Seznam 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 1. dubna 2009 - Brusel Vydání Úř. věst.

Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (rozprava)
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin a Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), písemně.(DE) Právní základ – čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES – není podle názoru německé Svobodné demokratické strany (FDP) vhodný a není dodržena zásada subsidiarity. Zákonodárný orgán EU nemá pravomoc stanovovat takováto nařízení a tak závažně narušovat sebeurčení členských států.

Boj proti diskriminaci všeho druhu a pomoc zdravotně postiženým osobám účastnit se veřejného života jsou důležité úkoly. Avšak navrhovat rozšíření antidiskriminačních předpisů na prakticky všechny oblasti života odporuje realitě. Obrácení důkazního břemene stanovené směrnicí otevírá možnost soudních procesů na základě obvinění nepodložených dostatečnými důkazy. Dotčení by potom museli platit náhrady i v případě, že se sice žádné diskriminace nedopustí, ale nebudou schopni dokázat svou nevinu. Je proto sporné, zda takto všeobecně definovaná zásada obrácení důkazního břemene neodporuje zásadě právního státu. Bude vytvářet nejistotu a usnadní zneužívání. Nemůže představovat raison d’ętre moderní antidiskriminační politiky.

Dále je třeba zohlednit skutečnost, že Komise v současnosti zahájila řízení pro porušení práva vůči řadě členských států v souvislosti s nedostatečným prováděním stávajících evropských směrnic v oblasti antidiskriminační politiky ve vnitrostátním právu. Doposud však neexistuje žádný přehled provedených nařízení, aby bylo možné zjistit, zda je potřebné přijmout nové předpisy, jak se tvrdí. Konkrétně Německo již plní předchozí ustanovení z Bruselu daleko nad rámec povinností. Proto jsme hlasovali proti této zprávě.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí