Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2009. április 1., Szerda - BrüsszelHL kiadás
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Köszöntés
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 5.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 7.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 204a. cikke): lásd a jegyzőkönyvet
 8.Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás): lásd a jegyzőkönyvet
 9.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 10.A 2010-ben tartandó plenáris ülések ütemterve: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Ügyrend: lásd a jegyzőkönyvet
 12.Az EU és Oroszország közötti új megállapodás (vita)
 13.Az Északi-sark védelméről szóló nemzetközi szerződés elfogadására irányuló nemzetközi tárgyalások megindítása (vita)
 14.A személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód (vita)
 15.Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap: a pénzügyi irányítással kapcsolatos rendelkezések - Az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése - Lakáságazattal kapcsolatos beruházások az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások területén (az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet módosítása) (vita)
 16.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 17.Bevándorlók hajótörése a líbiai partok közelében (vita)
 18.Közösségi vízumkódex (vita)
 19.A vezetési- és pihenőidő értékelése (vita)
 20.Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározása (vita)
 21.A bevándorlók gyermekeinek oktatása (rövid ismertetés)
 22.Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazása (rövid ismertetés)
 23.Az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmak (rövid ismertetés)
 24.Az uniós polgárság problémái és kilátásai (rövid ismertetés)
 25.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 26.Az ülés berekesztése
Viták
HL kiadás (631 kb)
 
Viták
HL kiadás (1419 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat