Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2248(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0082/2009

Predkladané texty :

A6-0082/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/03/2009 - 4.6
CRE 26/03/2009 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0192

Rozpravy
Štvrtok, 26. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

4.6. Vplyv rozsiahlej urbanizácie v Španielsku na individuálne práva európskych občanov, životné prostredie a uplatňovanie práva Spoločenstva (na základe prijatých petícií) (A6-0082/2009, Margrete Auken) (hlasovanie)
PV
  

− Pred začiatkom hlasovania

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (PSE). – Vážený pán predsedajúci, chcel by som Parlament informovať, že zo zásady chcem stiahnuť svoje meno z alternatívneho návrhu uznesenia Skupiny socialistov k správe pani Aukenovej. Po piatich rokoch práce na tejto téme chcem navyše poslancov informovať, že budem hlasovať proti obom alternatívnym návrhom uznesenia a hlasovať za správu pani Aukenovej.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, spravodajkyňa.(DA) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, občania EÚ, táto správa je výsledkom rozsiahlej práce vo Výbore pre petície, do ktorej sa zapojili aj poslanci zo všetkých politických skupín. Chcem poďakovať predsedovi aj tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu prácu. Ako spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko som sa osobne bezvýhradne venovala tejto veci. Mala, samozrejme, obrovský vplyv na životy desiatok tisícov občanov EÚ žijúcich v Španielsku a ovplyvnila španielsky vidiek aj hospodárstvo. Výbor teraz schválil správu po jej prijatí dvojtretinovou väčšinou. Je to komplexný text, v ktorom sa rozlišuje mnoho rozdielnych aspektov urbanizácie v Španielsku.

Je tu problém základných práv európskych občanov, medzi ktoré patrí právo na zákonné nadobudnutie majetku. Európsky parlament sa už zaviazal rešpektovať tieto práva a všetky členské štáty sú týmito právami viazané. Je tu problém katastrofálneho vplyvu rozsiahlej urbanizácie na životné prostredie, najmä na pobrežné oblasti a španielske ostrovy, ale aj na iné oblasti, napríklad v okolí Madridu. Je tu problém opätovného zavedenia španielskeho zákona o pobrežných oblastiach z roku 1988, ktorý teraz zrazu môže odoprieť mnohým ľuďom právo žiť v ich vlastných domovoch a v určitých prípadoch dokonca viedol k zbúraniu týchto domovov. Ďalej je tu problém toho, že tisíce údajne nezákonne postavených domov, ktoré boli postavené na základe súhlasu samosprávy, boli následne označené za nezákonné, následkom čoho sa nevinný kupujúci stáva obeťou korupčných postupov pri urbanizácii. A napokon je tu problém nedostatočnej právnej istoty a primeranej kompenzácie pre obete škandálov týkajúcich sa majetku.

Nemám žiadne pochybnosti o tom, kto zodpovedá za toto rozsiahle narúšanie práv, a je mi ľúto, že toto porušovanie zo strany samosprávnych a regionálnych orgánov spochybnilo pokusy mnohých iných subjektov o vytvorenie udržateľného rozvoja, pri ktorom zdravé hospodárstvo ide ruka v ruke s dodržiavaním životného prostredia a kultúrneho dedičstva. Táto správa si zaslúži primeranú rozpravu, v ktorej si možno vypočuť všetky názory. Je neprípustné, aby tomu naše nové pravidlá bránili. Tieto pravidlá sa musia čím skôr zmeniť, najmä pokiaľ ide o správy, ktoré riešia sťažnosti od európskych občanov. Žiadam vás, aby ste zamietli obe alternatívne uznesenia. Vychádzajú síce z mojej správy, nie sú však nestranné. Nevyjadrujú podrobné a faktické hodnotenia, o ktorých hlasoval výbor.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia