Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0142(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0161/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0161/2008

Debates :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Balsojumi :

PV 02/04/2009 - 9.13

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0208

Debašu stenogramma
Trešdiena, 2009. gada 1. aprīlis - Brisele Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

18. Kopienas vīzu kodekss (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. — Nākamais punkts ir ziņojums (A6-0161/2008), ko pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā iesniedza Henrik Lax, par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kopienas vīzu kodeksu (COM(2006)0403 — C6-0254/2006 — 2006/0142(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Henrik Lax referents. — (SV) Priekšsēdētāja kungs, Kopienas vīzu kodeksa mērķis ir saskaņot un precizēt vīzu izsniegšanas procedūru Šengenas zonā. Pret visiem, kas piesakās vīzai, ir jāizturas vienādi, neatkarīgi no tā, kurā Šengenas konsulārajā dienestā viņš vai viņa vēršas. Ir jānodrošina laba administratīvā prakse un cienīga uzņemšana, kā arī jāatvieglo ieceļošanas nosacījumi ceļotājiem.

Jau iepriekš atsevišķā ziņojumā, ko iesniedza baronese S. Ludford, tika pieņemti noteikumi, kas paredz, ka ir jāfiksē vīzas turētāja pirkstu nospiedumi, un kas ļauj mainīt vīzas pieteikuma iesniedzēja reģistrācijas vietu un vīzas pieteikuma apstrādes vietu. Šie noteikumi ir iekļauti Kopienas vīzu kodeksā kā šī kodeksa neatņemama daļa.

referents. — Paldies, Sarah, par ciešo sadarbību!

referents. — (SV) Šī ierosinātā regula ir jāveido, noslēdzot Parlamenta un Padomes koplēmumu. Mēs pie šīs regulas strādājām gandrīz trīs gadus, un tika risinātas intensīvas sarunas ar Padomi, un es, kā referents, esmu gandarīts, ka tagad mēs varam iesniegt kompromisa priekšlikumu, ko Padome jau pieņēma un ko, cerams, apstiprinās arī Parlaments.

Es vēlos īpaši pateikties ēnu referentiem: E. Klamt, M. Cashman, T. Ždanokai un S. Y. Kaufmann, par ļoti konstruktīvu sadarbību un spēcīgu atbalstu, risinot sarunas. Ja komitejā nebūtu vienprātības, Parlamentam šīs sarunas nebūtu bijušas tik veiksmīgas. Es vēlos pateikties arī Komisijai, kas iesniedza rūpīgu sākotnējo priekšlikumu, kas tika attīstīts tālāk. Liels paldies arī Francijas un Čehijas prezidentūrai. Tās vienojās ar Parlamentu par problēmām, kuras ir jāatrisina, un spēja panākt kompromisu ar Parlamentu.

Komisijas priekšlikums un visi kompromisi bija saistīti ar pašreizējās situācijas uzlabošanu, un jau pirms Ziemassvētkiem tika atrisināti sarežģītākie jautājumi, kas radās Francijas prezidentūras laikā. Protams, sagatavošanās un sarunas noritēja tik veiksmīgi, pateicoties manu darbinieku un manu kolēģu, kā arī komitejas sekretariāta un politisko grupu amatpersonu lieliskajam darbam. Es vēlos viņiem īpaši pateikties.

Lūk, trīs būtiskākie sasniegumi. Pirmkārt, ja vīzas pieteikums atbilst noteiktiem kritērijiem, daudzkārtējas vīzas ne tikai var tikt izsniegtas, bet tās ir jāizsniedz. Otrkārt, dalībvalstis ir piekritušas vienoties par savstarpēju pārstāvību, lai personām, kas piesakās vīzai, nav jāveic nesamērīgi garš ceļš līdz attiecīgajam Šengenas konsulārajam dienestam. Un, treškārt, ir jāizveido vienota tīmekļa vietne, kurā būtu snigts vispārīgs Šengenas zonu apraksts un būtu pieejama informācija par vīzu izsniegšanas noteikumiem.

Diemžēl vīzu cenu nevar samazināt no EUR 60 līdz EUR 35. Taču labi, ka, piemēram, bērniem, kas jaunāki par sešiem gadiem un personām, kas nav sasniegušas 25 gadu vecumu un semināros, sporta vai kultūras pasākumos pārstāv kādu organizāciju, vīza tiek izsniegta bez maksas.

Nobeigumā es vēlos norādīt, ka šī reforma ievieš divus instrumentus, kas būs ļoti svarīgi, lai šie Šengenas noteikumi faktiski tiktu piemēroti, proti, vīzu informācijas sistēma, kas ir datubāze, kurā apkopota informācija par visām Šengenas zonas valstīm, un kas konsulātiem reālajā laikā nodrošina informāciju par to, vai attiecīgā persona jau iepriekš ir pieteikusies vīzai, vai vīza tika piešķirta, vai vīzas pieteikums tika noraidīts, vai vīza tika anulēta, un atjaunota vietēja mēroga iestāžu sadarbība starp Šengenas konsulārajiem dienestiem dažādās valstīs.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. — (FR) Priekšsēdētāja kungs, Komisija atzinīgi vērtē Parlamenta un zināmā mērā arī Padomes lielo ieguldījumu. Domāju, ka tas palīdzēs mums vienoties jau pirmajā lasījumā. Ņemot vērā to, ka Pilsoņu tiesību, tieslietu un iekšlietu komiteja savu piekrišanu apliecināja marta vidū un Pastāvīgo pārstāvju komiteja (Corper) — pirms dažām dienām, man šķiet, ka esam vienojušies.

Lai gan šī dokumenta teksts nav pilnīgs un neatbilst visiem mūsu sākotnējiem mērķiem, Komisija noteikti ir gatava vienoties par kompromisu. Mums ir jāatzīst un jāuzslavē Eiropas Parlamenta pūliņi, lai vienotos par šo priekšlikumu pirmajā lasījumā un kamēr vēl darbojas pašreizējais likumdevēja sasaukums.

Šī regula ļaus gan pieteikuma iesniedzējiem, gan dalībvalstīm vieglāk izprast vīzu izsniegšanas noteikumus. Šie noteikumi arī būs labāk saskaņoti.

Komisija ir gandarīta, ka ar Eiropas Parlamenta palīdzību ir izdevies panākt, ka gandrīz tāpat, kā sākotnējā priekšlikumā joprojām ir spēkā prasība paskaidrot, kāpēc vīza tika atteikta, kā arī tiesības apstrīdēt lēmumu tiem, kuru vīzas pieteikums ticis noraidīts.

Šīs procesuālās garantijas nodrošinās to, ka vīzu atteikums netiks uzskatīts par patvaļīgu lēmumu. Ja šī vienošanās tiktu apšaubīta, mums arī turpmāk būtu jāsamierinās ar tādām nepilnībām, kā, piemēram, pašreizējo noteikumu nekonsekvence, kas visiem rada lielas neērtības.

Es esmu gandarīts par šo kompromisu, jo tas palīdzēs novērst pašreizējo noteikumu nepilnības un nekonsekvenci. Es, protams, vēlos pateikties Henrik Lax kungam un Parlamentam. Esmu pārliecināts, ka šis vīzu kodekss lielā mērā palīdzēs tiem, kuri ceļo godprātīgu mērķu vadīti.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Klamt, PPE-DE grupas vārdā. — (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Ja Kopienas vīzu kodekss tiks pieņemts, turpmāk Šengenas zonas vīzas, proti, vīzas, kas ļauj valstī uzturēties līdz trīs mēnešiem, tiks izsniegtas saskaņā ar noteiktiem vienotiem kritērijiem, kas ir spēkā Šengenas zonas valstīs. Tas ir steidzami nepieciešams Eiropas Savienībā, jo tās robežas ir atvērtas. Šajā priekšlikumā ir precizēta arī dalībvalstu atbildība attiecībā uz vīzu pieteikumu izskatīšanu. Parasti vīzas pieteikuma iesniedzējiem ir jāsazinās ar attiecīgajām iestādēm mērķa dalībvalstī. Mana grupa atbalsta to, ka prasības un ieceļošanas vīzu izsniegšanas procedūra paātrinās daudzu cilvēku ieceļošanu. Tādējādi tās personas, kas dodas komandējumā uz Eiropas Savienību, saņems godīgu attieksmi, un tas būs izdevīgi arī atpūtniekiem no visas pasaules, kas šobrīd veido lielāko daļu cilvēku, kas ieceļo Eiropas Savienībā.

Mēs esam panākuši to, ka vīzu pieteikumi tiek izskatīti ātrāk un drošības pārbaudes ir likumīgas. Vīzu informācijas sistēma garantē drošību un atvieglo ieceļošanu, kas ļauj dalībvalstīm uzreiz un tieši piekļūt visiem datiem, kas saistīti ar vīzu izsniegšanu. Tādējādi pieteikumu izskatīšana būs vienkāršāka un turpmāk vīzu izsniegšana būs drošāka, jo tiks izmantoti biometriskie dati, proti, fotogrāfija un pirkstu nospiedumi. Šķērslis, lai starp referentu Lax kungu un Padomi tiktu panākta vienošanās, ir Parlamenta sākotnējā nostāja, ko atbalsta arī lielākā daļa manas grupas pārstāvju.

Es vēlos izmantot šo iespēju, lai vēlreiz pateiktos Lax kungam par ieguldīto darbu un par lielisko sadarbību pēdējo trīs gadu laikā šajā ļoti sarežģītajā jautājumā, kas paredz veikt izmaiņas Eiropas vīzu politikā.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, PSE grupas vārdā. — Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties Lax kungam par lielo darbu, ko viņš ir paveicis. Man ir gods paziņot, ka Sociālistu grupas vārdā mēs viņa ziņojumu pilnībā atbalstām. Man arī prieks, ka lielāko daļu izvirzīto mērķu mēs esam sasnieguši.

Esmu gandarīts arī par to, ka jūs, Henrik, apliecinājāt iztēli, kas ir ļoti nepieciešama lieliskam likumdevējam, kas nozīmē iztēloties sevi kā cilvēku, kas vēlas izmantot attiecīgo pakalpojumu. Tā jūs veiksmīgi strādājāt pie šī dokumenta. Tāpēc jūs minējāt vienas institūcijas apstiprinājuma sistēmu, internetu, daudzkārtējās vīzas un meklējāt iespēju panākt to, lai personām, kas jaunākas par 25 gadiem, nebūtu vajadzīgas vīzas (es vēlos, kaut es varētu izmantot šādas priekšrocības) un meklējāt veidus, kā palīdzēt pilsoņiem. Tas ir lielisks paraugs pārējam Parlamenta deputātiem. Parasti mēs jautājumus risinām, ierosinot labojumus, kā rezultātā var tikt uzlabots teksts vai panākta vienošanās, taču kāds pilsoņiem no tā labums? Tāda vienmēr ir bijusi jūsu pieeja.

Esmu gandarīts, ka ir ieviestas daudzkārtējās vīzas. Tagad būs arī iespēja pārsūdzēt lēmumu par vīzas atteikumu. Mēs ar ģenerāldirektorāta pārstāvi Jan strādājām pie šī ļoti svarīgā jautājuma, proti, ja jums tiek atteikta vīza vai liegts ieceļot Šengenas zonā, jūsu varat iesniegt sūdzību, un attiecīgajai iestādei tās lēmums ir jāpamato.

Vēlreiz paldies referentam un Komisijai par šī jautājuma izskatīšanu. Es tikai vēlos pateikties saviem kolēģiem un jūsu darbiniekiem — un sevišķi Renaud, kurš sēž sēžu zāles balkonā. Bez mūsu darbinieku atbalsta mēs nevarētu šo darbu paveikt tik labi. Tā bija lieliska sadarbība trīs gadu garumā, un, kā tas parasti ir īslaicīgu sakaru gadījumā, man ir prieks, ka tas ir beidzies.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, ALDE grupas vārdā. — Priekšsēdētāja kungs, mana regula par biometriskajām vīzām ir iekļauta šajā jaunajā vīzu kodeksā, tāpēc zināmā mērā es jūtos piederīga šim kodeksam. Es strādāšu pie vīzu informācijas sistēmas, jo es biju referente šajā jautājumā.

Rezultātā tiks uzlabota vīzu drošība un, kā citi jau minēja, tiks vienkāršota vīzu izsniegšanas kārtība. Tāds bija Cashman kunga mērķis, gatavojot Robežu kodeksu. Tāpēc, manuprāt, EP deputātiem ir izdevies sasniegt šos abus mērķus.

Es ceru, ka biometrijas vīzu ieviešanas rezultātā būs labāka drošība, pārbaudot vīzas pieteikuma iesniedzēju un viņa dokumentus, un mazāk cilvēkiem tiks nepamatoti liegts ieceļot kādā valstī. Kā Cashman kungs jau minēja, Lax kungs ir ieguldījis lielu darbu, lai uzlabotu vīzu izsniegšanas kārtību un līdz ar to arī ES tēlu.

Deviņdesmit deviņi procenti cilvēku, kuri vēlas ieceļot ES, to grib darīt komerciālos, ceļošanas un tūrisma nolūkos, un mēs to atbalstām, jo tas ir izdevīgi uzņēmējdarbībai, taču, ja viņi saņems zema līmeņa apkalpošanu un nelaipnu attieksmi, viņu viedoklis par ES pasliktināsies.

Lax kungs ir paveicis lielu darbu.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, Verts/ALE grupas vārdā. — Priekšsēdētāja kungs, mēs esam pateicīgi Lax kungam par viņa pūliņiem atrisināt šo sarežģīto jautājumu.

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa joprojām uzskata, ka Parlamenta ierosinātie grozījumi būtu vislabākais risinājums. Piemēram, var rasties praktiskas dabas problēmas (un tās radīsies) attiecībā uz galamērķa valsti, neskatoties uz mūsu priekšlikumu, kas paredz brīvu izvēli, piesakoties vīzai.

Padome atbalstīja dalībvalstu pienākumu sadarboties. Diemžēl vīzas cena būs EUR 50 nevis EUR 35, kā ierosināja Parlaments. Cerams, ka būs dažādi atvieglojumi bērniem, studentiem un ceļojošiem jauniešiem.

Lai gan neizdevās pēc noklusējuma vienoties par daudzkārtēju vīzu izsniegšanu, šobrīd vismaz ir spēkā obligāts nosacījums atsevišķos gadījumos šādas vīzas izsniegt.

Liels solis uz priekšu ir arī tiesības apstrīdēt lēmumu par atteikumu izsniegt vīzu. Šobrīd daudzās dalībvalstīs tas nav iespējams. Agrāk esmu darbojusies kā cilvēktiesību aktīviste, un vēlos īpaši pateikties Lax kungam par šī nosacījuma iekļaušanu.

Protams, mana grupa neatbalstīja priekšlikumu ziņojumu par biometriskajiem datiem iekļaut ziņojumā par vīzām. Mēs neatbalstām šādu vērienīgu biometrijas ieviešanu.

Taču mēs atzīstam, ka vīzu politika ir uzlabota, un tāpēc mēs šo ziņojumu atbalstīsim.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, GUE/NGL grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos sirsnīgi pateikties referentam Lax kungam par ieguldīto darbu. Jau pašā sākumā viņš cieši sadarbojās ar visiem „ēnu” referentiem, un, pateicoties viņa darbam, neapšaubāmi ir sasniegts vislabākais iespējamais rezultāts attiecībā uz Padomi.

Kopienas vīzu kodekss ir nepieciešams, lai nodrošinātu vēl saskaņotāku īstermiņa Šengenas vīzu pieteikumu apstrādi un galvenokārt uzlabotu vīzu izsniegšanas kārtību un līdz ar to arī Eiropas Savienības tēlu trešo valstu acīs. Darbs pie Kopienas vīzu kodeksa ilga vairāk nekā trīs gadus, un tika risinātas sarežģītas pārrunas ar Padomi līdz beidzot mums izdevās vienoties. Diemžēl dažas no Parlamenta prasībām nav iespējams īstenot, taču Kopienas vīzu kodeksā ir daudz uzlabojumu, piemēram, dalībvalstu sadarbības jomā. Galvenokārt tas paredz atvieglojumus vīzas pieteikuma iesniedzējiem, garantējot lielāku juridisko noteiktību un pārskatāmību.

Īpaši svarīgi ir tas, ka turpmāk atteikums izsniegt vīzu būs jāpamato, un visiem pieteikuma iesniedzējiem būs tiesības apstrīdēt šādu atteikumu. Taču diemžēl vīzas cena joprojām būs EUR 60. Lai gan turpmāk daudzi vīzu varēs saņemt par brīvu, daudzi trešo valstu pilsoņi visticamāk nevarēs atļauties maksāt EUR 60 un diemžēl nevarēs ceļot uz Eiropas Savienību.

Visbeidzot es vēlos vēlreiz pateikties referentam un saviem kolēģiem par lielisko sadarbību pēdējo dažu gadu laikā un apsveikt Lax kungu par viņa ziņojumu.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Kopienas vīzu kodekss regulē Šengenas vīzu izsniegšanas kārtību un nosacījumus dalībvalstīm un saskaņo esošos noteikumus saistībā ar lēmumu atteikt, pagarināt vai anulēt vīzu.

Ir svarīgi, lai dalībvalsti, kurai nav konsulāta trešā valstī, varētu pārstāvēt cita dalībvalsts, kurai ir diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība attiecīgajā trešā valstī. Šajā kodeksā ir jāņem vērā divpusēji nolīgumi, ko noslēgusi Kopiena, īpaši, kas noslēgti ar valstīm, uz kurām attiecas Eiropas Savienības kaimiņattiecību un partnerattiecības politika, lai atvieglotu vīzas pieteikumu apstrādi un vienkāršotu vīzas izsniegšanas kārtību.

Manuprāt, piešķirot tiesības dalībvalstīm sadarboties ar komerciāliem starpniekiem, netikts īpaši atvieglotas vīzas pieteikumu apstrādes procedūras, jo saskaņā ar šo kodeksu, pirmais vīzas pieteikums attiecīgajai personai ir jāiesniedz personiski, lai varētu piereģistrēt šīs personas biometriskos datus. Iespējams arī, ka, lai pieņemtu lēmumu par Šengenas vīzas izsniegšanu, pieteikuma iesniedzējs var tikt aicināts uz interviju.

Šengenas vīzu kodeksa mērķis ir regulēt ārējās attiecības Eiropas Savienībā, nodrošināt vīzas pieteikuma iesniedzējiem vienādas tiesības un noteikt skaidrus izņēmumus un noteikumus vairākām trešām valstīm. Šajā ziņā es vēlos atgādināt, ka Eiropas Savienībai ir jādara viss iespējamais, lai dalībvalstīm būtu nodrošinātas vienādas tiesības trešās valstīs, kuras piemēro vīzu atvieglojumus tikai atsevišķām dalībvalstīm. Nedrīkst būt divas Eiropas Savienības pilsoņu klases, ceļojot, piemēram, uz Austrāliju vai Amerikas Savienotajām Valstīm.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. — (FR) Priekšsēdētāja kungs, es vēlos atbildēt Marinescu kungam, ka, protams, es strādāju pie tā, lai nodrošinātu savstarpīgumu no trešām valstīm, un mana pēdējā vizīte uz Vašingtonu daļēji bija saistīta ar šo jautājumu.

Attiecībā uz citiem jautājumiem, esmu gandarīts, jo, manuprāt, Lax kungs ir paveicis ļoti labu darbu, kas ir saņēmis ļoti plašu atbalstu. Es vēlos piebilst, ka acīmredzot mums ir arī stratēģija, kuras mērķis ir atvieglot vīzu izsniegšanu vairākās valstīs, un es ļoti ceru, ka šī stratēģija tiks īstenota, lai pēc iespējas atvieglotu vīzu izsniegšanas procedūru, īpaši jauniešiem no trešām valstīm, jo, manuprāt, mēs esam ļoti ieinteresēti, lai jaunieši dotos uz Eiropu.

Paldies par šo labo pieeju, kas ļāva mums pabeigt šo dokumentu un līdz ar to pilnveidot vīzas politiku, kas saņems lielu atzinību.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. − Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks ceturtdien, 2009. gada 2. aprīlī.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika