Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 26. marts 2009 - Strasbourg EUT-udgave

4. Afstemningstid
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er afstemningstiden.

(Oplysninger om resultatet af afstemningerne: se protokollen)

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE).(IT) Hr. formand! Lige en lille sidebemærkning, mens medlemmerne stadig er ved at indtage deres pladser.

Vi ændrede forretningsordenen, fordi der blev brugt for meget tid på frugtesløse forhandlinger, og vi besluttede at undlade at forhandle om Auken-betænkningen. Vi har spildt en god halv time på ingenting, og den tid kunne vi have anvendt meget bedre ved at forhandle om en tekst, som er af stor betydning for borgerne.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Deres bemærkning vil blive videregivet til de kompetente organer.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik