Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 26 marca 2009 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

6. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
PV
  

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.15 i wznowione o godz. 15.00.)

 
  
  

PRZEWODNICZY: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności