – vsota denarja vsak mesec odšteta za obdobje petih, šestih, sedmih, osmih mesecev. Nihče ne gre na sodišče zaradi 5 EUR, vendar pa če ima podobne izkušnje milijon državljanov, podjetje pa neupravičeno pridobi 5 milijonov EUR, gre za primer nepoštene konkurence glede na tiste konkurente v Evropski uniji, ki pravilno poslujejo. Zato je zelo pomembno, da obravnavamo to vprašanje.

Prav tako pa je pomembno za ljudi, za mlade ljudi, starše, ki se srečujejo s tem, da so jim zagotovljena pravna sredstva, s katerimi lahko okrepijo svoj položaj. V času, ko se Evropa združuje, ko ljudje nakupujejo preko interneta, je pomembno, da vzpostavimo te čezmejne instrumente, s katerim bomo omogočili njihovo ustrezno uporabo. Zaradi tega moramo po mnenju moje skupine preučiti ravno skupinsko ukrepanje, ki ga omogočajo takšni instrumenti, da bi lahko ocenili, ali jih je mogoče uporabljati v Evropski uniji. Vendar pa, kot ste tudi že povedali, komisarka, moramo pripraviti te instrumente na takšen način, da bo mogoče preprečiti vključevanje skrajnosti, kot smo jim bili na primer priča v ZDA, in jih namesto tega prilagoditi našemu pravnemu sistemu. Za to si moramo prizadevati in v naslednjih mesecih želimo še naprej delati na tej zadevi.

Komisarka, veste, da vas v tej zadevi podpiramo. Ko govorimo o krepitvi pravic državljanov, socialni demokrati vedno sodelujemo.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). - (DE) Gospod predsednik, komisarka, zahvaljujem se vam, da lahko sodelujemo v tej razpravi. Vesel sem, gospa Kuneva, da ste bili na zahtevo skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov v veliko pomoč pri zagotavljanju, da bo predlog Generalnega direktorata Komisije za konkurenco, ki se nanaša na skupinsko tožbo in ki je v začetku nameraval urejati to zadevo v skladu z prakso v ZDA, pripravljen s pomočjo horizontalnega pristopa in v resnici zagotavljal enako obravnavo za vse v Evropski uniji – mala in srednje velika podjetja, potrošnike, delavce in podjetnike. To je pomemben korak naprej, ki ga želimo podpreti na zelo konstruktiven in pozitiven način.

Zavedamo se, da v številnih posameznih primerih Skupnost seveda trdi, da se zdi izvajanje kolektivnih pravic uspešnejše kot posamezno izvajanje. Vsekakor pa smo še naprej prepričani, da način posnemanja skupinskih ukrepov, ki najbolj varujejo potrošnike, ne predstavlja skupinska tožba, ampak javno izvajanje takšnih tožb, na primer s pomočjo posnemanja tožb, kot je to navedeno v nemškem zakonu proti nepošteni konkurenci, saj bodo posamezni potrošniki zelo pozorno premislili, ali vložiti kolektivni ukrep pri odvetniku za 4,99 EUR ali pa bi dejansko bilo bolje, če bi na primer te tožbe nenehno javno spremljal varuh človekovih pravic in izvajal z ustreznimi sredstvi. V zvezi z vprašanjem, kako povezati ta dva elementa, menim, da moramo previdno razmisliti, kako lahko pomagamo potrošnikom na najučinkovitejši način, saj potrošniki ponavadi nimajo časa, da bi obiskali odvetnika, ampak pogosto želijo hitro in enostavno najti pomoč.

Druga točka, za katero menim, da je pomembna – saj je tudi tu vaš Generalni direktorat opravil zelo dobro delo –, je, da je bil najzanimivejši element razprava bavarskega zastopništva v Bruslju, kjer je vaš Generalni direktorat kot odgovor na vprašanje, ali lahko z uporabo evropskih pravnih sredstev ovržemo tip skupinske tožbe, ki jo lahko najdemo v ZDA, jasno navedel, da „ne moremo“. To po našem mnenju pomeni, da tega modela ne smemo popolnoma prezreti. Še naprej ga moramo obravnavati, vendar zelo pozorno, in v razpravo vključiti države članice in njihove pravne možnosti, da bomo lahko na koncu dosegli, kar želimo, to pa je pravi evropski model, ki je še posebej privlačen za potrošnike, hkrati pa varuje tudi mala in srednje velika podjetja.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). - Gospod predsednik, vem, da se komisarka zaveda, da bo jutri v Združenem kraljestvu odšlo na visoko sodišče 4 000 potrošnikov in skušalo doseči odškodnino za resne alergične reakcije, hospitalizacijo in smrt, do katerih je prišlo zaradi uporabe kemikalije v kavčih in gospodinjskih potrebščinah, ki je bila sedaj prepovedana v EU. Francija, Švedska in Poljska so prijavile podobne primere in poškodbe. V Evropi je več tisoč morebitnih potrošnikov, ki so utrpeli resne poškodbe zaradi te strupene kemikalije.

Verjamem, da državljani podpirajo evropsko posredovanje, če bo to resnično pomagalo potrošnikom pri reševanju resničnih problemov. Resnična pomoč v takšnih primerih pomeni zagotavljanje pravice, da kolektivno ukrepajo, kjer koli že kupijo blago in storitve. Zato je naš odbor sprožil spletno posvetovanje o predlogu Komisije glede pravic potrošnikov. Prejeli smo številne odzive in mnogi med njimi – odzivi podjetij in potrošnikov – so izpostavili potrebo po učinkovitem dostopu do čezmejnih pravnih sredstev in pravnih poti.

Prepričana sem, da obstaja dovolj primerov, kot je primer s strupenimi kavči, z dovolj prepričljivimi dokazi, iz katerih je razvidno, da so potrebne številne rešitve za skupinske tožbe, ne samo, da bi se s tem izboljšal dostop do pravne varnosti, ampak da bi se hkrati preprečevale nezakonite in nepoštene poslovne prakse. V našem odboru seveda želimo, da imajo potrošniki dostop do poceni, dostopnih sredstev, kot je ARS, vendar verjamem, da je današnja razprava namenjena predvsem prepoznavanju praktičnih načinov za zagotavljanje prave pomoči našim državljanom in potrošnikom, s čimer bo zagotovljeno, da bodo deležni poštene obravnave, prave tožbe in ustreznih pravnih sredstev.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE).(DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej želim povedati, da tudi mi načeloma podpiramo predlog Evropske komisije in to zeleno knjigo.

Kot so povedali prejšnji govorniki, ni nobenega dvoma, da obstaja „masovni“ pojav, pri katerem relativno majhne izgube prizadenejo veliko število ljudi. Posamezne izgube so majhne, vendar če jih seštejemo skupaj, predstavljajo visok znesek. Da bi rešili ta problem, potrebujemo instrument. Moje mnenje je, da je prav, če razmislimo o nečem podobnem.

Ker razmišljam pozitivno, tudi sam zelo podpiram dejstvo, da je Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov v svoji zeleni knjigi prav tako dal velik poudarek vprašanju mehanizmov za alternativno reševanje sporov. To se zelo razlikuje od bele knjige Generalnega direktorata za konkurenco, o kateri je včeraj prav tako tekla razprava v tem Parlamentu in ki je do sedaj popolnoma zanemarjala možnost mehanizmov izvensodnega reševanja sporov. Menim, da je Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov v svoji zeleni knjigi naredil večji napredek, kot pa člani Generalnega direktorata za konkurenco.

Vseeno pa bi rad jasno poudaril dve stvari, na kateri je po mojem mnenju vsekakor treba gledati kot na kritična komentarja. Čez nekaj minut bo Parlament opoldne sprejel moje poročilo o beli knjigi, ki ga je pripravil Generalni direktorat za konkurenco. V tem Parlamentu bomo z veliko večino zahtevali, da Evropska komisija pri obravnavi tega vprašanja izbere horizontalni pristop.

Ne smemo končati s sektorskimi instrumenti: enim za področje varstva potrošnikov, enim za področje protimonopolne zakonodaje, še enim za kapitalski trg, mogoče enim za okolje, mogoče za socialne zadeve, vsi pa bi si med samo nasprotovali, posegali v pravne sisteme držav članic in v končni fazi pripeljali do pravne zmešnjave, ki je ne bi mogel obvladati noben strokovni delavec. V preteklosti smo pogostokrat videli takšne primere. Pravkar mislim na razpravo o direktivi o poklicnih kvalifikacijah, ki smo jo kasneje tudi združili v en sam instrument, saj te drobitve ni bilo mogoče več obvladovati. Komisija v tem primeru ne bi smela ponoviti iste napake. Zagovarjati mora horizontalen pristop že od samega začetka. Kot bo postalo očitno v nekaj minutah, je to jasno stališče Parlamenta.

Še zadnja točka: zelo toplo pozdravljam dejstvo, da smo se dogovorili in zavrnili industrijo tožb, ki bi temeljila na ameriškem modelu s prometom 240 milijard USD na leto, kjer imajo koristi izključno odvetniki, stranke pa ne dobijo popolnoma ničesar. V Evropi želimo pristno pravno držav in želimo obdržati naš tradicionalen sistem in naše razumevanje prava.

 
  
MPphoto
 

  Martí Grau i Segú (PSE).(ES) Gospod predsednik, na trgu brez meja, kot je Evropa, je pomembno, da hkrati s tem, ko zagovarjamo zdravo konkurenco, z enako zagnanostjo varujemo tudi potrošnike.

V zadnji polovici stoletja so bile trgovinske ovire za proizvode odpravljene, vendar pa te ovire v veliki meri še vedno obstajajo za potrošnike.

Potrošniki pogostokrat ne prijavijo, potrošniške organizacije pa ne preganjajo protipravnih poslovnih praks zaradi splošnega prepričanja, da je težko dobiti odškodnino.

Skupinske tožbe prihranijo napore, kadar je prizadetih veliko ljudi, ter zagotavljajo veliko boljšo možnost za dosego sporazuma o odškodnini. Zaradi čezmejne narave večjega dela gospodarskih transakcij v Evropski uniji te pravice kolektivne pritožbe ni mogoče omejiti z nacionalnimi mejami.

Potrebujemo resnično pobudo, ki bo zajemala vso Evropo, ki bi prinesla določeno stopnjo usklajenosti med obstoječimi nacionalnimi sistemi, da bi ti lahko bili učinkoviti. Model izbire mora biti namenjen zagotavljanju enostavnega dostopa potrošnikom do sistema in izogibanju prekomernim stroškom in birokraciji.

Zato menim, da moramo kot prednostno nalogo obravnavati postopke za alternativno reševanje sporov, saj so prožnejši, pa tudi enostavnejši in cenejši pravni postopki.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Gospod predsednik, v Parlamentu obstaja veliko soglasje, da moramo zagotoviti boljšo varnost za potrošnike, predvsem tam, kjer v primeru majhnih izgub posameznikov veliko število teh izgub lahko predstavlja problem, saj ne vidijo nobene možnosti za smiselno posamično tožbo. Vprašanje je, kako naj uredimo varstvo potrošnikov in izboljšanje tega varstva? V zvezi s tem je zelo pomembno – in Komisiji sem za to zelo hvaležen –, da prav namerno preučimo vse alternative in vse vidike tega celovitega vprašanja in se šele po pazljivem razmisleku odločimo glede rešitev.

V tem kontekstu bi rad izpostavil en vidik, ki do sedaj še ni bil omenjen. Ugotovili smo že – in v prihodnje bi se to lahko dogajalo vse pogosteje –, da za številne nevladne organizacije in številna združenja za varovanje potrošnikov možnost priprave množičnih tožb postaja oglaševalski material. To nevarnost bi morali povsem načrtno vključiti v naš premislek, tako da na koncu ne bomo pomagali tistim, ki pomoči ne potrebujejo, tiste, ki jo potrebujejo, pa pustili na cedilu.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, članica Komisije. − Gospod predsednik, zahvalila bi se vam za dragocena mnenja. Na nek način poznam že večino teh mnenj, saj smo točko za točko obravnavali najpomembnejše dele vaših pomislekov in upanj, da bi v Evropi imeli skupinsko tožbo.

Še enkrat bi rada poudarila, da tako kot vi tudi sama ne želim, da se v evropsko kulturo uvedejo skupinske tožbe po ameriškem vzoru. Vem, da vas to najbolj skrbi. Kot je omenila tudi gospa McCarthy, gre za odškodnine. To se že dogaja v Združenem kraljestvu, vendar to nima nič skupnega s tem, o čemer razpravljamo, in s tem, kar predlagam kot naše prihodnje ukrepe v tej smeri.

V zvezi s tem želim poudariti naslednje. Preverjanje, ali obstaja dejanska potreba po skupinski tožbi: da, to počnemo in s tem bomo nadaljevali tudi po pripravi zelene knjige. Spoštovanje ustavnih omejitev: da. Izogibanje skupinskim tožbam po ameriškem vzoru: da. Zagotoviti, da bodo odškodnine izplačane, vključno z vsemi stroški, ki jih utrpi potrošnik, vendar pa istočasno izključiti vse elemente eksemplarične odškodnine: da, to nameravamo. Odvračanje od neupravičenih zahtevkov za odškodnino, kot je navedel gospod Rack: da. Spodbujanje načrtov za alternativno reševanje sporov: seveda, saj je to časovno manj zamudno, cenovno ugodnejše in enostavnejše tako za potrošnike, kot tudi za podjetja, in upošteva subsidiarnost.

S temi nekaj besedami želim povedati, da se popolnoma zavedamo izzivov in smo pripravljeni, da se soočimo z njimi, ter postopoma pripravimo dober predlog, pri tem pa z vami delamo na doseganju soglasja in skupnem razumevanju.

Predvsem cenim, da smo danes vsi spoznali, da imamo problem in da smo se pripravljeni soočiti s tem problemom. To je res dobro izhodišče za naslednjo fazo razprave. Ker je to izziv, s katerim se soočamo, bi rada predvsem poudarila to, na kar se je skliceval gospod Lehne – skupni pristop, horizontalni pristop s komisarko Kroes. Skupaj s komisarko Kroes, kot tudi z našimi ustreznimi službami, zelo tesno sodelujemo, da bi tako lahko zagotovili usklajenost naših pobud in ustvarili sinergije.

Načelo doslednosti pa ne pomeni, da za posebne situacije niso potrebne posebne rešitve. Pobudi sta osredotočeni na dve različni stvari. Medtem ko zelena knjiga o potrošnikih obravnava tožbe za kršitve zakonodaje o varstvu potrošnikov, pa se bela knjiga o konkurenci strogo nanaša le na kršitve zakona o konkurenci. Naslednja velika razlika med obema pobudama je, da zelena knjiga o potrošnikih pokriva le tožbe za potrošnike, medtem ko je mehanizem tožb, predlagan v beli knjigi o konkurenci, oblikovan tako, da koristi tako potrošnikom, kot tudi podjetjem.

Torej sem soočena z izzivom, kako za potrošnike zagotoviti učinkovito tožbo in s tem obnoviti njihovo zaupanje v trg. Iz prejšnjih razprav vem, da Evropski parlament podpira naša prizadevanja, da bi dosegli ta cilj. Naj še enkrat poudarim, da se bo Parlament skupaj z državami članicami in partnerji prepričal ne le, da obstaja problem, ampak da moramo in lahko najdemo učinkovito rešitev na evropski ravni.

Rada bi se vam zahvalila za to plodno razpravo in vaša dragocena mnenja in veselim se sodelovanja z vami na tem dokumentu v prihodnjih mesecih.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. – Razprava je končana.

Pisne izjave (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Lucian Hămbăşan (PPE-DE), v pisni obliki.(RO) Želim pohvaliti prizadevanja Evropske komisije, da bi izboljšala metode, ki jih lahko potrošniki uporabljajo za uveljavljanje svojih pravic v Evropi. Možnosti, predstavljene v zeleni knjigi, je treba podrobno obravnavati. Vendar pa je že očitno, da možnost št. 4, s katero bi bil uveden razred „zavrnilnih“ tožb, ki bi potrošniškim organizacijam zagotovil del plačil odškodnin, ni trajnostna (smiselna).

Če želimo povečati zaupanje potrošnika v notranji trg, moramo razmisliti o kombinaciji možnosti 2 in 3. Povedano z drugimi besedami, vzpostaviti moramo evropsko mrežo nacionalnih izvršilnih javnih organov, ki bodo imeli večje pristojnosti za učinkovito posredovanje v primeru mednarodnih tožb (v tujini). Poleg tega moramo ponovno pregledati mehanizme za alternativno reševanje sporov in po potrebi uvesti nov mehanizem, ki bo omogočil učinkovitejše uveljavljanje pravic potrošnikov tudi izven sodišč.

Na koncu bi rad poudaril, da moramo zagotoviti sprejetje horizontalnega pristopa v zvezi z mehanizmom skupinskih tožb in se tako izogniti drobljenju nacionalnih zakonodaj ter vzpostaviti enoten, skupen instrument za vse države članice.

 
  
  

(Seja je bila prekinjena ob 11.35 in se je nadaljevala ob 12.05)

 
  
  

PREDSEDSTVO: GOSPOD ONESTA
podpredsednik

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov