Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2513(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0150/2009

Forhandlinger :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Afstemninger :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Stemmeforklaringer
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0252

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 26. marts 2009 - Strasbourg EUT-udgave

4.8. Interimsaftale om handel med Turkmenistan (afstemning)
Protokol
  

– Før afstemningen

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, for PPE-DE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jf. artikel 170, stk. 4, anmoder jeg for Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater om, at den endelige afstemning om beslutningen og betænkningen udsættes indtil næste plenarmøde.

Det blev tydeligt under forhandlingen i går, at de fleste i Parlamentet ville kunne tilslutte sig undertegnelsen af interimsaftalen, også selv om de vånder sig ved det. Mange medlemmer håber, at aftalen efter mange års dødvande vil gøre det muligt at få en ny slags dialog mellem EU og Turkmenistan. For størstedelen af medlemmernes velkommende er det dog vigtigt, at vi ikke lader Kommissionen og Rådet køre på frihjul. Parlamentet har brug for garantier fra Kommissionen og Rådet om, at det, hvis menneskerettighedssituationen fortsat forværres, på Parlamentets anmodning alvorligt overvejes at suspendere aftalen. I går var Kommissionen desværre kun enig på visse betingelser, og Rådet var slet ikke enig i dette krav. Jeg anmoder derfor på vegne af min gruppe om, at begge endelige afstemninger udsættes, indtil vi har tilsvarende tilsagn fra Rådet og Kommissionen.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jf. forretningsordenens artikel 170, stk. 4, var det en politisk gruppe, som stod bag denne udtalelse. Ifølge proceduren skal det afklares, om der er nogen indlæg for eller imod.

 
  
MPphoto
 

  Jan Marinus Wiersma, for PSE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg er fuldstændig enig med vores kollega hr. Caspary i, at vi skal udsætte ikke alene den endelige afstemning om beslutningen, men også afstemningen om hans betænkning – den samstemmende udtalelse – fordi det i går under forhandlingen var meget tydeligt, at især Rådet ikke var rede til at give Europa-Parlamentet tilstrækkelig lejlighed til og mulighed for virkelig at følge situationen i Turkmenistan og få indflydelse på situationen i landet på baggrund af en sådan aftale. Da vi ikke fik tilstrækkelige garantier, støtter vi også hr. Casparys forslag om at udsætte disse afstemninger.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg sætter anmodningen om udsættelse til afstemning.

(Parlamentet besluttede at udsætte den endelige afstemning)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Hr. formand! Anmodningen gik kun ud på at udsætte de endelige afstemninger, ikke afstemningen om ændringsforslagene.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Vi i tjenesterne havde ikke modtaget disse oplysninger. Det er altså kun den endelige afstemning, der udsættes. Lad mig påpege, at vi først stemmer om ændringsforslagene.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Hr. formand! Min anmodning gik ud på, at vi kun udsætter de to endelige afstemninger, og vi stemmer om ændringsforslagene, så vi kun behøver at afholde de endelige afstemninger på et af de kommende plenarmøder.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Det er faktisk slet ikke det, tjenesterne havde fået opfattelse af, men vi indretter os naturligvis efter vores ordfører.

Vi stemmer derfor, hvis jeg har forstået det rigtigt, om ændringsforslagene til betænkningen om Turkmenistan, ikke til Deres betænkning. Derefter standser vi afstemningsproceduren inden den endelige afstemning.

– Før afstemningen om ændringsforslag 2

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE).(FR) Hr. formand! Det fremragende ændringsforslag, der er fremlagt af min gruppe, og som sætter os i stand til virkelig at spille en rolle vedrørende menneskerettighederne, ville blive endnu bedre, hvis vi udskiftede ordene "udsigt til undertegnelse af aftalen" med ordene "udsigt til afslutning af processen med ratifikation af aftalen", hvilket er en hensigtsmæssig formulering.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Dette er et juridisk anliggende.

De medlemmer, som er imod, bedes venligst rejse sig.

Der er ikke 40 medlemmer, som har rejst sig. Vi vedtager derfor det, fru Flautre sagde, og jeg registrerer nu, at dette afsnit er blevet ændret mundtligt.

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik