Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 1 kwietnia 2009 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

16. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  Przewodnicząca. − Następnym punktem posiedzenia są jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Pani przewodnicząca! Rozwój infrastruktury jest kwestią kluczową dla uzdrowienia naszej gospodarki. W przeszłości to budowa dróg i kolei pomagała stymulować gospodarkę w czasach recesji i prowadziła do przyszłego dobrobytu, obecnie musimy skupić się na infrastrukturze technologii informacyjno-komunikacyjnych jako na czynniku wzrostu.

W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na bulwersującą sytuację w Irlandii dotyczącą kwestii tzw. „przepaści cyfrowej”. W związku z wieloletnimi zaniedbaniami ze strony rządu w czasach ożywienia gospodarczego, mamy teraz w Irlandii rozległe obszary wiejskie z wolnymi połączeniami niskiej jakości, a co gorsza, w 28% przypadków bez jakiegokolwiek dostępu do szerokopasmowego Internetu. Jak mamy zapewnić dobrobyt i szanse społecznościom wiejskim bez przekazania im środków do osiągnięcia tych celów? Jak możemy powiedzieć młodym rolnikom, że nie mogą w celu rozwijania swych gospodarstw rolnych korzystać z ICT, bo nie zapewniliśmy im łączności?

Cieszą mnie niedawne oświadczenia Komisji, które zawierają szczegóły dotyczące wypłat z funduszy unijnych przeznaczonych na realizację tego niełatwego zadania. Podsumowując pragnę podkreślić, że nie możemy zapomnieć o likwidacji przepaści cyfrowej nawet w czasach kryzysu gospodarczego.

 
  
MPphoto
 

  Justas Paleckis (PSE).(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia. Posłowie do parlamentów Litwy, Łotwy i Irlandii zredukowali swoje wynagrodzenia, co wiąże się również z obniżeniem wynagrodzenia posłów do PE z tych krajów. Dochody prezydentów, ministrów i innych urzędników państwowych są obniżane – to dobrze, gdyż potrzebujemy solidarności; brzemieniem kryzysu nie mogą zostać obciążeni najsłabsi. Po osiągnięciu kompromisu, którego wypracowanie trwało ponad dekadę, trudno byłoby od razu zredukować wynagrodzenie posłów do PE, jednak pragnę wezwać kolegów posłów do Parlamentu Europejskiego, aby przekazali część swojego wynagrodzenia na cele charytatywne. Podczas kryzysu powinniśmy obniżyć diety przyznawane posłom do PE. Mam nadzieję, że większość kolegów posłów poprze redukcję ilości tłumaczeń na wszystkie 23 oficjalne języki, co pozwoliłoby nam na zaoszczędzenie setek milionów euro. Obecnie podróże z Brukseli do Strasburga na sesje plenarne, które kosztują 200 milionów euro rocznie, wydają się szczególnie absurdalne. Z przyczyn oszczędnościowych oraz w celu ratowania środowiska naturalnego powinniśmy przestać marnować tysiące ton papieru i przejść na korzystanie z dokumentów elektronicznych podczas naszych posiedzeń.

 
  
MPphoto
 

  Marc Pannella (ALDE) . – (FR) Pani przewodnicząca! Dziś rozpoczynając obrady poświęciliśmy minutę, aby uczcić pamięć ofiar istniejącego systemu i dziękujemy panu przewodniczącemu, że na to zezwolił Jest to system, który stał się przyczyną tragedii na niespotykaną dotąd skalę, to ciągła tragedia ubogich zwracających się przeciw ubogim, w poszukiwaniu pracy i pożywienia. Dowiedzieliśmy się przed chwilą, że znaleziono ciała 94 kobiet i siedmiorga dzieci.

Pani przewodnicząca! Problem – powtarzamy to tutaj od ośmiu lat – jest następujący: czy to możliwe, że nie będzie żadnych działań następczych, czy niemożliwe jest znalezienie przyczyn, skoro możemy obecnie z przestrzeni kosmicznej zobaczyć nawet kwiaty na naszych balkonach? Przyczyny nie są znane, konsekwencje są karygodne…

(Przewodnicząca wyłączyła mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (UEN). - (PL) Pani przewodnicząca! Ze smutkiem przyjąłem w zeszłym tygodniu wiadomość o przegłosowaniu wotum nieufności w Pradze dla premiera Mirka Topolánka. Od 1 stycznia Czechy przewodzą pracom Unii Europejskiej i jest to prezydencja, moim zdaniem, do tej pory bardzo udana. Mam nadzieję, że tak będzie również przez kolejny kwartał. Trzymam kciuki za czeskich kolegów i te wszystkie projekty, które czeska prezydencja zamierza zrealizować, w tym tak bardzo istotny wymiar polityki wschodniego sąsiedztwa oraz sprawy bezpieczeństwa energetycznego Europy.

 
  
MPphoto
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL). (EL) Pani przewodnicząca! Europejski Trybunał Sprawiedliwości opublikował ostatnio niekorzystne dla Grecji orzeczenie, które ustanawia ten sam wiek emerytalny dla mężczyzn i kobiet pracujących w sektorze publicznym, w efekcie czego wiek emerytalny dla kobiet wzrósł o 5 – 17 lat.

Powyższa zmiana, zdecydowanie potępiana przez pracowników, była od początku lat 90. systematycznie popierana i firmowana przez Unię Europejską i greckie rządy. Jest ona szkodliwa dla pracujących kobiet i jest krokiem w stronę podwyższenia wieku emerytalnego do 65 lat zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, co jest już przewidziane w ustawach antyubezpieczeniowych uchwalonych przez Nową Demokrację i PASOK dla osób ubezpieczonych po 1993 roku, z poszanowaniem przepisów prawodawstwa wspólnotowego.

Ta niedopuszczalna decyzja całkowicie podważa publiczny, społeczny charakter ubezpieczenia społecznego w sektorze publicznym i prywatnym. Ukazuje krajowy system ubezpieczeń i emerytur jako system raczej ubezpieczeń pracowniczych, niż społecznych. Oznacza to, że brak jest gwarancji co do limitu wieku, wysokości emerytury i ogólnie biorąc – świadczeń.

Jedynym rozwiązaniem dla pracujących mężczyzn i kobiet jest nieposłuszeństwo i niesubordynacja wobec decyzji Unii Europejskiej i jej instytucji.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) Pani przewodnicząca! Według danych portalu EU debate 2009 z 2008 roku tylko 52% Europejczyków ufa Parlamentowi Europejskiemu jako instytucji. Oznacza to trzyprocentowy spadek w porównaniu do wyników sprzed roku. Aż co drugi wyborca nie wie, czy weźmie udział w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jedynie 30% ankietowanych potwierdziło chęć wzięcia w nich udziału. Z kolei aż 68% wyborców nie pójdzie do urn, bo są przekonani, że ich głos nie ma znaczenia.

Chciałbym zwrócić się więc z zapytaniem: czy Parlament Europejski przewiduje jakieś spektakularne przedsięwzięcie last minute mające skłonić ludzi do głosowania? Czy będziemy jeszcze w jakiś sposób poszerzać kanały informacyjne dla Europy? W kraju, z którego pochodzę, nie ma bowiem najmniejszej skali debaty europejskiej. Premier zupełnie nic w tej sprawie nie robi. Czy zatem cała reszta ma stać i jedynie przyglądać się?

 
  
MPphoto
 

  Lívia Járóka (PPE-DE) . – (HU) W przyszłym tygodniu na całym świecie obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Romów, symbolizujący nadzieję Romów na uznanie i akceptację. Niedawno straszne wydarzenia podgrzały emocje opinii publicznej, a niepewna sytuacja wywołana kryzysem gospodarczym dodatkowo pogarsza sytuację. Dlatego też gwałtownie wzrosła nasza odpowiedzialność za znalezienie rozwiązania dla problemu skrajnego ubóstwa.

To niedopuszczalne, aby ktokolwiek wykorzystywał sytuację społeczności romskiej do przeprowadzania ataków politycznych i wzniecania histerii, zamiast podejmowania skutecznych działań. Piętnowanie całej grupy i traktowanie jej jako kozła ofiarnego uniemożliwia szkolenie zawodowe i jest poważnym naruszeniem interesów zarówno Romów, jak i większości. Jako osoba pochodzenia romskiego, po stuleciach wykluczenia naszych społeczności, odrzucam każdą formę zbiorowej winy, niezależnie od tego, czy mówimy o piętnowaniu Romów, czy społeczeństwa większościowego.

Oskarżanie całych społeczności o przestępczy tryb życia czy o rasizm jest poważnym błędem i całkowicie podważa godność instytucji UE, jeśli opierają one swoje komunikaty na niezweryfikowanych sprawozdaniach lub fałszywych oskarżeniach. To niedopuszczalne, aby pewne siły polityczne próbowały uzasadnić swoje działania poprzez odwoływanie się do historycznych żalów grup prześladowanych.

Problem romskich gett może być rozwiązany wyłącznie poprzez europejski plan działania zapewniający kompleksową reintegrację i natychmiastowy rozwój regionów wykluczonych.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Dăncilă (PSE).(RO) Dokonane przez ekspertów oceny dotyczące możliwych problemów na światowym rynku żywności i zapewnienia odpowiedniej ilości pożywienia dla całej globalnej populacji są jednym z powodów, dla których powinniśmy przemyśleć sposób użytkowania terenów rolnych w Europie, a szczególnie w nowych państwach członkowskich, z Rumunią włącznie.

Pod tym względem należy dokonać realistycznej oceny szans, które Rumunia może zaoferować inwestorom zainteresowanym inwestycjami w sektorze rolniczym, które wydają się wielce poszukiwane w czasach bieżącego kryzysu. Na to przynajmniej wskazuje badanie opublikowane w Bukareszcie, które wspomina o znaczącym wzroście inwestycji w Rumunii w sektorze terenów rolnych i leśnych. Wyjaśnienie zaproponowane przez prowadzących powyższe badanie jest następujące: te obszary własności są najmniej dotknięte trudną sytuacją gospodarczą, która jest obecnie główną cechą rynku.

Z drugiej strony nie możemy zapomnieć, że swego czasu Rumunia była spichlerzem Europy, jednak przywrócenie tego statusu będzie wymagało polityki, która wesprze rolników, przy jednoczesnym wykorzystaniu funduszy wspólnotowych, z których Rumunia może korzystać jako państwo członkowskie.

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Kadafi, libijski dyktator, określił Międzynarodowy Trybunał Karny jako „nową formę światowego terroryzmu”. Chciałbym przypomnieć przewodniczącym Parlamentu, że ta Izba odegrała zasadniczą rolę w walce o utworzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego – zrobiliśmy to w Partii Radykalnej nie stosującej przemocy.

Uważam, że nie możemy pozwolić, by słowa libijskiego dyktatora uniknęły stanowczego potępienia ze strony Parlamentu, ze strony instytucji europejskich. Musimy walczyć o podporządkowanie suwerenności krajowej, suwerenności państw, wiążącej mocy prawa międzynarodowego przeciwko ludobójstwu, zbrodniom wojennym, zbrodniom przeciwko ludzkości; prawa międzynarodowego i ponadnarodowego przeciw suwerenności absolutnej. Nasi przyjaciele w tybetańskim rządzie na uchodźstwie poprosili nas podczas wczorajszego przesłuchania w Komisji Spraw Zagranicznych o to samo, co uczynił Kongres Narodowości na rzecz Federacyjnego Iranu podczas dzisiejszego przesłuchania: suwerenność absolutna jest wrogiem wolności i sprawiedliwości.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). - (PL) Pani przewodnicząca! Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa pani komisarz Fischer Boel stwierdziła, iż jednym z większych sukcesów wspólnej polityki rolnej była reforma sektora cukru. Chciałbym oświadczyć, iż po tej reformie Polska z kraju eksportującego cukier musi obecnie importować około 20% cukru. A ceny cukru wzrosły o 60% i stało to się tylko w dwa lata. Należy zastanowić się, czy tak bardzo pani komisarz się wraz ze swoimi współpracownikami pomyliła, czy też była to zaplanowana strategia, aby niektóre kraje miały większą opłacalność. Chciałbym jednoznacznie podkreślić, że cała polityka rolna w odczuciu polskich wyborców jest polityką wyjątkowo asymetryczną i nakierowaną na kraje starej Unii.

 
  
MPphoto
 

  Petya Stavreva (PPE-DE).(BG) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Żyjemy w szybkich, stresujących czasach przemian i nowych wyzwań, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy – w świecie globalnego kryzysu gospodarczego.

Wczoraj Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie poświęcone podziałowi dodatkowych zasobów dla rolników i obszarów wiejskich w państwach członkowskich, które mają im pomóc w radzeniu sobie z konsekwencjami kryzysu. 1,02 miliarda euro wesprze sektor rolniczy Unii Europejskiej w tych ciężkich czasach. Wierzę, że rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich Wspólnoty zrozumieją to ważne przesłanie dla zjednoczonej Europy.

Inwestowanie w infrastrukturę internetową, restrukturyzacja sektora mleczarskiego, odnawialne źródła energii, ochrona bioróżnorodności i zasobów wodnych są kluczem do rozwiązania sporej części problemów w tych regionach, zapewniając ich mieszkańcom alternatywne opcje. Jeśli część środków zostanie przeznaczona na kredyty i fundusze gwarancyjne, w praktyczny sposób ułatwi to wdrożenie projektów.

Oczekuję, że Rada i Komisja wesprą wysiłki Parlamentu Europejskiego, aby zapewnić konieczne wsparcie dla milionów producentów rolnych we Wspólnocie.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Lyubcheva (PSE). – Pani przewodnicząca! W bieżącym klimacie kryzysu gospodarczego i utraty miejsc pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej istnieje poważne ryzyko nasilenia się wykorzystania pracy dzieci. Niestety, w sytuacji kryzysu najbardziej narażone są kobiety i dzieci. Niezależnie od sensownej podstawy prawnej na szczeblu europejskim i dobrych rozwiązań na szczeblu krajowym, również w kraju, który reprezentuję, Bułgarii, to, co dzieje się w praktyce w wielu przypadkach nie jest zgodne z prawem. Problem ten szczególnie poważnie dotyczy grup migrantów oraz społeczności romskiej. Środki zapobiegawcze są wymagane na każdym szczeblu, wraz z zaostrzeniem kontroli zgodności z prawodawstwem w całej Unii Europejskiej. Wiele firm wykorzystuje pracę dzieci wbrew odpowiednim ograniczeniom prawnym. W państwach członkowskich dochodzi do tysięcy naruszeń unijnego prawodawstwa w zakresie prawa pracy. Komisja Europejska musi organizować ukierunkowane inicjatywy mające na celu zwalczanie wykorzystywania pracy dzieci i wzywać do wzmocnienia mechanizmów kontrolnych w tym procesie. Jest to absolutnie konieczne, jeśli pragniemy chronić interesy dzieci w ramach naszej europejskiej polityki.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Pani przewodnicząca! Nie raz na tej sali mówiliśmy o ludobójstwie w Czeczenii, o mordowaniu Czeczeńców dla pozyskania organów na przeszczepy, o gwałtach na czeczeńskich kobietach. Dziś z premedytacją niszczona jest także kultura materialna Czeczenii, kultura setki lat starsza od kultury rosyjskiej. Myślę tu nie tylko o piśmiennictwie czy przedmiotach codziennego użytku mających wartość muzealną, o zachowanych tradycjach ich wytwarzania, ale także o domach-wieżach – szczególnych obiektach budowlanych niespotykanych w innych częściach naszego kontynentu. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na fakt wzbogacania naszej kultury poprzez jej różnorodność. Dziś na naszych oczach ginie jedna z jej gałęzi, zasypywane jest jedno z jej źródeł.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE-DE). (HU) Po styczniowym kryzysie gazowym, wspólnej europejskiej polityce energetycznej wymierzono ostatnio jeszcze jeden policzek. Austriacka firma OMV sprzedała znaczącą część swoich udziałów w węgierskiej firmie MOL rosyjskiej firmie paliwowej, której struktura własności jest nieznana i która zgodnie z doniesieniami mediów w żaden sposób nie spełnia oczekiwań UE pod względem przejrzystości.

Jednocześnie trudno sobie wyobrazić, by ta umowa mogła zostać zawarta bez wiedzy odpowiednich rządów. Dlatego też możemy powiedzieć, że ta nieoczekiwana transakcja jest wyraźnym dowodem ambiwalencji wśród państw członkowskich, a jednocześnie nowym ostrzeżeniem. Nie ma sensu, by Unia Europejska omawiała potrzebę wspólnej polityki energetycznej, skoro działania państw członkowskich są wzajemnie sprzeczne.

Jeśli UE nie jest w stanie mówić jednym głosem w tak zasadniczej kwestii, jaką jest polityka energetyczna, nadal będzie padać ofiarą podziałów. W efekcie europejscy konsumenci będą w coraz większym stopniu narażeni na kolejne kryzysy.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (PSE). – Pani przewodnicząca! Pragnę poinformować Parlament, że w sobotę w Zillhausen w Niemczech odsłonięty zostanie specjalny pomnik upamiętniający życie siedmiu brytyjskich wojskowych, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej. Ich samolot został zestrzelony między 15 a 16 marca 1944 r. Należeli do 97 Szwadronu stacjonującego w bazie RAF w Bourn w Cambridgeshire. Byli to: William Meyer, Bernard Starie, Reginald Pike, Thomas Shaw, James McLeish, Archibald Barrowman i Albert Roberts; wszyscy oni zostaną uhonorowani w sobotę.

Ponieśli najwyższą ofiarę, byśmy mogli cieszyć się swobodami, które dziś często wydają nam się oczywiste; ich życie nigdy nie powinno zostać zapomniane.

Chciałabym oficjalnie podziękować Burmistrzowi Balingen, dr Reitemannowi, oraz samorządowi lokalnemu za wyrażenie zgody na postawienie pomnika ku czci tych młodych ludzi. Pragnę również podziękować Brettowi i Luelli Langevad, którzy finansują umieszczenie pomnika oraz 9 Szwadronowi RAF za wysłanie dwóch załóg na sobotnią ceremonię.

Pozwolę sobie na osobistą dygresję: James McLeish był moim ciotecznym dziadkiem i przedstawiciele mojej rodziny będą obecni na nabożeństwie.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) 5 kwietnia w Republice Mołdowy odbędą się wybory. Dziś rano doszło do wybuchu gazociągu Ananiew-Tyraspol-Izmail w Naddniestrzu. Przyczyna wypadku jest nadal nieznana, jednak spowodował on przerwę w dostawie gazu z Rosji na Bałkany.

Mam nadzieję, że ten wypadek nie będzie miał wpływu na wynik wyborów. Jednocześnie jestem przekonany, że jest on powiązany z dwoma szczególnie istotnymi czynnikami. Jest kwestią najwyższej wagi, aby podejmować starania na rzecz rozwiązania konfliktów istniejących w tym regionie, szczególnie w Naddniestrzu. Unia Europejska musi również znaleźć szczegółowe, realne rozwiązania dla stworzenia alternatywnych tras dostaw energii znad Morza Czarnego. Niestety, umowa podpisana przez Gazprom i Państwową Kompanię Naftową Azerbejdżanu pod koniec zeszłego tygodnia może zagrozić projektowi Nabucco.

Dlatego też pilnie należy skoncentrować się na wszystkich aspektach powiązanych z konsolidacją bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Dunaj odgrywa bardzo ważną rolę w spójności gospodarczej i społecznej, jak również w rozwoju kulturowym Europy. Europejska Komisja Dunaju z siedzibą w Galaţi w Rumunii została utworzona 30 marca 1856 roku na podstawie Traktatu Paryskiego. Była to jedna z pierwszych europejskich instytucji, a jej celem było ustanowienie międzynarodowego systemu swobodnej żeglugi po Dunaju.

Oś priorytetowa 18 TEN-T, którą tworzy Dunaj i Kanał Ren-Men zapewnia połączenie między Morzem Czarnym a Morzem Północnym, skracając odległość pomiędzy portami morskimi w Rotterdamie i Konstancy o 4 tysiące kilometrów. Dunaj musi otrzymać wyższy priorytet w ramach polityki Wspólnoty. Proponuję, aby na początku kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego ustanowić grupę do spraw promocji Dunaju.

W nadchodzących latach będziemy musieli podjąć wspólne wysiłki i przyjąć wspólne podejście wobec inicjatyw rozwojowych dotyczących regionu Dunaju. Potrzebujemy zintegrowanej europejskiej strategii rozwoju dla Dorzecza Dunaju w celu promowania rozwoju gospodarczego, rozwoju infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE). (SK) Trzy lata temu Parlament Europejski przyznał Nagrodę Sacharowa żonom więźniów politycznych zatrzymanych na Kubie w marcu 2003 roku. Te kobiety w bieli nieustraszenie zwracały uwagę na naruszanie praw człowieka w swoim kraju.

Rada Europejska wielokrotnie przyjmowała konkluzje w sprawie kontynuacji otwartego dialogu z władzami kubańskimi, jednocześnie nalegając na przestrzeganie podstawowych praw człowieka oraz swobód. Podjęła również decyzję, że kwestia praw musi być zawsze podnoszona podczas oficjalnych wizyt oraz że należy organizować spotkania z demokratyczną opozycją przy każdej nadarzającej się ku temu sposobności.

Muszę zgłosić, że podczas oficjalnej wizyty pana Michela, komisarza ds. rozwoju, takie spotkania nie odbyły się, mimo że zgłoszono prośbę w tej sprawie. Jest to tym bardziej niezrozumiałe i szokujące, że wizyta Komisji Europejskiej na Kubie miała miejsce w dniu szóstej rocznicy aresztowania przeciwników reżimu Castro. Martwi mnie, że wiceprzewodniczący naszego Parlamentu był również członkiem tej delegacji.

.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). - (PL) Pani przewodnicząca! W listopadzie ubiegłego roku debatowaliśmy na wniosek grupy Partii Europejskich Socjalistów nad sytuacją w polskim przemyśle stoczniowym. Żądaliśmy od Komisji i od komisarz Kroes, zresztą zgodnie i ponad podziałami, rozwiązań prowadzących do uzdrowienia sytuacji w stoczniach, a nie do jej likwidacji.

Stan po czterech miesiącach jest następujący: Komisja niejako wymusiła na polskim rządzie, który zbyt łatwo uległ, rozwiązania polegające na wyprzedaży poszczególnych elementów majątku stoczni na zasadzie: kto da więcej, kupuje dowolny, wydzielony element majątku. Mamy sytuację taką, że produkcja statków ustała, większość pracowników już straciła pracę, dostała symboliczne kwoty a konkurencyjność przemysłu stoczniowego Europy się wcale nie poprawiła.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Pod koniec zeszłego tygodnia kilkuset rumuńskim obywatelom odmówiono wjazdu na teren Republiki Mołdowy. W większości przypadków nie podano żadnego wyjaśnienia; w innych podawano najdziwniejsze wymówki, jak na przykład, że nie posiadali dokumentu świadczącego o tym, że nie są nosicielami wirusa HIV.

Jest to nadużycie bez precedensu. Jeszcze nigdy w tak rażący sposób nie naruszono prawa obywatela europejskiego do swobodnego przemieszczania się. Zdecydowanie popieram europejską podróż Republiki Mołdowy i jej obywateli, lecz protestuję przeciwko temu skandalicznemu naruszeniu i zwracam się do Komisji i Rady Europejskiej, aby domagały się wyjaśnień od władz w Kiszyniowie, tak jak uczyniła to już Rumunia poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) W mojej wypowiedzi chciałabym poprzeć inicjatywę Komisji dotyczącą projektu Europejskich Konsultacji Obywatelskich 2009. Projekt ten gromadzi obywateli z 27 państw członkowskich UE przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, aby przedyskutować odpowiedzi na pytanie: „co może zrobić Unia Europejska, aby mieć wpływ na gospodarczą i społeczną przyszłość zglobalizowanego świata?”.

Krajowe konsultacje z obywatelami Słowacji odbyły się w dniach 28–29 marca. Szczyt Obywateli Europy odbędzie się w dniach 10–11 maja 2009 roku w Brukseli, gdzie 150 uczestników z 27 konsultacji krajowych przygotuje projekt wersji końcowej zaleceń europejskich, które posłowie do PE będą mogli wykorzystać w nadchodzącym okresie wyborów jako bazę dla tworzenia prawodawstwa europejskiego.

Jestem głęboko przekonana, że tylko poprzez dyskusję z obywatelami możemy odnowić ich wiarę w wyjątkowość projektu europejskiego. Jednocześnie zwracam się do mediów z prośbą o większą obiektywność i aktywność w prezentowaniu informacji o Parlamencie Europejskim, jako że będzie miało to wpływ na frekwencję wyborczą.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). (HU) Zorganizowano dziś w Parlamencie Europejskim konferencję pod dziwnym tytułem, dotyczącą upadku tzw. Węgierskiej Republiki Rad. Żaden kraj ani wydarzenie o tej nazwie nigdy nie istniało.

Odrzucam wszelkie postawy polityczne, które z pobudek nacjonalistycznych podporządkowują interesom państwa narodowego kwestie historyczne, które są powiązane z retrospektywnym usprawiedliwieniem ambicji terytorialnych państwa.

To niedopuszczalne, aby najazd na Węgry, militarna okupacja rumuńska i plądrowanie kraju od listopada 1918 roku były interpretowane jako czynnik stabilizacji regionu podczas wydarzenia zorganizowanego tutaj, w Brukseli, w sercu Europy, pod egidą posłów do Parlamentu Europejskiego.

Również w imieniu społeczności węgierskiej w Rumunii stanowczo protestuję przeciwko cynicznemu zachowaniu naszych rumuńskich kolegów-socjalistów, przeciwko ich zwodniczym PR-owskim manewrom i próbie kształtowania opinii wynikającej z pobudek nacjonalistycznych.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). (SK) W dniach 18 i 19 marca 2009 r. komisarz ds. rozwoju i pomocy humanitarnej Louis Michel odwiedził Kubę. Miało to miejsce podczas szóstej rocznicy uwięzienia 75 przedstawicieli opozycji. Podczas tej wizyty komisarz Michel nie spotkał się z Damas de Blanco ani żadnymi innymi przedstawicielami opozycji.

Zgodnie z informacją przekazaną przez europejskich dyplomatów, komisarz Michel nie wykorzystał szansy na podniesienie kwestii praw człowieka czy rocznicy. W kubańskim radiu opozycyjnym pan komisarz Michel powiedział, że data była formalną pomyłką i że nie wiedział, iż Damas de Blanco pragną się z nim spotkać.

Muszę powiedzieć, że pan poseł Martínez, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, który był oficjalnym członkiem delegacji reprezentującej Parlament Europejski, również nie spotkał się z opozycją, choć spotkał się z rodzinami szpiegów kubańskich aresztowanych w USA. W ten sposób pan poseł Martínez pozwolił reżimowi Castro na wykorzystanie swojej wizyty i spotkania, w którym brał udział, w celu odwrócenia uwagi mediów od działań Damas de Blanco związanych z rocznicą, gdyż relacje mediów skoncentrowały się na wizycie komisarza i jego spotkaniu.

 
  
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Zamykam ten punkt posiedzenia.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności