Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 591k
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ") (συζήτηση)
 3. Συλλογικές προσφυγές (συζήτηση)
 4. Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1. Λευκή Βίβλος σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ (A6-0123/2009, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)
  4.2. Διανομή τροφίμων στους απόρους (τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ") (A6-0091/2009, Czesław Adam Siekierski) (ψηφοφορία)
  4.3. σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας (A6-0131/2009, Sajjad Karim) (ψηφοφορία)
  4.4. Κοινωνική ευθύνη των υπεργολαβικών επιχειρήσεων στις αλυσίδες παραγωγής (A6-0065/2009, Lasse Lehtinen) (ψηφοφορία)
  4.5. Τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη (A6-0094/2009, Katerina Batzeli) (ψηφοφορία)
  4.6. O αντίκτυπος της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν (A6-0082/2009, Margrete Auken) (ψηφοφορία)
  4.7. Η κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων την επαύριο των εκλογών στις ΗΠΑ (A6-0114/2009, Francisco José Millán Mon) (ψηφοφορία)
  4.8. Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (ψηφοφορία)
  4.9. Ενδιάμεση συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (A6-0085/2006, Daniel Caspary) (ψηφοφορία)
  4.10. Ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο (A6-0103/2009, Stavros Lambrinidis) (ψηφοφορία)
  4.11. Ασφαλής και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων (ψηφοφορία)
 5. Αιτιολογήσεις ψήφου
 6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (συζήτηση)
 9. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Διακοπή της συνόδου


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. MORGANTINI
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση άρχισε στις 10 π.μ.)

 

2. Διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ") (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0091/2009) του κ. Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, εισηγητής. (PL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σήμερα θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα – το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας. Είναι πολύ σημαντικό επειδή αφορά εκατομμύρια άτομα που ζουν στη φτώχεια και χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια. Υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει τον προϋπολογισμό κατά δύο τρίτα, δηλαδή από 305 εκ. ευρώ σε σχεδόν 500 εκ. ευρώ ετησίως και να επεκτείνει το εύρος των διαθέσιμων προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος.

Φυσικά, το πρόγραμμα δεν θα επιλύσει τα προβλήματα του υποσιτισμού και της φτώχειας των πολιτών της Κοινότητας, αλλά θα τα απαλύνει. Είμαστε αντίθετοι στην πρόταση για άμεση εισαγωγή – επαναλαμβάνω άμεση εισαγωγή – της συγχρηματοδότησης από εθνικούς προϋπολογισμούς, επειδή αυτό θα μπορούσε να περιορίσει ή ακόμα και να αποκλείσει κάποιες χώρες από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά ειδικότερα, χώρες στις οποίες το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλό και όπου υπάρχουν προβλήματα στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα καταφέρει να βρει μια συμβιβαστική λύση για αυτό το ζήτημα.

Υποστηρίζουμε επίσης την πρόταση, τα προϊόντα τροφίμων να φέρουν σήμανση για διανομή στα πλαίσια του προγράμματος που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι, όσο αυτό είναι εφικτό, φρέσκα και τοπικά και με αυτόν τον τρόπο θα υποστηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς τροφίμων αυξάνοντας τη ζήτηση. Θα διασφαλίζουμε επίσης, ότι τα τρόφιμα που διανέμονται είναι ποιοτικά.

Έχει υπάρχει έντονη διένεξη σχετικά με τη νομική βάση του προγράμματος. Από όσο γνωρίζουμε, οι νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη γνωμοδότηση της Επιτροπής. Η Επίτροπος μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτημα. Συμφωνώ με την Επιτροπή ότι πρέπει να θέσουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες και να ορίσουμε μακροχρόνιο προγραμματισμό. Η επέκταση του προγράμματος για τρία χρόνια θα καταστήσει τις δαπάνες των διαθέσιμων πόρων πιο αποτελεσματικές.

Εάν το Κοινοβούλιο υιοθετήσει την έκθεση θα στείλει ένα θετικό σήμα στους πολίτες μας. Εφόσον η ΕΕ παρέχει βοήθεια στις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, και φυσικά υποστηρίζουμε αυτήν την τακτική, πρέπει επίσης να θυμάται και τους πολίτες της. Το πρόγραμμα της ΕΕ για τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και τα προγράμματα «Διάθεσης φρούτων στα σχολεία» και «Διάθεσης γάλακτος στα σχολεία», αλλάζουν τη στάση προς την ΕΕ και την κοινή γεωργική πολιτική, η οποία δέχθηκε τόσο έντονη κριτική από πολλά άτομα. Οι πολίτες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα τρόφιμα που λαμβάνουν προέρχονται προγράμματα και από κονδύλια της ΕΕ.

Το πρόγραμμα επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ νιώθει υπεύθυνη για τους πολίτες της που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει κυρίως τους άστεγους, τις οικογένειες που βρίσκονται σε δυσκολία, τους άνεργους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους μετανάστες, όσους ζητούν άσυλο και τους ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας ή όσους έχουν περιορισμένους πόρους. Συχνά πρόκειται για άτομα με αναπηρίες ή ακόμα και παιδιά.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΕ έχουν επιφέρει μεγάλη αναδιάρθρωση στα εισοδήματα στις κοινωνίες τους. Επιπλέον, σε κάποιες από αυτές τις χώρες οι ανισότητες στο εισόδημα και στο βιοτικό επίπεδο μεγαλώνουν διαρκώς. Οι οικογένειες που ζουν σε μικρές πόλεις και οι κάτοικοι των χωριών επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια. Υπάρχει αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων που δεν έχουν τα προς το ζην.

Το Συμβούλιο έχει βρεθεί σε ένα είδος αδιεξόδου, όπου όλοι περιμένουν τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, και εγώ είμαι πεπεισμένος ότι η υιοθέτηση της έκθεσης μου θα πείσει την Τσεχική Δημοκρατία, η οποία προεδρεύει κατά την τρέχουσα περίοδο, να ανανεώσει τη συζήτηση και να βρει μια συμβιβαστική λύση στο Συμβούλιο. Ας ελπίσουμε ότι το νομοθετικό έργο θα ολοκληρωθεί τον Μάιο ή τον Ιούνιο αυτού του έτους. Θα ήθελα να ενθαρρύνω όσα Κράτη Μέλη δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να ενταχθούν σε αυτό. Κλείνοντας, εξ ονόματος εκατομμυρίων κατοίκων που επωφελούνται από το πρόγραμμα, των φιλανθρωπικών οργανώσεων που διανέμουν τα τρόφιμα και εμού του ιδίου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τους Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι μόνο εκείνους που υποστήριξαν την έκθεση μου.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, προτού προχωρήσω στο περιεχόμενο αυτής της πρότασης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Siekierski, και τα μέλη της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, για την εργασία τους σε αυτήν την έκθεση.

Θα ήθελα να ξεκινήσω τοποθετώντας τη σημερινή συζήτηση σε ένα γενικότερο πλαίσιο, επειδή αυτή η πρόταση δεν αφορά παραγράφους, πολιτική ισχύ ή υποσχέσεις, αφορά ανθρώπους. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πλήττονται από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και από τη ραγδαία αύξηση των τιμών στα τρόφιμα από το 2007. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, περισσότεροι από όσους φανταζόμαστε, για τους οποίους η έλλειψη επαρκούς φαγητού είναι καθημερινή έγνοια. 43 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν έχουν τα χρήματα για ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι κάθε δεύτερη μέρα. Κατά την άποψή μου αυτός είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός.

Το πρόγραμμα για τους πλέον απόρους στοχεύει στους ανθρώπους στην κοινωνία μας που χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια, άνθρωποι, που ανησυχούν ότι δεν θα μπορέσουν να ταΐσουν τα παιδιά τους αύριο, άνθρωποι που δεν σκέφτονται τι θα φάνε για βραδινό, αλλά εάν θα έχουν κάτι για να φάνε, άνθρωποι που πηγαίνουν μόνο στο εστιατόριο Resto du Cœur.

Με περισσότερα από 13 εκατομμύρια απόρους που επωφελούνται από το πρόγραμμα, με 19 Κράτη Μέλη να συμμετέχουν και με το σχέδιο να είναι μια σταθερή διέξοδο για τα προϊόντα παρέμβασης, αυτό το πρόγραμμα έχει αποδείξει την αξία του. Το Κοινοβούλιο το έχει ήδη αναγνωρίσει αυτό το 2006, όταν ζήτησε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν το πρόγραμμα υπό μόνιμο στήριγμα για το μέλλον και να επεκτείνουν τη διανομή των τροφίμων χωρίς να περιορίζονται σε προϊόντα στα οποία ισχύει η παρέμβαση.

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι η έκθεση του κ. Siekierski υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής και συμφωνεί ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το πρόγραμμα στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια στιγμή όπου κάποιοι διατείνονται ότι η παροχή τροφίμων στους ανθρώπους δεν έχει καμία σχέση με την αγροτική πολιτική.

Μέχρι τώρα, το πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας. Η πρότασή μας, τώρα, περιλαμβάνει τη συγχρηματοδότηση. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή, αλλά πιστεύω ότι πρόκειται για μια θεμελιώδη βελτίωση του σχεδίου. Με τη συγχρηματοδότηση το σύνολο των διαθέσιμων για αυτόν το σκοπό κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για τις πραγματικές ανάγκες, και τα Κράτη Μέλη θα ενθαρρυνθούν να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες για τη διαχείριση του προγράμματος. Αυτό το πρόγραμμα θα αποτελέσει έναν τρόπο ενδυνάμωσης του συνεκτικού στοιχείου, εφόσον οι χώρες συνοχής θα έχουν μικρότερη συγχρηματοδότηση.

Ταυτόχρονα, συμφωνώ με την άποψη ότι δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε την αποχώρηση των Κρατών Μελών από το σχέδιο. Ως, εκ τούτου, προτείνουμε μια σταδιακή σύγκλιση των συγχρηματοδοτούμενων ποσοστών ώστε να διατηρηθεί η διαφορά μεταξύ των Κρατών Μελών που συμμετέχουν στην πολιτική συνοχής και αυτών που δεν συμμετέχουν.

Συμφωνώ ότι θα πρέπει να πράξουμε περισσότερα ώστε να εγγυηθούμε τη διατροφική ποιότητα των τροφίμων που διανέμουμε. Όπως ανέφερε και ο εισηγητής, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την προσθήκη νωπών προϊόντων που στις περισσότερες περιπτώσεις παράγονται τοπικά. Δεν είναι όμως σωστό να εξοστρακίσουμε τα ξένα προϊόντα ή τα προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προτείνετε στην έκθεση σας. Αυτό θα σήμαινε επιπλέον και επαχθείς ελέγχους. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί σημάδι του προστατευτισμού της ΕΕ και θα μπορούσε ακόμα να τεθεί υπό αμφισβήτηση από του εταίρους μας στον ΠΟΕ. Με αυτά τα δεδομένα, η πλειονότητα των τροφίμων που διανέμονται θα παράγονται στην πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από αποθέματα παρέμβασης και πιθανότατα από τις προσφορές που κάνουμε τώρα και συγκεκριμένα στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Δεδομένου του ότι σε αυτό το σχέδιο εμπλέκονται πολύ φιλανθρωπικά ιδρύματα, η πρότασή μας δίνει τη δυνατότητα να αποδοθεί το κόστος μεταφοράς και το διοικητικό κόστος των ΜΚΟ. Εσείς προτείνετε να καλύπτεται και το κόστος αποθήκευσης. Υποστηρίζω κατ' ουσίαν αυτήν την ιδέα, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με την πρότασή σας να αφήσουμε τα Κράτη Μέλη να ορίσουν τις κλίμακες απόδοσης. Πρέπει να ορίσουμε το ίδιο μέγιστο ποσοστό για όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ώστε τουλάχιστον να είμαστε βέβαιοι ότι το πρόγραμμα παραμένει αποτελεσματικό και εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην παροχή τροφίμων.

Εν τέλει, θέλω να τονίσω ότι το Συμβούλιο περιμένει το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης και ψηφοφορίας πριν συνεχίσει τις συζητήσεις τις δικές του συζητήσεις. Ελπίζω οι Υπουργοί να χρησιμοποίησαν εποικοδομητικά το χρόνο αναμονής. Από τη σημερινή συζήτηση, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα, μην ξεχνάτε εκείνους που περιμένουν στην ουρά στην κουζίνα για σούπα ή εκείνους που περιμένουν για το επόμενο πακέτο με τρόφιμα. Γι αυτό μην περιμένετε πάρα πολύ! Πρέπει να θέσουμε αυτό το καθεστώς για την επισιτιστική βοήθεια σε μια σταθερή βάση για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Florencio Luque Aguilar , συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη θα οδηγήσει σε μια αύξηση, τα επόμενα χρόνια, του αριθμού των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Αυτός ο αριθμός έχει ήδη φτάσει τα 80 εκατομμύρια, με άλλα λόγια το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Εν όψει αυτής της κρίσης, είναι υψίστης σημασίας να διασφαλίσουμε τη συνέχεια στη διανομή τροφίμων σε όσους τα έχουν ανάγκη. Τα αποθέματα παρέμβασης υπήρξαν μέχρι στιγμής χρήσιμα τόσο για την παροχή τροφίμων σε απόρους στην κοινότητα, όσο και για τη διασφάλιση των τιμών των Ευρωπαίων παραγωγών. Ωστόσο, αυτά τα αποθέματα σταδιακά εξαντλούνται.

Θα ήταν επίσης αρμόζον, το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για τους απόρους να λειτουργήσει και ως διέξοδος των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε τους αγρότες να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν απαιτεί τα τρόφιμα αυτού του προγράμματος να παράγονται αποκλειστικά στην Κοινότητα, εφόσον κάτι τέτοιο αντιτίθεται στους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Επιτροπή, ωστόσο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αφιερώνουν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το 67% του αγροτικού προϋπολογισμού τους σε επισιτιστικά προγράμματα για τους απόρους, γεγονός που έχει το επιπλέον πλεονέκτημα της προνομιακής ενίσχυσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων τους.

Αυτό το ποσοστό είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με την προτεινόμενη δαπάνη στο νέο Κοινοτικό πρόγραμμα, η οποία θα ισούται με μόνο το 1% του προϋπολογισμού της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ).

 
  
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω κι εγώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον κ. Siekierski για την έκθεσή του. Θα τολμούσα επίσης να πω ότι παρήγαγε εξαιρετικό έργο.

Για περισσότερες από δυο δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επισιτιστικό πρόγραμμα για απόρους. Έτσι, από το 2006, για παράδειγμα, ήταν δυνατό να παρέχει υποστήριξη σε περίπου 13 εκατομμύρια ανθρώπους από 15 Κράτη Μέλη μέσω των διαφόρων μέτρων ενίσχυσης. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα, και αυτό είναι κάτι που τόσο η Επίτροπος, όσο και ο εισηγητής έχουν ήδη πει, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και την προώθηση της αλληλεγγύης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής μας κοινότητας, επειδή κατά τη γνώμη μου η ΕΕ είναι, και παραμένει, όχι μόνο μια οικονομική κοινή αγορά, αλλά προπάντων μια κοινότητα αξιών και αλληλεγγύης. Επίσης, στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνικο-περιβαλλοντικής οικονομίας της αγοράς με τους τρεις πυλώνες, οικονομία, περιβάλλον και κοινωνικές υποθέσεις – να είναι εξίσου σημαντικοί έτσι ώστε όλα τα Κράτη Μέλη να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα – υποστηρίζω την άποψη του εισηγητή ότι, όπως και προηγουμένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να τονίσω ότι, παρόλο που είναι σημαντικό για εμάς πρωταρχικά να χρησιμοποιήσουμε προϊόντα που έχουν παραχθεί εντός της Κοινότητας, δεν θα πρέπει, όπου είναι απαραίτητο, να περιοριστούμε μόνο σε αυτά τα προϊόντα.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι, όσον αφορά εμένα προσωπικά, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πλέον απόρους στο βαθμό που μπορούμε. Ελπίζω σήμερα, όπως είπε η Επίτροπος, μια μεγάλη πλειοψηφία να υπερψηφίσει αυτήν την έκθεση ώστε να δώσουμε ένα ξεκάθαρο σήμα στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  María Isabel Salinas García, εξ ονόματος της PSE. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κατά πρώτον θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, με τον οποίο έχουμε κοινές απόψεις σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα και κατά δεύτερον να συγχαρώ όλους όσους εμπλέκονται, επειδή σε αυτήν την εποχή της οικονομικής κρίσης, είναι θεμελιώδους σημασίας να διατηρήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, με εμφανή θετικά κοινωνικά αποτελέσματα.

Παρόλο που εμπλεκόμαστε μόνο στη διαδικασία διαβούλευσης πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την εποχή της οικονομικής αβεβαιότητας. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα από τις Βρυξέλες και το Στρασβούργο, ότι δεν ασχολούμαστε μόνο ή αποκλειστικά με την ανάκαμψη του οικονομικού συστήματος, αλλά γνωρίζουμε απόλυτα την ανάγκη ανάπτυξης των κοινωνικών μας πολιτικών, ειδικά εκείνων που υποστηρίζουν τους ανθρώπους που έχουν πιο μεγάλη ανάγκη, τους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμφωνούμε με την Επιτροπή ότι αυτό το επισιτιστικό πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να θεωρείται μέρος της κοινής γεωργικής πολιτικής για πολλούς λόγους, επειδή η Ευρωπαϊκή γεωργία έχει μια έντονη κοινωνική διάσταση, επειδή αυτό το πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί, επειδή τώρα το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ και επειδή πρέπει να συνεχιστεί.

Εμείς, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και ο εισηγητής, είμαστε κατά της συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη της, εφόσον κάτι τέτοιο θα σημαίνει διάκριση μεταξύ των κρατών σύμφωνα με τον πλούτο τους, γεγονός που θα οδηγούσε σε μια κατάσταση στην οποία το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή στις μειονεκτικές χώρες.

Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί, σε μια εποχή όπου είναι πλέον απαραίτητο, η Επιτροπή θέλει να εξοικονομήσει χρήματα από την πιο κοινωνική όψη της ΚΓΠ, ειδικά εφόσον κάθε χρόνο υπάρχει πλεόνασμα στον αγροτικό προϋπολογισμό.

Η πλήρης χρηματοδότηση από την Επιτροπή είναι θεμελιώδους σημασίας για εμάς. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα φτάσει σε όλες τις χώρες και ειδικά σε αυτές που το έχουν ανάγκη. Τα 43 εκατομμύρια εν δυνάμει δικαιούχων αυτού του προγράμματος απαιτούν να καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια και να αποφύγουμε τις δαπάνες εκτός προϋπολογισμού σε κάθε περίπτωση. Λιτότητα, ναι, αλλά όχι όσον αφορά στους απόρους.

Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να καλύψει ολόκληρη την πορεία των διανεμηθέντων τροφίμων ώστε να διασφαλίσει ότι θα φτάσουν στους πολίτες σε όλα τα Κράτη Μέλη. Για να επιτύχουμε αυτόν το στόχο, εμείς η Σοσιαλιστική Ομάδα για την οποία είμαι σκιώδης εισηγήτρια, φέραμε μια τροποποίηση η οποία προτείνει όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τη διανομή, την αποθήκευση και τη διαχείριση να καλύπτονται από τις χρηματοδοτήσεις της Κοινότητας.

Συμφωνούμε επίσης με τον εισηγητή ότι τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και κατά προτίμηση, να προέρχονται από την Κοινότητα. Αυτή η προσέγγιση, συμφωνεί με τη θέση του Κοινοβουλίου σε άλλα παρόμοια προγράμματα για τα οποία συζητήσαμε στη Συνέλευση, όπως το σχέδιο να δώσουμε φρούτα στα σχολεία.

Σας ευχαριστώ, ολοκλήρωσα. Ελπίζουμε η Επιτροπή να λάβει υπ’ όψιν της τη θέση του Κοινοβουλίου μετά την ψηφοφορία και πάνω από όλα, ελπίζουμε να θέσει σε εφαρμογή αυτό το σχέδια μέσα στην Ένωση, το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Willem Schuth, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ξεκαθαρίζοντας ότι η διανομή τροφίμων σε απόρους δεν είναι για εμένα θέμα στην επερχόμενη ψηφοφορία της έκθεσης του κ. Siekierski, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά εποχή. Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν ήταν εύκολο να βρεθεί κοινή γραμμή στα πλαίσια της Ομάδας μας. Ως εκ τούτου, σέβομαι την προσωπική απόφαση οποιοδήποτε μέλος της Ομάδας θελήσει να παρεκκλίνει από αυτήν και να μην υποστηρίξει την πρόθεσή μας να απορρίψουμε την έκθεση.

Γιατί δεν μπορώ να υποστηρίξω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της επιτροπής, ως έχει; Υπάρχουν πολύ λόγοι για αυτό, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη βοήθεια των απόρων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Αντιθέτως, τροποποιήσεις που κατέθεσε προς συζήτηση ο συνάδερφός μου, ο κ. Busk εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, παρόλο που δυστυχώς δεν ήταν επιτρεπτές, στόχευαν να δώσουν στο υπάρχον σύστημα θεμέλια για το μέλλον. Το σύστημα που υφίσταται μέχρι τώρα είναι αναχρονιστικό από την εποχή της γεωργικής υπερπαραγωγής, κάτι που δυστυχώς ανήκει πλέον στο παρελθόν. Λόγω της επιτυχημένης αποσύνδεσης των άμεσων πληρωμών, τα αποθέματα παρέμβασης μειώνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα, σήμερα, μέχρι το 85% των τροφίμων να αγοράζεται στην ελεύθερη αγορά.

Ωστόσο, αυτό αλλοίωσε τη θεμελιώδη φύση του προγράμματος και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της γεωργικής διάστασης του προγράμματος. Εφόσον τώρα ασχολούμαστε με ένα κοινωνικό πρόγραμμα, πρέπει να δημιουργήσουμε μια κατάλληλη νομική βάση για αυτό. Αναφορικά με αυτό, μοιραζόμαστε την άποψη των νομικών υπηρεσιών του Συμβουλίου ότι η μόνη πιθανή νομική βάση στη θέση του Άρθρου 37 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική είναι το Άρθρο 308, εφόσον διαφορετικά θα σήμαινε σαφώς οπισθοδρόμηση στις εθνικές αρμοδιότητες των Κρατών Μελών. Δεδομένης της μη επιτρεπτής φύσης των τροποποιήσεών μας, η μόνη λύση μπορεί να είναι ένα νέο νομοσχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ενστερνιστεί την αρχή της συγχρηματοδότησης, εφόσον το εάν ή όχι τέτοια προγράμματα έχουν νόημα στο μυαλό όλων μπορεί να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μόνο σε τοπικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μια αυξανόμενη κοινωνική διαστρωμάτωση. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στη φτώχεια και αυτός ο αριθμός αυξάνει διαρκώς. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι Σοσιαλιστές βρίσκονται στην εξουσία στην Κοινότητα και σε πολλά Κράτη Μέλη για χρόνια και υποτίθεται ότι είναι ευαίσθητοι στη φτώχεια και την ανισότητα. Η ίδια η ΕΕ υποτίθεται ότι ήταν μια περιοχή γενικής ευημερίας. Πολλοί άνθρωποι ήταν αφελείς και το πίστεψαν, αλλά έφτασε πλέον ο καιρός για να συλλογιστούμε.

Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στην Ευρώπη που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους με τη φτώχεια και την απόρριψη. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι στις παλιές χώρες της ΕΕ και πολλοί περισσότεροι στις καινούργιες. Πέρα από την καταστρεπτική δράση της οικονομικής κρίσης, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα της αποικιοκρατικής προσέγγισης στο παρελθόν των παλιών χωρών της ΕΕ προς τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες στα νέα Κράτη Μέλη. Τα μέρη εργασίας εξακολουθούν να καταστρέφονται, όπως για παράδειγμα η ναυπηγική βιομηχανία έχει καταστραφεί στην Πολωνία.

Η εξαιρετική έκθεση του κ. Siekierski ασχολείται με τον τρόπο διανομής των τροφίμων στους απόρους. Συμφωνώ απολύτως μαζί του ότι η Κοινότητα, ως σύνολο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την ενίσχυση για τους απόρους και ότι τα τρόφιμα θα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από χώρες της ΕΕ. Η ενίσχυση θα πρέπει να φτάσει σε ορφανοτροφεία, κέντρα για αστέγους και πεινασμένα παιδιά σε σχολεία και θα πρέπει να διανέμεται κυρίως από τις τοπικές αρχές, επειδή έχουν την καλύτερη πληροφόρηση αναφορικά με το ποιος έχει ανάγκη.

 
  
MPphoto
 

  Witold Tomczak , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το επισιτιστικό πρόγραμμα είναι απαραίτητο σήμερα. Όπως έχει γράψει και ο εισηγητής, το 2006 στην ΕΕ των 25 μόνο, 43 εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονταν και 79 εκατομμύρια βρίσκονταν στα όρια της φτώχειας, αριθμός που είναι μεγαλύτερος του 20% του συνόλου του πληθυσμού της ΕΕ. Το πρόγραμμα βοήθησε έναν στους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν σε ανάγκη. Το πρόβλημα, κατά συνέπεια, είναι σοβαρό και το φαινόμενο της φτώχειας έχει οξυνθεί επιπλέον μετά τη πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι το πρόγραμμα ανακουφίζει μόνο τον υποσιτισμό, αλλά δεν τον εξαλείφει. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με τα αποτελέσματα, αλλά δεν εξαλείφει τις αιτίες. Δεν είναι παράδοξο ότι οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών είναι αυτοί που απειλούνται από τη φτώχεια και τον υποσιτισμό; Εκείνοι που θα έπρεπε να παράγουν τρόφιμα είναι αυτοί που χρειάζονται την επισιτιστική βοήθεια, αλλά αυτό δεν είναι δικό τους λάθος, αλλά αποτέλεσμα της πολιτικής. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της νοσηρής γεωργικής πολιτικής, που οδηγεί σε χρεωκοπία μικρά οικογενειακά αγροκτήματα και αυξάνει τον αριθμό των ανθρώπων που χρειάζονται την επισιτιστική βοήθεια.

Το διαρκές Ευρωπαϊκό Πρότυπο Γεωργίας του 1997 είναι ένα προπαγανδιστικός μύθος. Τα μικρά οικογενειακά αγροκτήματα επρόκειτο να είναι το βασικό στοιχείο στο πρότυπο, αλλά στην πραγματικότητα συνέβη το αντίστροφο. Αυτά είναι τα αγροκτήματα που αποκλείονται, παρόλο που συνιστούν τουλάχιστον το 95% όλων των αγροκτημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δεν είναι παράδοξο που δίνουμε τα περισσότερα χρήματα της γεωργίας σε αυτούς των οποίων η παραγωγή είναι ακριβή; Σε μεγάλα αγροκτήματα με ζώα τα οποία καταστρέφουν το περιβάλλον, ενώ τα αγροκτήματα που παράγουν φθηνά λαμβάνουν συμβολική στήριξη; Η εμπορική πολιτική της ΕΕ μάς εκθέτει σε αιφνίδια αύξηση των τιμών και η πολιτική ανταγωνισμού οδήγησε σε μονοπώλιο τις πωλήσεις και σε υπερτιμολόγηση. Έφτασε ο καιρός αυτές οι πολιτικές να αλλάξουν. Αυτές οι πολιτικές ευθύνονται για την αύξηση των τιμών των τροφίμων και είναι ο λόγος για τον οποίο ο αριθμός των απόρων και των υποσιτισμένων πολιτών της ΕΕ αυξάνει.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η Στρατηγική της Λισσαβώνας είναι μεγάλη επιτυχία, τουλάχιστον σε έναν τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μια από τις πιο ανταγωνιστικές περιοχές του κόσμου σε σχέση με τη δημιουργία της φτώχειας. Ως εκ τούτου καταφέραμε να δημιουργήσουμε 80 εκατομμύρια απόρους και 43 εκατομμύρια Ευρωπαίους που πεινάνε, σε αυτούς τους αριθμούς περιλαμβάνονται και ηλικιωμένοι, οι οποίοι μπορεί να πεθάνουν γρηγορότερα και ως εκ τούτου να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες, δηλαδή θα πληρούνται τα κριτήρια του Μάαστριχτ πιο αποτελεσματικά.

Μόνο στη Γαλλία, 80 εκατομμύρια γεύματα σερβίρονται κάθε χρόνο από τη φιλανθρωπική οργάνωση Restos du Cœur. Από το 1987 δημιουργήσαμε ένα επισιτιστικό πρόγραμμα, με σκοπό να ταΐσουμε τους απόρους με ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ. 300 εκατομμύρια ευρώ διαιρούμενα με το 80, διαιρούμενα με το 12, ισούται με 25 λεπτά διανεμηθέντων τροφίμων κάθε μήνα σε κάθε έναν από τα 80 εκατομμύρια απόρων. Αυτά τα τρόφιμα προέρχονται από τα αποθέματα παρέμβασης, αλλά από τη μεταρρύθμιση του 1992, όπου το βούτυρο σχημάτιζε βουνά και έρρεε άφθονο το γάλα και τα παραγεμισμένα ψυγεία προκαλούσαν επικρίσεις, αυτά τα αποθέματα εξαντλήθηκαν.

Για την περίοδο 2010-2012, θα αγοράσουμε τρόφιμα από την αγορά, όπου θα υπάρχουν και μη-Ευρωπαϊκά αγαθά, προς χάριν του ΠΟΕ και του αγώνα κατά του προστατευτισμού. Αυτό σημαίνει ότι από το 1962, ταΐζουμε τα κοπάδια των βοοειδών μας με εισαγόμενους ελαιούχους σπόρους και από το 2010 θα τρέφουμε και τους απόρους με εισαγόμενα. Και όλα αυτά συγχρηματοδοτούνται στο όνομα της καθολικότητας.

Το πρόβλημα, ωστόσο, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι – το πραγματικό πρόβλημα– είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 80 εκατομμύρια άποροι μετά από 22 χρόνια ύπαρξης του επισιτιστικού προγράμματος.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE-DE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ο κ. Siekierski εργάστηκε πολύ για να συντάξει αυτήν την έκθεση και για αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινές ευχαριστίες μου. Συμφωνώ κι εγώ ότι πολλοί άνθρωποι, ειδικά τώρα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, έρχονται αντιμέτωποι με την απειλή της φτώχειας. Θα ήταν μια βαριά κατηγορία για την Ευρώπη, αν οι άνθρωποι της που βρίσκονται στην Ευρώπη υπέφεραν από ασιτία.

Ωστόσο, διαφωνώ με την εντύπωση που έχει δοθεί ότι τα τρόφιμα έχουν ακριβύνει. Αυτό μπορεί να ισχύει σε κάποιες χώρες, αλλά στη Γερμανία κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Εν μέρει αυτό είναι αποτέλεσμα εσφαλμένων αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η τιμή του γάλακτος και του βουτύρου, για παράδειγμα, είναι η χαμηλότερη εδώ και πολύ καιρό και έχει φτάσει σε επίπεδο που απειλεί την ύπαρξη πολλών αγροκτημάτων.

Έχω εδώ μερικές στατιστικές οι οποίες παραθέτουν τις τιμές των τροφίμων. Το 1970, ένας βιομηχανικός εργάτης έπρεπε να εργαστεί για 243 λεπτά ώστε να μπορέσει να αγοράσει ένα κιλό χοιρινά παϊδάκια, ένα κιλό μοσχάρι, ένα κιλό μαύρο και σικάλεως ψωμί, δέκα αυγά, 250 γραμμάρια βούτυρο, ένα κιλό πατάτες και ένα λίτρο γάλα, το 2008 έπρεπε να εργαστεί, μόνο 82 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόταν το ένα τρίτο του χρόνου για να αγοράσει την τροφή του.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι στη Γερμανία, μόνο, 9 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Εδώ πρέπει να γίνει μια διόρθωση. Στη Γερμανία, κάθε πολίτης, κάθε άνθρωπος δικαιούται την ελάχιστη παροχή από το κράτος και ως εκ τούτου κανένας από αυτά τα 9 εκατομμύρια δεν χρειάζεται να υποφέρει από ασιτία.

Είναι ως εκ τούτου σημαντικό τα χρήματα που διατίθενται εδώ για την επισιτιστική βοήθεια να χρησιμοποιηθούν σε μέρη στην Ευρώπη όπου οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν την απειλή της πείνας. Θα είναι ντροπή για την Ευρώπη αν δεν το επανορθώσουμε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (PSE). (PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση στην οποία θα ήθελα να συμμετάσχω θα ήταν αυτή η οποία θα στόχευε στη λήξη όλων των μέτρων ενίσχυσης για τους απόρους, επειδή θα έχουν γίνει περιττά.

Δυστυχώς, αυτήν τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές οικογένειες που εθίγησαν από την ανεργία ή τον κοινωνικό αποκλεισμό είδαν τα εισοδήματά τους να μην επαρκούν να καλύψουν τις πιο βασικές τους ανάγκες και ως αποτέλεσμα, τους οφείλουμε την αλληλεγγύη μας.

Η πρόταση της Επιτροπής την οποία συζητάμε, κερδίζει την αποδοχή μας, ακόμα περισσότερο τώρα, όπως και στο παρελθόν, που πρέπει να βρούμε ακόμα έναν τρόπο να διαθέσουμε εύκολα μέρος από το περίσσευμά μας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. Ακόμα και οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις για αυτό το πρόγραμμα δικαιολογημένα θα αυξηθούν.

Συγχαίρω επίσης την Επιτροπή που πρότεινε αυτή η ενίσχυση να προέρχεται από τον αγροτικό προϋπολογισμό. Καμία ομάδα δεν δείχνει περισσότερη αλληλεγγύη από ότι οι αγρότες και καμία κοινότητα δεν εμπλέκεται περισσότερο στην αλληλοβοήθεια από την αγροτική κοινότητα. Είμαι σίγουρος ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες θα είναι περήφανοι να μοιραστούν ένα μέρος του αγροτικού προϋπολογισμού με αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Η πολιτική μου ομάδα, ως εκ τούτου, απορρίπτει τις προτάσεις της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, η οποία αμφισβητεί τη νομική βάση αυτού του κανονισμού. Η πρόταση της Επιτροπή μπορεί και πρέπει, ωστόσο, να βελτιωθεί.

Η έκθεση του Siekierski καθώς και η τροποποίηση της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  που θα κατατεθούν προς συζήτηση στην ολομέλεια, συμβάλλουν κατά πολύ στη βελτίωση της πρότασης, ειδικά σε ότι αφορά στην επιλεξιμότητα του κόστους αποθήκευσης και τη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος από την Κοινότητα.

Ως εκ τούτου, καλώ την ολομέλεια να εγκρίνει αυτήν την έκθεση και την Επιτροπή να αποδεχθεί τις τοποθετήσεις του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου παρουσίασε την έκθεση επί της τροποποίησης του κανονισμού του Συμβουλίου για τη διανομή τροφίμων σε απόρους στην Κοινότητα.

Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι επειδή αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα οικονομική και δημοσιονομική κρίση, η υποστήριξη προς τους απόρους κατοίκους της Κοινότητας έχει μια νέα - κοινωνική πολιτική - διάσταση.

Το επισιτιστικό πρόγραμμα της ΕΕ είναι πολύ σημαντικό σε μια περίοδο κρίσης, δεδομένου ότι ο αριθμός των ανέργων αυξάνει και το επίπεδο διαβίωσης πέφτει.

Ο αριθμός των ανέργων στη Λιθουανία, αυτόν τον Φεβρουάριο ήταν 16 φορές ο αριθμός των διαθέσιμων δουλειών. Αυτήν τη στιγμή στη Λιθουανία, περίπου το 20% των κατοίκων θεωρούνται ότι ζουν σε ένδεια.

Το 2006, 13 εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν την επισιτιστική βοήθεια. Προβλέπεται ότι στο εγγύς μέλλον το 16% ή 80 εκατομμύρια κάτοικοι της ΕΕ θα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η έκθεση του κ. Siekierski προτείνει να διατηρήσουμε τις διαδικασίες χρηματοδότησης του επισιτιστικού προγράμματος που υφίστανται αυτήν τη στιγμή, κατανέμοντας, μόνο, κεφάλαια από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ και αποδοκιμάζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα από τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των Κρατών Μελών.

Η πρόταση της Επιτροπής, πραγματικά δεν συμβαδίζει με την οικονομική πραγματικότητα.

Για πολλές από τις φτωχότερες χώρες της ΕΕ που μάχονται τις συνέπειες της κρίσης, θα είναι δύσκολο να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του επισιτιστικού προγράμματος την τρέχουσα περίοδο. Η χρηματοδότηση από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ ωστόσο, όπως ισχύει από το 1987, θα ήταν αποτελεσματική στήριξη για τους άπορους συμπολίτες μας, και αυτό θα έδειχνε πραγματική αλληλεγγύη.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Robusti (UEN). (IT) Κυρία Πρόεδρε κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι κατανοούν πλέον ότι με τη νέα αγροτική πολιτική οι αποθήκες είναι άδειες και επιπλέον όλα τα κεφάλαια έχουν μεταφερθεί σε άμεση ενίσχυση και τώρα καταφεύγουμε στον προϋπολογισμό για να θρέψουμε τους απόρους.

Ίσως, εάν είχαμε χρησιμοποιήσει τη διαμόρφωση για να πάρουμε κάτι ακόμα από αυτούς τους καλά κρυμμένους ανθρώπους που λαμβάνουν περισσότερο από 300000 ευρώ το χρόνο σε άμεση βοήθεια, τότε σήμερα θα υπήρχαν περισσότεροι πόροι για τους άπορους πολίτες μας. Ίσως, εάν αποφασίζαμε τι να αφήσουμε κατά μέρος για τους απόρους πριν από την παραγωγή, θα δαπανούσαμε πολύ λιγότερα από ότι τα αγοράζουμε στην αγορά και θα επιτυγχάναμε μια πολιτική υποστήριξης συγκεκριμένων αγορών στην κρίση, όπως αυτήν του γάλατος. Ίσως εάν καταφέρναμε να χρησιμοποιούσαμε αυτά τα προϊόντα που αφήνονται να σαπίσουν επειδή βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης ή έμειναν απούλητα στις γενικές αγορές, τότε θα πιάναμε με ένα σπάρο, δυο τρυγόνια.

Δεν θέλω καν να φανταστώ ότι πίσω από έναν ευγενή σκοπό, αναπτύσσεται μια μεγάλη αγορά με στόχο την ενίσχυση, και απλώνει τα χέρια της στις τσέπες των φορολογούμενων Ευρωπαίων αψηφώντας αυτούς τους φτωχοδιάβολους που πεθαίνουν από την πείνα.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, ο επισιτισμός των υποσιτισμένων είναι ηθικό πρόσταγμα. Δικαίως μιλάμε για αυτό το θέμα σε σχέση με τις τρίτες χώρες, αλλά σπάνια αναγνωρίζουμε την πραγματική πείνα στην Ευρώπη. Ωστόσο, η βασανιστική πείνα και ο σοβαρός υποσιτισμός, ακόμα και χωρίς τον πραγματικό λιμό, είναι μια πραγματικότητα ακόμα και στα πιο ακμάζοντα Κράτη Μέλη.

Η πείνα εν μέσω της αφθονίας είναι, και πάντοτε ήταν, ένα σκάνδαλο και με αυτήν την έκθεση, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα σχήματα για να την αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Ως μητέρα που βρισκόμουν σε ένδεια, είχα λόγους να είμαι ευγνώμων για το δωρεάν γάλα που έδιναν στις οικογένειες με μικρά παιδιά στη δεκαετία του ´70 στην Ιρλανδία και για το χαμηλού κόστους γάλα που έπαιρναν τα παιδιά μου από το σχολείο στη δεκαετία του ’80.

Ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω ακόμα μια πρόταση, αλλά όχι στα πλαίσια της ΚΓΠ. Ως αποτέλεσμα κάποιων πολιτικών στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική, χιλιάδες τόνοι βρώσιμων ψαριών απορρίπτονται νεκρά από τα αλιευτικά στις ακτές μας. Έφτασε ο καιρός να σταματήσουμε αυτήν τη σπατάλη. Θα πρέπει να βάλουμε φρένο στα απορριπτόμενα αλιεύματα και να δώσουμε τα ψάρια σε όσους τα έχουν ανάγκη αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη. Θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί καλύτερη και πιο θρεπτική τροφή. Κυρία Επίτροπε, μπορείτε να μιλήσετε στον Επίτροπο επί της Αλιείας σχετικά με την επέκταση αυτού του σχεδίου ώστε να συμπεριληφθούν και τα ψάρια;

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, υποστηρίζω με όλη την καρδιά μου την έκθεση του κ. Siekierski αναφορικά με την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και σε συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά στη διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας. Αυτό το θέμα είναι ακόμα πιο σημαντικό δεδομένης της οικονομικής κρίσης, τα αποτελέσματα της οποίας γίνονται αισθητά στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τρόφιμα για τους άπορους, ωθεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν το Ευρωπαϊκό επισιτιστικό πρόγραμμα υπό μόνιμο στήριγμα. Κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, τον περασμένο Μάρτιο, όταν υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα για τις αυξανόμενες τιμές στην ΕΕ και στις αναπτυσσόμενες χώρες, εμείς σε αυτήν τη Συνέλευση δηλώσαμε ότι το δικαίωμα σε επαρκή και ποικίλλουσα διατροφή που αρμόζει σε έναν υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής είναι θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να διασφαλιστεί σταθερά για όλους.

Πιστεύω ότι το επισιτιστικό πρόγραμμα για τους απόρους θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό στοιχείο της κοινής γεωργικής πολιτικής, ακριβώς επειδή η ΚΓΠ λειτουργεί με τη σταθεροποίηση των τιμών και ως εκ τούτου προστατεύοντας από τις διακυμάνσεις των τιμών αυτούς που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα.

Ωστόσο, δεν συμφωνώ με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που προτείνονται σε κάποιες τροποποιήσεις, επειδή μπορεί να οδηγήσουν κάποια Κράτη Μέλη στον περιορισμό της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, απορρίπτω αυτές τις τροποποιήσεις που στοχεύουν στην τροποποίηση της νομικής βάσης. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη η πλήρης χρηματοδότηση του επισιτιστικού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως εκ τούτου είμαι υπέρ της υιοθέτησης του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, σήμερα το πρωί ακούσατε κάποιες αποκλίνουσες απόψεις σε αυτήν τη Συνέλευση σχετικά με αυτό το θέμα. Φυσικά, συγχαίρω τον κ. Siekierski.

Σε μια εποχή, όπου η οικονομική κρίση βαθαίνει και δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε ένδεια και πεινούν, πρέπει, φυσικά, ως Κοινοβούλιο, να βρούμε τρόπους να τους βοηθήσουμε και να τους παρέχουμε επισιτιστική βοήθεια. Αλλά, όπως τόνισε και η Επίτροπος, υπάρχουν 19 Κράτη Μέλη που συμμετέχουν σε αυτό το έργο. Αυτό σημαίνει ότι οκτώ Κράτη Μέλη δεν συμμετέχουν. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα από αυτά, και ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιούν τη δική τους κοινωνική πολιτική για να παρέχουν ενίσχυση για τους απόρους. Αποσύρθηκαν από αυτό το σχέδιο πριν από πολλά χρόνια.

Το ερώτημα που θέτουν πολλά Κράτη Μέλη και η Επιτροπή είναι, γιατί χρησιμοποιούμε την ΚΓΠ για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής; Αυτό ήταν απόλυτα αποδεκτό όταν είχαμε πολλά αποθέματα – λίμνες γάλατος, βουνά βουτύρου και βουνά μοσχαρίσιου κρέατος – και έπρεπε να διανείμουμε αυτά τα τρόφιμα στους απόρους, χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ για να χρηματοδοτήσουμε τη διανομή. Αλλά τώρα, όπου υπάρχει ελάχιστη παρέμβαση - και τώρα ακούμε πως πρέπει να αγοράσουμε τρόφιμα ακόμα και εκτός της ΕΕ και να χρησιμοποιήσουμε τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ για αποθηκεύσουμε και να διανείμουμε αυτά τα τρόφιμα – αυτό σίγουρα εξελίσσεται σε κάτι που θα έπρεπε να διαχειριστούν οι κοινωνικές πολιτικές των Κρατών Μελών.

Όταν σκέφτεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε απόλυτη στέρηση σε κάποια από τα νέα Κράτη Μέλη, όπως η Ρουμανία και ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, παρεμπιπτόντως, είναι γεωργοί που ζουν από αυτό, αυτοί είναι οι πιο φτωχοί άνθρωποι. Ωστόσο, δυνητικά παίρνουμε χρήματα από αυτούς – χρήματα από τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ τα οποία θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν – για να διανείμουμε αυτήν την επισιτιστική βοήθεια, οι κύριοι δικαιούχοι του οποίου είναι στην πραγματικότητα τα παλιά Κράτη Μέλη, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ισότητα σε αυτήν τη διανομή της βοήθειας και στο μέλλον πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς θα προχωρήσουμε με αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Denanot (PSE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι το ζήτημα της διανομής τροφίμων στους απόρους είναι εξαιρετικά επίκαιρο, αλλά θεωρώ επίσης ότι τελικά η πρόταση της Επιτροπής δεν συμβαδίσει με το πρόβλημα

Το ζήτημα της συγχρηματοδότησης με απασχολεί και νιώθω ότι είναι περισσότερο το ζήτημα του φιλελευθερισμού, ο οποίος διέπει τις αξιολογήσεις της ΚΓΠ τα τελευταία χρόνια, αυτό που θα πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Οι εξεγέρσεις για τα τρόφιμα και οι απότομες αλλαγές στις τιμές των τροφίμων είναι διαρκείς δείκτες των ορίων του φιλελευθερισμού της γεωργικής αγοράς. Ένας τέτοιος φιλελευθερισμός πάντα προκαλούσε βλάβες σε ευάλωτους πληθυσμούς και ευάλωτες περιοχές.

Ως εκ τούτου καλώ τη γεωργική πολιτική να ανακτήσει τα δικαιώματά της, να ανακτήσει τον έλεγχο τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, και από ποσοτική αλλά και ποιοτική άποψη, του στρατηγικού τομέα της γεωργίας και των τροφίμων να μην υπόκειται σε αυστηρές δυνάμεις της αγοράς.

Φυσικά, αυτό είναι ένα επείγον ζήτημα και η έκθεση του κ. Siekierski ανταποκρίνεται σε αυτόν τον επείγοντα χαρακτήρα, γεγονός το οποίο με χαροποιεί. Ελπίσω, ωστόσο, ότι στο πλαίσια των συζητήσεων που ξεκινούν σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, θα τονισθεί ότι ο βασικός σκοπός είναι να ακολουθήσουμε μια δομική προσέγγιση για να καταπολεμήσουμε την ασιτία και τη φτώχεια που βλέπουμε σε ολόκληρη την ΕΕ και τον κόσμο. Οι αγροτικές περιοχές είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις διατροφικές απαιτήσεις μας με επαρκείς ποσότητες υψηλής ποιότητας προϊόντων και πρέπει να τους δίνονται οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για να αναλάβουν αυτήν τη μεγάλη ευθύνη.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). (PL) Κυρία Πρόεδρε, τα τρόφιμα και η στέγη καλύπτουν περισσότερο από το 90% των δαπανών των προϋπολογισμών πολλών ανθρώπων. Η διατήρηση των τιμών των τροφίμων όσο το δυνατόν χαμηλότερες έχει μεγάλη κοινωνική και ανθρωπιστική σημασία. Εβδομήντα εννέα εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάστηκαν από τη φτώχεια και τον υποσιτισμό το 2006. Τώρα, ως αποτέλεσμα της κρίσης και της αύξησης του αριθμού των κατοίκων, το πρόβλημα έχει αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός των ανθρώπων που θα βρεθούν σε ανάγκη άμεσης υποστήριξης το 2009 θα ξεπεράσει με βεβαιότητα τα 25 εκατομμύρια.

Η βοήθεια είναι σημαντικό στοιχείο της κοινής γεωργικής πολιτικής επειδή αποδεσμεύει αποθέματα παρέμβασης, διατηρώντας παράλληλα τη ζήτηση για τρόφιμα. Υποστηρίζω τη χρηματοδότηση της επισιτιστικής βοήθειας, ειδικά από κεφάλαια της ΕΕ αλλά θα πρέπει να συμπληρώνεται και από συγκεκριμένες χώρες ανάλογα με την ικανότητά τους, θέτοντας ξεκάθαρες αρχές για την παροχή βοήθειας, αυξάνοντας το κεφάλαιο ενίσχυσης σε τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ το 2009, επεκτείνοντας τη λίστα των τροφίμων και καθιερώνοντας αρχές για την αγορά τροφίμων. Η βοήθεια έχει μεγάλη πολιτική σημασία, επειδή επιβεβαιώνει τη συνοχή της δράσης της ΕΕ εξ ονόματος των πολιτών της. Συγχαίρω τον κ. Siekierski για την εξαιρετική έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε Fischer Boel, κυρίες και κύριοι, για 22 χρόνια το πρόγραμμα διανομής τροφίμων σε απόρους στην Κοινότητα, συνέβαλε στην εφαρμογή των εξαιρετικά σημαντικών στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής. Πρόκειται, από τη μια μεριά, για τη σταθεροποίηση των αγορών με τη μείωση των αποθεμάτων παρέμβασης, και από την άλλη για την υποστήριξη των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού της Κοινότητας με τρόφιμα. Το 2006, μόνο, 13 εκατομμύρια άνθρωποι από 15 Κράτη Μέλη επωφελήθηκαν από τα μέτρα ενίσχυσης στα πλαίσια αυτού του προγράμματος – μια πολύτιμη βοήθεια, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί.

Ωστόσο, τώρα, υπάρχουν δικαιολογημένες ανησυχίες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, η οποία παρεκκλίνει από τις παλαιές αρχές και δεν θέλει να χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα μόνο τα τρόφιμα από τα αποθέματα παρέμβασης, αλλά να αγοραστούν και από την ελεύθερη αγορά. Εδώ, κυρία Επίτροπε, πρόκειται αναμφίβολα για ένα θέμα κοινωνικής και όχι γεωργικής πολιτικής. Το επιχείρημα ότι μόνο με την επιπλέον αγορά τροφίμων θα μπορεί το εύρος των προσφερόμενων τροφίμων να προσφέρει μια ισορροπημένη διατροφή, κατά τη γνώμη μου υπερβαίνει τα όρια.

Ο εισηγητής κ. Siekierski, προτείνει τώρα να αφαιρέσουμε τη συγχρηματοδότηση. Ωστόσο, αυτό απλά τονίζει για μια ακόμα φορά την άποψη της κοινωνικό-πολιτικής ευθύνης, για αυτόν το λόγο θα ήθελα να υπερασπιστώ τη συγχρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ξεκάθαρα να επικεντρωθεί στην ευημερία των ανθρώπων. Δεν πρέπει να υπάρχει πείνα ή στέρηση, αυτό είναι κάτι που όλοι οι ομιλητές σήμερα το πρωί τόνισαν με έμφαση. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε έναν ξεκάθαρο καταλογισμό των αρμοδιοτήτων. Δεν τίθεται θέμα η γεωργική πολιτική να θέλει να παρεμποδίσει τη βοήθεια και την υποστήριξη προς τους απόρους. Ωστόσο, με δίκαιο και σωστό καταμερισμό των καθηκόντων και της βοήθειας, οι προοπτικές για συντονισμό και βελτιστοποίηση είναι εξίσου καλές.

Η Ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή και θα αντιμετωπίσει και στο μέλλον μεγάλες προκλήσεις. Πρέπει πάντα να βλέπουμε τις αλλαγές στο περιεχόμενο μέσα στο γενικότερο συγκείμενο. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις και να συντονίσει τις κινήσεις όσον αφορά στην κοινωνική και τη γεωργική πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτον να συγχαρώ τον κ. Siekierski για αυτό που θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική έκθεση, η οποία συγκέντρωσε πολύ υποστήριξη μέσα στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Όπως γνωρίζουμε όλοι, τα αποθέματα παρέμβασης της Κοινότητας χρησιμοποιούνταν για παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε απόρους για περισσότερο από 20 χρόνια. Το πρόβλημα, κ. Stevenson, είναι ότι οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις στην κοινή γεωργική πολιτική μείωναν κατά πολύ τα αποθέματα.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι εάν κλείσουμε ή επιχειρήσουμε να κλείσουμε αυτό το πρόγραμμα θα στείλουμε αρνητικό σήμα αυτή την τόσο ευαίσθητη χρονική περίοδο, όπου πολλοί Ευρωπαίοι δεν έχουν αρκετά για να τραφούν. Από αυτήν την άποψη, είναι ολοφάνερο ότι όταν εξαντληθούν τα αποθέματα, και όπως έχω ήδη πει σταδιακά εξαντλούνται, θα πρέπει να στραφούμε στην ανοιχτή αγορά.

Θα ήθελα να τονίσω εδώ κάτι το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα θετικό στοιχείο στην έκθεση, ότι δηλαδή όταν στραφούμε στην αγορά, θα πρέπει να υπάρχει μια δέσμευση ότι τα προϊόντα θα έχουν παραχθεί στην ΕΕ, θα προέρχονται από τοπικές αγορές και θα είναι φρέσκα. Θα θεωρούσα επίσης σωστό το σχέδιο να παραμείνει χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στο 100%, εφόσον πιστεύω ότι σε τέτοιες στιγμές η βοήθεια δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις δυνατότητες του κάθε Κράτους Μέλους, εάν δεν επιθυμούμε να εμβαθύνουμε σε αυτές τις δυνατότητες. Ομοίως, θα μου φαινόταν καλή ιδέα να επεκτείνουμε τη διάρκεια του προγράμματος στα τρία χρόνια.

Εν τέλει, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ακόμα χρόνο να χρησιμοποιήσει τις παρεμβάσεις όπου μπορεί να είναι αναγκαίες ή εφικτές και ότι περισσότεροι από ένας αγροτικός τομέας θα εκτιμούσαν κάτι τέτοιο. Έχω συγκεκριμένα στο μυαλό μου τους παραγωγούς γαλακτοκομικών της περιοχής μου της Γαλικίας, για τους οποίους μια τέτοια παρέμβαση θα βοηθούσε στην επίλυση της δύσκολης κατάστασης την οποία αντιμετωπίζουν, και ταυτόχρονα θα βοηθούσε στην παροχή τροφίμων στους απόρους.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν στη φτώχεια, ποσοστό που ανέρχεται στο 16% των κατοίκων της ΕΕ. Η οικονομική κρίση απειλεί να αυξήσει το μέγεθος αυτής της ομάδας ατόμων Στη Βαρσοβία, βλέπω ουρές ανθρώπων να περιμένουν για ένα μπολ σούπας κάθε μέρα. Γι’ αυτόν το λόγο είναι τόσο σημαντικό να διατηρηθεί το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας. Η άμεση προμήθεια προϊόντων θα διασφαλίσει μια ποικίλη διατροφή.

Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει τη συνθήκη της συγχρηματοδότησης, η οποία στην περίπτωση των φτωχότερων Κρατών Μελών μπορεί να οδηγήσει στην αποχώρηση από το πρόγραμμα. Αυτό θα ήταν αντιφατικό με το λόγο εισήγησης του προγράμματος και συγκεκριμένα με τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιοχών και θα κατέστρεφε την αρχή της αλληλεγγύης. Ελπίζω οι Τροποποιήσεις 17, 18 και 19 να αφαιρέσουν αυτό το μειονέκτημα. Κάνω έκκληση στην Επιτροπή να προετοιμάσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα αφαιρεί τις δομικές αιτίες της φτώχειας και όχι μόνο τα αποτελέσματά της και το οποίο θα παρακολουθεί στοχευμένα πόση από τη βοήθεια φτάνει στους απόρους και πόση παρακρατείται από τους ενδιάμεσους. Συγχαίρω τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η διανομή τροφίμων στους απόρους είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της δραστηριότητας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρότασή της επί αυτού του θέματος, και ευχαριστώ τον κ. Siekierski για την έκθεση την οποία συζητάμε σήμερα.

Τα Κράτη Μέλη, έκαναν μεγάλη πρόοδο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων τους. Ωστόσο, η φτώχεια εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της σύγχρονης Ευρώπης. Εκτιμάται ότι 43 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ κινδυνεύουν από υποσιτισμό – αυτό είναι ένα νούμερο που σοκάρει. Το πρόγραμμα διανομής βοηθάει πολλούς από αυτούς τους Ευρωπαίους. Γνωρίζω ότι δεν αρέσει σε όλους το πρόγραμμα. Κατανοώ, ότι κάποιος ενδέχεται να έχει αμφιβολίες νομικής, οικονομικής ή πολιτικής φύσης, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η εναλλακτική λύση σε αυτό το πρόγραμμα, ειδικά επειδή το πρόγραμμα διανομής τροφίμων έχει επωφελή επίδραση στη γεωργική αγορά, η οποία είναι πιο σταθερή λόγω του προγράμματος.

Η ΕΕ ηγείται παγκοσμίως στην παροχή βοηθείας στους απόρους του κόσμου. Είναι δύσκολο να φανταστούμε, ότι την ίδια στιγμή η Κοινότητα θα σταματούσε να συνδράμει εκείνους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και ως εκ τούτου ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα συμφωνήσει σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή κ. Siekierski για αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί επιβεβαίωση της κοινωνικής ευαισθησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής.

Υπάρχουν δυο πράγματα που θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο αφορά στη συγχρηματοδότηση, συμφωνώ με την έκθεση, αλλά θα ήθελα η κα. Fischer Boel να εξετάσει το γεγονός ότι ζητάει συγχρηματοδότηση από τα φτωχότερα Κράτη Μέλη, αυτά με "σφιχτούς" προϋπολογισμούς, εκεί ακριβώς που η ανάγκη για τρόφιμα είναι μεγαλύτερη.

Το δεύτερο αίτημά αφορά στο κόστος των μεταφορικών, το οποίο δεν θα πρέπει να οριστεί στο 4,5%, αλλά, βάση της αρχής της επικουρικότητας, θα πρέπει να αποφασίσουν τα Κράτη Μέλη, επειδή ενδέχεται τα μεταφορικά να καλυφθούν και με χαμηλότερες τιμές.

Εντέλει, το λογότυπο της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να τυπώνεται σε ετικέτες προϊόντων, εφόσον παρέχονται από την ΕΕ. Κλείνοντας, επειδή δεν πιστεύω ότι θα ξαναμιλήσω σε συζητήσεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Fischer Boel για τα πέντε χρόνια ευσυνειδησίας. Άφησε το σημάδι της στην ιστορία της Ευρωπαϊκής γεωργίας.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE). (RO) Ως Ρουμάνα Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι συνάδερφοί μου κι εγώ υποστηρίζουμε τις προτάσεις τις οποίες έθεσε ο εισηγητής μας και θα ψηφίσουμε υπέρ.

Οι οικογένειες από μικρές πόλεις και αγροτικές περιοχές έχουν πληγεί περισσότερο από τη φτώχεια. Στην τρέχουσα κρίση, η επέκταση του επισιτιστικού προγράμματος και της χρηματοδότησής του από τη Κοινότητα είναι απόλυτα δικαιολογημένη.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα μέτρα που υιοθετήθηκαν το 2008 και ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός δεν υπήρξαν επαρκή. Οι αγροτικές και κοινωνικές συνιστώσες μπορούν να αιτιολογήσουν το πρόγραμμα ως μέρος της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Στα νέα Κράτη Μέλη, όπως η Ρουμανία, η διαχείριση του προγράμματος πρέπει εμφανώς να βελτιωθεί. Πρέπει να γίνει αποτελεσματική διαχείριση της αποθήκευσης των προϊόντων και του διαχειριστικού κόστους έτσι ώστε να μην υπερβαίνουν το 20-25% της τιμής της αγοράς.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Sikierski και να τον συγχαρώ για τις προτάσεις που έκανε.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Ferrari (ALDE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα και πάνω από όλα αυτή η πρόταση, τόσο από τον εισηγητή, όσο και από την Επιτροπή, είναι ένα σημαντικό σύμφωνο για τη χρηματοδότηση ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπος των ανερχόμενων τιμών των τροφίμων στην Κοινότητα, οι οποίες δυσκολεύουν πολλούς ανθρώπους και καθιστούν την προμήθεια τροφίμων περισσότερο δαπανηρή .

Αυτή η νέα συμφωνία, την οποία υποστηρίζω, θα καταστήσει αυτό το πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό και πιο σύγχρονο όσον αφορά στην αγροτική πολιτική, αλλά και από κοινωνικής απόψεως. Επιπλέον, συμφωνώ ότι η πρωτοβουλία, θα πρέπει να παραμείνει στα πλαίσια της ΚΓΠ, όπως υποστηρίζει και η Επιτροπή.

Όπως γνωρίσουμε, η ΚΓΠ παρέχει επισιτιστική βοήθεια σε εκείνες τις ομάδες πληθυσμού που ζουν σε απελπιστικές καταστάσεις. Πράγματι, το μέτρο που πρόκειται να εφαρμόσουμε πάντα ενέπνεε ευρεία συναίνεση, σε τέτοιο σημείο ώστε το 2006, 13 εκατομμύρια άνθρωποι, και 15 χώρες το 2008, στην ουσία 19 χώρες, νομίζω ότι από αυτήν την άποψη … (Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή).

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ.  MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, σε αυτήν τη συζήτηση, να στρέψω την προσοχή σας σε τρία θέματα. Πρώτον, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι η διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρόφιμα σε σωστές τιμές και κατά συνέπεια για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα ή καθόλου εισόδημα, όλο αυτό σημαίνει δωρεάν τρόφιμα.

Δεύτερον, το εισόδημα των κατοίκων της ΕΕ και συγκεκριμένα των νέων Κρατών Μελών δεν είναι αυτό που θα ήθελαν. Σε όλες τις νέες χώρες ο αριθμός των κατοίκων με εισόδημα κάτω του 40% του μέσου όρου της ΕΕ αγγίζει το 50%, δηλαδή σχεδόν οι μισοί άνθρωποι σε αυτές τις χώρες έχουν χαμηλά εισοδήματα. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από πριν την κρίση. Ως αποτέλεσμα της κρίσης, στα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα χειροτερέψει.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζω τη συνέχιση του προγράμματος της διανομής δωρεάν τροφίμων σε απόρους, για τα οποία η ΕΕ θα δαπανήσει 500 εκατομμύρια ευρώ το 2009, στα θα περιλαμβάνονται περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, για τη χώρα μου, την Πολωνία. Ελπίζω η Τσέχικη Προεδρία να επιτύχει συναίνεση επί της τελικής μορφής του προγράμματος στο Συμβούλιο… (Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή).

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE). - (SL) Όσο καιρό ασχολούμασταν με την εξάλειψη της πείνας στην Αφρική και άλλες φτωχές χώρες, η πείνα και η φτώχεια προσέβαλαν και εμάς στο σπίτι μας, στην αυλή μας.

Αυτό συνέβη και στη χώρα μου, τη Σλοβενία, όπου η ανάγκη για βοήθεια αλληλεγγύης, δυστυχώς, αυξάνεται παρά το υψηλό κόστος διαβίωσης. Σύμφωνα με τις αναφορές των μέσων, οι προμήθειες των τροφίμων των ανθρωπιστικών οργανώσεων έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Δεδομένου ότι η πλειονότητα των Κρατών Μελών της ΕΕ έχει ακόμα επαρκείς ποσότητες τροφίμων, θα ήταν πραγματικά απάνθρωπο αν οι πολίτες μας υπέφεραν, ή ακόμα πέθαιναν, από την ασιτία. Η επιβίωση πρέπει να έρχεται πρώτη, πάνω από όποιες επενδύσεις, οι οποίες μπορούν να περιμένουν μέχρι να έρθουν οι καλύτερες μέρες.

Εάν τα Κράτη Μέλη, δεν δύνανται να διασφαλίσουν νέα κεφάλαια για προμήθειες τροφίμων, το καλύτερο σχέδιο δράσης θα ήταν να αποδεσμεύσουν τις προμήθειες εκτάκτου ανάγκης. Υιοθετώ αυτό το πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους μας και στους πολίτες μας να είναι προσεκτικοί με τη δυσχερή θέση των ανθρώπων γύρω μας.

 
  
MPphoto
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Siekierski για την έκθεσή του σχετικά με το Κοινοτικό πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη ρύθμιση της αγοράς και ως εκ τούτου πρέπει να παραμείνει ενταγμένο στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

Παρόλο που ο μέσος όρος ποιότητας της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στους πιο υψηλούς στον κόσμο, κάποιοι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τρόφιμα. Εκτιμάται ότι 43 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ κινδυνεύουν από ασιτία, ένας αριθμός που αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια.

Οι αυξανόμενες τιμές που εδώ και καιρό ισχύουν για μια μεγάλη γκάμα αγαθών καθιστούν ακόμα πιο ακριβή την παροχή επισιτιστικής βοήθειας, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επείγουσα την υποστήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας. Εν γένει, άκουσα μια πολύ θετική προσέγγιση στην πρόταση αναφορικά με τους απόρους.

Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπεται να επικεντρωθώ σε κάποια από τα σχόλια που έγιναν σήμερα εδώ; Πρώτα από όλα, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ένδεια δεν περιορίζεται σε κάποιες περιοχές ή περιφέρειες εντός των Κρατών Μελών. Δυστυχώς, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα τα Κράτη Μέλη. Είναι αλήθεια ότι το μέγεθος του προβλήματος και τα διαθέσιμα μέσα για τη λύση του δεν είναι πανομοιότυπα σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η κατανομή του προϋπολογισμού στα Κράτη Μέλη, καθώς και οι διαφοροποιημένες τιμές για τη συγχρηματοδότηση για τις χώρες συνοχής και μη συνοχής, λαμβάνει υπόψη την οικονομική δυνατότητα κάθε χώρας. Αυτό σημαίνει ότι τελικά το αποτέλεσμα θα είναι περισσότερα διαθέσιμα χρήματα για τα λεγόμενα «νέα» Κράτη Μέλη από όσα διατίθενται σήμερα.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στην ουσία αυξήσαμε το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το πρόγραμμα για τους απόρους κατά δυο τρίτα – έως 0,5 εκατομμύρια ευρώ – και πιστεύω ότι αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τη νέα συγχρηματοδότηση, θα βοηθήσει στην εξομάλυνση των προβλημάτων. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το σχέδιο είναι εθελοντικό. Τα Κράτη Μέλη που έχουν λειτουργικό κοινωνικό σύστημα στη χώρα τους σίγουρα δεν χρειάζονται αυτό το σχέδιο. Δεν επιθυμούμε να αντικαταστήσουμε τις κοινωνικές πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται σε Κράτη Μέλη και ως ένα βαθμό διαχειρίζονται από ΜΚΟ. Η πρόθεσή μας είναι να τις υποστηρίξουμε παρέχοντας τρόφιμα, μια πράξη την οποία εξακολουθώ να θεωρώ ως τον κεντρικό στόχο της γεωργικής πολιτικής.

Πιστεύω ότι οι αλλαγές που προτείναμε οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι οι διατάξεις είναι εύλογες και εξισορροπημένες. Το πρόγραμμα, όταν εν τέλει ψηφιστεί από αυτό το Κοινοβούλιο, θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος. Θα είναι δύσκολο να είσαι κατά ή υπέρ αυτού του προγράμματος σε μια κατάσταση όπου η ανεργία αυξάνεται δραματικά σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτήν τη στιγμή, και ως εκ τούτου αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Αδημονώ για την ψηφοφορία αυτού του εξαιρετικά υπεύθυνοι Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, εισηγητής. – (PL) Θα ήθελα να ανταποκριθώ σε κάποια από το προβλήματα που τέθηκαν. Πρώτα από όλα, είπα ότι είμαι κατά της συγχρηματοδότησης αλλά τόνισα επίσης, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου ο αριθμός των απόρων και των ανέργων αυξάνεται. Θα αξιολογήσουμε το πρόγραμμα το 2011 ή το 2012 και θα σκεφτούμε τότε για το αν θα συνεχίσουμε τη συγχρηματοδότηση. Ας δώσουμε λίγο χρόνο στους εαυτούς μας και να μην το κάνουμε στη διάρκεια της κρίσης.

Δεύτερον, συμφωνώ με την κυρία Επίτροπο ότι είναι δύσκολο να περιοριστούμε στη διανομή μόνο τροφίμων που παράγονται στην ΕΕ, επειδή αυτό θα αυξήσει το κόστος και θα διευρύνει τη διαχειριστική πλευρά του προγράμματος. Τρίτον, ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου μεγάλα ποσά που υπόκειται στο Γεωργικό Νόμο, δαπανώνται για τη στήριξη της γεωργίας με τη χρηματοδότηση των δωρεάν καρτών ηλεκτρονικής μεταφοράς επιδομάτων (ΕΒΤ). Τέταρτον, ενθαρρύνω όσες χώρες δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να ενταχθούν σε αυτό. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Πέμπτον, τα προβλεπόμενα κεφάλαια για αυτό το πρόγραμμα δεν περιορίζουν την πρόσβαση των αγροτών στην κοινή γεωργική πολιτική, επειδή έχουμε αποταμιεύσεις στα πλαίσια της ΚΓΠ.

Εν τέλει, θα ήθελα να επιστρέψω πίσω στις πηγές. Όπως γνωρίζουμε, οι σκοποί της ΚΓΠ διατυπώθηκαν υπό το πλαίσιο της Συνθήκης της Ρώμης. Αναφέρονται στην ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση της κοινωνίας σε τρόφιμα σε προσιτές τιμές και να εγγυηθεί ένα κατάλληλο επίπεδο εισοδήματος στους αγρότες. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι κατά πρώτον έργα παραγωγής, τα οποία ορίζουν την ποσότητα της παραγωγής που είναι απαραίτητη. Δεύτερον, είναι κοινωνικά έργα, επειδή μιλάμε για σωστές τιμές – έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα, και κατά συνέπεια η Συνθήκη της Ρώμης ορίζει κάποιους συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους. Και τρίτον, υπάρχουν επίσης οικονομικοί στόχοι, που συνδέονται με τη διασφάλιση των εισοδημάτων των αγροτών.

Όταν μιλάμε για προσιτές τιμές για τους άπορους, συχνά άνεργους, καταναλωτές τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι προσιτά σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές ή απλά να τα προμηθεύονται χωρίς χρέωση, φυσικά στα πλαίσια ειδικών προγραμμάτων και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Εν περιλήψει, θα πρέπει να λεχθεί ότι η ΚΓΠ περιλαμβάνει επίσης κάποια στοιχεία κοινωνικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), γραπτώς. – (PL) Η έκθεση του κ. Siekierski σχετικά με τη διανομή τροφίμων στους απόρους εγείρει θέματα που καλύπτονται από τους κανονισμούς του Συμβουλίου οι οποίοι αναφέρονται στη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και σε συγκεκριμένες διατάξεις για αυτό το υλικό. Εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποί με μια κατάσταση η οποία αποδεικνύει ότι υπάρχουν επίσης μεγάλες περιοχές με φτώχεια που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι άνθρωποι που ζουν σε χωριά και μικρές πόλεις, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και πολλά παιδιά. Σύμφωνα με επίσημες στατιστικές περίπου 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Πρέπει να φοβόμαστε ότι η παρούσα κρίση και η αυξανόμενη ανεργία θα ανέλθουν σε ανησυχητικά νούμερα.

Το γεγονός ότι το ποσό που κατανέμεται στο πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας για τους άπορους κατοίκους της ΕΕ θα αυξηθεί από 305 εκατομμύρια ευρώ σε 500 εκατομμύρια ευρώ είναι από μόνο του ένα καλό σημάδι. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στα συστήματα των Κρατών Μελών ώστε να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον να μειωθεί σημαντικά αυτή η επαίσχυντη κατάσταση. Η βασική αιτία αυτής της στέρησης είναι η ανεργία και οι υπερβολικά υψηλές τιμές των τροφίμων (ας συγκρίνουμε απλώς τις αποδοχές που έχουν οι αγρότες για τα προϊόντα τους με τις τιμές λιανικής στα καταστήματα). Το σύστημα κοινωνικής φροντίδας μας, απέχει από την τελειότητα.

Εν τέλει, θα ήθελα να τονίσω με μεγάλη σαφήνεια ότι είναι απαραίτητο τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του προγράμματος ενίσχυσης να είναι καλής ποιότητας και ιδανικά, θα πρέπει να είναι φρέσκα και να προέρχονται από τοπικά αγροκτήματα.

 

3. Συλλογικές προσφυγές (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο θέμα είναι η δήλωση της Επιτροπής για τις συλλογικές προσφυγές.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, από την αρχή της θητείας μου, οι προσφυγές βρίσκονται, όπως γνωρίζεται, υψηλά στις προτεραιότητές μου. Πιστεύω ότι τα ουσιαστικά δικαιώματα δείχνουν τη δύναμή τους μόνο όταν υποστηρίζονται από την επιβολή τους και την αποτελεσματική προσφυγή των καταναλωτών. Όλο και πιο συχνά, πολλοί καταναλωτές έχουν απώλειες ως αποτέλεσμα των ίδιων ή παρόμοιων πρακτικών από κάποιον έμπορο και δεν λαμβάνουν επανορθώσεις.

Η Επιτροπή εξετάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές αναφορικά με προσφυγές για συλλογικές αγωγές. Έχουμε εξουσιοδοτήσει μελέτες, έχουμε συζητήσει το θέμα με τους ενδιαφερόμενους, έχουμε διεξάγει έρευνες και διαβούλευση μέσω του Διαδικτύου και πρόσφατα δημοσιεύσαμε μια πράσινη βίβλο για την οποία λάβαμε περισσότερες από 170 αποκρίσεις.

Παρόλο που η διαβούλευση έληξε επισήμως την 1η Μαρτίου 2009, εξακολουθούν να φτάνουν σχόλια και μπορώ να σας πω ότι όσα περισσότερα στοιχεία συγκεντρώνουμε, τόσο αυξάνεται η πεποίθησή μας ότι υπάρχει επιβεβαιωμένο πρόβλημα. Για αυτόν το λόγο πρέπει να βρούμε μια λύση προς το συμφέρον της δικαιοσύνης και της υγιούς Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η πράσινη βίβλος για τις συλλογικές προσφυγές των καταναλωτών πρότεινε διάφορους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Μια πρώτη ανάλυση των απαντήσεων που λάβαμε δείχνει ότι οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι η παρούσα κατάσταση στις συλλογικές προσφυγές δεν είναι ικανοποιητική στα Κράτη Μέλη. Υπάρχει συναίνεση σχετικά με την αναγκαιότητα της λήψης επιπλέον δράσεων για να επιτευχθούν αποτελεσματικές προσφυγές για τους καταναλωτές και ως εκ τούτου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στην αγορά.

Οι οργανώσεις καταναλωτών ευνοούν τα δεσμευτικά μέτρα για δικαστικό σχέδιο συλλογικών προσφυγών σε όλα τα Κράτη Μέλη σε συνδυασμό με άλλες επιλογές, όπως την επέκταση των υπαρχόντων μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών σε συλλογικές αγωγές. Οι επιχειρήσεις θα ευνοούσαν τους μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Σε λίγες εβδομάδες, αφού θα έχουμε αναλύσει σε βάθος όλες τις αποκρίσεις, θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις, μαζί με δήλωση για τις αντιδράσεις που συλλέξαμε και πριν από το καλοκαίρι θα περιγράψουμε συνοπτικά τους διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος των μαζικών αγωγών. Αυτό δεν θα είναι απλά μια επανάληψη των τεσσάρων επιλογών της πράσινης βίβλου. Το σκεπτικό μας εξελίσσεται περαιτέρω υπό το φως των αποκρίσεων της διαβούλευσης της πράσινης βίβλου. Βάσει του αποτελέσματος όλων των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων και του κόστους και των παροχών που θα προκύψουν από τις πιθανές επιλογές. Στις 29 Μαΐου θα διεξάγουμε μια συνεδρίαση για να κοινοποιήσουμε τα πρώτα συμπεράσματά μας με τους ενδιαφερόμενους.

Θα ήθελα να τονίσω ότι, όποιο δρόμο κι αν πάρουμε, δεν θα ακολουθήσουμε αυτόν των ΗΠΑ. Αντ' αυτού, θα ακολουθήσουμε τις Ευρωπαϊκές νομικές παραδόσεις μας και θα λάβουμε υπόψη μας την υπάρχουσα εμπειρία των Κρατών Μελών. Μόλις ξεκαθαρίσουν οι επιλογές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κράτη Μέλη και οι ενδιαφερόμενοι θα πεισθούν, όπως κι εγώ, όχι μόνο ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά ότι η αποτελεσματική λύση του πρέπει και μπορεί να βρεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γιατί θα πρέπει ευυπόληπτες επιχειρήσεις να υποφέρουν στα χέρια άδικων ανταγωνιστών οι οποίοι επωφελούνται όταν οι καταναλωτές δεν αποζημιώνονται; Τονίζω, δε, τη λέξη «αποζημιώνονται». Αυτό έγκειται στη φύση των προσφυγών τις οποίες ευελπιστούμε. Γιατί θα πρέπει οι καταναλωτές να εγκαταλείπουν τις νόμιμες προσδοκίες τους για αποζημίωση και γιατί θα πρέπει η κοινωνία να ανέχεται αυτό το κενό στην ευημερία στη δικαιοσύνη;

Είμαι πεπεισμένη ότι θα βρούμε μια λύση η οποία θα ισορροπεί ανάμεσα στη βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών σε προσφυγές και στην αποφυγή αβάσιμων διεκδικήσεων. Οι αποτελεσματικές προσφυγές θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά και στο τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για αυτούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη σκληρή πραγματικότητα της σύγχρονης οικονομικής και χρηματιστικής κρίσης. Όπως γνωρίζετε, κατά τους επόμενους μήνες θα γίνουν πολλές θεσμικές αλλαγές και αυτό ενδέχεται να επηρεάσει το συγχρονισμό και την παράδοση των εργασιών μας σχετικά με τις συλλογικές προσφυγές.

Αναφορικά με την πρωτοβουλία που έλαβε η Επιτροπή σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή συμφωνεί με το Κοινοβούλιο ότι αυτές οι δυο πρωτοβουλίες που συνδέονται με τις συλλογικές προσφυγές θα πρέπει να παραμείνουν συνεπείς. Πράγματι, η συνέπεια δεν σημαίνει ότι διαφορετικές πολιτικές πρωτοβουλίες πρέπει να χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία για να επιτευχθούν οι ίδιοι στόχοι. Μπορώ εξίσου να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ προσωπικά θα αφιερωθώ σε αυτό το θέμα και θα συνεχίσω να εργάζομαι για αυτό μέχρι τη λήξη της θητείας μου με την ίδια ενέργεια και το ίδιο σθένος τα οποία επέδειξα έως τώρα και φυσικά με την ευγενή βοήθεια και συμπαράσταση του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, είναι ευχαρίστησή μου που καλωσορίζω και πάλι την Επίτροπο Kuneva στο Κοινοβούλιο. Κυρία Επίτροπε, θα χρησιμοποιήσω τα δικά σας λόγια για να περιγράψω την ενέργειά σας και το σθένος σας στην ενασχόλησή σας με τα συμφέροντα των καταναλωτών, στοιχεία τα οποία θαυμάσαμε ιδιαίτερα από την πλευρά του Κοινοβουλίου καθώς και όλα τα μέλη της επιτροπής μας και σας ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα να συνεχίσετε αυτήν την εργασία.

Όσον αφορά την πρόταση συλλογικής προσφυγής, πιστεύω ότι την προσεγγίζετε με τον σωστότερο τρόπο. Αναφέρουμε σταθερά ότι αποτελεί εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα. Εμπλέκονται μέτρα όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά επίσης πολύ δύσκολα ζητήματα που σχετίζονται με δεσμεύσεις των εθνικών νόμων και των περιφερειακών νόμων και πάνω από όλα, όπως σημειώσατε, ο καταναλωτής πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Υποστηρίξατε με μεγάλη συνέπεια ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά και στο διασυνοριακό εμπόριο αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα τα οποία πρέπει να θέσουμε, δεδομένου ότι διαφορετικά οι καταναλωτές στερούνται το δικαίωμα της πρόσβασης και τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και να εξασκούν την επιλογή τους διασυνοριακά. Πιστεύω πως αυτό παραμένει στο επίκεντρο όσων συζητάμε σήμερα.

Πάνω από όλα, πιστεύω πως έχει σημασία ο χρονισμός και η πολυπλοκότητα των λύσεων, διότι έχετε προτείνει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, αλλά είναι σαφές ότι οι λύσεις που πιθανώς να απαιτούν κάποιους νέους δικαστικούς μηχανισμούς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα χρειαστούν οπωσδήποτε περισσότερο χρόνο και πιθανώς να αποδειχτούν περισσότερο επίμαχες από το να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα εναλλακτικά μέτρα επίλυσης διαφορών ή ακόμα από το να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μέτρα για τη συνεργασία των καταναλωτών. Πιστεύω ότι όλοι μας σε αυτήν την επιτροπή θυμόμαστε ότι στην πραγματικότητα η αυξημένη συνεργασία σχετικά με τους καταναλωτές ήταν μια άποψη η οποία προτάθηκε από την επιτροπή μας στο τελευταίο Κοινοβούλιο και θα θέλαμε να τη δούμε να γίνεται περισσότερο αποτελεσματική. Πιστεύω ότι υπάρχει εδώ ένα όχημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει στους καταναλωτές το είδος της προσφυγής που αναζητάμε, όχι μόνο σε συλλογικές απαιτήσεις αλλά για τον περισσότερο αποτελεσματικό χειρισμό των διασυνοριακών απαιτήσεων. Εάν μπορέσουμε να προσδώσουμε εδώ την αίσθηση της προτεραιότητας και το χρονισμό και την ταχύτητα για τη γρήγορη ανεύρεση των καλύτερων λύσεων, θα είναι πιστεύω ο κατάλληλος τρόπος για προχωρήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της ομάδας PSE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ που συμπεριλάβατε τη Σοσιαλιστική Ομάδα στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτημα, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολίτες.

Έχω εδώ το κινητό μου. Ακούω από πολλούς νέους ανθρώπους Ότι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα διότι, εξαιτίας κάποιας σύμβασης στην οποία συναίνεσαν χωρίς τη θέλησή τους – για ήχους κλήσης για παράδειγμα – τους αφαιρείται κάθε μήνα κάποιο ποσό και για πέντε, έξι, επτά, οχτώ μήνες. Κανείς δεν πηγαίνει στο δικαστήριο για 5 Ευρώ, αλλά αν έχουν το ίδιο πρόβλημα ένα εκατομμύριο πολίτες και κάποια επιχείρηση εισπράττει χωρίς λόγο 5 εκατομμύρια Ευρώ, τότε πρόκειται για περίπτωση αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπεριφέρονται σωστά. Για αυτόν το λόγο πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα.

Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό για τον κόσμο, για τους νέους ανθρώπους, για τους γονείς που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα, να τους παρασχεθούν νομικά όργανα που θα ενισχύσουν πραγματικά τη θέση τους. Σε μια εποχή που η Ευρώπη αναπτύσσεται από κοινού, όταν ο κόσμος ψωνίζει από το Internet, είναι σημαντικό να καταστήσουμε αυτά τα όργανα διασυνοριακά, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα. Για αυτόν το λόγο, κατά την άποψη της ομάδας μου, είναι ακριβώς η ομαδική ενέργεια που παρέχεται από αυτά τα όργανα που θα πρέπει να εξεταστεί επακριβώς προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, όπως αναφέρατε και εσείς κ. Επίτροπε, πρέπει να σχεδιάσουμε αυτά τα όργανα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγουμε να παρεισφρήσουν οι ακρότητες που παρατηρούνται στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, και να τα προσαρμόσουμε στο δικό μας νομικό σύστημα. Πρέπει να εργαστούμε επάνω σε αυτό και θα θέλαμε να το επιδιώξουμε μέσα στους επόμενους μήνες.

Κυρία Επίτροπε, γνωρίζετε ότι σε σχέση με αυτό το ζήτημα είμαστε στο πλευρό σας. Όταν πρόκειται για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών, εμείς, οι Σοσιαλδημοκράτες θα συμμετέχουμε πάντα.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συνεισφέρω σε αυτήν τη συζήτηση. Είμαι ευχαριστημένος κυρία Kuneva, που κατ’ απαίτηση της Ομάδας http://www.epp-ed.eu υπήρξατε καταλυτική στο να ληφθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού η απόφαση που σχετίζεται με τη συλλογική προσφυγή, η οποία αρχικά σχεδίαζε να ρυθμίσει το θέμα σύμφωνα με την πρακτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας μια οριζόντια προσέγγιση και να αντιμετωπίσει ουσιαστικά όλους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ίσους – τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τους επιχειρηματίες. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, το οποίο θέλουμε να υποστηρίξουμε με πολύ εποικοδομητικό και θετικό τρόπο.

Γνωρίζουμε ότι σε πολλές μεμονωμένες περιπτώσεις, φυσικά, μια Κοινοτική απαίτηση για την επιβολή συλλογικών δικαιωμάτων φαίνεται να είναι πιο επιτυχημένη από την μεμονωμένη επιβολή. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι ο καλύτερος τρόπος επιλογής συλλογικών ενεργειών που προστατεύουν καλύτερα τον καταναλωτή δεν είναι η συλλογική προσφυγή, αλλά η δημόσια επιβολή αυτών των απαιτήσεων, για παράδειγμα μέσω μιας απαίτησης εξαίρεσης όπως στο Γερμανικό Νόμο κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, διότι οι μεμονωμένοι καταναλωτές θα το σκεφτούν πολύ να καταθέσουν μια συλλογική αγωγή με κάποιον δικηγόρο για 4,99 Ευρώ ή κατά πόσον θα ήταν περισσότερο χρήσιμο εάν αυτές οι απαιτήσεις παρακολουθούνταν συνεχώς σε δημόσιο επίπεδο από κάποιον διαμεσολαβητή και επιβάλλονταν με τα κατάλληλα μέσα. Συνεπώς, σε σχέση με το ερώτημα για πώς θα συνδεθούν αυτά τα δύο στοιχεία, πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, καθώς οι καταναλωτές συχνά δεν διαθέτουν το χρόνο να απευθυνθούν σε δικηγόρο, αλλά αντιθέτως θέλουν να βρουν γρήγορα και εύκολα βοήθεια.

Το δεύτερο σημείο το οποίο θεωρώ σημαντικό – και πάλι εδώ η Γενική σας Διεύθυνση έχει κάνει πολύ καλή δουλειά – είναι ότι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ήταν μια συζήτηση στη Βαυαρική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, όταν σε απάντηση στην ερώτηση κατά πόσο, χρησιμοποιώντας Ευρωπαϊκά νομικά μέσα, μπορούμε όντως να αποκλείσουμε τον τύπο της συλλογικής προσφυγής που απαντάται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας εκπρόσωπος της Γενικής σας Διεύθυνσης απάντησε ξεκάθαρα "όχι δεν μπορούμε". Κατά τη γνώμη μου αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε εντελώς αυτό το μοντέλο. Πρέπει να συνεχίσουμε να το συζητάμε, αλλά με μεγάλη προσοχή και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στη συζήτηση τα κράτη μέλη και τις νομικές τους επιλογές, ούτως ώστε τελικά να επιτύχουμε αυτό που όλοι θέλουμε και αυτό είναι ένα πραγματικά Ευρωπαϊκό μοντέλο που θα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στους καταναλωτές και θα προστατεύει επίσης τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). –Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι αύριο 4.000 καταναλωτές θα πάνε στο Ανώτατο Δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο για να απαιτήσουν αποζημίωση λόγω σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων, εισαγωγή σε νοσοκομείο και θάνατο ως αποτέλεσμα της χρήσης κάποιου χημικού σε καναπέδες και είδη οικιακής χρήσης, το οποίο τώρα έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία, η Σουηδία και η Πολωνία έχουν αναφέρει παρόμοιες περιπτώσεις και βλάβες. Σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν δυνητικά πολλές χιλιάδες καταναλωτών οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες ως αποτέλεσμα αυτού του τοξικού χημικού.

Πιστεύω ότι οι πολίτες υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή παρέμβαση όταν έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει πραγματική βοήθεια στους καταναλωτές να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα. Πραγματική βοήθεια σε αυτήν την περίπτωση σημαίνει το να τους παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνουν δράση συλλογικά, όποτε αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες. Για αυτόν το λόγο η επιτροπή μας ξεκίνησε μια ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικά με πρόταση της Επιτροπής για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Λάβαμε πολλές απαντήσεις, πολλές από τις οποίες – από επιχειρήσεις και καταναλωτές – επεσήμαιναν την ανάγκη για αποτελεσματική πρόσβαση σε διασυνοριακά διορθωτικά μέτρα και προσφυγές.

Υπάρχουν, πιστεύω, αρκετές περιπτώσεις όπως η περίπτωση του τοξικού καναπέ με αρκετά σοβαρά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι απαιτείται μια σειρά επιλογών για συλλογική αγωγή, όχι μόνο για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη αλλά και για να αποθαρρύνονται οι παράνομες ή άδικες επιχειρηματικές πρακτικές. Φυσικά στην επιτροπή μας επιθυμούμε να έχουν οι καταναλωτές πρόσβαση σε φθηνά, προσιτά οικονομικά μέσα, όπως ADR (Εναλλακτική επίλυση των διαφορών) αλλά πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση αφορά κυρίως την εξεύρεση πρακτικών τρόπων για την παροχή πραγματικής βοήθειας στους καταναλωτές και τους πολίτες μας, για να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται δίκαια, ότι θα έχουν πραγματική δυνατότητα διεκδίκησης και πραγματικά διορθωτικά μέτρα.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι και εμείς, κατά βάση, καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτήν την Πράσινη Βίβλο.

Όπως ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ένα "μαζικό" φαινόμενο, όπου σχετικά μικρές απώλειες αφορούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι μεμονωμένες απώλειες είναι μικρές, αλλά αν συνυπολογιστούν όλες μαζί, το συνολικό ποσό είναι μεγάλο. Χρειαζόμαστε ένα όργανο που θα χειριστεί αυτό το πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου, είναι σωστό να σκεφτούμε κάτι τέτοιο.

Κοιτάζοντας τη θετική πλευρά, επίσης καλωσορίζω θερμά, το γεγονός ότι, σε αυτήν την Πράσινη Βίβλο, η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, έχει επίσης εστιάσει στο ζήτημα των μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών. Αυτό διαφέρει πολύ από τη Λευκή Βίβλο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, η οποία επίσης συζήτησε σε αυτό το Κοινοβούλιο εχθές και η οποία έχει ως τώρα αγνοήσει πλήρως την πιθανότητα για μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Πιστεύω ότι η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών έχει προχωρήσει περισσότερο με τη δική της Πράσινη Βίβλο από ότι τα μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Ωστόσο θα ήθελα να αποσαφηνίσω δύο πράγματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να θεωρηθούν κρίσιμα σχόλια. Σε λίγα λεπτά, το μεσημέρι, το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την έκθεσή μου σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Με μεγάλη πλειοψηφία σε αυτό το Κοινοβούλιο θα απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιλέξει μια οριζόντια προσέγγιση στον χειρισμό αυτού του θέματος.

Δεν πρέπει να καταλήξουμε να έχουμε τομεακά όργανα: ένα για τον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, ένα για τον τομέα της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, ένα άλλο για την κεφαλαιαγορά, ίσως άλλο ένα για το περιβάλλον, ίσως ακόμα ένα για τις κοινωνικές υποθέσεις, τα οποία θα αντικρούουν το ένα το άλλο και θα καταχρώνται τα νομικά συστήματα των κρατών μελών, οδηγώντας τελικά σε νομική σύγχυση την οποία δεν μπορεί να χειριστεί κανένας επαγγελματίας. Έχουμε δει συχνά τέτοια παραδείγματα στο παρελθόν. Θυμάμαι τη συζήτηση σχετικά με την Οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα, την οποία επίσης συνδυάσαμε αργότερα σε ένα μοναδικό όργανο καθώς δεν ήταν δυνατή η διαχείριση με τέτοιον κατακερματισμό. Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να ξανακάνει το ίδιο σφάλμα σε αυτήν την περίπτωση. Θα πρέπει εξ αρχής να υποστηρίξει μια οριζόντια προσέγγιση. Αυτή είναι η σαφής θέση του Κοινοβουλίου, πράγμα που θα καταστεί εμφανές σε λίγα λεπτά.

Ένα τελευταίο σημείο: καλωσορίζω ιδιαιτέρως το γεγονός ότι έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θέλουμε μια βιομηχανία προσφυγών βασιζόμενη στο Αμερικανικό μοντέλο με τζίρο 240 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο από την οποία τελικά επωφελούνται μόνο οι δικηγόροι ενώ οι καταναλωτές δεν κερδίζουν απολύτως τίποτα. Θέλουμε το πραγματικό κράτος δικαίου στην Ευρώπη και θέλουμε να διατηρήσουμε το παραδοσιακό μας σύστημα και την αντίληψή μας για το νόμο.

 
  
MPphoto
 

  Martí Grau i Segú (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, σε μια αγορά χωρίς σύνορα όπως είναι η Ευρώπη, είναι σημαντικό, παράλληλα με τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, να διασφαλίσουμε με τον ίδιο ζήλο τους καταναλωτές.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού αυτού του αιώνα, τα εμπόδια στις συναλλαγές καταρρίπτονται για τα προϊόντα, αλλά σε μεγάλο μέρος εξακολουθούν να παραμένουν για τους καταναλωτές.

Καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές συχνά δεν καταγγέλλονται από τους καταναλωτές ή από οργανώσεις καταναλωτών εξαιτίας μιας γενικότερης αντίληψης ότι η επίτευξη αποζημίωσης είναι δύσκολη.

Η συλλογική προσφυγή είναι πιο αποτελεσματική όταν επηρεάζονται πολλοί άνθρωποι και προσφέρει πολύ καλύτερες πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας αποζημίωσης. Λόγω της διασυνοριακής φύσης μεγάλου μέρους των οικονομικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το δικαίωμα για συλλογική δράση δεν είναι δυνατό να περιοριστεί σε εθνικά όρια.

Χρειαζόμαστε μια πραγματική πρωτοβουλία που θα εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και η οποία θα πρέπει να επιφέρει ένα βαθμό εναρμόνισης ή ευθυγράμμισης μεταξύ των υπαρχόντων εθνικών συστημάτων προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Το μοντέλο που θα επιλεχθεί θα πρέπει να έχει ως στόχο την εύκολη πρόσβαση του καταναλωτή στο σύστημα και την αποφυγή υπερβολικών εξόδων και γραφειοκρατίας.

Συνεπώς, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, δεδομένου ότι προσφέρουν περισσότερη ευελιξία, καθώς και απλουστευμένες και λιγότερο δαπανηρές νομικές διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει γενικότερη συναίνεση σε αυτό το Κοινοβούλιο ότι πρέπει να παρέχουμε καλύτερη προστασία για τους καταναλωτές, ειδικότερα στην περίπτωση όπου μικρές απώλειες για μεμονωμένα άτομα, σε μεγάλους αριθμούς αυτές οι απώλειες δημιουργούν πρόβλημα, διότι δεν διαφαίνεται καμία πιθανότητα για κάποια ουσιαστική μεμονωμένη διεκδίκηση. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να οργανωθεί η προστασία των καταναλωτών και η βελτίωσή της; Από αυτήν την άποψη, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό – και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στην Επιτροπή για αυτό – να πούμε εσκεμμένα ότι θέλουμε να εξετάσουμε όλες τις εναλλακτικές και όλες τις πλευρές αυτού του πολύπλοκου ζητήματος και να αποφασίσουμε για τις λύσεις μόνο μετά από προσεκτική σκέψη.

Θα ήθελα να εξετάσω μία άποψη σε αυτό το πλαίσιο η οποία δεν έχει αναφερθεί ακόμα. Έχουμε ήδη δει – και στο μέλλον μπορεί να συμβαίνει ολοένα και πιο συχνά – ότι, για πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις και πολλούς συνδέσμους προστασίας του καταναλωτή, η πιθανότητα διοργάνωσης μαζικών διεκδικήσεων έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε διαφημιστικό υλικό. Αυτός ο κίνδυνος θα πρέπει να συμπεριληφθεί συνειδητά στην εξέτασή μας ώστε τελικά να μην καταλήξουμε να βοηθήσουμε εκείνους που δεν χρειάζονται βοήθεια και να αφήσουμε αβοήθητους εκείνους που χρειάζονται.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις χρήσιμες απόψεις σας. Κατά κάποιο τρόπο, γνωρίζω τις περισσότερες από αυτές καθώς έχουμε συζητήσει, σημείο προς σημείο, τα κυριότερα μέρη των ανησυχιών σας και τις ελπίδες σας σχετικά με την ύπαρξη συλλογικών προσφυγών στην Ευρώπη.

Θα ήθελα να επαναλάβω άλλη μία φορά ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας στο ότι δεν επιθυμούμε να εισαχθούν ενέργειες τύπου ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή νοοτροπία. Γνωρίζω ότι είναι μία από τις πλέον σημαντικές σας ανησυχίες. Όπως ανέφερε και η κ. McCarthy, εδώ πρόκειται για βλάβες. Αυτό συμβαίνει ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτά που συζητάμε και με ότι προτείνω ως μελλοντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σχετικά με αυτό, θα ήθελα να τονίσω τα ακόλουθα. Διερεύνηση για το αν υπάρχει πραγματική ανάγκη για συλλογικές προσφυγές: ναι, το κάνουμε αυτό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μετά την πράσινη βίβλο. Σεβασμός των συνταγματικών περιορισμών: ναι. Αποφυγή ενεργειών τύπου ΗΠΑ: ναι. Διασφάλιση ότι θα υπάρξει αποζημίωση για τις βλάβες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων του καταναλωτή, αλλά ταυτοχρόνως εξαιρουμένου κάθε στοιχείου ποινικής βλάβης: ναι, αυτός είναι ο στόχος μας. Αποθάρρυνση αδικαιολόγητων απαιτήσεων, όπως αναφέρθηκε από τον κ. Rack: ναι. Προώθηση προγραμμάτων εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών: φυσικά, καθώς κάτι τέτοιο είναι λιγότερο χρονοβόρο, πιο προσιτό και ευκολότερο και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις, ενώ επίσης λαμβάνει υπόψη την επικουρικότητα.

Με αυτά τα λίγα λόγια, θα ήθελα να πω ότι κατανοούμε πλήρως τις προκλήσεις και είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε ορθές προτάσεις, βήμα με βήμα, χτίζοντας τη συναίνεση και την κοινή αντιμετώπιση μαζί σας.

Αυτό που πραγματικά εκτιμώ σήμερα είναι ότι όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα και ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι πραγματικά μια καλή αρχή για το επόμενο στάδιο των συζητήσεων. Καθώς αυτή είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Lehne – την κοινή προσέγγιση, την οριζόντια προσέγγιση με την κ. Επίτροπο Kroes. Η κ. Επίτροπος Kroes και εγώ, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες μας, συνεργαζόμαστε πολύ στενά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι πρωτοβουλίες μας είναι συνεπείς και παράγουν συνεργίες.

Η αρχή της συνέπειας δεν αποκλείει απαραίτητα ότι συγκεκριμένες καταστάσεις απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις. Κάθε μία από τις δύο πρωτοβουλίες έχει ένα διακεκριμένο επίκεντρο. Ενώ η πράσινη βίβλος των καταναλωτών ασχολείται με την προσφυγή σε περιπτώσεις του νόμου προστασίας καταναλωτών, η λευκή βίβλος του ανταγωνισμού ασχολείται αποκλειστικά με παραβάσεις της νομοθεσίας ανταγωνισμού. Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο πρωτοβουλιών, είναι ότι ενώ το πράσινο βιβλίο των καταναλωτών καλύπτει μόνο τις προσφυγές από καταναλωτές, ο μηχανισμός προσφυγών που προτείνεται στη λευκή βίβλο ανταγωνισμού έχει σχεδιαστεί για να επωφεληθούν και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις.

Συνεπώς η πρόκλησή μου είναι να επιτευχθεί αποτελεσματική προσφυγή για τους καταναλωτές μας και έτσι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στην αγορά. Από προηγούμενες συζητήσεις, γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας υποστηρίζει στις προσπάθειές μας να επιτύχουμε αυτόν το στόχο. Επιτρέψτε μου να τονίσω πάλι ότι το Κοινοβούλιο, μαζί με τα κράτη μέλη και τους φορείς, θα πειστούν όχι μόνο για το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αλλά και για το γεγονός ότι πρέπει και μπορεί να βρεθεί μια αποτελεσματική και εξισορροπημένη λύση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την εποικοδομητική συζήτηση και τις πολύτιμες απόψεις σας και προσμένω να συνεργαστούμε σε αυτόν το φάκελο στη διάρκεια των επόμενων μηνών.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έχει κλείσει.

Γραπτές Δηλώσεις (άρθρο 142 του κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Lucian Hămbăşan (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Θα ήθελα να συγχαρώ τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση των μεθόδων τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές για να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους σε όλη την Ευρώπη. Οι επιλογές που παρουσιάζονται στην Πράσινη Βίβλο πρέπει να συζητηθούν με λεπτομέρεια. Ωστόσο, ένα πράγμα το οποίο είναι ήδη βέβαιο είναι ότι η επιλογή αρ. 4, η οποία θα εισήγαγε μια κατηγορία ενεργειών τύπου "εξαίρεσης", που θα προσέφερε στους οργανισμού καταναλωτών ένα μέρος των αποζημιώσεων, δεν είναι εφαρμόσιμη.

Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να εξετάσουμε έναν συνδυασμό των επιλογών 2 και 3. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εθνικών εκτελεστικών δημόσιων αρχών οι οποίες θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες για να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στις περιπτώσεις διεθνών απαιτήσεων (εξωτερικό). Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάσουμε εναλλακτικούς μηχανισμούς για την επίλυση υπαρχουσών διαφορών και, εφόσον είναι απαραίτητο, να εισαγάγουμε έναν νέο μηχανισμό που θα επιτρέπει την πιο αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ακόμα και εκτός δικαστηρίων.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντας ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εγκρίνουμε μια οριζόντια προσέγγιση σχετικά με το μηχανισμό συλλογικών προσφυγών, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τον κατακερματισμό της εθνικής νομοθεσίας και εδραιώνοντας ένα μοναδικό, κοινό όργανο για όλα τα κράτη μέλη.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 π.μ. και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 

4. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, ένα σύντομο σχόλιο, όσο οι Βουλευτές να επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Αλλάξαμε τους κανόνες της διαδικασίας διότι χανόταν πολύς χρόνος σε απρόσφορες συζητήσεις και αποφασίσαμε να μην γίνει συζήτηση σχετικά με την έκθεση Auken. Χάσαμε ένα ημίωρο μην κάνοντας τίποτα, ενώ θα μπορούσαμε να το έχουμε χρησιμοποιήσει καλύτερα συζητώντας ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το σχόλιό σας θα μεταφερθεί στα αρμόδια σώματα.

 

4.1. Λευκή Βίβλος σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ (A6-0123/2009, Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)

4.2. Διανομή τροφίμων στους απόρους (τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ") (A6-0091/2009, Czesław Adam Siekierski) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, εισηγητής. (PL) Κύριε Πρόεδρε, με την ψήφιση της σημερινής έκθεσης σχετικά με το πρόγραμμα της διανομής τροφίμων στους άπορους της Κοινότητας θα στείλουμε ένα θετικό μήνυμα στους πολίτες μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τους άπορους και τους φτωχότερους πολίτες της Κοινότητας με δωρεάν τρόφιμα. Το πρόγραμμα της διανομής τροφίμων, όπως τα προγράμματα «Φρούτα για τα Σχολεία» και «Γάλα για τα Σχολεία», αλλάζει τη στάση απέναντι στην ΕΕ και εξαιτίας αυτού η ΕΕ γίνεται φιλικότερη και έρχεται πιο κοντά σε δύο σημαντικές κοινωνικές ομάδες – τους άπορους και τους νέους. Για αυτόν το λόγο ζητώ ψήφο υπέρ αυτής της έκθεσης. Με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους και τα προβλήματά τους.

(Χειροκροτήματα)

 

4.3. σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας (A6-0131/2009, Sajjad Karim) (ψηφοφορία)

4.4. Κοινωνική ευθύνη των υπεργολαβικών επιχειρήσεων στις αλυσίδες παραγωγής (A6-0065/2009, Lasse Lehtinen) (ψηφοφορία)

4.5. Τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη (A6-0094/2009, Katerina Batzeli) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Κατερίνα Μπατζελή, Εισηγήτρια. (EL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν υπήρχε δυνατότητα να συγκριθούν το ψήφισμα της έκθεσης της Επιτροπής Γεωργίας και το εναλλακτικό ψήφισμα των 40 μελών και του ALDE. Θα μπορούσε να διαπιστωθεί:

- πρώτον, ότι τροποποιούνται συνολικά 15 προτάσεις χωρίς να δίνουν ένα μήνυμα·

- δεύτερον, ότι πέρα του ποσοτικού υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα όπου η εναλλακτική πρόταση διαγράφει κάθε αναφορά του ρόλου και της ευθύνης των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων λιανικής και χονδρικής πώλησης·

- τρίτον, ότι αυτοαναιρείται η γραπτή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις 439 υπογραφές συναδέλφων που θέλουν τον έλεγχο και τη σωστή λειτουργία των υπερκαταστημάτων, και

- τέταρτον, ότι διαγράφεται ή εξωραΐζεται κάθε πολιτική αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ φτάνει ακόμα και στην άρνηση της σύστασης δημιουργίας πανευρωπαϊκής δράσης δεδομένων για τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες και καταναλωτές.

Σκοπός της Επιτροπής Γεωργίας, αλλά και της ομάδας υψηλού επιπέδου, είναι να εξεταστούν οι πρακτικές του ανταγωνισμού και η διαφάνεια της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τροφίμων. Σήμερα όλοι κρινόμαστε.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, σε κάθε περίπτωση προκαλεί έκπληξη αυτή η δήλωση.

Ήθελα απλά να αναφέρω στους συναδέλφους μου Βουλευτές ότι είμαι μία από τους συντάκτες του εναλλακτικού ψηφίσματος. Βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στη Σοβιετική Ένωση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Είμαι βέβαιος κ. Lulling, ότι αυτή λεπτομέρεια δεν έχει διαφύγει των μελών αυτού του Κοινοβουλίου, αλλά παραχώρησα το βήμα στην εισηγήτριά μας διότι δεν είχε την ευκαιρία να μιλήσει κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Όπως γνωρίζετε, δικαιούται δύο λεπτά ομιλίας, οπότε για δύο λεπτά ο εισηγητής έχει απόλυτη ελευθερία. Αυτό σεβαστήκαμε.

 

4.6. O αντίκτυπος της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν (A6-0082/2009, Margrete Auken) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πληροφορήσω το Κοινοβούλιο ότι, για λόγους αρχής, θα ήθελα να αποσύρω το όνομά μου από την εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας σχετικά με την έκθεση Auken. Επιπλέον, μετά από πέντε χρόνια εργασίας επάνω σε αυτό το ζήτημα, θα ήθελα να πληροφορήσω τους Βουλευτές ότι θα καταψηφίσω και τις δύο εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος και θα υπερψηφίσω την έκθεση Auken.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, εισηγήτρια. (DA) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολίτες της ΕΕ, αυτή έκθεση είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης εργασίας της Επιτροπής Αναφορών, με τη συμμετοχή Βουλευτών από όλες τις πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική εργασία τους. Ως εισηγητής γνωμοδότησης της επιτροπής, προσωπικά υπήρξα απόλυτα αφοσιωμένη σε αυτό το ζήτημα. Φυσικά, είχε τεράστια επίδραση στις ζωές δεκάδων χιλιάδων πολιτών της ΕΕ που ζουν στην Ισπανία και επηρέασε και την ισπανική ύπαιθρο και την ισπανική οικονομία. Η έκθεση έχει τώρα εγκριθεί από την επιτροπή αφού ψηφίστηκε από πλειοψηφία των δύο τρίτων. Πρόκειται για ένα πλήρες κείμενο που διαφοροποιεί μεταξύ των πολλών διαφορετικών απόψεων της ισπανικής αστικοποίησης.

Υπάρχει το πρόβλημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, που συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στην νόμιμα αποκτηθείσα περιουσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη δεσμευτεί να σέβεται αυτά τα δικαιώματα και όλα τα κράτη μέλη δεσμεύονται από αυτά. Υπάρχει το πρόβλημα της καταστροφικής επίδρασης της εκτεταμένης αστικοποίησης στο περιβάλλον, ειδικότερα σε παράκτιες περιοχές και στα νησιά της Ισπανίας, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως γύρω από τη Μαδρίτη. Υπάρχει το πρόβλημα της αναβίωσης του ισπανικού νόμου του 1988 για τις παράκτιες περιοχές, που τώρα ξαφνικά δεν αναγνωρίζει σε πολλούς ανθρώπους το δικαίωμα να κατοικήσουν στα σπίτια τους – και σε ορισμένες περιπτώσεις είχε σαν αποτέλεσμα ακόμα και την κατεδάφιση αυτών των σπιτιών. Μετά υπάρχει το πρόβλημα των συνεπειών των χιλιάδων υποτιθέμενα παράνομων οικιών που οικοδομήθηκαν με την έγκριση των δήμων αλλά στη συνέχεια ανακηρύχτηκαν παράνομα, όπου ο αθώος αγοραστής γίνεται το θύμα των διεφθαρμένων πρακτικών αστικοποίησης. Τέλος, υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης νομικής βεβαιότητας και της κατάλληλης αποζημίωσης για τα θύματα των σκανδάλων ιδιοκτησίας.

Δεν έχω αμφιβολία για το ποιος έχει την ευθύνη για αυτές τις εκτεταμένες παρανομίες και λυπάμαι που αυτές οι παραβάσεις από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές έχουν υπονομεύσει τις απόπειρες πολλών άλλων για τη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης, όπου μια υγιής οικονομία βαδίζει χέρι με χέρι με σεβασμό για το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Η έκθεση αξίζει μια ορθή συζήτηση όπου όλες οι απόψεις μπορούν να ακουστούν. Είναι απαράδεκτο το ότι οι νέοι μας κανονισμοί το απαγορεύουν. Αυτοί οι κανονισμοί πρέπει να τροποποιηθούν όσο το δυνατό συντομότερα, ειδικά όταν πρόκειται για εκθέσεις που αφορούν καταγγελίες Ευρωπαίων πολιτών. Σας ζητώ να απορρίψετε τα δύο εναλλακτικά ψηφίσματα. Παρόλο που βασίζονται στην έκθεσή μου, δεν είναι αμερόληπτα. Δεν αντικατοπτρίζουν τις λεπτομερείς και τεκμηριωμένες εκτιμήσεις τις οποίες ψήφισε η επιτροπή.

 

4.7. Η κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων την επαύριο των εκλογών στις ΗΠΑ (A6-0114/2009, Francisco José Millán Mon) (ψηφοφορία)

4.8. Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το Άρθρο 170(4), ζητώ εξ ονόματος της Ομάδας http://www.epp-ed.eu, να αναβληθεί η τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα και την έκθεση μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας.

Κατέστη σαφές στη χτεσινή συζήτηση ότι η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο θα ήταν σε θέση να συμφωνήσει με την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας, ακόμα και αν δεν το κάνουν με ευχαρίστηση. Πολλοί Βουλευτές ελπίζουν πως, μετά από χρόνια πλήρους αδιεξόδου, η συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα για μια νέα ποιότητα διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουρκμενιστάν. Ωστόσο, για την πλειοψηφία των Βουλευτών είναι σημαντικό να μην χαριστούμε στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ως Κοινοβούλιο, χρειαζόμαστε εγγυήσεις από την Επιτροπή και το Συμβούλιο πως, εάν η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθήσει να επιδεινώνεται, με αίτηση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να συζητηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο της αναστολής τη συμφωνίας. Εχθές, δυστυχώς, η Επιτροπή συμφώνησε σε αυτό υπό όρους και το Συμβούλιο διαφώνησε πλήρως με αυτήν την απαίτηση. Για αυτό τον λόγο ζητώ εξ ονόματος της ομάδας μου, να αναβληθούν και οι δύο τελικές ψηφοφορίες έως ότου έχουμε τις αντίστοιχες δεσμεύσεις από το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σύμφωνα με το Άρθρο 170(4) του Κανονισμού, ήταν μια πολιτική ομάδα αυτή που μόλις μίλησε. Ο κανονισμός δίνει το δικαίωμα σε κάποιον ομιλητή να μιλήσει υπέρ ή κατά.

 
  
MPphoto
 

  Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφό μας κ. Caspary, ότι θα πρέπει να αναβάλλουμε όχι μόνο την τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα αλλά και την ψηφοφορία για την έκθεσή του – την έκθεση συμφωνίας – επειδή ήταν σαφές στη χθεσινή συζήτηση ότι ειδικά το Συμβούλιο δεν ήταν διατεθειμένο να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ικανοποιητικές ευκαιρίες και τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ουσιαστικά την κατάσταση στο Τουρκμενιστάν και να έχει κάποια επιρροή στην κατάσταση εκεί βάσει μιας τέτοιας συμφωνίας. Εφόσον δεν λαμβάνουμε ικανοποιητικές εγγυήσεις, υποστηρίζουμε και εμείς την πρόταση του κ. Caspary για αναβολή αυτών των ψηφοφοριών.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα θέσω την αίτηση για αναβολή σε ψηφοφορία.

(Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναβάλλει την τελική ψηφοφορία)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, το αίτημα ήταν για αναβολή μόνο των τελικών ψηφοφοριών, όχι για την ψηφοφορία σχετικά με τις τροποποιήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Εμείς στις υπηρεσίες δεν γνωρίζαμε αυτήν την πληροφορία. Μόνο η τελική ψηφοφορία θα αναβληθεί λοιπόν. Θα ήθελα να τονίσω ότι θα ψηφίσουμε πρώτα για τις τροποποιήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, το αίτημά μου ήταν να αναβάλλουμε μόνο τις δύο τελικές ψηφοφορίες και να ψηφίσουμε για τις τροποποιήσεις ώστε να κάνουμε τις τελικές ψηφοφορίες σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις της ολομέλειας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Στην πραγματικότητα, οι υπηρεσίες δεν κατάλαβαν καθόλου κάτι τέτοιο, αλλά φυσικά θα ακολουθήσουμε αυτό που επιθυμεί ο εισηγητής μας.

Συνεπώς, αν έχω καταλάβει καλά, θα ψηφίσουμε για τις τροποποιήσεις της έκθεσης για το Τουρκμενιστάν, όχι της δικής σας έκθεσης. Μετά θα σταματήσουμε πριν από την τελική ψηφοφορία.

– Πριν από την ψηφοφορία για την Τροποποίηση 2

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, η εξαιρετική τροποποίηση που κατατέθηκε από την ομάδα μου και η οποία θα μας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βελτιωνόταν περισσότερο εάν αντικαθιστούσαμε τη φράση "την προοπτική υπογραφής της Συμφωνίας" με τη φράση "την προοπτική ολοκλήρωσης της διαδικασίας επικύρωσης της Συμφωνίας", που είναι η κατάλληλη φράση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Αυτό είναι ένα νομικό σημείο.

Μπορούν παρακαλώ να σηκωθούν οι Βουλευτές που αντιτίθενται;

Δεν βλέπω 40 Βουλευτές όρθιους. Οπότε θα συμπεριλάβουμε ό,τι είπε η κ. Flautre και θα καταγράψω ότι η παράγραφος τροποποιήθηκε προφορικά.

(Η προφορική τροποποίηση έγινε δεκτή)

 

4.9. Ενδιάμεση συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (A6-0085/2006, Daniel Caspary) (ψηφοφορία)
  

- Μετά την ψηφοφορία για την Τροποποίηση 1

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι κάνατε ψηφοφορία για την έκθεση Caspary και η τροποποίηση που κατέθεσε η ομάδα μου απορρίφθηκε. Εγώ ο ίδιος την καταψήφισα γιατί ήμουν στη λίστα ψηφοφορίας για την προηγούμενη έκθεση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε πάλι για την έκθεση Caspary, για την οποία υπήρχε μόνο μία τροποποίηση και μετά να μην προχωρήσουμε στην τελική ψηφοφορία.

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το αίτημα του κ. Goebbels να ξαναγίνει η ψηφοφορία)

 

4.10. Ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο (A6-0103/2009, Stavros Lambrinidis) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων σε όλους για την υποστήριξή τους. Υπάρχει όμως ένα σημείο σύγχυσης για εμένα. Η προφορική τροποποίηση είναι στη λίστα ψηφοφορίας αλλά κανείς δεν την υποστήριξε. Αυτό σημαίνει ότι απορρίφθηκε και δεν τέθηκε καθόλου σε ψηφοφορία; Έχω καταλάβει σωστά;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, εάν πρόκειται να ψηφιστεί μια προφορική τροποποίηση, πρέπει να εκφραστεί προφορικά, που δεν έγινε σε αυτήν την περίπτωση, παρά το ότι το ζήτησα. Συνεπώς έχετε καταλάβει πολύ σωστά.

 

4.11. Ασφαλής και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ψηφοφορία έληξε.

 

5. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Στα 22 χρόνια της ύπαρξής του, το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους άπορους τη Κοινότητας έχει συντελέσει στην υλοποίηση δύο κύριων στόχων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Βοηθά στη σταθεροποίηση των αγορών μειώνοντας τα αποθέματα παρέμβασης και εξασφαλίζει την απαραίτητη προμήθεια τροφίμων για τους άπορους κατοίκους της ΕΕ. Για αυτόν το λόγο ψήφισα υπέρ της έκθεσης διαβούλευσης του κ. Siekierski σχετικά με το νέο πρόγραμμα παροχής τροφίμων στους απόρους, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή.

Το 2009 αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριλάβει ένα ποσό τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων Ευρώ, με πρόσθετους πόρους από τα κράτη μέλη τα οποία έχουν οριστεί να συγχρηματοδοτήσουν. Κύριε Πρόεδρε, όπως ο πατέρας σας και η μητέρας σας παρακολουθούν την ψηφοφορία σήμερα, έχουμε εδώ επίσης κάποιους επισκέπτες από τις περιοχές Prešov και Nitra στη Σλοβακία και θα ήθελα να τους καλωσορίσω στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Czesław Siekierski και του ψηφίσματός μας σχετικά με τη διανομή τροφίμων στους άπορους της Κοινότητας.

Η έκθεση και το ψήφισμα έχουν μεγάλη σπουδαιότητα στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής κρίσης και οικονομικής ύφεσης. Η αυξανόμενη φτώχεια στην ΕΕ – όταν σε ορισμένες χώρες η φτώχεια επηρεάζει περίπου το 20% του πληθυσμού – δείχνει καθαρά πως η ανάγκη για βοήθεια με τρόφιμα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Υπό τις παρούσες συνθήκες υποστηρίζω πλήρως τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι το πρόγραμμα διανομής τροφίμων της ΕΕ, το οποίο διαθέτει περίπου μισό δισεκατομμύριο Ευρώ με σκοπό την εξάλειψη του υποσιτισμού και της φτώχειας στην ΕΕ, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί πλήρως από την Κοινότητα. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαιτέρως τη σημασία της πρότασης της Επιτροπής για βελτίωση της δομής επιλογής των τροφίμων που παρέχονται με το πρόγραμμα. Τα τρόφιμα θα πρέπει να επιλέγονται από τις αρχές των κρατών μελών και να διανέμονται σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Κύριε Πρόεδρε, η διανομή τροφίμων είναι σημαντικό καθήκον και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να διασφαλίσουμε ότι κανένα άτομο και ειδικά ένα παιδί, δεν θα πηγαίνει για ύπνο πεινασμένο.

Απείχα από την ψηφοφορία για αυτήν την έκθεση, ωστόσο, διότι θεωρώ ότι οι αλλαγές στο πρόγραμμα δεν έχουν νόημα. Το να έχουμε μια ΚΓΠ για την αγορά τροφίμων από τρίτες χώρες – των οποίων οι κάτοικοι είναι ήδη πεινασμένοι – για να ταΐσουμε τους πεινασμένους μας ενώ άλλες ΚΓΠ απαγορεύουν στους αγρότες μας να καλλιεργήσουν αρκετά τρόφιμα για να ταΐσουν τους πεινασμένους της Ευρώπης, απλά δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να ταΐσουμε τους άπορους, ειδικά στην οικονομική κρίση και θα υποστηρίξω αλλαγές στο πρόγραμμα που θα επιτύχουν αυτόν το στόχο.

 
  
  

- Έκθεση: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά των τριών εναλλακτικών ψηφισμάτων, καθώς θεωρώ ότι τα πλαστά προϊόντα αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να προσπαθήσουμε να παρέχουμε στους Ευρωπαίους την καλύτερη δυνατή προστασία απέναντι στην εισαγωγή τέτοιων προϊόντων. Οι Ευρωπαίοι τελωνιακοί πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τα πλοία από λιμάνια της Ινδίας με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση – εννοώντας με αυτό ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται στα λιμάνια της Ινδίας.

Επίσης θεωρώ λυπηρό ότι όταν γίνεται αναφορά στο Κοινοβούλιο στις σοβαρές τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν γίνει, η φράση που χρησιμοποιείται είναι "πολιτικές ομάδες", ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω ομάδες είναι Ισλαμιστικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Νομίζω ότι ήθελε να μιλήσει ο κ. Tannock. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω τον κανονισμό. Δεν είναι το ίδιο με τη διαδικασία έκτακτων παρεμβάσεων. Πρέπει να εγγραφείτε πριν ξεκινήσουν οι αιτιολογήσεις ψήφου, αλλά θα είμαι ελαστικός.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, δεν το γνώριζα αυτό – νόμιζα ότι μπορεί κανείς απλώς να κάνει νόημα την κατάλληλη στιγμή.

Αυτή η έκθεση είχε τις βάσεις για να αποτελέσει μια σπουδαία έκθεση. Συνέταξα τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Ινδία είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. Αυτήν τη στιγμή βγαίνει από πολλές δεκαετίες προστατευτισμού, ακολουθώντας το ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο. Επιβιώνει της οικονομικής κρίσης αρκετά δυναμικά. Θα ήταν σπουδαίο να είχε επιτευχθεί μια ευρεία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι επίσης μια πολύ μεγάλη δημοκρατική πολιτεία, ενώ επίσης θα αποτελούσε άλλο ένα πλήγμα για εκείνους που θεωρούν ότι ο προστατευτισμός αποτελεί τη μελλοντική κατεύθυνση στο παγκόσμιο εμπόριο.

Συνεπώς με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η έκθεση τροποποιήθηκε κατά τέτοιον τρόπο από τους Σοσιαλιστές ώστε να γίνει άγευστη και απαράδεκτη για όσους από εμάς υποστηρίζουν το ελεύθερο εμπόριο. Η Ινδία επίσης λυπάται για αυτό: η Κυβέρνηση της Ινδίας είχε εναποθέσει αρκετά πολιτικά κεφάλαια στην ιδέα έγκρισης αυτής της συμφωνίας με τρόπο που θα ήταν ευνοϊκός για την Ινδία και για την Ευρώπη. Συνεπώς, δυστυχώς αναγκαστήκαμε να την καταψηφίσουμε.

 
  
  

- Έκθεση: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, απευθύνω έναν θερμό χαιρετισμό στους γονείς σας, που παρίστανται σήμερα. Θα ήθελα να ήταν εδώ και οι δικοί μου γονείς αλλά αυτό δεν είναι πια δυνατόν.

Μόλις ψηφίσαμε την έκθεση Lehtinen. Αυτό είναι ένα βασικό βήμα σε σχέση με τις νομικές μας διαδικασίες και ειλικρινά ελπίζω ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της το Κοινοβούλιο σχετικά με αυτές. Πραγματικά, γνωρίζουμε καλά ότι, σε ολόκληρο τον κόσμο, η ανάπτυξη τεχνικών και οργανισμών ενέχει έναν αυξανόμενο αριθμό υπεργολάβων. Έχοντας αυτό υπόψη, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεών μας πρέπει να προστατεύονται καλύτερα και οι επιχειρήσεις υπεργολαβίας οι ίδιες θα πρέπει να λειτουργούν επί ίσοις όροις, έτσι ώστε να έχουμε μια οικονομία που θα λειτουργεί με φυσική αρμονία.

Για αυτόν το λόγο, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ειλικρινά ελπίζω ότι η Επιτροπή και οι αρμόδιες υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος, θα υλοποιήσουν την έκθεση πρωτοβουλίας μας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να φροντίσουμε καλύτερα για τους εργαζομένους από τη μία πλευρά και για την ισορροπία μεταξύ των επιχειρήσεων υπεργολαβιών από την άλλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ καλωσορίζω το γεγονός ότι με το εναλλακτικό ψήφισμα επιτύχαμε να αναθέσουμε στην Επιτροπή το έργο της υποβολής μιας οδηγίας σχετικά με την ευθύνη των γενικών εργολαβιών στην Ευρώπη. Η βάση του ψηφίσματος ήταν η έκθεση Lehtinen και συνεπώς μεγάλο μέρος της εργασίας της επιτροπής και των Ομάδων, της Ομάδας http://alde.europarl.europa.eu, της http://www.socialistgroup.eu και της δικής μας, της http://www.greens-efa.org, έχει ενσωματωθεί σε αυτήν την απόφαση. Το πόσο σημαντικό είναι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι υπάρχει φτηνή εργασία σε εργοτάξια κατασκευών σε ολόκληρη την Ευρώπη και ακόμα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, όπως δείχνει το παράδειγμα του φινλανδικού πυρηνικού εργοστασίου, όπου οι προδιαγραφές ασφαλείας δεν τηρήθηκαν από τους υπεργολάβους.

Για αυτό χρειαζόμαστε επειγόντως μια Ευρωπαϊκή οδηγία, δεδομένου ότι οι νόμοι στα οχτώ κράτη μέλη που διαθέτουν γενική ευθύνη υπεργολαβίας, παρόλο που είναι πολύ αποτελεσματικοί, σταματούν στα εθνικά σύνορα. Εάν η τρέχουσα Επιτροπή δεν εκδώσει μια τέτοια οδηγία, εμείς οι Πράσινοι είμαστε αποφασισμένοι να το θέσουμε ως θέμα αρχής όταν η νέα Επιτροπή αναλάβει τα καθήκοντά της, καθώς θέλουμε ασφάλεια για τους πολίτες και ελάχιστες απαιτήσεις για τους εργαζομένους. Αυτό είναι δυνατό μόνο μέσω ενός Ευρωπαϊκού θεσμοθετημένου κανονισμού, ένα πρόγραμμα ευθύνης για τις γενικές εργολαβίες. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα συμμορφωθεί με το αίτημά μας και θα υποβάλλει μια οδηγία. Διαφορετικά, πρέπει να αναρωτηθούμε αν αξίζει ακόμα να παραμένει στα καθήκοντά της.

 
  
  

- Έκθεση: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταψήφισα την έκθεση της κ. Μπατζελή. Κατά τη γνώμη μου, αμφισβητεί ορισμένες από τις θεμελιώδης έννοιες του οικονομικού μας συστήματος, όπως τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τις βασικές αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Είναι σαφές ότι πρέπει να αναζητηθούν κατάλληλα μέτρα για τη σταθεροποίηση των τιμών των τροφίμων προκειμένου να διασφαλιστεί αειφόρος αγροτική παραγωγή. Οι πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό πρέπει να σταματήσουν. Ωστόσο, μια βάση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ με τιμές αναφοράς για προϊόντα και δεδομένα εισόδου θα επιφέρει μεγαλύτερη γραφειοκρατία και υποχρεώσεις αναφοράς, το κόστος των οποίων θα περάσει στους παραγωγούς και στους καταναλωτές. Το αποτέλεσμα θα ήταν υψηλότερες τελικές τιμές για τους καταναλωτές και χαμηλότερες τιμές για τους παραγωγούς.

Ολοκληρωτική διαφάνεια για όλες τους παράγοντες κόστους των επιχειρήσεων, όπως αμοιβές, ενεργειακό κόστος, τιμές αγοράς και πώλησης και τα περιθώρια κέρδους θα οδηγήσει σε παρακολούθηση και διευθυντικότητα. Δεν είναι αυτοί οι στόχοι μιας κοινωνικής και ελεύθερης Ευρώπης. Η θέση των αγροτών στη διατροφική αλυσίδα μπορεί να ενδυναμωθεί μόνο με τη συνεργασία και τη συμπερίληψη κοινής ευθύνης.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω αυτήν την έκθεση ως χτύπημα στα γιγαντιαία σούπερ μάρκετ. Η Tesco, για παράδειγμα, ανακοίνωσε πρόσφατα κέρδη 2.8 δισεκατομμυρίων GBP, ενώ οι παραγωγοί τροφίμων στην περιφέρειά μου αγωνίζονται για να ζήσουν. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ εκμεταλλεύονται την αγοραστική τους δύναμη για να πιέσουν τις τιμές των προμηθευτών σε ανυπόφορα επίπεδα και για να επιβάλουν, πρέπει να ομολογήσω, άδικες και μονομερείς απαιτήσεις ως αντάλλαγμα για τη διατήρηση της συμφωνίας.

Μακροπρόθεσμα, όπως έχει επισημάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό θα βλάψει εξίσου και τους καταναλωτές καθώς η δυνατότητα επιλογής, η διαθεσιμότητα και η ποιότητα εξωθούνται από την αγορά. Συνεπώς, υποστηρίζω το αίτημα για διερεύνηση του περιθωρίου κέρδους στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Κάποιος, κάπου κερδίζει πάρα πολλά, αλλά αυτός σίγουρα δεν είναι ο παραγωγός.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, απείχα από τη ψηφοφορία για την έκθεση της κ. Μπατζελή, αλλά πιστεύω ότι αποτελεί μια πολύ χρήσιμη συνεισφορά για περαιτέρω εργασία στο θέμα των τιμών τροφίμων. Οι τιμές λιανικής είναι πολύ διαφορετικές από τις τιμές στις οποίες πωλούν τα προϊόντα τους οι παραγωγοί. Το λιανικό εμπόριο, που είναι το πιο ορατό στον καταναλωτή, έχει πολύ περιορισμένη επαφή με τους αγρότες, και όταν αναζητούμε καλύτερους τρόπους σταθεροποίησης των τιμών τροφίμων, πρέπει να αναλύσουμε ολόκληρη την αλυσίδα κόστους από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Το προτεινόμενο σύστημα διαπραγμάτευσης δεν είναι ρεαλιστικό εν όψει του αριθμού των οντοτήτων που λειτουργούν στην αγορά και περιορίζει τον ανταγωνισμό.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταψήφισα την έκθεση σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη που παρουσίασε η κ. Μπατζελή. Η έκθεση είναι βασισμένη στην ιδέα ότι ο ελεύθερος προσδιορισμός των τιμών στην αγορά τροφίμων είναι κακή λύση και ζητά την εισαγωγή της ρύθμισης τιμολόγησης σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας. Αυτή η ιδέα είναι αντίθετη στην κοινή λογική και σε όλη την ιστορική εμπειρία όλων των μετα-κομμουνιστικών κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Έχουμε δοκιμάσει την κατά 100% ρύθμιση τιμολόγησης και θυμόμαστε καλά πόσο αποτυχημένη ήταν. Ο ελεύθερος προσδιορισμός των τιμών είναι η βάση της ελευθερίας και της δημοκρατίας και οποιαδήποτε απόπειρα περιορισμού του θα οδηγήσει σε ολοκληρωτισμό. Ο ελεύθερος προσδιορισμός των τιμών έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε εξαιρετικά αποτελέσματα με τη μορφή σχετικά χαμηλότερων τιμών τροφίμων σε όλη την ΕΕ. Έχει επίσης επιφέρει εκτεταμένο εκσυγχρονισμό που έχει παράσχει στους καταναλωτές καλύτερης ποιότητας προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Τα ρυθμιστικά μέτρα που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση θα σταματούσαν εντελώς αυτήν τη θετική εξέλιξη, με μόνη κατάληξη υψηλότερες τιμές τροφίμων. Το γεγονός ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα είναι εξαιρετικά νέα για τον καταναλωτή. Όσοι έχουν υψηλότερο κόστος από τις τιμές αγοράς πρέπει να προσαρμοστούν στην κατάσταση ή να αποσυρθούν από την αγορά. Θα ήταν παράλογο να καλύψουμε τις απώλειές τους από τους φόρους που πληρώνουν οι πελάτες. Για αυτούς τους λόγους καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κατ' αρχάς ότι καταψήφισα την έκθεση της κ. Μπατζελή. Καθώς τη διάβαζα αναρωτιόμουν αν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη Σοβιετική Ένωση και είμαστε πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικώς τότε, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ρύθμιση της τιμολόγησης τροφίμων συνολικά στην Ευρώπη.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε καλά, ασφαλή, άριστης ποιότητας τρόφιμα. Η αρχή των τοπικών τροφίμων είναι σημαντική, και, συνεπώς σε εθνικό επίπεδο, αυτά τα θέματα μπορούν να εξεταστούν περισσότερο.

Με ανησυχεί το ότι το κόστος των μέσων παραγωγής έχει αυξηθεί. Οι τιμές για λιπάσματα και ζωοτροφές έχουν αυξηθεί. Το επίπεδο του εμπορίου παίρνει και αυτό το μερίδιό του και έτσι, για παράδειγμα, όταν το ψωμί σικάλεως φτάνει στην αγορά κοστίζει 3 Ευρώ, από τα οποία ο αγρότης παίρνει μόνο έξι λεπτά.

Δεν είναι αυτή η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούμε και για αυτό πρέπει να αναλογιστούμε αυτά τα ζητήματα σε εθνικό επίπεδο, και πάνω από όλα, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα, στο οποίο, οι αγρότες, οι παραγωγοί τροφίμων θα μπορούν να επιβιώσουν, και στο οποίο ο κόσμος θα μπορεί να αγοράζει καλής ποιότητας, υγιεινά τρόφιμα σε λογική τιμή. Τα υγιεινά τρόφιμα πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρο.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, φυσικά αυτή η έκθεση για τις τιμές τροφίμων αποτυγχάνει να αντικατοπτρίσει την πραγματικότητα της – ότι οι τιμές τροφίμων στην ΕΕ διατηρούνται τεχνητά υψηλές από έναν βάναυσο συνδυασμό, από τη μία πλευρά, εξαιτίας της υπερβολικής γραφειοκρατίας της ΕΕ και από την άλλη, από την περιώνυμη πλέον κοινή αγροτική πολιτική. Οι αγροτικές επιδοτήσεις διασφαλίζουν ότι αναποτελεσματικοί αγρότες χρηματοδοτούνται εις βάρος των Ευρωπαίων φορολογουμένων και ταυτόχρονα, φυσικά, διασφαλίζουν ότι οι τιμές που πληρώνουμε εμείς ως καταναλωτές σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ παραμένουν δυσανάλογα υψηλές.

Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τις δυσανάλογα υψηλές τιμές τροφίμων είναι να ανακοινώσει αύριο ότι πρόκειται να καταργήσει την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά φυσικά δεν πρόκειται να το κάνει αυτό επειδή ορισμένα κράτη μέλη, ειδικά η Γαλλία, επωφελούνται δυσανάλογα από τεράστια ποσά από τα χρήματα των φορολογουμένων, που χρηματοδοτούν έναν αναποτελεσματικό, φριχτά δυσανάλογο αγροτικό τομέα. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η Επιτροπή, αλλά φυσικά δεν θα το κάνει.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ο Fidel Castro βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου στο ζεστό νησί του της Καραϊβικής, σβήνοντας – και όχι άκαιρα. Όταν τελικά αποβιώσει, θα έχουν απομείνει δύο μόνο μαρξιστικά συστήματα γεωργίας στον κόσμο: τα συλλογικά αγροκτήματα της Βορείου Κορέας και η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης, μια πολιτική βασισμένη στον καθορισμό των τιμών, μια πολιτική βασισμένη στην αποθήκευση και την καταστροφή αποθεμάτων τροφίμων για τα οποία δεν υπάρχει αγορά, μια πολιτική η οποία μεταφέρει ανεύθυνα το κόστος και αδικαιολόγητη δυστυχία στον Τρίτο Κόσμο, που έχει στερηθεί τη φυσική του αγορά.

Τιμωρούμαστε διπλά – ως καταναλωτές και ως φορολογούμενοι – με υψηλές τιμές και υψηλούς φόρους, και όμως τιμωρούνται και οι αγρότες μας. Στην νοτιοανατολική περιφέρειά μου στην Αγγλία, η αγροτική παραγωγή εξαφανίζεται ως σημαντικό μέρος της οικονομίας. Τα λιβάδια με τις καμπανούλες και τα δάση με τις καστανιές και τα λιβάδια με τον λυκίσκο, δίνουν σταδιακά τη θέση τους στο τσιμέντο. Είναι τώρα πενήντα χρόνια που είναι καταδικασμένοι οι αγρότες μας και οι καταναλωτές μας να πληρώνουν για αυτήν τη γραφειοκρατία. Αρκετά πλέον.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Martinez (NI). (FR) Κύριε Πρόεδρε, είμαστε όλοι εξοργισμένοι με το επίπεδο των τιμών τροφίμων και με τον τρόπο που προσδιορίζονται. Τα προϊόντα ξεκινούν με αξία 1 στα αγροκτήματα, φτάνουν στο 6 στα σούπερ μάρκετ και η γλώσσα ξεκινά με αξία 1 στην Αφρική και φτάνει στα 14 στα γαλλικά καταστήματα, με αποτέλεσμα στις 8 μ.μ. … να κλείνουν τα σούπερ μάρκετ και οι Ευρωπαίοι να ψάχνουν στα σκουπίδια.

Ωστόσο, μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, όπου στα δύο άκρα της αλυσίδας, δεν κάνει τους αγρότες πλούσιους αλλά καθιστά πιο δύσκολο για τους καταναλωτές το να βάλουν φαγητό στο τραπέζι τους, δεν είναι αρκετό να ζητήσουμε διαφάνεια ή να αποκηρύξουμε τα ολιγοπώλια διανομής.

Υπάρχει κερδοσκοπία στη Γενεύη για την τιμή του ρυζιού, υπάρχει κερδοσκοπία στο Σικάγο για την τιμή του καλαμποκιού, υπάρχει μεγάλο οικονομικό έγκλημα και υπάρχει και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Λοιπόν, στη συνάντηση των G20, οι εξουσίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα πρέπει να επεκταθούν για να καλύπτουν τα σημαντικά οικονομικά εγκλήματα και η κερδοσκοπία στα τρόφιμα είναι σημαντικό έγκλημα πράγμα που είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτά που διέπραξε ο Bashir στο Darfur.

Αυτό είναι ένα πραγματικό μήνυμα που πρέπει να σταλεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Δεν ήθελα να σας διακόψω στη μέση του λυρικού σας οίστρου.

 
  
  

- Έκθεση: Margrete Auken (A6-0082/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω έντονα την εισηγήτρια στην έκθεσή της και χαιρετίζω την εξαιρετική της εργασία εξ ονόματος των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη οι οποίοι έχουν πέσει θύματα των εξοργιστικών πρακτικών σχετικά με την κτηματική περιουσία στην Ισπανία.

Το δικαίωμα του να έχει κανείς και να απολαμβάνει προσωπική περιουσία είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Παρόλα αυτά, αρκετοί ψηφοφόροι μου, που επένδυσαν όλες τους τις οικονομίες σε ένα σπίτι στην Ισπανία, βρίσκονται τώρα παγιδευμένοι και κατεστραμμένοι από νόμους και απαιτήσεις που θα τους στερήσουν την περιουσία τους ή θα τους στοιχίσουν τεράστια ποσά προκειμένου να τη διατηρήσουν. Φαίνεται ότι οι πολιτικές αρχές στην Ισπανία, σε συνεργασία με άρπαγες και αδίστακτους εργολάβους, τρομοκρατούν εκείνους που νόμιζαν ότι αγοράζουν νόμιμα σπίτια και ιδιοκτησίες και εάν αυτή η έκθεση βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, μόνο καλό μπορεί να κάνει.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, φυσικά καταψήφισα την έκθεση Auken και θα ήθελα να δηλώσω εδώ ότι η έκθεση που ψηφίστηκε είναι αντίθετη με το γράμμα του νόμου. Δεν συμμορφώνεται με κανέναν τρόπο με τις αρχές δικαίου που έχει δηλώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απολύτως απαράδεκτο το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να εγκρίνει αυτό το έγγραφο το οποίο έχει καθοριστεί από τις Νομικές Υπηρεσίες ως μη συμμορφώσιμο με το νόμο και γεμάτο παρανομίες.

Η έκθεση προτείνει την αναστολή όλων των κατασκευαστικών έργων, σαν να πρόκειται κάτι τέτοιο να λύσει τα προβλήματα. Αυτό είναι κάτι που υποστηρίζει εδώ και αρκετά χρόνια η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το έγγραφο δεν λύνει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τα οποία έχουν κατά μεγάλο μέρος λυθεί με την αλλαγή ενός νόμου, όπως έχει ήδη γίνει, και από τις προσπάθειες που κάνουν οι ισπανικές αρχές για να διορθώσουν λάθη που αδιαμφισβήτητα έγιναν.

Για να συνοψίσω, θα ήθελα να επισημάνω ότι η καταστροφή της πλειοψηφίας των ιδιοκτησιών οφείλεται σε λάθος εφαρμογή του νόμου περί παράκτιων περιοχών από τη Σοσιαλιστική κυβέρνηση του κ. Zapatero, οι οποίοι δρουν αυθαίρετα και υφαρπάζουν αυθαίρετα ιδιοκτησίες σε μία μόνο περιοχή της Ισπανίας.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση Auken, καθώς πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη έχουν το δικαίωμα για σωστή εφαρμογή όλης της νομοθεσίας και ότι η προσωπική περιουσία κάθε πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύεται από τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών.

Πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύματα αμφισβητήσιμων αποφάσεων στην Ισπανία και πολλοί από αυτούς τις έχουν απευθύνει στην Επιτροπή Αναφορών – δικαίως, κατά την άποψή μου. Παρόλα αυτά, έχω αντικρουόμενα συναισθήματα, καθώς πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά την ψήφιση νομοθεσίας η οποία ισοδυναμεί με την εισαγωγή ακόμα μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού παρεμβατισμού εις βάρος των κρατών μελών. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η κατάσταση στη Φλαμανδική περιφέρεια των Βρυξελλών, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να παρεμβαίνει σε μια οικιστική πολιτική που έχει σαν στόχο να επιτρέψει σε νεαρές Φλαμανδικές οικογένειες να εξακολουθήσουν να διαμένουν στην τοπική τους περιοχή.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, και εγώ υποστήριξα την έκθεση Auken. Την υποστήριξα διότι πολλοί από τους ψηφοφόρους μου στα βορειοανατολικά της Αγγλίας βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς που προσέφυγαν στο Κοινοβούλιο σχετικά με αυτήν την επαίσχυντη και κατάφορη προσβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από την Ισπανική Κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές. Πράγματι, αποτελέσαν πρόσφατα το αντικείμενο ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ του καναλιού ITV North East, όπου κάποιες από αυτές τις δραματικές περιπτώσεις εξετάστηκαν και προβλήθηκαν στο κοινό στα βορειοανατολικά.

Ελπίζω ακόμα και τώρα, σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, ότι η Ισπανική Κυβέρνηση και οι Ισπανοί Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διορθώσουν κάποιες από τις αδικίες που έγιναν και θα αποκαταστήσουν κατά κάποιον τρόπο κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που στερήθηκαν παράνομα την περιουσία τους και θα αναγνωρίσουν ότι, στην πραγματικότητα, αυτό που συνέβη ήταν ένα σκάνδαλο. Είναι ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Πολλές από τις συμφωνίες στις οποίες ήταν αναμεμειγμένοι κατασκευαστές και οι ισπανικές τοπικές διοικήσεις, είναι, ουσιαστικά, αποτέλεσμα διαφθοράς. Δεν εξυπηρετούμε κανέναν αποφεύγοντας να αναγνωρίσουμε αυτό το ουσιαστικό σημείο. Η ισπανική κυβέρνηση πρέπει να δράσει. Πραγματικά, είμαι συγκλονισμένος από τις καταχρήσεις που έγιναν σε αυτήν την αίθουσα από Ισπανούς Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προσπαθούσαν να καλύψουν αυτές τις πρακτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, και εγώ υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, καθώς τόσοι πολλοί από τους ψηφοφόρους μου – όπως συνέβη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση – επηρεάστηκαν τόσο άσχημα από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η απαίτηση να υπάρχει νομική βεβαιότητα σχετικά με την αγορά ιδιοκτησίας είναι βασική και την επιφέρει αυτή η έκθεση, η οποία επιδιώκει να εξασφαλίσει το είδος των εγγυήσεων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει αλλαγή. Πραγματεύεται επίσης τα συγκεκριμένα θέματα καταγγελιών που αφορούν παράνομες πρακτικές από τοπικούς κατασκευαστές και ορισμένες τοπικές αρχές.

Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι πιστεύω πως πρόκειται να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας επίσημης διαδικασίας. Θα επισημάνει κάτι το οποίο στο παρελθόν θεωρούσα απλά μια υποτιμητική δήλωση, δηλαδή τις "Ισπανικές πρακτικές". Θα ήθελα να διασφαλίσω ότι ο όρος δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί και θα ήθελα να δω την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Ισπανική Κυβέρνηση να αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα και να είναι αυστηροί, έτσι ώστε εκείνοι που έχασαν να αποζημιωθούν και εκείνοι που βρίσκονται εκεί να αισθάνονται ασφαλείς.

 
  
  

- Έκθεση: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσω επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος που μαθαίνω ότι οι γονείς σας είναι στην Αίθουσα, όχι μόνο γιατί είναι ωραίο να έχει κανείς ακροατήριο, αλλά επειδή μπορούν να δουν πώς η δίκαια προεδρεία σας σε αυτές τις συνεδριάσεις, έχουν κερδίσει το σεβασμό όλης της Αίθουσας, ακόμα και των Βρετανών Συντηρητικών.

Είναι "τόσο αληθινό, όσο παράξενο και αν φαίνεται" ότι σε μερικές ημέρες ο Πρόεδρος Ομπάμα έρχεται στο Στρασβούργο. Βλέποντας τα οδοφράγματα να ανυψώνονται, μπορεί να σκεφτεί, αν ενδιαφέρεται ολωσδιόλου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η πολιτική του των δύο θέσεων (εδρών) είναι απολύτως παρανοϊκή, χάσιμο χρημάτων. Πραγματικά, θα σκεφτεί:

‘Round and round it goes,

And oh don’t you know,

This is the game that we came here for.

Round and round it goes.’

Αλλά σύντομα θα φύγει, βλέποντας την απέλπιδα φύση του κανονισμού "ένα μέγεθος για όλους" που παραλύει τις επιχειρήσεις της ΕΕ και αναμφίβολα θα σκεφτεί ότι δεν υπάρχει σωσίβιο που να μπορεί να πετάξει.

Και

"επειδή [αυτός] δεν έχει τίποτα άλλο εδώ για εσάς,

Και απλά επειδή είναι πιο εύκολο από την αλήθεια,

Εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί [εκείνος] να κάνει –"

Θα πετάξει μακριά – "θα πετάξει για εσάς", έξω από αυτό μέρος, νοιώθοντας ότι θα πρέπει "πάντα να πιστεύετε στην ψυχή σας". "Η τύχη [τον] έκανε τόσο περήφανο."

Και ας δοξολογήσουμε, μια που οι Spandau Ballet ξαναενώθηκαν!

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, οι υπερατλαντικές σχέσεις είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα προσφιλές σε εμένα και κατά μεγάλο μέρος συμφωνώ με τις βασικές γραμμές της έκθεσης Millán Mon. Παρόλα αυτά, καταψήφισα την έκθεση, καθώς περιέχει έναν αριθμό σημαντικών ελλείψεων. Για παράδειγμα, λαμβάνει υπόψη της την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας – άλλη μια περίπτωση που αυτό συμβαίνει εδώ – όταν η υπόψη συνθήκη δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι Ιρλανδοί ψηφοφόροι.

Η έκθεση επίσης μιλάει για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι, αλλά χωρίς να γίνεται αναφορά στην ασφάλεια του Ισραήλ. Και τέλος, επαναλαμβάνει την κλήση στα κράτη μέλη να δεχτούν κάποιους από τους τροφίμους του Guantánamo, υποτιθέμενους τρομοκράτες. Αυτό το θεωρώ απολύτως απαράδεκτο. Είναι επίσης απαράδεκτο ότι η έκθεση δεν δηλώνει σαφώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να παρέμβουν στην πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, και ότι συνεπώς, η Τουρκία δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Κύριε Πρόεδρε, οι υπερατλαντικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για εμάς τους Ευρωπαίους. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ως παγκόσμιος ηγέτης, έχουν τις ίδιες αξίες με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία έκφρασης γνώμης. Πιστεύω ότι αυτές είναι οι αξίες που μας ενώνουν και θα που ελπίζω ότι θα ενδυναμώσουν τις σχέσεις μας και στο μέλλον.

Τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν νέα διοίκηση με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ομπάμα, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτήν και πολλές προσδοκίες έχουν εναποτεθεί σε αυτήν, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι ούτε ο Ομπάμα ούτε και η διοίκησή του μπορούν να αλλάξουν ολόκληρο τον κόσμο. Σίγουρα θα προσπαθήσουν για το καλύτερο, αλλά μπροστά βρίσκονται τεράστιες προκλήσεις και για αυτόν τον λόγο οι προσδοκίες πρέπει να είναι ρεαλιστικές.

Παρόλα αυτά πρέπει να απλώσουμε το χέρι στις Ηνωμένες πολιτείες εφόσον αντιμετωπίζουμε κοινές απειλές. Αυτές έχουν σχέση με τη διεθνή τρομοκρατία: Ο ισλαμικός φονταμενταλισμός, ο οποίος σηκώνει το κεφάλι του. Επίσης αντιμετωπίζουμε κοινές περιβαλλοντικές προκλήσεις και οι υπερατλαντικές σχέσεις μας επιτρέπουν να τις αντιμετωπίσουμε μαζί, καθώς και τα άλλα προβλήματα που είναι τόσο έντονα αυτήν τη στιγμή σε όλον τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, ενώ έχω την ευκαιρία, μπορώ να εκδηλώσω τον σεβασμό μου για τον δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο με τον οποίο πάντα προεδρεύσατε τις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου; Είναι κρίμα που ο Πρόεδρος Pöttering σε πολλά πράγματα δεν ακολουθεί το παράδειγμά σας.

Αυτή η έκθεση είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ. Φυσικά η Αμερική παραμένει ουσιώδης για την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης. Δυστυχώς σε αυτό το Κοινοβούλιο, υπάρχουν πολλά παραδείγματα αντιαμερικανικών συναισθημάτων. Όλοι εμείς στην ΕΕ θα έπρεπε να είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τον ρόλο που παίζουν οι ΗΠΑ στον κόσμο και ειδικά για τον ρόλο που έχει παίξει στην πρόσφατη ιστορία μας. Μερικές φορές γελάω όταν ακούω την υπόθεση ότι η ΕΕ είναι υπεύθυνη για τα 60 χρόνια ειρήνης στην Ευρώπη. Φαίνονται να ξεχνούν όλοι τη συμβολή των ΗΠΑ και, φυσικά, του ΝΑΤΟ στην ειρήνη στην Ευρώπη. Η Αμερική δεν θα πρέπει να είναι αντίπαλος της ΕΕ. Θα πρέπει να είναι συνεταίρος και φίλος και θα πρέπει να χτίσουμε στενότερες υπερατλαντικές σχέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, οι Βρετανοί Συντηρητικοί είμαστε υπερήφανοι για την ειδική σχέση της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη γέφυρα μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Υποστηρίζουμε τη δέσμευση του Προέδρου Ομπάμα για πολυμερείς σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, αυτή η έκθεση αναφέρει την υλοποίηση της Συνθήκης της Λισσαβώνας, στην οποία αντιτιθέμεθα έντονα. Επίσης ζητά από τις ΗΠΑ να καταργήσουν τη θανατική ποινή, που για εμάς είναι ένα προσωπικό θέμα συνείδησης. Δεδομένης της τρέχουσας αντίθεσης των Βρετανών Συντηρητικών με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αναγνωρίζουμε επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην υπογράψουν το Καταστατικό της Ρώμης. Και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε υποχρεωμένοι να μετακινήσουμε επικίνδυνους τρομοκράτες από το στρατόπεδο φυλάκισης του Guantánamo Bay.

Αυτή η έκθεση δικαίως επαναλαμβάνει ότι το ΝΑΤΟ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της υπερατλαντικής ασφάλειας και προτείνει μια νέα υπερατλαντική κοινοβουλευτική συνέλευση η οποία θα ενισχύσει την αμοιβαία δέσμευση στους κοινούς μας στόχους της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για αυτό, συνολικά, οι Βρετανοί Συντηρητικοί υπερψήφισαν την έκθεση Millán Mon.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω ιδιαιτέρως αυτήν την έκθεση και συμφωνώ με κάποια από τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν μόλις τώρα, αλλά κατ' αρχάς νομίζω πρέπει να συγχαρούμε τον κ. Ομπάμα για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου. Δεν νομίζω ότι τα έχουμε κάνει όλα αυτά εδώ σήμερα, αλλά είναι σίγουρα μια νέα πνοή για αυτό που πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ θετική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πολύ γρήγορα αρχίσαμε να μιλάμε για το πώς μπορεί να μας ωφελήσει αυτή η σχέση, φυσικά, αλλά δεν μιλάμε πολύ συχνά για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να την ενισχύσουμε και να εργαστούμε μέσα σε αυτήν. Για παράδειγμα, το εμπόριο μεταξύ μας , σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, είναι μεγαλύτερο από οποιεσδήποτε άλλες δύο εμπορικές πλευρές οπουδήποτε στον κόσμο. Δικαίως μας κάνει να σκεφτόμαστε σοβαρά σε σχέση με τις ρυθμίσεις και την εποπτεία. Οτιδήποτε αποφασίζεται μεταξύ μας, από πολιτικής και οικονομικής άποψης, έχει μεγάλη σημασία για τον υπόλοιπο κόσμο και συχνά θέτει τα παγκόσμια πρότυπα.

Εγώ, ως μέλος της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ που εργάζεται στο Υπερατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, ελπίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο την εργασία που έχουμε κάνει ήδη εκεί και να την μετατρέψουμε σε πραγματικές ενέργειες μέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο, αντί να βλέπουμε τις ανόητες ενέργειες ορισμένων σε θέματα όπως τα κοτόπουλα, που φθείρουν τη συγκεκριμένη σχέση.

 
  
  

- Έκθεση: Σταύρος Λαμπρινίδης (A6-0103/2009)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, η απόρριψη της τροπολογίας 5 αποτελεί θετική εξέλιξη. Η συγκεκριμένη τροπολογία επιχειρούσε να διαγράψει ένα ουσιαστικό τμήμα της έκθεσης, αυτό που υπερασπίζεται την ελευθερία έκφρασης. Εξάλλου, βασική αρχή της δημοκρατίας είναι ότι η έκφραση αμφιλεγόμενων πολιτικών απόψεων δεν πρέπει να διώκεται. Η ελευθερία έκφρασης πρέπει να είναι απόλυτη και να περικλείει πολιτικές απόψεις επί αμφιλεγόμενων ζητημάτων, όπως η μετανάστευση ή το Ισλάμ.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι πρόκειται για μια ισορροπημένη έκθεση, η οποία επιτυγχάνει μια καλή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και ελευθεριών και τάσσεται κατά της λογοκρισίας. Συνεπώς, υποστηρίζω ένθερμα την έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κ. Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Λαμπρινίδη σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο, αφορά ένα σημαντικότατο και επίκαιρο ζήτημα. Συμμερίζομαι την άποψη ότι η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης είναι σημαντικό ζήτημα. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα από τα τέσσερα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες μας. Ωστόσο, πρέπει να ενθυμούμαστε ότι η ελευθερία της έκφρασης συνεπάγεται υπευθυνότητα. Σε αυτή την περίπτωση, η υπευθυνότητα αποτελεί το κυριότερο μέλημά μας.

Όταν επισκεπτόμαστε ιστοσελίδες, πρέπει δυστυχώς να παραδεχτούμε ότι υπάρχει αρκετό υλικό, επιβλαβές για την κοινωνία και την ανάπτυξη του ανθρώπου. Ιδιαιτέρως ανησυχώ για τα παιδιά και τους νέους, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο μας, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του μέλλοντός μας. Για χάρη τους, πρέπει να δράσουμε υπεύθυνα και άμεσα προκειμένου να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή γνώση και ικανότητες και να αναπτύξουν υγιείς συμπεριφορές, έχοντας κατά νου ότι το διαδίκτυο αποτελεί μια από τις κύριες πηγές πληροφόρησής τους.

Για το λόγο αυτό, ελπίζω να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των παιδιών, αυξάνοντας τον αριθμό του υλικού στο διαδίκτυο που θα μπορούσε να ενθαρρύνει την εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, σε αντίθεση με όσα βλέπουμε σήμερα -και είναι τόσα πολλά, δυστυχώς- τα οποία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα της παράβασης των κανόνων ανταγωνισμού, η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Η Λευκή Βίβλος παραθέτει μια σειρά συστάσεων στόχος των οποίων είναι να εξασφαλίσουν ότι όσοι έχουν πέσει θύματα τέτοιων παραβάσεων, έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ολικής επανόρθωσης της ζημίας που υπέστησαν.

Προς το παρόν, στα περισσότερα κράτη μέλη, υφίστανται εμπόδια που αποθαρρύνουν τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες από το να αξιώσουν, δικαστικά και σε ιδιωτική βάση, την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν ως αποτέλεσμα παράβασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Αν και σε ορισμένα κράτη μέλη υπήρξαν πρόσφατα κάποια σημάδια βελτίωσης, ελάχιστες αγωγές έχουν ασκηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι παραδοσιακοί κανόνες και διαδικασίες αστικής ευθύνης που ισχύουν στην πλειοψηφία των κρατών μελών μοιάζουν ανεπαρκείς.

Χαιρετίζω τη σύνταξη μιας Λευκής Βίβλου η οποία θα προτείνει μια κοινοτική λύση στο πρόβλημα της εξασφάλισης πρόσβασης στη δικαιοσύνη των αιτούντων, επιδιώκοντας στόχους γενικής πολιτικής (ειδικότερα, την εξασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη εφαρμόζοντας την πολιτική ανταγωνισμού και αποθαρρύνοντας παράνομες πρακτικές εκ μέρους των επιχειρήσεων) και προλαμβάνοντας ανούσιες και καιροσκοπικές δικαστικές διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προτίθεμαι να απέχω από την ψήφιση της έκθεσης του κ. Lehne σχετικά με τη Λευκή Βίβλο σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ.

Συμφωνώ με κάποια, αλλά όχι όλα, τα σημεία που επισημαίνονται στην έκθεση και για το λόγο αυτό αποφάσισα να μην ψηφίσω υπέρ της έκθεσης, όπως έχει σήμερα.

 
  
  

- ¸Έκθεση: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Czesław Adam Siekierski (PPE-DE, Πολωνία), καθώς προτείνει την επέκταση του ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας στους απόρους.

Σαν τέως δήμαρχος του 5ου διαμερίσματος του Βουκουρεστίου, μέλημά μου ήταν πάντοτε η παροχή βοήθειας στους απόρους και ιδίως των Ρωμά.

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 80 εκατομμύρια άνθρωποι (16% του πληθυσμού) ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και ο αριθμός αυτός αυξάνεται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Σε ορισμένα από κράτη που προσχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ, η φτώχεια πλήττει σχεδόν το 20% του πληθυσμού.

Τα επισιτιστικά προγράμματα πρέπει να τυγχάνουν πλήρους χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς ορισμένα κράτη μέλη δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε προγράμματα συγχρηματοδότησης.

Πρέπει να μειώσουμε το βάρος που επωμίζονται τα κράτη μέλη με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα ή δημοσιονομικές δυσχέρειες, κάτι που περιλαμβάνει και τη Ρουμανία.

Τα προϊόντα που προέρχονται από τα αποθέματα παρεμβάσεως ή αγοράζονται από την αγορά, πρέπει να είναι κοινοτικής προέλευσης και, κατά προτίμηση, ντόπια, φρέσκα τρόφιμα. Για παράδειγμα, ρουμανικά προϊόντα που αγοράζονται με ευρωπαϊκά χρήματα και διανέμονται σε απόρους στη Ρουμανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , γραπτώς. − (NL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής και της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τη διανομή τροφίμων σε άπορα άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2006 περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα στα κράτη μέλη. Αυτό είναι καλό, ωστόσο, η ενίσχυση των απόρων στην ΕΕ πρέπει να ενταθεί σημαντικά.

Κατ' αρχάς, μπορούμε μειώσουμε στο μισό τους μισθούς των Ευρωπαίων Επιτρόπων ή να τους διαιρέσουμε δια τρία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας προβληματισμού Open Europe, οι Ευρωπαίοι Επίτροποι εισπράττουν, κατά μέσο όρο, περιλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, 2,5 εκατ. ευρώ εντός περιόδου πέντε ετών, κάτι που είναι πραγματικά σκανδαλώδες. Το άλλο μισό αυτών των χρημάτων θα μπορούσε να δαπανηθεί καλύτερα για την μείωση της φτώχειας. Ίσως αυτός είναι ένας τρόπος συμφιλίωσης της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης με την «Ευρώπη».

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης κανονισμού για διανομή τροφίμων στους απόρους. Η φτώχεια αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2006 η φτώχεια απειλούσε σχεδόν 79 εκατομμύρια ανθρώπους, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τη χρησιμότητα των επισιτιστικών προγραμμάτων.

Έχοντας κατά νου ότι σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι η διανομή τροφίμων στα άπορα άτομα και η βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κεφαλαίων και λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξή του το 1987, το πρόγραμμα διανομής τροφίμων έχει ήδη ωφελήσει πάνω από 13 εκατ. ανθρώπους, πιστεύω ότι η συνέχισή του είναι αναγκαία και θετική.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Πιστεύουμε ότι ο αρχικός στόχος του προγράμματος -η διανομή αποθεμάτων παρεμβάσεως σε άπορα άτομα- είχε διατυπωθεί με περίεργο τρόπο εξ αρχής. Ο συνδυασμός της αγροτικής με την κοινωνική πολιτική μπορεί να είναι αξιέπαινος, περιπλέκει όμως τα πράγματα. Τελευταία, το ποσοστό των αγαθών που προέρχονται από αποθέματα παρέμβασης αυξάνεται σταθερά. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το 85% περίπου των τροφίμων προέρχεται από την ανοικτή αγορά.

Θεωρούμε ότι η διανομή τροφίμων σε άπορα άτομα εντός της Κοινότητας πρέπει να καταργηθεί. Οι συνθήκες ζωής των απόρων πρέπει να αντιμετωπίζονται είτε από τα κράτη μέλη είτε από τις τοπικές αρχές. Έγκειται σε αυτές τις αρχές να εξασφαλίσουν, μέσω των κοινωνικών πολιτικών τους, στους πολίτες τους το δικαίωμα σε ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. Αυτές θα αποφασίσουν εάν αυτό θα γίνει μέσω παροχών κοινωνικής ασφάλισης, διανομής τροφίμων ή άλλων μέσων.

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει την πλήρη χρηματοδότηση της επισιτιστικής βοήθειας από την ΕΕ. Οι απόψεις που προβάλει η επιτροπή αυτή απλώς και μόνο για να θέσει αγροτικά προϊόντα στην αγορά προκαλούν έκπληξη.

Ως συνήθως, το June List θεωρεί ότι, σε αυτή την περίπτωση, είναι ατυχές το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δυνατότητα συναπόφασης στον τομέα της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΕ θα πέσει στην παγίδα του προστατευτισμού και των υψηλών επιδοτήσεων προς διάφορες ομάδες του αγροτικού τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders και Jan Mulder (ALDE), γραπτώς. − (NL) Η αντιπροσωπία του Λαϊκού Κόμματος Ελευθερίας και Δημοκρατίας της Ολλανδίας (VVD) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την έκθεση Siekierski, καθώς στηρίζουμε τη διανομή τροφίμων στις φτωχότερες πληθυσμιακές ομάδες της ΕΕ. Ωστόσο, οι Ευρωβουλευτές του VVD δεν συμφωνούν με τις προβλέψεις της έκθεσης που αναφέρουν ότι τα προγράμματα διανομής τροφίμων πρέπει να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης διότι το επισιτιστικό πρόγραμμα, η επέκταση του οποίου μελετάται, αποτελεί σημαντικό μέσο βοήθειας των απόρων, οι οποίοι δυσκολεύονται πολύ εν μέσω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, να εξυπηρετήσουν ακόμη και βασικές ανάγκες τους. Επιπλέον, αποτελεί λογικό μέτρο όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των επισιτιστικών πόρων της ΕΕ, αφού διανέμει αχρησιμοποίητα προϊόντα σε όσους τα έχουν ανάγκη, τονώνοντας έτσι τη ζήτηση στην αγορά τροφίμων της ΕΕ.

Είμαι υπέρ της πλήρους χρηματοδότησης των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς η θέσπιση ποσοστών συγχρηματοδότησης θα δυσχέραινε τη διαδικασία και θα παρακώλυε την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων και την επίτευξη γρήγορων αποτελεσμάτων.

Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες όσον αφορά την επιτόπια χορήγηση της βοήθειας, διότι διαθέτουν καλύτερη γνώση τόσο της κατάστασης στο τοπικό επίπεδο όσο και των συγκεκριμένων αναγκών του πληθυσμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Riis-Jørgensen (ALDE), γραπτώς. − (DA) Οι Ευρωβουλευτές του Φιλελεύθερου Κόμματος της Δανίας καταψήφισαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναδιανομή τροφίμων σε άπορα άτομα διότι ως νομική βάση της πρότασης τέθηκε η αγροτική πολιτική, αν και δεν πρόκειται για μέτρο αγροτικής πολιτικής. Ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς κοινωνικής πολιτικής. Αυτή αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Siekierski σχετικά με τη διανομή τροφίμων σε άπορα άτομα στην Κοινότητα.

Θεωρώ ότι το πρόβλημα της φτώχειας είναι πολύ σχετικό αφού ακόμη και στην πλούσια Ευρώπη, πάνω από 80 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από τη φτώχεια και η μεγάλη τους πλειοψηφία ζει στις χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007. Συμφωνώ, επομένως, με τον εισηγητή ως προς την ανάγκη επέκτασης της ποικιλίας των προϊόντων που χορηγούνται μέσω αυτού του επισιτιστικού προγράμματος και ως προς το γεγονός ότι η κύρια πηγή εφοδιασμού θα πρέπει να είναι τα αποθέματα που προέρχονται από παρεμβάσεις στις αγορές αγροτικών προϊόντων, καλύπτοντας έτσι μια σημαντική πτυχή της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Επίσης επικροτώ το κάλεσμα του εισηγητή για πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας από την ΕΕ, καθώς η πρόταση της Επιτροπής για συγχρηματοδότηση θα προκαλούσε τον περιορισμό της συμμετοχής των κρατών μελών στο πρόγραμμα, ιδίως σε μια περίοδο που πολλά κράτη αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.

 
  
  

- Έκθεση: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Η ΕΕ αποτελεί τον κυριότερο ξένο επενδυτή και εμπορικό εταίρο της Ινδίας. Επομένως, η σφυρηλάτηση μιας οικονομικής συμμαχίας είναι ζωτικής σημασίας και για τους δύο. Στηρίζω την έκθεση αυτή διότι τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει ότι η αύξηση του διμερούς εμπορίου γίνεται προς όφελος του μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων και συνεισφέρει στην επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας, περιλαμβανομένης της πρόληψης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Ωστόσο, λυπούμαι που το κείμενο του EPP αντικατέστησε το πιο κοινοτικό κείμενο το οποίο ήταν προοδευτικότερο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Το 2000, η Ινδία αποτελούσε τον 17ο πιο σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το 2007 έφθασε στην 9η θέση. Επιπλέον, μεταξύ του 2000 και του 2006 το εμπόριο αγαθών μεταξύ ΕΕ και Ινδίας αυξήθηκε γύρω στο 80%.

Σαν σοσιαλδημοκράτισσα, χαιρετίζω το γεγονός ότι η Ινδία πραγματοποίησε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την μείωση της φτώχειας και την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό. Εντούτοις, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ινδία βρίσκεται ακόμη πίσω όσον αφορά την επίτευξη των περισσότερων Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDGs) όπως η παιδική θνησιμότητα, η υγεία της μητέρας, ο υποσιτισμός και η μάχη κατά της ελονοσίας, της φυματίωσης και του HIV/AIDS.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης προκειμένου να εγκριθεί η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας, θεωρώντας ότι μια ΣΕΣ παρέχει τη δυνατότητα αύξησης των επενδύσεων μελλοντικά, χάρη στις εμπορικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που δίνει και ότι δημιουργεί, γενικά, μια αμοιβαίως επωφελή κατάσταση και για τα δύο μέρη.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Ινδία αποτελεί ένα ακόμα βήμα της Ευρώπης και της Ινδίας προς το άνοιγμα της παγκόσμιας οικονομίας και την εξάπλωση των ωφελειών της. Αποτελεί επίσης σημαντική εξέλιξη, δεδομένων των σημερινών συνθηκών. Χαιρετίζω, επομένως, τη σύναψη της συμφωνίας της. Ωστόσο, μελετώντας τη, αισθάνομαι υποχρεωμένος να κάνω μερικά κριτικά σχόλια.

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το ελεύθερο εμπόριο, πρέπει να τηρούνται μια σειρά κανόνων για την πρόληψη της παραποίησης και τη χρήση προϊόντων, απαγορευμένων στις χώρες προορισμού. Οι ενδείξεις προέλευσης πρέπει επίσης να είναι σαφείς. Εν ολίγοις, πρέπει να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η διαφάνεια των πληροφοριών και να τηρούνται οι διεθνείς συμφωνίες.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ιδέα ότι τα οφέλη των ελευθέρων συναλλαγών είναι αμοιβαία. Με άλλα λόγια, το άνοιγμα των συνόρων δεν σημαίνει το άνοιγμα των αγορών των αναπτυγμένων χωρών σε προϊόντα τρίτων χωρών. Τα πλεονεκτήματα των ελευθέρων συναλλαγών έγκεινται στην αμοιβαία δυνατότητα ανταλλαγής αγαθών και στο άνοιγμα των οικονομιών. Τα πλεονεκτήματα αυτά πρέπει να επεκταθούν στις αναπτυσσόμενες ή στις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό θα επιτευχθεί μόνον εάν τα εμπόδια στις συναλλαγές και τις επενδύσεις σε αυτές τις χώρες μειωθούν επίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταψήφισα την έκθεση του κ. Karim σχετικά με τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας.

Θεωρώ ότι η σύναψη παρόμοιων συμφωνιών θα έπρεπε να εξαρτάται πλήρως από το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της συγκεκριμένης χώρας. Η εισαγωγή ρήτρας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη συμφωνία δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει το σεβασμό των βασικών αυτών προϋποθέσεων. Το ίδιο ισχύει και για την υπόσχεση για εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων στα πλαίσια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Δυστυχώς, ο διεθνής τύπος συνεχίζει να αναφέρει διώξεις θρησκευτικών μειονοτήτων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδία. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, η υπογραφή οικονομικών συμφωνιών τέτοιου είδους, είναι απαράδεκτη.

 
  
  

- Έκθεση: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η έκθεση αυτή υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους να έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους και καλή γνώση του εργατικού δικαίου και των συλλογικών συμβάσεων. Επιπλέον, ο εισηγητής επισημαίνει ότι πρέπει να τηρείται η οδηγία σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων και τονίζει την αξία των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν εύλογες απαιτήσεις.

Ωστόσο, κάποιες από τις διατυπώσεις της έκθεσης είναι υπερβολικές. Δεν μπορούμε να στηρίζουμε διατυπώσεις οι οποίες συνηγορούν στην εισαγωγή κοινοτικού νομικού μέσου σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα καλύπτει μισθούς, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φόρους και αποζημιώσεις εργατικών ατυχημάτων. Θεωρούμε πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα για να στηρίξουμε μια τέτοιου είδους διατύπωση ή απαίτηση.

Επιλέξαμε να στηρίξουμε το εναλλακτικό ψήφισμα που κατατέθηκε από τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και την Ομάδα των Πρασίvωv/ Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, καθώς περιορίζει τις διατυπώσεις σχετικά με το κοινοτικό νομικό μέσο. Θα απέχουμε από την τελική ψηφοφορία για την έκθεση διότι, ενώ το κείμενο περιέχει θετικά στοιχεία, η διατυπώσεις σχετικά με το κοινοτικό νομικό μέσο είναι υπερβολικές.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Στηρίζω την έκθεση αυτή η οποία θέτει απαίτηση για υπεύθυνους και σαφείς κανόνες στην ανάθεση υπεργολαβίας στην Ευρώπη. Η έκθεση θα προστατεύσει τους υπαλλήλους υπεργολαβικών επιχειρήσεων, καλώντας την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σαφές κοινοτικό νομικό μέσο, το οποίο θα εισάγει ευθύνη από κοινού και εις ολόκληρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Lehtinen σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των υπεργολαβικών επιχειρήσεων στις αλυσίδες παραγωγής.

Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η υπεργολαβία έχει λάβει μεγάλη έκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ανέδειξε διάφορα προβλήματα, σχετικά, για παράδειγμα, με τις νομικές συνέπειες για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους και δυσκολίες όσον αφορά την επαλήθευση τήρησης των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Συμμερίζομαι, επομένως, την άποψη του εισηγητή ότι θα ήταν συνετό να υιοθετήσουμε ένα σύστημα «από κοινού ευθύνης» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο, ο κύριος του έργου θα ενθαρρύνεται να ελέγχει το αν οι υπεργολάβοι τηρούν τη σχετική νομοθεσία. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε και στην αντιμετώπιση της παραοικονομίας μέσω της πρόληψης του αθέμιτου ανταγωνισμού από επιχειρήσεις που παρέχουν στους υπαλλήλους τους αποδοχές κάτω από τα κατώτατα όρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. − (NL) Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας, η εξωτερική ανάθεση σε υπεργολάβους αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους υπονόμευσης των κοινωνικών διατάξεων. Οι υπεργολάβοι δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, με γνωστότερο τον κατασκευαστικό. Η έκθεση καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει οριστική νομοθεσία σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των υπεργολαβικών επιχειρήσεων σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Πολύ συχνά, πελάτες μεταβιβάζουν την ευθύνη σε υπεργολάβους, οι οποίοι, με τη σειρά τους, αναθέτουν το έργο σε άλλους υπεργολάβους. Η εφαρμογή του εργατικού δικαίου καθίσταται επομένως αδύνατη. Όσοι εργάζονται για έναν υπεργολάβο και βρίσκονται προς το τέλος της παραγωγικής αλυσίδας, δεν το κάνουν πάντοτε υπό τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας, με αποτέλεσμα την παράβαση βασικών προτύπων και την καταπάτηση των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων. Η παρακολούθησή τους από τους φορείς επιθεώρησης της κοινωνικής νομοθεσίας καθίσταται δύσκολη, αφού δεν μπορεί πάντοτε να διευκρινιστεί το ποιος υπέχει ευθύνης ανά πάσα στιγμή. Η κατάσταση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους υπεργολάβους να κρατούν μια πιο αμελή στάση όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές και το σεβασμό των θεσμοθετημένων αποδοχών και περιόδων ανάπαυσης.

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι πελάτες υποχρεούνται να αναλάβουν πλήρη κοινωνική ευθύνη για τους υπεργολάβους τους. Το γεγονός ότι η διασυνοριακή εργασία ολοένα και ενισχύεται, καθιστά απαραίτητη την θέσπιση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας. Συνεπώς, στηρίζω ένθερμα την παρούσα έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση: Κατερίνα Μπατζελή (A6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Τον Ιανουάριο του 2009, οι τιμές των τροφίμων στην Ιταλία αυξήθηκαν πάνω από 40% άνω του μέσου όρου των πρώτων 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδεικνύοντας σοβαρές στρεβλώσεις κατά την μεταφορά των τροφίμων από το χωράφι στο πιάτο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ISTAT, τον Ιανουάριο του 2009, η ανοδική τάση των τιμών των τροφίμων έφθανε το 3,7% στην Ιταλία σε σύγκριση με το 2,3% στη Γαλλία, το 1,9% στην Ισπανία, το 1% στη Γερμανία και το 2,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάλυση της ISTAT έδειξε επίσης ότι οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ της Ιταλίας και των ευρωπαίων εταίρων της, εντοπίζονταν σε είδη όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά και τα δημητριακά, τα οποία περιέχουν πρώτες ύλες όπως σιτάρι, η τιμή του οποίου καθορίζεται διεθνώς και δεν διαφέρει μεταξύ των διάφορων χωρών. Η άνοδος της απόκλισης τιμών μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης στην Ιταλία, επιβεβαιώνει την ύπαρξη σοβαρών στρεβλώσεων κατά την μεταφορά των τροφίμων από το χωράφι στο πιάτο.

Οι επιπτώσεις γίνονται περισσότερο αισθητές από τις χαμηλού εισοδήματος οικογένειες, για τις οποίες τα τρόφιμα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων τους. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων έχουν επίσης υποστεί σοβαρές επιπτώσεις. Το πρόβλημα της διαφοράς μεταξύ της τιμής παραγωγής και κατανάλωσης έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που πλέον απαιτείται η άμεση δράση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που υπέβαλε η κ. Μπατζελή (Ελλάδα), διότι θεωρώ ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθά τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Εξαιτίας της κατάχρησης, από πλευράς μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης, της δεσπόζουσας θέσης τους, οι τιμές που καλούνται να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι, κατά μέσο όρο, πέντε φορές υψηλότερες από τις τιμές παραγωγής. Οι αγρότες συνήθως λαμβάνουν γύρω στο 8% της τελικής τιμής λιανικής.

Ζητούμε την εισαγωγή ευρωπαϊκών πολιτικών οι οποίες θα διευκολύνουν την άμεση επικοινωνία παραγωγών και καταναλωτών. Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, προκειμένου να παράσχει στους καταναλωτές πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, διευκολύνοντας, παράλληλα, την πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά.

Επίσης αναγκαία είναι η λήψη μέτρων που θα τονίσουν τη σημασία της έννοιας των «τοπικών προϊόντων» και θα ενισχύσουν τη στήριξη των αγορών παραδοσιακών προϊόντων και άλλων παραδοσιακών τύπων εμπορίου.

Τα ρουμανικά παραδοσιακά προϊόντα πρέπει να στηριχτούν εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (PSE), γραπτώς. − (DA) Τα μέλη της δανικής σοσιαλδημοκρατικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen και Ole Christensen – ψήφισαν υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη. Η αντιπροσωπία μας θεωρεί ότι η συγκέντρωση των σουπερμάρκετ και η έλλειψη ανταγωνισμού λειτουργούν εις βάρος τόσο των καταναλωτών όσο και των αγροτών της ΕΕ. Ωστόσο, η αντιπροσωπία δεν συμφωνεί με τη δήλωση της παραγράφου 6 της έκθεσης όπου εκφράζεται λύπη για τον κατακερματισμό των κοινοτικών μέτρων παρέμβασης. Η εξέλιξη αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί αποδοτική η ευρωπαϊκή γεωργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE), γραπτώς. − (NL) Θα ήθελα να υποβάλω την αιτιολόγηση ψήφου επί της έκθεσης Μπατζελή, εξ ονόματος της ολλανδικής αντιπροσωπίας του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDA). Κατά τη γνώμη μας, η παρούσα έκθεση σίγουρα δεν αποτελεί έξοχο παράδειγμα έκθεσης. Πολλά σημεία της είναι διατυπωμένα σχοινοτενώς ή επαναλαμβάνονται. Έχουμε, επίσης, αμφιβολίες ως προς ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες τείνουν υπερβολικά προς σοσιαλιστικές κρατικές παρεμβάσεις καθώς και σχετικά με μια ολοκληρωτική απαγόρευση της πώλησης σε τιμές κάτω του κόστους. Το τελευταίο ίσως ακούγεται καλό σαν ιδέα, είναι όμως ανεφάρμοστο. Είναι ένα σημείο που θεωρούμε σημαντικό όσον αφορά τη γεωργία. Όσον αφορά το ντάμπινγκ, η αρχή ανταγωνισμού είναι βεβαίως αυτή που πρέπει να αναλάβει δράση.

Παρόλα αυτά, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης Μπατζελή καθώς περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών στοιχείων τα οποία το εναλλακτικό ψήφισμα προσπαθούσε ουσιαστικά να καταργήσει. Αναφέρομαι, συγκεκριμένα, στην μελέτη των περιθωρίων κέρδους στους διάφορους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων και στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάσει τη δύναμη των σουπερμάρκετ όσον αφορά τον ανταγωνισμό, όπως έχει επανειλημμένως ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από ό,τι έχει αφήσει να εννοηθεί η Επιτροπή, η μελέτη των περιθωρίων κέρδους μπορεί να διεξαχθεί εν μέρει βάσει των δεδομένων που η Επιτροπή έχει ήδη στη διάθεσή της. Επομένως, θεωρούμε ότι η μελέτη αυτή δεν θα επιφέρει ουσιαστική αύξηση διοικητικού κόστους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη διότι πιστεύω ότι η πολιτική δράση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άνοδος των τιμών των αγροτικών και διατροφικών προϊόντων καθώς και η διαφορά μεταξύ της τιμής που λαμβάνει ο παραγωγός και της τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής. Στην Ευρώπη, η τιμή που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής είναι περίπου πενταπλάσια της τιμής που λαμβάνει ο παραγωγός, μια κατάσταση που πλήττει τα χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν το μεγαλύτερο τμήμα του οικογενειακού προϋπολογισμού για την αγορά τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Ως συνήθως, η παρούσα έκθεση «πρότασης γνώμης» της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, περιέχει προτάσεις που θα επιφέρουν αυξημένα κόστη στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Δεν συμφωνούμε με τις κύριες ιδέες της έκθεσης, οι οποία, μεταξύ άλλων, εκφράζει λύπη για το συνεχιζόμενο κατακερματισμό των μέτρων κοινοτικής παρέμβασης στην αγορά γεωργικών προϊόντων. Επίσης διαφωνούμε με την πρόταση της επιτροπής για «θέσπιση μέσων διαχείρισης της αγοράς».

Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η κατάσταση των τιμών είναι διαφορετική σε κάθε κράτος μέλος. Κατά τη γνώμη μας, η πρόταση της επιτροπής για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τους πολίτες η οποία θα περιλαμβάνει τιμές αναφοράς προϊόντων και μέσων παραγωγής, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για ενέργεια, αμοιβές, ενοίκια, τέλη και εισφορές από ολόκληρη την Ευρώπη, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι προϋποθέσεις σύγκρισης μεταξύ των κρατών μελών απλώς δεν υφίστανται για πολλούς και διάφορους λόγους.

Επίσης περίεργη βρίσκουμε και την πρόταση εισαγωγής ειδικής ετικέτας για τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα. Ποιο είναι το κίνητρο πίσω από αυτή την πρόταση; Μήπως μια απόπειρα ενθάρρυνσης του προστατευτισμού;

Ως συνήθως, το June List θεωρεί ότι, σε αυτή την περίπτωση, είναι ατυχές το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δυνατότητα συναπόφασης στον τομέα της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΕ θα πέσει στην παγίδα του προστατευτισμού και των υψηλών επιδοτήσεων προς διάφορες ομάδες του αγροτικού τομέα.

Καταψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Κανείς δεν αμφισβητεί τους στόχους της παρούσας έκθεσης σχετικά με το χάσμα μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών καταναλωτή. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στην αγορά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι παραγωγοί αμείβονται επαρκώς και ότι οι τιμές που καλούνται να πληρώσουν οι τελικοί καταναλωτές είναι δικαιολογημένες.

Δυστυχώς, το κείμενο που ενέκρινε η επιτροπή περιέχει προτάσεις ασύμβατες προς την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Οι αυταρχικές προτάσεις για έλεγχο τιμών, περιθωρίων και αγορών, απλώς μας φέρνουν στο νου πληθώρα παρόμοιων αποτυχημένων πρακτικών που θεωρούσαμε ότι ανήκαν οριστικά στο παρελθόν.

Λυπούμαι που η έκθεση επικεντρώνεται μονάχα στους διανομείς χωρίς να λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα παραγωγής στο σύνολό της. Πράγματι, είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις επεξεργασίας που συνήθως αγοράζουν το προϊόν από τους αγρότες και καταχρώνται της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά προκειμένου να πουλήσουν το προϊόν στους διανομείς σε εξωφρενικές τιμές.

Επιπλέον, η δημιουργία ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων για κάθε κόστος και περιθώριο, όπως προτείνει η έκθεση, θα επέφερε σημαντικό διοικητικό κόστος για τις εταιρείες, το οποίο θα μετακυλιόταν στις τιμές λιανικής.

Προκειμένου να προλάβουμε τέτοιου είδους εξελίξεις, κατέθεσα ένα εναλλακτικό ψήφισμα το οποίο προσυπέγραψαν 40 βουλευτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ του προβλήματος των αθέμιτων πρακτικών των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης και διανομής εις βάρος των παραγωγών, είναι πολύ σημαντική για την Ρουμανία. Ακόμα και εδώ το ζήτημα των καταχρήσεων των αλυσίδων σουπερμάρκετ προκαλεί ανησυχία σε παραγωγούς και καταναλωτές. Πέρα από τη συσσώρευση «κρυφών χρεώσεων», οι οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε προϊόν και αναλαμβάνονται από τους παραγωγούς, τα σουπερμάρκετ απαγορεύουν στους παραγωγούς να πουλούν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες τιμές σε άλλα καταστήματα. Ως αποτέλεσμα αυτών των ρυθμίσεων τα προϊόντα πωλούνται έως 30% ακριβότερα. Ο καταναλωτής είναι, τελικά, αυτός που πληρώνει τις υπερβολικές τιμές.

Τα μέτρα που προτείνει η κ. Μπατζελή στην έκθεσή της, στοχεύουν στην μείωση των πιέσεων που ασκούν τα σουπερμάρκετ και προωθούν μια άμεση σχέση μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έγκρισής της.

Η έρευνα που προτείνει η έκθεση σχετικά με τη διανομή των περιθωρίων κέρδους, θα μας επιτρέψει να συνάγουμε μια σειρά συμπερασμάτων σχετικά με τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν διαφάνεια τιμών στην αλυσίδα παραγωγού-μεταποιητή-λιανικού πωλητή και θα επιβάλλουν κυρώσεις σε αθέμιτες πρακτικές.

Η διαπραγμάτευση τιμών μεταξύ των προμηθευτών και λιανοπωλητών πρέπει να επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών τιμών ανά περίπτωση και συνεπώς να συνεισφέρει στην εξασφάλιση ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) Η έκθεση κάνει επαναλαμβανόμενες, πασίγνωστες διαπιστώσεις για την μονοπωλιακή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη μεταποίηση και εμπορία τροφίμων. Δεν αναφέρει όμως ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί συνειδητή επιλογή της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών μελών στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβόνας και της ΚΑΠ.

Η απελευθέρωση των αγορών, τα κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές και το κυνήγι των κερδών και της ανταγωνιστικότητας στη βιομηχανία τροφίμων οδήγησαν στην κυριαρχία των πολυεθνικών, στην αύξηση τιμών καταναλωτή, την μείωση τιμών παραγωγού και την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου.

H ΚΑΠ συνέβαλε αποφασιστικά σ' αυτή την πορεία με την κατάργηση των ελάχιστα εγγυημένων τιμών, και το ξεπούλημα του μικρομεσαίου αγρότη στον ΠΟΕ προκειμένου οι πολυεθνικές να εξασφαλίσουν πάμφθηνες πρώτες ύλες, και τον διωγμό ή την συρρίκνωση των συνεταιρισμών παρά τις υποκριτικές διακηρύξεις των κομμάτων του ευρωμονόδρομου.

Παράδειγμα η γαλακτοπαραγωγή στην Ελλάδα όπου το καρτέλ γάλακτος συμπιέζει τις τιμές παραγωγού και διατηρεί πανάκριβες τιμές καταναλωτή αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σήμερα προωθεί την κατανάλωση προϊόντων μειωμένης θρεπτικής αξίας, αφήνοντας έκθετους χιλιάδες κτηνοτρόφους που δεν μπορούν να διαθέσουν την παραγωγή τους σε μία χώρα που παράγει το 50% των αναγκών της.

Ο αγώνας για φτηνά και ασφαλή τρόφιμα, για την επιβίωση της φτωχής αγροτιάς, απαιτεί ισχυρή συμμαχία εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολουμένων, λαϊκή εξουσία και λαϊκή οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Η άνοδος των τιμών των τροφίμων είναι ξεκάθαρη σε όλους. Πρόκειται για ένα τρομερό πρόβλημα που απαιτεί την άμεση δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό, υπερψήφισα την έκθεση της κ. Μπατζελή, η οποία, κατά τη γνώμη μου, χειρίστηκε το θέμα συνολικά και πρότεινε πολύ χρήσιμα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για το κλείσιμο του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή εξαιτίας του μη υγιούς μηχανισμού μετάδοσης των τιμών που υποθάλπει την κερδοσκοπία στα τρόφιμα και ενισχύει την εμπλοκή μεσαζόντων. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η αυξανόμενη συγκέντρωση της εμπορίας και διανομής τροφίμων έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των τιμών καταναλωτή σε σύγκριση με τις τιμές παραγωγού.

Μέτρα σαν αυτά που προτείνει η κ. Μπατζελή είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστούν η διαφάνεια των τιμολογήσεων και των περιθωρίων κέρδους μέσω συντονισμένης δράσης των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, η καλύτερη ρύθμιση της αγοράς και της τάσης των τιμών των τροφίμων στην Ευρώπη και η αποτελεσματική ενθάρρυνση των καταναλωτών να επιλέγουν τοπικά προϊόντα, κάτι που εξ ορισμού βοηθά στον περιορισμό της αλυσίδας παραγωγής και στηρίζει τις παραδοσιακές αγορές τροφίμων που υφίστανται σοβαρές δυσκολίες.

 
  
  

- Έκθεση: Margrete Auken (A6-0082/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), γραπτώς. − Μαζί με τους συναδέλφους μου από την αντιπροσωπία του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίσαμε να στηρίξουμε την αρχική Έκθεση, η οποία δίνει την πιο ικανοποιητική απάντηση στις εκατοντάδες αναφορές που έχουμε λάβει από Ευρωπαίους πολίτες, θύματα της μαζικής αστικοποίησης στην Ισπανία, της υπερδόμησης και της καταστροφής των ακτών.

Τα εναλλακτικά ψηφίσματα που υποβλήθηκαν μετέβαλαν σημαντικά την Έκθεση και δεν ανταποκρίνονταν στη συνεπή θέση που διατηρούμε εδώ και 5 χρόνια πλέον.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), γραπτώς. − Η έκθεση αποτελεί μια καλλωπιστική άσκηση σχεδιασμένη να διατηρήσει τις φρούδες ελπίδες των εκατοντάδων αναφορών πολιτών εν όψει των επερχόμενων εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αξιώνει τη λήψη δράσεων, τις οποίες-όπως επισημαίνει η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων- η ΕΕ δεν είναι αρμόδια να λάβει. Επομένως, ακόμη και η απειλή της Auken να καταψηφίσει τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σε περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της έκθεσης, δεν θα βοηθήσει όσους αγόρασαν και κατόπιν στερήθηκαν τις ιδιοκτησίες τους στην Ισπανία. Το UKIP δεν θα συμβάλει σε αυτή την εξαπάτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, η οποία έρχεται να απαντήσει στον τεράστιο αριθμό αναφορών που υπέβαλαν θύματα και ενδιαφερόμενοι πολίτες από όλη την Ευρώπη στο Κοινοβούλιο. Η παρούσα έκθεση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η μαζική αστικοποίηση πολλών περιοχών της Ισπανίας, παραβιάζοντας τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, υποβαθμίζοντας το περιβάλλον, διαβρώνοντας την παροχή και την ποιότητα του νερού και στερώντας στα θύματα το δικαίωμα επανόρθωσης ή αποζημίωσης, τη στιγμή που ενδεχομένως έχουν χάσει τις αποταμιεύσεις μιας ζωής.

Ελπίζω ότι η έκθεση αυτή θα βοηθήσει, στη μάχη τους για δικαιοσύνη, πολλούς πολίτες της περιφέρειάς μου, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, οι οποίοι επλήγησαν από την παραπάνω κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, απείχα από κάθε ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Κατανοούμε ότι μπορεί να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον κατασκευαστικό τομέα στην Ισπανία και ότι μπορεί ανυποψίαστοι πολίτες να αγοράζουν ιδιοκτησίες καλή τη πίστη, στις οποίες, αποκαλύπτεται αργότερα, οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν είχαν το νομικό δικαίωμα να κτίσουν. Ωστόσο, τέτοιου είδους προβλήματα μπορούν και πρέπει να λύνονται εντός του νομικού πλαισίου των κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 35 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, οι πολίτες μπορούν να προσφεύγουν ατομικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Στρασβούργο.

Δεν υπάρχει λόγος θέσπισης νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση παρόμοιων ζητημάτων ούτε και εμπλοκής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως θεσμικού οργάνου. Ούτε επιθυμούμε να εμπλακούμε σε συζήτηση επί των διαφόρων εναλλακτικών ψηφισμάτων που υποβλήθηκαν από τους Ισπανούς βουλευτές και τα οποία θέτουν στοιχεία εσωτερικής πολιτικής που περιπλέκουν το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE), γραπτώς. − Υποβάλω αιτιολόγηση ψήφου σχετικά με την έκθεση Auken, προς στήριξη των τριών πολιτών της περιφέρειάς μου οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου εκλιπαρώντας για βοήθεια. Σε κάθε μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων, οι πολίτες ξόδεψαν τις οικονομίες μιας ζωής προκειμένου να αγοράσουν ένα σπίτι στην περιοχή της Βαλένθια. Σε κάθε περίπτωση, είχαν ακολουθηθεί οι κατάλληλες νομικές διαδικασίες κατά το χρόνο αγοράς. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, ο πολίτης έπεσε θέμα παράνομων κατασχετικών απαιτήσεων από την πλευρά των αρχών της Βαλένθια.

Οι παραπάνω δεν αποτελούν παρά τρεις από της πολλές εκατοντάδες περιπτώσεις των αδικιών που υπέστησαν Ευρωπαίοι πολίτες, κάτοχοι ιδιοκτησιών στην Ισπανία. Ζητώ από την Επιτροπή να δράσει έγκαιρα και αποφασιστικά σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης Auken.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Auken αφού καταδικάζει απερίφραστα την απερίσκεπτη πολεοδόμηση του ισπανικού κράτους και τονίζει την κακή χρήση των κοινοτικών πόρων που προορίζονται για πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω την αναποτελεσματικότητα των Ισπανών βουλευτών του Λαϊκού Κόμματος (PP) και του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE). Αποδείχτηκαν ανίκανοι να συμφωνήσουν στην υποβολή ενός εναλλακτικού ψηφίσματος το οποίο θα επιτύγχανε την πλειοψηφία που αποζητούσαν. Έτσι, κατέληξαν και οι δύο ηττημένοι. Για ακόμα μια φορά, κατέστησαν σαφές ότι το μόνο ζήτημα για το οποίο μπορούν να συμφωνήσουν είναι η αντίθεσή τους στον βασκικό εθνικισμό. Τόσο οι Σοσιαλιστές όσο και το PP προσπάθησαν να ασκήσουν πίεση στους συναδέλφους βουλευτές προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ των αντίστοιχων ψηφισμάτων τους, τα οποία άμβλυναν σε μεγάλο βαθμό τα κριτικά σχόλια της εισηγήτριας.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η ισπανική κυβέρνηση είναι συμμέτοχος σε μια πρακτική η οποία συνδέεται συστηματικά με την κακομεταχείριση των πολιτών της, την καταστροφή του περιβάλλοντος και την διαφθορά ευρείας κλίμακας. Θεωρώ ότι οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να μεταβιβαστούν άμεσα στη Χώρα των Βάσκων (Euskadi).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Εκατοντάδες Ευρωπαίων πολιτών εξακολουθούν να πέφτουν θύματα ενός συστήματος μαζικής αστικοποίησης, όπως φαίνεται από τον πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την καταπάτηση των νόμιμων δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στην ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το πρόβλημα προκλήθηκε από δημόσιες συμβάσεις και την άσκηση ανεπαρκούς ελέγχου της διαδικασίας αστικοποίησης από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε πρέπει να δώσει συγκεκριμένες λύσεις στους ανθρώπους που ζουν στις πληγείσες περιοχές της Ισπανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Συμμετέχοντας από την αρχή στη σύνταξη της έκθεσης Auken, η οποία έχει κερδίσει τη στήριξη τόσο των Ισπανών όσο και των Ευρωπαίων πολιτών, υπερασπίστηκα ολόψυχα το περιεχόμενό της. Στηρίζω πλήρως την έκθεση διότι αποκαλύπτει με σαφήνεια την εμπλοκή των ισπανικών διοικήσεων, από την κεντρική κυβέρνηση και τις αυτόνομες περιφερειακές κυβερνήσεις έως τις τοπικές αρχές, στην ανάπτυξη ενός οικονομικού μοντέλου βασισμένου στην αστική κερδοσκοπία, η οποία είχε καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνική ανάπτυξη της Ισπανίας.

Η παρούσα έκθεση, η οποία δέχτηκε πιέσεις από το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE), επισημαίνει την επιείκεια τόσο των πολιτικών όσο και δικαστικών αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα, η οποία οδήγησε στην ατιμωρησία από τις αρχές. Επιπλέον, περιλαμβάνει δήλωση αναστολής όσων σχεδίων ανάπτυξης δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια της περιβαλλοντικής αειφορίας και της κοινωνικής ευθύνης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των παρατυπιών και να αποφευχθεί μια πολιτική τετελεσμένων.

Επιπλέον, η έκθεση ζητά από την ισπανική κυβέρνηση να θεσπίσει ομάδα εργασίας στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα επίπεδα διοίκησης. Καλεί για δημόσιο διάλογο σχετικά με τον αστικό σχεδιασμό στην Ισπανία, ο οποίος θα επιτρέψει τη λήψη μέτρων κατά της κερδοσκοπίας και της μη βιώσιμης ανάπτυξης και θα βάλει τέλος στις πρακτικές νομοθεσίας à la carte οι οποίες λαμβάνουν χώρα στις αυτόνομες περιοχές της Αραγονίας και της Βαλένθια.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Auken σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν.

Πολλά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η εκτεταμένη αστικοποίηση πραγματοποιείται σε παράκτιες ζώνες και υπεύθυνες για αυτό είναι η κεντρική, οι αυτόνομες και οι τοπικές διοικήσεις. Αυτές, έχουν θέσει σε κίνηση ένα μοντέλο μη βιώσιμης ανάπτυξης με τρομακτικές συνέπειες για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Ως αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας, έχουν προκληθεί ανεπανόρθωτες ζημιές στη βιοποικιλότητα και την περιβαλλοντική ακεραιότητα πολλών περιοχών της Ισπανίας. Η αντίδραση υπήρξε αργή και οι ποινές που επιβλήθηκαν δεν ικανοποιούν τα θύματα. Αυτό κάνει τους πολίτες να εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς το ισπανικό δικαστικό σύστημα.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι εκατοντάδες Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι αγόρασαν ιδιοκτησία στην Ισπανία, κάτω από διάφορες περιστάσεις, έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης που συνδέεται με την αστικοποίηση. Υπεύθυνες για αυτό είναι οι τοπικές αρχές, ως αποτέλεσμα όμως οι ιδιοκτησίες απειλούνται με κατεδάφιση.

Η ισπανική κυβέρνηση πρέπει να κληθεί να διεξάγει εμπεριστατωμένη αναθεώρηση της νομοθεσίας που πλήττει τα ατομικά δικαιώματα ιδιοκτησίας ως αποτέλεσμα της μαζικής αστικοποίησης, προκειμένου να θέσει τέλος στην καταπάτηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη ΕΚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εργασία της και χαιρετίζω την έκθεσή της σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Ο αντίκτυπος υπήρξε ιδιαίτερα αρνητικός, όπως πιστοποιείται από τις πολυάριθμες αναφορές που λάβαμε από κατοίκους της περιοχής.

Θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή Αναφορών έλαβε υπόψη της τα αιτήματα των πολιτών που ανησυχούν για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, την ανικανότητα τήρησης των κανόνων των συμβάσεων, την περιβαλλοντική προστασία και την εκτεταμένη οικοδομική δραστηριότητα. Τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής κατόπιν της σύστασης αποστολών διερεύνησης στην περιοχή, αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τις υπερβάσεις της κατασκευαστικής βιομηχανίας και την ανάγκη υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Ισπανών πολιτών, όπως κατοχυρώνονται στις συνθήκες.

Συνεπώς, στηρίζω την εν λόγω έκθεση η οποία τηρεί στο έπακρο την αρχή της επικουρικότητας και ελπίζω ότι οι τοπικές αρχές της Ισπανίας θα πάρουν τα αναγκαία μέτρα προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκαστεί να καταφύγει σε διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης, συμπαραστεκόμενοι στους καταγγέλλοντες. Ωστόσο, θεωρούμε ότι οι υποτιθέμενες παραβάσεις του ισπανικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου πρέπει να επιλυθούν από τις σχετικές ισπανικές αρχές, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της συγκεκριμένης έκθεσης. Πολύ Σκωτσέζοι επλήγησαν από την υφαρπαγή γης στην Ισπανία, χάνοντας τα σπίτια τους στα οποία πολλοί είχαν αποθέσει τις οικονομίες μιας ζωής. Η ισπανική κυβέρνηση πρέπει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη στους πληγέντες. Πολλοί παραπλανήθηκαν και εξαπατήθηκαν σχετικά με την έκταση που αγόραζαν και πρέπει να προβλεφθούν ένδικα βοηθήματα για την επίλυση της κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE), γραπτώς. − Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης για την αστικοποίηση στην Ισπανία διότι αντικατοπτρίζει την εμπεριστατωμένη και πολυετή προσπάθεια της Επιτροπής Αναφορών να ανταποκριθεί στις εκατοντάδες των αναφορών αρκετών εκατοντάδων πολιτών, οργανώνοντας, μεταξύ άλλων, αποστολές διερεύνησης και συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η επιτροπή ενέκρινε την έκθεση με ευρεία διακομματική πλειοψηφία. Ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι έχουμε καθήκον να διασφαλίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, τους οποίους ενθαρρύνουμε να κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, δεν υπόκεινται σε αυθαίρετους και αδικαιολόγητους περιορισμούς του κράτους υποδοχής.

Αναγνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις συνθήκες, καταρχήν αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας είναι η Επιτροπή. Επίσης αναγνωρίζουμε ότι οι συνθήκες δεν προδικάζουν με κανένα τρόπο τις εθνικές διατάξεις περί του καθεστώτος ιδιοκτησίας. Παρόλα αυτά, θεωρούμε, πρώτον, ότι η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, ενεργώντας ως τα «μάτια και τα αυτιά» των θεσμικών οργάνων, πρέπει να επισημαίνει τα συστηματικά προβλήματα που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία χιλιάδων πολιτών μας, τα οποία έρχονται στο φως μέσω της διαδικασίας των αναφορών.

Δεύτερον, θεωρούμε ότι παραβιάζονται διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά το περιβάλλον και τις δημόσιες συμβάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), γραπτώς. − Ως ένθερμος αντίπαλος της ΕΕ και της συνεχούς εμπλοκής της στις ζωές μας, έχω ψηφίσει κατά της μεγάλης πλειοψηφίας των εκθέσεων που έχουν τεθεί υπόψιν μου. Όπως είναι αναπόφευκτο, έρχεται μια έκθεση η οποία απλώς απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση και θεωρώ ότι η έκθεση Auken είναι μία τέτοια περίπτωση. Με έχουν προσεγγίσει πολλοί απόδημοι πολίτες, οι οποίοι έκαναν ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να αρχίσουν μια ευπρεπή, νόμιμη και ισόρροπη ζωή στην Ισπανία. Ότι έπεσαν θύματα μιας γραφειοκρατικής σύγκρουσης είναι πλέον μια ιστορική πραγματικότητα και ελπίζω ότι η παρούσα έκθεση θα επιφέρει μια δίκαιη λύση.

Η ενέργειά μου δεν υπονοεί χαλάρωση της στάσης μου απέναντι στην ΕΕ και την μονολιθική, δύσκαμπτη και αδιαφανή δομή της. Ωστόσο, εάν οι υφιστάμενες γραφειοκρατίες είναι ανίκανες να επιλύσουν τα προβλήματα που οι ίδιες δημιούργησαν, τότε πρέπει να βρεθεί μια λύση.

Ελπίζω ότι πλέον τα μυριάδες προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις διάφορες ισπανικές αρχές θα αντιμετωπιστούν με τρόπο που ανταποκρίνεται στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών της περιφέρειάς μου.

Έχω μια ανησυχία ως προς το εάν παρεμβάσεις τέτοιου είδους συνιστούν πραγματικά λύση. Στη χώρα της ΕΕ, ο μόνος νόμος που ισχύει είναι αυτός της ακούσιας συνέπειας.

 
  
  

- Έκθεση: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ. Θεωρώ την εκλογή Ομπάμα ως μια σημαντική ευκαιρία για μια νέα πολιτική συνολικής δέσμευσης, έναν ιστορικό σταθμό όχι μόνον για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.

Η μελλοντική πορεία πρέπει να περιλαμβάνει μια νέα πολιτική συνολικής δέσμευσης, στην οποία η ΕΕ θα διαδραματίσει νευραλγικό ρόλο. Τώρα, μας δίνεται η ευκαιρία να ανανεώσουμε τη συνολική δέσμευση μέσω ανανεωμένων θεσμών, ενόψει των επερχόμενων εκλογών ανάδειξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η νίκη του Δημοκρατικού υποψηφίου αποτελεί επιπλέον απόδειξη της εξαιρετικής ικανότητας για ανανέωση, κάτι που έχει αποδειχθεί πολλές φορές στις δύσκολες περιόδους της ιστορίας των ΗΠΑ. Η νέα ηγεσία των ΗΠΑ θα μπορούσε να συντελέσει στη βελτίωση της κοινής πολιτικής ΕΕ/ΗΠΑ, με τις δύο πλευρές να συνεργάζονται στα πλαίσια μιας αποτελεσματικής εταιρικής σχέσης, πάνω σε πολλά παγκόσμια ζητήματα που απασχολούν τους ηγέτες και των δύο ηπείρων, όπως η κλιματική αλλαγή, οι παγκόσμιες προκλήσεις, περιφερειακά ζητήματα, η άμυνα, η οικονομία και το εμπόριο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα αυτά, με αποφασιστικότητα και δημιουργικό πνεύμα. Ο Ομπάμα αντιπροσωπεύει ό,τι πιο θετικό και εντυπωσιακό έχουν να παρουσιάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο σημερινός περίπλοκος, παγκοσμιοποιημένος και συνεχώς μεταβαλλόμενος κόσμος.

Ο διατλαντικός δεσμός παραμένει σημαντικός. Έχω πίστη στο ρόλο που θα εξακολουθήσουν να παίζουν οι ΗΠΑ μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπό την ηγεσία του εκλεγέντος Προέδρου Ομπάμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , γραπτώς. − (NL) Η ογκώδης αυτή έκθεση υπερασπίζεται ορθώς την εμβάθυνση των σχέσεων Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Γίνεται λεπτομερής αναφορά στην Μέση Ανατολή, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη Ρωσία, την άμυνα, τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα.

Παρόλα αυτά, ο εισηγητής ανεπίτρεπτα προκαταλαμβάνει τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας, τη στιγμή που έχει καταστεί σαφές ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν επιθυμούν ο,τιδήποτε έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ή με την πιστή αντιγραφή του. Θετική είναι η προσοχή που αποδίδει ο εισηγητής στο Παλαιστινιακό ζήτημα, γιατί όμως δεν γίνεται αναφορά στο δικαίωμα του Ισραήλ για ασφάλεια; Λόγω της παραπάνω μεροληψίας, καταψήφισα την έκθεση

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), γραπτώς. (PL) Η έκθεση Mon θέτει το ζήτημα των διατλαντικών σχέσεων την επαύριο των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Υποστήριξα την έκθεση διότι θεωρώ ουσιαστική τη στενή συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχεδόν όλους τους τομείς: πολιτική, άμυνα, οικονομία, ενέργεια, περιβάλλον, πολιτισμός, επιστήμες κτλ.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το συνδυασμένο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ και της ΕΕ αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η Νέα Διατλαντική Ατζέντα, η οποία ισχύει από το 1995, πρέπει να αντικατασταθεί από μία συμφωνία πλαίσιο για τη Διατλαντική εταιρική σχέση, η οποία θα ενημερώνεται συστηματικά. Η εμπλοκή των ΗΠΑ και της ΕΕ σε ενέργειες για τη διατήρηση της παγκόσμιας ασφάλειας και τάξης, είναι αναγκαία. Φυσικά, αυτό επιβάλει τη συνεργασία με άλλες χώρες, ιδίως με την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία.

Επίσης συμφωνώ με τα σχόλια σχετικά με την ανάγκη μεταρρύθμισης του ΟΗΕ, περιλαμβανομένης της ανάγκης μεταρρύθμισης της λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η διατλαντική συνεργασία δεν πρέπει να αγνοεί το ρόλο του NATO. Σήμερα, πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημασία της γρήγορης και αποτελεσματικής δράσης για την άμβλυνση της οξυνόμενης οικονομικής κρίσης. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι οι σχέσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τον Καναδά, το Μεξικό και τη Νότιο Αμερική.

Ελπίζουμε ότι τα λόγια του Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ότι «η Αμερική δεν έχει καλύτερο εταίρο από την Ευρώπη», θα επιβεβαιωθούν από την καθημερινή πραγματικότητα. Και αυτό έχει ουσιαστική σημασία εφόσον επιθυμούμε να σταθούμε στο ύψος των προκλήσεων με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο πολιτισμός μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) Οι «μεγάλες προσδοκίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την εκλογή του Ομπάμα στην προεδρία των ΗΠΑ, αφορούν στην πραγματικότητα μόνο τους ιμπεριαλιστές, που αναμένουν βάσιμα πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Οι λαοί δεν πρέπει να τρέφουν καμία αυταπάτη ότι θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής προς όφελός τους. Άλλωστε, οι ίδιες οι διακηρύξεις και δηλώσεις του νέου προέδρου των ΗΠΑ δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας.

Η Έκθεση, ζητάει πιο στενή και βαθιά συνεργασία της ΕΕ με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, μετά τη συγκεκριμένη εκλογή. Για το σκοπό αυτό, προτείνει τη δημιουργία ενός θεσμικού οργάνου συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας των δύο ιμπεριαλιστικών κέντρων (ΕΕ - ΗΠΑ) σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ιμπεριαλιστές, σε μία περίοδο όξυνσης των μεταξύ τους ανταγωνισμών και αντιθέσεων εξαιτίας της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, επιχειρούν ταυτόχρονα, να συντονίσουν την συνεργασία τους για να αντιμετωπίσουν τις λαϊκές αντιστάσεις. Σ' αυτό στοχεύει η προτροπή για κοινή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των «παγκόσμιων προκλήσεων», των «ζητημάτων άμυνας και ασφάλειας», των «περιφερειακών ζητημάτων». Χαρακτηριστική είναι η προθυμία που εκφράζεται στην Έκθεση για την αποδοχή κρατουμένων του Γκουαντάναμο στην ΕΕ, εάν το ζητήσουν οι ΗΠΑ.

Στην ενιαία επίθεση ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ εναντίον τους, οι λαοί πρέπει να αντιτάξουν το δικό τους κοινό μέτωπο για την ανατροπή της ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα κατά της έκθεσης του κ. Millán Mon σχετικά με την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων την επαύριο των εκλογών στις ΗΠΑ, διότι δεν συμφωνώ με το ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας και τα αντίστοιχα μέσα εξωτερικής πολιτικής, θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει αποφασιστικότερο και συνεκτικότερο ρόλο στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή. Επιπλέον, δεν συμφωνώ απολύτως με τους ρόλους που κατανέμονται στα πλαίσια της διατλαντικής εταιρικής σχέσης καθώς και το ρόλο του ΝΑΤΟ στη συλλογική ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. − Προσδίδω τεράστια σημασία στις διατλαντικές σχέσεις και έχω επανειλημμένως συνταχθεί υπέρ της αναζωογόνησης και της ενίσχυσης των σχέσεων με το NATO. Ωστόσο, σε αντίθεση με την παρούσα έκθεση, δεν θεωρώ ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των καθενός εκ των κρατών μελών (και ιδίως της Βρετανίας) με μια «εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ». Παραδείγματα αυτού, είναι οι αναφορές στη Συνθήκη της Λισσαβώνας, την οποία εμείς δεν επιθυμούμε, καθώς και η πρόταση ο ενδεχόμενος αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος να συμπροεδρεύει ενός νέου «Διατλαντικού Πολιτικού Συμβουλίου». Επιπλέον, έχω συγκεκριμένες αντιρρήσεις με σημεία της έκθεσης που αναφέρονται στην άμυνα της ΕΕ. Η έκθεση χαιρετίζει την «ενισχυμένη ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητα» και στηρίζει ρητώς την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, σχετικά με την οποία η Συντηρητική παράταξη εκφράζει σταθερά την αντίθεσή της.

Για τους λόγους αυτούς, απείχα από τη ψηφοφορία της έκθεσης.

 
  
  

- Τουρκμενιστάν (B6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Θα προτιμούσα να απέχω από τη ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΚ-Τουρκμενιστάν. Ενώ αναγνωρίζω τη σημασία των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων για το άνοιγμα της τουρκμενικής κοινωνίας, διατηρώ αμφιβολίες σχετικά με το αν μια ενδιάμεση συμφωνία θα ήταν η καλύτερη λύση και για τα δύο μέρη.

 
  
  

- Report: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , γραπτώς. − (NL) Καταψήφισα το ψήφισμα, διότι, κατά τη γνώμη μου, με τον τρόπο αυτό, το Κοινοβούλιο θα υποβάθμιζε τον ίδιο το ρόλο του. Η Συνέλευση αυτή κάνει συνεχώς ρητορικές διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο πιο σημαντικός στόχος εξωτερικής πολιτικής, και παρόλα αυτά, προτίθεται τώρα να υπογράψει συμφωνία με μια χώρα η οποία παραβιάζει μαζικά αυτά τα ίδια δικαιώματα. Η βασική πεποίθηση είναι ότι μόνο το γεγονός της υπογραφής μιας τέτοιας συνθήκης βελτιώνει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συγκεκριμένη χώρα. Είναι η ίδια ιστορία που ακούμε από τους υποστηρικτές της τουρκικής προσχώρησης: ναι, τα ανθρώπινα παραβιάζονται και βασανιστήρια είναι διαδεδομένα, αλλά όταν η Τουρκία προσχωρήσει στην ΕΕ όλα αυτά θα ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, τα γεγονότα αποδεικνύουν το αντίθετο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Αποφάσισα να απέχω από τη ψηφοφορία για την έκθεση του κ. Caspary σχετικά με την ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν. Μπορώ μόνο να συμφωνήσω με ορισμένα μόνο σημεία της πρότασης αλλά όχι με το κείμενο στο σύνολό του. Αυτό με οδήγησε στο να απέχω αντί να ψηφίσω κατά.

 
  
  

- Έκθεση: Σταύρος Λαμπρινίδης (A6-0103/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ. Στις μέρες μας, το διαδίκτυο αποτελεί βάση κάθε προσωπικής ή θεσμικής μας δραστηριότητας. Τα προσωπικά μας στοιχεία είναι στη διάθεση πολλών εταιρειών οι οποίες συχνά τα χρησιμοποιούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Για όλους τους παραπάνω λόγους, καθίσταται σαφής η ανάγκη προστασίας του θεμελιώδους δικαιώματος της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο.

Το διαδίκτυο μπορεί να στηρίξει και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ελευθερία λόγου και πολιτικής δράσης και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Από την άλλη, όμως, ανοίγει ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ένα παράδειγμα αυτής της διεστραμμένης χρήσης του διαδικτύου είναι η οξυνόμενη μάστιγα της παιδικής πορνογραφίας η οποία κατακλύζει το διαδίκτυο και την οποία έχουμε την υποχρέωση να σταματήσουμε.

Επομένως, είναι απαραίτητο να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία και προώθηση των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Η δράση μας πρέπει να θεμελιώνεται στις αρχές της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας και να εστιάζεται στο θεμελιώδες δικαίωμα της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το διαδίκτυο αποτελεί ένα τεράστιο τεχνολογικό επίτευγμα, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται μεταξύ τους, να εδραιώνουν προσωπικές, επαγγελματικές και εκπαιδευτικές σχέσεις και συμβάλλει στη διάδοση της γνώσης και στην προώθηση του πολιτισμού.

Εντούτοις, το ηλεκτρονικό έγκλημα επεκτείνεται και το διαδίκτυο έχει γίνει το αγαπημένο εργαλείο εγκληματικών δικτύων, δεδομένης της εύκολης πρόσβασης, της χαμηλής τιμής και της ισχύος του. Την προηγούμενη χρονιά, οι περιπτώσεις διαδικτυακής κακοποίησης παιδιών αυξήθηκαν κατά 16% ενώ, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έχουν επιβληθεί αποτελεσματικές ποινές ή δεν έχουν καν συλληφθεί οι εγκληματίες. Όσον αφορά την τρομοκρατία, υπάρχουν ήδη περίπου 5.000 ιστοσελίδες τρομοκρατικής προπαγάνδας, οι οποίες αποτελούν μέσο ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης και χρησιμεύουν ως πηγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές μεθόδους και μέσα.

Αναγνωρίζω την άμεση ανάγκη εξεύρεσης λύσεων και ανάπτυξης κατάλληλων νομοθετικών μέσων για την καταπολέμηση του εγκλήματος, χωρίς όμως να οδηγηθούμε σε υπερβολικό και παράλογο έλεγχο μέσω λογοκρισίας ή μυστικής παρακολούθησης της διαδικτυακής κίνησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , γραπτώς. − (NL) Πρόκειται για ένα καλό ψήφισμα, το οποίο κρατά προσεκτική ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αποτελεί θαρραλέα δήλωση κατά της λογοκρισίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές απόπειρες, στο όνομα της πολιτικής ορθότητας, υποβολής του διαδικτύου στη λογοκρισία, προκειμένου οι αμφιλεγόμενες ιδέες να αποκλειστούν, όχι μόνο από τον έντυπο τύπο αλλά και από τον Παγκόσμιο Ιστό. Πράγματι, το διαδίκτυο αποτελεί εδώ και χρόνια το αγκάθι στα πλευρά των ιεροεξεταστών των μέσων μαζικής επικοινωνίας, οι οποίοι επιθυμούν να θέσουν εκτός νόμου κάθε κριτική έναντι της πολυεθνικής κοινωνίας, μέσω, π.χ. «αντιρατσιστικών νομοθεσιών».

Η ελευθερία του διαδικτύου είναι η καλύτερη εγγύηση της ελευθερίας της έκφρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Λαμπρινίδη σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο, διότι θεωρώ σημαντική την λήψη μέτρων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφιλίωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο με την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ούτως ώστε να προστατεύονται οι πολίτες και ιδίως τα παιδιά. Ως εκ τούτου, θεωρώ σημαντική την ανάπτυξη νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και την ελευθερία της έκφρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή είναι απόλυτα δικαιώματα τα οποία δεν πρέπει να υπονομεύονται σε καμία περίπτωση. Φυσικά, πιστεύουμε ότι τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση του διαδικτύου και εγγυώνται το δικαίωμα ατομικής ελεύθερης έκφρασης.

Επίσης πιστεύουμε ότι η δυνατότητα διαγραφής προσωπικών πληροφοριών από βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδων πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Οι εταιρείες πρέπει να εγγυώνται τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων τους. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η έλλειψη τέτοιων εγγυήσεων αποτελεί κατά πρώτο και κύριο λόγο διεθνές πρόβλημα το οποίο θα επιλυόταν καλύτερα μέσω διεθνών κανονισμών και συμβάσεων.

Το June List συμφωνεί απολύτως με την εγγύηση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο, αντιτιθόμαστε, ωστόσο, σε ορισμένες διατυπώσεις της έκθεσης. Για παράδειγμα, η έκθεση εκφράζει την επιθυμία έγκριση της οδηγίας για τα ποινικά μέτρα με στόχο την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντιτιθόμαστε σθεναρά σε κάτι τέτοιο, καθώς δεν επιθυμούμε εναρμόνιση του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. Επίσης, ο εισηγητής προβαίνει σε σύγκριση του δικαιώματος πρόσβασης στο διαδίκτυο με την πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια αλαζονική δήλωση, καθώς σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, το δικαίωμα και οι δυνατότητα σχολικής εκπαίδευσης δεν θεωρούνται δεδομένα.

Ωστόσο, οι καλές προθέσεις της έκθεσης ξεπερνούν σε σπουδαιότητα τα αρνητικά της και ως εκ τούτου αποφασίσαμε να την υπερψηφίσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. (PL) Στηρίζω πλήρως την έκθεση Λαμπρινίδη σχετικά με την ασφάλεια και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στο διαδίκτυο. Τη θεωρώ σημαντικότατη και αναγκαία, κυρίως γιατί η παρουσία μας στο διαδίκτυο είναι σχεδόν παγκόσμια. Εν ολίγοις, το διαδίκτυο έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας.

Δεν μπορούμε να σκεφτούμε καλύτερη πηγή πληροφοριών όταν γράφουμε ένα βιβλίο ή όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα περίπλοκο πιάτο και ψάχνουμε μια ενδιαφέρουσα μαγειρική συνταγή. Ωστόσο, δεν αντιλαμβανόμαστε πάντοτε ότι η παρουσία μας στο διαδίκτυο αφήνει ίχνη τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος μας, π.χ. από άτομα που ασχολούνται με το μάρκετινγκ, από μυστικές υπηρεσίες ή ακόμη και από κλέφτες ταυτότητας.

Από την άλλη πλευρά, το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως βολικό μέσο επικοινωνίας εγκληματιών και τρομοκρατών. Για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να συνταχθεί μια λογική, ισορροπημένη και αποτελεσματική νομοθεσία, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη του διαδικτύου με ασφάλεια, ενώ, παράλληλα, θα αποτρέπει τις πραγματικές και σοβαρές απειλές που σχετίζονται με την κακή χρήση του.

Συνεπώς, στηρίζω τις προτάσεις του εισηγητή, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των ατόμων στο διαδίκτυο, σεβόμενες τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τους. Επίσης πιστεύω ότι εκτός από τη φροντίδα για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, οι δημόσιες αρχές πρέπει να μεριμνούν για την εξασφάλιση πρόσβασης στο διαδίκτυο των φτωχότερων πολιτών τους καθώς και όσων ζουν ακόμη και στις πιο απομονωμένες περιοχές της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. (FR) Η χρήση και ανάπτυξη του διαδικτύου αποτελούν αναμφίβολα σημαντικούς παράγοντες προόδου, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοκρατία. Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ελευθερίας, προστασίας της ιδιωτικότητας και ανάγκης για ασφάλεια στο διαδίκτυο, αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλους μας.

Εδώ εμπίπτει κυρίως η περίπτωση της πολιτικής δράσης. Πράγματι, όσοι πρόσκεινται στην αντιπολίτευση ή έχουν αμφιλεγόμενες πολιτικές απόψεις και δεν έχουν πρόσβαση στα διάφορα μέσα επικοινωνίας, βλέπουν το διαδίκτυο ως μια ευκαιρία για την μεταφορά του μηνύματός τους σε όλο τον κόσμο. Η ελευθερία αυτή δεν πρέπει να λογοκρίνεται. Η Κίνα, η Κούβα και η Βιρμανία, ως πραγματικά απολυταρχικά κράτη, δεν διστάζουν να φιμώνουν την ελευθερία της έκφρασης λογοκρίνοντας και φιλτράροντας συστηματικά την πληροφόρηση, απαξιώνοντας κάθε αρχή δημοκρατίας και ελευθερίας.

Το φιλτράρισμα του διαδικτύου για την καταπολέμηση της πορνογραφίας, της παιδικής πορνογραφίας και της τρομοκρατίας είναι πρωταρχικής σημασίας. Ωστόσο, τα πλαίσια της επιτήρησης πρέπει να είναι αυστηρά καθορισμένα και ελεγχόμενα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η έκθεση Λαμπρινίδη αποτελεί την πρώτη έκθεση που ως κύριο θέμα της έχει την προσέγγιση του προβλήματος του διαδικτύου από την οπτική του χρήστη. Ψήφισα υπέρ της διότι τη θεωρώ ισορροπημένη και σχετική και αναφέρεται στα κυριότερα θέματα που έχουν να κάνουν με το ζήτημα.

Ως εισηγητής της ομάδας PPE-DE για τη συγκεκριμένη έκθεση, θεωρώ ότι η έκθεση συνεισφέρει σημαντικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση των δικαιωμάτων του χρήστη επί του αναρτημένου περιεχομένου και ιδίως με το δικαίωμα οριστικής διαγραφής του περιεχομένου αυτού και το αίτημα, το μελλοντικό ρυθμιστικό καθεστώς, να καθορίζει τη ψηφιακή ταυτότητα και να προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της.

Η έκθεση επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων ανάπτυξης του διαδικτύου, με σκοπό τη θέσπιση εργαλείων αυτορρύθμισης ή συρρίθμισης (π.χ. κώδικες ορθών πρακτικών) τα οποία θα συμπληρώνουν τις υφιστάμενες νομικές ρυθμίσεις. Δεδομένου του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης του διαδικτύου, οι παραπάνω ρυθμιστικοί μηχανισμοί αποδεικνύονται πολύ πιο αποτελεσματικοί από την παραδοσιακή νομοθεσία, καθώς εγκρίνονται και εφαρμόζονται από την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων φορέων, χωρίς την εξαναγκαστική παρέμβαση του κράτους.

Το διαδίκτυο αποτελεί τον μεγαλύτερο χώρο δημόσιας πρόσβασης στον κόσμο και ο ρυθμός ανάπτυξής του ενδέχεται να μας αιφνιδιάσει εάν δεν αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με ισορροπημένο και ρεαλιστικό τρόπο, έτσι ώστε η μελλοντική ρύθμιση του κυβερνοχώρου να εστιάζει αποτελεσματικότερα στο χρήστη.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Λαμπρινίδη σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο.

Υποστηρίζω ένθερμα τους σκοπούς του σχεδίου ψηφίσματος, οι οποίοι προβλέπουν τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τη δράση σε πολλά επίπεδα εκμεταλλευόμενοι τα υφιστάμενα εθνικά, περιφερειακά και διεθνή μέσα και, τέλος, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να δώσουμε μια απάντηση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα προβλήματα των διαφόρων ειδών χρηστών του διαδικτύου και των πολυάριθμων ειδών διαδικτυακών δραστηριοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Στηρίζω τους στόχους της παρούσας έκθεσης για την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο.

 
  
  

Ανακύκλωση πλοίων (B6-0161/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την ασφαλή και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων, καθώς θεωρώ ότι είναι ζωτικής σημασίας το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί ως αναπόσπαστο τμήμα του κύκλου ζωής των πλοίων. Τα προς απόσυρση πλοία πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα λόγω των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν και, επομένως, πρέπει να υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της Βασιλείας.

Με χαροποιεί το γεγονός ότι η Κοινότητα έχει τη βούληση να βελτιώσει τις πρακτικές διάλυσης των πλοίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ θα εκπληρωθούν μόνον εφόσον ενσωματωθούν στους διάφορους τομείς της κοινοτικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρόταση ψηφίσματος στοχεύει στην επιτάχυνση των μέτρων που πρέπει να λάβει η Ένωση προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η διάλυση των προς απόσυρση πλοίων πραγματοποιείται υπό ασφαλείς συνθήκες για τους εργαζομένους και λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η παγκόσμια εξάλειψη των δεξαμενόπλοιων μονού κύτους και η απόσυρση από την αγορά των εναπομεινάντων παλιών πλοίων, πολλά εκ των οποίων περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, μας επιτρέπουν να διαβλέψουμε μια ανεξέλεγκτη εξάπλωση ακατάλληλων εγκαταστάσεων στη Νότια Ασία, φαινόμενο που θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε αφρικανικές χώρες. Όλοι οι παραπάνω λόγοι, μας οδηγούν στο να στηρίξουμε την πρόταση ψηφίσματος καθώς και τα μέτρα που στοχεύουν στην εξασφάλιση συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ώρα των αιτιολογήσεων ψήφου έληξε.

Η συνεδρίαση διακόπτεται. Θα συνεχιστεί, σε λίγο, στις 3 μ.μ. με μια προφορική ερώτηση σχετικά με το ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών.

 

6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπηκε στις 1.15 μ.μ. και συνεχίζεται στις 3 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ.: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 

7. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

8. Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο είναι η συζήτηση σχετικά με την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή της Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών όσον αφορά τον ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (O-0064/2009 - B6-0226/2009).

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, συντάκτρια.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ώρα της συνάντησής μας είναι ασυνήθιστη, ωστόσο, η προφορική ερώτηση που θέτουμε σήμερα προέκυψε στα πλαίσια της Διακομματικής Ομάδας «Μια ψυχή για την Ευρώπη». Πιστεύουμε ότι η ψυχή αυτή μπορεί να βρεθεί στις αρχαιότερες μονάδες μας -τις περιφέρειες- όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους με την ιδιαίτερη προφορά τους, στη διάλεκτό τους ή ακόμη και σε μια τοπική γλώσσα, όπου η τοπική κουζίνα έχει τη δική της ξεχωριστή γεύση, όπου τα πραγματικά τοπικά φρούτα και λαχανικά πωλούνται σε λαϊκές αγορές, όπου υπάρχουν ακόμα παραδοσιακά τραγούδια, από όπου πηγάζουν ιδιαίτερες ιστορίες και μύθοι: εν ολίγοις, όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ανήκουν, όπου αισθάνονται σαν το σπίτι τους.

Η παγκοσμιοποίηση απειλεί με ομογενοποίηση και πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εξαφανίζονται. Μόνο οι εκπληκτικές περιφέρειες της Ευρώπης είναι ικανές να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαιτερότητα και για αυτό πρέπει να μπορούν να στηρίζονται στην προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πλούτος και η ποικιλία των ευρωπαϊκών περιφερειών -οι οποίες υπήρξαν αντίπαλες, κατακτήθηκαν, διαιρέθηκαν, καταστράφηκαν από τον πόλεμο και επανενώθηκαν- πρέπει να διατηρηθούν. Οι περιφέρειες είναι σαν τα αρχέγονα κύτταρά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατηρήσει κάτι σαν το πολιτισμό των μικρών και δεσμεύεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα αυτό.

Η σύντομη σημερινή συζήτηση και το ψήφισμα πρέπει να παροτρύνουν την Επιτροπή να ενισχύσει την ορατότητα του πολιτισμικού πλούτου των περιφερειών και να βρει τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση και τη συνεχή ανάπτυξή τους. Η πολιτισμική δυναμική της Ευρώπης πρέπει να χρησιμοποιηθεί με στρατηγικό τρόπο. Το 2009, έτος δημιουργικότητας και καινοτομίας, πρέπει να μελετηθούν ουσιαστικά οι δυνατότητες ενσωμάτωσης των ιδεών και πρωτοβουλιών του τοπικού και περιφερειακού δημοσίου τομέα.

Θέλω να προσθέσω ότι τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχουμε καμία απολύτως πρόθεση να παρεμποδίσουμε την άσκηση της υφιστάμενης περιφερειακής πολιτικής. Επιθυμούμε απλώς να της προσδώσουμε μια πολιτισμική διάσταση. Παρακαλούμε την Επιτροπή να συμβάλει προς αυτόν τον σκοπό.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου κατ' αρχάς να σας ευχαριστήσω, εκ μέρους του Επιτρόπου Figeľ για την ευκαιρία να τοποθετηθώ πάνω στο ρόλο του πολιτισμού στις πολιτικές μας και κυρίως στη συμβολή του στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων.

Στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές έχουν επιτυχώς ενσωματώσει τον πολιτισμό προκειμένου να στηρίξουν τη δημιουργικότητα και να προωθήσουν την καινοτομία. Η πολιτική συνοχής στηρίζει, για παράδειγμα, την προστασία της πολιτισμική μας κληρονομιάς, την ανάπτυξη πολιτισμικών υποδομών και υπηρεσιών, την ανάπτυξη της ελκυστικότητας των περιφερειών και της σύνδεσής της με την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, καθώς επίσης και την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομικών και την ανάπτυξη διασυνοριακών στρατηγικών.

Το 2007, η Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό, η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια υλοποίησής της. Η νέα αυτή στρατηγική προσέγγιση του πολιτισμού θέτει κοινούς στόχους και επιχειρεί να δώσει ώθηση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική αξία του πολιτισμού, ενισχύοντας τον εγκάρσιο ρόλο του. Δεδομένων των παραπάνω, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται στα πλαίσια μιας νέας ανοικτής μεθόδου συνεργασίας για την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης. Αυτό, θα συμβάλει, για παράδειγμα, στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ, θα διευκολύνει την πρόσβαση στον πολιτισμό και θα ενθαρρύνει την κινητικότητα των επαγγελματιών του πολιτισμού.

Ως αντίδραση στον συνεχιζόμενο στοχασμό, η Επιτροπή σύντομα θα παρουσιάσει μια ανεξάρτητη μελέτη σχετικά με τη συμβολή του πολιτισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, ως συστατικό της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα επισημάνουν την αξία της επένδυσης στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και θα φανερώσουν τους δεσμούς μεταξύ της επένδυσης αυτής και των στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης και της Στρατηγικής της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Επιπλέον, η μελέτη θα συμβάλει στην προετοιμασία μιας Πράσινης Βίβλου για τη δυναμική της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή στις αρχές του 2010.

Η Επιτροπή οργανώνει τακτικά διασκέψεις στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Επιτρέψτε μου να αναφέρω απλώς την «ημέρα ανοιχτών θυρών» που συγκεντρώνει κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες έναν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων οι οποίοι συζητούν για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων σχετικών με την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής. Στα πλαίσια των εργαστηρίων αυτών, συζητούνται τακτικά ζητήματα πολιτισμού.

Επιπλέον, στα πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, η Επιτροπή επίσης επιχειρεί να εμπλέξει φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τον πλούτο της θαλάσσιας κληρονομιάς της Ευρώπης. Έτσι, τον επόμενο Μάιο, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της ευρωπαϊκής ημέρας για τη θάλασσα στη Ρώμη, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μεταξύ θαλάσσιας κληρονομιάς και ισόρροπου περιφερειακού τουρισμού.

Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο Πολιτιστικό Φόρουμ για την Ευρώπη το οποίο θα διοργανωθεί για πρώτη φορά από την Επιτροπή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Πολιτισμό στις Βρυξέλλες στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου και το οποίο θα φέρει κοντά εκπροσώπους του πολιτιστικού τομέα και εθνικές αρχές, περιλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE.(EL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα κατ' αρχήν να συγχαρώ την πρωτοβουλία πάνω σε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα όπως είναι η ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του πολιτισμού. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και της ιστορικής ανάπτυξης των λαών της Ευρώπης. Η προστασία και διατήρησή της είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαίδευση της νέας γενιάς και τον σεβασμό παράλληλα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή, εθνική ή τοπική της διάσταση, η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί θεμελιώδη αξία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όλοι διαπιστώνουμε ότι οι προβολείς είναι στραμμένοι στις μεγάλες πόλεις, όπου βρίσκονται τα πιο γνωστά μουσεία και μνημεία.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ύπαιθρος, που αποτελεί το 90% του ευρωπαϊκού εδάφους, πλήττεται από εγκατάλειψη και οικονομικό μαρασμό. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα με πολιτιστικό περιεχόμενο βοηθούν κατά συνέπεια σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στις περιφέρειες. Δεν είναι μόνο η προσφορά εργασίας και η απασχόληση, είναι η δημιουργία πόλων έλξης πολιτιστικού και ιστορικού τουρισμού που θα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

Επομένως, διαπιστώνουμε ότι ο πολιτισμός συνεισφέρει άμεσα στην ανάπτυξη της πολιτιστικής παιδείας των Ευρωπαίων αλλά και έμμεσα στην οικονομική ευημερία ιδιαίτερα των περιφερειών που έχουν περισσότερη ανάγκη για προβολή και ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Mary Honeyball, εξ ονόματος της ομάδας PSE . – Κυρία Πρόεδρε, είμαι πράγματι ευτυχής που έχω τη δυνατότητα να λάβω μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Είναι βεβαίως ατυχές το ότι διεξάγεται Πέμπτη απόγευμα και επομένως δεν παρίστανται όσοι βουλευτές θα έπρεπε.

Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή είναι σημαντική λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Έχουμε ήδη συζητήσει σχετικά με τις σχέσεις πολιτισμού και απασχόλησης και για το πως οι επιχειρήσεις και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού μπορούν να συμβάλουν θετικά στην οικονομία. Στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, όπως έχουμε ήδη ακούσει από το Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό να συζητούμε αυτά τα θέματα όσο το δυνατόν πληρέστερα.

Βρίσκομαι εδώ επίσης επειδή εκπροσωπώ μία από τις μεγάλες πόλεις τις οποίες ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής. Το Λονδίνο, όπως γνωρίζεται, αποτελεί ένα από τα πολιτισμικά κέντρα της ΕΕ με τεράστια ιστορία, όπως όλοι μας, και πολλά να προσφέρει. Είναι επίσης η έδρα των, κυρίως Βρετανικών, πολιτιστικών βιομηχανιών. Επομένως, θεωρώ ότι έχω την υποχρέωση να μιλήσω εξ ονόματος των πολιτών που εκπροσωπώ και να αγωνιστώ για τις θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι οι πρώτες που πλήττονται σε περιόδους κρίσης. Συνεπώς, επικροτώ όσα είπε η Επιτροπή για το ρόλο των πολιτιστικών βιομηχανιών, για τον τρόπο που επιθυμούμε να τις διατηρήσουμε και να τις εκμεταλλευτούμε και για την αναγνώριση του ρόλου του πολιτισμού στην οικονομία. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές αγνοούμε αυτόν τον οικονομικό ρόλο και δεν τον αναφέρουμε ή δεν τον λαμβάνουμε καν υπόψη, υποβιβάζοντας την αξία του πολιτισμού. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο τη στιγμή που η συμβολή του πολιτισμού είναι πολύ σημαντική, τόσο για την εθνική όσο και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ελπίζω ότι ένα από τα συμπεράσματα της σημερινής συζήτησης, το οποίο θα μεταφέρουμε στα κράτη μέλη μας, στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, είναι ότι ανησυχούμε βαθύτατα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η περιφερειακή ανάπτυξη, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τη χειριστούμε και για το ρόλο που μπορεί να παίξει ο πολιτισμός στα πλαίσιά της.

Επίσης, όπως ήδη ανέφερε η κ. Pack, τίθεται το ζήτημα της πολιτιστικής πολυμορφίας. Θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ΕΕ, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ότι, 27 κράτη μέλη πλέον, ερχόμαστε κοντά παρά το ότι όλοι μας διαφέρουμε σημαντικά. Προερχόμαστε από διαφορετικά υπόβαθρα και πολιτισμούς και μιλούμε διαφορετικές γλώσσες. Αυτό είναι απλώς μια αρχή. Παρά το ότι ο κόσμος μοιάζει να συρρικνώνεται και παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή μεταξύ τους, υπάρχουν ακόμη ουσιαστικές διαφορές. Θα πρέπει να χαιρόμαστε για αυτό, αφού αυτές οι διαφορές αποτελούν τον πυρήνα των όσων συζητούμε. Όλοι μας επιθυμούμε να διατηρήσουμε τις ταυτότητές μας και τον τρόπο που αισθανόμαστε για τους εαυτούς μας και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τους ανθρώπους που εισέρχονται στην ήπειρό μας. Υποδεχόμαστε ανθρώπους από άλλες χώρες του κόσμου -πολλοί από τους οποίους ζουν ήδη επί δύο ή τρεις γενιές σε κάποια από τα κράτη μέλη μας- και οι οποίοι επίσης προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι διαθέτουν τη δική τους κουλτούρα, παράδοση και γλώσσα. Παρόλο που ενσωματώνονται στις κοινωνίες μας και μαθαίνουν τις γλώσσες μας, διατηρούν τις δικές τους ξεχωριστές ταυτότητες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει αναφερθεί στην παρούσα συζήτηση και το οποίο θεωρώ σημαντικό και ελπίζω να συμπεριληφθεί, ιδίως στις συζητήσεις που αφορούν την πολυγλωσσία, για την οποία έχουμε πραγματοποιήσει ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα στο οποίο ίσως πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο μέλλον, στα πλαίσια μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης Ευρώπης. Οφείλουμε επομένως να διαφυλάξουμε τις υφιστάμενες κουλτούρες και την υφιστάμενη πολυμορφία μας αλλά και να απορροφήσουμε τη νέα πολυμορφία που εισέρχεται στην ήπειρό μας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, επικροτώ τη στήριξη που παρέχουμε στον πολιτισμό, στις πολιτιστικές βιομηχανίες και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο των σημερινών οικονομικών συνθηκών θα αποτελέσουν, κατά τη γνώμη μου, τη ραχοκοκαλιά του ζητήματος που εξετάζουμε. Όταν μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις χάνουν και απολύουν ανθρώπους, ίσως έρχεται η ώρα των μικρότερων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, να αναλάβουν δράση δημιουργώντας θέσεις εργασίας για όσους μπορούν να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα.

Επομένως, ελπίζω ότι όλοι θα αναγνωρίσουμε τη σημασία του πολιτισμού για την ήπειρο και την κοινωνία μας και ότι όλοι οι παριστάμενοι της συζήτησης αυτής θα μεταφέρουμε το μήνυμα στα κράτη μέλη μας, στις περιφέρειες και στους πολίτες που εκπροσωπούμε. Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμά μας αξίζει να ακουστεί. Ας σπεύσουμε λοιπόν να το διαδώσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Grażyna Staniszewska, εξ ονόματος της ομάδας ALDE . (PL) Κυρία Πρόεδρε, οι περιφέρειες αποτελούν σημαντικά κέντρα ανάπτυξης του πολιτισμού. Εκεί είναι που αναπτύσσονται τα περισσότερα μακροχρόνια προγράμματα ανταλλαγής και τα κοινά προγράμματα μεταξύ περιοχών με διαφορετικές παραδόσεις, έθιμα και ιστορικά επιτεύγματα. Οι περιφέρειες, προωθώντας την ανάπτυξη του πολιτισμού και των πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, γίνονται μαγνήτης οικονομικών επενδύσεων. Η επίπτωση αυτή απεικονίζεται με τον καλύτερο τρόπο στα αποτελέσματα του εξαιρετικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Πάντοτε, το έτος των πολιτιστικών εκδηλώσεων ακολουθεί μια οικονομική αναζωογόνηση. Γίνεται άλλωστε φανερό και από τις πολυάριθμες ευρωπαϊκές πόλεις που προσπαθούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα.

Ο πολιτισμός αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία κυρίως για περιοχές που δεν είναι αναπτυγμένες αλλά είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους, τουριστικά αξιοθέατα ή χώρους αναψυχής λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θυμόμαστε τον ουσιαστικό ρόλο που διαγραμματίζουν οι περιφερειακές αρχές και να ενισχύουμε τη δράση τους μέσω κοινοτικών προγραμμάτων. Αναμένω από την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα μια Πράσινη Βίβλο στην οποία θα παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα μέτρων στον τομέα του πολιτισμού, περιλαμβανομένου του κρίσιμου ζητήματος του επιπέδου των περιφερειών.

Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου ολοκληρώνοντας να επιστήσω την προσοχή σας στην πρωτοβουλία να οριστεί το έτος 2013 ως Ευρωπαϊκό Έτος Εκμάθησης των Γλωσσών των Γειτόνων μας. Η δυναμική της περιφερειακής συνεργασίας στην Ευρώπη συχνά παρεμποδίζεται από προβλήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη γνώσης της γλώσσας και του πολιτισμού των γειτονικών χωρών και περιφερειών και την αδυναμία ικανοποιητικής επικοινωνίας. Η εκμάθηση της γλώσσας των άμεσων γειτόνων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα αμοιβαίας κατανόησης και επικοινωνίας και επομένως να ενισχύσει την πολιτιστική και οικονομική συνεργασία, δρώντας ενοποιητικά για ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της ομάδας UEN . (PL) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι στα πλαίσια της συζήτησης αυτής, αξίζει να θυμηθούμε τα χαρακτηριστικά λόγια του τέως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jacques Delors. Όταν ερωτήθηκε, μετά το τέλος της θητείας του ως Πρόεδρος της Επιτροπής, εάν υπήρχε κάτι για το οποίο λυπόταν ή κάτι για το οποίο δεν είχε κάνει αρκετά, παραδέχτηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή είχαν αφιερώσει ελάχιστο χρόνο σε θέματα πολιτισμού. Αυτή η χαρακτηριστική αυτοκριτική αποτελεί καθοδηγητική ένδειξη προς εμάς.

Συμφωνώ με τον ομιλητή που έκανε λόγο για περίεργες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου μας. Δηλώνουμε ότι ο πολιτισμός έχει σημασία και ότι προτεραιότητα δεν αποτελούν μόνο τα θεσμικά όργανα, η διοίκηση και οι κανονισμοί. Ύστερα, μιλούμε για αυτά τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη το πρωί. Μόνο η απογευματινή συζήτηση της Πέμπτης αφιερώνεται σε ζητήματα τα οποία πράγματι θα μπορούσαν να θεωρηθούν θεμελιώδη, γιατί ο πολιτισμός αποτελεί όντως θεμέλιο της ευρωπαϊκής ενότητας. Όχι μόνο ο πολιτισμός των περιφερειών αλλά και ο εθνικός πολιτισμός, αφού η κληρονομιά της Ευρώπης είναι η κληρονομιά των ευρωπαϊκών εθνών και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για την πολιτιστική κληρονομιά μας.

Είμαι ευτυχής που το ζήτημα αυτό τέθηκε προς συζήτηση. Χαίρομαι διότι θεωρώ ότι θα αρχίσει να παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στις εργασίες του Κοινοβουλίου και της εκτελεστικής λειτουργίας της ΕΕ, ιδίως της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Věra Flasarová, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με τη διατύπωση των ερωτημάτων που έθεσε η συνάδελφός μου Doris Pack. Κατά τη γνώμη μου, η πολυμερής στήριξη των ευρωπαϊκών περιφερειών είναι σημαντικότατη. Για αιώνες, σύνορα χώριζαν τα ευρωπαϊκά κράτη και έθη, δημιουργώντας ένα είδος ψυχολογικής «γης του κανενός». Ευτυχώς έχουμε πετύχει την εξάλειψη των συνόρων μέσω της συμφωνίας του Σένγκεν. Ωστόσο, περιφέρειες παραμένουν διαιρεμένες, πόλεις είναι κομμένες στα δύο και ψυχολογικά προβλήματα ως προς το εάν μια περιοχή ανήκει εδώ ή εκεί ή κάπου αλλού ακόμα επιμένουν. Στην ενοποιημένη Ευρώπη, οι παλιές αυτές πληγές στον χάρτη και στο νου των ανθρώπων κλείνουν σταθερά αλλά αργά. Ο ταχύτερος τρόπος να τις θεραπεύσουμε, αποτελεσματικότερα και πρακτικότερα από κάθε εκ των άνω μέτρο, είναι να στηρίξουμε τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες των πολιτιστικών οργανώσεων και των περιφερειακών θεσμών. Οι περιφερειακοί θεσμοί και οι απλοί πολίτες της κάθε περιοχής γνωρίζουν καλύτερα το τι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να αναζωογονηθεί η περιφέρειά τους.

Υπάρχουν πολλά προγράμματα η εφαρμογή των οποίων θα αποτελούσε τόσο ένα βήμα προόδου όσο και κίνητρο για περαιτέρω δράση. Κατάγομαι από τη Σιλεσία, στη Βόρεια Μοράβια, μια περιοχή όπου συναντώνται τσεχικά, πολωνικά και σλοβακικά εδάφη. Και είναι ακριβώς εκεί, στην ιστορική περιοχή του Těšín, η οποία σήμερα περιλαμβάνει την τσεχική πόλη Český Těšín και την πολωνική Cieszyn, όπου έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα με την ονομασία «Κήπος και στις δύο όχθες του ποταμού» λόγω του ποταμού ο οποίος διασχίζει τις δύο πόλεις, οι οποίες άλλοτε αποτελούσαν μία ενιαία αστική μονάδα. Το πρόγραμμα δημιουργεί αστικούς, αρχιτεκτονικούς αλλά κυρίως πολιτισμικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο όχθες του ποταμού. Τα διαιρεμένα τμήματα του άλλοτε ομογενούς συνόλου συνδέονται μέσω των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των κατοίκων τους. Ο ποταμός μεταξύ των δύο πόλεων και των προαστίων τους πρέπει να γίνει τόπος πολιτιστικών ανταλλαγών και προσμίξεων. Εντούτοις, ένα σημαντικό στοιχείο αυτών των προγραμμάτων είναι η δυνατότητες απασχόλησης που δημιουργούν όχι μόνο κατά την υλοποίηση του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του. Ο τομέας των υπηρεσιών αναπτύσσεται σίγουρα, ενισχύοντας την ελκυστικότητα της περιοχής και στηρίζοντας τις τουριστικές δυνατότητές της καθώς και άλλα σχετικά εγχειρήματα. Οι δημιουργοί του προγράμματος «Κήπος στις δύο όχθες του ποταμού» εμπνεύστηκαν από το παράδειγμα του Στρασβούργου στη Γαλλία και του Κιέλου στη Γερμανία, τα οποία βρίσκονται τόσο κοντά που στο παρελθόν αποτελούσαν μια ενιαία φυσική αστική δομή. Και σε αυτή την περίπτωση ο Ρήνος ρέει μεταξύ των δύο πόλεων. Ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία και τη Γερμανία μπορεί να συμβεί και στην Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία ή οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά παρόμοια παραδείγματα στην Κεντρική Ευρώπη. Τέτοιου είδους προγράμματα μου έρχονται στο νου όταν μιλούμε για τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Παρόμοια πολιτιστικά προγράμματα απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη στήριξη από πλευράς ΕΕ, Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών που δημιουργούν παρόμοιες πρωτοβουλίες, συχνά παραπονούνται ότι οι δραστηριότητές τους εμποδίζονται από την περίπλοκη γραφειοκρατία ή από τις υπερβολικά περίπλοκες δομές των αρμόδιων υπουργείων ή γραφείων.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, έχω δύο ερωτήματα να θέσω στον Επίτροπο. Πρώτον: Τί είναι πολιτισμός; Δεύτερον: Ποία είναι η σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Στην περιφέρειά μου βρίσκεται η ιστορική κομητεία του Northamptonshire. Μέρος της πολιτιστικής της ταυτότητας, της ιστορίας, της ύπαρξής της, προέρχεται από τους ιστορικούς δεσμούς της με την υποδηματοποιία. Η υποδηματοποιία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1202, όταν ο Peter ο Υποδηματοποιός έγινε σχεδόν διάσημος σε όλη την κομητεία. Το 1452 η αυλή ρύθμισε τις τιμές και τα σταθμά για τους διάφορους εμπόρους, περιλαμβανομένων των υποδηματοποιών και το ίδιο το Northampton υπήρξε η έδρα της υποδηματοποιίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, το 1841 υπήρχαν στην κομητεία 1821 υποδηματοποιοί. Η ποδοσφαιρική ομάδα της κομητείας, η Northampton Football Club, αποκαλείται ακόμα ως «οι Τσαγκάρηδες». Σήμερα στο Northamptonshire υπάρχουν ακόμη 34 βιομηχανίες υποδηματοποιίας οι οποίες λειτουργούν πάνω από 100 χρόνια. Τα παπούτσια που φοράω σήμερα είναι ένα ζευγάρι Barker από το χωριό Earls Barton στην πανέμορφη περιφέρεια Westminster του Daventry. Διαθέτουμε μουσείο, πραγματοποιούμε πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την υποδηματοποιία και όλα αυτά πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επομένως, ενώ κατανοώ πλήρως το ρόλο του πολιτισμού στις περιφέρειες, διερωτώμαι εάν και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας βοηθήσει. Επίσης, Ποιες είναι οι περιφέρειες της Ευρώπης; Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε τον πολιτισμό των ευρωπαϊκών περιφερειών να αναπτυχθεί όπως το έκανε πάντοτε, τοπικά, οργανικά και όχι υπό την καθοδήγηση της κεντρικής κυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi (ALDE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνεται το λόγο. Θα επιθυμούσα να επεκτείνω λίγο το όραμά μας κοιτάζοντας όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου διαπιστώνουμε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί πάντοτε να είναι συνεχής αλλά περιορίζεται από την ανεπάρκεια των φυσικών πόρων και την περιορισμένη δυνατότητα της γης να απορροφήσει και να μεταβολίσει τα απορρίμματά μας. Οι απόψεις μας δεν μπορούν πλέον να βασίζονται αποκλειστικά στην υλική ανάπτυξη -έννοια που αποδίδουμε στην ανάπτυξη- αντιθέτως, πρέπει να βλέπουμε την ανάπτυξη σε συνάρτηση με την ποιότητα ζωής. Στην ουσία, πρέπει να εξαϋλώσουμε την κοινωνία μας.

Από αυτή την άποψη, οι περιφέρειες είναι εξίσου σημαντικές για τον πολιτιστικό πλούτο τους, με άλλα λόγια, τον πλούτο της ποιότητας ζωής τους, κάτι εξαιρετικά σημαντικό σε καιρούς όπως οι σημερινοί, όταν απαιτείται ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής μας. Στο πλαίσιο αυτής της εξαΰλωσης, ο πλούτος μιας περιφέρειας σε όρους ποιότητας ζωής είναι σημαντικότατος αν όχι απολύτως απαραίτητος.

Θα ήθελα, επομένως, να στρέψω τόσο την Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο προς την κατανόηση της ανάγκης αλλαγής του τρόπου ζωής μας, της εξαΰλωσης των κοινωνιών μας και της δημιουργίας ενός αναντικατάστατου πολιτισμικού έργου, καθώς τα άυλα αγαθά πρέπει να υποκαταστήσουν τα υλικά. Η περιφερειακή αυτή εμπειρία είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε και να διαφυλάξουμε προτού σαρωθεί από μια σειρά απροσεξιών.

Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να ζητήσω να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή διότι είναι πολύ σημαντική και διότι είναι σαφές ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η ομορφιά του πολιτισμού προέρχεται από την περιφερειακή και τοπική πολυμορφία, η οποία επηρεάζεται από την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Τοπικοί πολιτισμοί, οι οποίοι θεμελιώνονται στην παράδοση, αποτελούν σταθερή βάση για την ανάπτυξη των εθνικών πολιτισμών και των διάφορων παραλλαγών τους. Η ζωντάνια των μορφών και των εκφράσεών τους ασκεί μεγάλη έλξη, παρέχει καλλιτεχνική έμπνευση, αποτελεί φορέα εμπειριών και συναισθημάτων και ενισχύει τους δεσμούς της τοπικής κοινωνίας.

Οι τοπικοί πολιτισμοί παραμερίζονται από τους επαγγελματίες καλλιτέχνες οι οποίοι αντλούν έμπνευση από αυτούς. Η τοπική κουλτούρα θεωρείται συχνά ως ερασιτεχνικό κίνημα ενώ αντιθέτως ένα επαγγελματικό κίνημα πρέπει να έχει ισχυρή οικονομική στήριξη. Ίσως αυτή να είναι η πηγή της τάσης, η οποία συναντάται και στην ΕΕ, να χρηματοδοτούνται μεγάλα και ακριβά έργα, περιλαμβανομένων διεθνών έργων στα οποία συμμετέχουν επαγγελματίες καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες. Οι περιφερειακοί και τοπικοί πολιτισμοί σταδιακά εκλείπουν μαζί με πολλές από τις μορφές έκφρασής τους και πολλές από τις ειδικότητες και επιδεξιότητές τους.

Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για τον παραδοσιακό και λαϊκό πολιτισμό σε ιστορικά υπανάπτυκτες περιοχές, αλλά δεν έχουμε να πούμε πολλά για την ύπαρξή τους στις αναπτυσσόμενες περιφέρειες. Επομένως, χρειάζεται να αναπτύξουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα με το οποίο θα τεκμηριώνεται η προστασία και ανάπτυξη του περιφερειακού πολιτισμού σε όλες τις πνευματικές και καλλιτεχνικές εκφράσεις του. Οι παραπάνω εκφράσεις αναφέρονται λεπτομερέστερα στην τροπολογία μου επί του παρόντος ψηφίσματος. Ελπίζω ότι θα λάβει τη στήριξη όλων των βουλευτών.

 
  
MPphoto
 

  Pál Schmitt (PPE-DE). - (HU) Ο πολιτισμός δημιουργεί αξία τόσο υπό την πνευματική όσο και υπό την υλική έννοια. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες απασχολούν χιλιάδες εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη ενώ η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, οι εκδόσεις βιβλίων, η μουσική σύνθεση και παραγωγή (η συχνά αποκαλούμενη μουσική βιομηχανία), αποτελούν μερικούς από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους.

Δεν είναι τυχαίο ότι η επιτυχέστερες και δημοφιλέστερες πρωτοβουλίες της ΕΕ συνδέονται στενά με τον πολιτισμό. Χάρη στο πρόγραμμα ανταλλαγής ευρωπαϊκών συλλογών τέχνης, το κοινό της Βουδαπέστης έχει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να θαυμάσει μια απαράμιλλη έκθεση έργων των Gustave Moreau και Alfons Mucha σε ένα μεγάλο μουσείο.

Άλλη παρόμοια πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το οποίο εστιάζει και προωθεί όχι μόνο πόλεις αλλά ολόκληρες περιφέρειες. Σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα, το 2010, τον τιμητικό αυτό τίτλο θα κατέχει μια σχεδόν άγνωστη μικρή πόλη της Νότιας Ουγγαρίας, η Pécs, όπου οι εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών που θα εισρεύσουν θα ενισχύσουν την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.

Είμαι πεπεισμένος ότι μέσω του πολιτισμού η ΕΕ θα μπορέσει να έρθει κοντύτερα στους πολίτες της και να φέρει και τους ίδιους κοντύτερα μεταξύ τους. Όταν μιλούμε για περιφερειακή ταυτότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται ότι επικαλούμαστε των πολιτισμό. Ελπίζω ότι η περίοδος που ακολουθεί τη στρατηγική της Λισσαβώνας θα έχει να επιδείξει περισσότερες πρωτοβουλίες και πόρους διαθέσιμους για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση από όσους διατίθενται σήμερα. Το καινοτόμο και δημιουργικό πνεύμα ή, με άλλα λόγια, η καινοτομία και η δημιουργικότητα, αποτελούν την οικονομική κινητήριο δύναμη μιας σύγχρονης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, πριν από τριάντα χρόνια βρισκόμουν εδώ στο Στρασβούργο όταν το άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκλήθηκε για πρώτη φορά. Το αρχαιότερο μέλος του ήταν η Louise Weiss, προς τιμή της οποίας πήρε το όνομά του αυτό το υπέροχο κτήριο, το ίδιο ένα εξαιρετικό παράδειγμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο λόγος της υπήρξε το πνευματικό θεμέλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκείνη την περίοδο μιλούσε για το είδος των Ευρωπαίων πολιτών που χρειαζόμαστε, ενωμένους στη βάση του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν είναι κάτι το καινούργιο, όπως πολλοί πιστεύουν. Αντίθετα, είναι η εκ νέου ανακάλυψη κάτι πολύ αρχαιότερου από τα κράτη μέλη, κύριε Heaton-Harris. Τα σύνορα, τουλάχιστον στη ηπειρωτική Ευρώπη, είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνητά. Ο πολιτισμός έχει βαθιές ρίζες στις περιφέρειες οι οποίες είναι συχνά διαιρεμένες από τεχνητά σύνορα και οι περιφερειακοί πολιτισμοί αποτελούν σημαντικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των εθνών. Μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του πολιτισμού υπήρξε ο ποιητής Adalbert Stifter ο οποίος καταγόταν από το βοημικό δάσος και εργάστηκε στη Βαυαρία, στην Άνω Αυστρία και τη Βοημία ενώνοντας τους λαούς Τσεχίας και Γερμανίας. Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την παράδοση -ο πολιτισμός που καταστρέφεται από τον εθνικισμό και τον εκτοπισμό, ο πολιτισμός των μειονοτήτων, ο περιφερειακός πολιτισμός, ο πολιτισμός των ευρωπαϊκών περιφερειακών μπορεί να γεφυρώσει τα σύνορα και ιδιαίτερα την πολυμορφία την οποία μόνο μαζί μπορούμε να διατηρήσουμε.

Ο Franz Josef Strauß, αυτός ο μεγάλος Βαυαρός Ευρωπαίος, είχε πει ότι μόνον εφόσον γίνουμε Ευρωπαίοι θα μπορέσουμε να παραμείνουμε Βαυαροί, Βάσκοι, Γερμανοί ή Βρετόνοι. Η Ευρώπη δεν θεωρείται ένας συγκεντρωτικός παράγοντας αλλά ως μια κοινή στέγη που μας προφυλάσσει από τη βροχή της παγκοσμιοποίησης και την ομογενοποίηση.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE-DE) . – (RO) Το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επινοήθηκε μάλλον ως μηχανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης, χρωστά πολλά στο «τσιμέντο» του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Συγχρόνως, η ενθάρρυνση της πολυμορφίας περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό -η οποία συντάχθηκε κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο- όπως άλλωστε και η προώθηση του πολιτισμού ως μέσου οικονομικής ανάπτυξης η ενσωμάτωσή του στις σχέσεις με τρίτες χώρες.

Ο πολιτισμός πρέπει να ειδωθεί μέσα από ένα κάπως διαφορετικό πρίσμα εάν αναλογιστούμε ότι ο τομέας αυτός παράγει περισσότερο πλούτο από ό,τι η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία για παράδειγμα, παρέχοντας εισόδημα σε εκατομμύρια απασχολούμενους.

Ο τομέας αυτός μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη μειονεκτούντων περιφερειών μέσω επιδοτήσεων προγραμμάτων πολιτιστικής συνεργασίας στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού. Για παράδειγμα, η Ρουμανία επέδειξε ότι μπορεί να υλοποιήσει σχέδια μεγάλης κλίμακας σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω του προγράμματος «Sibiu, Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2007», το οποίο είχε τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τα προγράμματα που διευκολύνουν τη διασυνοριακή κινητικότητα των απασχολούμενων στον τομέα του πολιτισμού και να προωθήσουμε τη διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε διεθνικό επίπεδο.

Αναφέρομαι στα ζητήματα αυτά με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και ως πρώην πρόεδρος μιας παραμεθόριας ευρωπαϊκής περιφέρειας.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να τραφούν, να μετακινηθούν και να προφυλαχτούν από το κρύο και τη βροχή. Αυτά είναι τα στοιχεία της παραγωγής και του εμπορίου τα οποία στοχεύουν στην ικανοποίηση θεμελιωδών αναγκών. Ωστόσο, το είδος του πιρουνιού με το οποίο τρώμε, ή η μορφή του ποδηλάτου ή της στέγης του σπιτιού μας δεν έχουν καμιά σχέση με την οικονομία αλλά αποτελούν εκφράσεις πολιτισμού. Οι άνθρωποι έχουν την πνευματική ανάγκη να δημιουργούν, απλώς και μόνο για τη δημιουργία. Αντλούν υπερηφάνεια από τα έργα τους και αυτοί που τα βλέπουν και τα αγγίζουν εκφράζουν την εκτίμησή τους και αισθάνονται καλύτερα χάρη σε αυτά. Ένα βασικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η πολιτιστική πολυμορφία συνδέεται συχνά με τις περιφέρειες. Δεν πρέπει να ομογενοποιήσουμε τις περιφέρειες και τους πολιτισμούς τους. Αντιθέτως, πρέπει να στηρίξουμε την πολυμορφία τους. Ο πολιτισμός αποτελεί έκφραση της ψυχής των περιφερειών. Η ΕΕ δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον χωρίς τον πολιτισμικό πλούτο που διαθέτει σήμερα. Η διατήρηση του πολιτισμού κοστίζει ακριβά αλλά ρόλος μας είναι να στηρίξουμε τον πολιτισμό. Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε ούτε οικονομία ούτε ευτυχισμένοι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, ο πολιτισμικός πλούτος της Ευρώπης οφείλεται στην μεγάλη πολυμορφία των περιφερειών της. Η πολυμορφία αυτή αξίζει να διαφυλαχτεί. Η δαντέλα του Koniaków είναι πολύ διαφορετική από αυτή της Bruges. Το μείγμα που δημιουργείται από την επιφανειακή αναπαραγωγή ιδεών οδηγεί στην υποβάθμιση των πολιτισμών που τις εμπνέουν. Πρέπει να διαφυλάξουμε την πολυμορφία των μορφών και εκφράσεων του πολιτισμού, περιλαμβανομένης της πολυγλωσσίας και του υλικού πολιτισμού, διότι η πολυμορφία μας είναι η ταυτότητά μας, είναι πηγή δημιουργικής ανάπτυξης και διασταύρωσης. Έτσι, άλλωστε αποκτά νόημα και ο πολιτιστικός τουρισμός. Ο πολιτισμός των περιφερειών χρειάζεται στήριξη και προστασία. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα για αυτόν τον σκοπό.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «Ενότητα στην Πολυμορφία». Η πολυμορφία αυτή καθιστά ελκυστική ολόκληρη την ΕΕ και παράλληλα επισημαίνει τη διαφορετικότητά μας σε σχέση με άλλες χώρες, όπως, για παράδειγμα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτιστική πολυμορφία βασίζεται εν πολλοίς στην τεράστια πολυμορφία των περιφερειακών πολιτισμών μας, μια πολυμορφία που καθιστά τις περιφέρειες, αλλά και ολόκληρες τις χώρες, εξαιρετικά ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Είναι ελκυστικοί τόσο σε εμάς, τους Ευρωπαίους, όσο και σε άλλους που έρχονται στην Ευρώπη για να δουν, να βιώσουν και να εκτιμήσουν αυτή την ασυνήθιστη πολυμορφία.

Απλώς και μόνον για αυτό, οι περιφερειακοί πολιτισμοί πρέπει να στηριχθούν. Ωστόσο, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ότι οι περιφερειακοί πολιτισμοί αποτελούν γέφυρα που επιτρέπει στους ανθρώπους που ζουν στις περιφέρειες να συμμετάσχουν σε αυτό που αποκαλούμε υψηλός πολιτισμός. Χωρίς αυτό είναι δύσκολο να συζητούμε για εναρμόνιση και προώθηση ορισμένων πολιτισμικών προτύπων και της αντίληψής τους.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η επίτευξη ενότητας στην Ευρώπη με ταυτόχρονη διαφύλαξη της πολυμορφίας, της ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα της Κοινότητάς μας. Τα μεμονωμένα έθνη, περιφέρειες και τοπικές κοινότητες, καλλιεργούν και αναπτύσσουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους τα οποία φέρουν στην ενωμένη Ευρώπη. Μοιράζονται τον πολιτισμό τους με άλλες περιοχές και σε αντάλλαγμα μαθαίνουν από τα επιτεύγματα των άλλων. Επομένως, δίνουν και παίρνουν κάτι από τους άλλους.

Προκειμένου να διαφυλάξουμε την πολιτιστική κληρονομιά των περιφερειών και των μικρότερων περιοχών, είναι σημαντικό να διατεθούν κεφάλαια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Όσοι φοβούνταν ότι μετά την προσχώρησή τους θα έχαναν τον πολιτισμό και την ταυτότητά τους, αντιλαμβάνονται ότι μάλλον το αντίθετο ισχύει. Η ΕΕ στηρίζει τους περιφερειακούς, λαϊκούς και τοπικούς πολιτισμούς.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, παρεμβαίνω για να στηρίξω τον συνάδελφό μου Zbigniew Zaleski.

Κάποιος κάποτε είπε: «Κάθε φορά που ακούω τη λέξη ‘πολιτισμός’, ψάχνω το ρεβόλβερ μου». Πιστεύω ότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως άλλωστε και τα εθνικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις μας, υποτιμούν τη σημασία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Βρισκόμαστε πάντα στον πάτο του σωρού.

Λένε ότι «το χέρι που κουνά το λίκνο κυβερνά τον κόσμο». Πιστεύω -και αυτή είναι απλώς η προσωπική μου άποψη- ότι η Ελλάδα υπήρξε το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Καναδυό Άγγλοι –Ο Λόρδος Βύρωνας και άλλοι– πρόσφεραν μερικά πράγματα επίσης. Ίσως ο Επίτροπος Borg από την Μάλτα, την πατρίδα του George Cross, θα μπορούσε να απαντήσει στην παρακάτω ερώτηση: γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε λίγα περισσότερα χρήματα για να στηρίξουμε το μέλλον της κουλτούρας και του πολιτισμού μας; Ξοδεύουμε και εγώ δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ για τόσα άλλα. Παρακαλούμε, δώστε μια ευκαιρία στην μουσική, την ποίηση, την ιστορία, την αρμονία.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους κ. βουλευτές για τα σημεία που έθιξαν. Θα μεταβιβάσω βεβαίως τα επιχειρήματα και τις ανησυχίες σας στον Επίτροπο Figeľ. Ωστόσο, θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες γενικές απόψεις και αντιδράσεις.

Η κ. Pack μίλησε για την εναρμόνιση των κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον αντίκτυπό της στην περιφερειακή πολυμορφία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό οι πολίτες να μπορούν να δρέπουν όλα τα οφέλη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η εναρμόνιση αντιμάχεται την πολιτισμική πολυμορφία. Αυτό άλλωστε ήταν το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

Επιπλέον, η Επιτροπή, μέσω της περιφερειακής πολιτικής της, προωθεί την πολιτισμική πολυμορφία και επενδύει στον πολιτισμό, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, ενισχύοντας τη συμμετοχή περιφερειακών αρχών και φορέων. Η Επιτροπή επιχειρεί την προώθηση της πολυμορφίας στα πλαίσια μιας σειράς πολιτικών και λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες κάθε ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Όσον αφορά το ζήτημα του πολιτισμού σε σχέση με την οικονομική κρίση και τη συνολική προσφορά του στην ανάπτυξη και την απασχόληση, επιτρέψτε μου απλώς να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει τη σύνταξη μιας μελέτης σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της πολιτισμικής διάστασης στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης την περίοδο 2007-2013. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα επισημάνουν την αξία της επένδυσης στον τομέα του πολιτισμού -περιλαμβανομένης της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής βιομηχανίας- και θα φανερώσουν τους δεσμούς μεταξύ της επένδυσης αυτής και των στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης και της Στρατηγικής της Λισσαβώνας.

Σχετικά με την Πράσινη Βίβλο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, όπως προείπα, αναμένεται να δημοσιευτεί το πρώτο τρίμηνο του 2010 και σκοπός της είναι η έναρξη μιας ανοικτής διαδικασίας διαβούλευσης. Τρεις είναι οι κύριοι στόχοι πολιτικής της: Πρώτον, η προώθηση μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης. Δεύτερον, η ανάδειξη της δυναμικής της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής βιομηχανίας και τρίτον, η συνεισφορά στις στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών βιομηχανιών με άλλους τομείς της οικονομίας και, συνεπώς, η σύνδεση του πολιτισμού και της δημιουργίας με την καινοτομία και την ευρύτερη οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο θα ληφθεί βεβαίως υπόψη και η περιφερειακή διάσταση.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω υπενθυμίζοντας τη δήλωση του κ. Posselt ότι ο πολιτισμός πέφτει συχνά θύμα των εθνικισμών. Αυτή σαφώς δεν είναι η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αφοσιωμένη και υπερασπίζεται την ενότητα και την πολυμορφία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει τρεις προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου συνόδου.

 

9. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

13. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

14. Διακοπή της συνόδου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 3.50 μ.μ.)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου