Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2009. gada 1. aprīlis - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Oficiāla sveikšana
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana sk. protokolu
 5.Parlamenta sastāvs sk. protokolu
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs sk. protokolu
 7.Kļūdu labojums (Reglamenta 204.a pants) sk. protokolu
 8.Rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) sk. protokolu
 9.Dokumentu iesniegšana sk. protokolu
 10.2010. gada sesijas plenārsēžu datumi sk. protokolu
 11.Darba kārtība sk. protokolu
 12.Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikums Padomei attiecībā uz jauno ES un Krievijas nolīgumu (debates)
 13.Starptautisku sarunu sākšana, lai pieņemtu starptautisku līgumu par Arktikas reģiona aizsardzību (debates)
 14.Vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošana neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (debates)
 15.Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finanšu pārvaldības noteikumi – Jaunie izmaksu veidi, kuri ir atbilstīgi atbalstam no ESF – Ieguldījumi energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai mājokļu sektorā (grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu) (debates)
 16.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 17.Imigrantu kuģu bojāeja netālu no Lībijas krastiem (debates)
 18.Kopienas vīzu kodekss (debates)
 19.— Pie stūres pavadītā laika novērtēšana un atpūtas laiki (debates)
 20.— Farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku pieļaujamā daudzuma noteikšana dzīvnieku izcelsmes produktos (debates)
 21.— Migrantu bērnu izglītība (īss izklāsts)
 22.— Direktīvas 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā piemērošana (īss izklāsts)
 23.— Veselības aizsardzības jautājumi saistībā ar elektromagnētiskajiem laukiem (īss izklāsts)
 24.— Eiropas Savienības pilsonības problēmas un nākotnes izredzes (īss izklāsts)
 25.— Nākamās sēdes darba kārtība: sk. protokolu
 26.— Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (573 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1182 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika