Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 26. marts 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af "fusionsmarkedsordningen") (forhandling)
 3.Kollektive søgsmål (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler (A6-0123/2009, Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)
  4.2.Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af "fusionsmarkedsordningen") (A6-0091/2009, Czesław Adam Siekierski) (afstemning)
  4.3.Frihandelsaftale mellem EU og Indien (A6-0131/2009, Sajjad Karim) (afstemning)
  4.4.Socialt ansvar hos underleverandører i produktionskæder (A6-0065/2009, Lasse Lehtinen) (afstemning)
  4.5.Fødevarepriser i Europa (A6-0094/2009, Katerina Batzeli) (afstemning)
  4.6.Konsekvenser af den omfattende urbanisering i Spanien (A6-0082/2009, Margrete Auken) (afstemning)
  4.7.De transatlantiske forbindelser efter det amerikanske valg (A6-0114/2009, Francisco José Millán Mon) (afstemning)
  4.8.Interimsaftale om handel med Turkmenistan (afstemning)
  4.9.Interimsaftale med Turkmenistan (A6-0085/2006, Daniel Caspary) (afstemning)
  4.10.Styrkelse af sikkerheden og de grundlæggende frihedsrettigheder på internettet (A6-0103/2009, Stavros Lambrinidis) (afstemning)
  4.11.Sikker og miljøansvarlig ophugning af skibe (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner (forhandling)
 9.Modtagne dokumenter: se protokollen
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 11.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen
 12.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 13.Tidspunkt for kommende møder: se protokollen
 14.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (300 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (747 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik