Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 1 aprilie 2009 - Bruxelles Ediţie JO

19. Evaluarea timpului de conducere şi a perioadei de repaus (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  Preşedinte. − Următorul punct de pe agendă este declaraţia Comisiei cu privire la evaluarea orelor de conducere şi a perioadelor de odihnă.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, vicepreşedintele Comisiei.(FR) Domnule preşedinte, voi citi declaraţia Comisiei cu privire la evaluarea orelor de conducere şi a perioadelor de odihnă.

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 a intrat în vigoare la 11 aprilie 2007, adică în urmă cu aproximativ doi ani, înlocuind regulile cu privire la orele de conducere şi perioadele de odihnă care rămăseseră neschimbate de mai bine de douăzeci de ani.

De la adoptarea sa, Comisia a supravegheat în mod activ aplicarea acestuia, mai ales prin intermediul a numeroase reuniuni cu statele membre, industria şi sindicatele, în cadrul comisiei şi a diferitelor grupuri de lucru create de către comisie.

Comisia va publica în curând raportul bianual cu privire la punerea în aplicare a regulilor sociale. Una din concluziile preliminare este că eforturile şi investiţiile făcute de statele membre în materie de controale trebuie sporite pentru a atinge standardele cerute de legislaţia europeană.

Printre iniţiativele luate de către Comisie se numără liniile directoare care vor fi publicate în acord cu statele membre şi care vizează să asigure o aplicare armonizată a regulilor cu privire la timpul de conducere şi la perioadele de odihnă, de exemplu în cazul în care şoferul trebuie să-şi întrerupă odihna din cauza unei urgenţe.

De asemenea, Comisia lucrează în mod activ cu privire la ameliorarea tahografului digital. În ianuarie, a fost adoptat un pachet de măsuri pentru creşterea securităţii sistemului. Statele membre vor trebui astfel să dezvolte echipamente specifice pentru a controla tahograful.

În prezent se discută un al doilea pachet de măsuri pentru adaptarea specificaţiilor tehnice pentru tahograf în cadrul procedurii comitetului. Aceste măsuri vor facilita utilizarea tahografului de către şoferi prin simplificarea înregistrărilor manuale.

Comisia concluzionează din această observaţie a aplicării regulamentului că, pe parcursul ultimilor doi ani, noua legislaţie cu privire la orele de condus şi perioadele de odihnă a reprezentat un succes. Prin urmare, în acord cu statele membre, Comisia tocmai a convins ţările care aderă la acordul AETR (transport internaţional rutier) să-şi asume aceste reguli începând cu 2010. Statele membre trebuie totuşi să garanteze aplicarea armonizată a acestor reguli sociale în Europa.

Iată ce aveam de spus Parlamentului în numele Comisiei şi o să ascult cu atenţie intervenţiile diferiţilor deputaţi europeni.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE-DE. – (NL) Domnule preşedinte, azi s-a creat o oarecare confuzie cu privire la această declaraţie a Comisiei, dar este clar că întrebările orale adresate de Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni sunt cele care au format baza declaraţiei de azi. Întrebările orale exprimă deosebita preocupare care există, în ciuda eforturilor Comisiei, cu privire la punerea practică în aplicare a acestui regulament.

În cazul în care conduc pentru un minut în plus deoarece trebuie să-mi mut maşina, aş putea risca amenzi usturătoare într-o altă ţară câteva săptămâni mai târziu. Acesta nu este decât un exemplu de probleme întâlnite de către şoferi şi societăţile de transport. Acest aspect poate cauza probleme serioase, de exemplu, dacă mai conduci doar câţiva kilometrii în plus pentru a ajunge într-o parcare sigură (deoarece toate parcările auto sunt pline în Europa) sau pentru a ajunge la o parcare bună pentru perioada nopţii.

Mă bucur că aţi lansat o serie de acţiuni şi că, de asemenea, urmează să vă prezentaţi raportul. Aş solicita ca, în cadrul acestui raport, să nu analizaţi doar introducerea prevederilor, ci şi regulamentul în sine şi să treceţi la o evaluare aprofundată care să ofere domeniului posibilitatea de a prezenta, prin dumneavoastră, preocupările despre care tocmai am discutat. Prin urmare, este necesară o evaluare detaliată pentru a putea vedea unde anume se pot face îmbunătăţiri.

Într-adevăr, dezavantajul acestor linii directoare, aşa cum îl înţeleg eu, este că, până acum, acestea nu au avut putere juridică în statele membre. Dacă şoferii s-ar baza pe aceste linii directoare ar putea rămâne cu mâna goală, deoarece acestea nu sunt valabile din punct de vedere legal - şi aceasta este o problemă. Domnule comisar Barrot, având în vedere cunoştinţele dumneavoastră din domeniu, mă bucur că îl înlocuiţi dumneavoastră pe domnul comisar Tajani astăzi şi sper din tot sufletul că puteţi să ne promiteţi o evaluare complexă.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului PSE. – Reglementările europene privind timpul de lucru şi timpul de conducere, perioadele de odihnă pentru transportatorii rutieri se referă atât la condiţiile sociale din domeniul transportului rutier, dar mai ales se referă şi la siguranţa rutieră.

Din păcate, Uniunea Europeană nu a reuşit să acţioneze suficient pentru reducerea accidentelor de circulaţie. Este adevărat, trebuie ca statele membre să îmbunătăţească controalele pe care le efectuează în trafic. În calitate de raportor privind condiţiile sociale, am analizat primul raport făcut de Comisia Europeană, care ar fi trebuit să fie bianual; atunci, el a fost întârziat, din păcate, dar prin acel raport am constatat faptul că sunt unele state membre care şi-au depăşit practic cota minimă de controale pe care trebuiau să le efectueze, dar sunt şi state membre care nu au îndeplinit aceste obligaţii.

Mă bucur că în raportul domnului Grosch privind accesul la piaţă am reuşit, împreună cu Consiliul Uniunii Europene, să introducem un text de compromis, şi anume, am solicitat ca toate controalele din trafic să nu fie discriminatorii nici pe bază de naţionalitate, nici pe bază de ţara de rezidenţă a operatorului de transport.

Domnule Comisar, avem nevoie de parcări sigure! A existat un proiect de raport pentru construcţia de parcări sigure la graniţa dintre Uniunea Europeană şi Rusia, dar, din păcate, aceste parcări sunt insuficiente. Statele membre trebuie să investească mai mult în parcările sigure deoarece, din păcate, 40% din jafurile care au loc asupra transportatorilor rutieri au loc în parcări.

De asemenea, am făcut un amendament la buget astfel încât să alocam o sumă pentru construcţia de parcări sigure. Cred că condiţiile privind timpul de conducere şi perioadele de odihnă pot fi respectate doar dacă creăm operatorilor de transport condiţii astfel încât aceste dispoziţii să fie respectate.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Domnule preşedinte, colega mea din cadrul Grupului Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni a spus că sectorul este foarte preocupat de faptul că, dacă o persoană conduce timp de doar un minut în plus, aceasta va trebui să plătească consecinţele după câteva săptămâni.

Din păcate, din punctul meu de vedere, pot să o liniştesc. În primul rând, verificările din statele membre nu sunt de netrecut, majoritatea statelor membre neluând în serios sau desconsiderând obligaţia acestora de a controla. În al doilea rând, urmărirea penală în acest domeniu este încă în stadiu incipient, chiar dacă în realitate situaţia este dezastruoasă. În momentul în care, de exemplu, un şofer care a muncit timp de 38 de ore fără pauză este oprit pe autostrada Inntal, nu îmi poate spune nimeni că acesta nu a reuşit să găsească o parcare; în schimb, angajatorii exercită deseori o presiune asupra şoferilor în vederea continuării traseului până la extenuare. Acest lucru este periculos pentru toţi ceilalţi participanţi la trafic. Nu mai e nevoie să intru în detalii cu privire la gravitatea accidentelor în care sunt implicate vehicule de tonaj mare care transportă mărfuri.

Desigur, acest aspect reprezintă o preocupare şi pentru localnici, deoarece unele dintre aceste vehicule pot transporta şi mărfuri periculoase, care ulterior pot cauza daune. Consider, de aceea, că este absolut necesar şi important să existe controale corespunzătoare în acest domeniu - este un lucru esenţial!

În al doilea rând, cred că mai ales odată cu introducerea tahografelor digitale, există momentan o poveste atât de lungă cu privire la punerea în aplicare în statele membre, încât a venit momentul, încet dar sigur, să se permită celor care doresc să efectueze controale - în interesul conducătorilor auto, al localnicilor, al participanţilor la trafic şi al siguranţei rutiere, în general - să le efectueze în sfârşit mai eficient.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM. – (NL) Domnule preşedinte, funcţionarea regulamentului cu privire la timpul de conducere şi perioadele de odihnă se află în sfârşit pe agenda şedinţei plenare. De la intrarea în vigoare a acestui regulament, am început să curgă cu reclamaţii cu privire la aplicarea regulamentului - cuvintele „neclar” şi „lipsit de raţiune” au fost des auzite. Trebuie luate măsuri în acest sens. Regulamentul trebuie revizuit imediat. Ce trebuie îmbunătăţit? Legislaţia trebuie să fie previzibilă.

Eu nu pledez în favoarea armonizării tuturor sancţiunilor. Acest lucru trebuie să rămână de competenţa statelor membre. Lucrul pentru care pledez totuşi este un sistem clar, previzibil şi raţional. Este singura modalitate de a scăpa de amenzile absurd de mari şi lipsite de raţiune şi care implică proceduri de soluţionare interminabile. Evident, legislaţia actuală permite o abordare discriminatorie a conducătorilor străini de autocamioane, în special, pe şoselele europene, ceea ce nu poate fi acceptat. Această problemă reprezintă pur şi simplu o denaturare gravă a pieţei interne.

În final, un scurt exemplu al absurdităţii actualului regulament cu privire la orele de conducere şi perioadele de odihnă. Un conducător auto care traversa Franţa a fost amendat cu 750 EUR a scurtat cu 15 minute întreaga sa perioadă de odihnă. În plus, a fost nevoie de şase ore pentru a stabili amenda. Acest lucru a însemnat că acel conducător auto nu a putut încărca şi descărca în acea zi, pe lângă consecinţele acestei situaţii. Pierderea reală suferită în urma amenzii pentru încălcarea celor 15 minute s-a ridicat la aproximativ 1 750 EUR.

Comisia trebuie să adopte o poziţie mult mai fermă împotriva statelor membre care se fac vinovate de asemenea denaturări ale pieţei interne. În calitate de olandez, eu mă gândesc în primul rând înspre sud.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). - Respectarea timpilor de conducere şi a perioadelor de odihnă în cazul conducătorilor auto este esenţială pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranţă pe şoselele europene şi pentru protecţia pasagerilor.

Comisia Europeană a adoptat în ianuarie 2009 un pachet de măsuri referitoare la prevenirea abuzurilor în folosirea tahografului, precum şi pentru întărirea posibilităţilor de control ale statelor membre faţă de respectarea reglementărilor cu privire la timpii de conducere şi repaus. Măsurile sunt binevenite, având în vedere numeroasele probleme ridicate de-a lungul timpului de sistemele de înregistrare a timpului de lucru, în primul rând cele legate de tahograful digital, precum şi de faptul că dispoziţiile legislative existente au fost considerate lipsite de flexibilitate şi dificil de aplicat.

Consider că unul dintre cele mai importante aspecte pe care Comisia trebuie să le aibă în vedere îl constituie valoarea transpunerii Directivei nr. 22/2006 în legislaţiile naţionale a statelor membre, precum şi armonizarea dispoziţiilor naţionale elaborate ca urmare a Articolului 19 din Regulamentul nr. 561/2006. Din aceste puncte de vedere, România şi-a îndeplinit obligaţiile, însă mai există state membre în care acest proces nu este definitivat, de unde rezultă şi dificultăţi în aplicarea corectă în regim transfrontalier a sancţiunilor şi în colectarea amenzilor aferente încălcărilor legislaţiei.

Având în vedere rapoartele bienale ale statelor membre din această ultimă perioadă de referinţă, precum şi numeroasele dificultăţi semnalate de transportatori, fac apel la Comisia Europeană să analizeze oportunitatea revizuirii Regulamentului nr. 561/2006.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Domnule Preşedinte, discutăm acum despre perioade de odihnă şi orele de lucru ale conducătorilor auto în plină criză financiară. Mii de vehicule stau pe loc din cauză că nu există comenzi pentru ele. Acelaşi lucru se aplică şi conducătorilor auto. În plus, o mulţime de firme mari sunt pe punctul de a deveni neviabile din punct de vedere financiar. Domnul Jarzembowski, doamna Wortmann-Kool şi ceilalţi deputaţi care s-au ocupat de această problemă chiar aveau dreptate în a prezenta următoarele trei aspecte şi anume, complexitatea sistemului, fiabilitatea acestuia sau, la capătul opus, practica de a impune restricţiile care s-a aplicat până acum.

Nu există nici o dovadă ştiinţifică care să sugereze că o punere în aplicare mai flexibilă, care în anumite circumstanţe ar putea chiar permite prelungirea orelor de lucru într-o săptămână anume, ar avea un impact negativ asupra siguranţei rutiere, mai ales când traficul este în scădere. Din contra, este mai mult decât probabil ca viitorul acestui domeniu să fie ameninţat de o punere în aplicare strictă a restricţiilor şi, de asemenea, de impunerea unor noi sarcini aferente în domeniul transportului rutier. Aş dori să mă refer în special la eurovinietă şi la internalizarea costurilor. Subiectul merită într-adevăr o dezbatere şi aş saluta punctele de vedere ale Comisiei în această privinţă.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, vicepreşedintele Comisiei. (FR) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, am ascultat cu atenţie tot ce s-a spus.

Aş spune că acest regulament se află într-o perioadă de rodaj – cum vorbim despre transport – şi că este în mod evident un aspect foarte important pentru siguranţa rutieră şi din raţiuni sociale. Aş dori să-i asigur puţin pe cei care şi-au exprimat preocupările cu privire la această profesie. Comisia este conştientă de punerea în aplicare progresivă a regulamentului adoptat de către Parlamentul European şi Consiliu. Comisia este în contact cu partenerii sociali, experţii din statele membre, în vederea armonizării treptate a regulamentului în funcţie de nevoile de interpretare a acestuia.

Este adevărat că, la 30 ianuarie 2009, Comisia a adoptat o directivă care armonizează definiţiile de infracţiune şi că, în ceea ce priveşte sancţiunile, aceasta va publica un raport în acest sens, aşa cum se prevede la articolul 10 din Directiva 2006/22. Acest raport va demonstra că amenzile diferă în statele membre, dar şi în funcţie de felul în care sunt clasificate încălcările legislaţiei.

Iată, acesta este un prim punct.

Îi răspund şi dnei Wortmann-Kool, care a evocat necesitatea şoferilor de a găsi o parcare sigură şi care a luptat pentru a avea mai multe astfel de locuri, că regulamentul oferă posibilitatea de a conduce un timp mai îndelungat pentru a putea găsi o astfel de parcare sigură.

Este adevărat ceea ce a afirmat domnul Liberadzki mai sus, şi anume că nu ar trebui să impunem prea multe constrângeri asupra sectorului, dar şi dumneavoastră ştiţi că scopul este de a permite acestui sector să evite riscurile în materie de securitate şi aceasta este o cale de a proteja oarecum conducătorii auto de anumite riscuri pe care şi le asumă. Dna Lichtenberger ne-a amintit importanţa acestor dispoziţii pentru siguranţa rutieră.

Dle Marinescu, cred că încercăm în permanenţă să evaluăm punerea în aplicare, dar este adevărat că momentan nu putem discuta din nou despre dispoziţii legislative. Trebuie să lăsăm acestor reglementări timpul necesar pentru a crea noi obiceiuri, obiceiuri care, sunt convins, vor fi profitabile pentru întregul sector, în măsura în care vor armoniza mai bine condiţiile de muncă, garantând atât respectarea vieţii personale a conducătorilor auto, cât şi o siguranţă mai bună.

Aceasta este tot ceea ce pot spune. Desigur, voi transmite comentariile dumneavoastră prietenului meu, dl Tajani, pentru a garanta că această evaluare continuă la un nivel de bază şi în lumina tuturor constatărilor care au fost făcute şi, în special, dle preşedinte, a observaţiilor pertinente care au fost formulate în această seară de către diferiţii deputaţi europeni care au luat cuvântul.

 
  
MPphoto
 

  Preşedinte. - Dezbaterea s-a încheiat.

 
  
  

PREZIDEAZĂ: DL ONESTA
Vicepreşedinte

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate