Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел Версия ОВ

Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (разискване)
MPphoto
 

  Председател. – Госпожи и господа, г-н Баро ще замести г-н Шпидла за останалата част от разискването.

 
Правна информация - Политика за поверителност