Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 1. april 2009 - Bruxelles EUT-udgave

Ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (forhandling)
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin og Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), skriftlig.(DE) Det anvendte retsgrundlag, EF-traktatens artikel 13, stk. 1, er ikke hensigtsmæssigt, idet De Frie Demokrater (FDP) i Tyskland ikke mener, at subsidiaritetsprincippet overholdes. EU's lovgivere har ikke beføjelser til at indføre denne regulering og derved gribe alvorligt ind i medlemsstaternes selvbestemmelsesret.

Bekæmpelse af forskelsbehandling af enhver art og at hjælpe de handicappede med at kunne deltage i det offentlige liv er vigtige opgaver. Men det er ude af trit med virkeligheden at foreslå en udvidelse af ligebehandlingsbestemmelserne til praktisk taget alle livets aspekter. Den omvendte bevisbyrde, som indføres ved direktivet, betyder, at det er muligt at anlægge sag på grundlag af beskyldninger, der ikke bakkes op med tilstrækkelige beviser. De pågældende vil så skulle betale erstatning, selv om de rent faktisk ikke har begået nogen form for forskelsbehandling, men er ude af stand til at bevise deres uskyld. Når det defineres på denne generelle måde, er det tvivlsomt, hvorvidt den omvendte bevisbyrde er forenelig med det at handle som stat i henhold til retsstatsprincippet. Det vil skabe usikkerhed og åbne for misbrug. Det kan ikke være eksistensberettigelsen for en progressiv ligebehandlingspolitik.

En yderligere overvejelse må gå på, at Kommissionen i øjeblikket har indledt traktatbrudsprocedurer mod en række medlemsstater for utilstrækkelig omsætning af de eksisterende direktiver om ligestillingspolitik. Der findes imidlertid endnu ingen oversigt over de bestemmelser, der er blevet omsat, så det er ikke muligt at vurdere behovet for nye bestemmelser, som man har anført. Især Tyskland er allerede gået langt videre end de tidligere bestemmelser fra Bruxelles. Derfor stemte vi imod denne betænkning.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik