Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2248(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0082/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0082/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/03/2009 - 4.6
CRE 26/03/2009 - 4.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0192

Puheenvuorot
Torstai 26. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

4.6. Espanjan laajan kaupungistamisen vaikutus Euroopan kansalaisten oikeuksiin, ympäristöön sekä EU:n lainsäädännön soveltamiseen, saatuihin vetoomuksiin perustuen (A6-0082/2009, Margrete Auken) (äänestys)
PV
  

- Ennen äänestystä

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin ilmoittaa parlamentille, että periaatteellisista syistä haluaisin vetää pois nimeni sosialistiryhmän vaihtoehtoisesta päätöslauselmaesityksestä Margrete Aukenin mietintöön. Olen tehnyt viiden vuoden ajan työtä tästä asiasta, ja haluan ilmoittaa parlamentin jäsenille, että äänestän kumpaakin vaihtoehtoista päätöslauselmaesitystä vastaan ja Aukenin mietinnön puolesta.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, esittelijä. (DA) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet sekä EU:n kansalaiset, tämä mietintö on vetoomusvaliokunnan pitkän työn tulos, ja siihen on osallistunut kaikkien poliittisten ryhmien jäseniä. Haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa ja varjoesittelijöitä arvokkaasta työstään. Valiokunnan lausunnon valmistelijana olen henkilökohtaisesti sitoutunut täysin tähän asiaan. Sillä on tietenkin huomattava vaikutus kymmenien tuhansien Espanjassa asuvien EU:n kansalaisten elämään, ja se vaikuttaa Espanjan maaseutuun ja talouteen. Valiokunta hyväksyi mietinnön kahden kolmasosan enemmistöllä. Kyseessä on kokonaisvaltainen asiakirja, jossa otetaan huomioon erot Espanjan kaupunkirakentamisen monien eri näkökohtien välillä.

Ongelmana ovat Euroopan kansalaisten perusoikeudet, joihin sisältyy oikeus laillisesti hankittuun omaisuuteen. Euroopan parlamentti on jo sitoutunut kunnioittamaan näitä oikeuksia, ja kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan niitä. Ongelma on myös laajamittaisen kaupungistumisen tuhoisa vaikutus ympäristöön ja erityisesti rannikkoalueisiin ja Espanjan saariin, mutta myös muihin alueisiin, kuten Madridiin. Kolmas ongelma on se, että Espanjan rannikkoalueita koskevaa vuoden 1988 lainsäädäntöä noudatetaan nyt jälleen, ja sen nojalla monilta ihmisiltä evätään oikeus elää kodissaan. Joissain tapauksissa se on jopa johtanut siihen, että nämä kodit puretaan. Neljäs ongelma on se, että tuhannet rakennukset on rakennettu kuntien luvalla oletettavasti lainvastaisesti. Ne on luokiteltu myöhemmin laittomiksi, minkä vuoksi viattomat ostajat joutuvat korruptoituneen kaupunkirakentamisen uhreiksi. Lopuksi esiintyy ongelma oikeudellisesta epävarmuudesta ja kiinteistöskandaalien uhrien asianmukaisesta hyvittämisestä.

Minulla ei ole mitään epäilystä, kuka on vastuussa näistä merkittävistä rikkomuksista, ja olen pahoillani, että nämä kunnallisten ja alueellisten viranomaisten suorittamat rikkomukset ovat heikentäneet monien muiden tahojen kestävää kehitystä koskevia tavoitteita, joissa terve talous kulkee käsi kädessä ympäristön ja kulttuuriperinnön kunnioittamisen kanssa. Tämä mietintö ansaitsee kunnollisen keskustelun, jossa voidaan kuulla kaikki mielipiteet. Ei ole hyväksyttävää, että uusilla säännöillämme tämä estetään. Niitä on muutettava mahdollisimman pian varsinkin, kun käsitellään mietintöjä Euroopan kansalaisten esittämistä valituksista. Pyydän teitä hylkäämään kaksi vaihtoehtoista päätöslauselmaesitystä. Vaikka ne perustuvat mietintööni, ne eivät ole tasapuolisia. Niissä ei vastata yksityiskohtaisiin ja tosiasioihin perustuviin arvioihin, joista valiokunta on äänestänyt.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö