Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 26. března 2009 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství (změna jednotného nařízení o společné organizaci trhů) (rozprava)
 3.Hromadné stížnosti (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Bílá kniha o žalobách na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (A6-0123/2009, Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)
  4.2.Rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství (změna jednotného nařízení o společné organizaci trhů) (A6-0091/2009, Czesław Adam Siekierski) (hlasování)
  4.3.o dohodě o volném obchodu mezi EU a Indií (A6-0131/2009, Sajjad Karim) (hlasování)
  4.4.Sociální odpovědnost subdodavatelských podniků ve výrobních řetězcích (A6-0065/2009, Lasse Lehtinen) (hlasování)
  4.5.Ceny potravin v Evropě (A6-0094/2009, Katerina Batzeli) (hlasování)
  4.6.Dopad rozsáhlé urbanizace ve Španělsku na individuální práva evropských občanů, životní prostředí a uplatňování právních předpisů ES (na základě přijatých petic) (A6-0082/2009, Margrete Auken) (hlasování)
  4.7.Transatlantické vztahy po volbách v USA (A6-0114/2009, Francisco José Millán Mon) (hlasování)
  4.8.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem (hlasování)
  4.9.Prozatímní dohoda s Turkmenistánem (A6-0085/2006, Daniel Caspary) (hlasování)
  4.10.Posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu (A6-0103/2009, Stavros Lambrinidis) (hlasování)
  4.11.Bezpečná a ekologicky účelná recyklace lodí (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 8.Úloha kultury v rozvoji evropských regionů (rozprava)
 9.Předložení dokumentů: viz zápis
 10.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 11.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis
 12.Předání přijatých textů během schůze: viz zápis
 13.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 14.Přerušení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (299 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (687 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí