Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0064/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0064/2009

Συζήτηση :

PV 26/03/2009 - 8
CRE 26/03/2009 - 8

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8. Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο είναι η συζήτηση σχετικά με την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή της Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών όσον αφορά τον ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (O-0064/2009 - B6-0226/2009).

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, συντάκτρια.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ώρα της συνάντησής μας είναι ασυνήθιστη, ωστόσο, η προφορική ερώτηση που θέτουμε σήμερα προέκυψε στα πλαίσια της Διακομματικής Ομάδας «Μια ψυχή για την Ευρώπη». Πιστεύουμε ότι η ψυχή αυτή μπορεί να βρεθεί στις αρχαιότερες μονάδες μας -τις περιφέρειες- όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους με την ιδιαίτερη προφορά τους, στη διάλεκτό τους ή ακόμη και σε μια τοπική γλώσσα, όπου η τοπική κουζίνα έχει τη δική της ξεχωριστή γεύση, όπου τα πραγματικά τοπικά φρούτα και λαχανικά πωλούνται σε λαϊκές αγορές, όπου υπάρχουν ακόμα παραδοσιακά τραγούδια, από όπου πηγάζουν ιδιαίτερες ιστορίες και μύθοι: εν ολίγοις, όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ανήκουν, όπου αισθάνονται σαν το σπίτι τους.

Η παγκοσμιοποίηση απειλεί με ομογενοποίηση και πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εξαφανίζονται. Μόνο οι εκπληκτικές περιφέρειες της Ευρώπης είναι ικανές να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαιτερότητα και για αυτό πρέπει να μπορούν να στηρίζονται στην προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πλούτος και η ποικιλία των ευρωπαϊκών περιφερειών -οι οποίες υπήρξαν αντίπαλες, κατακτήθηκαν, διαιρέθηκαν, καταστράφηκαν από τον πόλεμο και επανενώθηκαν- πρέπει να διατηρηθούν. Οι περιφέρειες είναι σαν τα αρχέγονα κύτταρά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατηρήσει κάτι σαν το πολιτισμό των μικρών και δεσμεύεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα αυτό.

Η σύντομη σημερινή συζήτηση και το ψήφισμα πρέπει να παροτρύνουν την Επιτροπή να ενισχύσει την ορατότητα του πολιτισμικού πλούτου των περιφερειών και να βρει τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση και τη συνεχή ανάπτυξή τους. Η πολιτισμική δυναμική της Ευρώπης πρέπει να χρησιμοποιηθεί με στρατηγικό τρόπο. Το 2009, έτος δημιουργικότητας και καινοτομίας, πρέπει να μελετηθούν ουσιαστικά οι δυνατότητες ενσωμάτωσης των ιδεών και πρωτοβουλιών του τοπικού και περιφερειακού δημοσίου τομέα.

Θέλω να προσθέσω ότι τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχουμε καμία απολύτως πρόθεση να παρεμποδίσουμε την άσκηση της υφιστάμενης περιφερειακής πολιτικής. Επιθυμούμε απλώς να της προσδώσουμε μια πολιτισμική διάσταση. Παρακαλούμε την Επιτροπή να συμβάλει προς αυτόν τον σκοπό.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου κατ' αρχάς να σας ευχαριστήσω, εκ μέρους του Επιτρόπου Figeľ για την ευκαιρία να τοποθετηθώ πάνω στο ρόλο του πολιτισμού στις πολιτικές μας και κυρίως στη συμβολή του στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων.

Στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές έχουν επιτυχώς ενσωματώσει τον πολιτισμό προκειμένου να στηρίξουν τη δημιουργικότητα και να προωθήσουν την καινοτομία. Η πολιτική συνοχής στηρίζει, για παράδειγμα, την προστασία της πολιτισμική μας κληρονομιάς, την ανάπτυξη πολιτισμικών υποδομών και υπηρεσιών, την ανάπτυξη της ελκυστικότητας των περιφερειών και της σύνδεσής της με την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, καθώς επίσης και την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομικών και την ανάπτυξη διασυνοριακών στρατηγικών.

Το 2007, η Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό, η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια υλοποίησής της. Η νέα αυτή στρατηγική προσέγγιση του πολιτισμού θέτει κοινούς στόχους και επιχειρεί να δώσει ώθηση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική αξία του πολιτισμού, ενισχύοντας τον εγκάρσιο ρόλο του. Δεδομένων των παραπάνω, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται στα πλαίσια μιας νέας ανοικτής μεθόδου συνεργασίας για την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης. Αυτό, θα συμβάλει, για παράδειγμα, στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ, θα διευκολύνει την πρόσβαση στον πολιτισμό και θα ενθαρρύνει την κινητικότητα των επαγγελματιών του πολιτισμού.

Ως αντίδραση στον συνεχιζόμενο στοχασμό, η Επιτροπή σύντομα θα παρουσιάσει μια ανεξάρτητη μελέτη σχετικά με τη συμβολή του πολιτισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, ως συστατικό της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα επισημάνουν την αξία της επένδυσης στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και θα φανερώσουν τους δεσμούς μεταξύ της επένδυσης αυτής και των στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης και της Στρατηγικής της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Επιπλέον, η μελέτη θα συμβάλει στην προετοιμασία μιας Πράσινης Βίβλου για τη δυναμική της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή στις αρχές του 2010.

Η Επιτροπή οργανώνει τακτικά διασκέψεις στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Επιτρέψτε μου να αναφέρω απλώς την «ημέρα ανοιχτών θυρών» που συγκεντρώνει κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες έναν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων οι οποίοι συζητούν για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων σχετικών με την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής. Στα πλαίσια των εργαστηρίων αυτών, συζητούνται τακτικά ζητήματα πολιτισμού.

Επιπλέον, στα πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, η Επιτροπή επίσης επιχειρεί να εμπλέξει φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τον πλούτο της θαλάσσιας κληρονομιάς της Ευρώπης. Έτσι, τον επόμενο Μάιο, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της ευρωπαϊκής ημέρας για τη θάλασσα στη Ρώμη, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μεταξύ θαλάσσιας κληρονομιάς και ισόρροπου περιφερειακού τουρισμού.

Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο Πολιτιστικό Φόρουμ για την Ευρώπη το οποίο θα διοργανωθεί για πρώτη φορά από την Επιτροπή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Πολιτισμό στις Βρυξέλλες στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου και το οποίο θα φέρει κοντά εκπροσώπους του πολιτιστικού τομέα και εθνικές αρχές, περιλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE.(EL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα κατ' αρχήν να συγχαρώ την πρωτοβουλία πάνω σε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα όπως είναι η ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του πολιτισμού. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και της ιστορικής ανάπτυξης των λαών της Ευρώπης. Η προστασία και διατήρησή της είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαίδευση της νέας γενιάς και τον σεβασμό παράλληλα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή, εθνική ή τοπική της διάσταση, η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί θεμελιώδη αξία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όλοι διαπιστώνουμε ότι οι προβολείς είναι στραμμένοι στις μεγάλες πόλεις, όπου βρίσκονται τα πιο γνωστά μουσεία και μνημεία.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ύπαιθρος, που αποτελεί το 90% του ευρωπαϊκού εδάφους, πλήττεται από εγκατάλειψη και οικονομικό μαρασμό. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα με πολιτιστικό περιεχόμενο βοηθούν κατά συνέπεια σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στις περιφέρειες. Δεν είναι μόνο η προσφορά εργασίας και η απασχόληση, είναι η δημιουργία πόλων έλξης πολιτιστικού και ιστορικού τουρισμού που θα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

Επομένως, διαπιστώνουμε ότι ο πολιτισμός συνεισφέρει άμεσα στην ανάπτυξη της πολιτιστικής παιδείας των Ευρωπαίων αλλά και έμμεσα στην οικονομική ευημερία ιδιαίτερα των περιφερειών που έχουν περισσότερη ανάγκη για προβολή και ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Mary Honeyball, εξ ονόματος της ομάδας PSE . – Κυρία Πρόεδρε, είμαι πράγματι ευτυχής που έχω τη δυνατότητα να λάβω μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Είναι βεβαίως ατυχές το ότι διεξάγεται Πέμπτη απόγευμα και επομένως δεν παρίστανται όσοι βουλευτές θα έπρεπε.

Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή είναι σημαντική λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Έχουμε ήδη συζητήσει σχετικά με τις σχέσεις πολιτισμού και απασχόλησης και για το πως οι επιχειρήσεις και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού μπορούν να συμβάλουν θετικά στην οικονομία. Στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, όπως έχουμε ήδη ακούσει από το Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό να συζητούμε αυτά τα θέματα όσο το δυνατόν πληρέστερα.

Βρίσκομαι εδώ επίσης επειδή εκπροσωπώ μία από τις μεγάλες πόλεις τις οποίες ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής. Το Λονδίνο, όπως γνωρίζεται, αποτελεί ένα από τα πολιτισμικά κέντρα της ΕΕ με τεράστια ιστορία, όπως όλοι μας, και πολλά να προσφέρει. Είναι επίσης η έδρα των, κυρίως Βρετανικών, πολιτιστικών βιομηχανιών. Επομένως, θεωρώ ότι έχω την υποχρέωση να μιλήσω εξ ονόματος των πολιτών που εκπροσωπώ και να αγωνιστώ για τις θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι οι πρώτες που πλήττονται σε περιόδους κρίσης. Συνεπώς, επικροτώ όσα είπε η Επιτροπή για το ρόλο των πολιτιστικών βιομηχανιών, για τον τρόπο που επιθυμούμε να τις διατηρήσουμε και να τις εκμεταλλευτούμε και για την αναγνώριση του ρόλου του πολιτισμού στην οικονομία. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές αγνοούμε αυτόν τον οικονομικό ρόλο και δεν τον αναφέρουμε ή δεν τον λαμβάνουμε καν υπόψη, υποβιβάζοντας την αξία του πολιτισμού. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο τη στιγμή που η συμβολή του πολιτισμού είναι πολύ σημαντική, τόσο για την εθνική όσο και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ελπίζω ότι ένα από τα συμπεράσματα της σημερινής συζήτησης, το οποίο θα μεταφέρουμε στα κράτη μέλη μας, στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, είναι ότι ανησυχούμε βαθύτατα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η περιφερειακή ανάπτυξη, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τη χειριστούμε και για το ρόλο που μπορεί να παίξει ο πολιτισμός στα πλαίσιά της.

Επίσης, όπως ήδη ανέφερε η κ. Pack, τίθεται το ζήτημα της πολιτιστικής πολυμορφίας. Θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ΕΕ, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ότι, 27 κράτη μέλη πλέον, ερχόμαστε κοντά παρά το ότι όλοι μας διαφέρουμε σημαντικά. Προερχόμαστε από διαφορετικά υπόβαθρα και πολιτισμούς και μιλούμε διαφορετικές γλώσσες. Αυτό είναι απλώς μια αρχή. Παρά το ότι ο κόσμος μοιάζει να συρρικνώνεται και παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή μεταξύ τους, υπάρχουν ακόμη ουσιαστικές διαφορές. Θα πρέπει να χαιρόμαστε για αυτό, αφού αυτές οι διαφορές αποτελούν τον πυρήνα των όσων συζητούμε. Όλοι μας επιθυμούμε να διατηρήσουμε τις ταυτότητές μας και τον τρόπο που αισθανόμαστε για τους εαυτούς μας και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τους ανθρώπους που εισέρχονται στην ήπειρό μας. Υποδεχόμαστε ανθρώπους από άλλες χώρες του κόσμου -πολλοί από τους οποίους ζουν ήδη επί δύο ή τρεις γενιές σε κάποια από τα κράτη μέλη μας- και οι οποίοι επίσης προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι διαθέτουν τη δική τους κουλτούρα, παράδοση και γλώσσα. Παρόλο που ενσωματώνονται στις κοινωνίες μας και μαθαίνουν τις γλώσσες μας, διατηρούν τις δικές τους ξεχωριστές ταυτότητες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει αναφερθεί στην παρούσα συζήτηση και το οποίο θεωρώ σημαντικό και ελπίζω να συμπεριληφθεί, ιδίως στις συζητήσεις που αφορούν την πολυγλωσσία, για την οποία έχουμε πραγματοποιήσει ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα στο οποίο ίσως πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο μέλλον, στα πλαίσια μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης Ευρώπης. Οφείλουμε επομένως να διαφυλάξουμε τις υφιστάμενες κουλτούρες και την υφιστάμενη πολυμορφία μας αλλά και να απορροφήσουμε τη νέα πολυμορφία που εισέρχεται στην ήπειρό μας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, επικροτώ τη στήριξη που παρέχουμε στον πολιτισμό, στις πολιτιστικές βιομηχανίες και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο των σημερινών οικονομικών συνθηκών θα αποτελέσουν, κατά τη γνώμη μου, τη ραχοκοκαλιά του ζητήματος που εξετάζουμε. Όταν μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις χάνουν και απολύουν ανθρώπους, ίσως έρχεται η ώρα των μικρότερων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, να αναλάβουν δράση δημιουργώντας θέσεις εργασίας για όσους μπορούν να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα.

Επομένως, ελπίζω ότι όλοι θα αναγνωρίσουμε τη σημασία του πολιτισμού για την ήπειρο και την κοινωνία μας και ότι όλοι οι παριστάμενοι της συζήτησης αυτής θα μεταφέρουμε το μήνυμα στα κράτη μέλη μας, στις περιφέρειες και στους πολίτες που εκπροσωπούμε. Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμά μας αξίζει να ακουστεί. Ας σπεύσουμε λοιπόν να το διαδώσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Grażyna Staniszewska, εξ ονόματος της ομάδας ALDE . (PL) Κυρία Πρόεδρε, οι περιφέρειες αποτελούν σημαντικά κέντρα ανάπτυξης του πολιτισμού. Εκεί είναι που αναπτύσσονται τα περισσότερα μακροχρόνια προγράμματα ανταλλαγής και τα κοινά προγράμματα μεταξύ περιοχών με διαφορετικές παραδόσεις, έθιμα και ιστορικά επιτεύγματα. Οι περιφέρειες, προωθώντας την ανάπτυξη του πολιτισμού και των πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, γίνονται μαγνήτης οικονομικών επενδύσεων. Η επίπτωση αυτή απεικονίζεται με τον καλύτερο τρόπο στα αποτελέσματα του εξαιρετικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Πάντοτε, το έτος των πολιτιστικών εκδηλώσεων ακολουθεί μια οικονομική αναζωογόνηση. Γίνεται άλλωστε φανερό και από τις πολυάριθμες ευρωπαϊκές πόλεις που προσπαθούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα.

Ο πολιτισμός αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία κυρίως για περιοχές που δεν είναι αναπτυγμένες αλλά είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους, τουριστικά αξιοθέατα ή χώρους αναψυχής λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θυμόμαστε τον ουσιαστικό ρόλο που διαγραμματίζουν οι περιφερειακές αρχές και να ενισχύουμε τη δράση τους μέσω κοινοτικών προγραμμάτων. Αναμένω από την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα μια Πράσινη Βίβλο στην οποία θα παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα μέτρων στον τομέα του πολιτισμού, περιλαμβανομένου του κρίσιμου ζητήματος του επιπέδου των περιφερειών.

Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου ολοκληρώνοντας να επιστήσω την προσοχή σας στην πρωτοβουλία να οριστεί το έτος 2013 ως Ευρωπαϊκό Έτος Εκμάθησης των Γλωσσών των Γειτόνων μας. Η δυναμική της περιφερειακής συνεργασίας στην Ευρώπη συχνά παρεμποδίζεται από προβλήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη γνώσης της γλώσσας και του πολιτισμού των γειτονικών χωρών και περιφερειών και την αδυναμία ικανοποιητικής επικοινωνίας. Η εκμάθηση της γλώσσας των άμεσων γειτόνων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα αμοιβαίας κατανόησης και επικοινωνίας και επομένως να ενισχύσει την πολιτιστική και οικονομική συνεργασία, δρώντας ενοποιητικά για ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της ομάδας UEN . (PL) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι στα πλαίσια της συζήτησης αυτής, αξίζει να θυμηθούμε τα χαρακτηριστικά λόγια του τέως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jacques Delors. Όταν ερωτήθηκε, μετά το τέλος της θητείας του ως Πρόεδρος της Επιτροπής, εάν υπήρχε κάτι για το οποίο λυπόταν ή κάτι για το οποίο δεν είχε κάνει αρκετά, παραδέχτηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή είχαν αφιερώσει ελάχιστο χρόνο σε θέματα πολιτισμού. Αυτή η χαρακτηριστική αυτοκριτική αποτελεί καθοδηγητική ένδειξη προς εμάς.

Συμφωνώ με τον ομιλητή που έκανε λόγο για περίεργες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου μας. Δηλώνουμε ότι ο πολιτισμός έχει σημασία και ότι προτεραιότητα δεν αποτελούν μόνο τα θεσμικά όργανα, η διοίκηση και οι κανονισμοί. Ύστερα, μιλούμε για αυτά τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη το πρωί. Μόνο η απογευματινή συζήτηση της Πέμπτης αφιερώνεται σε ζητήματα τα οποία πράγματι θα μπορούσαν να θεωρηθούν θεμελιώδη, γιατί ο πολιτισμός αποτελεί όντως θεμέλιο της ευρωπαϊκής ενότητας. Όχι μόνο ο πολιτισμός των περιφερειών αλλά και ο εθνικός πολιτισμός, αφού η κληρονομιά της Ευρώπης είναι η κληρονομιά των ευρωπαϊκών εθνών και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για την πολιτιστική κληρονομιά μας.

Είμαι ευτυχής που το ζήτημα αυτό τέθηκε προς συζήτηση. Χαίρομαι διότι θεωρώ ότι θα αρχίσει να παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στις εργασίες του Κοινοβουλίου και της εκτελεστικής λειτουργίας της ΕΕ, ιδίως της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Věra Flasarová, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με τη διατύπωση των ερωτημάτων που έθεσε η συνάδελφός μου Doris Pack. Κατά τη γνώμη μου, η πολυμερής στήριξη των ευρωπαϊκών περιφερειών είναι σημαντικότατη. Για αιώνες, σύνορα χώριζαν τα ευρωπαϊκά κράτη και έθη, δημιουργώντας ένα είδος ψυχολογικής «γης του κανενός». Ευτυχώς έχουμε πετύχει την εξάλειψη των συνόρων μέσω της συμφωνίας του Σένγκεν. Ωστόσο, περιφέρειες παραμένουν διαιρεμένες, πόλεις είναι κομμένες στα δύο και ψυχολογικά προβλήματα ως προς το εάν μια περιοχή ανήκει εδώ ή εκεί ή κάπου αλλού ακόμα επιμένουν. Στην ενοποιημένη Ευρώπη, οι παλιές αυτές πληγές στον χάρτη και στο νου των ανθρώπων κλείνουν σταθερά αλλά αργά. Ο ταχύτερος τρόπος να τις θεραπεύσουμε, αποτελεσματικότερα και πρακτικότερα από κάθε εκ των άνω μέτρο, είναι να στηρίξουμε τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες των πολιτιστικών οργανώσεων και των περιφερειακών θεσμών. Οι περιφερειακοί θεσμοί και οι απλοί πολίτες της κάθε περιοχής γνωρίζουν καλύτερα το τι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να αναζωογονηθεί η περιφέρειά τους.

Υπάρχουν πολλά προγράμματα η εφαρμογή των οποίων θα αποτελούσε τόσο ένα βήμα προόδου όσο και κίνητρο για περαιτέρω δράση. Κατάγομαι από τη Σιλεσία, στη Βόρεια Μοράβια, μια περιοχή όπου συναντώνται τσεχικά, πολωνικά και σλοβακικά εδάφη. Και είναι ακριβώς εκεί, στην ιστορική περιοχή του Těšín, η οποία σήμερα περιλαμβάνει την τσεχική πόλη Český Těšín και την πολωνική Cieszyn, όπου έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα με την ονομασία «Κήπος και στις δύο όχθες του ποταμού» λόγω του ποταμού ο οποίος διασχίζει τις δύο πόλεις, οι οποίες άλλοτε αποτελούσαν μία ενιαία αστική μονάδα. Το πρόγραμμα δημιουργεί αστικούς, αρχιτεκτονικούς αλλά κυρίως πολιτισμικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο όχθες του ποταμού. Τα διαιρεμένα τμήματα του άλλοτε ομογενούς συνόλου συνδέονται μέσω των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των κατοίκων τους. Ο ποταμός μεταξύ των δύο πόλεων και των προαστίων τους πρέπει να γίνει τόπος πολιτιστικών ανταλλαγών και προσμίξεων. Εντούτοις, ένα σημαντικό στοιχείο αυτών των προγραμμάτων είναι η δυνατότητες απασχόλησης που δημιουργούν όχι μόνο κατά την υλοποίηση του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του. Ο τομέας των υπηρεσιών αναπτύσσεται σίγουρα, ενισχύοντας την ελκυστικότητα της περιοχής και στηρίζοντας τις τουριστικές δυνατότητές της καθώς και άλλα σχετικά εγχειρήματα. Οι δημιουργοί του προγράμματος «Κήπος στις δύο όχθες του ποταμού» εμπνεύστηκαν από το παράδειγμα του Στρασβούργου στη Γαλλία και του Κιέλου στη Γερμανία, τα οποία βρίσκονται τόσο κοντά που στο παρελθόν αποτελούσαν μια ενιαία φυσική αστική δομή. Και σε αυτή την περίπτωση ο Ρήνος ρέει μεταξύ των δύο πόλεων. Ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία και τη Γερμανία μπορεί να συμβεί και στην Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία ή οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά παρόμοια παραδείγματα στην Κεντρική Ευρώπη. Τέτοιου είδους προγράμματα μου έρχονται στο νου όταν μιλούμε για τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Παρόμοια πολιτιστικά προγράμματα απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη στήριξη από πλευράς ΕΕ, Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών που δημιουργούν παρόμοιες πρωτοβουλίες, συχνά παραπονούνται ότι οι δραστηριότητές τους εμποδίζονται από την περίπλοκη γραφειοκρατία ή από τις υπερβολικά περίπλοκες δομές των αρμόδιων υπουργείων ή γραφείων.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, έχω δύο ερωτήματα να θέσω στον Επίτροπο. Πρώτον: Τί είναι πολιτισμός; Δεύτερον: Ποία είναι η σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Στην περιφέρειά μου βρίσκεται η ιστορική κομητεία του Northamptonshire. Μέρος της πολιτιστικής της ταυτότητας, της ιστορίας, της ύπαρξής της, προέρχεται από τους ιστορικούς δεσμούς της με την υποδηματοποιία. Η υποδηματοποιία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1202, όταν ο Peter ο Υποδηματοποιός έγινε σχεδόν διάσημος σε όλη την κομητεία. Το 1452 η αυλή ρύθμισε τις τιμές και τα σταθμά για τους διάφορους εμπόρους, περιλαμβανομένων των υποδηματοποιών και το ίδιο το Northampton υπήρξε η έδρα της υποδηματοποιίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, το 1841 υπήρχαν στην κομητεία 1821 υποδηματοποιοί. Η ποδοσφαιρική ομάδα της κομητείας, η Northampton Football Club, αποκαλείται ακόμα ως «οι Τσαγκάρηδες». Σήμερα στο Northamptonshire υπάρχουν ακόμη 34 βιομηχανίες υποδηματοποιίας οι οποίες λειτουργούν πάνω από 100 χρόνια. Τα παπούτσια που φοράω σήμερα είναι ένα ζευγάρι Barker από το χωριό Earls Barton στην πανέμορφη περιφέρεια Westminster του Daventry. Διαθέτουμε μουσείο, πραγματοποιούμε πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την υποδηματοποιία και όλα αυτά πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επομένως, ενώ κατανοώ πλήρως το ρόλο του πολιτισμού στις περιφέρειες, διερωτώμαι εάν και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας βοηθήσει. Επίσης, Ποιες είναι οι περιφέρειες της Ευρώπης; Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε τον πολιτισμό των ευρωπαϊκών περιφερειών να αναπτυχθεί όπως το έκανε πάντοτε, τοπικά, οργανικά και όχι υπό την καθοδήγηση της κεντρικής κυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi (ALDE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνεται το λόγο. Θα επιθυμούσα να επεκτείνω λίγο το όραμά μας κοιτάζοντας όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου διαπιστώνουμε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί πάντοτε να είναι συνεχής αλλά περιορίζεται από την ανεπάρκεια των φυσικών πόρων και την περιορισμένη δυνατότητα της γης να απορροφήσει και να μεταβολίσει τα απορρίμματά μας. Οι απόψεις μας δεν μπορούν πλέον να βασίζονται αποκλειστικά στην υλική ανάπτυξη -έννοια που αποδίδουμε στην ανάπτυξη- αντιθέτως, πρέπει να βλέπουμε την ανάπτυξη σε συνάρτηση με την ποιότητα ζωής. Στην ουσία, πρέπει να εξαϋλώσουμε την κοινωνία μας.

Από αυτή την άποψη, οι περιφέρειες είναι εξίσου σημαντικές για τον πολιτιστικό πλούτο τους, με άλλα λόγια, τον πλούτο της ποιότητας ζωής τους, κάτι εξαιρετικά σημαντικό σε καιρούς όπως οι σημερινοί, όταν απαιτείται ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής μας. Στο πλαίσιο αυτής της εξαΰλωσης, ο πλούτος μιας περιφέρειας σε όρους ποιότητας ζωής είναι σημαντικότατος αν όχι απολύτως απαραίτητος.

Θα ήθελα, επομένως, να στρέψω τόσο την Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο προς την κατανόηση της ανάγκης αλλαγής του τρόπου ζωής μας, της εξαΰλωσης των κοινωνιών μας και της δημιουργίας ενός αναντικατάστατου πολιτισμικού έργου, καθώς τα άυλα αγαθά πρέπει να υποκαταστήσουν τα υλικά. Η περιφερειακή αυτή εμπειρία είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε και να διαφυλάξουμε προτού σαρωθεί από μια σειρά απροσεξιών.

Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να ζητήσω να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή διότι είναι πολύ σημαντική και διότι είναι σαφές ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η ομορφιά του πολιτισμού προέρχεται από την περιφερειακή και τοπική πολυμορφία, η οποία επηρεάζεται από την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Τοπικοί πολιτισμοί, οι οποίοι θεμελιώνονται στην παράδοση, αποτελούν σταθερή βάση για την ανάπτυξη των εθνικών πολιτισμών και των διάφορων παραλλαγών τους. Η ζωντάνια των μορφών και των εκφράσεών τους ασκεί μεγάλη έλξη, παρέχει καλλιτεχνική έμπνευση, αποτελεί φορέα εμπειριών και συναισθημάτων και ενισχύει τους δεσμούς της τοπικής κοινωνίας.

Οι τοπικοί πολιτισμοί παραμερίζονται από τους επαγγελματίες καλλιτέχνες οι οποίοι αντλούν έμπνευση από αυτούς. Η τοπική κουλτούρα θεωρείται συχνά ως ερασιτεχνικό κίνημα ενώ αντιθέτως ένα επαγγελματικό κίνημα πρέπει να έχει ισχυρή οικονομική στήριξη. Ίσως αυτή να είναι η πηγή της τάσης, η οποία συναντάται και στην ΕΕ, να χρηματοδοτούνται μεγάλα και ακριβά έργα, περιλαμβανομένων διεθνών έργων στα οποία συμμετέχουν επαγγελματίες καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες. Οι περιφερειακοί και τοπικοί πολιτισμοί σταδιακά εκλείπουν μαζί με πολλές από τις μορφές έκφρασής τους και πολλές από τις ειδικότητες και επιδεξιότητές τους.

Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για τον παραδοσιακό και λαϊκό πολιτισμό σε ιστορικά υπανάπτυκτες περιοχές, αλλά δεν έχουμε να πούμε πολλά για την ύπαρξή τους στις αναπτυσσόμενες περιφέρειες. Επομένως, χρειάζεται να αναπτύξουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα με το οποίο θα τεκμηριώνεται η προστασία και ανάπτυξη του περιφερειακού πολιτισμού σε όλες τις πνευματικές και καλλιτεχνικές εκφράσεις του. Οι παραπάνω εκφράσεις αναφέρονται λεπτομερέστερα στην τροπολογία μου επί του παρόντος ψηφίσματος. Ελπίζω ότι θα λάβει τη στήριξη όλων των βουλευτών.

 
  
MPphoto
 

  Pál Schmitt (PPE-DE). - (HU) Ο πολιτισμός δημιουργεί αξία τόσο υπό την πνευματική όσο και υπό την υλική έννοια. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες απασχολούν χιλιάδες εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη ενώ η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, οι εκδόσεις βιβλίων, η μουσική σύνθεση και παραγωγή (η συχνά αποκαλούμενη μουσική βιομηχανία), αποτελούν μερικούς από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους.

Δεν είναι τυχαίο ότι η επιτυχέστερες και δημοφιλέστερες πρωτοβουλίες της ΕΕ συνδέονται στενά με τον πολιτισμό. Χάρη στο πρόγραμμα ανταλλαγής ευρωπαϊκών συλλογών τέχνης, το κοινό της Βουδαπέστης έχει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να θαυμάσει μια απαράμιλλη έκθεση έργων των Gustave Moreau και Alfons Mucha σε ένα μεγάλο μουσείο.

Άλλη παρόμοια πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το οποίο εστιάζει και προωθεί όχι μόνο πόλεις αλλά ολόκληρες περιφέρειες. Σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα, το 2010, τον τιμητικό αυτό τίτλο θα κατέχει μια σχεδόν άγνωστη μικρή πόλη της Νότιας Ουγγαρίας, η Pécs, όπου οι εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών που θα εισρεύσουν θα ενισχύσουν την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.

Είμαι πεπεισμένος ότι μέσω του πολιτισμού η ΕΕ θα μπορέσει να έρθει κοντύτερα στους πολίτες της και να φέρει και τους ίδιους κοντύτερα μεταξύ τους. Όταν μιλούμε για περιφερειακή ταυτότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται ότι επικαλούμαστε των πολιτισμό. Ελπίζω ότι η περίοδος που ακολουθεί τη στρατηγική της Λισσαβώνας θα έχει να επιδείξει περισσότερες πρωτοβουλίες και πόρους διαθέσιμους για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση από όσους διατίθενται σήμερα. Το καινοτόμο και δημιουργικό πνεύμα ή, με άλλα λόγια, η καινοτομία και η δημιουργικότητα, αποτελούν την οικονομική κινητήριο δύναμη μιας σύγχρονης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, πριν από τριάντα χρόνια βρισκόμουν εδώ στο Στρασβούργο όταν το άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκλήθηκε για πρώτη φορά. Το αρχαιότερο μέλος του ήταν η Louise Weiss, προς τιμή της οποίας πήρε το όνομά του αυτό το υπέροχο κτήριο, το ίδιο ένα εξαιρετικό παράδειγμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο λόγος της υπήρξε το πνευματικό θεμέλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκείνη την περίοδο μιλούσε για το είδος των Ευρωπαίων πολιτών που χρειαζόμαστε, ενωμένους στη βάση του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν είναι κάτι το καινούργιο, όπως πολλοί πιστεύουν. Αντίθετα, είναι η εκ νέου ανακάλυψη κάτι πολύ αρχαιότερου από τα κράτη μέλη, κύριε Heaton-Harris. Τα σύνορα, τουλάχιστον στη ηπειρωτική Ευρώπη, είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνητά. Ο πολιτισμός έχει βαθιές ρίζες στις περιφέρειες οι οποίες είναι συχνά διαιρεμένες από τεχνητά σύνορα και οι περιφερειακοί πολιτισμοί αποτελούν σημαντικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των εθνών. Μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του πολιτισμού υπήρξε ο ποιητής Adalbert Stifter ο οποίος καταγόταν από το βοημικό δάσος και εργάστηκε στη Βαυαρία, στην Άνω Αυστρία και τη Βοημία ενώνοντας τους λαούς Τσεχίας και Γερμανίας. Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την παράδοση -ο πολιτισμός που καταστρέφεται από τον εθνικισμό και τον εκτοπισμό, ο πολιτισμός των μειονοτήτων, ο περιφερειακός πολιτισμός, ο πολιτισμός των ευρωπαϊκών περιφερειακών μπορεί να γεφυρώσει τα σύνορα και ιδιαίτερα την πολυμορφία την οποία μόνο μαζί μπορούμε να διατηρήσουμε.

Ο Franz Josef Strauß, αυτός ο μεγάλος Βαυαρός Ευρωπαίος, είχε πει ότι μόνον εφόσον γίνουμε Ευρωπαίοι θα μπορέσουμε να παραμείνουμε Βαυαροί, Βάσκοι, Γερμανοί ή Βρετόνοι. Η Ευρώπη δεν θεωρείται ένας συγκεντρωτικός παράγοντας αλλά ως μια κοινή στέγη που μας προφυλάσσει από τη βροχή της παγκοσμιοποίησης και την ομογενοποίηση.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE-DE) . – (RO) Το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επινοήθηκε μάλλον ως μηχανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης, χρωστά πολλά στο «τσιμέντο» του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Συγχρόνως, η ενθάρρυνση της πολυμορφίας περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό -η οποία συντάχθηκε κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο- όπως άλλωστε και η προώθηση του πολιτισμού ως μέσου οικονομικής ανάπτυξης η ενσωμάτωσή του στις σχέσεις με τρίτες χώρες.

Ο πολιτισμός πρέπει να ειδωθεί μέσα από ένα κάπως διαφορετικό πρίσμα εάν αναλογιστούμε ότι ο τομέας αυτός παράγει περισσότερο πλούτο από ό,τι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία για παράδειγμα, παρέχοντας εισόδημα σε εκατομμύρια απασχολούμενους.

Ο τομέας αυτός μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη μειονεκτούντων περιφερειών μέσω επιδοτήσεων προγραμμάτων πολιτιστικής συνεργασίας στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού. Για παράδειγμα, η Ρουμανία επέδειξε ότι μπορεί να υλοποιήσει σχέδια μεγάλης κλίμακας σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω του προγράμματος «Sibiu, Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2007», το οποίο είχε τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τα προγράμματα που διευκολύνουν τη διασυνοριακή κινητικότητα των απασχολούμενων στον τομέα του πολιτισμού και να προωθήσουμε τη διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε διεθνικό επίπεδο.

Αναφέρομαι στα ζητήματα αυτά με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και ως πρώην πρόεδρος μιας παραμεθόριας ευρωπαϊκής περιφέρειας.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να τραφούν, να μετακινηθούν και να προφυλαχτούν από το κρύο και τη βροχή. Αυτά είναι τα στοιχεία της παραγωγής και του εμπορίου τα οποία στοχεύουν στην ικανοποίηση θεμελιωδών αναγκών. Ωστόσο, το είδος του πιρουνιού με το οποίο τρώμε, ή η μορφή του ποδηλάτου ή της στέγης του σπιτιού μας δεν έχουν καμιά σχέση με την οικονομία αλλά αποτελούν εκφράσεις πολιτισμού. Οι άνθρωποι έχουν την πνευματική ανάγκη να δημιουργούν, απλώς και μόνο για τη δημιουργία. Αντλούν υπερηφάνεια από τα έργα τους και αυτοί που τα βλέπουν και τα αγγίζουν εκφράζουν την εκτίμησή τους και αισθάνονται καλύτερα χάρη σε αυτά. Ένα βασικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η πολιτιστική πολυμορφία συνδέεται συχνά με τις περιφέρειες. Δεν πρέπει να ομογενοποιήσουμε τις περιφέρειες και τους πολιτισμούς τους. Αντιθέτως, πρέπει να στηρίξουμε την πολυμορφία τους. Ο πολιτισμός αποτελεί έκφραση της ψυχής των περιφερειών. Η ΕΕ δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον χωρίς τον πολιτισμικό πλούτο που διαθέτει σήμερα. Η διατήρηση του πολιτισμού κοστίζει ακριβά αλλά ρόλος μας είναι να στηρίξουμε τον πολιτισμό. Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε ούτε οικονομία ούτε ευτυχισμένοι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, ο πολιτισμικός πλούτος της Ευρώπης οφείλεται στην μεγάλη πολυμορφία των περιφερειών της. Η πολυμορφία αυτή αξίζει να διαφυλαχτεί. Η δαντέλα του Koniaków είναι πολύ διαφορετική από αυτή της Bruges. Το μείγμα που δημιουργείται από την επιφανειακή αναπαραγωγή ιδεών οδηγεί στην υποβάθμιση των πολιτισμών που τις εμπνέουν. Πρέπει να διαφυλάξουμε την πολυμορφία των μορφών και εκφράσεων του πολιτισμού, περιλαμβανομένης της πολυγλωσσίας και του υλικού πολιτισμού, διότι η πολυμορφία μας είναι η ταυτότητά μας, είναι πηγή δημιουργικής ανάπτυξης και διασταύρωσης. Έτσι, άλλωστε αποκτά νόημα και ο πολιτιστικός τουρισμός. Ο πολιτισμός των περιφερειών χρειάζεται στήριξη και προστασία. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα για αυτόν τον σκοπό.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «Ενότητα στην Πολυμορφία». Η πολυμορφία αυτή καθιστά ελκυστική ολόκληρη την ΕΕ και παράλληλα επισημαίνει τη διαφορετικότητά μας σε σχέση με άλλες χώρες, όπως, για παράδειγμα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτιστική πολυμορφία βασίζεται εν πολλοίς στην τεράστια πολυμορφία των περιφερειακών πολιτισμών μας, μια πολυμορφία που καθιστά τις περιφέρειες, αλλά και ολόκληρες τις χώρες, εξαιρετικά ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Είναι ελκυστικοί τόσο σε εμάς, τους Ευρωπαίους, όσο και σε άλλους που έρχονται στην Ευρώπη για να δουν, να βιώσουν και να εκτιμήσουν αυτή την ασυνήθιστη πολυμορφία.

Απλώς και μόνον για αυτό, οι περιφερειακοί πολιτισμοί πρέπει να στηριχθούν. Ωστόσο, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ότι οι περιφερειακοί πολιτισμοί αποτελούν γέφυρα που επιτρέπει στους ανθρώπους που ζουν στις περιφέρειες να συμμετάσχουν σε αυτό που αποκαλούμε υψηλός πολιτισμός. Χωρίς αυτό είναι δύσκολο να συζητούμε για εναρμόνιση και προώθηση ορισμένων πολιτισμικών προτύπων και της αντίληψής τους.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η επίτευξη ενότητας στην Ευρώπη με ταυτόχρονη διαφύλαξη της πολυμορφίας, της ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα της Κοινότητάς μας. Τα μεμονωμένα έθνη, περιφέρειες και τοπικές κοινότητες, καλλιεργούν και αναπτύσσουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους τα οποία φέρουν στην ενωμένη Ευρώπη. Μοιράζονται τον πολιτισμό τους με άλλες περιοχές και σε αντάλλαγμα μαθαίνουν από τα επιτεύγματα των άλλων. Επομένως, δίνουν και παίρνουν κάτι από τους άλλους.

Προκειμένου να διαφυλάξουμε την πολιτιστική κληρονομιά των περιφερειών και των μικρότερων περιοχών, είναι σημαντικό να διατεθούν κεφάλαια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Όσοι φοβούνταν ότι μετά την προσχώρησή τους θα έχαναν τον πολιτισμό και την ταυτότητά τους, αντιλαμβάνονται ότι μάλλον το αντίθετο ισχύει. Η ΕΕ στηρίζει τους περιφερειακούς, λαϊκούς και τοπικούς πολιτισμούς.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, παρεμβαίνω για να στηρίξω τον συνάδελφό μου Zbigniew Zaleski.

Κάποιος κάποτε είπε: «Κάθε φορά που ακούω τη λέξη ‘πολιτισμός’, ψάχνω το ρεβόλβερ μου». Πιστεύω ότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως άλλωστε και τα εθνικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις μας, υποτιμούν τη σημασία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Βρισκόμαστε πάντα στον πάτο του σωρού.

Λένε ότι «το χέρι που κουνά το λίκνο κυβερνά τον κόσμο». Πιστεύω -και αυτή είναι απλώς η προσωπική μου άποψη- ότι η Ελλάδα υπήρξε το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Καναδυό Άγγλοι –Ο Λόρδος Βύρωνας και άλλοι– πρόσφεραν μερικά πράγματα επίσης. Ίσως ο Επίτροπος Borg από την Μάλτα, την πατρίδα του George Cross, θα μπορούσε να απαντήσει στην παρακάτω ερώτηση: γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε λίγα περισσότερα χρήματα για να στηρίξουμε το μέλλον της κουλτούρας και του πολιτισμού μας; Ξοδεύουμε και εγώ δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ για τόσα άλλα. Παρακαλούμε, δώστε μια ευκαιρία στην μουσική, την ποίηση, την ιστορία, την αρμονία.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους κ. βουλευτές για τα σημεία που έθιξαν. Θα μεταβιβάσω βεβαίως τα επιχειρήματα και τις ανησυχίες σας στον Επίτροπο Figeľ. Ωστόσο, θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες γενικές απόψεις και αντιδράσεις.

Η κ. Pack μίλησε για την εναρμόνιση των κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον αντίκτυπό της στην περιφερειακή πολυμορφία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό οι πολίτες να μπορούν να δρέπουν όλα τα οφέλη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η εναρμόνιση αντιμάχεται την πολιτισμική πολυμορφία. Αυτό άλλωστε ήταν το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

Επιπλέον, η Επιτροπή, μέσω της περιφερειακής πολιτικής της, προωθεί την πολιτισμική πολυμορφία και επενδύει στον πολιτισμό, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, ενισχύοντας τη συμμετοχή περιφερειακών αρχών και φορέων. Η Επιτροπή επιχειρεί την προώθηση της πολυμορφίας στα πλαίσια μιας σειράς πολιτικών και λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες κάθε ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Όσον αφορά το ζήτημα του πολιτισμού σε σχέση με την οικονομική κρίση και τη συνολική προσφορά του στην ανάπτυξη και την απασχόληση, επιτρέψτε μου απλώς να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει τη σύνταξη μιας μελέτης σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της πολιτισμικής διάστασης στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης την περίοδο 2007-2013. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα επισημάνουν την αξία της επένδυσης στον τομέα του πολιτισμού -περιλαμβανομένης της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής βιομηχανίας- και θα φανερώσουν τους δεσμούς μεταξύ της επένδυσης αυτής και των στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης και της Στρατηγικής της Λισσαβώνας.

Σχετικά με την Πράσινη Βίβλο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, όπως προείπα, αναμένεται να δημοσιευτεί το πρώτο τρίμηνο του 2010 και σκοπός της είναι η έναρξη μιας ανοικτής διαδικασίας διαβούλευσης. Τρεις είναι οι κύριοι στόχοι πολιτικής της: Πρώτον, η προώθηση μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης. Δεύτερον, η ανάδειξη της δυναμικής της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής βιομηχανίας και τρίτον, η συνεισφορά στις στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών βιομηχανιών με άλλους τομείς της οικονομίας και, συνεπώς, η σύνδεση του πολιτισμού και της δημιουργίας με την καινοτομία και την ευρύτερη οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο θα ληφθεί βεβαίως υπόψη και η περιφερειακή διάσταση.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω υπενθυμίζοντας τη δήλωση του κ. Posselt ότι ο πολιτισμός πέφτει συχνά θύμα των εθνικισμών. Αυτή σαφώς δεν είναι η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αφοσιωμένη και υπερασπίζεται την ενότητα και την πολυμορφία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει τρεις προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου συνόδου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου