Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 1. dubna 2009 - BruselVydání Úř. věst.
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Přivítání
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 5.Složení Parlamentu: viz zápis
 6.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 7.Opravy (článek 204a jednacího řádu): viz zápis
 8.Písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 9.Předložení dokumentů: viz zápis
 10.Harmonogram dílčích zasedání na rok 2009: viz zápis
 11.Plán práce: viz zápis
 12.Nová dohoda mezi EU a Ruskem (rozprava)
 13.Zahájení mezinárodních jednání zaměřených na dosažení přijetí mezinárodní smlouvy na ochranu Arktidy (rozprava)
 14.Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (rozprava)
 15.Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti: ustanovení ohledně finančního řízení – Nové typy nákladů způsobilé pro příspěvek z ESF – Investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (změna nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj) (rozprava)
 16.16 – Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám 3-190 Předsedající. – Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.
 17.Ztroskotání migrantů u pobřeží Libye (rozprava)
 18.Kodex Společenství o vízech (rozprava)
 19.Hodnocení doby řízení a doby odpočinku (rozprava)
 20.Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu (rozprava)
 21.Vzdělávání dětí migrantů (krátké přednesení)
 22.Provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států (krátké přednesení)
 23.Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli (krátké přednesení)
 24.Problémy a perspektivy občanství Unie (krátké přednesení)
 25.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 26.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (565 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1274 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí