Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0142(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0161/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0161/2008

Viták :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Szavazatok :

PV 02/04/2009 - 9.13

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0208

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2009. április 1., Szerda - Brüsszel HL kiadás

18. Közösségi vízumkódex (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. – A következő napirendi pont Henrik Lax Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében előterjesztett jelentése (A6-0161/2008) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Henrik Lax, előadó. (SV) Elnök úr, a Közösségi Vízumkódex a vízumeljárás harmonizálására és egyértelművé tételére törekszik a schengeni térség egészében. Minden vízumkérelmezőt egyenlő bánásmódban kell részesíteni, függetlenül attól, hogy melyik schengeni konzulátushoz fordul. Helyes közigazgatási gyakorlatot és méltóságteljes fogadást kell garantálni, és könnyíteni kell a valódi utazók belépését.

A vízumjogosultak ujjlenyomat-adásával kapcsolatos követelmény bevezetésére vonatkozó szabályok, valamint a vízumkérelmezők fogadásának és kérelmeik feldolgozásának áthelyezésére való lehetőség egy korábbi alkalommal már elfogadásra került, egy Ludford bárónő által előterjesztett különjelentésben. Ezek a szabályok e kódex részeként kerültek be a Közösségi Kódexbe.

előadó. Köszönöm, Sarah, a szoros együttműködését.

előadó. − (SV) Ezt a javasolt rendeletet a Parlament és a Tanács közötti együttdöntési eljárás útján kell létrehozni. A csaknem három évig tartó, és a Tanáccsal intenzív tárgyalásokat követelő munkát követően előadóként örülök annak, hogy előterjeszthetek egy olyan kompromisszumos javaslatot, amelyet a Tanács jóváhagyott, és amely reményeim szerint megszerzi a Parlament jóváhagyását.

Szeretnék külön köszönetet mondani Önöknek, az árnyékelőadóknak, Klamt asszonynak, Cashman úrnak, Ždanoka asszonynak és Kaufmann asszonynak a tárgyalások során tanúsított konstruktív együttműködésükért és határozott támogatásukért. Egy egyhangú véleményt képviselő bizottság támogatása nélkül a Parlament nem ért volna el ilyen jó eredményt a tárgyalások során. Szeretnék továbbá köszönetemet a Bizottságnak is, amely egy olyan alapos eredeti javaslatot terjesztett elő, amely örvendetesen fejlődött tovább. Köszönettel tartozom a francia és a cseh elnökségnek is, mindkét elnökség bizonyította, hogy el akarja ismerni a Parlament által kezelni kívánt problémákat, valamint azt, hogy a Parlamenttel félúton találkozót tarthat.

A Bizottság kiindulópontként szolgáló javaslatával minden kompromisszum a jelenlegi helyzet tökéletesítéseit jelentette, és lehetségesnek bizonyult, hogy a francia elnökséggel még karácsony előtt is megoldjuk a legnehezebb kérdéseket. Az egész felkészülési és tárgyalási folyamat természetesen soha nem sikerülhetett volna saját hozzáértő személyzetem és munkatársaim, a bizottság titkársága és a képviselőcsoportok tisztviselőinek kiváló munkája nélkül. Nekik is szeretném különösen hálás köszönetemet kifejezni.

A három legfontosabb eredményünk a következő: először is az, hogy a többszöri beutazásra jogosító vízum nemcsak kiadható, hanem azt ki is kell adni bizonyos megállapodott feltételek teljesülése esetén; másodszor az, hogy a tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy megállapodást kötnek egymás képviseletére, annak érdekében, hogy egyetlen vízumkérelmezőnek se kelljen aránytalanul sokat utaznia valamely illetékes schengeni konzulátus eléréséhez; harmadszor pedig az, hogy tervben van egy közös weboldal létrehozása annak érdekében, hogy egységes képet lehessen nyújtani a schengeni térségről, és információt lehessen nyújtani a vízumok odaítélésére alkalmazandó szabályokról.

Az, hogy a vízumdíjat nem lehetett 60 euróról 35 euróra csökkenteni, kiábrándító. Ezt a kiábrándulást azonban enyhíti például az a tény, hogy a hat év alatti gyermekeknek, továbbá szervezeteket szemináriumokon, sporttevékenységeken, illetve kulturális eseményeken képviselő 25 év alatti személyek díjmentesen kapják meg vízumukat.

Zárásképpen elmondanám, hogy ez a reform két eszközt vezet be, amelyek igen fontos tényezők lesznek a most realitássá váló schengeni szabályok, mégpedig a vízuminformációs rendszer egységes alkalmazásában; ez a rendszer egy olyan adatbázis, amely kiterjed valamennyi schengeni országra, és amely a konzulátusok számára valós idejű információt biztosít azokról, akik vízumot kérelmeztek, azokról, akiknek vízumot ítéltek oda, azokról, akiknek a vízumkérelmét elutasították, és azokról a vízumokról, amelyeket elutasítottak, továbbá a különböző országokban található schengeni konzulátusok közötti megújított helyi intézményi együttműködésről.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, a Bizottság alelnöke. (FR) Elnök úr, a Bizottság kedvezően fogadja a Parlament és – bizonyos mértékben – a Tanács által is tett erőfeszítéseket. Ezeknek az erőfeszítéseknek lehetővé kellene tenniük, hogy első olvasatkor megállapodásra jussunk. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által március közepén, valamint a COREPER által pár nappal korábban megerősített konszenzusra tekintettel úgy vélem, hogy ez a megállapodás immár véglegesen létrejött.

Bár a szöveg nem tökéletes, és nem felel meg valamennyi kezdeti ambíciónknak, a Bizottság fenntartás nélkül támogatja a kompromisszumot. El kell ismernünk és meg kell dicsérnünk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Parlament a szóban forgó javaslattal kapcsolatos megállapodás első olvasat alkalmával – és még a jelenlegi törvényhozási ciklus vége előtt – történő megkötésére tett.

Ez a javaslat egyértelműbbé teszi a vízumok kiadására vonatkozó szabályokat, nemcsak a kérelmezők, hanem a tagállamok számára is. Ezenkívül e szabályok alkalmazása összehangoltabb lesz.

A Bizottság örvendetesnek tartja, hogy – az Európai Parlament támogatásának köszönhetően – a vízumok elutasítására, valamint az elutasított kérelmezők számára a fellebbezési jog biztosítására vonatkozó határozatok indokolási kötelezettsége az eredeti javaslat szövegéhez képest gyakorlatilag változatlan maradt.

Ezek az eljárási garanciák megakadályozzák a vízumok elutasítására vonatkozó határozatok önhatalmúnak tekintését. Ha ez a megállapodás megkérdőjeleződne, továbbra is együtt kellene élnünk olyan hiányosságokkal, mint a jelenlegi szabályok következetlenségei, amelyek senkinek sem szolgálnának megelégedésére.

Szeretném kifejezésre juttatni, hogy elégedett vagyok a megtárgyalt kompromisszummal, amely orvosolni fogja a jelenlegi szabályokban tapasztalható hiányosságokat és következetlenségeket. Szeretnék természetesen köszönetet mondani Henrik Lax úrnak és a Parlamentnek. Meggyőződésem, hogy ez az új vízumkódex igen előnyös lesz a jóhiszemű utazók számára.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Klamt, a PPE-DE képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök úr, Biztos úr, hölgyeim és uraim, a Közösségi Vízumkódex elfogadása azt fogja jelenteni, hogy a jövőben a schengeni vízumok – a legfeljebb három hónapos tartózkodásra jogosító vízumok – kiadása a schengeni térségben létrehozott egységes kritériumoknak megfelelően fog történni. Erre a lépésre sürgősen szükség van egy nyitott határokkal rendelkező Európai Unióban. Ugyanakkor tisztázásra kerül a tagállamoknak a vízumkérelmek feldolgozásával kapcsolatos felelőssége. A kérelmezőknek általában azzal a tagállammal kell felvenniük a kapcsolatot, ahol a fő úti céljuk található. Képviselőcsoportom üdvözli azt a tényt, hogy a beutazási vízumok kiadására vonatkozó követelmény és eljárás nagyon sok ember számára fel fogja gyorsítani a beutazást. Ily módon az EU-ba üzleti céllal belépő utazók méltányos bánásmódban fognak részesülni, sőt a világ bármely pontjáról érkező nyaralók – az EU-ba belépő utazók túlnyomó többsége – számára is kedvező lesz.

Tehát nemcsak lehetővé tettük a vízumkérelmek gyors feldolgozását, hanem azt is biztosítottuk, hogy a biztonsági átvilágítás megakadályozza a visszaéléseket. A biztonság és a beutazás megkönnyítése közötti egyensúlyával a vízuminformációs rendszer a tagállamok számára azonnali, közvetlen hozzáférést biztosít a vízumok kiadásával kapcsolatos valamennyi lényeges adathoz. Következésképp egyszerűsödik a kérelmek vizsgálata, míg ugyanakkor a vízumok kiadása – a biometrikus azonosítóknak, azaz a fényképnek és az ujjlenyomatoknak köszönhetően – nagyobb biztonságot nyújt a jövőben. Az előadó, Lax úr és a Tanács között kialkudott kompromisszum figyelembe veszi a Parlament eredeti álláspontját, emellett saját képviselőcsoportom túlnyomó többségének támogatását is élvezi.

Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy megismételjem Lax úrnak szóló őszinte köszönetemet a kötelezettségvállalásáért, valamint az elmúlt három évben ezzel az igen összetett dossziéval kapcsolatban tanúsított kiváló együttműködéséért, amely Európa vízumpolitikáját új alapra helyezi.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, a PSE képviselőcsoport nevében. Elnök úr, szeretném megköszönni Lax úrnak a kiváló munkát. Örömmel mondom el, hogy a Szocialista Képviselőcsoport nevében teljes egészében támogatni fogjuk a jelentését. Nagy örömünkre szolgál az is, hogy a legtöbb célkitűzésünket megvalósítottuk.

Annak is örülök, hogy a közös munka során, Henrik, Ön bemutatta azt a képzelőerőt, amely feltétlenül szükséges egy briliáns jogalkotó számára, vagyis azt, hogy a szolgáltatás igénybevételére törekvő személy helyzetébe képzelte magát. Ily módon közelítette meg ezt holisztikusan. Ezért nézte meg az egyablakos ügyfélszolgálatot, az internetet, a többszöri beutazásra jogosító vízumokat és a 25 év alattiak vízumkönnyítéseit – bárcsak magam élhettem volna ezzel kiváltsággal – és ezt úgy közelítette meg, hogy feltette a kérdést, hogy ezt hogyan tudjuk működőképessé tenni az állampolgár számára. Ez remek példa a Ház többi tagja számára. Gyakran úgy közelítjük meg a dolgokat, hogy olyan módosításokat terjesztünk elő, amelyek javíthatják a szöveget és következetesek lehetnek, de vajon ez a megközelítés az állampolgárt szolgája-e? Ön mindig is ezt a megközelítést alkalmazta.

Örömmel mondom el, hogy megvannak a többszöri beutazásra jogosító vízumaink. Ezenkívül megvan a fellebbezés teljes kérdésköre is. A főigazgatóság Jan nevű munkatársával dolgoztam ezen a rendkívül fontos elven, konkrétan azon, hogy vízum elutasítása, vagy a schengeni térségbe történő beutazás elutasítása esetén az ember fellebbezése nem lehet felfüggesztő hatályú, az elutasító hatóságnak viszont elszámoltathatóvá kell tennie magát.

Szeretnék még egyszer köszönetet mondani az előadónak és a Bizottságnak azért, hogy meggyőződött arról, hogy ezt az elvet itt őrizzük. Nincs több mondanivalóm, mint az, hogy köszönettel tartozom a munkatársaimnak és az Ön munkatársainak, különösen a folyosón tartózkodó Renaud úrnak. Munkatársaink nélkül soha nem tudnánk elvégezni azt a munkát, amit olyan jól végzünk. Ez egy nagyszerű hároméves szerelmi történet volt; mint minden rövid távú szerelmi történetet, örömmel veszem, hogy a végéhez közeledik.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében. Elnök úr, a biometrikus vízumokról szóló rendeletem most bekerül ebbe az új vízumkódexbe, tehát kicsit úgy érzem, hogy az enyém. Működni fog a vízuminformációs rendszerrel, amelyért én voltam a felelős az előadó.

Az egész eredmény nemcsak javítja a vízumok biztonságát, hanem –mint már másoktól elhangzott – kényelmesebb a vízumkérelmezők számára is. Ez volt Cashman úr célja a határellenőrzési kódexszel. Tehát úgy vélem, az európai parlamenti képviselők teljesítették ezt a két célt.

Remélem, hogy a kérelmező és az okmány közötti kapcsolat megbízhatóságát javító biometrikus azonosító azt fogja jelenteni, hogy kevesebb embert utasítanak vissza indokolatlanul. Mint Cashman úrtól elhangzott, Lax úr keményen dolgozott a kérelmezők kiszolgálásának, és így az EU arculatának javításán. Azoknak az embereknek a 99,9 százaléka, akik az EU-ba akarnak jönni, kereskedelmi, utazási és idegenforgalmi céllal jön, és akarjuk, hogy jöjjenek, de ha színvonaltalan kiszolgálásban részesülnek és rossz bánásmódban részesülnek, nem lesz pozitív véleményük az EU-ról.

Lax úr remek munkát végzett.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. Elnök úr, hálásak vagyunk Lax úrnak azért, hogy megtette a legjobb erőfeszítéseket egy ilyen ambiciózus projektben kialakítandó kompromisszum eléréséhez.

A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja még mindig úgy véli, hogy a legjobb megoldás a Parlament által javasolt megoldás lenne. Lehetnek – és lesznek – például gyakorlati problémák a fő úti cél kezelése során, javaslatunk ehelyett arra irányult, hogy a vízumok kérelmezésekor szabad választást kell biztosítani.

A Tanács egyetértett azzal, hogy a tagállamoknak csak együttműködési kötelezettsége legyen. Sajnos a vízumdíj a Parlament által javasolt 35 EUR helyett 60 EUR lesz. Remélhetőleg van számos mentesség és csökkentés a gyermekek, a diákok és az aktív fiatalok számára.

Bár alapállásban nem lehetett kompromisszumra jutni a többszöri beutazásra jogosító vízumok kiadásával kapcsolatban, most legalább van olyan kötelezettségünk, hogy bizonyos esetekben kiadhatók ilyen vízumok.

A negatív határozat elleni fellebbezési jog szintén hatalmas előrelépés. Jelenleg számos tagállamban nem létezik ilyen jog. Ezelőtti emberi jogi aktivistaként különös köszönettel tartozom Lax úrnak ezért a rendelkezésért.

Képviselőcsoportom számára a biometrikus azonosítóról szóló jelentésnek a vízumokról szóló jelentésbe illesztése természetesen szépséghibának tűnt. Ellenezzük a biometrikus azonosítók ilyen széles körű bevezetését.

Emellett még mindig látunk némi javulást a vízumpolitikában, és ezért támogatni fogjuk ezt a jelentést.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök úr, azzal kezdeném, hogy kifejezzem őszinte köszönetemet előadónknak, Lax úrnak a munkájáért. Kezdettől fogva nagyon szorosan együttműködtünk valamennyi árnyékelőadóval, és az ő kötelezettségvállalásának köszönhetően kétségkívül elértük a lehető legjobb eredményt a Tanácsnál.

A Közösségi Vízumkódex szükséges volt a rövid távú tartózkodásra jogosító schengeni vízumok feldolgozásának egységesebbé tételéhez, és mindenekelőtt a vízumkiadási szolgáltatás, és következésképp az Európai Unió harmadik országok általi megítélésének javításához. A Közösségi Vízumkódexre irányuló több mint hároméves munkát és a Tanáccsal folytatott bonyolult tárgyalásokat követően végül lehetségesnek bizonyult a kompromisszum elérése. Bár sajnos a Parlament bizonyos kéréseit nem lehetett elfogadtatni, a Közösségi Vízumkódex még mindig tartalmaz számos tökéletesítést, például a tagállamok közötti együttműködés tekintetében. Mindenekelőtt megkönnyíti a dolgokat a kérelmezők számára, nagyobb jogbiztonságot biztosítva számukra és átláthatóságot teremtve.

Különösen fontos, hogy a jövőben a vízumkérelmek bármely elutasítását indokolni kell, és hogy valamennyi kérelmezőnek joga lesz fellebbezni kérelme elutasítása ellen. Sajnálatos módon azonban a vízumdíj változatlanul 60 EUR. Még akkor is, ha a jövőben sokan mentesülnek a vízumdíj alól, ez a 60 EUR összegű díj jelentős számú harmadik országbeli állampolgár számára valószínűleg nem megfizethető, és így sajnos azt jelenti, hogy nem tudnak az Európai Unióba utazni.

Végezetül szeretnék ismét köszönetet mondani az előadónak és valamennyi képviselőtársamnak az elmúlt néhány évben tanúsított kiváló együttműködésükért, és szeretnék gratulálni Lax úrnak a jelentéséhez.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) A Közösségi Vízumkódex magában foglalja a schengeni vízumok tagállamoknak történő kiadására vonatkozó eljárásokat és feltételeket, és harmonizálja az említett vízumok elutasítására, meghosszabbítására, illetve érvénytelenítésére vonatkozó határozatokkal kapcsolatos hatályos rendelkezéseket.

Fontos, hogy azok a tagállamok, amelyek valamely harmadik országban nem rendelkeznek saját konzulátussal, egy másik olyan tagállam által képviseltessék magukat, amelynek van az érintett harmadik országban diplomáciai vagy konzuli képviselete. A kódexnek – a vízumkérelmek feldolgozásának elősegítése, valamint az egyszerűsített eljárások alkalmazása érdekében – figyelembe kell vennie a Közösség által különösen az Európai Unió szomszédság- és partnerségi politikájában érintett országokkal aláírt kétoldalú megállapodásokat.

Úgy vélem, a tagállamok kereskedelmi közvetítőkkel való együttműködési joga egyáltalán nem lesz nagy segítség a vízumkérelmek kezelésére irányuló eljárások egyszerűsítésében. Ennek az az oka, hogy a kódex szerint a vízumkérelmezőknek – a biometrikus adatok rögzíthetősége érdekében – első kérelmük benyújtásakor személyesen kell megjelenniük. Lehetőség van arra is, hogy bármely vízumkérelmezőt a schengeni vízum odaítélésének vizsgálatakor beszélgetésre hívják.

A schengeni vízumkódexnek az a célja, hogy az Európai Unió egységes külső frontot mutasson, a vízumkérelmezőket egyenlően kezelje, valamint egyértelmű mentesítési kritériumokat és szabályokat állapítson meg számos harmadik ország számára. Ebben az összefüggésben úgy gondolom, helyénvaló emlékeztetnem Önöket arra, hogy az Európai Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie annak biztosítására, hogy a tagállamait egységesen kezeljék azok a harmadik országok, amelyek csak bizonyos tagállamok vonatkozásában alkalmaznak mentesítéseket. Egyszerűen nem lehetnek kétféle kategóriába sorolt európai polgáraink, amikor például Ausztráliába vagy az Egyesült Államokba akarnak utazni.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, a Bizottság alelnöke.(FR) Elnök úr, Marinescu úrnak azt szeretném válaszolni, hogy természetesen arra törekszem, hogy biztosítható legyen a kölcsönösség a harmadik országok részéről, és hogy a nemrégiben tett washingtoni látogatásom részben e kérdéssel volt kapcsolatos.

Ami a többi kérdést illeti, nagyon örülök, mert úgy vélem, Lax úr kiváló munkát végzett, és nagyon széles körben jóváhagyást szerzett. Szeretném hozzátenni, hogy nyilvánvalóan van egy olyan stratégiánk, amelynek célja a vízumok megszerzésének megkönnyítése számos országgal, és nagyon sok reményt fűzök e stratégia annak érdekében történő fejlesztéséhez, hogy a lehetséges mértékben meg lehessen könnyíteni a vízumok odaítélését, különösen a harmadik országbeli fiatalok számára, ugyanis úgy gondolom, hogy minden érdekünk megvan ahhoz, hogy megkönnyítsük a fiatalok Európába történő belépését.

Köszönöm ezt a helyes megközelítést, amely lehetővé tette, hogy lezárjuk ezt a szöveget, és így egy olyan új minőséget tulajdonítsunk a vízumpolitikának, amelyet méltányolni fognak.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

A szavazásra 2009. április 2-án, csütörtökön kerül sor.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat