Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

19. Αξιολόγηση των ωρών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των ωρών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα διαβάσω τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των ωρών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 τέθηκε σε ισχύ στις 11 Απριλίου 2007, πριν από δύο περίπου χρόνια, αντικαθιστώντας τους κανόνες για τις ώρες οδήγησης και τα διαστήματα ξεκούρασης που είχαν παραμείνει αμετάβλητα για πάνω από είκοσι χρόνια.

Από την έγκρισή του, η Επιτροπή παρακολουθεί ενεργά την εφαρμογή του, μεταξύ άλλων μέσω πολλών συναντήσεων με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία και τα εργατικά συνδικάτα, στην επιτροπή και σε διάφορες ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν από την επιτροπή.

Σύντομα η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την εξαμηνιαία έκθεση για την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων. Ένα από τα προκαταρκτικά συμπεράσματα είναι ότι οι προσπάθειες και οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη όσον αφορά την παρακολούθηση πρέπει να αυξηθούν για να φθάσουν στα επίπεδα που απαιτούνται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή περιλαμβάνουν τις κατευθυντήριες γραμμές, που θα δημοσιευθούν σε συμφωνία με τα κράτη μέλη και έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν την εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων για τις ώρες οδήγησης και τα διαστήματα ξεκούρασης, για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός πρέπει να διακόψει το διάστημα ξεκούρασής του λόγω έκτακτης ανάγκης.

Η Επιτροπή εργάζεται επίσης δραστήρια για τη βελτίωση του ψηφιακού ταχογράφου. Τον Ιανουάριο εγκρίθηκε ένα πακέτο μέτρων για την αύξηση της ασφάλειας του συστήματος. Τα κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να αναπτύξουν ειδικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση του ταχογράφου.

Ένα δεύτερο πακέτο μέτρων για την προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών για τον ταχογράφο συζητείται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία σε επιτροπή. Αυτά τα μέτρα θα κάνουν πιο εύκολη τη χρήση ταχογράφων από τους οδηγούς απλουστεύοντας τις χειροκίνητες καταχωρήσεις.

Η Επιτροπή συμπεραίνει από αυτή την παρατήρηση της εφαρμογής του κανονισμού ότι, κατά τα δύο τελευταία χρόνια, η νέα νομοθεσία για τις ώρες οδήγησης και τα διαστήματα ξεκούρασης ήταν επιτυχής. Έτσι η Επιτροπή, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, μόλις έπεισε τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία AETR (διεθνείς οδικές μεταφορές) να υιοθετήσουν αυτούς τους νέους κανόνες από το 2010. Όμως τα κράτη μέλη πρέπει φυσικά να εξασφαλίζουν ότι αυτοί οι κοινωνικοί κανόνες εφαρμόζονται με τρόπο εναρμονισμένο στην Ευρώπη.

Αυτά είχα να πω στο Κοινοβούλιο εξ ονόματος της Επιτροπής και θα ακούσω προσεκτικά τις παρεμβάσεις των διαφόρων βουλευτών του ΕΚ.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, υπήρξε κάποια σύγχυση σήμερα γι’ αυτή τη δήλωση της Επιτροπής, αλλά είναι σαφές ότι οι προφορικές ερωτήσεις που κατατέθηκαν από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών αποτέλεσαν τη βάση για τη σημερινή δήλωση. Οι προφορικές ερωτήσεις προέκυψαν από τη μεγάλη ανησυχία που υπάρχει, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Αν οδηγήσω για ένα παραπάνω λεπτό σε μια χώρα, διότι πρέπει να μετακινήσω το αυτοκίνητό μου, μπορεί να βρεθώ αντιμέτωπος με πανύψηλα πρόστιμα σε διαφορετική χώρα εβδομάδες αργότερα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και οι μεταφορικές εταιρείες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα, για παράδειγμα, αν οδηγήσει κανείς μόλις μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα για να φθάσει σε ασφαλή χώρο στάθμευσης (αφού οι χώροι στάθμευσης είναι υπερπλήρεις στην Ευρώπη) ή για να φθάσει σε καλό χώρο στάθμευσης για τη νύχτα.

Χαίρομαι που έχετε ξεκινήσει μία σειρά από δράσεις καθώς επίσης που πρόκειται να παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Θα ήθελα να σας ζητήσω σε αυτή την έκθεση να μην κοιτάξετε μόνο την εισαγωγή των διατάξεων, αλλά επίσης τον ίδιο τον κανονισμό, και να προβείτε σε μια ευρείας κλίμακας αξιολόγηση που να δίνει στον κλάδο τη δυνατότητα να σας γνωστοποιήσει τις ανησυχίες που μόλις συζήτησα. Άρα αυτό που απαιτείται είναι μια ευρείας κλίμακας αξιολόγηση, για να μπορέσουμε να δούμε πού μπορούν να γίνουν βελτιώσεις.

Πράγματι, το μειονέκτημα των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουν νομική ισχύ στα κράτη μέλη. Αν οι οδηγοί βασιστούν στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να μείνουν με άδεια χέρια, αφού αυτές δεν είναι νομικά ισχυρές – και αυτό είναι πρόβλημα. Επίτροπε Barrot, δεδομένης της γνώσης σας επί του θέματος, χαίρομαι που σήμερα αντικαθιστάτε τον Επίτροπο Tajani, και ειλικρινά ελπίζω ότι θα μπορέσετε να μας υποσχεθείτε αυτή την ευρείας κλίμακας αξιολόγηση.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (RO) Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που διέπουν το χρόνο εργασίας, το χρόνο οδήγησης και τα διαστήματα ξεκούρασης για τις επιχειρήσεις μεταφορών δεν αφορούν μόνο τις κοινωνικές συνθήκες στον τομέα των οδικών μεταφορών, αλλά και την οδική ασφάλεια.

Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να κάνει αρκετά για να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα. Τα κράτη μέλη πρέπει βεβαίως να βελτιώσουν τους ελέγχους που εφαρμόζουν στις μεταφορές. Ως εισηγήτρια για τις κοινωνικές συνθήκες, έχω εξετάσει την πρώτη έκθεση που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα έπρεπε να παρουσιάζεται δύο φορές το χρόνο. Δυστυχώς καθυστέρησε, αλλά παρατήρησα από την έκθεση ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν υπερβεί στην πράξη το ελάχιστο ποσοστό ελέγχων που έπρεπε να εκτελούν, ενώ άλλα κράτη μέλη δεν έχουν εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις.

Χαίρομαι που στην έκθεση του κ. Grosch για την πρόσβαση στην αγορά έχουμε καταφέρει, μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρουσιάσουμε ένα συμβιβαστικό κείμενο, συγκεκριμένα έχουμε ζητήσει όλοι οι έλεγχοι της κυκλοφορίας να μην είναι μεροληπτικοί, βασιζόμενοι είτε στην ιθαγένεια είτε στη χώρα διαμονής της επιχείρησης μεταφορών.

Κύριε Επίτροπε, βεβαίως χρειαζόμαστε ασφαλείς χώρους στάθμευσης. Υπήρξε ένα σχέδιο έκθεσης για την κατασκευή ασφαλών χώρων στάθμευσης στα σύνορα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, αλλά, δυστυχώς, αυτοί οι χώροι στάθμευσης δεν επαρκούν. Τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν περισσότερο σε ασφαλείς χώρους στάθμευσης αφού, δυστυχώς, το 40% των ληστειών που διαπράττονται σε βάρος επιχειρήσεων μεταφορών λαμβάνουν χώρα σε χώρους στάθμευσης.

Έχουμε κάνει επίσης μια τροποποίηση του προϋπολογισμού, για να μπορούμε να διαθέτουμε χρήματα για την κατασκευή ασφαλών χώρων στάθμευσης. Πιστεύω ότι οι όροι που διέπουν το χρόνο οδήγησης και τα διαστήματα ξεκούρασης μπορούν να τηρηθούν μόνο αν δημιουργήσουμε για τις επιχειρήσεις μεταφορών τις συνθήκες που επιτρέπουν την εκπλήρωση αυτών των διατάξεων.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, η συνάδελφός μου από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών είπε ότι ο κλάδος ανησυχεί πολύ διότι, αν κάποιος οδηγήσει μόλις ένα λεπτό παραπάνω, ενδέχεται να πρέπει να πληρώσει εβδομάδες αργότερα.

Δυστυχώς – από την πλευρά μου – μπορώ να την καθησυχάσω. Πρώτον, οι έλεγχοι στα κράτη μέλη είναι πολύ διαπερατοί, αφού τα περισσότερα κράτη μέλη παίρνουν στα ελαφρά ή αγνοούν την υποχρέωση παρακολούθησής τους. Δεύτερον, η άσκηση ποινικής δίωξης σε αυτό τον τομέα είναι ακόμη στα σπάργανα, παρόλο που η κατάσταση είναι καταστροφική. Όταν, για παράδειγμα, σταματήσουν στον αυτοκινητόδρομο Inntal έναν οδηγό που έχει εργαστεί για 38 ώρες χωρίς διακοπή, κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι απέτυχε να βρει χώρο στάθμευσης. Αντιθέτως, συχνά υπάρχει πίεση από τους εργοδότες στους οδηγούς για να συνεχίζουν να οδηγούν μέχρι να πέσουν κάτω. Αυτό είναι επικίνδυνο για όλους τους άλλους εποχούμενους. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των ατυχημάτων όπου εμπλέκονται φορτηγά αυτοκίνητα.

Αυτό ανησυχεί επίσης τους περιοίκους, φυσικά, αφού ορισμένα από αυτά τα οχήματα ενδέχεται επίσης να μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, τα οποία τότε προκαλούν ζημιά. Άρα, θεωρώ ότι είναι άκρως απαραίτητο και σημαντικό να υπάρχει σωστή παρακολούθηση σε αυτό τον τομέα – είναι ουσιώδες!

Δεύτερον, πιστεύω ότι ακριβώς με την εισαγωγή ψηφιακών ταχογράφων, τώρα υπάρχει μια τόσο μακρά ιστορία εφαρμογής στα κράτη μέλη ώστε να πλησιάζει η ώρα, αργά αλλά σταθερά, να επιτραπεί σε όσους επιθυμούν να αναλάβουν την παρακολούθηση – προς όφελος των οδηγών, των περιοίκων, άλλων εποχούμενων και της οδικής ασφάλειας γενικά – να το κάνουν πιο αποτελεσματικά επιτέλους.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (NL) Κύριε Πρόεδρε, η λειτουργία του κανονισμού για το χρόνο οδήγησης και τα διαστήματα ξεκούρασης είναι επιτέλους στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας. Από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, βρέχει καταγγελίες για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού –«ασαφής» και «παράλογος» είναι λέξεις που ακούγονται συχνά. Πρέπει να αναληφθεί δράση σε αυτό το σημείο. Ο κανονισμός πρέπει να αναθεωρηθεί, και γρήγορα. Τι πρέπει να βελτιωθεί; Η νομοθεσία πρέπει να είναι προβλέψιμη.

Δεν υποστηρίζω την εναρμόνιση όλων των κυρώσεων. Αυτό πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό που υποστηρίζω όμως είναι ένα σαφές, προβλέψιμο και λογικό σύστημα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε από πρόστιμα που είναι παράλογα υψηλά και αδικαιολόγητα και συνεπάγονται εξαιρετικά μακροχρόνιες διαδικασίες διακανονισμού. Η τρέχουσα νομοθεσία αφήνει προφανώς περιθώριο για μεροληπτική αντιμετώπιση ιδίως ξένων οδηγών φορτηγών στους δρόμους της Ευρώπης και αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό το πρόβλημα πολύ απλά αποτελεί σοβαρή στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς.

Τέλος, ένα σύντομο παράδειγμα για τον παραλογισμό του τρέχοντος κανονισμού για το χρόνο οδήγησης και τα διαστήματα ξεκούρασης. Σε έναν οδηγό που ταξίδευε μέσω της Γαλλίας επιβλήθηκε πρόστιμο 750 ευρώ διότι έλειπαν 15 λεπτά από το πλήρες διάστημα ξεκούρασής του. Επιπλέον, χρειάστηκαν έξι ώρες για το διακανονισμό του προστίμου. Αυτό σήμαινε ότι ο οδηγός δεν μπόρεσε να φορτώσει και να ξεφορτώσει εκείνη την ημέρα, με όλες τις σχετικές συνέπειες. Αυτό ανέβασε την πραγματική ζημιά που υπέστη ως αποτέλεσμα του προστίμου για τη 15λεπτη παραβίαση σε περίπου 1 750 ευρώ.

Η Επιτροπή πρέπει να λάβει πολύ πιο σθεναρή στάση κατά κρατών μελών που είναι ένοχα τέτοιων στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς. Ως Ολλανδός, σκέπτομαι κυρίως την κατεύθυνση προς το νότο.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Είναι ζωτικής σημασίας για τους οδηγούς αυτοκινήτων να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για τις ώρες οδήγησης και τα διαστήματα ξεκούρασης για να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στους δρόμους της Ευρώπης και να προστατευθούν οι επιβάτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια δέσμη μέτρων τον Ιανουάριο του 2009 για να προληφθεί η κακή χρήση του ταχογράφου και να ενισχυθούν οι επιλογές των κρατών μελών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για το χρόνο οδήγησης και τα διαστήματα ξεκούρασης. Αυτά τα μέτρα είναι ευπρόσδεκτα δεδομένων των πολλών προβλημάτων που έχουν προκύψει με την πάροδο του χρόνου με τα συστήματα για την καταγραφή του χρόνου εργασίας, κυρίως εκείνων που έχουν σχέση με τους ψηφιακούς ταχογράφους, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι οι υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις έχουν θεωρηθεί δύσκαμπτες και δύσκολες στην εφαρμογή.

Πιστεύω ότι μία από τις σημαντικότερες πτυχές τις οποίες πρέπει να έχει υπόψη η Επιτροπή είναι η αξία της ενσωμάτωσης της οδηγίας 22/2006 στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών και η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων που συντάχθησαν ως αποτέλεσμα του άρθρου 19 του κανονισμού αριθ. 561/2006. Η Ρουμανία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από αυτή την άποψη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη μέλη που δεν έχουν ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα προβλήματα στη σωστή επιβολή κυρώσεων, σε διασυνοριακή βάση, καθώς και στην είσπραξη προστίμων που προκύπτουν από παραβάσεις της νομοθεσίας.

Έχοντας υπόψη τις εξαμηνιαίες εκθέσεις από κράτη μέλη κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας περιόδου αναφοράς και τις πολυάριθμες δυσκολίες που αναφέρονται από τους μεταφορείς, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αναθεώρησης του κανονισμού αριθ. 561/2006.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για διαστήματα ξεκούρασης και ώρες εργασίας των οδηγών οχημάτων οδικών μεταφορών στη μέση μιας οικονομικής κρίσης. Χιλιάδες οχήματα είναι ακίνητα διότι δεν υπάρχει απασχόληση γι’ αυτά. Το ίδιο ισχύει για τους οδηγούς. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται στο όριο της οικονομικής βιωσιμότητας. Ο κ. Jarzembowski, η κ. Wortmann-Kool και οι άλλοι βουλευτές που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό το θέμα είχαν πολύ δίκιο να εγείρουν τα ακόλουθα τρία ζητήματα, συγκεκριμένα την πολυπλοκότητα του συστήματος, την αξιοπιστία ή την αναξιοπιστία του και την πρακτική της επιβολής των περιορισμών που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η πιο ευέλικτη εφαρμογή, η οποία υπό ειδικές συνθήκες θα μπορούσε ακόμη και να επιτρέψει την παράταση του χρόνου εργασίας σε μια συγκεκριμένη εβδομάδα, θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, ιδίως όταν η κίνηση μειώνεται. Αντίθετα, είναι περισσότερο από πιθανό ότι το μέλλον αυτού του κλάδου θα απειληθεί από την αυστηρή εφαρμογή των περιορισμών, καθώς και από την επιβολή των συνοδευτικών νέων επιβαρύνσεων στις οδικές μεταφορές. Θα ήθελα να αναφέρω ειδικότερα την ευρωβινιέτα και την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους. Το θέμα είναι πράγματι άξιο συζήτησης και αναμένω τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, άκουσα με προσοχή αυτά που είπαν όλοι.

Θα έλεγα ότι αυτός ο κανονισμός είναι στην περίοδο «ρονταρίσματος» – αφού μιλάμε για μεταφορές – και ότι είναι προφανώς πολύ σημαντικός για την οδική ασφάλεια καθώς και για κοινωνικούς λόγους. Θα ήθελα να καθησυχάσω λίγο όσους έχουν εκφράσει τις ανησυχίες του επαγγέλματος. Η Επιτροπή έχει επίγνωση της σταδιακής εφαρμογής του κανονισμού που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Είναι σε επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους, τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, έτσι ώστε ο κανονισμός να μπορέσει να εναρμονιστεί σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της ερμηνείας του.

Είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή ενέκρινε, στις 30 Ιανουαρίου 2009, μια οδηγία που εναρμονίζει τους ορισμούς της παράβασης, και ότι, όσον αφορά τις κυρώσεις, προτίθεται να δημοσιεύσει μια έκθεση γι’ αυτό το θέμα, όπως απαιτείται από το άρθρο 10 της οδηγίας 2006/22. Αυτή η έκθεση θα δείξει ότι τα πρόστιμα διαφέρουν στα διάφορα κράτη μέλη, αλλά και σε σχέση με τον τρόπο κατηγοριοποίησης των παραβάσεων.

Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο σημείο.

Σε απάντηση προς την κ. Wortmann-Kool, η οποία ανέφερε την ανάγκη να βρίσκουν οι οδηγοί έναν ασφαλή χώρο στάθμευσης και αγωνίστηκε για περισσότερους τέτοιους χώρους, θα ήθελα να πω ότι ο κανονισμός δίνει τη δυνατότητα να οδηγεί κανείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να βρει έναν ασφαλή χώρο στάθμευσης.

Είναι αλήθεια ότι ο κ. Liberadzki μόλις είπε ότι δεν θα πρέπει να θέσουμε πάρα πολλούς περιορισμούς στον κλάδο, αλλά γνωρίζετε επίσης ότι στόχος είναι να επιτραπεί σε αυτό τον κλάδο να αποφύγει τους κινδύνους για την ασφάλεια, και αυτός είναι ένας τρόπος για να δοθεί στους οδηγούς κάποια προστασία από ορισμένους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Η κ. Lichtenberger μας υπενθύμισε τη σημασία αυτών των διατάξεων για την οδική ασφάλεια.

Κ. Marinescu, πιστεύω ότι προσπαθούμε διαρκώς να αξιολογήσουμε την εφαρμογή, αλλά είναι αλήθεια ότι, προς το παρόν, δεν μπορούμε να συζητήσουμε πάλι νομοθετικές διατάξεις. Πρέπει να δοθεί χρόνος σε αυτούς τους κανονισμούς για να δημιουργήσουν νέες συνήθειες, οι οποίες, είμαι βέβαιος, θα είναι επωφελείς σε ολόκληρο τον κλάδο, στο μέτρο που θα εναρμονίσουν κάπως καλύτερα τις συνθήκες εργασίας, εξασφαλίζοντας τόσο το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των οδηγών όσο και καλύτερη ασφάλεια.

Αυτά είναι όσα έχω να πω. Φυσικά θα μεταφέρω τα σχόλιά σας στο φίλο μου, τον κ. Tajani, για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι αυτή η αξιολόγηση θα συνεχιστεί σε επίπεδο βάσης και υπό το φως όλων των παρατηρήσεων που έχουν γίνει και, ιδίως, κύριε Πρόεδρε, των σχετικών παρατηρήσεων που έγιναν απόψε από τους διάφορους βουλευτές του ΕΚ που μίλησαν.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου