Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 26 mars 2009 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utdelning av livsmedel till de sämst ställda (ändring av ”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (debatt)
 3.Grupptalan (debatt
 4.Omröstning
  4.1.Vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler (A6-0123/2009, Klaus-Heiner Lehne) (omröstning)
  4.2.Utdelning av livsmedel till de sämst ställda (ändring av ”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (A6-0091/2009, Czesław Adam Siekierski) (omröstning)
  4.3.om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien (A6-0131/2009, Sajjad Karim) (omröstning)
  4.4.Socialt ansvar för underleverantörsföretag i produktionskedjan (A6-0065/2009, Lasse Lehtinen) (omröstning)
  4.5.Livsmedelspriserna i Europa (A6-0094/2009, Katerina Batzeli) (omröstning)
  4.6.Konsekvenserna av den omfattande urbaniseringen i Spanien för EU-medborgarnas individuella rättigheter, för miljön och för tillämpningen av EU-lagstiftningen, på grundval av ingivna framställningar (A6-0082/2009, Margrete Auken) (omröstning)
  4.7.De transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet (A6-0114/2009, Francisco José Millán Mon) (omröstning)
  4.8.Interimsavtal om handel med Turkmenistan (omröstning)
  4.9.Interimsavtal med Turkmenistan (A6-0085/2006, Daniel Caspary) (omröstning)
  4.10.Förstärkning av säkerheten och de grundläggande friheterna på Internet (A6-0103/2009, Stavros Lambrinidis) (omröstning)
  4.11.EU-strategi för bättre nedmontering av fartyg (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Kulturens betydelse för utvecklingen av Europas regioner (debatt)
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 11.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 14.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (299 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (744 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy