Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 26 март 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Общността (изменение на „Общ регламент за ООП“) (разискване)
 3.Колективна защита на потребителите (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Бяла книга относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО (A6-0123/2009, Klaus-Heiner Lehne) (гласуване)
  4.2.Разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Общността (изменение на „Общ регламент за ООП“) (A6-0091/2009, Czesław Adam Siekierski) (гласуване)
  4.3.Относно Споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия (A6-0131/2009, Sajjad Karim) (гласуване)
  4.4.Социална отговорност при подизпълнителите във веригата на производство (A6-0065/2009, Lasse Lehtinen) (гласуване)
  4.5.Цени на хранителните стоки в Европа (A6-0094/2009, Katerina Batzeli) (гласуване)
  4.6.Въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания върху индивидуалните права на европейските граждани, върху околната среда и прилагането на правото на ЕС (A6-0082/2009, Margrete Auken) (гласуване)
  4.7.Състояние на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ. (A6-0114/2009, Francisco José Millán Mon) (гласуване)
  4.8.Временно търговско споразумение с Туркменистан (гласуване)
  4.9.Временно търговско споразумение с Туркменистан. (A6-0085/2006, Daniel Caspary) (гласуване)
  4.10.Укрепване на сигурността и основните свободи в интернет (A6-0103/2009, Stavros Lambrinidis) (гласуване)
  4.11.Стратегия на Европейския съюз за подобряване на разглобяването на кораби за скрап (гласуване)
 5.Обяснение на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Ролята на културата в развитието на европейските региони (разискване)
 9.Внесени документи: вж. протокола
 10.Решения относно някои документи: вж. протокола
 11.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116): вж. протокола
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 13.График на следващите заседания: вж. протокола
 14.Прекъсване на сесията
Разисквания
Версия ОВ (478 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (579 kb)
Правна информация - Политика за поверителност