Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (συζήτηση)
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου