Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2571(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0161/2009

Разисквания :

PV 25/03/2009 - 13
CRE 25/03/2009 - 13

Гласувания :

PV 26/03/2009 - 4.11
CRE 26/03/2009 - 4.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0195

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 26 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

5. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) За 22 години съществуване програмата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се в Общността допринесе за осъществяването на две от главните цели на Общата селскостопанска политика (ОСП) – за стабилизация на пазарите чрез намаляване на интервенционните складове и за осигуряване на необходимите доставки на храни за най-бедните жители на ЕС. Затова аз гласувах в подкрепа на консултантския доклад на г-н Siekierski, в който се разглежда новата програма за осигуряване на храни за най-бедните хора, предложена от Комисията.

През 2009 г. схемата следва да включва сума от 500 милиона EUR, с допълнителни средства от държавите-членки, предназначени за съфинансиране. Г-н председател, точно както Вашите собствени родители наблюдават гласуването днес, ние също имаме гости от регионите Прешов и Нитра в Словакия, и аз искам да ги приветствам с добре дошли в Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (EN) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Czesław Siekierski и на нашата резолюция относно разпределяне на храни на най-нуждаещите се лица в Общността.

Докладът и резолюцията са от голямо значение в контекста на финансовата криза и икономическата рецесия. Нарастващата бедност в ЕС, която в някои държави е засегнала около 20 % от населението, показва ясно, че необходимостта от хранителни помощи е доста голяма. При сегашните обстоятелства аз напълно подкрепям позицията на Европейския парламент, че програмата на ЕС за разпределяне на храна, за която са определени почти половин милион евро за намаляване на недохранването и бедността в ЕС, следва да бъде изцяло финансирана от Общността. Искам специално да подчертая значението на предложението на Комисията за подобряване на структурата за подбор на продукти, доставяни в рамките на програмата. Храните следва да бъдат избирани от органите на държавите-членки, съвместно с партньорите от гражданското общество.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). (EN) Г-н председател, „да нахраним гладните“ е основно задължение и ние трябва да намерим начин, по който да не оставим нито един човек, особено дете, да си легне гладен.

Аз обаче се въздържах от гласуване, защото считам, че промените в схемата наистина нямат смисъл. Общата селскостопанска политика (ОСП) предвижда купуване на храна от трети страни, чиито бедни хора вече са гладни, за да бъдат нахранени нашите бедни хора, докато от друга страна, същата тази ОСП пречи на нашите земеделски производители да произвеждат достатъчно храна за изхранване на бедните в Европа – в това просто няма смисъл. Ние трябва да нахраним бедните, особено в сегашната икономическа криза, и аз ще защитавам промените в схемата, които ще доведат до постигане на тази цел.

 
  
  

- Доклад: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, аз гласувах против трите алтернативни резолюции, тъй като считам, че фалшифицираните стоки представляват сериозен проблем и че ние трябва да се стремим да осигуряваме възможно най-добра защита на европейското общество срещу вноса на такива стоки. Това означава да не се казва нищо за икономическите последици от фалшифицирани стоки. Митническите инспектори от ЕС трябва да наблюдават и контролират корабите, акостирали в индийски пристанища, с дестинация Европейския съюз, с което искам да кажа, че контролът и наблюдението трябва да се извършват на индийските пристанища.

Освен това, според мен трябва да съжаляваме, че когато бяха извършени сериозните терористични нападения, изразът използван в Парламента беше „политически групи“, докато всеки знае, че въпросните групи са ислямистки групи.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Смятам, че г-н Tannock искаше да се изкаже. Нека ви припомня процедурата, която е различна от процедурата с вдигане на ръка. Вие трябва да се регистрирате, преди да започнат обясненията на вота, но аз ще постъпя по-гъвкаво.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). (EN) Г-н председател, не знаех за това. Смятах, че само трябва да се махне с ръка в подходящия момент.

Докладът се отличава с качествата на много важен документ. Аз си съставих това мнение в комисията по външни работи. Индия е най-голямата демокрация в света, която сега излиза от период на протекционизъм, продължил с десетилетия, присъединявайки се към световната свободна търговия. Страната понася сравнително твърдо финансовата криза. Щеше да е чудесно, ако между Индия и Европейския съюз, който също е една голяма демократична система, се постигне многостранно търговско споразумение. Това щеше да бъде също така гвоздей в ковчега на онези, които твърдят, че протекционизмът е решение за в бъдеще в световната търговия.

Затова дълбоко съжалявам, че групата на социалистите така измени доклада, че го направи несмилаем и неприемлив за онези от нас, които подкрепяме свободната търговия. Индия също дълбоко съжалява с оглед на това, че индийското правителство е вложило голям политически капитал в идеята за одобряване на това споразумение, което щеше да бъде от полза както за Индия, така и за Европа. Ето защо, опасявам се, ние трябваше да гласуваме против него.

 
  
  

- Доклад: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, от името на групата ALDE. (FR) Г-н председател, горещо приветствам Вашите родители, които днес присъстват тук. Бих искал и моите да са тук, но това вече не е възможно.

Ние току-що приехме доклада Lehtinen. Това е важна стъпка по отношение на нашите законодателни мерки и аз искрено се надявам, че Комисията ще се вслуша в Парламента във връзка с тях. Ние наистина добре знаем, че навсякъде по света развитието на техническите и организационните аспекти е свързано с нарастващ брой подизпълнители. Беше казано, че служителите в нашите предприятия трябва да имат по-добра защита, а самите предприятия подизпълнители да бъдат равнопоставени с тях, така че да имаме икономика, която работи в естествена хармония.

Ето защо, г-н председател, госпожи и господа, аз искрено се надявам, че Комисията и компетентните служби във всяка държава-членка ще приложат възможно най-скоро съдържанието на доклада по собствена инициатива, с оглед, повтарям отново, служителите да бъдат по-удовлетворени, от една страна, и от друга страна, да се постигне баланс между предприятията подизпълнители.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, аз също приветствам факта, че с алтернативната резолюция ние успяхме да възложим задача на Комисията да представи директива относно отговорността на основните изпълнители в цяла Европа. За основа на настоящото предложение за резолюция послужи докладът Lehtinen и затова голяма част от работата, извършена от комисията и от групите – групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, групата на социалистите в Европейския парламент и от нас, групата на Зелените/Европейски свободен алианс – беше вложена в това решение. Голямото му значение се разбира от факта, че по строителните обекти из цяла Европа може да се види евтина работна сила, а това дори излага на риск безопасността, както показва примерът с финландската ядрена електроцентрала, където подизпълнителите не са спазили правилата на техниката на безопасност.

Ето защо ние спешно се нуждаем от европейска директива, защото в осемте държави-членки на ЕС, които имат изградени схеми за отговорност на основните изпълнители, законите, макар и много ефективни, спират да действат на националната граница. Ако настоящата Комисия не представи такава директива, ние от групата на Зелените сме твърдо решени да превърнем този въпрос в принципен, когато новата Комисия встъпи в длъжност, тъй като искаме безопасност за гражданите и минимални стандарти за работниците. Това може да се постигне само чрез законови разпоредби, схема за отговорност на основните изпълнители. Надявам се, че Комисията ще се съобрази с нашето искане и ще представи директива. В противен случай трябва да се запитаме дали все още заслужава мандата си.

 
  
  

- Доклад: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, аз гласувах против доклада на г-жа Batzeli. По мое мнение в него се поставят под съмнение някои от основните елементи на нашата икономическа система като свободната конкуренция и основните принципи на социалната пазарна икономика.

Ясно е, че трябва да се намерят подходящи мерки за стабилизиране на цените на хранителните продукти, с цел осигуряването на устойчиво селскостопанско производство. Трябва да се сложи край на практиките, които изкривяват конкуренцията. Наличието на общоевропейска база данни обаче, съдържаща референтни цени за стоките и суровините, ще доведе до повече бюрократични тежести и задължения за докладване, разходите за които ще бъдат пренесени чрез механизмите на търговията към производителите или потребителите. Резултатът ще бъде по-високи крайни цени за потребителите и по-ниски цени за производителите.

Пълната прозрачност на всички фактори, оказващи влияние върху структурата на разходите на предприятията, като разходи за заплати, за електроенергия, покупните и продажните цени, и маржовете на печалбите, биха довели до засилено наблюдение и контрол, и пряка намеса. Това не са целите на социална и свободна Европа. Положението на земеделските производители във веригата на доставката на храни може да се укрепи само чрез сътрудничество и чрез включване на споделената отговорност.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). (EN) Г-н председател, аз посрещам този доклад като стрелба с лък срещу гигантските супермаркети. Така например Tesco наскоро са съобщили за печалби, възлизащи на 2,8 милиарда GBP, докато производителите на храни в моята страна се борят за препитанието си. Големите супермаркети злоупотребяват със своята покупателна сила, за да намаляват принудително до неустойчиви нива цените за доставчиците и за да налагат, трябва да кажа, несправедливи и едностранни искания като цена за запазване на договора.

Както казва Комисията за защита на конкуренцията в Обединеното кралство, в по-далечна перспектива това ще навреди също толкова и на потребителите, тъй като изборът, наличието и качеството ще бъдат изцедени от пазара. Затова аз подкрепям призива за проучване на пределния марж във веригата на производството и дистрибуцията. Някой някъде печели много добре, но това със сигурност не е производителят.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Г-н председател, аз се въздържах от гласуване на доклада на г-жа Batzeli, но го считам за много полезен принос към бъдещата работа по въпроса относно цените на хранителните стоки. Цените на дребно са много различни от цените, на които производителите продават своите продукти. Контактите между търговията на дребно, която е най-видима за потребителя, и земеделските производители, са много ограничени и когато търсим начини за стабилизиране на цените на хранителните стоки, ние трябва да анализираме цялата верига на разходите от производителя до потребителя. Предлаганата система за договаряне е нереалистична, предвид броя на субектите, действащи на пазара, и ограничава конкуренцията.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). (CS) Г-н председател, госпожи и господа, аз гласувах против доклада относно цените на хранителните стоки в Европа, представен от г-жа Batzeli. Докладът се основава на идеята, че свободното определяне на цените на пазара на хранителни стоки е лошо решение и призовава за въвеждане на ценово регулиране в този сектор на икономиката. Тази идея противоречи на здравия разум, като се има предвид и историческия опит на всички посткомунистически държави, включително Чешката република. Ние преживяхме стопроцентова регулация на цените и добре помним какво означава това. Свободното определяне на цените е основата на свободата и демокрацията и всеки опит за ограничаването му ще доведе до тоталитаризъм. През последните години в резултат на свободното определяне на цените в сектора на хранителните стоки се получиха отлични резултати под формата на сравнително ниски цени на храните в целия Европейски съюз. Това доведе също така до широкомащабна модернизация, което осигури на потребителите по-добро качество на по-ниски цени. Съдържащите се в доклада регулаторни мерки ще доведат това положително развитие до пълен застой, резултатът от който ще бъде само по-високи цени на хранителните стоки. Фактът, че в този сектор съществува жестока конкуренция е чудесна новина за потребителя. Онези, чиито разходи са по-високи от пазарните цени, ще трябва да се приспособят към ситуацията или да се оттеглят от пазара. Би било абсурдно техните загуби да се покриват с данъците, платени от потребителите. По тези причини гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Г-н председател, преди всичко искам да кажа, че гласувах против доклада на г-жа Batzeli. Докато го четях, аз се питах дали сме в Европейския съюз или в Съветския съюз, и смятам, че сме в Европейския съюз. Тогава по същество, ние не можем да въведем такъв вид регулиране на цените на хранителните стоки в Европа като цяло.

Нека не забравяме, че ние трябва да гарантираме добра, безопасна и висококачествена храна. Принципът за производство на хранителни стоки на местно ниво е важен и следователно на национално равнище тези въпроси могат да бъдат проучвани по-внимателно.

Аз съм притеснен от факта, че разходите за суровини са се повишили. Цените на торовете и фуражите са се покачили. Търговията взема своя дял и когато например на пазара се появява ръжен хляб, цената му е 3 EUR, от които първоначалният производител, земеделският производител, получава само шест евроцента.

Това не е посоката, в която трябва да вървим. Ето защо ние трябва да обмислим тези въпроси на национално равнище и, преди всичко останало, да въведем система, при която земеделските производители, производителите на хранителни продукти, да могат да оцелеят и при която хората да могат да купуват качествена и здравословна храна на разумна цена. Същността на въпроса трябва да бъде здравословната храна.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). (EN) Г-н председател, докладът за цените на хранителните стоки, разбира се, не отразява реалната ситуация, а именно, че цените на хранителните стоки в ЕС се поддържат изкуствено високи чрез бруталното съчетаване на европейската бюрокрация, от една страна, със станалата вече прословута Обща селскостопанска политика, от друга страна. Субсидиите за земеделие гарантират финансово подпомагане на неефективните земеделски производители за сметка на европейския данъкоплатец и едновременно с това гарантират, разбира се, задържане на непропорционално високите цени за селскостопанската продукция, които ние като потребители плащаме в супермаркетите и магазините.

Единственото нещо, което Комисията би могла да предприеме, за да се справи с непропорционално високите цени на хранителните стоки, е да съобщи утре, че ще премахне Общата селскостопанска политика. Разбира се обаче, че тя няма да го направи, защото някои държави-членки, и по-специално Франция, се облагодетелстват непропорционално от огромните парични суми, платени от данъкоплатците, които суми се вливат в един неефективен и твърде непропорционален земеделски сектор. Това е единственото нещо, което Комисията следва да направи, но разбира се, те няма да постъпят така.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Г-н председател, Фидел Кастро лежи болен на неговия зноен карибски остров и умира, и то не преждевременно. Когато накрая почине, в света ще останат само две марксистки системи на селското стопанство: колективните стопанства на Северна Корея и Общата селскостопанска политика на Европа – политика, основана на определяне на твърди цени и унищожаване на хранителните запаси, за които няма пазар, политика, пренасяща безотговорно разходи и ненужно страдание на Третия свят, който е лишен от своя естествен пазар.

Ние сме двойно наказани – като производители и като данъкоплатци – от високите цени и данъци, а и нашите земеделски производители също са наказани. В моя югоизточен регион на Англия, земеделието изчезва като значима част от икономиката. Нашите горички с диви зюмбюли и кестенови дървета и нашите хмелни полета постепенно отстъпват пред настъпващия бетон. Вече 50 години нашите потребители и земеделски производители са разпъвани на кръст да плащат за тази бюрокрация. Достатъчно значи достатъчно.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Martinez (NI). (FR) Г-н председател, ние всички сме вбесени от равнището на цените на хранителните стоки и от начина, по който се формират. Продуктите тръгват от стойност 1 от земеделското стопанство, покачват се до 6 в супермаркета, а морският език тръгва от стойност 1 в Африка и се повишава до 14 във френските магазини, като крайният резултат е, че в 20,00 ч. ... супермаркетите затварят и европейците ровят из кофите.

Изправени пред тази ситуация, при която земеделските производители не стават по-богати, а потребителите се затрудняват да поднесат храна на масата си, не е достатъчно да се призовава за прозрачност или да се осъждат олигополистичните дистрибуторски практики.

В Женева има спекула с цените на ориза, в Чикаго има спекула с цената на царевицата, налице е голямо финансово престъпление и идва ред на Международния наказателен съд. Е, при Г-20 обхватът на правомощията на Международния наказателен съд следва да се разшири, за да включи големите финансови престъпления, а спекулата с храни е голямо престъпление, равно на това, което Башир извърши в Дарфур.

Това е истинският сигнал, който трябва да бъде изпратен.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. – Не исках да Ви прекъсвам по средата на лиричните Ви отклонения.

 
  
  

- Доклад: Margrete Auken (A6-0082/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). (EN) Г-н председател, аз решително подкрепям докладчика за нейния доклад и я поздравявам за отличната й работа в полза на правата на гражданите из цяла Европа, които са станали прицел на безобразните практики в областта на собствеността в Испания.

Правото да притежаваш и да се радваш на частна собственост е основно право, признато в Европейската конвенция за правата на човека. И все пак, някои от моите избиратели, които вложиха спестяванията от целия си живот в дом в Испания, сега са попаднали в клопката на разорителни закони и искове, които ще ги лишат от тяхната собственост или ще им струват огромни парични суми, за да я задържат. Изглежда, че гражданските органи в Испания, в тайни сдружения с ненаситни безскрупулни предприемачи, са се превърнали в истински ужас за тези, които са си мислели, че купуват законни домове и собственост. Ако докладът помогне за справяне с този въпрос ще направи само добро.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).(ES) Г-н председател, аз естествено гласувах против доклада Auken и искам да посоча, че текстът, който беше приет, противоречи на закона. В него изобщо не са спазени принципите на правото, обявени от Европейския съюз, и е абсолютно възмутително, че Европейският парламент е могъл да одобри този документ, който правните служби описаха като несъответстващ на закона и изпълнен с неправомерности.

В доклада се предлага отменяне на всички проекти за застрояване, като че това ще реши проблемите. Групата на социалистите в Европейския парламент прокарва тази идея от няколко години. Документът не решава реалните проблеми на хората. Тези проблеми се решават главно чрез промяна в закона, както вече е направено, и чрез усилията, които испанските органи полагат, за да поправят очевидно допуснатите грешки.

За да обобщя, ще посоча, че разрушаването на повечето от домовете се дължи на лошото прилагане на Закона за крайбрежната ивица от социалистическото правителство на г-н Сапатеро, чийто действия, основани на произвол, водят до завземане на имоти само в един район на Испания.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада Auken, тъй като смятам, че всички граждани в Европа имат право на правилно прилагане на законодателството и че частната собственост на всеки отделен гражданин на Европейския съюз трябва да бъде защитена от правителствата на всички държави-членки.

Много хора са станали жертва на съмнителни решения, взети в Испания, и много от тях са се обърнали към комисията по петиции, по мое мнение с право. Все пак, аз съм изпълнен със смесени чувства, тъй като смятам, че ние трябва да се пазим от приемане на законодателство, което е равностойно на още по-голяма европейска намеса и във вреда на държавите-членки. Конкретен пример е положението с фламандската периферия на Брюксел, където Европейският съюз започва да се намесва в политиката на жилищно строителство, насочена към създаване на възможност за млади фламандски семейства да продължат да живеят на местата, където са се устроили.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). (EN) Г-н председател, аз също подкрепям доклада Auken, защото много от моите избиратели от североизточна Англия са сред вносителите на петиции, които са се обърнали към Парламента с молба във връзка с това срамно и скандално нарушаване на правата на собственост от страна на испанското правителство и местните органи. И наистина, те наскоро бяха тема на телевизионен документален филм, излъчен от ITV North East в североизточна Англия, като някои от покъртителните случаи бяха повдигнати отново и проучени, за да може обществото да разбере за тях.

Надявам се, че дори сега, на този късен етап, испанското правителство и испанските членове на Европейския парламент ще поправят някои от извършените беззакония и ще възстановят известна собственост на някои от хората, чиято собственост им е била незаконно отказана, както и че ще признаят, че това, което се върши, е скандално. То е корупционен скандал. Много от сделките, в които участват строителни предприемачи и длъжностни лица от местните органи, са честно казано резултат от корупция. Ние не правим услуга на никого, като отказваме да признаем този съществен момент. Испанското правителство трябва да действа. Откровено казано, аз съм ужасен от обидите, хвърлени тук в Парламента от испански членове на Парламента, в опит да прикрият тези практики.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). - (EN) Г-н председател, аз също гласувах в подкрепа на доклада, тъй като много от моите избиратели са силно засегнати от този конкретен проблем, какъвто е и случаят в целия Европейски съюз. Изискването за правна сигурност при закупуване на собственост е много важно и се извежда в доклада, като се търси такъв начин за обезщетяване и компенсиране, какъвто е необходим, за да се променят нещата. В доклада също така се разглеждат конкретни въпроси във връзка с жалби относно незаконни практики от страна на местни строителни предприемачи и длъжностни лица от някои местни органи.

Аз гласувах в подкрепа на доклада, защото смятам, че ще помогне за осигуряване на официален начин на действие, ще маркира нещо, което преди считах само за пренебрежителен израз – „испански практики“. Искам да съм сигурен, че този израз повее няма да се използва и искам да видя, че Комисията, Съветът и испанското правителство се справят с проблема и ще проявят твърдост, така че тези, които са понесли загуби, да получат обезщетение, а тези, които са останали там, да могат да почувстват сигурност.

 
  
  

- Доклад: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). (EN) Г-н председател, преди да започна, ще мога ли само да кажа колко се радвам, че Вашите родители са в Парламента, не само защото е хубаво да имаме публика, но и защото те могат да видят как Вашето справедливо председателство на заседанията Ви е спечелило уважението на целия Парламент, включително и на британските консерватори.

„Съвсем вярно, колкото и странно да изглежда“ е, че само след няколко дни президентът Обама пристига в Страсбург. Поглеждайки през вдигнатите барикади, той може да си помисли, ако изобщо мисли за Европейския парламент, че неговата политика на „два стола“ е абсолютна лудост, пълно разхищение на пари. Наистина, той ще си помисли:

„Въртим се в кръг,

И о! Не знаеш ли,

За тази игра сме дошли тук.

Въртим се в кръг.“

Но той скоро ще си замине, разглеждайки безнадеждното ни регулиране от типа „универсален размер“, което спъва европейските предприятия, и несъмнено ще си помисли, че няма спасително въже, което може да ни хвърли.

И

„защото [той няма] нищо друго тук за теб,

И само защото това е по-лесно от истината,

о, ако няма нищо друго, което [той] може да направи –“

Той ще отлети – „отлети за теб“, далеч от това място, почувствал, че ти трябва „винаги да вярваш в своята душа“. „Късметът [му] е дал този кураж.“

И славата се носи до небесата, защото Spandau Ballet са се реформирали!

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, трансатлантическите отношения са въпрос, който взимам присърце и до голяма степен приемам основните моменти в доклада Millán Mon. Въпреки това обаче аз гласувах против доклада, защото съдържа редица значителни недостатъци. Например, в него се говори със сигурност за влизането в сила на Договора от Лисабон – още една илюстрация на това, което се случва тук, след като въпросният договор все още не е приет. Ирландските гласоподаватели трябва да бъдат уважавани.

В доклада също така се говори за проблемите, пред които са изправени палестинците, без да се споменава за сигурността на Израел. Не на последно място, в него на няколко пъти се отправя призив към държавите-членки да приемат някои от затворниците от затвора в Гуантанамо, които са предполагаеми терористи. Аз считам това за напълно неприемливо. Неприемливо е също, че в доклада не се посочва ясно, че Съединените американски щати не могат да се намесват в политиката на разширяване на ЕС и че по тази причина Турция няма място в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Г-н председател, трансатлантическите отношения са много важни за европейците. Никога не трябва да забравяме, че Съединените американски щати, като световен лидер, споделят същите ценности, както и държавите-членки на Европейския съюз – демокрация, права на човека и свобода на мнението. Аз смятам, че това са ценностите, които ни обединяват, както и че те също ще укрепват нашите отношения в бъдеще.

Сега, когато САЩ имат нова администрация, оглавявана от президента Обама, към тях е насочено голямо внимание и много очаквания. Ние обаче не трябва да забравяме, че нито Обама, нито неговата администрация могат да променят целия свят. Те сигурно ще се опитат да направят всичко по силите си, но предизвикателствата пред тях са много сериозни и по тази причина очакванията трябва да са реалистични.

Въпреки всичко трябва да протегнем ръка на Съединените американски щати, тъй като сме изправени пред общи заплахи, свързани с международния тероризъм в лицето на ислямския фундаментализъм, който надига глава. Ние също така сме изправени пред общи предизвикателства във връзка с околната среда, а трансатлантическите отношения ни позволяват да посрещнем заедно и други наболели проблеми по целия свят.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). (EN) Г-н председател, докато имам възможността, мога ли и аз да изкажа възхищението си от справедливия и безпристрастен начин, по който винаги председателствате парламентарните сесии? Жалко, че председателят Pöttering не последва по някакъв начин Вашия пример в това отношение.

Настоящият доклад е за САЩ и за отношенията между САЩ и ЕС. Разбира се, Америка остава основен фактор за сигурността и благополучието на Европа. Жалко е, че тук в Парламента има много примери на антиамерикански настроения. Всички ние в Европейския съюз трябва да бъдем дълбоко благодарни за ролята, която САЩ играят в света, и за ролята им в нашата най-нова история. Понякога се смея, като чувам, че Европейският съюз бил отговорен за 60-те години мир в Европа. Всички изглежда забравят за приноса на САЩ, и разбира се на НАТО, за мира в Европа. Америка не трябва да бъде съперник на ЕС, а партньор и приятел и ние следва да изградим по-тесни трансатлантически отношения с нея.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). (EN) Г-н председател, британските консерватори се гордеят със специалните отношения, съществуващи между нашата страна и САЩ, и с моста между Америка и Европа. Ние подкрепяме обвързването на президента Обама с многостранен ангажимент с Европейския съюз.

Въпреки това обаче в доклада се споменава за прилагането на Договора от Лисабон, на който ние твърдо се противопоставяме. Освен това се отправя призив към САЩ за отмяна на смъртното наказание, което за нас е въпрос на собствена преценка. Като се има предвид сегашното противопоставяне от страна на британската Консервативна партия на Международния наказателен съд, ние също така признаваме правото на Америка да не подписва Римския статут. Освен това не искаме да бъдем задължавани да настаняваме опасни терористи от лагера за задържане в залива Гуантанамо.

В доклада правилно се напомня на няколко пъти, че НАТО е крайъгълният камък на трансатлантическата сигурност и се предлага нова трансатлантическа парламентарна асамблея, която ще засили взаимния ангажимент по отношение на общите ценности на демокрацията, свободата и правата на човека. Ето защо, като цяло, британските консерватори гласуваха в подкрепа на доклада Millán Mon.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE).(EN) Г-н председател, принципно аз приветствам доклада и споделям някои от въпросите, които бяха повдигнати току-що, но може би трябва да започнем, като отправим официално поздравление към г-н Обама за поемането на президентския пост. Не смятам, че всички го направихме днес, но е ясно, че това е глътка чист въздух в изпълненото с надежда очакване на много положителни отношения със Съединените американски щати.

Ние бързаме да посочваме как тези отношения могат да работят в наша полза, разбира се, но не изтъкваме толкова често какво ние трябва да направим, за да ги засилим и да работим в рамките на тези отношения. Например според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) търговията между нас е най-голямата между два търговски блока в света. Точно това също така ни кара да мислим усилено за регулиране и надзор. Всички решения, които се вземат между нас, както икономически, така и политически, са от огромно значение за останалата част от света и често определят световните стандарти.

Като член на делегацията на САЩ в Трансатлантическия икономически съвет, аз се надявам, че ние можем да продължим работата, която вече сме свършили там, и да я превърнем в реални усилия тук в Парламента, вместо да гледаме глупавите усилия на някои хора по въпроси като този за пилетата, които нанасят вреда на тези толкова специални отношения.

 
  
  

- Доклад: Lambrinidis (A6-0103/2009)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, добре е, че изменение 5 беше отхвърлено. С това изменение се правеше опит за премахване на важен пасаж от доклада, важен с това, че подкрепя свободата на изразяването на мнения. В крайна сметка, основен принцип на демокрацията е, че изразяването на противоположно политическо убеждение не трябва да бъде обект на преследване. Свободата на изразяване на мнения следва да бъде абсолютна и определено да обхваща дори политически убеждения по спорни въпроси като имиграцията и исляма.

Що се отнася до останалата част, аз смятам, че това е много добре балансиран доклад, който прави добро разграничение между правата и свободите, и заема позиция срещу цензурата. Ето защо аз напълно убедено подкрепям доклада.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, докладът на г-н Lambrinidis относно укрепване на сигурността и основните свободи в Интернет е много важна и актуална тема. Аз споделям изразеното в него мнение, че е важно да се запази свободата на изразяване на мнения. Това е едно от нашите основни права и свободи. Въпреки това обаче ние винаги трябва да помним, че когато говорим за свобода на изразяване, това включва също и отговорност, а отговорността в тази област е най-важното съображение.

Когато днес погледнем към уебсайтовете в Интернет, трябва да признаем, че те съдържат много материал, който не е добър за обществото или за човешкото развитие. Аз съм особено обезпокоен за децата и младите хора, които са най-ценният ни актив – най-ценният актив за нашето бъдеще. Ние трябва да поемем отговорност за тях и да действаме по такъв начин, че те да могат да получат възможно най-добри знания и умения, да развият правилни нагласи, а Интернет е източник на информация от ключово значение за тях.

Затова се надявам, че можем да постигнем по-голяма безопасност за децата чрез увеличаване на материала по интернет, чрез който можем да ги насърчаваме, обучаваме и развиваме, а не да преобладава онова, което виждаме днес – материал, който, за съжаление, е в големи обеми и може да навреди на цялостното развитие на личността при подрастващите.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, за да се осигури истински достъп до правосъдие за жертвите на нарушения на правилата за защита на конкуренцията са необходими съвместни усилия от страна на ЕС и неговите държави-членки. Бялата книга представлява серия от препоръки, насочени към гарантиране на достъп на засегнатите лица до реални ефективни механизми за търсене на пълна компенсация за претърпените вреди.

Понастоящем в повечето държави-членки съществуват сериозни пречки пред потребителите и предприятията за предявяване на частни искове в съда за компенсация за понесени вреди в резултат на нарушаване на антитръстовите правила. Независимо че напоследък в някои държави-членки се забелязват известни признаци на подобрение, през последните няколко десетилетия са предявени съвсем незначителен брой искове. Действащите традиционните закони и процедури за гражданска отговорност в повечето държави-членки изглежда са незадоволителни.

Аз приветствам разработването на Бялата книга, която предлага решаване на общностно равнище на проблема за осигуряване на достъп до правосъдието за ищците, следвайки по такъв начин целите на общата политика (по-конкретно, гарантиране на по-широк достъп до правосъдието чрез прилагане на политика на конкуренция и ограничаване на незаконните практики от страна на предприятията), като същевременно възпрепятства предявяването на симулативни и неоснователни съдебни искове.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз смятам да се въздържа от гласуване по доклада на г-н Lehne за Бялата книга относно исковете за обезщетение на вреди при нарушаване на антитръстовите правила на Европейската общност.

Приемам някои от моментите, на които се набляга в доклада, но не всички и по тази причина реших да не гласувам за него.

 
  
  

- Доклад: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Аз гласувах в подкрепа на доклада, подготвен от Czesław Adam Siekierski (Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, Полша), тъй като в него се предлага разширяване на европейската програма за предоставяне на хранителни помощи за най-нуждаещите се лица.

Като бивш кмет на 5-ти район на Букурещ, винаги съм изпитвал загриженост за предоставянето на помощ за бедните, и специално за лицата с ромски етнически произход.

Осемдесет милиона души в Европейския съюз (16 % от населението) живеят под прага на бедността и техният брой ще нараства поради икономическата криза. В някои от държавите, присъединили се наскоро към ЕС, бедността е засегнала приблизително 20 % от населението.

Необходимо е пълно финансиране от бюджета на ЕС за програмите за предоставяне на хранителни помощи, тъй като някои държави-членки няма да бъдат в състояние да участват, ако се прилагат ставки за съфинансиране.

Ние трябва да намалим тежестта за държавите-членки с нисък доход на глава от населението или бюджет, който е изправен пред финансови трудности, като в това число се включва и Румъния.

Продуктите от интервенционните складове или закупуваните на пазара трябва да бъдат с произход от Общността, като се дава предпочитание на пресни продукти местно производство, например румънски продукти, които да се купуват с европейски пари и да се разпределят за бедните в Румъния.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , в писмена форма. – (NL) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно изменението на регламента относно финансирането на Общата селскостопанска политика и за установяване на обща организация на селскостопанските пазари по отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица. Според съществуващите данни през 2006 г. приблизително 13 милиона души от държавите-членки са се възползвали от тази програма, което е добро постижение, но помощта за най-бедните лица в ЕС следва много да се засили.

Като начало нека да намалим заплащането на членовете на Европейската комисия наполовина или да го разделим на три. Европейският мозъчен тръст „Отворена Европа“ е изчислил, че като се включат и пенсионните схеми, членовете на Комисията получават средно 2,5 милиона EUR за пет години, което е абсолютно скандално. По-добре е половината от тези пари да бъдат похарчени за намаляване на бедността. Вероятно това е начин за помиряване на европейското общество с „Европа“.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за регулиране на разпределението на храна за най-нуждаещите се лица. Бедността е един от най-сериозните проблеми, пред които е изправен сега Европейският съюз. През 2006 г. почти 79 милиона души са били застрашени от бедност, което ясно показва необходимостта от програми за хранителни помощи.

Тъй като предложението на Комисията е насочено към разпределяне на храна за най-нуждаещите се и към подобряване на планирането с оглед по-ефективно използване на фондовете, и като се вземе предвид също така, че от началото на действието си през 1987 г. програмата за разпределяне на храна е помогнала на повече от 13 милиона души, аз смятам, че продължаването на програмата е необходима и положителна стъпка.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Ние смятаме, че първоначалната цел на програмата – снабдяването с храна от интервенционни складове за разпределянето й сред най-нуждаещите се лица – е била странно формулирана още от самото начало. Смесването на селскостопанската политика със социалната политика може и да е похвална стъпка, но нещата се усложняват. Напоследък делът на стоките, които не постъпват от интервенционните складове постоянно нараства. При последните изчисления около 85 % от храните са били закупени на свободния пазар.

Ние смятаме, че разпределянето на храна за най-нуждаещите се лица в Общността трябва да бъде отменено. С положението на най-нуждаещите се лица в държавите-членки следва да се заемат самите държави-членки или общините. Тези са политическите равнища на отговорност, на които следва да се гарантира чрез социалните политики правото на всички граждани на минимален жизнен стандарт. Решението дали това ще се постига чрез помощи от социалноосигурителния фонд, чрез разпределяне на храна или чрез други средства, следва да бъде тяхно.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент предлага пълно финансиране на хранителните помощи от ЕС. Идеите, изложени от тази комисия, според които селскостопанските продукти просто трябва да се набавят от пазара, са смайващи.

Както обикновено „June List“ отбелязва, че при това положение е истински късмет, че Европейският парламент няма правомощия за съвместно вземане на решение по отношение на селскостопанската политика на Европейския съюз. В противен случай ЕС би попаднал в капана на протекционизма и големите субсидии за различни групи в областта на селското стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders и Jan Mulder (ALDE), в писмена форма. – (NL) Делегацията на нидерландската Народна партия за свобода и демокрация (VVD) в Европейския парламент гласува в подкрепа на доклада Siekierski, тъй като ние одобряваме разпределянето на храна за най-бедните групи от населението в ЕС. Въпреки това обаче членовете на ЕП от VVD не са съгласни с посоченото в доклада условие, според което програмите за разпределяне на храни трябва да се финансират изключително от бюджета на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Аз гласувах в подкрепа на доклада, защото програмата за разпределяне на храна, чието продължаване се разглежда в момента, е основен инструмент за оказване на помощ на най-нуждаещите се лица, които са силно засегнати в сегашната икономическа криза, дори по отношение на потребностите от първа необходимост. Освен това тази мярка е разумна по отношение на ефективното използване на хранителните ресурси на ЕС, защото чрез нея се осъществява разпределяне на продуктите, които са останали неупотребени, в полза на нуждаещите се, като същевременно се дава тласък на търсенето на пазара на храните в ЕС.

Аз подкрепям пълното финансиране на тези програми за разпределяне на хранителни помощи от бюджета на ЕС, тъй като прилагането на ставки за съфинансиране ще възпрепятства значително процеса и ще попречи за навременно прилагане на мерките и постигането на бързи резултати.

Смятам обаче, че на националните органи трябва да бъдат дадени повече функции във връзка с управляването на помощите на място, защото те са по-запознати със ситуацията на местно равнище и със специфичните потребности на населението.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Riis-Jørgensen (ALDE), в писмена форма. – (DA) Членовете на Европейския парламент от Датската либерална партия гласуваха против предложението на Европейската комисия за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица, защото правното основание на внесеното предложение е селскостопанската политика, въпреки че това не е инструмент на селскостопанската политика. Бюджетът на селското стопанство не следва да се използва за прилагане на социална политика. Това е отговорност на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Siekierski относно разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността.

Смятам, че проблемът с бедността е много актуален, тъй като в богата Европа повече от 80 милиона души са изложени на риск от бедност, а огромното мнозинство от тях живеят в страните, които се присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г. Затова аз съм съгласен с докладчика за необходимостта от разширяване на асортимента на продуктите, предоставяни по линия на програмата за хранителни помощи, и с факта, че главният източник на доставки следва да бъдат запасите, които се получават вследствие на интервенцията на селскостопанските пазари и представляват важен аспект на общата селскостопанска политика.

Също така приветствам призива на докладчика за пълно финансиране на програмата за хранителни помощи от бюджета на ЕС, тъй като предложението на Комисията за съфинансиране би принудило държавите-членки да ограничат участието си в програмата, особено по време на икономически трудности, каквито много държави преживяват в момента.

 
  
  

- Доклад: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. (EN) Европейският съюз е най-важният чуждестранен инвеститор и най-големият търговски партньор на Индия. Затова изковаването на икономически съюз е от жизнено значение и за двете страни. Аз подкрепям доклада, защото в него се подчертава, че споразумението следва да гарантира, че разрастването на двустранната търговия носи ползи за най-широк кръг хора и допринася за постигане на Целите на хилядолетието за развитие, включително за недопускането на деградацията на околната среда. Съжалявам обаче, че текстът на Европейската народна партия замести другия текст, който беше по-прогресивен.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), в писмена форма. (RO) През 2000 г. Индия беше седемнадесетият по важност търговски партньор на Европейския съюз, а през 2007 г. се класира на девето място, като се има предвид, че търговията на ЕС с Индия със стоки се увеличи с около 80 %.

Като социалдемократ аз приветствам факта, че Индия е постигнала сериозен напредък в областта на началното образование за всички, премахването на бедността и предоставянето на по-голям достъп до чиста питейна вода. Въпреки това обаче ще отбележа, че Индия все още изостава по отношение на голяма част от Целите на хилядолетието за развитие, като детската смъртност, здравословното състояние на майките, недохранването при децата и ограничаването на случаите на малария, туберкулоза и ХИВ/СПИН.

Гласувах в подкрепа на доклада, за да изкажа одобрението си за Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Индия с убеждението, че то ще предложи бъдещ потенциал за увеличаване на инвестициите, на възможностите за търговска и стопанска дейност, произтичащи от него, че ССТ е като цяло печелившо и за двете страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Споразумението за свободна търговия с Индия бележи още една стъпка, предприета от Европа и Индия, към отваряне на световната икономика и увеличаване на ползите от нея. Това също така е особено важен знак в контекста на сегашната обстановка. Затова аз приветствам сключването на споразумението. След като го разгледах обаче, трябва да направя няколко по-критични бележки.

За правилното функциониране на свободната търговия трябва да се спазва набор от правила, предотвратяващи фалшифицирането и употребата на продукти, които са забранени в страните на дестинацията. Указанията за произход също трябва да бъдат ясни. Накратко, необходимо е да се предоставя информация, която да е прозрачна, а международните споразумения следва да се спазват.

Друг важен аспект е идеята за взаимните ползи от свободната търговия. С други думи, отварянето на границите не означава само отваряне на пазарите на развитите страни за продукти от трети страни. Достойнствата на свободната търговия се състоят във взаимната възможност за обмен на стоки и отваряне на икономиките. Тези достойнства трябва да се разширяват, така че да обхванат развиващите се или бързо напредващите страни. Това може да се постигне само ако пречките пред търговията и инвестициите в тези страни също бъдат намалени.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз гласувах против доклада на г-н Karim относно споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия.

Причината е, че според мен сключването на такива споразумения следва да бъде изцяло подчинено на спазването на основните права на човека и демокрацията, което далеч не е така в случая с въпросната страна. Вмъкването в споразумението на изречение за правата на човека и демокрацията явно не е достатъчно, за да се гарантира, че тези основни условия се спазват, нито пък обещанието за засилване на консултациите със Съвета на ООН по правата на човека. За съжаление, международната преса продължава да съобщава за преследване на религиозните малцинства и на защитници на правата на човека. Затова, по мое мнение, подписването на икономическо споразумение от този вид, откровено казано, е неприемливо.

 
  
  

- Доклад: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) В доклада се посочва, че за работниците е важно да знаят правата си и да са добре осведомени за трудовото законодателство и колективните трудови договори. Докладчикът също така отбелязва необходимостта от спазване на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници, подчертава значението на принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и изискването да се съблюдават.

Някои от формулировките в доклада обаче са прекалено широки. Ние не можем да подкрепим формулировки, застъпващи въвеждане на равнището на ЕС на общностен правен инструмент, чийто обхват да покрива заплатите, вноските за социално осигуряване, данъците и щетите, свързани с трудови произшествия. Тези въпроси са прекалено важни за нас, за да можем да подкрепим такава формулировка или изискване.

Ние предпочетохме да подкрепим алтернативната резолюция, внесена от групата на социалистите в Европейския парламент, групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и групата на Зелените/Европейски свободен алианс, тъй като тя ограничава изискванията до равнището на общностен правен инструмент. При окончателното гласуване на доклада като цяло ние ще се въздържим, защото, докато определени части от текста са положителни, други, свързани с правния инструмент на общностно равнище, са прекалено широкообхватни.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. (EN) Аз подкрепям доклада, в който се изисква отговорност и ясни правила за подизпълнителите в Европа. Докладът ще защити служителите, които работят за дружества подизпълнители, като призове Комисията за създаване на ясен общностен правен инструмент, който въвежда солидарната отговорност на европейско равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Lehtinen относно социалната отговорност при подизпълнителите в производствените вериги.

Съгласен съм с докладчика, че възлагането на работа на подизпълнители е достигнало много големи размери в Европейския съюз, което поражда различни проблеми, свързани, например, с правните последици за работодателите и работниците и трудностите за установяване на спазването на фискалната и социалноосигурителната отговорност.

Така че аз споделям мнението на докладчика, че е препоръчително да се приеме система на „солидарна отговорност“ на европейско равнище, при която главният изпълнител да бъде насърчаван да проверява дали подизпълнителите спазват съответното законодателство. Това ще помогне също така за свиване на сивата икономика чрез предотвратяване на нелоялната конкуренция от страна на дружества, които плащат на работниците си надници, по-ниски от минималната ставка.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. – (NL) Според проучване на Дъблинската фондация, възлагането на работа на подизпълнители е един от най-ефективните начини за подкопаване на социалното законодателство. Подизпълнители има в най-различни сектори, от които най-известният е строителството. Докладът призовава Комисията да приеме ясно законодателство за социалната отговорност при възлагането на работа на подизпълнители в целия производствен процес.

Много често клиентите прехвърлят отговорността на подизпълнителите, които, от своя страна, възлагат работа на други подизпълнители, в резултат на което трудовото законодателство вече престава да се наблюдава и контролира. Тези, които работят за подизпълнители и се намират близо до края на производствената верига, не винаги извършват работата си при най-добри условия, в резултат на което се стига до нарушения на основни норми и неспазване на основните права на служителите. За инспекторатите по труда и социалното право е трудно да осъществяват наблюдение и контрол, тъй като не винаги е ясно кой в даден момент носи отговорността. Това изкушава подизпълнителите да подхождат с по-малко внимание към вноските за социално осигуряване, към спазване на установените със закон ставки и да спазват законните периоди на почивка.

В някои държави-членки клиентите вече са задължени да носят пълна социална отговорност за всички техни подизпълнители. Като се има предвид, че трансграничният характер на работата засилва още повече необходимостта от европейска директива, аз искрено одобрявам настоящия доклад.

 
  
  

- Доклад: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) През януари 2009 г. цените на хранителните стоки в Италия се покачиха с повече от 40 % над средните за първите 15 държави-членки на Европейския съюз, което разкрива сериозни изкривявания по пътя на хранителните продукти от полето до крайния потребител.

По данни на Националния статистически институт на Италия (ISTAT), през януари 2009 г. процентът на повишаване на цените на хранителните стоки в Италия е 3,7, срещу 2,3 % във Франция, 1,9 % в Испания, 1 % в Германия и 2,6 % в Европейския съюз. Анализът, направен от ISTAT, показва също така, че главните различия между Италия и нейните партньори от ЕС са по отношение на хляба, макаронените изделия и тестените варива, които съдържат суровини като пшеница, и чиито цени са фиксирани навсякъде по света и между отделните страни няма разлики. Увеличаването на ценовата диференциация между производството и потреблението потвърждава наличието на сериозни изкривявания по пътя на храните от полето до крайния потребител в Италия.

Този изкривяващ ефект се усеща по-остро от семействата с ниски доходи, за които храната е най-голямото разходно перо. Малките и средни предприятия за преработка на хранителни продукти също са претърпели сериозни разходи. Проблемът, причинен от разликата между цената на производителите и потребителските цени, е достигнал до точка, която изисква незабавно действие от страна на европейските институции.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Аз гласувах в подкрепа на доклада, представен от г-жа Batzeli (Гърция), тъй като смятам, че ЕС трябва да стигне до решение за оказване на помощ на производителите и потребителите.

Поради злоупотреба с господстващото положение на пазара от страна на големите търговски вериги за продажби на дребно, потребителските цени в Европа са средно пет пъти по-високи от цените франко земеделското стопанство. Земеделските производители като цяло получават около 8 % от крайната цена на дребно.

Ние настоятелно призоваваме за въвеждане на европейска политика, която да улеснява преките контакти между производителите и потребителите. Европейският съюз трябва да подкрепи използването на нови технологии и интернет за осигуряване на по-подробна информация за продуктите за потребителите, като същевременно улеснява достъпа на производителите до пазара.

Необходими са също така мерки за стимулиране на идеята за „местни хранителни продукти“, както и мерки за по-ефективна подкрепа на традиционните пазари и традиционните форми на търговия.

Традиционните румънски хранителни продукти трябва да бъдат подкрепени на европейския пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose и Britta Thomsen (PSE), в писмена форма. – (DA) Датските социалдемократи, членове Европейския парламент, Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen и Ole Christensen гласуваха в подкрепа на доклада относно цените на хранителните стоки в Европа. Делегацията е на мнение, че концентрацията на супермаркети и липсата на конкуренция означава загуба както за потребителите, така и за земеделските производители в Европейския съюз. Въпреки това обаче делегацията не е съгласна с изразеното в параграф 6 от доклада съжаление относно премахването на мерките за намеса. Това е необходимо, за да може европейското селско стопанство да стане рентабилно.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE), в писмена форма. – (NL) Искам да дам обяснение на вота за доклада Batzeli, от името на нидерландската делегация от Християндемократически призив (CDA). По наше мнение този доклад определено не е от най-изисканите. Много от идеите са изразени с дълги и витиевати изречения или се повтарят. Имаме и известни съмнения относно някои от изискванията, които клонят към социалистическа държавна намеса, а също и относно пълната забрана да се продава под себестойността. Това може и да изглежда добра идея, но е неосъществимо. В областта на селското стопанство ние считаме това за важен момент. По отношение на дъмпинга, органът за защита на конкуренцията, разбира се, следва да вземе мерки.

Независимо от това, ние гласувахме в подкрепа на доклада Batzeli, тъй като в него се съдържат редица важни елементи, които всъщност алтернативната резолюция търси начин да премахне. Имам предвид по-специално проучването на маржовете на различните връзки във веригата за производство на хранителни стоки и призива към Европейската комисия да разгледа силата на супермаркетите в областта на конкуренцията, тъй като Европейският парламент вече е отправял това искане неведнъж. Ние разбрахме от Европейската комисия, че проучването на маржовете може да се извърши само частично, въз основа на съществуващите данни, известни на Комисията, и затова приемаме, че изследването няма да доведе до значително увеличаване на административните разходи.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно цените на хранителните стоки в Европа, защото смятам, че е необходимо да се предприемат политически мерки за справяне с покачването на цените на селскостопанската продукция и на хранителните стоки и с несъответствието между цената на производителите и потребителските цени. В Европа цената на крайния потребител е приблизително пет пъти по-висока от цената, плащана на производителите – ситуация, засегнала силно домакинствата с ниски доходи, в които разходите за храна са най-голямото перо на семейния бюджет.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Както обикновено, този доклад за „събиране на становища“, представен от комисията по земеделие и развитие на селските райони, съдържа предложения, които ще доведат до повишаване на разходите за бюджета на ЕС.

Ние не подкрепяме основните идеи на доклада, между които е и изразеното съжаление за премахването на общностните мерки за намеса на селскостопанския пазар. Не подкрепяме и предложението на комисията за „инструменти за управление на пазара“.

На комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент трябва също така да се напомни, че ценовата ситуация е различна в различните държави-членки. Предложението на комисията за създаване на общоевропейска база данни за гражданите, която да съдържа референтни цени за стоките и суровините, наред с информация от цяла Европа за разходите за електроенергия, заплати, наеми, данъци и такси, по наше мнение, е нереално. Предпоставки за сравнения между държавите-членки просто не съществуват по множество различни причини.

Ние също така считаме за странно предложението за специален етикет върху европейските селскостопански стоки. Какъв е мотивът за това? Опит да се насърчава протекционизмът ли?

Както обикновено, „June List“ отбелязва, че при това положение е истински късмет, че Европейският парламент няма правомощия за съвместно вземане на решения относно селскостопанската политика на Европейския съюз. В противен случай, ЕС би попаднал в капана на протекционизма и големите субсидии за различни групи в областта на селското стопанство.

Ние гласувахме против доклада относно цените на хранителните стоки в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), в писмена форма. – (FR) Никой не оспорва целите на доклада относно огромната разлика между цените на производителя и потребителските цени. Необходима е по-голяма прозрачност на пазара, за да се гарантира достатъчно заплащане на производителите и оправдани цени за крайните потребители.

За съжаление, текстът приет от комисията съдържа предложения, които са несъвместими със социалната пазарна икономика. Тези силно авторитарни предложения за контрол на цените, маржовете и пазарите ни напомнят за прекалено много формули, които се провалиха и за които мислехме, че окончателно са останали в миналото.

Съжалявам, че докладът е насочен единствено към дистрибуторите, вместо да вземе под внимание веригата на производството като цяло. Истина е, че големите хранително-преработвателни дружества често купуват продукция от земеделските производители и злоупотребяват с господстващото си положение на пазара, за да я продават на безбожни цени на дистрибуторите.

Освен това създаването на европейска база данни за всички видове разходи и маржове, както се предлага в доклада, би довело до значителни административни разходи за предприятията, които ще бъдат пренесени върху цените на дребно и поети от тях.

За да се предотвратят такива лоши навици, аз внесох алтернативна резолюция, подкрепена с подписите на 40 членове на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Регулирането на равнището на ЕС на проблема с нечестните практики, прилагани от големите вериги за дистрибуция срещу производителите е много важно за Румъния. Дори тук въпросът за злоупотребите на веригите супермаркети тревожи както производителите, така и потребителите. Като оставим настрана натрупването на „скрити такси“, които са задължителни за всеки продукт и се понасят от производителите, супермаркетите забраняват на производителите да продават стоките си на по-ниски цени в други магазини. В резултат на всички тези разпоредби хранителните стоки са с над 30 % по-скъпи. Накрая, потребителят е този, който плаща твърде високата цена на продукта.

Мерките, предложени в доклада на г-жа Batzeli са насочени към намаляване на натиска, упражняван от супермаркетите, и към подпомагане на прекия контакт между потребителите и производителите. Ето защо аз гласувах в подкрепа на приемането на доклада.

Предложеното в доклада проучване относно разпределението на маржовете на печалбата ще позволи да се направят редица заключения относно правилните мерки за гарантиране на прозрачност на цените във веригата на производството, преработването и търговията на дребно, и да се накажат практиките на злоупотреба.

Договарянето на цените между доставчиците и търговците на дребно трябва да позволява използване на различни цени на базата на всеки отделен случай, което ще допринесе за осигуряване на здравословна конкурентна среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) В доклада се повтарят добре известни факти за монополната ситуация, възникнала в областта на преработването и продажбата на хранителни стоки. Не се споменава обаче, че тази ситуация е съзнателен избор на ЕС и правителствата на държавите-членки в рамките на Лисабонската стратегия и Общата селскостопанска политика.

Либерализацията на пазарите, стимулите за сливания и поглъщания и търсенето на печалба и конкурентоспособност в хранителната промишленост доведоха до независимост на мултинационалните компании, до по-високи потребителски цени и по-високи печалби за капитала.

Общата селскостопанска политика внесе значителен принос в това развитие чрез премахването на гарантираните минимални цени и разпродаването на земеделски производители с малки и средни стопанства на Световната търговска организация, така че мултинационалните компании да получават безкрайно евтино суровини, чрез преследване или свиване на кооперативите, чрез лицемерните изявления на партиите, които въпреки всичко подкрепят еднопосочния европейски избор.

Пример за това е производството на мляко в Гърция, където млечният картел срива цените франко земеделското стопанство и държи изключително високи потребителски цени, от което жъне големи печалби. Днес картелът насърчава потребление на продукти с леко намалена хранителна стойност, при което хиляди животновъди се озовават в положение на невъзможност да продават своите продукти в страна, която задоволява 50 % от потребностите си със собствено производство.

Битката за евтина и безопасна храна и за оцеляване на бедните земеделски производители изисква силен съюз на работниците, земеделските производители и самостоятелно заетите, силата на обикновените хора и икономика за обикновените хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Всички виждат покачването на цените на хранителните стоки в Европа. Това е ужасен проблем, който изисква незабавно действие от страна на Европейския съюз. Затова аз гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Batzeli, която смятам, че е разгледала задълбочено въпроса и е предложила много полезни мерки за справяне с проблема.

Наложително е да предприемем мерки за намаляване на огромната разлика между цените на производителя и потребителските цени, която е причинена от нездравословния механизъм за пренос на цените, който включва спекула с хранителните продукти и по-голямо участие на посредници. Съгласен съм с докладчика, че повишаващата се концентрация на продажбата и дистрибуцията на хранителни стоки е допринесла значително за увеличаване на потребителските цени в сравнение с цените на производителя.

Налице е спешна необходимост от мерки като тези, предложени от г-жа Batzeli, за по-голяма прозрачност на механизма на ценообразуване и формиране на маржовете на печалбата чрез координирани действия от страна на националните органи за защита на конкуренцията, за по-добро регулиране на пазара и на ценовите тенденции при храните в Европа и за ефективно насърчаване на потребителите да избират храни от местно производство, което само по себе си помага за скъсяване на веригата на дистрибуция и подкрепя пазарите на традиционни храни, които в момента се изправени пред сериозни трудности.

 
  
  

- Доклад: Margrete Auken (A6-0082/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), в писмена форма. (EN) Заедно с колегите си от Лейбъристката партия в Европейския парламент, аз реших да гласувам в подкрепа на първоначалния доклад, който предлага най-задоволителен отговор на стотиците петиции, подадени от европейски граждани – жертва на масовата треска за урбанизация в Испания, презастрояването и разрушаването на крайбрежната ивица.

Внесените алтернативни резолюции измениха значително доклада и не съответстват на последователната позиция, която поддържаме вече 5 години.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), в писмена форма. (EN) Докладът е козметично упражнение, предназначено да поддържа фалшиви надежди сред стотиците вносители на петиции по време, когато наближават изборите за Европейски парламент. В него се говори за предприемане на мерки, за каквито – както посочва комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – ЕС няма компетенции; така че дори заплахата на Auken да се противопостави на следващия бюджет на ЕС, ако исканията в доклада не бъдат удовлетворени, няма да помогне на онези, които са закупили, а после са били лишени от собственост в Испания. Партията за независимост на Обединеното кралство (UKIP) няма да участва в тази измама.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), в писмена форма. (EN) Аз гласувах в подкрепа на доклада, който идва след огромен брой петиции, внесени в Парламента от пострадали и загрижени граждани от цяла Европа. Този доклад показва, че масовата урбанизация в няколко района на Испания се извършва по начин, чрез който се злоупотребява със законните права на собственост, нарушава се околната среда, влошава се снабдяването с вода и качеството й и жертвите често са лишени от всякакви обезщетения или компенсации, при положение че може да са загубили спестяванията си за цял живот.

Надявам се, че докладът ще помогне на много мои избиратели и на граждани от цяла Европа, които са пострадали по този начин в битката си за справедливост.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Поради конфликт на интереси, аз се въздържах от всички гласувания.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Ние разбираме, че в строителния сектор в Испания вероятно има големи проблеми и че нищо неподозиращи граждани може би купуват добросъвестно собственост, за която впоследствие се оказва, че строителното дружество не е имало законното право да построи. Въпреки това обаче тези проблеми могат и следва да бъдат решени въз основа на правната рамка в държавата-членка. Когато всички вътрешноправни средства за защита бъдат изчерпани, в съответствие с член 35 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, отделните лица могат да се обръщат към Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Няма причина да се въвежда ново законодателство на равнището на ЕС, което да се занимава с тези въпроси, нито Европейският парламент като институция да участва в решаването им. Нито пък ние искаме да се замесваме по какъвто и да било начин с различни проекти на резолюции, внесени от испанските членове на Парламента, които добавят вътрешнополитически усложнения към проблема.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE), в писмена форма. (EN) Аз представям обяснение на вот за доклада Auken, в подкрепа на трима отделни избиратели, които се свързаха с мен с молба за помощ. Във всеки от трите случая избирателят е похарчил(а) спестяванията си за цял живот за закупуване на къща и земя във Валенсия. Във всеки от случаите са били следвани правилни правни процедури по време на закупуването. Във всеки от случаите обаче към избирателя впоследствие са били отправени грабителски искания от страна на органите във Валенсия.

Това са само три от многото хиляди случаи на несправедливост, понесена от европейски граждани, притежаващи собственост в Испания. Призовавам Комисията да действа бързо и решително в съответствие с препоръките в доклада Auken.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на доклада Auken, тъй като в него се отправя ясна критика към необмислените градоустройствени планове на испанската държава и се набляга на неправилната употреба на средства на Общността в областта на градоустройственото планиране и опазването на околната среда.

Бих искал също така да подчертая неефективността на испанските членове на Европейския парламент от Народната партия (PP) и от Испанската социалистическа работническа партия (PSOE). Те не успяха да постигнат съгласие за внасяне на алтернативна резолюция, която би осигурила мнозинството, от което се нуждаеха, и затова бяха победени. Те още веднъж показаха ясно, че единственият въпрос, по който могат да постигнат съгласие, е тяхното противопоставяне на баския национализъм. Социалистите и членовете на Народната партия се опитаха да окажат натиск върху колегите си в Парламента да гласуват в подкрепа на съответните резолюции, които силно смекчават критиката, отправена от докладчика.

Искам да поясня, че испанското правителство участва в практики, които системно са свързани с грубо отношение към гражданите, разрушаване на околната среда и мащабна корупция. Смятам, че въпросните правомощия следва незабавно да бъдат прехвърлени на Страната на баските (Euskadi).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. (EN) Хиляди европейски граждани продължават да бъдат жертва на системата на масова урбанизация, което намира израз в големия брой петиции относно злоупотребата със законните права на европейските граждани по отношение на тяхната собственост и на околната среда. Причината за проблема са процедурите за възлагане на обществени поръчки и недостатъчният контрол върху процедурите за градоустройство от страна на много местни и регионални органи. Приетата резолюция следва да доведе до конкретни решения за хората, живеещи в засегнатите райони в Испания.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) При положение, че участвах от самото начало на изготвянето на доклада Auken, който събра подкрепата както на испанския народ, така и общо на европейците, аз най-искрено подкрепих неговото съдържание. Подкрепих напълно доклада, защото в него се разкрива ясно участието на испанската администрация на всички равнища – от централната власт до автономната местна власт, до местните органи, в разработването на икономически модел въз основа на спекулация с градоустройственото планиране, което оказва разрушително въздействие върху околната среда, икономиката и социалното развитие на Испания.

В доклада, който издържа на натиска на Народната партия (PP) и на Социалистическата работническа партия (PSOE), се подчертава търпимостта както в политическите, така и в правните резолюции по този въпрос, което доведе до безнаказаните действия на органите. Той също така съдържа и декларацията за мораториум върху онези планове, които не съответстват на критериите за устойчивост на околната среда и за социална отговорност, така че да може да се проведе разследване на нередностите и да се избегне политиката на faits accomplis (свършен факт).

Освен това в доклада се поставя изискването испанското правителство да създаде работна група с участието на административните органи на всички равнища на властта. В доклада се отправя призив за провеждане на публичен дебат относно градоустройственото планиране в Испания, който ще позволи да се приемат законодателни мерки срещу спекулата и неустойчивото развитие и ще сложи край на законодателството à la carte (по избор), прилагано в автономни области като Арагон и Валенсия.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), в писмена форма. (PL) Аз гласувах в подкрепа на доклада Auken относно въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания върху индивидуалните права на европейските граждани, върху околната среда и прилагането на правото на ЕС, въз основа на петициите, които получих.

Налице са много доказателства, които показват, че засилената урбанизация, която се извършва в крайбрежните райони, и отговорността за това се крият в действията на органите за централно, автономно и местно управление. Те са привели в действие модел за неустойчиво развитие, който е довел до изключително сериозни последици за околната среда, както и до икономически и социални последици. Тази дейност е довела до необратимо влошаване на биологичното разнообразие и екологичната цялост на много региони в Испания. Тромавите производства и присъдите, произнесени в отговор на подобни обвинения не носят удовлетворение за пострадалите. Това е довело до резервите, които хората имат по отношение на испанската правосъдна система.

Трябва също така да се подчертае, че хиляди европейски граждани, които са купили собственост в Испания при най-различни обстоятелства, са станали жертва на извършени от местните органи злоупотреби във връзка с урбанизацията. Резултатът обаче е разрушаване на сградите.

Във връзка с тези факти испанското правителство следва да призове за задълбочено преразглеждане на законодателството, засягащо правата на отделните собственици в резултат на масовата урбанизация, с оглед на това, да се сложи край на злоупотребата с правата и задълженията, залегнали в Договора за ЕО.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Аз искам да поздравя докладчика за нейната работа и да кажа, че приветствам доклада й относно въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания върху индивидуалните права на европейските граждани, върху околната среда и прилагането на правото на ЕС. Това въздействие е особено негативно, както се потвърждава от многобройните петиции, получени от жителите на областта.

Аз смятам, че в този случай комисията по петиции е взела под внимание съответно исканията на граждани, които са загрижени за разрушаването на природната среда и ландшафта, нарушението на правилата за договорите и защитата на околната среда, и мащабната строителна дейност. Доказателствата, представени от комисията след проведените мисии за установяване на факти, показват ясно, че строителната промишленост е извършила посегателство върху правата на испанските граждани, залегнали в договорите.

Ето защо аз подкрепям въпросния доклад, който е в пълно съответствие с принципите на субсидиарност, и се надявам, че местните органи в Испания ще вземат нужните мерки, без да е необходимо Европейската комисия да прибягва до процедури за нарушения.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard и Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Ние гласувахме в подкрепа на доклада, като напълно разбираме тъжителите. Смятаме обаче, че предполагаемите нарушения на законите на Испания, ЕС и международното право, следва да се разглеждат и решават от съответните испански органи, Съда на Европейските общности и Европейския съд по правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), в писмена форма. (EN) Аз се радвам, че Парламентът гласува в подкрепа на този доклад. Много шотландци са засегнати от заграбването на земя в Испания, загубвайки домовете си, за които много от тях са спестявали през целия си живот, за да си ги позволят. Испанското правителство трябва да направи всичко по силите си, за да прояви справедливост към засегнатите хора. Много хора са били подведени и излъгани за това, което са купили, и затова в тази ситуация е необходимо да има правни средства за защита.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE), в писмена форма. (EN) Ние гласувахме в подкрепа на доклада относно въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания върху индивидуалните права на европейските граждани, защото той отразява резултата от няколкогодишна задълбочена работа на комисията по петиции, в отговор на стотиците петиции на няколко хиляди вносители на петиции, включително посещения за установяване на факти и обсъждане на въпросите с всички заинтересовани страни. Докладът беше приет с голямо мнозинство след обсъждания между партиите в комисията. Като избрани представители, ние имаме задължението да гарантираме, че европейските граждани, които ние насърчаваме да използват правото си на свободно движение, не са подложени на своеволни или неоправдани ограничения в приемащата държава.

Ние признаваме, че по силата на Договорите Комисията носи главната отговорност за наблюдението и контрола на прилагането на общностното право. Ние също така приемаме, че Договорите изрично изключват всякакво влияние върху вътрешните правила, управляващи системата на собственост върху имущество. Въпреки това обаче смятаме, че, в качеството си на „очите и ушите“ на институциите, парламентарната комисия по петиции следва да наблегне на всички системни проблеми, отразяващи се негативно върху свободното движение на хиляди наши граждани, които са направени достояние чрез процеса на внасяне на петиции.

На второ място, ние смятаме, че става въпрос за нарушение на общностното право, и по-специално на екологичното право и на правилата за възлагане на обществени поръчки.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), в писмена форма. (EN) Като ревностен противник на ЕС и неговата постоянна намеса в нашия живот, аз съвсем логично гласувах против голямата част от докладите, които бях призован да разгледам. Както неизбежно се случва, появява се доклад, в който просто се изисква прилагане на различен подход и аз смятам, че докладът Auken е такъв. При мен са идвали много напуснали родината си хора, които са направили всичко по силите си, за да си създадат подобаващ, законен и устойчив живот в Испания. Това, че те са станали жертва на противоречия в бюрократичния апарат е вече въпрос на история и да се надяваме, че този доклад ще доведе до справедливо решение.

Моето действие в този случай не означава смекчаване на отношението ми към ЕС и неговата непроницаема, тромава и непонятна структура. Въпреки това обаче, ако подчинените бюрократични машини не решат проблемите, които сами са създали, тогава ще трябва да се намери решение.

Надявам се, че сега безбройните проблеми, създадени от различните испански органи, ще бъдат разгледани и решени бързо, изцяло в интерес на моите избиратели.

Тормози ме обаче натрапчивата идея, че такава намеса може би не е решението. В земята на ЕС единственият непрестанно действащ закон е този на непредвидените и случайно настъпили последици.

 
  
  

- Доклад: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада. В избора на Обама виждам важна възможност за водене на нова политика на глобален ангажимент, повратен момент в историята на Съединените американски щати, а също така и за целия свят.

Пътят напред следва да бъде нова политика на глобален ангажимент, в която ЕС ще изиграе своята ключова роля. Сега имаме възможност да подновим глобалния ангажимент чрез обновените институции, предвид предстоящите избори за Европейски парламент.

Победата на кандидата на Демократическата партия е още едно доказателство за изключителната възможност за обновление, която е наблюдавана много пъти в трудни за историята на САЩ моменти. Новото американско управление може да доведе до по-добра обща политика на ЕС и САЩ, в която и двете страни работят заедно в рамките на ефективно партньорство по редица въпроси от глобален характер, пред които лидерите от двата континента трябва да се изправят, като изменението на климата, глобалните предизвикателства, регионалните проблеми, отбраната, икономическите въпроси и търговията. Ние трябва да се заемем с тези въпроси заедно, изпълнени с решителност и съзидателност. Обама олицетворява всичко позитивно и впечатляващо в Съединените американски щати и в днешния сложен, глобализиран и непрекъснато променящ се свят.

Трансатлантическата връзка остава основен момент. Аз вярвам в ролята, която САЩ ще продължат да играят в това отношение, под ръководството на избрания президент Обама.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , в писмена форма. – (NL) Този обемист доклад правилно препоръчва задълбочаване на отношенията между Европа и Съединените американски щати. Подробно са обсъдени въпроси, свързани с Близкия изток, Пакистан, Афганистан, Русия, отбраната, сигурността и икономическите и търговски отношения.

Неприемливо е обаче, че докладчикът категорично очаква влизането в сила на Договора от Лисабон, въпреки че стана ясно, че мнозинството от гражданите не искат да имат нищо общо с Европейската конституция или с нейно точно копие. Добре е, че докладчикът отделя внимание на палестинския въпрос, но защо не се споменава за правото на Израел на сигурност? Заради това пристрастие аз гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), в писмена форма. (PL) Докладът Mon повдига въпроса за трансатлантическите отношения след изборите в САЩ. Аз подкрепих доклада, защото смятам, че днес е важно да има тясно сътрудничество между Съединените американски щати и Европейския съюз практически във всички области – политика, отбрана, икономика, енергетика, околна среда, култура, наука и т.н.

Ние трябва да знаем, че брутният вътрешен продукт на Съединените американски щати и Европейския съюз съставлява повече от 50 % от световния БВП. Новата трансатлантическа програма, която е в сила от 1995 г., следва да бъде заменена с взаимно разбирателство в рамките на трансатлантическо партньорство, което системно да се обновява. САЩ и ЕС по необходимост са ангажирани с дейности по поддържане на сигурността и реда в света. Това, разбира се, изисква сътрудничество с други страни, и особено с Китай, Индия и Русия.

Аз също така считам бележките относно необходимостта от реформа на ООН за правилни, включително за необходимостта от реформа на работата на Съвета за сигурност. Наблягайки на трансатлантическото сътрудничество, не трябва да се пренебрегва ролята на НАТО. Трябва да признаем, че днес бързите и ефективни действия за намаляване на ефекта от разрасналата се икономическа криза са най-важни. Ще добавя още, че в тези отношения трябва да се отреди място и за Канада, Мексико и Южна Америка.

Следва да се надяваме, че думите, изречени от настоящия президент на САЩ Барак Обама, че Америка няма по-добър партньор от Европа, ще бъдат потвърдени в реалността на всекидневието. Това е съществено, за да можем да се изправим пред предизвикателствата на нашата цивилизация.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) „Големите надежди“ на Европейския парламент от избора на Барак Обама за президент на Съединените американски щати всъщност занимават само империалистите, които правилно очакват интересите им да бъдат обслужени по-ефективно. Хората не трябва да хранят никакви илюзии за промяна на политиката в тяхна полза. Още повече, че изказванията и изявленията на самия нов президент на САЩ не оставят място за никакво съмнение по този въпрос.

В доклада се призовава за по-тясно и по-дълбоко сътрудничество между ЕС и САЩ, и НАТО след изборите. Затова в него се предлага създаването на орган за координация в областта на външната политика и политиката за сигурност на двата империалистически центъра (ЕС и САЩ) дори на още по-високо равнище.

В момент на конкуренция и антагонизъм между тях, в резултат на капиталистическата финансова криза, европейските и американските империалисти се опитват същевременно да координират сътрудничеството си, за да се справят с отпора от страна на обикновените хора. Това е целта зад призива за съвместни и ефективни действия за справяне със „световните предизвикателства“, „отбраната и въпросите на сигурността“ и „регионалните въпроси“. Типичен пример за това е изразената в доклада готовност за приемане на затворници от Гуантанамо в ЕС, ако САЩ поискат това.

Хората трябва да създадат техен общ фронт срещу обединеното нападение срещу тях от страна на ЕС, САЩ и НАТО и да отхвърлят империалистическия ред.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Аз гласувах против доклада на г-н Millán Mon относно състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ, защото не смятам, че е правилно Европейският съюз, с влизането в сила на Договора от Лисабон и съответните външнополитически инструменти, да поеме по-силна и последователна роля на международната геополитическа сцена. Освен това аз не съм напълно съгласен с ролите на трансатлантическото партньорство и НАТО за колективната сигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Аз отдавам огромно значение на трансатлантическото партньорство и твърдо поддържам мнението за обновяване и укрепване на НАТО. Обратно на главния акцент в доклада обаче, не смятам, че това трябва да означава заместване на силните връзки между Съединените американски щати и отделните държави-членки (по-специално Великобритания) с партньорство между ЕС и САЩ. Примери в това отношение са позоваванията на Договора от Лисабон, който нашите хора не искат, и предложението за съпредседателстване на новия „Трансатлантически политически съвет“ от Върховния представител или заместник-председателя на Комисията. Освен това аз имам конкретни възражения по аспекти на доклада, засягащи отбраната на ЕС. В доклада се приветства „повишаването на европейската отбранителна способност“ и ясно се подкрепя европейската политика за сигурност и отбрана, на която консервативната опозиция винаги е била вярна.

По тези причини аз се въздържах от гласуване по доклада.

 
  
  

- Туркменистан (B6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Аз предпочитам да се въздържа от гласуване по предложението за резолюция относно търговско споразумение на ЕС с Туркменистан. Въпреки че признавам значението на икономическите и търговски отношения за отваряне на туркменското общество, аз се съмнявам дали едно временно споразумение е най-доброто решение и за двете страни.

 
  
  

- Доклад: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , в писмена форма. – (NL) Аз гласувах против резолюцията, защото по мое мнение това би означавало Парламентът сам да подкопае собственото си доверие. Парламентът винаги прави реторични декларации за правата на човека и въпреки че подчертава, че правата на човека са най-важната цел на външната политика, все пак смята да подпише споразумение със страна, която нарушава в големи мащаби точно правата на човека. Залегнало е убеждението, че само с акта на подписване на такова споразумение положението с правата на човека в съответната страна ще се подобри. Чуваме същото от поддръжниците на присъединяването на Турция – да, правата на човека се нарушават и изтезанията са нещо обикновено, но щом веднъж Турция се присъедини към ЕС, всичкото това ще бъде вече минало. Фактите обаче говорят точно обратното.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Аз реших да се въздържа от гласуване по доклада на г-н Caspary относно временното търговско споразумение с Туркменистан. Мога да подкрепя само някои точки от предложението, но не и документа като цяло. Затова реших да не гласувам против, а по-скоро да се въздържа от гласуване.

 
  
  

- Доклад: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) Аз подкрепих доклада. В днешно време интернет се е превърнал в основа на всички наши лични и институционални отношения. Сега много дружества разполагат с лична информация за нас и често използват нашите лични данни без необходимото разрешение. Поради тези причини е ясно, че ние трябва да защитим основното право на личен живот в интернет.

Интернет може да осигури и значителна подкрепа за нашите основни права като свобода на изразяване, на политическо участие и сдружаване. От друга страна обаче, интернет открива широко поле за престъпна дейност. Пример за изкривено използване на световната мрежа е издигналият се бич на детската порнография, която сега наводнява интернет и нашата отговорност налага да я спрем.

Ето защо е необходимо да се предприемат конкретни мерки за защита и насърчаване на основните свободи на физическите лица, когато сърфират в кибернетичното пространство. Нашите действия трябва да се основават на защита на личния живот в интернет и на сигурност, като се отделя постоянно внимание на основното право на образование и достъп до информационните системи.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Интернет представлява огромен напредък в технологиите, който позволява на потребителите да установяват помежду си лични, професионални и образователни контакти, позволява да се разпространяват знания и да се разширява и засилва културният обмен.

От друга страна обаче, в кибернетичното пространство се шири престъпност и интернет се е превърнал в предпочитан инструмент на престъпни мрежи, като се има предвид, че мрежата е лесно достъпна, евтина и много мощна. През последната година злоупотребите с деца в интернет са се увеличили с 16 %, като в повечето случаи не е имало ефективни наказания или дори възможност за откриване на престъпниците. Що се отнася до тероризма, вече съществуват около 5 000 уебсайта за терористична пропаганда, които представляват средство за радикализация и набиране на членове, а също така служат и за информация относно методите и източниците на тероризма.

Аз приемам спешната необходимост от намиране на решения и разработване на подходящи законодателни инструменти за борба с престъпността, без това да води до неразумен контрол чрез цензура и тайно наблюдаване на трафика на данни в интернет.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , в писмена форма. – (NL) Това е една добра резолюция, в която се постига подходящ баланс между правата и задълженията и която представлява смел призив срещу цензурата. През последните години сме свидетели на много опити за подчиняване дори и на интернет на цензурата, в името на политическата коректност, така че спорните убеждения да бъдат изключени както от печатните издания, така и от световната мрежа. Мрежата наистина от дълго време е трън в очите на инквизиторите, които контролират тази медия и искат да поставят извън закона всякаква критика на мултикултурното общество, например, чрез „законодателство за расизма“.

Свободата в интернет е най-добрата гаранция за свободата на изразяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада Lambrinidis относно укрепване на сигурността и основните свободи в Интернет, защото смятам, че е важно Европейският съюз да предприеме мерки за съвместяване на основните права на потребителите на интернет с борбата срещу престъпленията в кибернетичното пространство, с оглед защитата на гражданите, и по-специално на децата. Затова аз считам за особено важно разработването на законодателство за защита на личните данни, сигурността и свободата на изразяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Свободата на изразяване и правото на личен живот в интернет са абсолютни права, които при никакви обстоятелства не следва да бъдат подкопавани. Напълно естествено е да смятаме, че тези права се отнасят и до интернет, като гарантират правото на индивида на свободно изразяване.

Ние също така смятаме, че следва да се разгледа възможността за премахване на личните данни от базите данни и уебсайтовете и настоятелно призоваваме дружествата да гарантират, че личните данни на отделните лица могат да бъдат премахвани от базите данни. Смятаме обаче, че липсата на такава гаранция е преди всичко международен проблем и затова той трябва да бъде решен чрез международни разпоредби и конвенции.

„June List“ силно подкрепя гаранцията за сигурността и основните свободи в интернет, но ние се противопоставяме на някои от формулировките в доклада. Например в доклада се изразява желанието да се пристъпи към приемане на директива относно наказателни мерки, насочени към прилагането на правата на интелектуална собственост. Ние твърдо се противопоставяме на това, тъй като не искаме хармонизация на европейското наказателно право. Докладчикът също така се опитва да сравни правото на ползване на интернет с правото на образование. Ние сме на мнение, че това е дръзка позиция, тъй като правото и възможността да се посещава училище далеч не са предрешени въпроси в много държави-членки на ЕС.

Добрите намерения в доклада обаче имат превес над отрицателните моменти и затова ние решихме да го подкрепим.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), в писмена форма. (PL) Аз напълно подкрепям доклада Lambrinidis относно укрепване на сигурността и основните свободи в Интернет. Смятам, че това е много важно и необходимо, главно защото нашето присъствие в световната мрежа е почти всеобщо. С една дума, интернет се е превърнал в част от всекидневния ни живот.

Ние не можем да се представим по-добър източник на информация, независимо от това, дали пишем книга или искаме да приготвим изтънчено ястие и търсим интересна рецепта. Не винаги обаче знаем, че присъствието ни в интернет оставя следи, които могат да се използват срещу нас, например от страна на лица, занимаващи се с маркетинг, разузнавателни служби или крадци на самоличност.

От друга страна, интернет може да бъде и удобно средство за общуване за престъпници и терористи. Ето защо е трудно да се изготви разумно законодателство, което по балансиран и ефективен начин да позволява на хората да се възползват безопасно от интернет, като същевременно намалява напълно реалните и сериозни заплахи, свързани със злоупотребите в мрежата.

Затова аз подкрепям предложенията на докладчика, с които се цели постигането на баланс между личния живот и сигурността на отделните лица в интернет при пълно зачитане на основните им права и свободи. Аз също така смятам, че едновременно със загрижеността си за качеството на услугата, публичните органи отговарят и за осигуряване на достъп на най-бедните хора до интернет, както и на онези, които живеят в най-отдалечените райони на страната.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang и Fernand Le Rachinel (NI), в писмена форма. (FR) Използването и развитието на интернет е несъмнено важен напредък, специално когато става въпрос за свобода на изразяване и демокрация. Постигането на баланс между свободата, защитата на личния живот и необходимостта от сигурност в интернет представлява истинско предизвикателство за всички нас.

Това е по-специално случаят, отнасящ се до политически действия. Истина е, че някои лица от противоположната страна или такива, които защитават противоположни политически убеждения нямат достъп до различни медии и виждат в интернет възможност да предадат посланията си по целия свят. Тази свобода не следва да бъде цензурирана. Като истински тоталитарни държави, Китай, Куба и Мианмар не се колебаят да потъпкват свободата на изразяване чрез системно налагане на цензура и филтриране на информацията, не зачитайки принципите на демокрацията и свободата.

Филтрирането на данни с цел борба с порнографията, с детската порнография и тероризма е от особено значение, но такава бдителност следва да бъде строго определена и контролирана.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Докладът Lambrinidis е първият доклад, в който главна тема е въпросът за интернет, разглеждан от гледна точка на потребителя. Аз гласувах в подкрепа на доклада, защото е балансиран и уместен и защото в него се третират основните теми от интерес в тази област.

Като докладчик от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи по настоящия доклад, аз смятам, че признаването на правата на потребителя върху създаденото от него съдържание, особено правото да заличава постоянно това съдържание, и искането бъдещият регулаторен механизъм да определя цифровата идентичност и да предлага конкретни мерки за защитата й са важен принос.

Докладът набляга на значението на сътрудничеството между участниците в развитието на интернет, с оглед изработване на средства за саморегулация или за съвместна регулация (например кодекс на добрата практика) като допълнителни инструменти на традиционното законодателство. Като се има предвид скоростта на развитие на интернет, тези регулаторни методи са далеч по-ефективни, отколкото традиционното законодателство, тъй като те са одобрени и прилагани от мнозинството от заинтересованите лица без никаква принуда от страна на държавата.

Интернет е областта с най-голям публичен достъп и скоростта на развитието му може да ни завари неподготвени, ако не решим да се заемем с този въпрос по балансиран и реалистичен начин, така че бъдещото регулиране на киберпространството да се насочи специално към потребителя.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Lambrinidis относно укрепване на сигурността и основните свободи в Интернет.

Искрено подкрепям целите на проекта, които са насочени към включването на всички заинтересовани страни, към действие на различни нива с използване на съществуващите национални, регионални и международни инструменти, и накрая, към обмен на най-добрите практики с оглед да се реагира в съответствие с изискванията и проблемите на различните интернет-потребители и многобройните дейности, извършващи се онлайн.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), в писмена форма. (EN) Аз подкрепям целите на доклада, насочени към укрепване на сигурността и основните свободи в интернет.

 
  
  

Разглобяване на кораби за скрап (B6-0161/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно безопасното разглобяване на кораби, тъй като считам, че този въпрос следва да се разглежда като неразделна част от жизнения цикъл на корабите. Излезлите от употреба кораби трябва да бъдат разглеждани като опасни отпадъци поради опасните вещества, които съдържат, и затова следва да попаднат в обхвата на Базелската конвенция.

Аз съм доволна, че е налице воля на Общността за подобряване на практиките за разглобяване на кораби за скрап.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Целите на ЕС за опазване на околната среда могат да бъдат постигнати напълно, ако бъдат включени в различните сектори на политиката на Общността. В резултат на това предложението за резолюция е насочено към ускоряване на всички мерки, които трябва да бъдат предприети от Съюза, за да се гарантира, че разглобяването на кораби, излезли от употреба, се извършва в безопасни условия за работниците и при подходяща защита за морската среда.

Повсеместното изтегляне от употреба на еднокорпусните петролни танкери и оставащият брой стари плавателни съдове, които в момента се изтеглят от пазара, много от които съдържат опасни вещества, ни позволяват да предвидим неконтролирано разширение на съоръженията в Южна Азия, които не отговарят на стандартите, което може да се разпространи към държави от Африканския регион. Всички тези причини ни карат да подкрепим предложението за резолюция, а така също и всички мерки, предназначени да гарантират спазване на международните правила за безопасност и за опазване на околната среда.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – С това обясненията на вот приключват.

Нашето заседание, което ще бъде прекъснато сега, ще бъде възобновено в 15,00 ч. – за кратко – с въпрос с искане за устен отговор относно ролята на културата в развитието на европейските региони.

 
Правна информация - Политика за поверителност