Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 1. huhtikuuta 2009 - BrysselEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja.
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja.
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja.
 7.Oikaisut (työjärjestyksen 204 a artikla): ks. pöytäkirja.
 8.Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja.
 9.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja.
 10.Vuoden 2010 istuntokalenteri: ks. pöytäkirja.
 11.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja.
 12.Uusi EU:n ja Venäjän välinen sopimus (keskustelu)
 13.Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen (keskustelu)
 14.Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu (keskustelu)
 15.EAKR, ESR ja koheesiorahasto: varainhoitoa koskevat säännökset - ESR:n uudet tukikelpoiset kustannustyypit - EAKR ja energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuus (EAKR:sta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 tarkistaminen) (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Siirtolaisia kuljettaneiden alusten haaksirikot Libyan rannikoilla (keskustelu)
 18.Yhteisön viisumisäännöstö (keskustelu)
 19.Ajotuntien ja lepoaikojen arviointi (keskustelu)
 20.Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen (keskustelu)
 21.Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen (lyhyt esittely)
 22.EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltaminen (lyhyt esittely)
 23.Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyshaitat (lyhyt esittely)
 24.Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät (lyhyt esittely)
 25.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 26.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (586 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1337 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö