Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

9. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia