Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2006/0142(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0161/2008

Testi mressqa :

A6-0161/2008

Dibattiti :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Votazzjonijiet :

PV 02/04/2009 - 9.13

Testi adottati :

P6_TA(2009)0208

Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 1 ta' April 2009 - Brussell Edizzjoni riveduta

18. Kodiċi Komunitarju għall-Viżi (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
PV
MPphoto
 
 

  El Presidente. − El siguiente punto es el informe de Henrik Lax, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario sobre Visados (COM(2006)0403 - C6-0254/2006 - 2006/0142(COD)) (A6-0161/2008).

 
  
MPphoto
 

  Henrik Lax, föredragande. − Herr talman! Gemenskapskodexen för viseringar har som mål att förenhetliga och klargöra visumförfarandet i hela Schengenområdet. Den som ansöker om visum ska behandlas lika, oberoende vilket Schengenlands konsulat han vänder sig till. God administrativ praxis och ett människovärdigt bemötande ska garanteras och bona fide-resenärers inresor ska underlättas.

Regler om införande av krav på att visuminnehavare ska ge fingeravtryck, och om möjligheter att utlokalisera mottagandet och behandlingen av visumansökningar har redan tidigare godkänts i ett separat betänkande som lagts fram av baronessan Sarah Ludford. Dessa regler har tagits in i gemenskapskodexen som en integrerad del av denna.

Thank you, Sarah, for your close cooperation.

Detta lagförslag ska avgöras genom medbeslutandeförfarandet mellan parlamentet och rådet. Efter ett arbete som tagit nästan tre år i anspråk och som krävt intensiva förhandlingar med rådet, är jag glad att som föredragande nu kunna lägga fram ett kompromissförslag som rådet för sin del har godkänt och som jag hoppas ska vinna parlamentets godkännande.

Jag vill rikta ett särskilt tack till skuggföredragandena Eva Klamt, Michael Cashman, Tatjana Ždanoka och Sylvia-Yvonne Kaufmann för ett mycket gott samarbete och ett starkt stöd i förhandlingarna. Utan stödet från ett enhälligt utskott hade parlamentet inte nått ett lika bra förhandlingsresultat. Jag vill också rikta ett stort tack till kommissionen som hade lagt fram ett gediget utgångsförslag som det var tacksamt att vidareutveckla. Tack också till det franska och det tjeckiska ordförandeskapet som visade både vilja att erkänna de problem som parlamentet önskade åtgärda och förmåga att komma parlamentet till mötes.

Med kommissionens förslag som utgångspunkt innebar alla kompromisser förbättringar i förhållande till nuläget, och de svåraste frågorna kunde lösas redan före jul tillsammans med det franska ordförandeskapet. Hela berednings- och förhandlingsprocessen hade givetvis aldrig utfallit lyckosamt utan det fantastiska arbete som utförts av mina egna och mina kollegers skickliga medarbetare, utskottssekretariatet och de politiska gruppernas tjänstemän. Jag riktar ett alldeles särskilt varmt tack till dem.

De tre viktigaste resultaten som vi nådde var för det första att visum för flera inresor inte bara kan, utan ska utfärdas då vissa överenskomna kriterier är uppfyllda, för det andra att medlemsländerna förbundit sig att ingå avtal om att företräda varandra, så att den som ansöker om visum inte ska behöva göra oproportionerligt besvärliga resor för att kunna nå ett behörigt Schengenkonsulat, och för det tredje att en gemensam Internetsida ska inrättas för att skapa en enhetlig bild av Schengenområdet och ge upplysningar om de regler som gäller för att visum ska kunna beviljas.

Att visumavgiften inte kunde sänkas från 60 till 35 euro är en besvikelse. Den lindras dock av att till exempel barn under sex år och personer under 25 år som representerar organisationer i seminarier, sportaktiviteter eller kulturevenemang, får sitt visum kostnadsfritt.

Jag avslutar med att konstatera att det med denna reform införs två instrument som kommer att ha stor betydelse för att en enhetlig tillämpning av Schengenreglerna faktiskt ska bli verklighet: Dels visuminformationssystemet, som är en databas som täcker alla Schengenländer och som i realtid ger konsulaten upplysning om vem som ansökt om visum, vem som beviljats visum, vem som fått avslag på sin ansökan och vilka visum som återkallats, dels ytterligare ett institutionaliserat lokalt samarbete mellan Schengenkonsulaten i olika länder.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. − Monsieur le Président, la Commission se réjouit des efforts considérables qui ont été déployés par le Parlement, et aussi un peu par le Conseil. Ces efforts devraient permettre d'obtenir un accord en première lecture. Compte tenu du consensus confirmé par la Commission LIBE à la mi-mars et le COREPER quelques jours auparavant, je pense que cet accord est maintenant acquis définitivement.

Bien que le texte ne soit pas parfait et ne corresponde pas à toutes nos ambitions initiales, la Commission soutient le compromis sans hésitation. Il faut reconnaître et saluer les efforts déployés par le Parlement européen pour parvenir à un accord sur cette proposition en première lecture, et avant la fin de la législature en cours.

Ce règlement rendra les règles applicables à la délivrance de visas plus claires, non seulement pour les demandeurs de visas, mais aussi pour les États membres. Ces règles seront aussi appliquées de manière plus harmonisée.

La Commission est satisfaite que l'obligation de motiver les décisions de refus de visas et d'accorder un droit de recours aux demandeurs déboutés ait été maintenue sous une forme pratiquement inchangée par rapport au texte de la proposition initiale, et ce, grâce au soutien du Parlement européen.

Ces garanties procédurales permettront d'éviter que les décisions de refus de visas soient ressenties comme arbitraires. Si cet accord devait être remis en question, il faudrait continuer à vivre avec des lacunes, comme les incohérences des règles actuelles, à la plus grande insatisfaction de tous.

J'exprime dès lors ma satisfaction à l'égard de ce compromis négocié, qui va remédier aux lacunes et aux incohérences des règles actuelles. Je remercie, bien sûr, M. Henrik Lax et le Parlement. Je suis convaincu que ce nouveau code des visas apportera de grands bénéfices aux voyageurs de bonne foi.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Klamt, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr geehrte Damen und Herren! Mit der Verabschiedung des Visa-Kodex wird zukünftig die Vergabe von Schengen-Visa, also Visa für einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten, nach festgelegten einheitlichen Kriterien im Schengen-Raum erfolgen. Ein dringend notwendiger Schritt in einer Europäischen Union mit offenen Grenzen. Gleichzeitig wird die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Bearbeitung von Visaanträgen klar geregelt. Grundsätzlich muss sich der Antragsteller an den Mitgliedstaat wenden, in dem sein Hauptreiseziel liegt. Meine Fraktion begrüßt, dass die Voraussetzung und das Verfahren zur Erteilung von Einreisevisa einer Vielzahl von Personen eine schnelle Einreise ermöglichen. So werden wir all jenen gerecht, die aus beruflichen Gründen in die EU einreisen, aber außerdem werden die Urlauber aus aller Welt – die weitaus größte Gruppe der Einreisenden – davon profitieren.

Wir haben damit zum einen dafür gesorgt, dass Visaanträge schnell bearbeitet werden können, und zum andern wird gewährleistet, dass die sicherheitsrelevanten Überprüfungen Missbrauch verhindern. Mit dieser ausgewogenen Balance zwischen Sicherheit und Einreiseerleichterung eröffnet das Visainformationssystem den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eines sofortigen und direkten Zugriffs auf alle relevanten Daten im Zusammenhang mit der Visavergabe. Das vereinfacht die Prüfung von Anträgen, und gleichzeitig wird die Visaerteilung zukünftig durch die Verwendung biometrischer Identifikatoren, also Foto und Fingerabdruck, für mehr Sicherheit sorgen. Der zwischen dem Berichterstatter, Henrik Lax, und dem Rat ausgearbeitete Kompromiss trägt der ursprünglichen Position des Europäischen Parlaments Rechnung und wird auch von meiner Fraktion mit breiter Mehrheit unterstützt.

An dieser Stelle möchte ich nochmals ganz herzlich Henrik Lax für seinen Einsatz und die hervorragende Zusammenarbeit an diesem sehr komplexen Dossier während der zurückliegenden drei Jahre danken. Es wird damit die europäische Visapolitik auf ein neues Fundament gestellt.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, on behalf of the PSE Group. – Mr President, I would like to thank Henrik Lax for the exceptional work that he has undertaken. I am pleased to say that, on behalf of the Socialist Group, we will be supporting his report in its entirety. We are also pleased that we have achieved most of our objectives.

I am also pleased that, working with you, Henrik, you have shown the imagination that is absolutely necessary for a brilliant legislator, which is to put yourself in the position of the person seeking to use the service. That is the way you have approached this in its entirety. It is why you looked at the one-stop shop, the Internet, the multi-entry visas and the reduction on visas for people under 25 – I only wish I could avail myself of that privilege – and approached it by asking how we can make this work for the citizen. This is a brilliant example for the rest of the House. We often approach things by putting forward amendments, which may improve the text and may have coherence, but does it serve the citizen? That has always been your approach.

I am pleased to say that we have the multiple-entry visas. We also have the whole issue of appeal. I worked with – to name a member of the DG – Jan on this very important principle, namely that, if you are refused a visa, or you are refused entry into the Schengen area, your appeal may not be suspensive, but the authority that refuses must make itself accountable.

I wish to thank the rapporteur once again, and to thank the Commission for making sure that we have that principle enshrined here. I have nothing more to say other than to thank my staff and to thank your staff – and particularly Renaud, who is in the public gallery. Without our staff, we could never do the job that we do so well. It has been a brilliant three-year love affair and, like most short-term love affairs, I am pleased to see it coming to an end.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, my regulation on biometric visas is now being incorporated in this new visa code, so I feel I have a little bit of ownership of it. It will work with the visa information system, for which I was the rapporteur.

The whole result not only improves the security of visas, but, as others have said, also convenience for visa applicants. That was Mr Cashman’s aim for the Borders Code. So I feel that MEPs have delivered on those two aims.

I hope that biometrics improving the reliability of the link between the applicant and the document will mean that fewer people get turned away unjustifiably. Mr Lax has worked strongly, as Mr Cashman said, on improving service for applicants, and thus the image of the EU. Ninety-nine point nine per cent of people who want to come to the EU want to do so for trade, travel and tourism, and we want them to, as it is good for business, but, if they get a poor service and are handled badly, then they will not feel warmly about the EU.

Mr Lax has done a great job.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, we are grateful to Mr Lax for his best efforts to achieve a compromise in such an ambitious project.

The Greens/EFA Group still believes that the amendment suggested by Parliament would be the best solution. For example, there could be – and there will be – practical problems while dealing with the main destination, instead of our proposal to provide free choice when applying for visas.

The Council has agreed to the obligation of the Member States to cooperate only. Unfortunately, the visa fee will be EUR 60 instead of the EUR 35 suggested by Parliament. Hopefully there are a number of waivers and reductions for children, students and active youth.

Although it was not possible to achieve a compromise on issuance of multiple-entry visas by default, at least we have now an obligation to issue such visas in certain cases.

The right to appeal against a negative decision is also a big step forward. Now, in many Member States, such a right does not exist. As a human rights activist in my previous life I especially thank Mr Lax for this provision.

Of course, for my group, incorporation in the report on visas of the report on biometrics looked like a fly in the ointment. We are against such a wide introduction of biometrics.

Still, we see some improvements in the visa policy, and therefore we will support this report.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Zunächst möchte ich unserem berichterstattenden Kollegen, Henrik Lax, herzlich für seine Arbeit danken. Er hat von Anfang an sehr eng mit allen Schattenberichterstattern zusammengearbeitet und dank seines Engagements sicherlich das bestmögliche Ergebnis, das mit dem Rat zu erreichen war, erzielt.

Der Visa-Kodex ist notwendig, um die Bearbeitung von Schengen-Visa für den kurzfristigen Aufenthalt einheitlicher zu gestalten, aber vor allem auch um einen besseren Service bei der Vergabe von Visa zu gewährleisten und so die Wahrnehmung der Europäischen Union in Drittstaaten zu verbessern. Nach mehr als dreijähriger Arbeitszeit am Visa-Kodex und komplizierten Verhandlungen mit dem Rat konnte nun endlich ein Kompromiss erzielt werden. Auch wenn dabei leider einige, der vom Parlament gestellten Forderungen nicht durchgesetzt werden konnten, enthält der Visa-Kodex dennoch zahlreiche Verbesserungen, so etwa im Hinblick auf die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten. Vor allem aber bringt er Erleichterungen für die Antragsteller, denn er gibt ihnen mehr rechtliche Sicherheit und stellt Transparenz her.

Besonders wichtig ist, dass künftig jede Ablehnung eines Visumantrags begründet werden muss und dass jeder Antragsteller gegen die Ablehnung seines Antrags Beschwerde einlegen kann. Bedauerlich ist allerdings, dass die Visumgebühr mit 60 Euro unverändert bleibt. Selbst wenn künftig eine größere Zahl von Personen von der Visumgebühr befreit wird, dürfte die Visumgebühr von 60 Euro für so manchen Drittstaatsangehörigen unbezahlbar sein und auf diese Weise leider dazu führen, dass Menschen eben nicht in die Europäische Union einreisen können.

Abschließend möchte ich mich noch einmal beim Berichterstatter und bei allen Kolleginnen und Kollegen für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedanken und Kollegen Lax zu seinem Bericht gratulieren.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). - Codul comunitar al vizelor integrează procedurile şi condiţiile de eliberare a vizelor Schengen de către statele membre şi armonizează dispoziţiile existente referitoare la deciziile de refuz, prelungire sau anulare a acestor vize.

Este important ca statul membru care nu are propriul consulat într-o ţară terţă să fie reprezentat de către un alt stat membru care dispune de o reprezentanţă diplomatică sau consulară în statul terţ. Codul trebuie să ţină cont de acordurile bilaterale încheiate de Comunitate, în special cu statele care participă la politica de vecinătate şi de parteneriat a Uniunii Europene, în scopul facilitării procesării cererilor de viză şi aplicării procedurilor simplificate.

Consider că dreptul statelor membre de a coopera cu intermediari comerciali nu va avea o contribuţie semnificativă la simplificarea procedurilor de tratare a cererilor de viză. Aceasta deoarece codul prevede prezentarea în persoană a solicitanţilor de viză la depunerea primei cereri pentru înregistrarea datelor biometrice, precum şi posibilitatea ca orice solicitant de viză să fie convocat la un interviu în vederea acordării vizei Schengen.

Scopul codului vizelor Schengen este de a oferi o imagine externă uniformă a Uniunii Europene, de a trata în mod egal solicitanţii de viză, precum şi de a crea criterii şi reguli clare de scutire pentru o serie de ţări terţe. În acest context, cred că este oportun să amintesc că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce este necesar pentru ca statele ei membre să fie tratate uniform de către ţări terţe care practică scutiri de viză doar pentru anumite state membre. Nu este posibil să avem două clase de cetăţeni europeni atunci când aceştia doresc să călătorească de exemplu în Australia sau în Statele Unite.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Vice-président de la Commission. − Monsieur le Président, je veux répondre à M. Marinescu que je m'efforce, bien sûr, d'obtenir la réciprocité auprès des pays tiers et que, notamment, mon dernier voyage à Washington a porté en partie sur ce problème.

Pour le reste, je me réjouis car je crois que M. Lax a fait un très bon travail et qu'il est récompensé par une approbation très large. J'ajoute qu'évidemment, nous avons aussi une stratégie qui vise à faciliter l'obtention des visas avec un certain nombre de pays et je fonde beaucoup d'espoir sur le développement de cette stratégie afin de faciliter, dans toute la mesure du possible, l'octroi des visas, notamment aux jeunes des pays tiers, car j'estime qu'il y a tout intérêt à faciliter l'entrée des jeunes en Europe.

Merci pour cette bonne approche qui nous permet de conclure ce texte et d'apporter ainsi à la politique des visas une qualité nouvelle qui sera très appréciée.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar el jueves, 2 de abril de 2009.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza