Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 1. april 2009 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

19. Analiza časa vožnje in časa počitka (razprava)
Video posnetki govorov
Zapisnik
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Naslednja točka je izjava Komisije v zvezi z analizo časa vožnje in časa počitka.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredsednik Komisije.(FR) Gospod predsednik, prebral vam bom izjavo Komisije o analizi časa vožnje in časa počitka.

Pred dvema letoma, 11. aprila 2007, je začela veljati Uredba (ES) št. 561/2006, ki je nadomestila pravila o času vožnje in času počitka, ki se niso spreminjala več kot dvajset let.

Od njenega sprejetja je Komisija aktivno spremljala njeno uporabo, tudi prek več srečanj z državami članicami, industrijo in sindikati, na odboru in v različnih delovnih skupinah, ki jih je oblikoval odbor.

Komisija bo kmalu objavila polletno poročilo o izvajanju družbenih pravil. Eden izmed predhodnih sklepov je, da bi bilo treba povečati prizadevanja in vlogo držav članic v smislu spremljanja, da bi se dosegle ravni, ki jih zahteva evropska zakonodaja.

Pobude, ki jih je sprejela Komisija, vključujejo smernice, ki bodo objavljene v soglasju z državami članicam in katerih cilj je zagotoviti usklajeno uporabo pravil o času vožnje in času počitka, na primer v primerih, ko mora voznik prekiniti svoj čas počitka zaradi nujnega primera.

Komisija aktivno dela tudi na izboljšanju digitalnega tahografa. Januarja je bil sprejet paket ukrepov za povečanje varnosti sistema. Države članice morajo zato razviti posebno opremo za nadzor tahografov.

V okviru postopka na odboru ta trenutek razpravljamo še o drugem paketu ukrepov o prilagoditvi tehničnih specifikacij za tahografe. Ti ukrepi bodo voznikom olajšali uporabo tahografov, saj bodo ročni vnosi poenostavljeni.

Komisija na podlagi opazovanja uporabe uredbe ugotavlja, da se je v zadnjih dveh letih nova zakonodaja o času vožnje in času počitka dokazala za uspešno. Zato je v dogovoru z državami članicami države podpisnice Sporazuma AETR (mednarodni cestni prevoz) pravkar pregovorila, da leta 2010 začnejo ta pravila izvajati. Vendar pa morajo države članice seveda zagotoviti, da se bodo ta socialna pravila v Evropi uporabljala usklajeno.

To so moje besede Parlamentu v imenu Komisije, zdaj pa bom pozorno prisluhnil pripombam poslancev.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool , v imenu skupine PPE-DE.(NL) Gospod predsednik, danes je bilo nekaj zadrege glede te izjave Komisije, vendar je jasno, da so vprašanja za ustni odgovor, ki jih je vložila Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov, oblikovala podlago za današnjo izjavo. Vprašanja za ustni odgovor, navkljub prizadevanjem Komisije, izhajajo iz velike zaskrbljenosti glede praktičnega izvajanja te uredbe.

Če se bom v eni državi vozila eno minuto dlje, ker bom morala premakniti avto, me lahko v drugi državi čez nekaj tednov doletijo gromozanske kazni. To je en primer problemov, s katerimi se soočajo vozniki in prevozniki. Velik problem se lahko na primer pojavi, če se boste zapeljali samo nekaj kilometrov naprej, da bi prišli do varnega parkirišča (kajti vsa parkirišča v Evropi so naravnost poplavljena) ali vsaj dobrega parkirišča, kjer boste prenočili.

Vesela sem, da ste sprejeli številne ukrepe in da boste poročilo tudi predstavili. Prosila bi vas, da v tem poročilu ne obravnavate samo uvedbe določb, temveč tudi samo uredbo, in da še naprej izvajate obsežno ocenjevanje, ki sektorju omogoča, da izrazi svoje skrbi, o katerih sem pravkar govorila. Obsežno ocenjevanje je torej tisto, kar potrebujemo, da bi lahko videli, kje je mogoče še opraviti izboljšave.

Slaba stran teh smernic, kot jih razumem jaz, je dejansko v tem, da do zdaj v državah članicah niso imele nikakršne zakonske moči. Če se bodo vozniki nanje zanašali, lahko ostanejo praznih rok, saj niso pravno veljavne – to pa je problem. Gospod komisar Barrot, glede na vaše poznavanje te zadeve sem vesela, da danes nadomeščate komisarja Tajanija, in iskreno upam, da nam boste lahko obljubili izvedbo takšnega obsežnega ocenjevanja.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău , v imenu skupine PSE.(RO) Evropski predpisi, ki urejajo delovni čas, čas vožnje in čas počitka za prevoznike, se ne nanašajo samo na socialne pogoje v sektorju cestnega prometa, temveč predvsem tudi na varnost cestnega prometa.

Na žalost Evropska unija ni uspela storiti dovolj, da bi se zmanjšalo število prometnih nesreč. Države članice morajo izboljšati nadzor, ki ga izvajajo v tranzitnem prometu. Kot poročevalka o socialnih pogojih sem pregledala prvo poročilo Evropske komisije, ki bi moralo biti predloženo dvakrat letno. To poročilo je na žalost prispelo z zamudo, vendar sem v njem opazila, da so nekatere države članice v praksi presegle komaj najnižjo stopnjo preverjanj, ki jih morajo opraviti, medtem ko druge države članice svoje obveznosti niso izpolnile.

Vesela sem, da smo s poročilom gospoda Groscha o dostopu na trg skupaj s Svetom Evropske unije uspeli sestaviti kompromisno besedilo, saj smo zahtevali, da preverjanje prometa ne sme biti v nobenem primeru diskriminatorno oziroma da ne sme biti odvisno od državljanstva ali države stalnega prebivališča prevoznika.

Gospod komisar, zagotovo potrebujemo varna parkirišča. Imeli smo osnutek poročila za izgradnjo varnih parkirišč na meji med Evropsko unijo in Rusije, toda žal ta parkirišča niso dovolj. Države članice morajo vložiti več v varna parkirišča, saj se na žalost prav tam zgodi 40 % ropov, katerih žrtve so prevozniki.

Sestavili smo tudi spremembo proračuna, da bi lahko več denarja dodelili izgradnji varnih parkirišč. Prepričana sem, da bodo pogoji, ki urejajo čas vožnje in čas počitka, izpolnjeni samo, če bomo ustvarili pogoje za prevoznike, ki bodo omogočili izpolnjevanje teh določb.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, v imenu skupine Verts/ALE.(DE) Gospod predsednik, moj kolega iz Skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov je dejal, da je sektor zelo zaskrbljen, da bo nekdo, ki se bo peljal samo minuto predolgo, moral čez več tednov za to plačati.

S svojega zornega kota lahko na žalost te ljudi pomirim. Prvič, preverjanja v državah članicah so zelo prepustna, kajti večina držav članic svoje obveznosti spremljanja ne jemlje čisto zares ali jih zanemarja. Drugič, kazenski pregon na tem področju je še vedno v povojih, čeprav je stanje katastrofalno. Če na primer voznika, ki je vozil 38 ur brez počitka, ustavijo na avtocesti Inntal, mi ne more nihče reči, da ni mogel najti parkirišča; ne, pogosto gre za pritisk delodajalcev, ki od voznikov zahtevajo, da vozijo, dokler niso že čisto na robu moči. To je nevarno za vse druge uporabnike cest. Ni mi treba podrobno opisovati resnosti nesreč, v katere so vpletena težka tovorna vozila.

To seveda skrbi tudi lokalne prebivalce, saj nekatera izmed takšnih vozil prevažajo tudi nevarno blago, ki lahko povzroči škodo. Zato mislim, da je izredno potrebno in pomembno, da na tem področju vzpostavimo ustrezno spremljanje – to je bistvenega pomena!

Drugič, mislim, da imamo zlasti pri uvedbi digitalnih tahografov za seboj že tako dolgo zgodovino izvajanja v državah članicah, da se počasi, toda zanesljivo, bliža čas, da tistim, ki želijo izvajati spremljanje – v korist voznikom, lokalnim prebivalcem, drugim uporabnikom cest in varnosti v cestnem prometu na splošno –, omogočimo, da to končno tudi bolj učinkovito storijo.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland , v imenu skupine IND/DEM.(NL) Gospod predsednik, izvajanje uredbe o času vožnje in času počitka je končno na dnevnem redu zasedanja. Odkar je uredba začela veljati, so se kar usipale pritožbe o njeni uporabi - besedi, ki smo ju pogosto slišali, sta „nejasno“ in „nesmiselno“. Tu je torej treba ukrepati. Uredbo je treba pregledati in to je treba storiti hitro. Kaj je treba izboljšati? Zakonodaja mora biti predvidljiva.

Ne zagovarjam uskladitve vseh sankcij. To mora ostati v pristojnosti držav članic. Kar pa zagovarjam, je jasen, predvidljiv in smiseln sistem. Samo tako se je mogoče rešiti kazni, ki so absurdno visoke in nesmiselne in ki zahtevajo skrajno dolge postopke poravnave. V okviru trenutne zakonodaje očitno obstaja prostor za diskriminatorni pristop do tujih voznikov tovornjakov, zlasti na cestah Evrope, kar je nesprejemljivo. Ta problem čisto preprosto predstavlja resno izkrivljanje notranjega trga.

Na koncu naj podam kratek primer nesmiselnosti trenutne uredbe v zvezi s časom vožnje in časom počitka. Voznik, ki je vozil prek Francije, je bil kaznovan s 750 EUR, ker je čas počitka skrajšal za 15 minut. Kar je še hujše, je za poravnavo kazni porabil šest ur. To je pomenilo, da tisti dan ni mogel naložiti in razložiti blaga, kar je imelo ustrezne posledice. Zaradi kazni za 15 minutno kršitev je dejanska izguba znašala približno 1 750 EUR.

Komisija mora veliko odločneje ukrepati proti državam članicam, ki povzročajo takšno izkrivljanje notranjega trga. Kot Nizozemec razmišljam predvsem v smeri proti jugu.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Pomembno je, da vozniki avtomobilov spoštujejo predpise o času vožnje in času počitka, da bi na cestah Evrope ohranili visoko raven varnosti in poskrbeli za varnost potnikov.

Evropska komisija je januarja 2009 sprejela paket ukrepov, da bi preprečila zlorabo tahografov in povečala možnosti držav članic za preverjanje skladnosti s predpisi o času vožnje in času počitka. Ti ukrepi so dobrodošli zaradi številnih problemov s sistemi beleženja delovnega časa, ki so se sčasoma pojavili in ki so predvsem povezani z digitalnimi tahografi, pa tudi zaradi dejstva, da so bile obstoječe zakonodajne določbe sprejete kot neprilagodljive in težko izvršljive.

Prepričan sem, da je eden izmed najpomembnejših vidikov, ki jih mora Komisija upoštevati, pomen prenosa Direktive št. 22/2006 v nacionalno zakonodajo držav članic in usklajevanja nacionalnih določb, oblikovanih na podlagi člena 19 Uredbe št. 561/2006. Romunija je v tej zvezi svoje obveznosti izpolnila, vendar še vedno obstajajo države članice, ki tega procesa niso dokončale, kar povzroča probleme pri ustreznem izvrševanju sankcij na čezmejni ravni in pri zaračunavanju kazni zaradi kršitev zakona.

Na podlagi polletnih poročil držav članic v tem zadnjem referenčnem obdobju in številnih težav, na katere so pokazali prevozniki, pozivam Evropsko komisijo, naj preuči možnost za spremembo Uredbe št. 561/2006.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Gospod predsednik, o času počitka in delovnem času voznikov v cestem prometu govorimo sredi gospodarske krize. Na tisoče vozil stoji na mestu, ker zanje ni dela. Enako velja za voznike. Poleg tega je veliko podjetij tik pred tem finančnim zlomom. Gospod Jarzembowski, gospa Wortmann-Kool in drugi poslanci, ki so odgovorni za to vprašanje, so imeli povsem prav, da so odprli naslednja tri vprašanja, in sicer kompleksnost sistema, njegova zanesljivost oziroma nezanesljivost in praksa uvajanja omejitev, ki so se uporabljale do danes.

Nikakršnega znanstvenega dokaza ni, ki bi kazal na to, da bi prožno izvajanje, ki bi lahko v posebnih okoliščinah celo dovoljevalo podaljšanje delovnega časa v določenem tednu, lahko negativno vplivalo na varnost v cestnem prometu, zlasti v času, ko promet upada. Ravno nasprotno je bolj verjetno, da bosta prihodnost tega sektorja bolj ogrožala strogo izvajanje omejitev in tudi uvedba spremljajočih novih bremen za cestni promet. Posebej bi želel omeniti evrovinjete in internacionalizacijo zunanjih stroškov. O tej temi je zagotovo treba razpravljati in pozdravil bi poglede Komisije v zvezi s tem.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredsednik Komisije. (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, pozorno sem prisluhnil vsemu, o čemer ste govorili.

Rekel bi, da je ta uredba v obdobju „utekanja“– ko že govorimo o prometu – in da je očitno zelo pomembna za varnost v cestnem prometu, pa tudi iz socialnih razlogov. Nekoliko bi želel pomiriti tiste, ki so izrazili zaskrbljenost stroke. Komisija se zaveda postopnega izvajanja uredbe, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet. Ves čas je v stiku s socialnimi partnerji in strokovnjaki iz držav članic, tako da bo uredbo mogoče postopoma uskladiti v skladu s potrebami po razlagi.

Res je, da je Komisija 30. januarja 2009 sprejela direktivo o uskladivi opredelitev kršitve in da v zvezi s kaznimi namerava objaviti poročilo o tej temi, kot to zahteva člen 10 Direktive 2006/22. To poročilo bo pokazalo, da so v različnih državah članicah različne kazni, da pa so različne tudi glede na to, kako so kršitve kategorizirane.

To je torej prva točka.

V odgovor gospe Wortmann-Kool, ki je omenila potrebo voznikov po iskanju varnega mesta za parkiranje in ki se je zavzemala za več takšnih mest, naj povem, da uredba omogoča, da se vozniki vozijo dalj časa, da bi lahko našli varno parkirno mesto.

Res je, kar je pravkar rekel gospod Liberadzki, da sektorja ne bi smeli preveč omejevati, vendar pa veste tudi, da je namen tega omogočiti sektorju, da se izogne tveganjem za varnost, na ta način pa lahko voznikom ponudimo nekaj zaščite pred dejanskim tveganjem, ki se mu izpostavljajo. Gospa Lichtenberger nas je opozorila na pomen teh odločb za varnost v cestnem prometu.

Gospod Marinescu, mislim, da si ves čas prizadevamo ocenjevati izvajanje, res pa je, da zaenkrat ne moremo ponovno razpravljati o zakonodajnih določbah. Tem predpisom moramo dati čas, da oblikujejo nove navade, navade, ki bodo zagotovo koristile celotnemu sektorju, kolikor bodo bolje uskladile delovne pogoje z zagotovitvijo tako spoštovanja zasebnega življenja voznikov kakor tudi boljše varnosti.

To je vse, kar sem hotel povedati. Vaše pripombe bom seveda prenesel mojemu prijatelju, gospodu Tajaniju, da bo lahko zagotovil, da se bo to ocenjevanje nadaljevalo na osnovni ravni in v luči vseh zapažanj, zlasti pa, gospod predsednik, v luči primernih kritik, ki so jih nocoj izrazili različni poslanci.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. − Razprava je zaključena.

 
  
  

PREDSEDSTVO: GOSPOD ONESTA
podpredsednik

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov