Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 1. apríla 2009 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Oficiálne privítanie
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Korigendá (článok 204a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Písomné vyhlásenia (predloženie): pozri zápisnicu
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Harmonogram schôdzí na rok 2010: pozri zápisnicu
 11.Program práce: pozri zápisnicu
 12.Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom (rozprava)
 13.Začatie medzinárodných rokovaní na účely uzavretia medzinárodnej zmluvy o ochrane Arktídy (rozprava)
 14.Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (rozprava)
 15.Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond: ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia – Nové druhy nákladov oprávnených na príspevok z ESF – Investície do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania (rozprava)
 16.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 17.Stroskotania emigrantov pri pobreží Líbye (rozprava)
 18.Vízový kódex Spoločenstva (rozprava)
 19.Vyhodnotenie času jazdy a dôb odpočinku (rozprava)
 20.Stanovenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu (rozprava)
 21.Vzdelávanie detí migrantov (krátke prednesenie)
 22.Uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov (krátke prednesenie)
 23.Otázky týkajúce sa vplyvu elektromagnetických polí na zdravie (krátke prednesenie)
 24.Problémy a perspektívy spojené s občianstvom EÚ (krátke prednesenie)
 25.Program nasledujúceho rokovania: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (592 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1300 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia