Rodyklė 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 1 d. - Briuselis Tekstas OL

Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos (diskusijos)
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin ir Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), raštu.(DE) Pasirinktas teisinis pagrindas, EB steigimo sutarties 13 straipsnio 1 dalis, yra netinkamas atsižvelgiant į tai, kad, Vokietijos laisvųjų demokratų partijos (FDP) nuomone, nesilaikoma subsidiarumo principo. Minėtų taisyklių nustatymas nepriklauso ES įstatymų leidėjo kompetencijai ir taip elgdamasis jis rimtai kėsinasi į valstybių narių savarankiškumą.

Kova su visų rūšių diskriminacija ir pagalba neįgaliesiems dalyvauti visuomenės gyvenime yra svarbūs uždaviniai. Vis dėlto siūlymas pradėti taikyti nediskriminavimo taisykles praktiškai visose gyvenimo srityse neturi nieko bendra su tikrove. Direktyvoje nustatytas įrodinėjimo pareigos perkėlimas reikš, kad galima pradėti teisminį procesą remiantis kaltinimais, kurie nėra pagrįsti pakankamais įrodymais. Atsakovai turėtų mokėti kompensaciją netgi tuo atveju, jei jie neįvykdė jokios su diskriminacija susijusios veikos, tačiau negali įrodyti savo nekaltumo. Todėl taip bendrai apibrėžtas įrodinėjimo pareigos perkėlimas yra abejotinas teisinės valstybės principo požiūriu. Jis padidins neapibrėžtumą ir skatins piktnaudžiavimą. Tai negali būti pažangios nediskriminavimo politikos gyvavimo priežastis.

Taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad keleto valstybių narių atžvilgiu Komisija šiuo metu pradėjo pažeidimų tyrimo procedūrą dėl netinkamo galiojančių Europos direktyvų nediskriminavimo politikos srityje perkėlimo. Vis dėlto iki šiol nėra pateikta perkeltų taisyklių apžvalga, kad būtų galima nustatyti reikalaujamų naujų taisyklių poreikį. Ypač Vokietija jau nuėjo daug toliau, nei to anksčiau reikalavo Briuselis. Todėl balsavome prieš šį pasiūlymą.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika