Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2248(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0082/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/03/2009 - 4.6
CRE 26/03/2009 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0192

Rozpravy
Štvrtok, 26. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. − Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve prispel počas 22 rokov svojej existencie k realizácii dvoch hlavných cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pomáha stabilizovať trhy znižovaním intervenčných zásob a zabezpečuje potrebné zásobovanie najchudobnejších obyvateľov Únie potravinami. Z tohto dôvodu som hlasovala za konzultačnú správu kolegu Siekierského, ktorá sa zaoberá novým programom poskytovania potravín pre najchudobnejšie osoby, ktorý navrhuje Komisia.

V tejto schéme mala byť v roku 2009 suma 500 miliónov EUR, ku ktorej by sa mali pripočítať prostriedky členských štátov určené na spolufinancovanie. Pán predsedajúci, rovnako ako vaša matka a otec sledovali dnešné hlasovanie, dnešné hlasovanie sledovali aj návštevníci zo Slovenska, z Prešovského a Nitrianskeho kraja, ktorých vítam na pôde Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za správu pána Czesława Siekierského a naše uznesenie o distribúcii potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve.

Správa a uznesenie majú veľký význam v súvislosti s finančnou krízou a hospodárskou recesiou. Rastúca chudoba v EÚ – kde v niektorých krajinách chudoba zasahuje približne 20 % obyvateľstva – jasne ukazuje, že potreba potravinovej pomoci je celkom veľká. Na základe súčasnej situácie v plnej miere podporujem stanovisko Európskeho parlamentu, že program distribúcie potravín v EÚ, ktorým sa prideľuje približne pol miliardy eur s cieľom zmenšiť mieru podvýživy a chudoby v EÚ, by mal byť úplne financovaný Spoločenstvom. Chcela by som zdôrazniť najmä význam návrhu Komisie na zlepšenie štruktúry výberu produktov dodávaných v rámci tohto programu. Potraviny by mali vyberať orgány členských štátov a distribuovať ich v spolupráci s partnermi v rámci občianskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážený pán predsedajúci, dať potravu hladným je základnou povinnosťou a my musíme nájsť spôsob, ako zabezpečiť, že žiaden človek, najmä nie dieťa, nepôjde do postele hladný.

Zdržala som sa však hlasovania o správe, pretože si myslím, že zmeny v tomto programe skutočne nemajú význam. Mať spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), podľa ktorej budeme nakupovať potraviny od tretích krajín – ktorých chudobní ľudia už sú hladní – aby sme dali potravu našim chudobným ľuďom, zatiaľ čo iné časti SPP bránia našim poľnohospodárom, aby vypestovali dostatok potravín na nasýtenie hladu Európy, to skrátka nedáva zmysel. Musíme dať potravu chudobným, najmä počas tejto hospodárskej krízy, a budeme presadzovať zmeny v programe, ktorými sa tento cieľ dosiahne.

 
  
  

– Správa: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti trom alternatívnym uzneseniam, pretože zastávam názor, že falšované tovary predstavujú vážny problém a že sa musíme pokúsiť poskytnúť európskej verejnosti najlepšiu možnú ochranu proti dovozu takýchto tovarov. To nehovorí nič o hospodárskych následkoch falšovaných tovarov. Európski colní kontrolóri musia mať právo na sledovanie lodí z indických prístavov smerujúcich do Európskej únie. Tým myslím, že by sa sledovanie malo uskutočňovať v indických prístavoch.

Zároveň považujem za poľutovaniahodné, že pri spomínaní vážnych teroristických útokov, ku ktorým došlo, sa v tomto Parlamente používa fráza „politické skupiny“, keď všetci vieme, že sa to týka islamských skupín.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Myslím, že pán Tannock chcel prehovoriť. Dovoľte mi pripomenúť vám pravidlo. Neplatí tu to isté ako pri postupe „catch-the-eye“. Musíte sa zaregistrovať pred začiatkom vysvetlení hlasovania, ale môžem byť flexibilný.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, to som nevedel. Myslel som si, že stačí zamávať v pravú chvíľu.

Táto správa mala najlepšie predpoklady skvelej práce. Vypracoval som stanovisko vo Výbore pre zahraničné veci. India je najväčšou demokraciou na svete. Teraz vystupuje z mnohých desaťročí protekcionizmu a prijíma globálny voľný obchod. V globálnej finančnej kríze celkom dobre prežíva. Bolo by skvelé, ak by sa nám podarilo dosiahnuť dohodu o skutočnom voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou, ktorá je tiež veľmi veľkým demokratickým politickým zriadením. Bol by to zároveň klinec do rakvy tým, ktorí hovoria, že protekcionizmus je cestou napredovania v globálnom obchode.

Preto veľmi ľutujem, že Socialisti túto správu zmenili a doplnili tak, že pre tých z nás, ktorí podporujeme voľný obchod, je neprijateľná a neprípustná. Aj India to hlboko ľutuje. Jej vláda venovala veľký politický kapitál myšlienke, že by táto dohoda prešla spôsobom, ktorý by bol dobrý pre Indiu aj pre Európu. Preto sme, bohužiaľ, museli hlasovať proti nej.

 
  
  

– Správa: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, v mene skupiny ALDE.(FR) Vážený pán predsedajúci, srdečne vítam vašich rodičov, ktorí sú tu dnes prítomní. Potešilo by ma, ak by tu dnes boli aj moji rodičia, to však už nie je možné.

Práve sme prijali správu pána Lehtinena. Je to rozhodujúci krok z pohľadu našich legislatívnych opatrení a ja úprimne dúfam, že Komisia si v tejto súvislosti vypočuje Parlament. Všetci vieme, že na celom svete je do vývoja techník a rozvoja organizácií zapojených stále viac subdodávateľov. Preto je potrebná lepšia ochrana pre zamestnancov našich podnikov a pre subdodávateľské podniky musí platiť to isté, aby sme mali hospodárstvo, ktoré funguje v prirodzenej harmónii.

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, práve preto úprimne dúfam, že Komisia a príslušné služby v jednotlivých členských štátoch budú čím skôr realizovať našu správu z vlastnej iniciatívy v záujme, opakujem, lepšieho plnenia potrieb zamestnancov na jednej strane a rovnováhy medzi subdodávateľskými podnikmi na strane druhej.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, aj ja vítam skutočnosť, že pomocou alternatívneho uznesenia sme úspešne určili Komisii úlohu predložiť smernicu o všeobecnej zodpovednosti podnikov v celej Európe. Základom tohto rozhodnutia bola správa pána Lehtinena a veľa práce vykonanej vo výbore a v skupinách, v Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu, v Socialistickej skupine v Európskom parlamente a v našej skupine, Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii, sa tak premenilo na toto rozhodnutie. Dôležitosť tejto otázky vyplýva zo skutočnosti, že lacnú pracovnú silu nájdete na staveniskách po celej Európe, pričom navyše dochádza k ohrozovaniu bezpečnosti, ako nám ukazuje príklad fínskej jadrovej elektrárne, kde subdodávatelia nedodržiavali normy bezpečnosti.

Preto naliehavo potrebujeme európsku smernicu. Zákony v ôsmich členských štátoch EÚ, ktoré obsahujú všeobecnú zodpovednosť podniku, totiž končia na národných hraniciach aj napriek tomu, že sú veľmi účinné. Ak súčasná Komisia nevydá takúto smernicu, my Zelení sme pevne rozhodnutí postaviť sa k tomu ako k zásadnej otázke v čase, keď úrad preberie nová Komisia. Chceme totiž bezpečnosť pre občanov a minimálne normy pre pracujúcich. Dá sa to dosiahnuť len pomocou európskeho zákonného nariadenia, všeobecného plánu zodpovednosti podnikov. Dúfam, že Komisia vyhovie našej žiadosti a smernicu predloží. V opačnom prípade sa musíme opýtať, akú hodnotu má jej funkcia.

 
  
  

– Správa: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasovala som proti správe pani Batzeliovej. Podľa mňa spochybňuje niektoré zo základov nášho hospodárskeho systému, ako napríklad voľná hospodárska súťaž a základné zásady sociálneho trhového hospodárstva.

Je jasné, že na zaistenie udržateľnej poľnohospodárskej produkcie potrebujeme vhodné opatrenia na stabilizovanie cien potravín. Praktiky, ktoré narúšajú hospodársku súťaž, musia prestať. Celoeurópska databáza s referenčnými cenami produktov a vstupmi by však priniesla viac byrokracie a povinností vykazovania, teda náklady, ktoré by obchodníci preniesli na výrobcov alebo spotrebiteľov. Výsledkom by boli vyššie koncové a spotrebiteľské ceny a nižšie ceny pre výrobcov.

Úplná transparentnosť všetkých nákladových faktorov podniku, ako napríklad mzdy, náklady na energie, nákupné a predajné ceny a ziskové marže, by viedla k monitorovaniu a štátom riadenému hospodárstvu. A to nie sú ciele sociálnej a slobodnej Európy. Pozíciu poľnohospodárov v potravinovom zásobovacom reťazci možno posilniť len spoluprácou a zavedením spoločnej zodpovednosti.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, vítam túto správu ako varovný výstrel na gigantické supermarkety. Tesco napríklad nedávno oznámilo zisk vo výške 2,8 miliardy GBP, pričom výrobcovia potravín v mojom voličskom obvode bojujú o svoje živobytie. Veľké supermarkety zneužívajú svoju kúpnu silu na potlačenie cien pre dodávateľov na neudržateľné úrovne a na kladenie, musím povedať, nespravodlivých a jednostranných požiadaviek v záujme udržania zmluvy.

Ako poukázala Komisia pre hospodársku súťaž v Spojenom kráľovstve, z dlhodobého hľadiska to rovnako poškodí aj spotrebiteľov, pretože výber, dostupnosť a kvalita budú z trhu vytlačené. Preto podporujem výzvu na prešetrenie podielov marží v reťazci výroby a distribúcie. Niekomu sa niekde darí veľmi dobre, určite však nie výrobcovi.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, zdržal som sa hlasovania o správe pani Batzeliovej, ale myslím si, že správa je veľmi užitočným príspevkom k ďalšej práci na tému cien potravín. Maloobchodné ceny sa veľmi líšia od cien, za ktoré predávajú svoje výrobky výrobcovia. Maloobchod, ktorý spotrebitelia vidia najlepšie, má veľmi obmedzený kontakt s poľnohospodármi a pri hľadaní lepších spôsobov stabilizácie cien potravín musíme analyzovať celý reťazec nákladov od výrobcu k spotrebiteľovi. Navrhovaný systém rokovaní je nereálny z pohľadu počtu subjektov, ktoré na trhu fungujú, a obmedzuje hospodársku súťaž.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). (CS) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som proti správe o cenách potravín v Európe predloženej pani poslankyňou Batzeliovou. Táto správa je založená na predstave, že slobodná tvorba cien na trhu s potravinami je zlým riešením, a vyzýva na zavedenie cenovej regulácie v tomto sektore hospodárstva. Táto predstava je v rozpore so zdravým rozumom aj s historickou skúsenosťou všetkých postkomunistických štátov vrátane Českej republiky. My sme 100 % cenovú reguláciu zažili a dobre si pamätáme, že to nefungovalo. Slobodná tvorba cien je základom slobody a demokracie vôbec a akékoľvek jej obmedzovanie je cestou k totalite. Slobodná tvorba cien v sektore potravín priniesla v posledných rokoch skvelé výsledky v podobe relatívne sa znižujúcich cien potravín v celej Európskej únii. Priniesla aj rozsiahlu modernizáciu, ktorá ponúkla zákazníkom lepšiu kvalitu produktov za nižšie ceny. Návrhy regulačných opatrení zahrnuté v správe by tento pozitívny vývoj celkom zastavili a priniesli by len vyššie ceny potravín. To, že v tomto sektore prebieha ostrá hospodárska súťaž, je skvelou správou pre spotrebiteľov. Tí, ktorí majú vyššie náklady, než sú ceny na trhu, sa musia na túto situáciu vo vlastnom záujme adaptovať alebo trh opustiť. Je absurdné, aby ich straty hradili spotrebitelia zo svojich daní. Z týchto dôvodov som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem povedať, že som hlasoval proti správe pani Batzeliovej. Počas jej čítania som si kládol otázku, či sme v Európskej únii alebo v Sovietskom zväze. Verím, že sme v Európskej únii. V zásade teda nemôžeme stanoviť reguláciu cien potravín týmto spôsobom v celej Európe.

Musíme pamätať na to, že musíme zaistiť to, aby sme mali dobré, bezpečné a vysokokvalitné potraviny. Zásada miestnych potravín je dôležitá a z toho vyplýva, že na národnej úrovni možno tieto otázky preskúmať bližšie.

Trápi ma, že sa náklady vstupov zvyšujú. Ceny za hnojivá a krmivo stúpli. Svoj podiel si berie úroveň obchodu a tak napríklad ražný chlieb na trhu stojí tri eurá, zatiaľ čo primárny výrobca, poľnohospodár, zaň dostáva len šesť centov.

Toto nie je smer, ktorým by sme sa mali uberať. Práve preto musíme uvažovať o týchto veciach národne a predovšetkým vytvoriť systém, v ktorom by poľnohospodári, výrobcovia potravín, dokázali prežiť a v ktorom si ľudia môžu kupovať kvalitné a zdravé potraviny za rozumné ceny. Práve zdravé potraviny sa musia stať jadrom tejto témy.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, v správe sa, samozrejme, nepodarilo vyjadriť skutočnú situáciu, že ceny potravín v EÚ sú umelo vysoké vďaka brutálnej kombinácii: na jednej strane je to nadmerná byrokracia EÚ a na druhej teraz neslávne známa spoločná poľnohospodárska politika. Poľnohospodárske dotácie zaisťujú, že neefektívni poľnohospodári získavajú finančnú podporu na úkor európskych daňových poplatníkov, a zároveň sa starajú o to, že ceny pre nás ako spotrebiteľov v obchodoch a supermarketoch za poľnohospodárske produkty zostávajú neúmerne vysoké.

Komisia by mohla urobiť jednu vec, aby vyriešila neúmerne vysoké ceny potravín, a to: zajtra oznámiť, že odstráni spoločnú poľnohospodársku politiku. To však, samozrejme, neurobí, pretože určité členské štáty, najmä Francúzsko, neúmerne ťažia z obrovských peňazí daňových poplatníkov, ktoré sa nalievajú do neefektívneho a výrazne neprimeraného odvetvia poľnohospodárstva. Túto jedinú vec by mala Komisia urobiť, ale, samozrejme, to neurobí.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, Fidel Castro leží chorý na lôžku na svojom sparnom karibskom ostrove a pomaly slabne, hoci nemožno povedať, že predčasne. Keď napokon zomrie, na svete zostanú len dva marxistické systémy poľnohospodárstva: kolektívne poľnohospodárske podniky Severnej Kórei a spoločná poľnohospodárska politika Európy. Politika, ktorá je založená na udržiavaní cien, politika, ktorá je založená na skladovaní a ničení zásob potravín, pre ktoré neexistuje žiaden trh, politika, ktorá bezohľadne presúva náklady a nepotrebné trápenie na krajiny tretieho sveta, ktoré nemajú svoj vlastný prirodzený trh.

Sme penalizovaní dvakrát, ako spotrebitelia a ako daňoví poplatníci – vysokými cenami a vysokými daňami – a pritom sú penalizovaní aj naši poľnohospodári. V mojom juhovýchodnom regióne Anglicka sa poľnohospodárstvo ako zmysluplná časť hospodárstva vytráca. Naše zvončekové háje, naše gaštanové porasty a naše chmeľové polia postupne uvoľňujú cestu rozširujúcemu sa betónu. Je to už 50 rokov, čo boli naši spotrebitelia a poľnohospodári odsúdení na platenie za túto byrokraciu. Čo je veľa, to je veľa.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Martinez (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, všetci sme pobúrení z úrovne cien potravín a spôsobu, akým sa tvoria. Produkty začínajú s hodnotou jedna v poľnohospodárskych podnikoch a ich cena stúpne na šesť v supermarketoch, solea začne v Afrike cenou jedna a vo francúzskych obchodoch stúpne na 14 a výsledok sa dostaví o 20.00 hod.: supermarkety sa zatvoria a Európania sa prehrabávajú v odpadových košoch.

Tvárou v tvár takejto situácii, ktorá na dvoch koncoch reťazca jednak nerobí poľnohospodárov bohatšími, no ani pre spotrebiteľov nie je ľahké dať jedlo na stôl, však nestačí volať po transparentnosti ani kritizovať distribučné oligopoly.

Sú tu špekulácie v Ženeve s cenou ryže, sú tu špekulácie v Chicagu s cenou kukurice, je tu obrovský finančný zločin a je tu Medzinárodný trestný súd. Na stretnutí G20 by mali byť právomoci Medzinárodného trestného súdu rozšírené tak, aby pokrývali aj veľké finančné zločiny. Špekulácie s potravinami sú pritom veľkým zločinom, ktorý je na rovnakej úrovni ako zločin, ktorý vykonal prezident Bašír v Dárfúre.

Toto je skutočný signál, ktorý musíme vyslať.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Nechcel som vás prerušovať uprostred vášho lyrického rozjímania.

 
  
  

– Správa: Margrete Auken (A6-0082/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, dôrazne podporujem pani spravodajkyňu v jej správe a vzdávam hold jej vynikajúcej práci v mene práv občanov z celej Európy, ktorí doplatili na poburujúce praktiky s majetkom v Španielsku.

Právo na vlastníctvo a požívanie súkromného majetku je základným právom uznávaným v Európskom dohovore. Napriek tomu bolo niekoľko mojich voličov, ktorí použili svoje životné úspory na kúpu domova v Španielsku, okradnutých a zničených zákonmi, ktoré ich pripravili o majetok, a vymáhaním, ktoré ich stálo obrovské sumy peňazí, aby sa im podarilo udržať si svoj domov. Zdá sa, že občianske úrady v Španielsku v spojení s chamtivými developermi bez rozpakov terorizujú tých, ktorí si mysleli, že si legitímne kupujú domy a majetok, a ak táto správa pomôže pri riešení tejto situácie, môže to byť len dobré.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).(ES) Vážený pán predsedajúci, prirodzene som hlasovala proti správe pani Aukenovej a rada by som tu uviedla, že správa, ktorá bola prijatá, je protiprávna. V žiadnom prípade nedodržiava zásady práva, ktoré Európska únia vyhlásila, a je absolútne desivé, že Európsky parlament dokázal schváliť dokument, ktorý právne služby charakterizovali ako dokument, ktorý nie je v súlade so zákonom a je plný nezákonností.

Správa navrhuje pozastavenie všetkých stavebných projektov, ako by to vyriešilo problémy. Práve to obhajuje Socialistická skupina v Európskom parlamente už niekoľko rokov. Tento dokument nerieši skutočné problémy, ktorým čelia ľudia. Tie sa do veľkej miery vyriešili zmenou zákona, ktorá už prebehla, a snahou španielskych orgánov o nápravu chýb, ku ktorým zjavne došlo.

Ak to mám zhrnúť, chcem poukázať na to, že búranie väčšiny nehnuteľností je dôsledkom slabého uplatňovania zákona o pobrežných oblastiach socialistickou vládou pána Zapatera, ktorá koná svojvoľne a svojvoľne zabavuje nehnuteľnosti len v jedinej oblasti Španielska.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu pani Aukenovej, pretože sa domnievam, že všetci občania v Európe majú právo na správne uplatňovanie všetkých právnych predpisov a že vlády všetkých členských štátov musia chrániť osobné vlastníctvo každého občana.

Mnoho ľudí sa stalo obeťou sporných rozhodnutí v Španielsku a mnohí z nich ich adresovali Výboru pre petície, podľa mňa správne. Napriek tomu mám zmiešané pocity. Myslím si totiž, že musíme byť opatrní pri prijímaní právnych predpisov, ktoré znamenajú zavádzanie ďalších zásahov Európy na úkor členských štátov. Konkrétnym príkladom je situácia vo flámskej periférii Bruselu, kde Európska únia začína zasahovať do politiky výstavby, ktorej cieľom je umožniť mladým flámskym rodinám naďalej žiť v ich miestnej oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, aj ja som podporil správu pani Aukenovej. Podporil som ju, pretože mnohí z mojich voličov v severovýchodnom Anglicku patria medzi tých, ktorí Parlamentu predkladajú petície týkajúce sa tohto nehanebného a do očí bijúceho zneužívania majetkových práv zo strany španielskej vlády a miestnych úradov. Nedávno boli aj témou televízneho dokumentu stanice ITV North East, ktorý poukázal na niektoré z týchto bolestných prípadov a preskúmal ich tak, aby o nich vedela aj verejnosť severovýchodného Anglicka.

Dúfam, že aj teraz, v tejto neskorej fáze, španielska vláda a španielski poslanci EP napravia chyby, ku ktorým došlo, a že nejakým spôsobom odškodnia ľudí, ktorým bol nezákonne odopretý ich majetok, a že uznajú, že to čo sa deje, je naozaj škandál. Je to korupčný škandál. Mnohé z obchodov, do ktorých sú zapojení developeri nehnuteľností a španielske miestne vlády, sú, otvorene povedané, výsledkom korupcie. Nikomu neposlúžime, ak neuznáme toto základné hľadisko. Španielska vláda musí konať. Úprimne ma desí napádanie zo strany španielskych poslancov, ktoré pokračuje v Parlamente, v snahe utajiť tieto praktiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). – Vážený pán predsedajúci, aj ja som hlasoval za túto správu, pretože veľmi veľa mojich voličov, čo je vlastne prípad celej Európskej únie, veľmi nepríjemne zasiahol tento konkrétny problém. Požiadavka na právnu istotu pri kúpe nehnuteľnosti je základom a táto správa ju obsahuje, pričom sa snaží o poskytnutie určitých záruk, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zmeny. Rieši aj konkrétne otázky sťažností týkajúcich sa nezákonných postupov miestnych staviteľov a niektorých miestnych úradov.

Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že pomôže zaistiť formálny proces, upozorní na niečo, na čo som sa v minulosti pozeral len ako na hanlivé označenie, a to „španielske praktiky“. Rád by som sa postaral o to, aby tento výraz nikdy znovu neuzrel svetlo sveta, a rád by som videl Komisiu, Radu a španielsku vládu, ako tento problém riešia a postarajú sa o to, aby tí, ktorí prišli o majetok, dostali kompenzáciu, a aby sa tí, ktorí sú na tomto území, mohli cítiť bezpečne.

 
  
  

– Správa: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, pred tým, než začnem, dovoľte mi povedať, že ma teší prítomnosť vašich rodičov tu v Parlamente, nielen preto, že je príjemné mať publikum, ale aj preto, že môžu zistiť, ako ste si svojím spravodlivým predsedníctvom na týchto zasadnutiach získali rešpekt v celom Parlamente, dokonca aj u britských konzervatívcov.

Je pravda, aj keď to môže vyzerať smiešne, že len o niekoľko dní príde do Štrasburgu prezident Obama. Ak sa pozrie na postavené barikády a ak vôbec premýšľa o Európskom parlamente, môže si pomyslieť, že politika dvoch sídiel je absolútne šialená a že je to úplné mrhanie peňazí. Alebo si pomyslí toto:

„A tak to ide stále dokola

a, och, nevieš o tom.

Je to hra, pre ktorú sme sem prišli.

A tak to ide stále dokola.“

Ale čoskoro odíde s pohľadom na beznádejnosť jednoliatych predpisov pre všetkých, ktoré ochromujú podnikanie EÚ, a nepochybne si pomyslí, že už neexistuje žiadne záchranné lano, ktoré by mohol hodiť.

A

„pretože nemá nič ďalšie pre teba,

a pretože je to jednoduchšie než pravda,

och, ak nie je nič iné, čo by mohol urobiť...“

Odletí preč, „poletí pre teba, preč z tohto miesta s pocitom, že si mal vždy veriť svojej duši.“ „Šťastie ho opustilo, ako tam tak stál.“

A velebme nebesá, že sa Spandau Ballet znova vrátil na scénu!

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, transatlantické vzťahy sú mi veľmi blízke a vo veľkej miere súhlasím so základným smerovaním správy pána Millána Mona. Napriek tomu som však hlasoval proti správe, pretože obsahuje množstvo významných nedostatkov. Výslovne napríklad očakáva, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti – ako ďalší príklad toho, čo sa tu deje – keď daná Zmluva ešte nebola prijatá. Mali by sme rešpektovať írskych voličov.

Správa hovorí aj o problémoch, ktorým čelia Palestínčania, avšak bez zmienky o bezpečnosti Izraela. V neposlednom rade opakuje výzvu, aby členské štáty prijali niektorých väzňov z Guantánama, údajných teroristov. Považujem to za úplne neprijateľné. Zároveň je neprijateľné, že v správe sa jasne neuvádza, že Spojené štáty nemôžu zasahovať do politiky rozširovania EÚ a že Turecko preto nemá v Európskej únii čo robiť.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, transatlantické vzťahy sú pre nás Európanov veľmi dôležité. Vždy musíme pamätať na to, že Spojené štáty americké ako svetový vodca majú rovnaké hodnoty ako členské štáty Európskej únie: demokracia, ľudské práva a sloboda názoru. Dúfam, že tieto hodnoty, ktoré nás spájajú, zároveň posilnia naše vzťahy v budúcnosti.

Teraz, keď majú Spojené štáty novú administratívu na čele s prezidentom Obamom, venuje sa jej veľká pozornosť a vkladajú sa do nej veľké nádeje. Musíme si však pamätať, že ani Obama, ani jeho administratíva nedokážu zmeniť celý svet. Určite sa pokúsia urobiť všetko, čo bude v ich silách. Pred nami sú však obrovské úlohy, a preto musia byť očakávania realistické.

Spojeným štátom však musíme podať ruku, pretože stojíme pred spoločnými hrozbami. Týkajú sa medzinárodného terorizmu: islamského fundamentalizmu, ktorý vystrkuje rožky. Stojíme aj pred spoločnými environmentálnymi problémami a transatlantické vzťahy nám umožňujú spoločne čeliť týmto, ako aj ďalším problémom, ktoré sú naliehavé na celom svete.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, keďže mám tú príležitosť, dovoľte mi tiež vyjadriť úctu k spravodlivému a nestrannému spôsobu, akým ste vždy predsedali našim parlamentným zasadnutiam. Je smutné, že pán predseda Pöttering v tomto nenasleduje váš príklad.

Správa hovorí o Spojených štátoch a vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. Amerika je, samozrejme, naďalej základom bezpečnosti a prosperity Európy. V tomto Parlamente však nájdeme, bohužiaľ, veľa príkladov protiamerického cítenia. Všetci z nás v EÚ by sme mali byť nesmierne vďačný za úlohu, ktorú USA vo svete zohrávajú, a najmä za úlohu, ktorú zohrávali v našej nedávnej histórii. Niekedy sa zasmejem pri náznakoch, že za 60 rokov mieru v Európe zodpovedá EÚ. Zdá sa, že všetci zabúdajú na to, v akej miere USA a, samozrejme, NATO prispeli k mieru v Európe. Amerika by nemala byť rivalom EÚ. Mala by byť partnerom a priateľom a mali by sme vytvárať užšie transatlantické vzťahy.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, britskí konzervatívci sú hrdí na mimoriadny vzťah našej krajiny so Spojenými štátmi a na spojenie medzi Amerikou a Európou. Podporujeme prísľub prezidenta Obamu angažovať sa v multilaterálnych vzťahoch s Európskou úniou.

Táto správa však spomína vykonávanie Lisabonskej zmluvy, proti ktorej dôrazne namietame. Zároveň vyzýva Spojené štáty, aby zrušili trest smrti, čo je pre nás osobnou otázkou svedomia. Vzhľadom na to, že britskí konzervatívci sú proti Medzinárodnému trestnému súdu, uznávame aj právo Ameriky nepodpísať Rímsky štatút. Zároveň nechceme byť zaviazaní tým, že musíme poskytnúť bydlisko pre nebezpečných teroristov z väzenského zariadenia v Guantáname.

Správa správne opakuje, že NATO je základom transatlantickej bezpečnosti a navrhuje nové transatlantické parlamentné zhromaždenie, ktoré posilní vzájomný záväzok voči našim spoločným hodnotám demokracie, slobody a ľudských práv. Preto celkovo britskí konzervatívci hlasovali za správu pána Millána Mona.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). – Vážený pán predsedajúci, mimoriadne vítam túto správu a súhlasím s niektorými z bodov, ktoré boli práve prednesené. No možno by sme mali začať formálnou gratuláciou pánovi Obamovi k jeho zvoleniu za prezidenta. Nemyslím, že sme to tu dnes všetci urobili, ale jednoznačne je to závan čerstvého vzduchu a my dúfame, že výsledkom bude veľmi pozitívny vzťah so Spojenými štátmi.

Veľmi rýchlo poukazujeme na to, ako by nám tento vzťah mohol priniesť výhody, ale až tak často nehovoríme o tom, čo musíme urobiť, aby sa posilnil a fungoval v náš prospech. Obchod medzi nami je napríklad podľa OECD najväčší spomedzi všetkých obchodných vzťahov medzi dvomi obchodnými blokmi na celom svete. Je správne, že nás to núti zamyslieť sa poriadne nad reguláciou a dohľadom. Všetko, o čom sa rozhodneme, či už z ekonomického, alebo politického hľadiska, má veľký význam pre zvyšok sveta a často určuje globálne normy.

Ako člen delegácie pre vzťahy s USA fungujúcej v Transatlantickej hospodárskej rade dúfam, že môžeme napredovať s prácou, ktorú sme v nej už vykonali, a premeniť ju v tomto Parlamente na skutočné úsilie namiesto smiešnych snáh niektorých poslancov na témy, ako sú napríklad kurčatá, ktoré pomáhajú akurát ruinovať tento osobitný vzťah.

 
  
  

– Správa: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, je dobré, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 sme zamietli. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa snažil o odstránenie zásadnej časti zo správy. Zásadnej tým, že obhajovala slobodu prejavu. Veď napokon je základným princípom demokracie, že vyjadrenie kontroverzného politického presvedčenia nesmie byť stíhateľné. Sloboda prejavu musí byť absolútna a určite sa musí vzťahovať na politické názory aj na kontroverzné otázky, ako sú prisťahovalectvo a islam.

Pokiaľ ide o zvyšok tejto správy, považujem ju za veľmi vyváženú. Dosahuje dobrú rovnováhu medzi právami a slobodami a vyjadruje postoj proti cenzúre. Preto som ju s pevným presvedčením podporil.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, táto správa pána Lambrinidisa o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete je veľmi dôležitou a aktuálnou témou. Stotožňujem sa s názorom, ktorý je v nej vyjadrený, že je dôležité zachovať slobodu prejavu. Patrí medzi naše základné práva a slobody. Vždy však musíme pamätať na to, že keď hovoríme o slobode prejavu, jej súčasťou je aj zodpovednosť. Zodpovednosť je v tomto prípade najdôležitejšou otázkou.

Keď sa dnes pozrieme na internetové stránky, musíme s ľútosťou priznať, že sa na nich nachádza veľa takých vecí, ktoré nerobia žiadne dobro pre spoločnosť ani rozvoj ľudstva. Mimoriadne obavy mám o deti a mladých ľudí, ktorí sú pre nás tým najcennejším, najcennejším pre našu budúcnosť. Musíme za nich teraz prevziať zodpovednosť a musíme konať takým spôsobom, ktorý im umožní získať najlepšie možné znalosti a vedomosti a rozvinúť u nich zdravé postoje. Internet je pritom pre nich jedným z kľúčových zdrojov informácií.

Práve preto dúfam, že sa nám podarí zlepšiť bezpečnosť detí prostredníctvom šírenia takých informácií na internete, ktoré ich môžu podnecovať, vzdelávať a rozvíjať, a nie tých, ktoré dnes vidíme, ktorých je, bohužiaľ, veľmi veľa a ktoré môžu poškodiť rozvoj celkovej osobnosti mladého človeka.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ak chceme zabezpečiť skutočnú spravodlivosť pre obete porušených pravidiel hospodárskej súťaže, EÚ a členské štáty musia vyvinúť spoločné úsilie. Biela kniha predstavuje množinu odporúčaní zameraných na zaistenie toho, aby osoby zasiahnuté týmto typom porušenia pravidiel mali prístup k skutočne účinným mechanizmom na získanie úplnej kompenzácie za utrpenú škodu.

V súčasnosti existujú vo väčšine členských štátov vážne bariéry, ktoré odrádzajú spotrebiteľov a podniky od toho, aby si na súde súkromne nárokovali na kompenzáciu za utrpené škody v dôsledku porušenia antitrustových pravidiel. Aj keď v niektorých členských štátoch badať v poslednej dobe znaky zlepšenia, za posledných niekoľko desaťročí bolo podaných veľmi málo takýchto žiadostí. Tradičné zákony a postupy o občianskej zodpovednosti platné vo väčšine členských štátov sa zdajú byť nedostatočné.

Vítam vypracovanie bielej knihy, ktorá má na úrovni Spoločenstva ponúknuť riešenie problému zaručenia prístupu k spravodlivosti pre nárokujúce strany, čím sa môžu sledovať aj ciele všeobecnej politiky (najmä zaistením širšieho prístupu k spravodlivosti, realizáciou politiky hospodárskej súťaže a odrádzaním podnikov od nezákonného konania) a zároveň sa zamedzí umelo vytvoreným a nepodloženým sporom.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chystám sa zdržať hlasovania o správe pána Lehneho o bielej knihe o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES.

Súhlasím s niektorými bodmi uvedenými v správe, nie však so všetkými, a preto som sa rozhodol nehlasovať za správu v jej súčasnej podobe.

 
  
  

– Správa: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) , písomne.(RO) Hlasoval som za správu, ktorú vypracoval pán Czesław Adam Siekierski (PPE-DE, Poľsko), pretože navrhuje rozšírenie európskeho programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Ako bývalý starosta 5. obvodu v Bukurešti som sa vždy zaujímal o to, ako poskytnúť pomoc chudobným, najmä tým, ktorí majú rómsky etnický pôvod.

V celej Európskej únii žije 80 miliónov ľudí (16 % obyvateľstva) pod hranicou chudoby a ich počet sa v dôsledku hospodárskej krízy zvyšuje. V niektorých zo štátov, ktoré nedávno vstúpili do EÚ, postihuje chudoba približne 20 % obyvateľstva.

Je potrebné zabezpečiť úplné financovanie programov potravinovej pomoci z rozpočtu EÚ, pretože niektoré členské štáty sa nebudú môcť podieľať na programe pri uplatňovaní sadzieb spolufinancovania.

Musíme znížiť záťaž kladenú na členské štáty s nízkym dôchodkom na osobu alebo s rozpočtami, ktoré majú finančné problémy, a medzi ne patrí aj Rumunsko.

Produkty z intervenčných zásob alebo nakupované na trhu musia mať pôvod v Spoločenstve, pričom uprednostňovať by sa mali čerstvé produkty vyrábané miestne, t. j. rumunské produkty by sa mali nakupovať za európske peniaze a distribuovať chudobným v Rumunsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne.(NL) Hlasoval som za správu o zmene a doplnení nariadenia o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov, pokiaľ ide o distribúciu potravín pre najodkázanejšie osoby. Podľa údajov tento program v roku 2006 pomohol približne 13 miliónom ľudí z členských štátov. To je dobré, ale pomoc najchudobnejším osobám v EÚ by sa mala výrazne zintenzívniť.

Môžeme začať tým, že znížime platy európskych komisárov na polovicu alebo ich vydelíme tromi. Európska skupina expertov Open Europe odhaduje, že komisári za päť rokov zarobili vrátane dôchodkového zabezpečenia priemerne 2,5 milióna EUR, čo je úplne škandalózne. Druhá časť týchto peňazí by lepšie plnila svoj účel pri znižovaní chudoby. Možno je to cesta, ako zosúladiť európsku verejnosť s „Európou“.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za návrh nariadenia o distribúcii potravín pre najodkázanejšie osoby. Chudoba je jedným z najzávažnejších problémov, ktorým Európska únia čelí. V roku 2006 ohrozovala chudoba takmer 79 miliónov ľudí, čo jasne poukazuje na potrebu programov potravinovej pomoci.

Keďže zámerom návrhu Komisie je distribúcia potravín pre najodkázanejšie osoby a zlepšenie plánovania tak, aby sa financie dali využívať efektívnejšie, a vzhľadom na to, že program distribúcie potravín od svojho začiatku v roku 1987 už pomohol viac než 13 miliónom ľudí, sa domnievam, že pokračovanie tohto programu je potrebné a pozitívne.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Domnievame sa, že pôvodný zámer programu, teda distribúcia intervenčných zásob pre najodkázanejšie osoby, bol už od začiatku formulovaný zvláštne. Miešanie poľnohospodárskej a sociálnej politiky je možno chvályhodné, ale komplikuje sa to. V poslednej dobe stabilne stúpa podiel tovarov, ktoré nepochádzajú z intervenčných zásob. Pri poslednom zúčtovaní bolo na otvorenom trhu nakúpených približne 85 % potravín.

Domnievame sa, že distribúcia potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve by sa mala zrušiť. Situáciu najodkázanejších osôb v členských štátoch by mali riešiť členské štáty alebo samosprávy. Práve tieto politické úrovne zodpovednosti by mali prostredníctvom svojej sociálnej politiky zaručiť, aby všetci občania požívali svoje právo na životné minimum. Či už sa to uskutoční prostredníctvom dávok sociálneho zabezpečenia, distribúciou potravín alebo inými prostriedkami, malo by to byť ich rozhodnutie.

Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka navrhuje, aby potravinovú pomoc v plnej miere financovala EÚ. Názory, ktoré tento výbor predkladá len preto, aby dostal poľnohospodárske produkty na trh, sú ohromujúce.

Strana Junilistan ako zvyčajne konštatuje, že v tejto situácii je šťastím, že Európsky parlament nemá spolurozhodovaciu právomoc o poľnohospodárskej politike EÚ. V opačnom prípade by EÚ padla do pasce protekcionizmu a objemných dotácií pre rôzne skupiny v rámci poľnohospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders a Jan Mulder (ALDE), písomne. – (NL) Delegácia holandskej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD) v Európskom parlamente hlasovala za správu pána Siekierského, pretože podporuje distribúciu potravín pre najchudobnejšie skupiny obyvateľstva v EÚ. Poslanci EP za stranu VVD však nesúhlasia s ustanoveniami správy, v ktorých sa uvádza, že programy distribúcie potravín sa musia financovať výlučne z rozpočtu EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne.(RO) Hlasoval som za túto správu, pretože potravinový program, o ktorého predĺžení uvažujeme, je kľúčovým nástrojom pomoci odkázaným osobám, ktoré mimoriadne doplácajú na súčasnú hospodársku krízu, dokonca aj pokiaľ ide o ich základné potreby. Okrem toho ide o rozumné opatrenie z pohľadu toho, že sa efektívne použijú potravinové zdroje EÚ. Distribuujú sa totiž produkty, ktoré sa nevyužívali, osobám, ktoré ich potrebujú, čím sa zároveň povzbudzuje dopyt na potravinovom trhu EÚ.

Som za také programy potravinovej pomoci, ktoré sa v plnej miere financujú z rozpočtu EÚ. Uplatňovanie sadzieb spolufinancovania by totiž výrazne zdržiavalo proces a obmedzovalo by vykonávanie opatrení v pravý čas a tiež dosahovanie rýchlych výsledkov.

Myslím si však, že vnútroštátne orgány by mali získať viac úloh pri správe pomoci priamo na mieste, pretože lepšie poznajú situáciu na miestnej úrovni a konkrétne potreby obyvateľstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Riis-Jørgensen (ALDE), písomne. – (DA) Poslanci EP z Dánskej liberálnej strany hlasovali proti návrhu Európskej komisie o distribúcii potravín pre najodkázanejšie osoby, pretože predložený návrh má právny základ v poľnohospodárskej politike napriek tomu, že nejde o nástroj poľnohospodárskej politiky. Rozpočet pre poľnohospodárstvo by sa nemal využívať na vykonávanie sociálnej politiky. Tá je zodpovednosťou členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Siekierského o distribúcii potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve.

Domnievam sa, že problém chudoby je veľmi závažný. Dokonca aj v bohatej Európe totiž chudoba ohrozuje viac než 80 miliónov ľudí, pričom veľká väčšina z nich žije v štátoch, ktoré do EÚ vstúpili v rokoch 2004 a 2007. Súhlasím preto so spravodajcom, pokiaľ ide o potrebu rozšíriť rozsah produktov poskytovaných prostredníctvom tohto programu potravinovej pomoci a o to, že primárny zdroj dodávok by mali tvoriť rezervy získané z intervencií na poľnohospodárskych trhoch, čím sa bude vytvárať dôležité hľadisko spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Zároveň vítam aj výzvu spravodajcu, aby celé financovanie programu potravinovej pomoci zabezpečovala EÚ, pretože návrh Komisie na spolufinancovanie by mohol viesť k tomu, že členské štáty obmedzia svoju účasť na programe, a to najmä v časoch hospodárskych ťažkostí, ktoré mnohé štáty v súčasnosti zažívajú.

 
  
  

– Správa: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – EÚ je najväčším zahraničným investorom v Indii a jej najväčším obchodným partnerom. Pre obe strany je preto veľmi dôležité, aby vytvorili hospodársku alianciu. Podporujem túto správu, pretože zdôrazňuje, že dohoda by mala zabezpečiť, aby rozširovanie dvojstranného obchodu prinieslo úžitok čo najväčšiemu počtu ľudí a prispelo k plneniu rozvojových cieľov tisícročia vrátane prevencie zhoršovania životného prostredia. Je mi však ľúto, že text skupiny PPE nahradil všeobecnejší text, ktorý bol pokrokovejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne.(RO) V roku 2000 bola India 17. najdôležitejším obchodným partnerom Európskej únie. V roku 2007 bola už na 9. mieste, pričom v rokoch 2000 až 2006 narástol obchod s tovarmi medzi EÚ a Indiou o približne 80 %.

Ako sociálna demokratka vítam skutočnosť, že India dosiahla značný pokrok v oblasti všeobecného základného vzdelávania, obmedzovania chudoby a zvyšovania prístupu k bezpečnej pitnej vode. Zároveň však poznamenávam, že India ešte stále nedosahuje väčšinu rozvojových cieľov tisícročia, ako sú napríklad dojčenská úmrtnosť, zdravie matiek, podvýživa detí a boj proti malárii, tuberkulóze a HIV/AIDS.

Hlasovala som za túto správu, aby sa schválila dohoda o voľnom obchode (FTA) medzi EÚ a Indiou v nádeji, že FTA poskytne potenciál pre rast investícií, rozvoj obchodu a obchodných príležitostí vyplývajúcich z FTA v budúcnosti, pričom dohoda bude pre obe strany rovnako prínosná.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne.(PT) Dohoda o voľnom obchode s Indiou je ďalším krokom Európy a Indie smerom k otváraniu svetového hospodárstva a rozširovania jeho výhod. V súčasnej situácii je zároveň mimoriadne významným znamením. Vítam preto uzatvorenie tejto dohody. Po jej preskúmaní však musím predniesť niekoľko kritických pripomienok.

Ak má voľný obchod fungovať správne, musí sa dodržiavať množina pravidiel brániacich falšovaniu a používaniu produktov, ktoré sú v cieľových krajinách zakázané. Jasne musí byť uvedený pôvod. V skratke, musia byť dostupné informácie, musia byť transparentné a musia sa dodržiavať medzinárodné dohody.

Ďalším dôležitým kritériom je myšlienka, že výhody z voľného obchodu musia byť vzájomné. Inými slovami, otváranie hraníc neznamená len otváranie trhov rozvinutých krajín pre produkty z tretích krajín. Klady voľného obchodu spočívajú vo vzájomnej príležitosti výmeny tovarov a otvárania hospodárstiev a tieto klady sa musia rozšíriť na rozvojové alebo prudko sa rozvíjajúce krajiny. A to sa podarí len vtedy, keď sa obmedzia aj bariéry pre obchod a investovanie v týchto krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som proti správe pána Karima o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou.

Domnievam sa totiž, že uzatváranie takýchto dohôd by malo byť v plnej miere podmienené dodržiavaním základných ľudských práv a demokracie, čo v danej krajine zďaleka neplatí. Zahrnutie doložky o ľudských právach a demokracii do dohody evidentne nestačí na to, aby sa takéto základné podmienky dodržiavali. A nestačí ani prísľub rozšírenia diskusií s Radou Organizácie Spojených národov pre ľudské práva. Medzinárodná tlač, bohužiaľ, naďalej hlási prípady prenasledovania náboženských skupín a obhajcov ľudských práv v Indii. Podľa mňa je preto úplne neprípustné podpísať hospodárske dohody tohto druhu.

 
  
  

– Správa: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Táto správa prehlasuje, že je dôležité, aby pracovníci poznali svoje práva, dobre ovládali zákonník práce a poznali kolektívne dohody. Spravodajca zároveň poznamenáva, že sa musí dodržiavať smernica o vysielaní pracovníkov a zdôrazňuje hodnotu zásad subsidiarity a proporcionality. Všetky tieto požiadavky sú veľmi vhodné.

Niektoré formulácie v správe však zachádzajú príliš ďaleko. Nemôžeme podporiť formulácie obhajujúce zavedenie právneho nástroja Spoločenstva na úrovni EÚ, ktorý bude zahrňovať mzdy, príspevky na sociálne zabezpečenie, dane a škody vzniknuté pri pracovných úrazoch. Tieto otázky sú pre nás príliš dôležité na to, aby sme mohli podporiť tento typ znenia alebo požiadavky.

Rozhodli sme sa podporiť alternatívne uznesenie predložené Socialistickou skupinou v Európskom parlamente, Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu a Skupinou zelených/Európskou slobodnou alianciou, pretože obmedzuje formulácie právneho nástroja Spoločenstva. V konečnom hlasovaní o správe ako celku sa zdržíme hlasovania. Niektoré časti textu sú síce pozitívne, no znenie v časti právneho nástroja Spoločenstva zachádza príliš ďaleko.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá požaduje zodpovedné a jasné pravidlá pre využívanie subdodávateľov v Európe. Táto správa ochráni zamestnancov, ktorí pracujú pre subdodávateľské spoločnosti. Vyzýva totiž Komisiu, aby vytvorila jasný právny nástroj Spoločenstva, ktorý zavedie spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Lehtinena o sociálnej zodpovednosti subdodávateľských podnikov vo výrobnom reťazci.

Súhlasím so spravodajcom, že využívanie subdodávateľov dosiahlo v Európskej únii veľmi vysokú úroveň, čo spôsobilo vznik rôznych problémov s tým súvisiacich, napríklad pokiaľ ide o právne následky pre zamestnancov a pracovníkov a ťažkosti pri overovaní dodržiavania fiškálnej zodpovednosti a povinnosti sociálneho zabezpečenia.

Preto sa stotožňujem s názorom spravodajcu, že by bolo vhodné prijať systém spoločnej zodpovednosti na európskej úrovni, ktorý by podnecoval hlavného dodávateľa k tomu, aby kontroloval, či subdodávatelia dodržiavajú príslušné právne predpisy. Pomohlo by to aj v boji proti tieňovej ekonomike, pretože by to obmedzovalo nespravodlivú hospodársku súťaž zo strany podnikov, ktoré platia svojim pracovníkom menej, ako je minimálna sadzba.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Podľa štúdie Dublinskej nadácie je outsourcing prác prostredníctvom subdodávateľov najefektívnejším spôsobom porušovania sociálnych právnych predpisov. Subdodávateľov nájdeme v rôznych odvetviach, z ktorých najznámejšie je stavebníctvo. Táto správa vyzýva Komisiu, aby prijala jednoznačné právne predpisy o sociálnej zodpovednosti pri využívaní subdodávateľov v celom výrobnom procese.

Až príliš často klienti prenášajú zodpovednosť na subdodávateľov, ktorí potom sami prácu obstarávajú cez outsourcing. Výsledkom je, že sa uplatňovanie zákonníka práce už nesleduje. Tí, ktorí pracujú pre subdodávateľa a sú takmer na konci výrobného reťazca, často nepracujú v najlepších pracovných podmienkach, dôsledkom čoho je porušovanie základných noriem a nedostatočné dodržiavanie základných práv zamestnanca. Pre inšpektoráty v oblasti sociálneho práva je ťažké túto situáciu sledovať, pretože nie vždy je jasné, kto nesie v danej chvíli zodpovednosť. To potom zvádza subdodávateľov, aby pristupovali k príspevkom na sociálne zabezpečenie, k dodržiavaniu povinných taríf a povinných dní voľna menej starostlivo.

V niektorých členských štátoch už funguje povinnosť klientov znášať úplnú sociálnu zodpovednosť za všetkých ich subdodávateľov. Vďaka tomu, že vo veľkej miere stúpa cezhraničný charakter prác, je európska smernica potrebná. Preto bezvýhradne podporujem túto správu.

 
  
  

– Správa: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) V januári 2009 sa ceny potravín v Taliansku zvýšili o viac než 40 % nad priemer prvých 15 štátov Európskej únie, čo poukazuje na vážne narušenie mechanizmu tvorby cien pri prechode potravinárskych tovarov z poľa na tanier.

Podľa údajov Národného štatistického úradu (ISTAT) zastal v Taliansku v januári 2009 trend rastu cien potravín na hodnote 3,7 % v porovnaní s hodnotou 2,3 % vo Francúzsku, 1,9 % v Španielsku, 1 % v Nemecku a 2,6 % v Európskej únii. Analýza úradu ISTAT zároveň ukázala, že hlavné rozdiely medzi Talianskom a jeho európskymi partnermi sa týkali chleba, cestovín a obilia, a teda surovín ako pšenica, cena ktorej je na celom svete stála a nelíši sa medzi jednotlivými krajinami. Zvýšenie cenového rozdielu medzi výrobou a spotrebou potvrdzuje existenciu vážnych narušení mechanizmu tvorby cien v Taliansku pri prechode potravinárskych výrobkov z poľa na tanier.

Účinky intenzívnejšie cítia rodiny s nízkym príjmom, v ktorých potrava tvorí najväčšiu výdavkovú položku. Vážne následky pocítili aj malé a stredné potravinárske spracovateľské spoločnosti. Problém vyvolaný rozdielom vo výrobnej cene a spotrebiteľskej cene dosiahol bod, ktorý vyžaduje okamžité konanie zo strany európskych inštitúcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) , písomne.(RO) Hlasoval som za správu predloženú pani Batzeliovou (Grécko), pretože sa domnievam, že EÚ musí pomôcť výrobcom a spotrebiteľom.

V dôsledku toho, že veľké maloobchodné siete zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu, sú ceny, ktoré platia európski spotrebitelia, priemerne päťkrát vyššie ako ceny poľnohospodárov. Poľnohospodári všeobecne dostávajú približne 8 % z konečnej maloobchodnej ceny.

Naliehavo vyzývame na zavedenie politík EÚ, ktoré umožnia priamy kontakt medzi výrobcami a spotrebiteľmi. EÚ musí podporiť používanie nových technológií a internetu, aby poskytla používateľom podrobnejšie informácie o produktoch a zároveň uľahčila výrobcom prístup na trh.

Potrebné sú aj opatrenia na zdôraznenie myšlienky miestnych produktov a na poskytnutie účinnej podpory pre trhy s tradičnými potravinami alebo iné tradičné typy obchodu.

Tradičné rumunské produkty musia získať podporu na európskom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písomne. – (DA) Dánski sociálno-demokratickí poslanci Európskeho parlamentu – Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsenová, Christel Schaldemoseová, Dan Jørgensen a Ole Christensen – hlasovali za správu o cenách potravín v Európe. Delegácia zastáva názor, že koncentrácia supermarketov a nedostatočná hospodárska súťaž bude znamenať stratu pre spotrebiteľov aj poľnohospodárov v EÚ. Delegácia však nesúhlasí s vyhlásením v odseku 6 správy, v ktorom sa vyslovuje poľutovanie nad odstraňovaním intervenčných opatrení. Je to potrebné, ak má byť európske poľnohospodárstvo ziskové.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther de Lange (PPE-DE) , písomne.(NL) Rada by som poskytla vysvetlenie hlasovania o správe pani Batzeliovej v mene holandskej delegácie z Kresťansko-demokratickej výzvy (CDA). Podľa nášho názoru to určite nie je najuhladenejšia zo správ. Mnoho bodov je formulovaných rozvláčne alebo sa dokonca opakujú. Máme obavy aj z určitých požiadaviek, ktoré až príliš smerujú k intervenciám socialistického štátu, ako aj z kompletného zákazu predaja za cenu pod úrovňou nákladov. Možno to znie ako dobrý nápad, nedá sa to však uskutočniť. V poľnohospodárstve to považujeme za dôležitý bod. Pokiaľ ide o damping, konať by mal, samozrejme, úrad pre hospodársku súťaž.

V duchu týchto myšlienok sme hlasovali za správu pani Batzeliovej, pretože obsahuje mnoho dôležitých prvkov, o ktorých vyňatie sa usiluje alternatívne uznesenie. Konkrétne hovorím o analýze marží v rôznych článkoch potravinového reťazca a výzve, aby sa Európska komisia zamerala na vplyv supermarketov v oblasti hospodárskej súťaže, o čo Európsky parlament žiadal už viackrát. Z informácií od Európskej komisie sme pochopili, že analýza marží sa dá vykonať sčasti na základe existujúcich údajov, ktoré Komisia pozná, a preto predpokladáme, že táto analýza nebude mať za následok žiadne podstatné zvyšovanie administratívnych nákladov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o cenách potravín v Európe, pretože sa domnievam, že na boj proti zvyšovaniu cien poľnohospodárskych a potravinárskych produktov a proti rozdielu medzi cenou, ktorú dostáva výrobca, a cenou, ktorú platí spotrebiteľ, sú potrebné politické kroky. V Európe je cena, ktorú platí koncový spotrebiteľ, približne päťkrát vyššia ako cena, ktorú dostávajú výrobcovia. Táto situácia ovplyvňuje domácnosti s nízkym príjmom, ktorých výdavky na potraviny tvoria najväčšiu časť rodinného rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Táto správa „ponúkajúca stanovisko“ Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ako zvyčajne obsahuje návrhy, ktoré majú za následok nárast nákladov v rozpočte EÚ.

Nepodporujeme hlavné myšlienky správy, ktorá okrem iného vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcim odstraňovaním intervenčných opatrení Spoločenstva na poľnohospodárskom trhu. Nepodporujeme ani návrh výboru na „opatrenia na riadenie trhu“.

Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zároveň pripomína, že cenová situácia sa v jednotlivých členských štátoch líši. Návrh výboru na vytvorenie celoeurópskej databázy pre občanov, ktorá by obsahovala referenčné ceny produktov a vstupov a informácie o nákladoch na energie, platoch, cenách nájomného, clách a daniach z celej Európy, má podľa nás ďaleko k realite. Nevyhnutné predpoklady na takéto porovnávanie medzi členskými štátmi jednoducho z mnohých dôvodov neexistujú.

Aj návrh na osobitné označovanie európskych poľnohospodárskych produktov považujeme za zvláštny. Aké motívy k tomu vedú? Pokus o povzbudenie protekcionizmu?

Strana Junilistan ako zvyčajne konštatuje, že v tejto situácii je šťastím, že Európsky parlament nemá spolurozhodovaciu právomoc o poľnohospodárskej politike EÚ. V opačnom prípade by EÚ padla do pasce protekcionizmu a objemných dotácií pre rôzne skupiny v rámci poľnohospodárstva.

Hlasovali sme proti tejto správe o cenách potravín v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. (FR) Nikto nespochybňuje zámery tejto správy o rozdiele medzi výrobnými cenami a cenami, ktoré platia spotrebitelia. Ak chceme zaistiť dostatočnú odmenu pre výrobcov a oprávnenosť cien pre konečných spotrebiteľov, potrebujeme väčšiu transparentnosť.

Text prijatý vo výbore, bohužiaľ, obsahuje návrhy, ktoré nie sú zlučiteľné so sociálnym trhovým hospodárstvom. Tieto veľmi autoritatívne návrhy o cenovej kontrole, maržiach a trhoch len vyvolávajú spomienky na priveľa plánov, ktoré zlyhali a o ktorých sme si mysleli, že patria definitívne do minulosti.

Je mi ľúto, že sa správa sústreďuje výlučne na distribútorov namiesto toho, aby zohľadňovala celý výrobný reťazec. V skutočnosti sú to práve veľké spracovateľské spoločnosti, ktoré nakupujú produkty od poľnohospodárov a zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu, aby predali produkty distribútorom za prehnané ceny.

Vytvorenie európskej databázy obsahujúcej všetky typy nákladov a marží, ako to navrhuje správa, by viedlo k značným administratívnym nákladom pre podniky, ktoré by sa preniesli a premietli v maloobchodných cenách.

V záujme zabránenia takýmto nesprávnym zvykom som predložila alternatívne uznesenie, ktoré podpísalo 40 poslancov a vyjadrilo mu tak svoju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne.(RO) Regulácia problému nespravodlivých praktík, ktoré používajú veľké maloobchodné distribučné reťazce voči výrobcom, na úrovni EÚ má pre Rumunsko veľký význam. Aj tu spôsobuje problém zneužívania zo strany reťazcov supermarketov starosti výrobcom aj spotrebiteľom. Okrem kumulovania „skrytých poplatkov“, ktoré sú povinné pre všetky produkty a znášajú ich výrobcovia, supermarkety zakazujú výrobcom predávať svoje produkty za nižšie ceny v iných obchodoch. To vedie k zvýšeniu cien produktov až o 30 %. A napokon spotrebiteľ je ten, kto zaplatí prehnanú cenu za výrobok.

Opatrenia, ktoré navrhuje pani Batzeliová vo svojej správe, sa zameriavajú na zníženie tlaku, ktorý vyvíjajú supermarkety, a na podporu priameho vzťahu medzi spotrebiteľmi a výrobcami. Práve preto som hlasoval za jej prijatie.

Analýza rozdelenia ziskových marží, ktorú správa navrhuje, nám umožní vypracovať závery o správnych opatreniach na zaistenie transparentnosti cien v reťazci výrobca – spracovateľ – maloobchodník a na postihovanie zneužívania postavenia.

Cenové rokovania medzi dodávateľmi a maloobchodmi musia umožňovať používanie rôznych cien pre rôzne situácie a prispievať tým k zabezpečeniu zdravého konkurenčného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Správa opakuje známe zistenia o monopolnej situácii, ktorá vznikla v oblasti spracovania potravín a ich uvádzania na trh. Neuvádza už ale to, že táto situácia je vedomou voľbou EÚ a vlád členských štátov v rámci lisabonskej stratégie a spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Liberalizácia trhov, stimuly pre fúzie a akvizície a snaha o zisky a konkurencieschopnosť v potravinárskom priemysle viedli k dominancii nadnárodných spoločností, k vyšším spotrebiteľským cenám, nižším cenám pre poľnohospodárske podniky a vyšším kapitálovým ziskom.

Spoločná poľnohospodárska politika k tomuto vývoju prispela v rozhodujúcej miere prostredníctvom zrušenia minimálnych garantovaných cien a odpredajom malých a stredných poľnohospodárskych podnikov v rámci WTO, vďaka čomu nadnárodné podniky mohli veľmi lacno získať suroviny, a prenasledovaním alebo obmedzovaním družstiev, pokryteckými vyhláseniami strán, ktoré napriek všetkému podporujú európsku jednostrannú politiku.

Ako príklad môže slúžiť produkcia mlieka v Grécku, kde mliečny kartel tlačí ceny poľnohospodárov nadol a spotrebiteľské ceny udržiava premrštene vysoké, čím získava obrovské zisky. V súčasnosti podporuje spotrebu produktov s trochu zníženou výživovou hodnotou a dostáva tisíce chovateľov dobytka, ktorí nedokážu dostať na trh svoje produkty v krajine, ktorá svojou výrobou pokrýva 50 % svojich potrieb, do ťažkej situácie.

Boj za lacné a bezpečné potraviny a za prežitie chudobných poľnohospodárov si vyžaduje silné spojenectvo pracovníkov, poľnohospodárov a samostatne zárobkovo činných osôb, silu prostých ľudí a hospodárstvo prostých ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Nárast cien potravín v Európe jasne vidíme všetci. Je to hrozný problém vyžadujúci si okamžité kroky zo strany Európskej únie. Preto som hlasoval za správu pani Batzeliovej, ktorá podľa mňa pristúpila k veci komplexne a navrhla veľmi užitočné opatrenia na riešenie tohto problému.

Je našou povinnosťou prijať opatrenia na zmenšenie súčasného rozdielu medzi výrobnými a spotrebiteľskými cenami, ktorý je spôsobený nezdravým mechanizmom prenosu ceny obsahujúcim špekulácie s potravinami a väčšou angažovanosťou sprostredkovateľov. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že rastúca koncentrácia uvádzania na trh a distribúcie potravinárskych výrobkov vo výraznej miere prispela k zvýšeniu spotrebiteľských cien oproti výrobným cenám.

Naliehavo potrebujeme opatrenia, ako sú tie, ktoré navrhla pani Batzeliová, zaručujúce väčšiu transparentnosť tvorby cien a ziskových marží prostredníctvom koordinovanej činnosti vnútroštátnych úradov pre hospodársku súťaž, zaručujúce lepšiu reguláciu trhu a cenových trendov potravín v Európe a účinne podnecujúce spotrebiteľov, aby si vyberali miestne vyrábané potraviny, ktoré v princípe pomáhajú skrátiť distribučný reťazec a podporiť tradičné potravinárske trhy, ktoré momentálne zažívajú vážne ťažkosti.

 
  
  

– Správa: Margrete Auken (A6-0082/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), písomne. – Spolu s kolegami z Európskej parlamentárnej labouristickej strany sme sa rozhodli podporiť pôvodnú správu, ktorá ponúka najuspokojivejšiu odpoveď na stovky petícií predložených európskymi občanmi, obeťami obrovského náporu urbanizácie v Španielsku, nadmernej výstavby a narúšania pobrežných oblastí.

Predložené alternatívne uznesenia výrazne upravili správu a nenaplnili jednotnú pozíciu, ktorú sme si udržiavali päť rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), písomne. – Táto správa je kozmetickým cvičením určeným na udržiavanie falošných nádejí stoviek predkladateľov petícií v období počas blížiacich sa parlamentných volieb EÚ. Predpokladá možnosť konať, no Výbor pre právne veci poukázal na to, že EÚ nemá právomoc konať. Aj keď pani Aukenová hrozí tým, že bude proti ďalšiemu rozpočtu EÚ, ak sa nesplnia požiadavky správy, nemôže pomôcť tým, ktorí si kúpili nehnuteľnosť v Španielsku a následne o ňu boli pripravení. Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) sa nebude podieľať na tomto podvode.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), písomne. – Hlasoval som za túto správu nasledujúcu po obrovskom počte petícií, ktoré Parlamentu adresovali obete a občania z celej Európy, ktorých sa táto situácia dotýka. Táto správa poukazuje na to, že veľká urbanizácia v niekoľkých regiónoch Španielska bola vykonaná spôsobom, ktorý porušuje práva na majetok, narúša životné prostredie, zhoršuje poskytovanie vody a jej kvalitu a často pripravuje obete o nápravné prostriedky alebo kompenzáciu v situácii, keď možno prišli o svoje celoživotné úspory.

Dúfam, že táto správa pomôže mnohým z mojich voličov a občanov z celej Európy, ktorých tento prípad postihol, v ich boji za spravodlivosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Pre konflikt záujmov som sa zdržala všetkých hlasovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Pochopili sme, že v Španielsku zrejme existujú veľké problémy v stavebníctve a že nič netušiaci občania si pravdepodobne nakúpili nehnuteľnosti v dobrej viere, pričom neskôr vyšlo najavo, že stavebná spoločnosť nemala zákonné právo na výstavbu. Tieto problémy sa však môžu a mali by sa riešiť v právnom rámci daného členského štátu. V prípade, že sa vyčerpajú všetky vnútroštátne nápravné prostriedky, v súlade s článkom 35 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa jednotliví občania môžu obracať na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Nie je dôvod na zavádzanie právnych predpisov na úrovni EÚ, ktoré by riešili tieto problémy, ani aby sa Európsky parlament ako inštitúcia zapájal do tejto veci. Rovnako si neželáme zapájať sa do rôznych návrhov alternatívnych uznesení predložených španielskymi poslancami, ktoré tento problém rozširujú o komplikácie v domácej politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE), písomne. – Predkladám vysvetlenie hlasovania o správe pani Aukenovej s cieľom podporiť troch mojich voličov, ktorí ma oslovili s prosbou o pomoc. V každom z týchto troch prípadov volič vynaložil svoje životné úspory na kúpu domu alebo pozemku vo Valencii. Vo všetkých prípadoch boli v čase kúpy dodržané správne zákonné postupy. No vo všetkých prípadoch volič následne narazil na nezákonné požiadavky na zabavenie zeme zo strany úradov vo Valencii.

Toto sú len tri z mnohých tisícov prípadov nespravodlivosti, ktoré boli spáchané na európskych občanoch vlastniacich majetok v Španielsku. Žiadam Komisiu, aby promptne a rozhodne konala v súlade s odporúčaniami správy pani Aukenovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písomne. (ES) Hlasoval som za správu pani Aukenovej, pretože zreteľne kritizuje ľahkomyseľné mestské plánovanie v Španielsku a poukazuje na nesprávne používanie fondov Spoločenstva v otázkach plánovania a životného prostredia.

Chcel by som tiež zdôrazniť neúspešnosť španielskych poslancov z Ľudovej strany (PP) a Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE). Neboli schopní dohodnúť sa na predložení alternatívneho uznesenia, ktoré by dosiahlo potrebnú väčšinu, čo znamená, že obe tieto strany skončili porazené. Znova nám jasne ukázali, že jediná otázka, na ktorej sa zhodnú, je ich odpor proti baskickému nacionalizmu. Socialisti a ľudovci sa pokúsili vyvíjať tlak na kolegov poslancov, aby hlasovali za ich príslušné uznesenia, čo vo veľkej miere zmiernilo kritiku zo strany spravodajkyne.

Chcem jasne uviesť, že španielska vláda sa zúčastňuje na praktikách, ktoré sa systematicky spájajú s trúfalým správaním voči občanom, ničením životného prostredia a veľkou korupciou. Myslím, že dané právomoci by sa mali okamžite previesť na Baskicko.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Tisíce európskych občanov sú naďalej obeťami systému rozsiahlej urbanizácie, čo vyjadruje veľmi veľký počet petícií týkajúcich sa zneužívania legitímnych práv európskych občanov na ich majetok a životné prostredie. Tento problém spôsobilo verejné obstarávanie s nedostatočnou kontrolou urbanizačných postupov zo strany miestnych a regionálnych úradov. Prijaté uznesenie by malo začať prinášať konkrétne riešenia pre ľudí, ktorí žijú v oblastiach Španielska, kde sa tento problém vyskytuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), písomne. (ES) Vzhľadom na to, že som sa od začiatku zapájal do formulácie správy pani Aukenovej, ktorá získala podporu od španielskeho i európskeho ľudu, bezvýhradne jej obsah obhajujem. V plnej miere podporujem túto správu, pretože jasne odhaľuje účasť celej španielskej administratívy, od ústrednej vlády cez regionálne autonómne vlády až po miestne úrady, na rozvoji hospodárskeho modelu založeného na urbanistických špekuláciách, ktoré majú zničujúci vplyv na životné prostredie, hospodárstvo aj sociálny rozvoj v Španielsku.

Táto správa, ktorá odolala tlaku Ľudovej strany (PP) a Socialistickej robotníckej strany (PSOE), poukazuje na miernosť politických aj súdnych rozhodnutí v tejto otázke, ktorá vedie k beztrestnosti úradov. Obsahuje aj vyhlásenie moratória na tie plány výstavby, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti životného prostredia a sociálnej zodpovednosti, aby sa dalo prešetriť nečestné konanie a zabrániť politike faits accomplis.

Správa navyše požaduje, aby španielska vláda vytvorila pracovný výbor, v ktorom bude mať účasť celá administratíva. Vyzýva na verejnú rozpravu o urbanistickom plánovaní v Španielsku, ktorá umožní prijatie legislatívnych opatrení proti špekuláciám a neudržateľnému rozvoju a ktorá ukončí právne predpisy à la carte uplatňované autonómnymi regiónmi, ako napríklad Aragón a Valencia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), písomne.(PL) Na základe petícií, ktoré som dostal, som hlasoval za správu pani Aukenovej o vplyve rozsiahlej urbanizácie v Španielsku na individuálne práva európskych občanov, na životné prostredie a uplatňovanie práva EÚ.

Existuje veľa dôkazov, ktoré ukazujú, že v pobrežných oblastiach dochádza k nadmernej urbanizácii, a zodpovednosť za to nesú ústredné, autonómne a miestne orgány. Uviedli do života model neudržateľného rozvoja, ktorý so sebou nesie mimoriadne závažné environmentálne, sociálne a hospodárske následky. Táto činnosť spôsobuje nezvratné škody na biodiverzite a integrite životného prostredia v mnohých španielskych regiónoch. V odpovedi na takéto obvinenia sú postupy pomalé a vynesené rozsudky neposkytujú obetiam uspokojenie, čo vyvoláva v ľuďoch obavy zo španielskeho súdneho systému.

Rovnako treba zdôrazniť, že tisíce európskych občanov, ktorí si za rôznych okolností kúpili v Španielsku nehnuteľnosti, sa stali obeťou zneužívania pravidiel týkajúcich sa urbanizácie. Toto zneužívanie pravidiel majú na svedomí miestne úrady, no výsledkom je, že nehnuteľnostiam hrozí demolácia.

V súvislosti s týmito skutočnosťami je potrebné vyzvať španielsku vládu, aby vykonala dôslednú revíziu právnych predpisov ovplyvňujúcich práva jednotlivých vlastníkov nehnuteľností v dôsledku rozsiahlej urbanizácie, aby sa ukončilo toto zneužívanie práv a povinností vymedzených v Zmluve o ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Chcel by som zablahoželať spravodajkyni k jej práci a povedať, že vítam jej správu o vplyve rozsiahlej urbanizácie v Španielsku na individuálne práva európskych občanov, životné prostredie a uplatňovanie práva Spoločenstva. Tento vplyv je mimoriadne negatívny, o čom svedčia mnohé petície prijaté od obyvateľov žijúcich v oblasti.

Myslím, že v tomto prípade Výbor pre petície primerane zohľadnil požiadavky občanov, ktorí vyjadrili obavy z ničenia prírodného prostredia, nerešpektovania pravidiel v zmluvách a pravidiel ochrany životného prostredia a z rozsiahlej stavebnej činnosti. Dôkazy predložené týmto výborom po vykonaní vyšetrovacej misie v oblasti jasne poukázali na zasahovanie do práv spôsobené stavebníctvom a na potrebu brániť práva španielskych občanov tak, ako to vymedzujú zmluvy.

Preto podporujem túto správu. Dokonale sa drží zásady subsidiarity a dúfam, že miestne úrady v Španielsku prijmú potrebné opatrenia bez toho, aby sa Európska komisia musela uchýliť ku konaniu vo veci porušenia pravidiel.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Hlasovali sme za správu, aby sme vyjadrili účasť so sťažovateľmi. Zastávame však názor, že údajné porušenia španielskych, európskych a medzinárodných zákonov by mali riešiť príslušné španielske orgány, Európsky súdny dvor a Európsky súd pre ľudské práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Teší ma, že Parlament hlasoval za túto správu. Španielske zabavovanie pozemkov zasiahlo mnohých škótskych ľudí, ktorí stratili svoje domovy, pričom mnohí z nich šetrili celý život, aby si ich mohli dovoliť. Španielska vláda musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila pre týchto ľudí spravodlivosť. Mnohých ľudí zavádzali a klamali im o tom, čo si kupujú, a preto musí existovať zákonná náprava tejto situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE), písomne. – Hlasovali sme za správu o urbanizácii v Španielsku, pretože vyjadruje výsledok niekoľkoročnej podrobnej práce Výboru pre petície v reakcii na stovky podobných petícií od niekoľkých tisícov ich predkladateľov vrátane vyšetrovacích misií a rozhovorov so všetkými zaangažovanými stranami. Zároveň bola vo výbore prijatá veľkou väčšinou s podporou všetkých strán. Našou povinnosťou ako zvolených zástupcov je zaistiť, aby európski občania, ktorých sme nabádali, aby využívali svoje právo slobodného pohybu, neboli terčom svojvoľných a neoprávnených obmedzení v hostiteľskom štáte.

Uznávame, že podľa Zmlúv leží základná zodpovednosť za monitorovanie a uplatňovanie práva Spoločenstva na Komisii. Zároveň uznávame, že Zmluvy výslovne vylučujú akýkoľvek účinok na vnútroštátne predpisy upravujúce systém majetkového vlastníctva. Zároveň sa však domnievame, že, po prvé, Výbor Parlamentu pre petície by mal ako „oči a uši“ inštitúcií poukazovať na všetky systematické problémy ovplyvňujúce slobodný pohyb tisícov našich občanov, na ktoré upozorní proces podávania petícií.

A po druhé, myslíme si, že došlo aj k porušeniu práva Spoločenstva, konkrétne zákonov v oblasti životného prostredia a zákonov v oblasti verejného obstarávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), písomne. – Ako odhodlaný odporca EÚ a jej sústavného miešania sa do našich životov stále hlasujem proti veľkej väčšine správ, o zváženie ktorých som bol požiadaný. Je priam nevyhnutnosťou, že sa raz vyskytne aj správa, ktorá jednoducho žiada o iný prístup, a verím, že práve takou je správa pani Aukenovej. Oslovili ma mnohí vysťahovalci a všetci z nich urobili všetko, čo sa dalo, aby si vytvorili riadny, zákonný a udržateľný život v Španielsku. To, že sa stali obeťami stretu byrokracií, je teraz už minulosťou a dúfam, že táto správa dospeje k spravodlivému riešeniu.

Moje konanie v tomto prípade neznamená zmiernenie môjho prístupu k EÚ a jej nepreniknuteľnej, nepružnej a nezodpovednej štruktúre. Ak však podriadené byrokracie nevyriešia problémy, ktoré samy vytvorili, musí sa nájsť riešenie.

Dúfam, že sa množstvo problémov, ktoré rôzne španielske orgány spôsobili, bude riešiť a že sa čoskoro vyrieši v záujme mojich voličov.

Stále sa však obávam, že takéto zasahovanie možno nebude riešením. Na území EÚ je jediným trvalým právom právo neúmyselného dôsledku.

 
  
  

– Správa: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Hlasoval som za túto správu. Vo zvolení prezidenta Obamu vidím významnú príležitosť vytvoriť novú politiku globálnej angažovanosti a medzník v histórii Spojených štátov a aj celého sveta.

Mali by sme napredovať pomocou novej politiky globálnej angažovanosti, v ktorej by hrala EÚ kľúčovú úlohu. Teraz máme príležitosť obnoviť globálne úsilie prostredníctvom obnovených inštitúcií vzhľadom na blížiace sa európske voľby.

Víťazstvo demokratického kandidáta je ďalším dôkazom mimoriadnej schopnosti obnovy, ktorá sa veľakrát tak jasne ukázala v ťažkých obdobiach americkej histórie. Nové vedenie USA by mohlo viesť k zlepšeniu spoločnej politiky EÚ a USA, k spolupráci v rámci účinného partnerstva pri riešení mnohých globálnych problémov, pred ktorými stoja vodcovia oboch kontinentov, ako sú napríklad zmena klímy, globálne problémy, regionálne otázky, obrana, hospodárske otázky a obchod. Tieto problémy musíme riešiť spoločne s odhodlaním a tvorivosťou. Prezident Obama stelesňuje dobré a pôsobivé stránky Spojených štátoch a dnešného komplexného a globalizovaného sveta, v ktorom sú zmeny konštantou.

Transatlantické spojenie je naďalej zásadné. Verím v úlohu, ktorú budú USA v tejto súvislosti naďalej zohrávať pod vedením zvoleného prezidenta Obamu.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne.(NL) Táto objemná správa správne obhajuje prehlbovanie vzťahov medzi Európou a Spojenými štátmi. Podrobne rozoberá otázky Blízkeho východu, Pakistanu, Afganistanu, Ruska, obrany, bezpečnosti a hospodárskych a obchodných záležitostí.

Je však neprípustné, že spravodajca výslovne očakáva vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti, keď sa jasne ukázalo, že väčšina občanov nechce mať nič spoločné s Európskou ústavou ani jej vernou kópiou. Je dobré, že spravodajca venuje pozornosť palestínskej otázke, prečo tu však nie je žiadna zmienka o práve Izraela na bezpečnosť? Z dôvodu tohto predsudku som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. – (PL) Správa pána Mona otvára tému transatlantických vzťahov po prezidentských voľbách v USA. Podporil som ju, pretože si myslím, že úzka spolupráca medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou je dnes nevyhnutnosťou prakticky vo všetkých oblastiach: v politike, obrane, v otázkach hospodárstva, energií, životného prostredia, kultúry, vedy a podobne.

Mali by sme si uvedomiť, že hrubý domáci produkt Spojených štátov a hrubý domáci produkt Európskej únie spolu tvoria viac než 50 % svetového HDP. Nová transatlantická agenda platná od roku 1995 by sa mala nahradiť rámcovou dohodou o transatlantickom partnerstve, ktorá by sa systematicky aktualizovala. USA a EU sa musia nevyhnutne zapájať do činností na udržanie svetovej bezpečnosti a poriadku. To si, samozrejme, vyžaduje spoluprácu s inými krajinami, najmä Čínou, Indiou a Ruskom.

Považujem za správne aj pripomienky k potrebe reformovať OSN vrátane potreby reformovať prácu Bezpečnostnej rady. Transatlantická spolupráca nesmie ignorovať úlohu NATO. Za najdôležitejšie by sme dnes mali uznať rýchle a účinné konanie smerujúce k spomaleniu rastúcej hospodárskej krízy. Doplním ešte, že v týchto vzťahov by sme mali vytvoriť aj miesto pre Kanadu, Mexiko a Južnú Afriku.

Mali by sme dúfať, že každodenná realita potvrdí slová, ktoré vyslovil súčasný prezident USA, Barack Obama, že Amerika nie je o nič lepší partner ako Európa. Je to podstatné, ak máme splniť úlohy, ktorým naša civilizácia čelí.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) „Obrovské očakávania“ Európskeho parlamentu od zvolenia Baracka Obamu za prezidenta Spojených štátov amerických sa v skutočnosti týkajú len imperialistov, ktorí oprávnene očakávajú účinnejšie plnenie svojich záujmov. Ľudia by nemali mať žiadne ilúzie o tom, že dôjde k zmene politiky v ich prospech. Vyhlásenia a vyjadrenia samotného nového prezidenta USA navyše nenechávajú žiaden priestor pre pochybnosti.

Správa vyzýva na užšiu a intenzívnejšiu spoluprácu medzi EÚ, USA a NATO po týchto voľbách. Navrhuje preto vytvorenie orgánu, ktorý by koordinoval zahraničnú a bezpečnostnú politiku dvoch centier imperializmu (EÚ a USA) na ešte vyššej úrovni.

V čase, keď medzi európskymi a americkými imperialistami vrcholí konkurencia a antagonizmus v dôsledku finančnej krízy, snažia sa zároveň o koordináciu svojej spolupráce v záujme vyriešenia opozície radových voličov. Taký je skutočný zámer výzvy na spoločné a účinné kroky v boji proti „globálnym úlohám“, „otázkam obrany a bezpečnosti“ a „regionálnym problémom“. Typickým príkladom je vôľa vyjadrená v správe prijať väzňov z Guantánama v EÚ na požiadanie USA.

Ľudia musia vytvoriť svoj vlastný spoločný front proti spojenému útoku zo strany EÚ, USA a NATO a zvrhnúť imperialistický poriadok.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som proti správe pána Millána Mona o stave transatlantických vzťahov po voľbách v USA. Nemyslím si totiž, že je správne, aby Európska únia po vstupe Lisabonskej zmluvy a príslušných nástrojov zahraničnej politiky do platnosti prevzala silnejšiu a súdržnejšiu úlohu na medzinárodnej geopolitickej scéne. Navyše nesúhlasím úplne s úlohou transatlantického partnerstva a NATO v rámci kolektívnej bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. – Prikladám veľmi veľký význam transatlantickému vzťahu a stále obhajujem obnovu a posilnenie NATO. Avšak v rozpore s hlavnou myšlienkou tejto správy si nemyslím, že by to malo znamenať nahradenie silných spojení medzi Spojenými štátmi a jednotlivými členskými štátmi (najmä Veľkou Britániou) „partnerstvom medzi EÚ a USA“. Odkazy na Lisabonskú zmluvu, ktorú naši ľudia nechcú, a návrh, že by domnelý podpredseda či vysoký predstaviteľ Komisie spolupredsedal novej Transatlantickej politickej rade, sú toho príkladom. Okrem toho mám konkrétne námietky k tým aspektom správy, ktoré sa zaoberajú obranou EÚ. Správa víta „posilnenú obrannú schopnosť Európy“ a jednoznačne podporuje európsku bezpečnostnú a obrannú politiku, voči ktorej konzervatívci trvale namietajú.

Z týchto dôvodov som sa zdržal hlasovania o správe.

 
  
  

– Turkménsko (B6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Najradšej by som sa zdržal hlasovania o návrhu uznesenia o dohode o obchode medzi ES a Turkménskom. Uznávam síce význam hospodárskych a obchodných vzťahov pri otváraní turkménskej spoločnosti, pochybujem však, či je dočasná dohoda najlepším riešením pre obidve strany.

 
  
  

– Správa: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , písomne. – (NL) Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, pretože podľa môjho názoru by to znamenalo, že Parlament zhorší svoju vlastnú dôveryhodnosť. Tento Parlament stále prijíma rétorické vyhlásenia o ľudských právach a zdôrazňuje, že ľudské práva sú najdôležitejším cieľom zahraničnej politiky. No predsa sa chystá podpísať dohodu s krajinou, ktorá v obrovskej miere práve tieto ľudské práva porušuje. Vždy za tým stojí viera, že podpísanie takýchto dohôd stačí na zlepšenie ľudských práv v danej krajine. To isté počúvame od obhajcov vstupu Turecka do EÚ. Áno, ľudské práva sa porušujú a mučenie je všeobecne rozšírené, ale keď Turecko vstúpi do EÚ, bude to všetko už len minulosťou. Fakty však dokazujú opak.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Rozhodol som sa zdržať sa hlasovania o správe pána Casparyho o dočasnej dohode o obchode s Turkménskom. Podporiť môžem len určité časti návrhu, nie dokument ako celok. To ma viedlo k tomu, že som nehlasoval proti správe, ale radšej som sa zdržal.

 
  
  

– Správa: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Hlasoval som za túto správu. Internet sa v súčasnosti stal základom všetkých našich osobných a inštitucionálnych vzťahov. Naše osobné údaje dnes vlastnia mnohé spoločnosti, ktoré ich často používajú bez náležitého povolenia. Z týchto dôvodov je zrejmé, že musíme chrániť základné právo na súkromie na internete.

Internet môže zároveň poskytnúť značnú podporu ostatným základným právam, napríklad slobode prejavu, politickej angažovanosti a združovania sa. Na druhej strane však otvára široké možnosti zločineckej činnosti. Príkladom tohto perverzného využívania webu je stúpajúci výskyt detskej pornografie, ktorá teraz zaplavuje internet, pričom my nesieme zodpovednosť za jej obmedzenie.

Je preto potrebné prijať konkrétne kroky na ochranu a podporu základných slobôd jednotlivcov pri surfovaní po webe. Základom nášho konania musí byť súkromie a bezpečnosť a venovanie sústavnej pozornosti základnému právu na vzdelávanie a prístup k informačným systémom.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne.(PT) Internet predstavuje obrovský technologický pokrok, ktorý používateľom umožňuje navzájom sa spájať, vytvárať osobné, profesionálne a vzdelávacie vzťahy, šíriť znalosti, podporovať a rozvíjať kultúru.

Rozšírili sa však aj zločiny na internete, ktorý sa stal obľúbeným nástrojom zločineckých sietí, pretože je jednoducho dostupný, lacný a má veľkú moc. V minulom roku stúpol počet prípadov zneužívania detí cez internet o 16 %, pričom vo väčšine prípadov neexistuje žiaden účinný trest, dokonca ani možnosť nájsť týchto zločincov. Pokiaľ ide o terorizmus, existuje už približne 5 000 stránok propagujúcich terorizmus, čo vytvára možnosti na radikalizáciu a nábor a zároveň slúži ako informačný zdroj o metódach teroristov a ich prostriedkoch.

Uznávam naliehavú potrebu nájsť riešenia a vytvoriť vhodné legislatívne nástroje na boj proti zločinu bez toho, aby to viedlo k nadmernej či neprimeranej kontrole vo forme cenzúry a tajného monitorovania údajov prenášaných cez internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne.(NL) Toto uznesenie je dobré. Dosahuje dôkladnú rovnováhu medzi právami a povinnosťami a predstavuje odvážnu výzvu proti cenzúre. V posledných rokoch sme zažili až príliš veľa pokusov v mene politickej správnosti podriadiť cenzúre aj internet, aby sa kontroverzné nápady vylúčili nielen z tlačených novín, ale aj z webových stránok. Web je už dlho tŕňom v oku inkvizítorov kontrolujúcich médiá, ktorí si prajú postaviť mimo zákon každú kritiku multikultúrnej spoločnosti napríklad prostredníctvom právnych predpisov o rasizme.

Sloboda na internete je najlepšou zárukou slobody prejavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pána Lambrinidisa o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete. Považujem totiž za dôležité, aby Európska únia v záujme ochrany občanov a najmä detí prijala kroky na vytvorenie súladu medzi základnými právami používateľov internetu a bojom proti počítačovej kriminalite. V dôsledku toho považujem za podstatné vytvoriť právne predpisy o ochrane údajov, o bezpečnosti a slobode prejavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Sloboda prejavu a právo na súkromný život sú absolútnymi právami, ktoré nemožno za žiadnych okolností podkopávať. Prirodzene veríme, že tieto práva sa vzťahujú aj na internet, čím sa zaručuje právo jednotlivca na slobodné vyjadrenie názoru.

Zároveň si myslíme, že možnosť vyňatia osobných údajov z databáz a webových stránok by sa mala považovať za samozrejmosť, a naliehavo vyzývame spoločnosti, aby zaručili, že osobné údaje jednotlivcov sa dajú z databáz odstrániť. Zároveň sa však domnievame, že nedostatočné záruky sú v prvom rade medzinárodným problémom, ktorý by sa dal preto najlepšie riešiť pomocou medzinárodných nariadení a dohovorov.

Strana Junilistan výrazne podporuje zaručenie bezpečnosti a základných slobôd na internete, sme však proti niektorým formuláciám v správe. Správa napríklad vyjadruje vôľu pokračovať v prijímaní smernice o trestnoprávnych opatreniach zameraných na dodržiavanie práv duševného vlastníctva. Dôrazne proti tomu namietame, pretože nechceme harmonizáciu európskeho trestného práva. Spravodajca sa zároveň usiluje o porovnanie práva na internet a práva na prístup k vzdelaniu. Zastávame názor, že toto vyhlásenie je arogantné. Právo a príležitosť navštevovať školu nie sú totiž v mnohých členských štátoch EÚ až takou samozrejmosťou.

Dobré zámery správy však prevažujú jej negatíva, a preto sme sa rozhodli hlasovaním ju podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. – (PL) V plnej miere podporujem správu pána Lambrinidisa o bezpečnosti a základných slobodách na internete. Myslím, že je to veľmi dôležité a potrebné, najmä preto, že naša prítomnosť v globálnej sieti je takmer univerzálna. Slovom, internet sa stal súčasťou nášho každodenného života.

Nemôžeme si predstaviť lepší zdroj informácií, či už píšeme knihu, alebo chceme pripraviť skvelé jedlo a hľadáme zaujímavý recept. Nie vždy si ale uvedomujeme, že naša prítomnosť na internete po sebe zanecháva stopy, ktoré sa dajú použiť proti nám, napríklad rôznymi osobami na marketingové účely, informačnými službami alebo dokonca zlodejmi identít.

Internet môže byť na druhej strane aj pohodlným komunikačným nástrojom pre zločincov a teroristov. Práve preto je také náročné pripraviť rozumný právny predpis, ktorý by vyváženým a účinným spôsobom umožnil využívať bezpečne všetky výhody internetu, no zároveň by obmedzoval veľmi reálne a vážne hrozby spojené s jeho zneužívaním.

Preto podporujem návrhy spravodajcu, ktorých cieľom je dosiahnuť správnu rovnováhu medzi súkromím a bezpečnosťou jednotlivcov na webe pri súčasnom úplnom rešpektovaní ich základných práv a slobôd. Zároveň si myslím, že verejné orgány majú okrem záujmu na kvalite služieb aj zodpovednosť za zabezpečenie prístupu k internetu pre najchudobnejších ľudí a pre tých, ktorí žijú aj v tých najizolovanejších regiónoch krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne.(FR) Používanie a rozvoj internetu sú bezpochyby zdrojom dôležitého pokroku, najmä čo sa týka slobody prejavu a demokracie. Dosiahnutie rovnováhy medzi takouto slobodou, ochranou súkromia a potrebou bezpečnosti internetu predstavuje pre nás všetkých skutočnú úlohu.

Týka sa to najmä prípadu, keď ide o politické konanie. Niektorí ľudia na strane opozície alebo tí, ktorí môžu mať kontroverzné politické názory, nemajú prístup k rôznym médiám a vidia v internete príležitosť tlmočiť svoj odkaz celému svetu. Takáto sloboda by sa nemala cenzurovať. Čína, Kuba a Mjanmarsko, ako ozajstné totalitné štáty, neváhajú umlčať takúto slobodu prejavu systematickým cenzurovaním a filtrovaním informácií, pričom opovrhujú všetkými zásadami demokracie a slobody.

Filtrovanie internetu z dôvodu boja proti pornografii, detskej pornografii a terorizmu je dôležité, ale takáto opatrnosť sa musí prísne definovať a kontrolovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne.(RO) Správa pána Lambrinidisa je prvá správa, ktorej hlavnou témou je riešenie problému internetu z pohľadu používateľa. Hlasoval som za ňu, pretože verím, že je to vyvážená, relevantná správa, ktorá rieši hlavné témy záujmu v tejto oblasti.

Ako spravodajca tejto správy za skupinu PPE-DE si myslím, že uznanie práv používateľa v súvislosti so zverejneným obsahom, najmä práva natrvalo vymazať tento obsah, a požiadavka, aby budúci regulačný mechanizmus definoval digitálnu identitu a navrhol konkrétne opatrenia na jej ochranu, sú dôležitými príspevkami.

Správa zdôrazňuje dôležitosť spolupráce medzi subjektmi, ktoré sa podieľajú na rozvoji internetu s cieľom navrhnúť nástroje na samoreguláciu alebo spoločnú reguláciu (napríklad kódexy osvedčených postupov), ktoré by dopĺňali súčasné právne predpisy. Vzhľadom na rýchly rozvoj internetu sú tieto regulačné metódy oveľa účinnejšie ako tradičné právne predpisy, keďže ich schválila a uplatňuje väčšina subjektov, ktorých sa to týka, bez akéhokoľvek donútenia zo strany štátu.

Internet je najväčší priestor verejného prístupu na svete a miera jeho rozvoja nás môže zaskočiť, ak sa nerozhodneme riešiť túto tému vyváženým, realistickým spôsobom tak, aby sa budúca regulácia kybernetického priestoru zameriavala konkrétnejšie na používateľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Hlasoval som za správu pána Lambrinidisa o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete.

Z celého srdca podporujem ciele návrhu, ktoré majú zahrnúť všetky zúčastnené strany, pôsobiť na rôznych úrovniach použitím existujúcich vnútroštátnych, regionálnych a medzinárodných nástrojov a nakoniec umožniť výmenu osvedčených postupov s cieľom poskytnúť odpoveď v súlade s požiadavkami a problémami rôznych používateľov internetu a mnohými druhmi internetových aktivít.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Podporujem ciele tejto správy posilňovať bezpečnosť a základné slobody na internete.

 
  
  

Recyklácia lodí (B6-0161/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o bezpečnej recyklácii lodí, keďže mám pocit, že je nevyhnutné, aby sa táto otázka riešila ako neoddeliteľná súčasť životného cyklu lode. Lode po dobe životnosti by sa mali považovať za nebezpečný odpad v dôsledku nebezpečných látok, ktoré obsahujú, a preto by mali spadať do rozsahu pôsobnosti Bazilejského dohovoru.

Rada vidím, že existuje vôľa Spoločenstva zlepšiť postupy pri demontáži lodí.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Ciele ochrany životného prostredia EÚ môžeme plne dosiahnuť, len ak ich začleníme do rôznych odvetví politiky Spoločenstva. Cieľom tohto návrhu uznesenia je urýchliť všetky kroky, ktoré musí Únia podniknúť na zabezpečenie toho, aby sa demontáž lodí po dobe životnosti uskutočňovala za bezpečných podmienok pre pracovníkov a za primeranej ochrany morského prostredia.

Celkové vyradenie ropných cisternových lodí s jednoduchým trupom a nahromadenie starých plavidiel, ktoré sa teraz sťahujú z trhu, pričom mnohé z nich obsahujú nebezpečné látky, nám umožňuje predpovedať nekontrolované rozšírenie zariadení pod úrovňou štandardu v Južnej Ázii, ktoré sa môžu rozšíriť aj do afrických krajín. Všetky tieto dôvody nás vedú k podpore tohto návrhu uznesenia a tiež všetkých krokov zameraných na zabezpečenie dodržiavania medzinárodných pravidiel o bezpečnosti a životnom prostredí.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Týmto končím vysvetlenia hlasovania.

Naše rokovanie bude teraz prerušené. Bude pokračovať o 15.00 hod. – zanedlho – otázkou na ústne zodpovedanie o úlohe kultúry pri rozvoji európskych regiónov.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia