Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 1 april 2009 - Bryssel EUT-utgåva

2. Uttalande av talmannen
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. − Mina damer och herrar! Det är med sorg och bestörtning jag är tvungen att meddela er att fler än 300 människor drunknade förra helgen när ett antal flyktingbåtar sjönk i Medelhavet strax utanför Libyens kust. I båtarna fanns flyktingar från Nordafrika och Afrika söder om Sahara. Några av flyktingarna räddades av de egyptiska och libyska myndigheterna, och några kroppar har påträffats. Hundratals människor saknas emellertid fortfarande. På Europaparlamentets vägnar vill jag framföra hur djupt chockade och bedrövade vi är av denna händelse.

De senaste två åren har allt fler människor invandrat till EU via Medelhavet. Den ekonomiska krisen innebär att vi kan förvänta oss ännu fler som flyr fattigdomen i Afrika.

Det stora antal flyktingar som så tragiskt förlorar sina liv när de försöker nå EU hotar att förvandla Medelhavet till en stor havskyrkogård. Det är upp till oss att hitta lösningar och se till att dessa tragedier upphör.

Jag ber er nu att iaktta en tyst minut till minne av offren.

(Parlamentet höll stående en tyst minut)

Tack.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy