Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 1. aprill 2009 - BrüsselEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Parandused (kodukorra artikkel 204a) (vt protokoll)
 8.Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.2010. aasta osaistungjärkude ajakava (vt protokoll)
 11.Tööplaan (vt protokoll)
 12.ELi ja Venemaa vaheline uus leping (arutelu)
 13.Rahvusvaheliste läbirääkimiste avamine eesmärgiga saavutada Arktika kaitse konventsiooni vastuvõtmine (arutelu)
 14.Võrdne kohtlemine sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (arutelu)
 15.Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond: finantsjuhtimist käsitlevad sätted – Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid – Eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkus Euroopa Regionaalarengu Fondi raames (arutelu)
 16.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 17.Põgenike hukkumine Liibüa ranniku lähedal (arutelu)
 18.Ühenduse viisaeeskiri (arutelu)
 19.Sõiduaja ja puhkeperioodide hindamine (arutelu)
 20.Farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamine loomsetes toiduainetes (arutelu)
 21.Hariduse andmine sisserändajate lastele (lühiettekanne)
 22.ELi kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil käsitleva direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamine (lühiettekanne)
 23.Elektromagnetväljadega seotud terviseprobleemid (lühiettekanne)
 24.ELi kodakondsusega seotud probleemid ja tulevikuväljavaated (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (532 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1201 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika