Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 1082k
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ
1. Επανάληψη της συνόδου
 2. Δήλωση της Προεδρίας
 3. Υποδοχή
 4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Γραπτές δηλώσεις (dépôt): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του 2009: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Σύσταση προς το Συμβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 13. Έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής (συζήτηση)
 14. Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (συζήτηση)
 15. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση – Νέοι τύποι εξόδων που είναι επιλέξιμοι για συνδρομή από το ΕΚΤ – Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το ΕΤΠΑ) (συζήτηση)
 16. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 17. Ναυάγιο μεταναστών κοντά στις ακτές της Λιβύης (συζήτηση)
 18. Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)
 19. Αξιολόγηση των ωρών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης (συζήτηση)
 20. Καθορισμός ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (συζήτηση)
 21. Εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών (συνοπτική παρουσίαση)
 22. Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους στην επικράτεια των κρατών μελών (συνοπτική παρουσίαση)
 23. Προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (συνοπτική παρουσίαση)
 24. Προβλήματα και προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (συνοπτική παρουσίαση)
 25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3 μ.μ.)

 
1. Επανάληψη της συνόδου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κηρύσσω την επανάληψη της συνόδου που είχε διακοπεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009.

 

2. Δήλωση της Προεδρίας
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, με λύπη και απογοήτευση σας ενημερώνω σήμερα ότι, το περασμένο σαββατοκύριακο, περισσότεροι από 300 άνθρωποι πνίγηκαν, όταν μερικά σκάφη με πρόσφυγες ναυάγησαν στη Μεσόγειο στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Τα σκάφη αυτά μετέφεραν ανθρώπους από τη Βόρεια και την υποσαχάρια Αφρική. Ορισμένοι από τους πρόσφυγες διασώθηκαν από τις αρχές της Αιγύπτου και της Λιβύης, και ανασύρθηκαν μερικά πτώματα, αλλά εξακολουθούν να αγνοούνται εκατοντάδες άνθρωποι. Θα ήθελα, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να πω πόσο βαθιά μας συγκλονίζει και μας θλίβει το συμβάν αυτό.

Την τελευταία διετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει αύξηση της μετανάστευσης μέσω της Μεσογείου, και η οικονομική κρίση σημαίνει ότι μπορούμε να αναμένουμε ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να διαφύγουν από τη φτώχεια στην Αφρική.

Ο μεγάλος αριθμός προσφύγων που χάνουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους επιχειρώντας να φθάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί να μετατρέψει τη Μεσόγειο σε ένα τεράστιο υπαίθριο νεκροταφείο· εναπόκειται σε εμάς να βρούμε λύσεις για να θέσουμε τέλος σε αυτές τις τραγωδίες.

Θα ήθελα να σας ζητήσω τώρα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών.

(Οι βουλευτές σηκώνονται όρθιοι και τηρούν ενός λεπτού σιγή)

Σας ευχαριστώ.

 

3. Υποδοχή
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον βραβευμένο με Νόμπελ Ιατρικής το 2008, καθηγητή Luc Montagnier, ο οποίος κάθεται στα θεωρεί. Καλωσορίσατε!

(Χειροκροτήματα)

Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω επίσης σήμερα την αντιπροσωπεία από την Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS). Η αντιπροσωπεία περιλαμβάνει 15 μέλη της επιτροπής ad hoc για τις άμεσες εκλογές και τις πρόσθετες εξουσίες. Πραγματοποιούν επίσκεψη έρευνας, προκειμένου να διδαχθούν από την πείρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον συγκεκριμένο τομέα. Σας εύχομαι μια εξαιρετική διαμονή και ελπίζω ότι τα κοινοβούλιά μας θα συνεργασθούν ακόμη πιο στενά στο μέλλον. Καλωσορίσατε!

(Χειροκροτήματα)

 

4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

5. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

6. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

7. Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

8. Γραπτές δηλώσεις (dépôt): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

9. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του 2009: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

12. Σύσταση προς το Συμβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση (A6-0140/2009) του κ. Janusz Onyskiewicz, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας (2008/2104(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz, εισηγητής. (PL) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση περιγράφει τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας ως καθοριστικής σημασίας για τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της Ένωσης. Τονίζει τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η Ρωσία στον διεθνή στίβο, ιδίως στην άμεση γειτονιά μας, όπου μπορεί να συμβάλει στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα της περιοχής.

Επιπλέον, ωστόσο, η έκθεση εφιστά την προσοχή στη δυσανάλογα έντονη αντίδραση της Ρωσίας στην ένοπλη επέμβαση της Γεωργίας στη Νότια Οσετία και στην ευρείας κλίμακας και απρόκλητη δράση των ρωσικών δυνάμεων στην Αμπχαζία. Η έκθεση τονίζει την αναγκαιότητα ουσιαστικού διαλόγου σε θέματα ασφάλειας. Ο διάλογος αυτός πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι τα γεγονότα στον Καύκασο και η αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δύο θυλάκων, της Οσετίας και της Αμπχαζίας, δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον η Ρωσία είναι πραγματικά έτοιμη και μπορεί να οικοδομήσει έναν κοινό χώρο ασφάλειας στην Ευρώπη μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκθεση εισηγείται ότι οι συνομιλίες σχετικά με την πλήρη συμμόρφωση της Ρωσίας προς τις υποχρεώσεις της και τις συμφωνίες που έθεσαν τέλος στη σύγκρουση στη Γεωργία πρέπει να περατωθούν πριν από την έγκριση οποιασδήποτε συμφωνίας βασισμένης σε διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει συμφωνία σχετικά με το καθεστώς της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Η έκθεση καλεί επίσης τη Ρωσία να αναλάβει σαφείς δεσμεύσεις περί μη προσφυγής στη χρήσης βίας κατά των γειτόνων της.

Επιπλέον, η έκθεση επισημαίνει ότι τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν την επίθεση της Ρωσίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας, όπως άλλωστε και ο ρόλος της Ρωσίας στην κρίση του εφοδιασμού φυσικού αερίου, θέτουν σε κίνδυνο τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας.

Η έκθεση συνιστά την αντικατάσταση της ισχύουσας συμφωνίας με μια νέα και ευρύτερη συμφωνία, η οποία πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της συνεργασίας μας και πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική. Επίσης, πρέπει να περιέχει σαφείς διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στην ενεργειακή ασφάλεια. Εξετάζεται επίσης η συμπερίληψη σε μια συμφωνία που αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης των θεμελιωδών διατάξεων της συνθήκης για τον χάρτη ενέργειας και του πρωτοκόλλου διαμετακόμισης. Η παραπομπή γίνεται παρά το γεγονός ότι η εν λόγω συνθήκη είναι επί του παρόντος νομικά δεσμευτική, και νομικά δεσμευτική για τη Ρωσία, παρότι η Ρωσία μπορεί να αποσυρθεί από αυτήν.

Η έκθεση επισημαίνει τις μεγάλες δυνατότητες ενδεχόμενων αμοιβαίων οικονομικών συμφωνιών βασισμένων σε μια ισότιμη εταιρική σχέση των δύο μερών. Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να οδηγήσουν σε αμοιβαίως επωφελή αλληλεξάρτηση. Σύμφωνα με την έκθεση, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να εκφράζονται με μία φωνή, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να διαβουλεύονται τα κράτη μέλη μεταξύ τους πριν από κάθε διμερή πρωτοβουλία που αφορά τη Ρωσία, όπως απαιτείται να κάνουν σύμφωνα με τις διάφορες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις που μπορούν να έχουν συνέπειες για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ελευθερίες στη Ρωσία. Επισημαίνεται ότι, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ρωσία οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αρχές επί των οποίων ερείδεται το Συμβούλιο. Αναφέρεται ότι η συμμόρφωση προς τις εν λόγω αρχές είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Χαρακτηρίζεται λυπηρό το γεγονός ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα επαναληφθούν οι πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι ρωσικές αρχές παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταδικάσθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αξίζει να επισημανθεί μία από τις πολλές συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση, και ειδικότερα η σύσταση σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την προσχώρηση της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Είναι πολύ σημαντικό να συμμορφωθεί η Ρωσία με τις δεσμεύσεις της προσχώρησης προτού γίνει τυπικά μέλος του ΠΟΕ. Ειδικότερα, αυτό απαιτεί από τη Ρωσία να θέσει τέλος στη διαδικασία της εγκατάλειψης πρακτικών που έχουν ήδη θεσπισθεί. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να υπενθυμίσουμε τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται στην αποτελεσματική προστασία της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης συστάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και τον σταδιακό περιορισμό του επιτρεπόμενου πεδίου δράσης των ΜΚΟ στη Ρωσία. Καλύπτει επίσης μια σειρά οικονομικών θεμάτων, όπως η θαλάσσια κυκλοφορία στη Βαλτική Θάλασσα και κατά μήκος της βόρειας ακτής της Ρωσίας, η υπέρπτηση της Σιβηρίας και οι αμοιβαίες συμφωνίες για ενδεχόμενες επενδύσεις χωρίς περιορισμούς.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να εξετάσουμε, κατά την παρούσα σύνοδο, το θέμα της σχέσης με τη Ρωσία. Όπως αναμφίβολα γνωρίζετε, το Συμβούλιο συζήτησε σε βάθος τη σχέση με τη Ρωσία πρόσφατα, όταν θέσαμε τους λόγους και το σκεπτικό για τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας, και επομένως θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία επαναλαμβάνονται. Στο κάτω-κάτω, η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος γείτονάς μας, ένας από τους βασικούς εταίρους μας και ένας απαραίτητος παράγοντας στη διεθνή σκηνή. Σήμερα, ενώ η οικονομική κρίση πλήττει και τους δύο μας εξίσου σκληρά, είναι προφανές ότι οι αντιπαραθέσεις δεν θα ενισχύσουν κανέναν από τους δύο.

Αντιθέτως, η εποικοδομητική, ορθολογική και αμοιβαίως επωφελής συνεργασία και η εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας θα μπορούσαν αναμφίβολα να ενισχύσουν και τις δύο πλευρές.

Επιπλέον, ο διάλογος και η εποικοδομητική συνεργασία είναι σημαντικά μέσα για την προάσπιση των συμφερόντων μας και την προώθηση των αξιών μας σε σχέση με τη Ρωσία.

Αυτά, με λίγα λόγια, ήταν τα κύρια κίνητρα που μας ώθησαν στην απόφασή μας να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας, παρά τα όσα συνέβησαν στη Γεωργία τον περασμένο Αύγουστο. Οπωσδήποτε, η κρίση και οι συνέπειές της εξακολουθούν να επισκιάζουν τις σχέσεις μας. Οι διαπραγματεύσεις δεν νομιμοποιούν σε καμία περίπτωση τη συμπεριφορά της Ρωσίας στη Γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, και η ΕΕ έθεσε σαφώς τα όριά της στο θέμα αυτό. Η στήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας είναι σαφώς ένα από αυτά τα όρια.

Εξακολουθούμε να αναμένουμε από τη Ρωσία να συμπεριφερθεί υπεύθυνα και να τιμήσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε. Αυτό σημαίνει ειδικότερα ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή γειτονιά με τη Ρωσία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η κρίση στη Γεωργία κατέδειξε ότι οι ανεπίλυτες συγκρούσεις μπορούν να προκαλέσουν αστάθεια ακόμη και έπειτα από πολλά χρόνια, και ότι η στρατιωτική δράση δεν αποτελεί λύση.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε στη Ρωσία ότι έχει πολλά να κερδίσει από μια εποικοδομητική συμπεριφορά απέναντι στους γείτονές της, και ότι έχει πολλά να χάσει εάν συνεχίσει τον δρόμο της αντιπαράθεσης. Στο κάτω-κάτω, η Ρωσία απέδειξε ήδη ότι γνωρίζει πώς να συμπεριφέρεται στους γείτονες της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι είναι πλέον μέλη τόσο της ΕΕ όσο και του NATO.

Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι η Ρωσία πρέπει να συμμορφωθεί προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να σεβασθεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Γεωργίας και άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που απαρτίζουν την κοινή γειτονιά της με την ΕΕ. Αναμένεται επίσης πλήρης συνεργασία από τη Ρωσία, καθώς και από τη Γεωργία, στις συνομιλίες της Γενεύης.

Δεν πρόκειται να αναφερθώ με λεπτομέρειες στην παρούσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία σχετικά με τη νέα συμφωνία. Η Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται τη συμφωνία, είναι αναμφίβολα σε καλύτερη θέση για να σας ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία.

Πρέπει επίσης να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε ακόμη μόλις στην αρχή της διαδικασίας, η οποία μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια. Δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε εάν στην αρχή τα πράγματα προχωρούν αργά. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι έως το τέλος της προεδρίας μας θα γνωρίζουμε με περισσότερη σαφήνεια τι θέλουν οι δύο πλευρές να περιλαμβάνεται στη νέα συμφωνία.

Είμαστε ευγνώμονες στον κ. Janusz Onyszkiewicz για την έκθεσή του και τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν. Γενικά, συμμεριζόμαστε πολλές από τις ανησυχίες και τους στόχους σας.

Θα ήθελα τώρα να κάνω ορισμένα σχόλια σχετικά με το μέρος της νέας συμφωνίας που αφορά την εξωτερική ασφάλεια, στο οποίο η προεδρία διαδραματίζει επίσης έναν ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Είναι εξαιρετικής σημασίας να περιέχει η νέα συμφωνία διατάξεις που να διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό διάλογο και τη συνεργασία με τη Ρωσία, στη βάση των κοινών αξιών, της συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες διεθνείς υποχρεώσεις, του κράτους δικαίου και του σεβασμού της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την κοινή γειτονιά μας. Πράγματι, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη λύσης σε μακροχρόνιες συγκρούσεις.

Η πρόληψη των συγκρούσεων είναι επίσης ένας σημαντικός στόχος. Πρέπει να επιδιωχθεί μέσω του πολιτικού διαλόγου και κοινών πρωτοβουλιών.

Υπάρχει ήδη κάποια δραστηριότητα με τη Ρωσία σχετικά με το αντικείμενο του πολιτικού διαλόγου και το μέρος της νέας συμφωνίας που αφορά την εξωτερική ασφάλεια. Αλλά, φυσικά, τα προβλήματα ανακύπτουν στις λεπτομέρειες. Το πιο ενδιαφέρον και απαιτητικό μέρος των διαπραγματεύσεων ξεκινά τώρα, καθώς αρχίζουμε να συζητούμε συγκεκριμένες προτάσεις κειμένου.

Δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν αρμόζει να αναφερθώ εδώ σε λεπτομέρειες. Μπορώ, ωστόσο, να σας διαβεβαιώσω ότι θα επιδιώξουμε να εξασφαλίσουμε ουσιαστικές διατάξεις σχετικά με την ενίσχυση του διαλόγου στη διεθνή σκηνή, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τον έλεγχο των εξοπλισμών, τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των όπλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τη διαχείριση κρίσεων και την πολιτική προστασία.

Στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Khanty-Mansiysk συμφωνήθηκε ότι κοινός στόχος μας είναι η σύναψη μιας στρατηγικής συμφωνίας, η οποία θα παράσχει ένα συνολικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας στο άμεσο μέλλον και θα συμβάλει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων της σχέσης μας. Αυτός παραμένει ο στόχος μας και είναι ένας στόχος για την επίτευξη του οποίου θα συνεχίσει να εργάζεται η παρούσα προεδρία, καθώς και οι επόμενες προεδρίες.

Είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών και είμαστε ευγνώμονες για τη συμβολή σας, ιδίως μέσω του κειμένου του ψηφίσματός σας.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Onyszkiewicz για την πολύτιμη έκθεσή του.

Έχουμε τονίσει με συνέπεια ότι η άποψη του Κοινοβουλίου έχει σημασία για εμάς και, φυσικά, θα σας παράσχω ευχαρίστως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Κύριε Πρόεδρε, η Ρωσία είναι και θα παραμείνει ένας σημαντικός εταίρος για εμάς. Τα κοινά μας συμφέροντα είναι πολύπλοκα και αλληλεπικαλυπτόμενα από τις οικονομικές επαφές έως, για παράδειγμα, το κοινό έργο μας ως εταίρων στο Κουαρτέτο για τη Μέση Ανατολή ή, όπως πρόσφατα, στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουμε επίσης σημαντικές διαφορές απόψεων, όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, για παράδειγμα. Κατ’ επανάληψη έχουν δημιουργηθεί εντάσεις σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου μας στη γειτονιά που μοιραζόμαστε με τη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνεται συχνά ο εσφαλμένος ισχυρισμός ότι εξαρτιόμαστε από τον μεγάλο μας γείτονα. Όσον αφορά το εμπόριο και την ενέργεια, η εξάρτηση είναι μάλλον αμοιβαία ή, για να το θέσουμε διαφορετικά, ο καθένας είναι απαραίτητος εταίρος για τον άλλον. Επομένως, σήμερα, οι σχέσεις μας με τη Ρωσία αποκτούν τεράστια σημασία, και σε αυτές είναι απολύτως απαραίτητο η ΕΕ να διαθέτει μια ενιαία στρατηγική με όραμα.

Αύριο, ο πρόεδρος Obama θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Medvedev για πρώτη φορά, προκειμένου να δρομολογήσει εκ νέου, κατά κάποιον τρόπο, τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία. Η νέα αυτή προσέγγιση είναι οπωσδήποτε ευπρόσδεκτη, αλλά δεν πρέπει να ξεκινήσουμε εκ νέου από το μηδέν. Δεν θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας· αντίθετα, πρέπει να τις τελειοποιούμε συνεχώς. Ο στόχος αυτός κατέχει κορυφαία θέση στον κατάλογο των προτεραιοτήτων μας.

Όπως επισήμανε η Επιτροπή στην ανακοίνωση της 5ης Νοεμβρίου, η πολύπλοκη και εκτενής φύση των σχέσεών μας και οι πολλοί τομείς στους οποίους υπάρχει αμοιβαία αλληλεξάρτηση σημαίνουν ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τη Ρωσία, και θα έλεγα επίσης ότι πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και προσανατολισμένοι στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα συμφωνία είναι αναμφίβολα ο καλύτερος τρόπος για να προτάξουμε μια ενιαία θέση της ΕΕ, η οποία προασπίζεται τα συμφέροντά μας, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας στους σημαντικότερους τομείς. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, διεξάγεται στη Μόσχα ο τέταρτος κύκλος των διαπραγματεύσεων.

Έχουμε ήδη συμφωνήσει στη γενική δομή της συμφωνίας, η οποία πρέπει να αποτελεί νομικά δεσμευτική βάση για όλες τις πτυχές των σχέσεών μας στο άμεσο μέλλον. Ταυτόχρονα, ωστόσο, δεν θέσαμε καμία τεχνητή προθεσμία για τις διαπραγματεύσεις: κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να επιτύχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, επειδή η ισχύουσα συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τότε, και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει απεγνωσμένη ανάγκη να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Επομένως, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τη νέα συμφωνία προκειμένου να χειριστούμε τα τρέχοντα ζητήματα. Έως τώρα, έχουν συζητηθεί θέματα πολιτικής, δικαιοσύνης και ασφάλειας, έτσι ώστε να υπάρχει τώρα καλύτερη κατανόηση των αντίστοιχων θέσεών μας· αρχίσαμε τώρα να συζητούμε οικονομικά ζητήματα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι δύο πλευρές έχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένους τομείς. Ενώ η Ρωσία έχει μεγάλες φιλοδοξίες για συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, για παράδειγμα, οι φιλοδοξίες της είναι επί του παρόντος πιο συγκρατημένες όσον αφορά οικονομικά θέματα. Φυσικά, είναι προς το συμφέρον μας, στην ΕΕ, να περιλαμβάνουν οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις νομικά δεσμευτικές, εκτελεστές διατάξεις, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Ρωσία αποδέχεται ένα σύστημα βασισμένο σε σαφείς κανόνες. Αυτό ισχύει ειδικότερα στο θέμα της ενέργειας, όπου προσπαθούμε να επιτύχουμε την αποδοχή των αρχών της συνθήκης για τον χάρτη ενέργειας, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι η διαφάνεια, η αμοιβαιότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων.

Η κρίση του φυσικού αερίου στις αρχές του έτους κλόνισε την εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των ενεργειακών μας σχέσεων και η κατάσταση αυτή πρέπει να αποκατασταθεί. Επομένως, προσπαθούμε, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, να ενισχύσουμε σημαντικά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θεσπίζει διατάξεις για την παρακολούθηση και την παρατήρηση σε περίπτωση κρίσης, για την αποφυγή συγκρούσεων και τη διευκόλυνση της επίλυσής τους.

Φυσικά, η συμφωνία που διαπραγματευόμαστε πρέπει να βασίζεται επίσης στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, και πιστεύουμε ότι αυτή πρέπει να είναι μια βασική συνιστώσα. Στο κάτω-κάτω, η Ρωσία και η ΕΕ έχουν αναλάβει, όπως είπε ο κ. Vondra, τις ίδιες υποχρεώσεις στον ΟΗΕ, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η συμφωνία μας πρέπει να τονίζει τον σεβασμό αυτών των κοινών υποχρεώσεων και συμφερόντων. Προφανώς, δεν μπορεί να επιλύσει τις συγκρούσεις στην Ευρώπη από μόνη της, αλλά πρέπει να παράσχει ένα πλαίσιο για την επίλυση των συγκρούσεων.

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις μας, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στα υφιστάμενα φόρα, στις συνομιλίες της Γενεύης για τη Γεωργία, στο σχήμα 5+2 για την Υπερδνειστερία και στη διαδικασία του Minsk για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Όπως είπα, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις έχουν σημασία και για τις δύο πλευρές στις διαπραγματεύσεις, και είναι τομείς στους οποίους διαβλέπω σημαντικές δυνατότητες για αμοιβαίως επωφελή συνεργασία, ιδίως στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματα καθώς και στη βελτίωση των όρων για τους καλόπιστους ταξιδιώτες. Ωστόσο, η δυνατότητα κατάργησης της απαίτησης θεώρησης, όπως ζήτησε η Ρωσία, θα είναι μια ρεαλιστική προοπτική μόνον σε συνδυασμό με περαιτέρω βελτιώσεις σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, η αποτελεσματική συνεργασία μας θα διευκολυνόταν γενικά, εάν η Ρωσία εφάρμοζε υψηλότερα πρότυπα προστασίας των δεδομένων· η έρευνα, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός παρέχουν επίσης πολλές ευκαιρίες συνεργασίας προς το συμφέρον των πολιτών μας, και πρέπει να ληφθούν υπόψη στη νέα συμφωνία.

Η έκθεση που εξετάζουμε σήμερα περιλαμβάνει προφανώς πολλές άλλες προτάσεις, τις οποίες δεν έχω τον χρόνο να σχολιάσω τώρα, αλλά αναμφίβολα θα ανακύψουν στη συζήτηση. Θα ήθελα να τονίσω ακόμη μία φορά ότι χαιρετίζω ιδιαίτερα τη γραμμή που ακολούθησε ο κ. Onyszkiewicz στην έκθεση που εξετάζουμε και στο προτεινόμενο σχέδιο ψηφίσματος. Εάν απαιτηθούν περαιτέρω πληροφορίες μετά τη σημερινή συζήτηση, θα χαρώ φυσικά να παράσχω, για παράδειγμα, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πλήρη ενημέρωση οποτεδήποτε, όπως έκανα πέρσι.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με επιτυχία, και ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν την πλήρη στήριξή μου. Ευελπιστώ ότι μια καλή συμφωνία θα θέσει τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας σε μια στέρεη και προβλέψιμη βάση στο άμεσο μέλλον, συμβάλλοντας σημαντικά με τον τρόπο αυτό στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην ήπειρό μας.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. (ES) Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές για εμάς και για την Ευρώπη, για την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και για εμάς στην Ευρώπη, ότι η ενέργεια έχει γίνει εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής, ένα στοιχείο αλλαγής, το οποίο μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις ή να μας ενώσει, και αυτό ακριβώς είναι το θέμα που μας απασχολεί σήμερα.

Παραδοσιακά, η Ευρώπη είναι ενωμένη με τη Ρωσία. Η Ιστορία μας δείχνει ότι στην ανάπτυξή της η Λευκορωσία επηρεάσθηκε σαφώς από τη Δύση, και η ρωσική παράδοση, όσον αφορά τη θρησκεία, όλες τις μορφές παιδείας και τα περισσότερα συστήματα αξιών, ακολούθησε έναν ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης, ο οποίος εμπλούτισε τη Ρωσία. Ο πολιτισμός μας ενισχύθηκε επίσης από την παράδοση επιστημόνων από τη Ρωσία, μεγάλων μαθηματικών από το Καζάν και άλλες περιοχές, και το ίδιο ισχύει και για τη λογοτεχνία της.

Πιστεύω ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις εντάσεις της σοσιαλιστικής περιόδου ως ένα διάλειμμα, το οποίο πρέπει να θυμόμαστε, αλλά δεν συνιστούν διαρκή παράγοντα. Η διαρκής εμπειρία μας από τη Ρωσία είναι μια εμπειρία ενότητας· για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι στον τομέα της ενέργειας, όπου η Ευρώπη εμφανίζει αδυναμίες, πρέπει να γνωστοποιήσουμε στη Ρωσία ότι η φιλία μας πρέπει να συνεχισθεί, αλλά με σαφείς κανόνες, όπως οι συμφωνίες κυρίων που πάντοτε ίσχυσαν ανάμεσά μας, αλλά πλέον με τη μορφή γραπτών κανόνων.

Δεν μπορούμε να ζούμε σε συνεχή αβεβαιότητα για το κατά πόσον ο εφοδιασμός των πολιτών μας μπορεί να διακοπεί και πάλι, και η Ρωσία πρέπει να αναγνωρίσει επίσης ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την ενέργεια ως εργαλείο, προκειμένου να αποφύγει να αναγνωρίσει την κυριαρχία των γειτονικών κρατών. Η παρούσα κατάσταση είναι μια κατάσταση ανθρώπων που απέκτησαν την ανεξαρτησία τους και που ασκούν πλήρως τη δημοκρατία, τους οποίους πρέπει να φροντίσουμε και τους οποίους η Ρωσία έχει καθήκον να φροντίσει, όπως επίσης έχει καθήκον να παράσχει ένα σαφές σύνολο κανόνων για την ανταλλαγή ενέργειας και την ενότητα μέσω της ενέργειας.

 
  
MPphoto
 

  Josef Zieleniec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Onyszkiewicz για την εκπόνηση αυτής της σημαντικής, καλογραμμένης και ισορροπημένης έκθεσης. Ως σκιώδης εισηγητής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, είμαι πολύ ευχαριστημένος για το γεγονός ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει επίσης τις κύριες προτεραιότητές μας όσον αφορά τη Ρωσία, όπως τη ρεαλιστική συνεργασία που βασίζεται σε ένα υγιές περιβάλλον αγοράς, την έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε ένα λειτουργικό κράτος δικαίου και στη δημοκρατία, στοιχεία που αποτελούν θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες για την ΕΕ, καθώς και την έμφαση στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των γειτονικών κρατών και της ενότητας της ΕΕ.

Η νέα συμφωνία που τελεί υπό διαπραγμάτευση πρέπει να περιλάβει όλες τις πτυχές της συνεργασίας, να είναι νομικά δεσμευτική και να αντικατοπτρίζει την ποιότητα των σχέσεών μας με τη Ρωσία. Ωστόσο, εάν θέλουμε να αντικατοπτρίζουν οι συζητήσεις τις θέσεις μας και τις αξίες μας, δεν πρέπει να ξεχνούμε τον ρόλο που διαδραμάτισε η Ρωσία στον πόλεμο στη Γεωργία πέρσι ή στην κρίση του φυσικού αερίου τον Ιανουάριο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη δημιουργία νέων σφαιρών επιρροής στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να δεχθούμε το status quo, ή μάλλον τα τετελεσμένα γεγονότα, στον Καύκασο. Εξ ου και η απαίτηση για σαφείς εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα καταφύγει στη χρήση βίας εναντίον οποιουδήποτε εκ των γειτόνων της και ότι θα αντιμετωπίσει τις διαφορές στην κοινή γειτονιά μας από κοινού με την ΕΕ. Κατά την άποψή μας, είναι απολύτως φυσικό να καλέσουμε τη Ρωσία να λάβει το πρώτο άμεσο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Πολλοί συνάδελφοι τονίζουν σήμερα δικαιολογημένα την αναγκαιότητα για ενότητα της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία. Ωστόσο, μόνον σταδιακά μπορούμε να επιτύχουμε μια πραγματικά ενιαία θέση, εξ ου και η πρότασή μου για τη θέσπιση ενός μηχανισμού διαβούλευσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ο οποίος θα επιτρέψει την εκ των προτέρων διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με όλα τα διμερή ζητήματα που αφορούν τη Ρωσία και έχουν αντίκτυπο σε ένα άλλο κράτος μέλος ή στην ΕΕ στο σύνολό της. Μόνον έτσι θα καταλήξουμε σε μια πραγματικά ενιαία θέση απέναντι στη Ρωσία και μόνον έτσι θα αξιοποιήσουμε το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα απέναντι στη Ρωσία, δηλαδή την ενότητά μας.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (HU) Η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί τη Ρωσία βασικό στρατηγικό εταίρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία εξαρτώνται η μία από την άλλη, όπως επιβεβαίωσε επίσης η Επίτροπος Ferrero-Waldner.

Θα ήθελα να αναφέρω ότι, όσον αφορά τον εφοδιασμό φυσικού αερίου, εξαρτιόμαστε ο ένας από τον άλλο, επειδή η Ρωσία δεν θα μπορέσει να πωλήσει το αέριό της σε κανέναν άλλο. Πρέπει να είμαστε σαφείς στο σημείο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να επεξεργασθούμε και να συνάψουμε μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Η παρούσα έκθεση έπρεπε να εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό, αλλά δεν το πράττει.

Η έκθεση Onyszkiewicz, η οποία εγκρίθηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και της οποίας το ύφος είναι ενίοτε σαφώς αγενές, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στο δίκτυο των σχέσεων της ΕΕ με τη Ρωσία. Η Σοσιαλιστική Ομάδα συμφωνεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διατυπώσει τις δικαιολογημένες επικρίσεις του για τη Ρωσία. Η Σοσιαλιστική Ομάδα καταδικάζει σθεναρά τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Απαιτούμε τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών αξιών.

Ζητούμε από τη Ρωσία να σεβασθεί την αρχή της ανεξαρτησίας των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Ζητούμε από τη ρωσική κυβέρνηση να λάβει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να διερευνήσει τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και τις δολοφονίες δημοσιογράφων. Ο ρωσικός νόμος για τις ΜΚΟ θέτει σε κίνδυνο την ανεξάρτητη λειτουργία των εν λόγω οργανώσεων.

Η Σοσιαλιστική Ομάδα προβληματίζεται για τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι τελευταίες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στη Ρωσία. Επικρίνουμε τη ρωσική πλευρά στη διαφορά για το φυσικό αέριο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και στη σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Ταυτόχρονα, είμαστε παρ’ όλα αυτά πεπεισμένοι ότι οι συστάσεις του Κοινοβουλίου πρέπει να εξυπηρετήσουν τη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας και την επεξεργασία μιας νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Η παρούσα έκθεση δεν εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό. Για τον λόγο αυτό, την καταψηφίσαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ενεργούν αντίθετα προς το σκεπτικό που διατύπωσε η Επιτροπή. Έρχονται σε σύγκρουση με τη νέα πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν θεωρούν ότι η κυβέρνηση Obama, ιδίως μέσω των δηλώσεων του Αντιπροέδρου Joe Biden, άλλαξε το στυλ της, και έπειτα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υστερήσει σε σχέση με τη νέα αμερικανική πολιτική, αν και κάτι τέτοιο δεν θα είναι προς το συμφέρον μας. Επομένως, αυτό που μας προβληματίζει δεν είναι η κριτική, αλλά το στυλ.

Δεν χρειαζόμαστε διδακτισμό, αλλά αιτιολογημένη κριτική. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι αυτός του δασκάλου που δίνει μαθήματα στη Ρωσία. Επομένως, η Σοσιαλιστική Ομάδα θα δεχθεί το παρόν σχέδιο ψηφίσματος μόνον εάν εγκριθούν από το Κοινοβούλιο οι έξι προτεινόμενες τροπολογίες που καταθέσαμε· διαφορετικά, η παρούσα έκθεση θα είναι απλώς μια αντιπαραγωγική έκθεση που δεν εξυπηρετεί τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέρον να αναπτύξει μια επιτυχημένη συνεργασία Ρωσίας-ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – Κύριε Πρόεδρε, οι εξωτερικές υποθέσεις απαιτούν διπλωματία και αρχές, και η παρούσα έκθεση σχετικά με τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας διαθέτει και τα δύο. Η ομάδα μου εγκωμιάζει το περιεχόμενό της και συγχαίρει τον κ. Janusz Onyszkiewicz για το έργο του.

Η Ιστορία μας διδάσκει ότι τίποτε δεν εξοργίζει περισσότερο τους Ρώσους από το να τους γυρνά κανείς την πλάτη, επομένως είναι προς το συμφέρον τόσο της Ρωσίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικοινωνήσουν, να συνεργασθούν και να συναλλαχθούν με τρόπους που οικοδομούν εμπιστοσύνη. Επίσης, είναι ανέντιμο να ισχυριζόμαστε ότι η συμπεριφορά της Ρωσίας δεν επιδέχεται μομφής. Πρόκειται για μια χώρα που χρησιμοποιεί τους ενεργειακούς εφοδιασμούς ως όπλο, μια χώρα της οποίας η υπεροπτική συμπεριφορά στον Καύκασο και στις χώρες της Βαλτικής φέρνει τους γείτονές της στα άκρα, και μια χώρα στην οποία το κράτος δικαίου προσαρμόζεται προκειμένου να εξυπηρετήσει τους ευνοούμενους του Κρεμλίνου, και να πιέσει εκείνους που δεν έχουν την εύνοιά του, όπως επιβεβαιώνει η σημερινή νέα δίκη του Mikhail Khodorkovsky.

Όπως γνωρίζουμε, οι εκλογές δεν αποτελούν εξαίρεση στην κατάσταση αυτή. Σωματική βία, εκφοβισμός υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δολοφονία ανεξάρτητων δημοσιογράφων – κ. Tabajdi, αυτή είναι η πραγματικότητα στη Ρωσία σήμερα.

(Χειροκροτήματα)

Λυπούμαστε γιατί ορισμένοι βουλευτές προσπαθούν να αμβλύνουν τις κριτικές όσον αφορά τις επιδόσεις της Ρωσίας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εκπλήσσομαι με την επιμονή ορισμένων να χαρακτηρίζουν τη νέα συμφωνία ως στρατηγική, απλώς και μόνον επειδή αυτό επιθυμεί η Μόσχα. Ναι, πρέπει να δημιουργήσουμε γέφυρες, αλλά δεν πρέπει να αποφεύγουμε να επικρίνουμε τα ακατονόμαστα.

Υπάρχουν τρεις λόγοι που εξηγούν γιατί ορισμένοι έχουν την τάση να κολακεύουν τον κ. Putin. Πρώτον, υπάρχουν εκείνοι που κάποτε έβλεπαν με συμπάθεια τους Σοβιετικούς και εξακολουθούν να νιώθουν συναισθηματικά συνδεδεμένοι με το Κρεμλίνο. Δεύτερον, υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι η Ρωσία διαφέρει με κάποιον τρόπο από τις άλλες χώρες και ότι δεν μπορούν να ισχύουν για αυτήν τα ίδια πρότυπα, και τρίτον υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι η Ρωσία είναι πολύ τρομακτική ώστε να την περιφρονήσουμε. Κανένα από τα επιχειρήματα αυτά δεν ευσταθεί. Η σκληροπυρηνική Αριστερά της Ευρώπης διαθέτει μια ιστορία σκόπιμης άγνοιας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη σοβιετική περίοδο. Δεν είναι μόνον ηθικά λάθος, είναι και πολιτικά ανόητο να δικαιολογούν σήμερα τη Ρωσία καθώς κατευθύνεται προς την αυταρχική Δεξιά. Επιπλέον, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν οικουμενικό και αδιαίρετο χαρακτήρα· διαφορετικά δεν σημαίνουν τίποτα. Επομένως, η Ένωση πρέπει να έχει την αυτοπεποίθηση να προασπισθεί τις αξίες μας εντός των συνόρων μας και εκτός αυτών.

Τέλος, η Ευρώπη διαθέτει σήμερα πληθυσμό τρεισήμισι φορές μεγαλύτερο από αυτόν της Ρωσίας. Οι στρατιωτικές μας δαπάνες είναι δέκα φορές μεγαλύτερες, και η οικονομία μας δεκαπέντε φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Ρωσίας. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμαστε το Κρεμλίνο και έχουμε κάθε λόγο να προασπιζόμαστε τις αξίες μας. Επομένως, στηρίζουμε μια νέα συμφωνία, αλλά η Ευρώπη πρέπει να εισέλθει στη σχέση αυτή ενωμένη, δυνατή και με τα μάτια ανοικτά.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.(PL) Κύριε Πρόεδρε, το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί τον ενεργειακό εφοδιασμό ως πολιτικό μέσο σε συνδυασμό με την αρχή του «διαίρει και βασίλευε», προκειμένου να διαφθείρει την Ευρώπη χώρα προς χώρα, από την Κύπρο έως τις Κάτω Χώρες. Η προσέγγιση αυτή αποδεικνύεται εντυπωσιακά επιτυχημένη. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τήρησε απροσδόκητα παθητική στάση κατά τη διάρκεια της επίθεσης εναντίον της κυρίαρχης Γεωργίας. Οι ηγέτες της ΕΕ έλαμψαν διά της απουσίας τους. Ο κ. Solana και η Επίτροπος Ferrero-Waldner είχαν εξαφανισθεί. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κ. Sarkozy, εξευτελίσθηκε τελείως, καθώς οι Ρώσοι αγνόησαν πλήρως την ειρηνευτική συμφωνία που είχε διαπραγματευθεί. Συμπεραίνουμε ότι η αδυναμία της Ευρώπης στις σχέσεις της με τη Ρωσία οφείλεται στην αφέλεια και στην κοντόθωρη στάση της.

Αυστριακές, γερμανικές και ιταλικές επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας συνεργάζονται με το Κρεμλίνο σε διμερή βάση. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την άσκηση πολιτικών πιέσεων από τη Μόσχα σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Η Γερμανία κατασκευάζει έναν αγωγό φυσικού αερίου στον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας, προκειμένου να παρακάμψει την Πολωνία, όμως η Ρωσία έχει διακόψει τους ενεργειακούς εφοδιασμούς στη Λιθουανία, στην Τσεχική Δημοκρατία και σε άλλες χώρες της ΕΕ επανειλημμένως. Εάν εφαρμοσθεί το σχέδιο «Nord Stream», η ίδια τύχη μπορεί να περιμένει τη χώρα μου, την Πολωνία. Η πολιτική της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία πρέπει να βασίζεται στις αρχές της ενότητας και της αλληλεγγύης. Για τον λόγο αυτό, εάν θέλουμε να είναι αποτελεσματικές οι σχέσεις μας με τη Ρωσία, είναι απολύτως απαραίτητο να διαβουλευόμαστε με άλλα κράτη μέλη τα οποία ενδέχεται να επηρεάζονται, πριν από τη σύναψη διμερών συμφωνιών με το Κρεμλίνο.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή που δέχθηκε τις τροπολογίες μας και έθεσε το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μην υποχωρήσουν στον τομέα αυτό, όπως θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να υποστηρίξει τις λοιπές τροπολογίες μας σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και την Τσετσενία, θέματα που παραμελήθηκαν κάπως στην έκθεση.

Υποστηρίζουμε επίσης την κριτική στάση απέναντι στη Ρωσία, επειδή, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία εκπέμπει τώρα κάποια θετικά μηνύματα, ιδίως όσον αφορά την προθυμία της να συνάψει μια διεθνή συμφωνία για τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων, τα οποία αναμφίβολα είναι υπερβολικά δαπανηρά σε αυτή την περίοδο κρίσης, εξακολουθεί να παραμένει απολύτως ανυποχώρητη σε άλλα ζητήματα, ιδίως όσον αφορά την πολιτική γειτονίας της, επικρίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για παρέμβαση στη σφαίρα επιρροής της. Θα σας θυμίσω ότι πρόσφατα, στις Βρυξέλλες, ο κ. Lavrov επέκρινε την ανατολική εταιρική σχέση που θεσπίσαμε στην εαρινή σύνοδο κορυφής, καθώς και ότι ο κ. Putin αντέδρασε αρνητικά στη συμφωνία για το φυσικό αέριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας.

Όπως γνωρίζετε –και όπως όλοι ανέφεραν– το ζήτημα της Γεωργίας παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ άλλοτε και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ ημών και της Ρωσίας, η οποία χρησιμοποιεί συνεχώς το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει για την αποφυγή ανάπτυξης διεθνών ειρηνευτικών δυνάμεων, ακόμη και της πρόσβασης των πολιτικών παρατηρητών μας στα εδάφη που έχει καταλάβει και ελέγχει. Επομένως, παραβιάζει τα έξι σημεία της συμφωνίας που σύναψε η ΕΕ με τη Ρωσία στις 12 Αυγούστου, και δεν θέτει τέλος στις καθημερινές πράξεις βίας κατά μήκος των διοικητικών συνόρων Αμπχαζίας-Οσετίας.

Επιπλέον, κανείς δεν ξεγελιέται από την εξάρτηση των κρατών μελών, όπως αναφέρθηκε, από τη Ρωσία όσον αφορά την ενέργεια ούτε από το πολιτικό κόστος που πρέπει να καταβάλουμε.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, όντας αντιμέτωποι με μια πολιτική κρίση που αφορά όλους, ακόμη και τη Ρωσία, θα ήθελα να αναδειχθούν απρόσμενες λύσεις και να προδιατεθεί η Ρωσία να δεχθεί μια εποικοδομητική εταιρική σχέση, και η ΕΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα ως ενωμένος εταίρος.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συζητούμε τις συστάσεις μας προς το Συμβούλιο για τη νέα συμφωνία με τη Ρωσία. Ωστόσο, το κείμενο της έκθεσης δεν μου φαίνεται ότι μοιάζει με συστάσεις που προορίζονται για διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Στο μεγαλύτερο μέρος του, το έγγραφο αναπτύσσει και τονίζει την αναγκαιότητα να απαιτήσουμε, να επιμείνουμε, να τονίσουμε, να προκαλέσουμε και ούτω καθεξής. Πρόκειται για ένα λεξιλόγιο υπαγόρευσης και χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν βρίσκομαι στη θέση του διαπραγματευτή, ο οποίος υποτίθεται ότι πρέπει να λάβει κατευθύνσεις από τις συστάσεις αυτές. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε ότι η ΕΕ λαμβάνει, πέρα από οτιδήποτε άλλο, το ένα τέταρτο του εφοδιασμού της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι προσπαθούμε να ζητήσουμε ασφαλείς, σταθερούς εφοδιασμούς πρώτων υλών ζωτικής σημασίας, κραδαίνοντας ταυτόχρονα ένα ρόπαλο. Και τι φέρνουμε εμείς, η ΕΕ, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Πού είναι η θέση μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα πίσω από την οποία κρυβόμαστε σε σχέση, για παράδειγμα, με τις ρωσόφωνες μειονότητες που ζουν στην επικράτεια κρατών μελών της ΕΕ; Πού είναι η γνώμη μας σχετικά με τις συγκεντρώσεις και τις πράξεις πρώην μελών μονάδων των SS σε χώρες της ΕΕ; Ή μήπως δεν αντιτασσόμαστε σε αυτές, αλλά μάλλον τις υποστηρίζουμε, ερχόμενοι σε σύγκρουση με τα πορίσματα του ΟΗΕ, για παράδειγμα; Επίσης, πώς γίνεται και η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) αναφέρει και τις δύο χώρες, την Ουκρανία και τη Ρωσία, ως υπεύθυνες για τα προβλήματα που αφορούν τον εφοδιασμό φυσικού αερίου στην ΕΕ, αλλά οι συστάσεις μας απευθύνονται μόνον στη Ρωσία; Όλα αυτά μοιάζουν σαν να προσπαθεί κάποιος να παίξει ποδόσφαιρο με ένα μόνο τέρμα. Ένα τέτοιο παιχνίδι δεν είναι σωστό, όπως σίγουρα θα αναγνωρίσετε. Επομένως, ας μην περιμένουμε θαυματουργά αποτελέσματα.

Προσωπικά, δυσκολεύομαι, επομένως να υποστηρίξω το έγγραφο με την παρούσα μορφή του. Ακόμη και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, το ένα τρίτο των βουλευτών δεν ήταν ευχαριστημένοι με το σχέδιο. Στο μεταξύ, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου υιοθέτησε μια πολύ πιο ρεαλιστική προσέγγιση στις σχέσεις με τη Ρωσία, λαμβάνοντας υπόψη το τι χρειάζεται πραγματικά η Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ρωσία υφίσταται και αυτή πλέον την παγκόσμια οικονομική κρίση. Μόλις σήμερα το πρωί άκουσα στο ραδιόφωνο ένα αναλυτικό ρεπορτάζ από την Αγία Πετρούπολη σχετικά με τα φάρμακα που είναι πολύ ακριβά και στα οποία δεν μπορεί, επομένως, να έχει πρόσβαση ο μέσος Ρώσος πολίτης. Οι τελευταίες προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας κάνουν λόγο για ακόμη δυσκολότερες ημέρες για τη ρωσική οικονομία. Τι πρέπει να σκεφτούμε για την απαισιόδοξη πρόβλεψη ότι, έως το τέλος του έτους, περισσότεροι από 20 εκατομμύρια Ρώσοι ενδέχεται να βρεθούν κατά από το όριο επιβίωσης των RUB 4 600 (περίπου USD 185);

Πράγματι, η Ευρώπη και η Ρωσία αντιμετωπίζουν και οι δύο επείγουσα ανάγκη λήψης αποφασιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Επομένως, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις κοινές προσπάθειες για τη βελτίωση του παγκόσμιου οικονομικού κλίματος. Όμως, οι προσπάθειες αυτές απαιτούν αμοιβαία εμπιστοσύνη, κάτι το οποίο εμποδίζεται από την εξωτερική πολιτική του Κρεμλίνου, όπως πρέπει να τονίσω μετά λύπης μου. Ένα παράδειγμα είναι η κρίση στη Μολδαβία, η οποία συνεχίζεται και γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη, και δεν διευκολύνεται από τον Igor Smirnov. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η νέα περίπλοκη κατάσταση που εκδηλώθηκε στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα. Με λίγα λόγια, η έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης αποτελεί εμπόδιο στις κοινές μας προσπάθειες.

Με την έκθεσή του, το Κοινοβούλιο στέλνει αυτό το έντιμο, σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, και ελπίζω ειλικρινά ότι αντιμετωπίζει τη Ρωσία με το κεφάλι ψηλά.

 
  
MPphoto
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Κυρίες και κύριοι, στο σχέδιο σύστασης του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας, το οποίο εξετάζουμε σήμερα, υπάρχουν ίσως μόνο δύο στοιχεία με τα οποία μπορεί να συμφωνήσει κανείς. Το πρώτο είναι ότι η Ρωσία έχει τεράστια σημασία για τη σταθερότητα και την ευημερία της Ευρώπης και του κόσμου, και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να συνάψουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία βασισμένη σε δημοκρατικές αξίες. Κατά τα άλλα, πρέπει να πω ότι το κείμενο είναι γραμμένο στη γλώσσα μιας νικήτριας δύναμης της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, σε αντίθεση προς όλους τους βασικούς κανόνες της διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων. Οι κανόνες αυτοί αφορούν κυρίως τον συμβιβασμό, την ευγένεια, την ισορροπία και τον σεβασμό της άλλης πλευράς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν αφορούν δικτατορικές απαιτήσεις και αυστηρές καταδίκες. Η ορολογία και η διατύπωση της έκθεσης θυμίζουν την επιστολή του πομπώδους σουλτάνου στους Κοζάκους του Ζαπορόζιε, οι οποίοι του έδωσαν στη συνέχεια κατάλληλη απάντηση. Η ανάρμοστη ρωσοφοβία του κειμένου αναιρείται εν μέρει από την αντικειμενική δήλωση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τη διατύπωση ενός νέου εγγράφου. Κατά την άποψή μου, η παρούσα έκθεση είναι επιζήμια τόσο για την ΕΕ όσο και για τη Ρωσική Ομοσπονδία και, επομένως, για τα συμφέροντα όλων των πολιτών της ευρωασιατικής περιοχής.

Κυρίες και κύριοι, ελπίζω ότι η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που θα πραγματοποιηθεί υπό την τσεχική προεδρία από τον τσέχο πρόεδρο Václav Klaus δεν θα χρησιμοποιήσει σε καμία περίπτωση αυτή τη ρωσόφοβη ρητορική, και τούτο επειδή, μεταξύ άλλων, ο τσέχος πρόεδρος δεν συμμερίζεται την επικρατούσα στην ΕΕ άποψη σχετικά με τη σύγκρουση Ρωσίας-Γεωργίας. Πιστεύω σθεναρά ότι προς όφελος των πολιτών μας το Συμβούλιο πρέπει να έχει κατά νου ότι η Ρωσία είναι και θα συνεχίσει να είναι ένας αναγκαίος, χρήσιμος και ίσος εταίρος στη γεωπολιτική περιοχή μας. Όπως προαναφέρθηκε, το ένα τέταρτο των εφοδιασμών της ΕΕ σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο προέρχεται από τη Ρωσία, και το ήμισυ του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου πηγαίνει στην ΕΕ. Εάν μη τι άλλο, λοιπόν, το γεγονός αυτό και μόνον είναι επαρκές επιχείρημα για να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε καλές γειτονικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία δυόμισι χρόνια, ως πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Ρωσία, ασχολήθηκα πολύ εντατικά με τη Ρωσία και την Ευρώπη. Δεν ασχολήθηκα μόνον με συμβάντα, αλλά διατήρησα επίσης έναν ανοικτό τρόπο σκέψης σχετικά με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Έτσι, δυσκολεύομαι να κατανοήσω τα όσα μόλις ανέφερε ο κ. Watson, ο πρόεδρος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Ούτε εγώ ούτε οι συνάδελφοί μου υιοθετήσαμε μια μονόπλευρη θεώρηση σε οποιαδήποτε από τις συζητήσεις αυτές. Συζητήσαμε τα πολλά προβλήματα που αφορούν τη Ρωσία.

Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι η σύναψη μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης σημαίνει επίσης ότι πρέπει και εμείς να φανούμε εταίροι. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πλευρές πρέπει να ξεκινήσουν αμοιβαίες διαβουλεύσεις σε δύσκολα θέματα. Πράγματι, μια συμφωνία εταιρικής σχέσης μπορεί να προκύψει μόνον σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, και όχι εάν η μία πλευρά βλέπει μόνον προβλήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια διαφορετική στρατηγική επί του παρόντος. Θέλουμε πράγματι να επιστρέψουμε στα ψυχρά συναισθήματα, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πραγματοποιούν ανοίγματα; Μια τέτοια πορεία δράσης δεν είναι λογική.

Χρειαζόμαστε μια συμφωνία εταιρικής σχέσης, μια στρατηγική εταιρική σχέση, καθώς έχουμε έναν μόνο μεγάλο γείτονα. Εξαρτιόμαστε από τον γείτονα αυτό για τον ενεργειακό εφοδιασμό μας, και αυτός εξαρτάται από εμάς όσον αφορά τα κεφάλαιά μας. Ωστόσο, επειδή εμείς στην Ευρώπη έχουμε αξίες τις οποίες πρέπει να προασπισθούμε, συζητούμε επίσης τις κοινές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα με τον γείτονα αυτό. Η συζήτηση μόνον των αρνητικών πτυχών δεν είναι ένα καλό ξεκίνημα για τη νέα στρατηγική που χρειαζόμαστε πραγματικά απέναντι στον μεγάλο γείτονά μας. Επομένως, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την απάντησή της, καθώς περιέχει θετικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουν πραγματικά κάτι επωφελές για τα 500 εκατομμύρια των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την κ. Oomen-Ruijten για τα όσα μόλις ανέφερε. Συμφωνώ ολόψυχα με τα επιχειρήματά της, και ελπίζω επίσης ότι θα επηρεάσουν την ομάδα της αύριο όταν θα ψηφίσει επί των τροπολογιών μας στην παρούσα έκθεση. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη διαδικασία αυτή.

Η ομάδα μου αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες με την παρούσα έκθεση του κ. Onyszkiewicz, και για τον λόγο αυτό την καταψηφίσαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι περιεκτική, και δικαιολογημένα· τα θέματα των σχέσεων ΕΕ και Ρωσίας είναι πράγματι εκτενή. Είναι αλήθεια ότι ο εισηγητής προσπάθησε να εξετάσει όλους αυτούς τους τομείς στην έκθεσή του, πράγμα για το οποίο τον συγχαίρω. Ωστόσο, η έκθεση υιοθετεί ακατάλληλο ύφος. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι σχέσεις αυτές είναι κρίσιμες, όπως αναφέρει ο εισηγητής, και στη συνέχεια να περιλαμβάνουμε απλώς παραδείγματα όλων των περιπτώσεων στις οποίες κάτι δεν γίνεται καλά στη Ρωσία, χωρίς να επισημαίνουμε επίσης τα σφάλματα που κάναμε και εμείς στο παρελθόν –την τελευταία εικοσαετία– σε σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Η Ρωσία δεν είναι υποψήφια χώρα, αλλά μάλλον ένας στρατηγικός εταίρος, ο οποίος επιθυμεί τη συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Κάτι τέτοιο απαιτεί εποικοδομητική, λογική συμπεριφορά, και συμφωνώ πλήρως με τον κ. Vondra ότι αυτή πρέπει να είναι η βάση της προσέγγισής μας. Σε αντίθεση προς την εντύπωση που δίνεται, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση. Τάσσομαι υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης που βασίζεται στην αλληλεξάρτηση. Μας χρειάζονται και τους χρειαζόμαστε. Στους τομείς του εμπορίου, της ενεργειακής συνεργασίας, του κλίματος ή της μη διάδοσης των πυρηνικών, μπορούμε να βρούμε λύσεις μόνον εάν συνεργασθούμε. Αυτό είναι το στρατηγικό συμφέρον –επιμένουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο «στρατηγικό» στην παρούσα συζήτηση– που βρίσκεται πίσω από τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία. Πρέπει να διεξαγάγουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές καλόπιστα, σεβόμενοι παράλληλα τα συμφέροντα της Ρωσίας.

Ο εισηγητής μας επικεντρώνει δικαιολογημένα μεγάλο μέρος της προσοχής του στους κοινούς γείτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η αρχή ότι η συνεργασία είναι πιο παραγωγική από την αντιπαράθεση. Θέλουμε να αποφύγουμε με κάθε κόστος τη διαμάχη σχετικά με σφαίρες επιρροής. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί στην αναβίωση του αποδυναμωμένου Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε στη συνέχεια να εξετάσουμε τη βελτίωση της προσέγγισης στις «παγωμένες» συγκρούσεις που υπάρχουν ακόμη στην Ευρώπη, στη Γεωργία, στο Αζερμπαϊτζάν ή στη Μολδαβία.

Φυσικά, δεν είναι όλα ικανοποιητικά στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. Η έκθεση αναφέρεται ορθώς στην πτυχή αυτή. Καταδικάσαμε την εισβολή της Ρωσίας στη Γεωργία και εξακολουθούμε να την καταδικάζουμε. Μας προβληματίζουν οι αυταρχικές τάσεις στη Ρωσία. Έτσι, ο διάλογος δεν μπορεί να αφορά μόνον τα θετικά στοιχεία και, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ρωσία πρέπει να βελτιωθεί. Παρ’ όλα αυτά, με όλο τον σεβασμό προς τον εισηγητή, θα ήταν σκόπιμο να επαναπροσδιορίζουμε τις σχέσεις μας. Η εμμονή σε μια στάση που προκαλεί πόλωση, τη στιγμή που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιλέξει μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία, είναι αντιπαραγωγική. Τα προβλήματά μας είναι παγκόσμια, και η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη για την επίλυσή τους.

 
  
MPphoto
 

  István Szent-Iványi (ALDE). (HU) Στην ομιλία του κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος Medvedev δήλωσε ότι το σημαντικότερο καθήκον του θα είναι η προστασία της ελευθερίας και η αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Δυστυχώς, δεν εκπλήρωσε ακόμη την υπόσχεσή του. Είναι υποχρέωσή μας να του θυμίσουμε την υπόσχεσή του και να παράσχουμε μεγαλύτερη στήριξη στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, στην κοινωνία των πολιτών και στα θύματα των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Αγωνιζόμαστε για μια ρεαλιστική εταιρική σχέση με τη Ρωσία και μια συμφωνία εταιρικής σχέσης είναι προς το συμφέρον μας. Ωστόσο, η προοπτική αυτή μπορεί να είναι ρεαλιστική μόνον εάν η Ρωσία επιδείξει από την πλευρά της εποικοδομητική, υπεύθυνη και συνεργάσιμη συμπεριφορά.

Τον Ιανουάριο, η εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία της Ρωσίας ως προμηθευτή ενέργειας κλονίστηκε. Επομένως, το κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας μας πρέπει να είναι η εταιρική σχέση στον τομέα της ενέργειας. Εάν η Ρωσία κυρώσει επιτέλους την ευρωπαϊκή συνθήκη για τον χάρτη ενέργειας και το πρωτόκολλο διαμετακόμισης, αυτή θα είναι μια κίνηση που θα συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Προσδοκούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ενωμένη και αποφασιστική δράση για λογαριασμό εκείνων των κρατών μελών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους ενεργειακούς εφοδιασμούς της Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Σας ευχαριστώ, κ. Onyszkiewicz, για την πολύ ισορροπημένη έκθεσή σας. Η Ρωσία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή δράση μπορεί να έχει θετικές συνέπειες στην υπέρβαση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να μας επιτρέψει να αποκλίνουμε από τις αρχές και τις αξίες μας. Πρέπει να απαιτήσουμε από τη Ρωσία να αποκαταστήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, να αποκαταστήσει την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Πρέπει να επιμείνουμε ώστε το πρόγραμμα της Ρωσίας για την υποστήριξη των ρώσων συμπατριωτών να μην αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης ως εργαλείο για την ενίσχυση της πολιτικής επιρροής της σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Προκειμένου να υπογραφεί μια νέα συμφωνία, η Ρωσία πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας. Η ευρεία συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει μια στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια, βασισμένη στην κύρωση της συνθήκης για τον χάρτη ενέργειας. Πρέπει επίσης να απαιτήσουμε κατάλληλη αξιολόγηση των συνεπειών του βόρειου αγωγού φυσικού αερίου στο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Milan Horáček (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε ασκούντα την προεδρία του Συμβουλίου, ο κ. Onyszkiewicz αναφέρθηκε με μεγάλη οξυδέρκεια στη σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Ρωσία, πράγμα για το οποίο τον ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταστεί απολύτως σαφές ότι η Ευρώπη δεν αποδίδει μεγαλύτερη αξία στους οικονομικούς δεσμούς, δηλαδή στις συνδέσεις φυσικού αερίου, από ό,τι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι φυσιολογικές εταιρικές σχέσεις βασίζονται σε δύο αξιόπιστες πλευρές, οι οποίες εμπιστεύονται η μία την άλλη. Οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις ενέχουν τον κίνδυνο της περιορισμένης δυνατότητας προάσπισής τους και της μειωμένης αξιοπιστίας, και για τον λόγο αυτό η ΕΕ πρέπει να προστατευθεί κατά της αναξιοπιστίας. Όσο η Ρωσία συνεχίζει να παραβιάζει τόσο σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν καταφέρνει να επιτύχει ένα ελάχιστο επίπεδο δημοκρατίας και κράτους δικαίου, όπως φάνηκε, για παράδειγμα, στις υποθέσεις της Anna Politkovskaya ή του κ. Khodorkovsky και του κ. Lebedev, δεν μπορούμε να έχουμε μια καλή, φυσιολογική εταιρική σχέση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΡΑΤΣΑ -ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL).(CS) Η έκθεση του κ. Onyszkiewicz είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο τέλος της εκλογικής εντολής μας. πρέπει να υπογραμμίσω ότι είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος από το περιεχόμενό της. Ένα από τα ήσσονος σημασίας ζητήματα με τα οποία μπορώ να συμφωνήσω είναι ότι όλοι θεωρούμε καθοριστικό στοιχείο τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Κατά την άποψή μου, η ουσία της έκθεσης στερείται ισορροπίας και πιστεύω σθεναρά ότι στην αρχική αυτή μορφή δεν θα συμβάλει στη βελτίωση των αμοιβαίων σχέσεών μας. Θεωρώ παρανόηση, για να το θέσω ευγενικά, το γεγονός ότι η έκθεση θέλει να αναθέσει εξουσίες διαβούλευσης στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ. Εάν αυτός είναι ο κ. Solana, τότε για μένα ο άνθρωπος που πριν από δέκα χρόνια εξαπέλυσε τον παράλογο υποτιθέμενο ανθρωπιστικό βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας και ο οποίος, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, οργανώνει τη διάλυση μέρους ενός κυρίαρχου κράτους, δεν έχει την εμπιστοσύνη μου. Διακρίνω επίσης μια έλλειψη ισορροπίας ειδικότερα στο γεγονός ότι η έκθεση επικρίνει τη Ρωσία για το πρόγραμμα υποστήριξης των ρώσων πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα σωπαίνει σχετικά με τη θέση των ρωσόφωνων μη υπηκόων στην ΕΕ. Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση τηρεί επίσης σκόπιμη σιγή στο λεγόμενο πρόβλημα της Κάρτας Πολωνού, το οποίο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Millán Mon (PPE-DE).(ES) Η Ρωσία είναι ένας πολύ σημαντικός διεθνής παράγοντας, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Ομάδας των 8 και σημαντική στρατιωτική δύναμη. Για τους απλούς αυτούς λόγους, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να θεσπίσει μια σχέση διαλόγου και συνεργασίας με τη Ρωσία. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη εξαρτώνται από τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας και έχουν σημαντικές εμπορικές συναλλαγές μαζί της.

Ωστόσο, η σχέση πρέπει να προχωρήσει περισσότερο και να είναι πιο φιλόδοξη. Η Ρωσία είναι ευρωπαϊκή χώρα και μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης· έχει αναλάβει δεσμεύσεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών και πρέπει να μοιράζεται ένα σύνολο αξιών και αρχών μαζί μας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατα γεγονότα υποδεικνύουν μια ανησυχητική τάση στη Ρωσία· για παράδειγμα, η χρήση ενεργειακών πόρων ως εργαλείου για την άσκηση πιέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής του εφοδιασμού, ή η κρίση στη Γεωργία το περασμένο καλοκαίρι και τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Όλα αυτά κλόνισαν την εμπιστοσύνη στη Ρωσία ως ευρωπαίου εταίρου. Τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη αυτή. Θέλουμε μια εποικοδομητική σχέση με τη Ρωσία, ως πραγματικοί ευρωπαίοι εταίροι, αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο η συμπεριφορά της Ρωσίας πρέπει να αλλάξει.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πολλούς λόγους, ορισμένοι εκ των οποίων είναι ιστορικοί, τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές αντιλήψεις της σχέσης μας με τη Ρωσία και, επομένως, δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί μια κοινή θέση. Αυτή είναι μία από τις αδυναμίες μας και ένα από τα προβλήματά μας. Ωστόσο, σε συνδυασμό με προσεγγίσεις που αποκαλούνται πραγματιστικές ή ρεαλιστικές, στο παρόν Κοινοβούλιο υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη πεποίθηση ότι οι εταίροι αυτοί με τους οποίους επιθυμούμε πολύ στενές σχέσεις πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως εάν είναι εταίροι που ανήκουν στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

Το Κοινοβούλιο χάρηκε ιδιαίτερα με τη δέσμευση που ανέλαβε ο πρόεδρος Medvedev σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου κατά την έναρξη της θητείας του, αλλά τα λόγια του πρέπει να υποστηριχθούν με πράξεις.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πιστεύω ότι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει στη Ρωσία έναν μόνιμο, διαρθρωτικό εταίρο ο οποίος θα συμμερίζεται τις αξίες μας, αλλά σήμερα μου φαίνεται σαφές ότι το μέλλον αυτό είναι πολύ μακρινό.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά τον κ. Vondra και την Επίτροπο Ferrero-Waldner για τις παρουσιάσεις τους, οι οποίες ήταν πολύ πιο ρεαλιστικές και, κατά την άποψή μας, πιο ουσιαστικές από την έκθεση του κ. Onyszkiewicz στην παρούσα μορφή της, πράγμα το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα λυπηρό, καθώς τρέφω μεγάλη εκτίμηση στον κ. Onyszkiewicz σε προσωπικό επίπεδο. Επομένως, δεν καταλαβαίνω καλά γιατί έχουμε στα χέρια μας μια έκθεση η οποία δεν χρησιμοποιεί την κοινή αυτή βάση –κριτική αφενός και προθυμία για συνεργασία αφετέρου– ως κοινό παρανομαστή, όπως έκαναν το Συμβούλιο και η Επιτροπή.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις επικρίσεις μας ακόμη μία φορά, εννοώντας τις επικρίσεις μας κατά της Ρωσίας, για να είμαι σαφής.

Όσον αφορά τη γειτονία, δεν κατανοούμε και επικρίνουμε τη συμπεριφορά της Ρωσίας απέναντι στη Γεωργία, αλλά ο κόσμος γνωρίζει εδώ και καιρό ότι η Ρωσία δεν είναι ο μόνος ένοχος στην προκειμένη περίπτωση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ορισμένοι κύκλοι εδώ δεν θέλουν να δεχθούν κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές. Όταν βλέπω την κ. Zourabichvili και την κ. Burjanadze, και πώς πρώην σύμμαχοι του προέδρου της Γεωργίας αντιτάσσονται τώρα στον πρόεδρο Saakashvili και πώς τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν μεγάλη αξία ούτε και εκεί, αναρωτιέμαι γιατί επικρίνουμε μόνον τη Ρωσία και όχι και τη Γεωργία. Όσον αφορά την ενεργειακή κρίση με την Ουκρανία, γνωρίζουμε πλέον καλά, και το γνωρίζετε αυτό εξίσου καλά με εμάς, ότι η Ουκρανία και η εσωτερική πολιτική της κατάσταση φέρει μέρος της ευθύνης, αλλά οι επικρίσεις αφορούν πάντοτε μόνον τη Ρωσία.

Παρότι ο κ. Horáček, ο οποίος φαίνεται να θέλει να λύσει τώρα την κυβερνητική κρίση στην Τσεχική Δημοκρατία, ισχυρίζεται εδώ ότι δεν πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο ζήτημα της ενέργειας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, κανένας δεν κάνει πραγματικά κάτι τέτοιο. Πείτε μου, συγκεκριμένα, θέλετε να πούμε τώρα «δεν θέλουμε το φυσικό σας αέριο μέχρι να σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα»; Πρέπει να πείτε ανοικτά, με ειλικρίνεια και σαφήνεια τι θέλετε, και όχι απλώς να ρίχνετε επιγραμματικές δηλώσεις στη συζήτηση.

Το τρίτο θέμα που θα ήθελα να θίξω αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας απογοητεύει πικρά η στάση της Ρωσίας απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα· οπωσδήποτε, τη θεωρούμε απαράδεκτη. Δεν θα μείνουμε ποτέ σιωπηλοί όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως προανέφερα, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων με σαφή τρόπο όπου και αν συμβαίνουν, στη Γεωργία, στη Ρωσία ή στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ρώσων πολιτών ή μη υπηκόων, μερικοί εκ των οποίων αντιμετωπίζουν, δυστυχώς, προβλήματα σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Εξυπακούεται ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις παραβιάσεις αυτές στον ίδιο βαθμό παντού· στον ίδιο βαθμό και με τα ίδια κριτήρια.

Τέταρτον, λυπάμαι πολύ γιατί η Ρωσία –και η ηγεσία της– δεν αναπτύσσει το είδος προοπτικής για την ιστορία της που πολλοί στις χώρες μας έχουν αναπτύξει. Αναφέρομαι στην προκειμένη περίπτωση στη συζήτηση που έχουμε ήδη κάνει, και στην αυριανή ψηφοφορία επί του ψηφίσματος σχετικά με την ιστορία. Η εικόνα της Ρωσίας θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά, εάν υιοθετούσε μια πιο κριτική προσέγγιση της ιστορίας της, με άλλα λόγια, εάν παρουσίαζε τον σταλινισμό όχι ως σημαντικό εθνικό επίτευγμα, αλλά ως έγκλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει. Φυσικά, υπήρξαν επίσης πολύ σαφείς δηλώσεις από την πλευρά μας, αλλά πρέπει να πούμε σε όλες τις χώρες, σε όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε την αδιαφορία απέναντι στην Ιστορία.

Μπορεί επομένως να υπάρχει ακόμη μια εναλλακτική δυνατότητα, εάν τουλάχιστον μία ή δύο από τις προτεινόμενες τροπολογίες της πλευράς μας γίνουν δεκτές, οι οποίες επιχειρούν να αποκαταστήσουν την ισορροπία και επιδιώκουν ακριβώς τη διττή αυτή στρατηγική: σημαντική κριτική στη Ρωσία, αλλά και προθυμία να συνάψουμε μια εταιρική σχέση με τη Ρωσία.

 
  
MPphoto
 

  Henrik Lax (ALDE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, ο εισηγητής έχει απόλυτο δίκιο όταν αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να μιλήσει με μία φωνή σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη Ρωσία. Δυστυχώς, οι ρώσοι ηγέτες φαίνεται να θεωρούν τώρα τις σχέσεις με τρίτες χώρες ως ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Με απλά λόγια, εάν δεν σε χτυπήσω στο πηγούνι, θα με χτυπήσεις στο πηγούνι. Η βαθύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας θα ήταν στην πραγματικότητα μια αμοιβαίως επωφελής κατάσταση, και πρέπει να κάνουμε τους ηγέτες της Ρωσίας να το καταλάβουν αυτό. Υπάρχει κίνδυνος η σοβαρή οικονομική κρίση στη Ρωσία να σκληρύνει περαιτέρω τη στάση της ηγεσίας της σε σχέση με τη στενή συνεργασία με την ΕΕ. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ΕΕ να εκφραστεί με μία φωνή. Κάθε φορά που η ΕΕ εκφράστηκε με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, οι ρώσοι ηγέτες ανέστειλαν τη δράση τους. Η σύγκρουση στη Γεωργία, η κρίση του φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην αρχή του έτους και οι προκλήσεις γύρω από το ορειχάλκινο άγαλμα του στρατιώτη στην Εσθονία είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι μια ενωμένη ΕΕ μπορεί να κάνει τη ρωσική ηγεσία να ξανασκεφτεί τις πράξεις της.

 
  
MPphoto
 

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση που εξετάζουμε περιέχει αρκετά λεπτομερή περιγραφή των πρόσφατων παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι περιπτώσεις αυτές αποδεικνύουν με σαφήνεια ότι η Ρωσία αδιαφορεί για όλα τα πρότυπα που εφαρμόζονται παντού στον ελεύθερο κόσμο. Καλώ, επομένως, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αρχίσουν να απαιτούν από τη Ρωσία να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών σχετικά με μια συμφωνία.

Σε κοινές συσκέψεις με τη ρωσική πλευρά, άκουσα συχνά μέλη της ρωσικής Δούμα να λένε λίγο ή πολύ ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ουσιαστικά ζητήματα, και ειδικότερα στο εμπόριο. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια τέτοια προσέγγιση. Δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό από την ελευθερία, την υγεία και την ίδια τη ζωή. Οι αξίες αυτές συχνά παραβλέπονται στη Ρωσία, αν και η αξία του χρήματος αναγνωρίζεται πάντοτε.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Onyszkiewicz για τη σκληρή δουλειά του και τα αξιοπρεπή αποτελέσματά της.

Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι η τελευταία θέση του απερχόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις σχέσεις με τη Ρωσία, και το ισχυρότερο μήνυμα που έχει στείλει το Κοινοβούλιο αυτό είναι η συνέπεια βάσει των κοινών ευρωπαϊκών αρχών μας.

Επομένως, είναι σκόπιμο να θυμηθούμε ότι η βάση των σχέσεών μας με τη Ρωσία εξακολουθεί να είναι η έκθεση που εκπόνησε η συνάδελφός μας, η κ. Malmström, πριν από αρκετά χρόνια· μια έκθεση της οποίας οι εισηγήσεις ακόμη δεν υλοποιήθηκαν.

Στο μεταξύ, βρισκόμαστε σε μια μετέωρη κατάσταση, επαναλαμβάνοντας συνεχώς πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι ανάγκη να το επαναλαμβάνουμε. Πρέπει να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη στη δύναμή μας, στις αξίες και στις δυνατότητές μας, όπως πρότεινε ο κ. Graham Watson, και να τιμήσουμε τις αξίες αυτές.

Πρέπει επίσης να διαπιστώσουμε ότι υπήρξε μια ποιοτική αλλαγή προς το χειρότερο στη Ρωσία. Τον περασμένο Αύγουστο, η Ρωσία σχεδόν κατέλαβε ένα κυρίαρχο γειτονικό κράτος. Δεν αρκεί να επικρίνουμε απλώς ή να εκφράζουμε τη λύπη μας για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Το ζήτημα είναι πώς θα συνδέσουμε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες με την πρακτική συμπεριφορά μας. Διαφορετικά, θα είμαστε συνυπεύθυνοι, τουλάχιστον έμμεσα, για την καταστρατήγηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στην Ρωσία με αντάλλαγμα φυσικό αέριο από τους ρωσικούς αγωγούς.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, είναι προφανές ότι υπάρχουν δύο σχολές σκέψης στο παρόν Σώμα όταν πρόκειται για τη Ρωσία, οι οποίες εκφράζουν την αμφίθυμη στάση των κρατών μελών.

Στην ουσία, δεν πρόκειται για τη Ρωσία –καθώς πολλοί συμφωνούν ότι η δύναμη αυτή είναι αναπόφευκτα ένας στρατηγικός εταίρος μας– αλλά σχετικά με το πώς θα αποκριθούμε στη συμπεριφορά της, η οποία δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στα πρότυπά μας. Έτσι, ενώ η πρώτη σχολή σκέψης προτείνει να αποδοθούν ευθύνες στη Ρωσία για κάθε απόκλιση από τα εν λόγω πρότυπα –και προφανώς η έκθεση του κ. Onyszkiewicz εμπίπτει στην κατηγορία αυτή– η δεύτερη σχολή σκέψης είναι πιο διαλλακτική, υποκινούμενη πρωτίστως από πραγματισμό.

Επομένως, το ερώτημα είναι ποια από τις δύο αυτές στάσεις εξασφαλίζει καλύτερη διαχείριση των κοινών ζητημάτων μας (οικονομία, εμπόριο, ενέργεια, ασφάλεια, έρευνα και εκπαίδευση), ικανοποιώντας τα συμφέροντά μας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την παραίτηση από τα πρότυπά μας. Ποια θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στη συμπεριφορά της Ρωσίας; Παρότι προσωπικά είμαι επιφυλακτικός όσον αφορά την ικανότητα οποιουδήποτε να επηρεάσει πραγματικά τη συμπεριφορά της Ρωσίας με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, εξακολουθώ να υποστηρίζω μια θέση της ΕΕ η οποία θα συνδυάζει τον πραγματισμό με την ακεραιότητα. Τελικά, παρότι η έκθεση αυτή αφορά κατ’ όνομα τη Ρωσία, στην πραγματικότητα αφορά και εμάς.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Zapałowski (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, είναι γνωστό της πάσι ότι μακροπρόθεσμα το περιεχόμενο κάθε συμφωνίας με τη Ρωσία μετατρέπεται περισσότερο σε ευχολόγιο παρά σε ένα σύνολο νομικά δεσμευτικών μέτρων. Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη ρύθμιση των σχέσεών μας με τη Ρωσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προφανώς, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με τους σημερινούς όρους, βάσει των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση με πληθυσμό ο οποίος αριθμεί σχεδόν 500 εκατομμύρια κατοίκους και με συμμετοχή άνω του 20% στο παγκόσμιο ΑΕγχΠ πρέπει να κολακεύει έναν πολύ πιο αδύναμο και με μικρότερο πληθυσμό εταίρο. Το αναφέρω αυτό επειδή συχνά τα συμφέροντα συγκεκριμένων κρατών μελών της ΕΕ έρχονται σε σύγκρουση με την εσωτερική αλληλεγγύη της ΕΕ. Η Ρωσία δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να εκμεταλλευθεί τις καταστάσεις αυτές. Φυσικά, πρέπει να εμβαθύνουμε την οικονομική συνεργασία μας με τη Ρωσία, αλλά πρέπει να ζητήσουμε από τον εταίρο μας να συμμορφωθεί προς τα ίδια πρότυπα που είναι δεσμευτικά για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν τίθεται ζήτημα να ανεχθούμε τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή. Πιστεύω ότι η παρούσα έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική.

Μου φαίνεται ότι ο στρατηγικός τρόπος σκέψης της Ρωσίας είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Εάν δεν κατανοούμε πώς αντιλαμβάνεται η Ρωσία τη θέση της στον κόσμο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά τι λέει και τι πράττει το Κρεμλίνο. Υπάρχει, στην πραγματικότητα, μια λογική στις πράξεις της Ρωσίας, αλλά αυτή δεν είναι ίδια με τη δική μας. Ενώ η ΕΕ κατέστησε την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων κεντρικό στοιχείο του τρόπου σκέψης της, η Ρωσία δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να καταφύγει στη χρήση βίας, όπως έκανε στη Γεωργία πέρσι.

Επομένως, το μυστικό βρίσκεται στο πώς αντιλαμβάνεται η Ρωσία τη δύναμη. Στην ευρωπαϊκή παράδοση, η δύναμη πρέπει να εποπτεύεται από δημοκρατικούς θεσμούς. Στη Ρωσία, η δύναμη συγκεντρώνεται στην πεποίθηση ότι, μέσω της συγκέντρωσης αυτής, η δύναμη θα είναι πιο αποτελεσματική.

Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τα κράτη τα οποία η Ρωσία θεωρεί αδύναμα. Καθίστανται αυτομάτως στόχοι για την επέκταση της ρωσικής δύναμης. Η πρόσφατη μυστική αγορά μεγάλου μεριδίου μετοχών στην ουγγρική εταιρεία ενέργειας MOL από ρωσική επιχείρηση είναι, επομένως, κάτι περισσότερο από μια απλή εμπορική συναλλαγή· καταδεικνύει με ποιον τρόπο η Ρωσία κινείται σε χώρο που δεν καταλαμβάνεται από άλλους.

Από την οπτική της δύναμης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ανεξήγητες, ανούσιες διαδικασίες για τη Ρωσία. Στα μάτια της Ρωσίας, η μεταβίβαση κυριαρχίας συνιστά βδελυγμία, δεν είναι τρόπος εξασφάλισης της ειρήνης. Επομένως –και είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε το γεγονός αυτό– για τη Ρωσία, το πρόβλημα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιτυχία της είναι ένα μυστήριο, και κυρίως ένα εμπόδιο στη μεγιστοποίηση της δύναμης της Ρωσίας. Επομένως, η μελλοντική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από το να αναγνωρίσουμε με ποιον τρόπο η Ρωσία αντιλαμβάνεται τη δύναμη. Με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι η Ευρώπη. Και δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες σχετικά με αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, τον περασμένο μήνα, μετέβην, για λογαριασμό του Κοινοβουλίου, στη διοικητική συνοριακή γραμμή της Γεωργίας, που έχει εγκαθιδρυθεί από τους αυτονομιστές της Νότιας Οσετίας μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας. Κοιτάζοντας το σημείο ελέγχου, όπου δεν υπήρχε καμία επίσημη επικοινωνία σε καμία πλευρά, μου φάνηκε πραγματικά σαν σκηνή από τον Ψυχρό Πόλεμο. Εάν δεν θέλουμε να γυρίσουμε στο παρελθόν, ένα απτό μέτρο που θα μπορούσαν να λάβουν οι Ρώσοι θα ήταν να συμβάλουν στην παροχή πλήρους πρόσβασης στην πολύ επιτυχημένη ευρωπαϊκή αποστολή αστυνόμευσης και στις δύο πλευρές της γραμμής, ώστε αυτή να μπορέσει να εκπληρώσει κατάλληλα τα καθήκοντά της που αφορούν την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός. Θα ήταν ένα μικρό, αλλά απτό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και τους καλώ να το πράξουν.

Συμμερίζομαι επίσης την άποψη που διατύπωσαν πολλοί στο παρόν Σώμα ότι όσο περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έχουμε τόσο καλύτερες θα είναι οι σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας. Το γεγονός αυτό αναδείχθηκε εκ νέου αυτή την εβδομάδα με την προσπάθεια της Ρωσίας να εξασφαλίσει χωριστές, όχι κοινές, συμφωνίες με χώρες της ΕΕ σχετικά με τα πρότυπα εισαγωγής οπωροκηπευτικών. Από την άποψη αυτή, εκφράζω τη λύπη μου για τη σημερινή ομιλία του ηγέτη των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, ο οποίος προσπάθησε να παρουσιάσει τη σοσιαλιστική θέση ως ενδοτική σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όχι μόνον θα ψηφίσουμε για να επικρίνουμε τη Ρωσία για την παραβίαση διεθνών εκλογικών προτύπων, για την υπονόμευση της ελευθερίας έκφρασης, για τη φυλάκιση πολιτικών κρατουμένων και για τον εκφοβισμό και την παρενόχληση υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά επιπλέον η ομιλία αυτή καταδεικνύει απλώς την ίδια λογική της επίρριψης ευθυνών στη Ρωσία, η οποία είναι από μόνη της ένα παράδειγμα της έλλειψης αλληλεγγύης που αναστέλλει τη δράση μας.

Η Ρωσία επηρεάζεται από την οικονομική κρίση– όπως κάθε χώρα– υποφέροντας από την πτώση της τιμής του πετρελαίου, την υποτίμηση του ρουβλίου κατά το ένα τρίτο και την πτώση του χρηματιστηρίου της κατά 75%. Σήμερα, ο πρόεδρος Medvedev συμμετέχει πλήρως στη συνάντηση της Ομάδας των 20 στο Λονδίνο. Πιστεύω ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη, γιατί η Ρωσία χρειάζεται τη συνεργασία μας και ενδέχεται να είναι πιο ανοικτή στην αλλαγή, εφόσον έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αποφασιστικότητα και την ενότητα για να την επιδιώξουμε.

 
  
MPphoto
 

  Giulietto Chiesa (PSE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, διαβάζοντας το κείμενο του παρόντος εγγράφου έχει κανείς την εντύπωση ότι όποιος το έγραψε δεν επιδιώκει τη βελτίωση αλλά την επιδείνωση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Εάν αυτός είναι ο στόχος της Ευρώπης, το συγκεκριμένο έγγραφο είναι εξαιρετικό· εάν όχι, είναι πολύ κακό. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ κακό έγγραφο. Πώς μπορούμε να φανταστούμε ένα μέλλον νέων εντάσεων με μια χώρα την οποία αναγνωρίζουμε ως απαραίτητη όσον αφορά τα συμφέροντά μας; Τα επόμενα 40 χρόνια θα πρέπει να βασιστούμε στους παραδοσιακούς ενεργειακούς πόρους, τους οποίους η Ρωσία διαθέτει σε αφθονία. Μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά; Δεν μπορούμε.

Δεύτερον, ο τρόπος και το ύφος. Στις σελίδες αυτές, η Ευρώπη εκφράζεται με μια αυτοκρατορική γλώσσα και όχι με τη γλώσσα κάποιου που σέβεται τον συνομιλητή του. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην πολιτική γειτονίας μας, και δεν θα ήταν σωστό να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στις συναλλαγές με μια μικρή χώρα, πόσω μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη χώρα η οποία απαιτεί σεβασμό, και εύλογα. Είναι ζήτημα ρεαλισμού, πρωτίστως και κυρίως.

Φοβάμαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να εγκρίνει ένα κείμενο γραμμένο στο πνεύμα του Ψυχρού Πολέμου –παρωχημένο, άσκοπο, επιζήμιο και αντιπαραγωγικό– την ίδια στιγμή που ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ανοίγει έναν νέο διάλογο με τη Μόσχα. Με την προσέγγιση αυτή, η Ευρώπη δεν μπορεί να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο. Ελπίζω πως η Επιτροπή δεν θα δεχθεί τις συστάσεις αυτές.

 
  
MPphoto
 

  Romana Cizelj (PPE-DE).(SL) Θέσατε πολλά πολιτικά προβλήματα στη διάρκεια της συζήτησης αυτής, αλλά θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε μια άλλη πρόκληση, η οποία δεν αναφέρεται στην έκθεσή μας. Πρόκειται για τον τομέα της κλιματικής αλλαγής, έναν τομέα ο οποίος υπήρξε μέχρι τώρα αντικείμενο κυρίως των επιστημόνων. Ωστόσο, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με επιτυχία, πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε τη δράση αυτή με ισχυρά και αποφασιστικά πολιτικά μέτρα.

Πρόκειται για μια παγκόσμια πρόκληση, η οποία απαιτεί αμοιβαία ευθύνη. Για τον λόγο αυτό, νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία ώστε να παροτρύνουμε τη Ρωσία να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης της τόσο για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος όσο και για την προσαρμογή σε αυτήν. Πρέπει επίσης να παροτρύνουμε τη Ρωσία να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, εν όψει της διάσκεψης της Κοπεγχάγης.

Συνάδελφοι, θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αλλαγή του κλίματος είναι ζήτημα διασφάλισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Monika Beňová (PSE).(SK) Θα είμαι πολύ σύντομη, καθώς τα περισσότερα από αυτά που ήθελα να πω ειπώθηκαν από τους συναδέλφους μου του κόμματος των ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών.

Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση στερείται ισορροπίας και είναι ρωσοφοβική. Προέρχομαι από μια χώρα, η οποία έζησε για πολλά χρόνια κάτω από ένα καθεστώς το οποίο δεν ήταν εύκολο για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά ακριβώς για τον λόγο αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί λογικοί άνθρωποι στο παρόν Σώμα θέλουν τώρα να εγκρίνουν ένα έγγραφο, με το οποίο θα δείξουμε πάλι κάποιους με το δάκτυλο και θα τους κατηγορήσουμε για κάτι.

Θεωρούσα ότι το παρόν Κοινοβούλιο μπορούσε να κατανοήσει την παρούσα κατάσταση στον κόσμο. Απορρίπτω πλήρως την ιδέα ότι οποιοσδήποτε εδώ επιθυμεί να ανταλλάξει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες θέλουν να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και προστάτευσαν πάντοτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε την προφανή πραγματικότητα που βρίσκεται μπροστά μας. Μπροστά στην ΕΕ, μπροστά στις ΗΠΑ, μπροστά στη Ρωσία και μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο με μια βάση καλών κοινών συμφωνιών θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Wielowieyski (ALDE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος γείτονάς μας, μια μεγάλη χώρα, η οποία τον περασμένο αιώνα έχει ιμπεριαλιστικές φαντασιώσεις, αλλά βίωσε επίσης ορισμένες τρομερές εμπειρίες.

Η έξοδος από μια τέτοια τραυματική εμπειρία απαιτεί χρόνο και επιμονή, και πρέπει να είμαστε και εμείς υπομονετικοί. Επομένως, η διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας θα είναι δύσκολη και επίπονη. Η έκθεση είναι απαιτητική, αλλά δίκαιη. Η συνέπεια μεταξύ μιας αποτελεσματικής εταιρικής σχέσης με τους έξι εξ ανατολών γείτονές μας και μιας καλής αμοιβαίας συνεργασίας με τη Ρωσία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ευρωπαϊκή πολιτική. Η πρόοδος θα εξαρτηθεί από τον συμβιβασμό των τρόπων ζωής μας και την κατανόηση των θεμελιωδών αξιών, τις οποίες δεν πρέπει να προδώσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, τα κύρια εμπόδια που επηρεάζουν τις επαφές μας με τη Ρωσία είναι η χρήση από αυτήν των εφοδιασμών φυσικού αερίου ως μέσου πολιτικού εκβιασμού, η απειλή κατά της ανεξαρτησίας της Γεωργίας, η γενοκτονία στην Τσετσενία και η παράλειψή της να διεξαγάγει δίκαιες δίκες σχετικά με τις δολοφονίες της Anna Politkovskaya και του Alexander Litvinenko. Δυστυχώς, η Ρωσία δεν έκανε ούτε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πράγμα που δεν επιτρέπει ευοίωνες προβλέψεις για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και τη συνεργασία. Εάν θέλουμε οι διαπραγματεύσεις μας να στεφθούν από επιτυχία, πρέπει να διεξαγάγουμε μια ενιαία κοινή πολιτική βασισμένη στην αλληλεγγύη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση ενός τόσο σημαντικού γείτονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, πώς μπορεί η κ. Ferrero-Waldner να αναφέρεται στη Ρωσία ως εταίρο και ο κ. Vondra να ζητεί εγγυήσεις δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων;

Η Ρωσία είναι ένα κακοποιό κράτος, στο οποίο οι ενοχλητικοί πολιτικοί αντίπαλοι, οι διαφωνούντες και οι δημοσιογράφοι απλώς δολοφονούνται. Οι Ρώσοι διαθέτουν ακόμη έναν νόμο που τους επιτρέπει να δολοφονούν οποιονδήποτε– ρώσο πολίτη ή αλλοδαπό– σε ξένο έδαφος, εάν θεωρούν ότι συνιστά απειλή ή ενόχληση. Μια τέτοια δολοφονία διαπράχθηκε κατά του ψηφοφόρου της εκλογικής μου περιφέρειας Alexander Litvinenko στο Λονδίνο το 2006 με μια τρομοκρατική πράξη υποστηριζόμενη από το κράτος. Η οικογένειά του περιμένει ακόμη να αποδοθεί δικαιοσύνη και να προσαχθούν οι δολοφόνοι του στη δικαιοσύνη ή να δικαστούν στην Αγγλία.

Προσωπικά, δεν θέλω να διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνίες με κανέναν και για τίποτα. Αλλά, εάν η Επιτροπή είναι σοβαρή στις προθέσεις της, γιατί δεν ζήτησε την έκδοση των υπόπτων ως ένδειξη καλής θέλησης και ως προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων;

 
  
MPphoto
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE) . – (RO) Οι δυνατότητες μιας ισχυρής συνεργασίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι ευθέως ανάλογες προς τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η Ρωσία έχει επιλέξει εδώ και κάποιο διάστημα ένα είδος λόγου και μια πορεία ενεργειών που θέτουν τις προοπτικές μιας ρεαλιστικής συνεργασίας σε δεύτερη μοίρα και ενθαρρύνουν μια σκληρή προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις, με την οποία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κανέναν τρόπο και σε καμία μορφή.

Μετά τη σύγκρουση στη Γεωργία, μείναμε σε ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να δούμε τις διαφορές μεταξύ μας στη στάση που υιοθετήσαμε σε κρίσιμα θέματα. Η Ρωσική Ομοσπονδία πιστεύει ότι η παρουσία των στρατευμάτων της σε χώρες της περιοχής είναι αποδεκτή και ότι έχουν ακόμη και το δικαίωμα να επεμβαίνουν όταν η Μόσχα θεωρεί κάτι τέτοιο αναγκαίο. Η εμπλοκή της Ρωσίας σε ανεπίλυτες συγκρούσεις γίνεται αισθητή ακόμη και στα σύνορα της ΕΕ, με τον αντίκτυπο που έχει κάτι τέτοιο για όλους εμάς τους Ευρωπαίους.

Πρέπει να σας υπενθυμίσω τι πρότεινα ουσιαστικά στις τροπολογίες μου. Η παρουσία ρωσικών στρατευμάτων στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας επηρεάζει τη Δημοκρατία της Μολδαβίας εδώ και δύο σχεδόν δεκαετίες στην πορεία της προς την πρόοδο και την ελευθερία να επιλέξει το μέλλον της. Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Υπερδνειστερία, ώστε να παράσχει τη βάση για την εν λόγω εταιρική σχέση.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ αναγκαία όσον αφορά τις μελλοντικές σχέσεις μας με τη Ρωσία, και η συζήτηση κάλυψε αρκετά σημαντικά σημεία. Υποστηρίζω πολλά από τα όσα ειπώθηκαν εδώ.

Όσον αφορά την αναγκαιότητα εμπλοκής, πιστεύω ότι είναι σαφές ότι μια νέα συμφωνία έχει μεγάλη σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εντατικοποίηση της συνεργασίας ΕΕ και Ρωσίας. Είναι επίσης σαφές ότι η νέα συμφωνία πρέπει να συνεχίσει τη βελτίωση της ισχύουσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ). Πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της σημερινής συνεργασίας με τη Ρωσία. Οι σχέσεις μας έχουν σήμερα πολύ μεγαλύτερο βάθος και πλάτος από ό,τι πριν από μόλις δέκα χρόνια.

Όσον αφορά την ενέργεια, πρέπει να αναφέρουμε με σαφήνεια ότι η ΕΕ επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Ρωσία χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα μέσα – τις συσκέψεις του διαλόγου για την ενέργεια και το μόνιμο συμβούλιο εταιρικής σχέσης για την ενέργεια. Στη διάρκεια της παρούσας προεδρίας θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του μόνιμου συμβουλίου εταιρικής σχέσης για την ενέργεια. Στόχος είναι η προώθηση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας. Δεν μπορούμε να υποστούμε μια νέα διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού. Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και να τον καταστήσουμε περισσότερο λειτουργικό.

Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, πιστεύω ότι η εφαρμογή του κράτους δικαίου, μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία και ο πλήρης σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων –συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης– είναι αναγκαία στοιχεία για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στη Ρωσία. Η ΕΕ παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρωσία με προβληματισμό και εγείρουμε τις ανησυχίες αυτές –και θα συνεχίσουμε να τις εγείρουμε– στις συσκέψεις ΕΕ-Ρωσίας. Για παράδειγμα, η εξέλιξη υποθέσεων, όπως η επανάληψη της δίκης Khodorkovsky, θα αποτελέσουν για εμάς δοκιμή όσον αφορά τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη Ρωσία.

Όσον αφορά την άσκηση επιρροής, συμφωνώ ιδιαίτερα ότι πρέπει να μιλούμε με μία φωνή στις συνομιλίες μας με τη Ρωσία, και χρειαζόμαστε μια τέτοια συζήτηση για να διαμορφώσουμε την ενιαία αυτή φωνή. Η ενότητα και η αλληλεγγύη είναι θεμελιώδεις και θα εργασθούμε πολύ σκληρά για να τις επιτύχουμε. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να ενημερώνουν το ένα το άλλο και να διαβουλεύονται μεταξύ τους όσο το δυνατόν περισσότερο σχετικά με ενδεχόμενα διμερή ζητήματα που αφορούν τη Ρωσία, τα οποία μπορεί να έχουν συνέπειες σε άλλα κράτη μέλη και στην ΕΕ στο σύνολό της. Οι συστάσεις του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό αξίζει να ληφθούν υπόψη, παρότι, δεδομένων των υφιστάμενων δομών του Συμβουλίου, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι η δημιουργία ενός επίσημου μηχανισμού διαβούλευσης είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, πιστεύω σθεναρά ότι απαιτείται κάποιου είδους μηχανισμός ή κοινή προσέγγιση ώστε να συμπληρωθεί το ισχύον πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας.

Οπωσδήποτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της πολιτικής μας απέναντι στη Ρωσία, και η ενότητα και η αλληλεγγύη είναι πράγματι οι λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο αυτό. Έχουμε ήδη αρκετά εντατικές πολιτικές διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο όταν τίθεται θέμα επίδειξης αλληλεγγύης, αλλά αυτό είναι επίσης θέμα πολιτικής βούλησης. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και κατανόηση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Πρέπει να ξεπεράσουμε την καχυποψία του παρελθόντος και να αξιοποιήσουμε την πραγματική και ουσιαστική σχέση που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η διαδικασία αυτή είναι οπωσδήποτε αμφίδρομη και το ταγκό θέλει δύο χορευτές.

Η νέα συμφωνία είναι ένας τρόπος για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ο άλλος τρόπος είναι η βελτίωση του διαλόγου. Το Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό και, επομένως, μπορώ να συμφωνήσω με την πρόταση ότι ο ρόλος της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας. Η κοινοβουλευτική διάσταση –όπως και οι επαφές με την κοινωνία των πολιτών– μπορεί να προσφέρει πολλά όσον αφορά την επικοινωνία και την προώθηση των θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών και αξιών επί των οποίων ερείδεται η ΕΕ. Επομένως, προσβλέπουμε στη συνέχιση του διαλόγου μαζί σας καθώς θα προχωρούν οι διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, οι συζητήσεις με θέμα τη Ρωσία δεν είναι ποτέ εύκολες. Αφενός, η Ρωσία είναι ένας σημαντικός παγκόσμιος εταίρος, αλλά, αφετέρου, είναι επίσης ένας μεγάλος γείτονας, και στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι έχουμε δύο πλευρές οι οποίες δεν συγκλίνουν πάντοτε εύκολα.

Από τη μια πλευρά, καθώς είναι παγκόσμιος εταίρος, θεωρούμε τη Ρωσία πραγματικό εταίρο, όπως προανέφερα. Για παράδειγμα, στη Μέση Ανατολή, στην επιδίωξη λύσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και σε πολλά άλλα τέτοια θέματα. Επίσης, στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, χθες στη διάσκεψη στη Χάγη, η Ρωσία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο· ή στο Ιράν, ή σε θέματα μη διάδοσης των όπλων, ή στα μεγάλα παγκόσμια ζητήματα όπως η αλλαγή του κλίματος, που αναφέρθηκε επίσης, ή η παρούσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Όλοι επηρεάζονται από αυτήν. Αυτό ισχύει για εμάς, αλλά ισχύει και για τη Ρωσία και για πολλούς άλλους παγκόσμιους εταίρους. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να βλέπουμε την πτυχή αυτή με ξεκάθαρο τρόπο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει επίσης να βλέπουμε τη Ρωσία ως ένα μεγάλο γείτονα με τον οποίο δεν συμφωνούμε πάντοτε στην κοινή γειτονιά. Και έχουμε μια κοινή γειτονιά – ορισμένοι από εσάς αναφερθήκατε σε αυτή, στη Μολδαβία ή στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ ή, φυσικά, στη Γεωργία. Στον τομέα αυτό πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα πλησιάσουμε πολύ περισσότερο ο ένας τον άλλο, αλλά και ότι θα μιλάμε με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες και τις διαφορές που υπάρχουν.

Ένα από τα ζητήματα αυτά είναι η «ανατολική εταιρική σχέση», και συζητήσαμε την ανατολική εταιρική σχέση μόλις την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο. Κύριος στόχος της ανατολικής εταιρικής σχέσης, η οποία αφορά έξι από τις γειτονικές μας χώρες, είναι να βοηθήσουμε τις χώρες εκείνες που επιθυμούν να ευθυγραμμισθούν πολύ περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένα βασικά ζητήματα, όπως τα πρότυπα διακυβέρνησης, η μεγαλύτερη εμπορική ελευθερία και άλλα. Στις δραστηριότητες αυτές, νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε τις εν λόγω χώρες εταίρους. Όμως, ταυτόχρονα είπαμε επίσης, στην πολυμερή πλατφόρμα, ότι είμαστε καταρχήν ανοικτοί σε τρίτες χώρες όπως η Ρωσία σε βάση ad hoc, όπως αρμόζει· οπωσδήποτε η Ρωσία είναι επίσης πλήρες μέλος της Συνέργειας του Ευξείνου Πόντου, στην οποία εξετάζονται περιφερειακά θέματα.

Επομένως, υπάρχει επίσης δυνατότητα να συνεργαστούμε για να ξεπεράσουμε ορισμένες από τις υπάρχουσες δυσκολίες. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το ζήτημα του φυσικού αερίου. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, γνωρίζουμε –το είπα σαφώς προηγουμένως και θα το επαναλάβω– ότι εξαρτιόμαστε ο ένας από τον άλλον· το γνωρίζουμε αυτό. Γνωρίζουμε επίσης, ότι η κρίση του φυσικού αερίου μείωσε την εμπιστοσύνη μας στους εταίρους μας. Υπογράμμισε τη σημασία των διατάξεων για την ενέργεια στις επικείμενες συμφωνίες ΕΕ-Ρωσίας και ΕΕ-Ουκρανίας, διατάξεις οι οποίες θα περιληφθούν στις εν λόγω συμφωνίες.

Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες προκειμένου να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αγορά ενέργειας, αλλά και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και να διαφοροποιήσουμε τους εφοδιασμούς. Επομένως, η νέα συμφωνία με τη Ρωσία πρέπει να θεσπίζει, όπως λέμε πάντοτε, νομικά δεσμευτικές αμοιβαίες υποχρεώσεις. Επίσης, παράλληλα με τη νέα συμφωνία και βραχυπρόθεσμα, συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία για να καταστήσουμε τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης πιο αποτελεσματικό, όπως προανέφερα. Πρέπει επίσης να προβλέψουμε παρακολούθηση και πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, και κάτι τέτοιο πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία είναι πολύ σημαντικός εταίρος στον τομέα της ενέργειας για εμάς, καθώς συνεισφέρει 40% του φυσικού αερίου που εισάγουμε και 20% του φυσικού αερίου που καταναλώνουμε. Όπως προανέφερα, η σχέση μας είναι μια σχέση αλληλεξάρτησης. Δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουμε περισσότερο από τα δύο τρία των εσόδων τους από εξαγωγές –πράγμα που αποτελεί πολύ σημαντική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας– είναι σημαντικό να μην επαναληφθούν τα γεγονότα του περασμένου Ιανουαρίου, και επομένως συνεργαζόμαστε τόσο με τους Ουκρανούς όσο και με τους Ρώσους για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο.

Στο θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δεν συμφωνούμε πάντοτε. Από τη μία πλευρά, η ΕΕ και η Ρωσία έχουν κοινές διεθνείς υποχρεώσεις, όπως είπα, μέσω των πράξεων που έχουμε υπογράψει μαζί στον ΟΗΕ, στον ΟΟΣΑ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι υποχρεώσεις αυτές απηχούν αξίες και περιλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού των αποφάσεων των οργάνων που συστήνουν. Αυτό ισχύει ειδικότερα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά είναι επίσης προφανές ότι η ΕΕ και η Ρωσία ερμηνεύουν τις δεσμεύσεις διαφορετικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία επέλεξαν τον δρόμο του διαλόγου στα θέματα αυτά, και ο δρόμος αυτός είναι ο σωστός. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει επίσης να ακούσουμε τους προβληματισμούς που διατυπώνει ενίοτε η ρωσική πλευρά σε σχέση με ορισμένες εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του ζητήματος των ρωσόφωνων μειονοτήτων.

Είναι επίσης αλήθεια, όπως είπε ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, ότι υπάρχουν σαφείς ανησυχίες σχετικά με τον μη σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία, και οι συνεχιζόμενες περιπτώσεις επιθέσεων κατά υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και άλλων δημιουργούν μια άσχημη εικόνα για τη Ρωσία.

Θίγουμε τακτικά τα ζητήματα αυτά με τις ανώτερες αρχές: εγώ με τον Sergey Lavrov και ο Πρόεδρος Barroso με τους συνομιλητές του. Χρησιμοποιούμε επίσης τις εξαμηνιαίες διαβουλεύσεις μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τον ίδιο σκοπό. Οι συζητήσεις στη διμερή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Barroso και του Προέδρου Medvedev στις 6 Φεβρουαρίου περιελάμβαναν επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Medvedev εισηγήθηκε να συνεχισθούν αυτές οι ανταλλαγές απόψεων στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Μαΐου, και θα το πράξουμε. Για παράδειγμα, η επίθεση κατά του ακτιβιστή των ανθρώπινων δικαιωμάτων Lev Ponomarev χθες βράδυ είναι η πιο πρόσφατη υπενθύμιση του πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι οι δύο θέσεις αντικατοπτρίζονται με σαφήνεια στην εντολή που έδωσε το Συμβούλιο στην Επιτροπή για να διαπραγματευθεί. Και οι δύο θέσεις είναι εδώ και αυτό είναι το περιεχόμενο της εντολής μας. Επομένως, πιστεύω ότι ο σωστός δρόμος είναι να δώσουμε συνέχεια στην εντολή αυτή και, όπως είπα, είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ενημερώσουμε σχετικά με τη συνέχεια των διαπραγματεύσεών μας, όπως μόλις κάναμε.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz, εισηγητής. (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους επικριτές της παρούσας έκθεσης ότι αντικείμενό της δεν είναι η Ρωσία. Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να προτείνουμε στην Επιτροπή ζητήματα τα οποία πρέπει να θίξει στις διμερείς συνομιλίες και διαπραγματεύσεις και τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί ειδικότερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παρούσα έκθεση δεν περιέχει καμία αναφορά στο θέμα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και στο σχέδιο του προέδρου Medvedev. Κάθε τέτοια αναφορά θα ήταν πράγματι ανάρμοστη. Αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι όμως στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων με τη Ρωσία. Επιπλέον, οι εισηγήσεις αυτής της φύσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν άσκηση κριτικής σε εμάς και αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Επομένως, τα ζητήματα αυτά πρέπει να κατατεθούν στις συνομιλίες με τους Ρώσους, και αυτοί θα προσδιορίσουν τα προβλήματά μας σε εύθετο χρόνο. Αυτό ένα σημείο το οποίο ήθελα να επισημάνω.

Το δεύτερο σημείο είναι γενικότερο και αφορά την πραγματική φύση των συνομιλιών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η παρούσα έκθεση αποφεύγει όρους όπως «στρατηγική εταιρική σχέση». Υπάρχει ένας βάσιμος λόγος για αυτό, και συγκεκριμένα ότι το έγγραφο που εγκρίθηκε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) περιέχει το ακόλουθο κείμενο στην ενότητα που αναφέρεται στη Ρωσία: (στη συνέχεια ο βουλευτής παραθέτει το κείμενο στα αγγλικά).

«καμία στρατηγική εταιρική σχέση δεν είναι δυνατή χωρίς την πλήρη αποδοχή και τήρηση των αξιών της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· καλεί [επομένως] το Συμβούλιο να θέσει τις συγκεκριμένες αξίες στο επίκεντρο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσία».

(PL) Η θέση είναι, επομένως, πολύ σαφής. Πιστεύω ότι πρέπει να θυμόμαστε ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας έκθεσης και τι είδους μήνυμα θέλει να μεταβιβάσει στην Επιτροπή. Τέλος, θα ήθελα να πω στην κ. Bobošíková ότι οι Κοζάκοι ήταν αυτοί που έγραψαν στον σουλτάνο και όχι το αντίθετο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη 2 Απριλίου 2009.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Χαιρετίζω την έκθεση του κ. Janusz Onyszkiewicz σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. Πιστεύω ότι οι σχέσεις της ΕΕ με τη Μόσχα πρέπει να εγκαθιδρυθούν σε ρεαλιστική βάση, αποφεύγοντας τις προκαταλήψεις.

Πρώτον, απαιτείται κατάλληλη συνεργασία στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού, ο οποίος αποτελεί τομέα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, για τον σκοπό αυτό είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να μπορούν να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο κατά τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα σχετικά με τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των ευρωπαίων πολιτών σε προσιτές τιμές. Έχουμε ευθύνη να αποφύγουμε την πυροδότηση μιας νέας κρίσης στον τομέα του φυσικού αερίου.

Δεύτερον, πρέπει να συνεργαστούμε με τη Μόσχα για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την κοινή γειτονιά μας και τις σχέσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, την Ουκρανία, τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να βασίζεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, με σεβασμό για την ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό κάθε αυταρχική τάση. Πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος στην επίλυση ανεπίλυτων συγκρούσεων, όπως αυτές στην Υπερδνειστερία, στην Οσετία και στην Αμπχαζία.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), γραπτώς.(PL) Η Ρωσία είναι ένας σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ προσδοκά από τους εταίρους της να συνεργάζονται μαζί της με αξιόπιστο και έντιμο τρόπο.

Η αλληλεξάρτηση μπορεί να είναι αμοιβαίως επωφελής, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, προκαλώντας αναταραχή και σύγκρουση. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική συνεργασία, η ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια, ο σεβασμός των αρχών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας θα γίνουν θετικά και εποικοδομητικά χαρακτηριστικά της σχέσης μας. Το κατά πόσον αυτό θα συμβεί πραγματικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ρωσική πλευρά. Η Ρωσία μπορεί να επιλέξει τις αξίες και τα πρότυπα της Δύσης. Κανείς δεν πρόκειται να αναγκάσει τη Ρωσία να προβεί στην επιλογή αυτή ούτε και σε οποιαδήποτε άλλη. Η Ρωσία πρέπει να διαλέξει μόνη της. Ωστόσο, ένα πράγμα μου φαίνεται πολύ σαφές και αυτό είναι ότι η Ευρώπη δεν θα αλλάξει τις αξίες της επειδή θα της το ζητήσει η Ρωσία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Είμαστε επίμονοι ή ακόμη και πεισματάρηδες, αλλά όχι επειδή μια διαφορετική συμπεριφορά θα σήμαινε την εγκατάλειψη των αξιών μας.

Εάν η Ευρώπη αποκλίνει από τις θεμελιώδεις αξίες της, δεν θα είναι πλέον η Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό θα αναγνωρίζουμε πάντοτε την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, για παράδειγμα. Δεν ενεργούμε με τον τρόπο αυτό λόγω κάποιας ιδιαίτερης συμπάθειας προς τον λαό της Γεωργίας. Η στάση μας βασίζεται στην προσήλωση στις αρχές επί των οποίων ερείδεται ο κόσμος μας. Ενέργειες εις βάρος του κόσμου αυτού ισοδυναμούν με αυτοκτονία. Η ΕΕ οπωσδήποτε δεν επιθυμεί μια τέτοια έκβαση, ούτε και η Ρωσία, υποθέτω.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Αναμφίβολα μπορεί κανείς να πει ότι η πρόσφατη κρίση του φυσικού αερίου και η σύγκρουση στη Γεωργία δημιούργησαν νέες εντάσεις στις σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί καταστάσεις του είδους αυτού με τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς τις διεθνείς διαδικασίες και πρέπει να απόσχει από τη δημιουργία νέων σφαιρών επιρροής.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ πρέπει να καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια για τη μείωση της ενεργειακής της εξάρτησης από τη Ρωσία στον βαθμό του εφικτού.

Ωστόσο, είναι επίσης αλήθεια ότι η Ρωσία είναι ένας από τους γείτονες της ΕΕ και ένας κρίσιμος παράγοντας στη διεθνή σκηνή. Υπάρχουν σημαντικές οικονομικές δυνατότητες στις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να μην αξιοποιήσει, ιδίως στο παρόν παγκόσμιο κλίμα

Για τον λόγο αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στον διάλογο και στη συνεργασία με τη Ρωσική Ομοσπονδία, αναπτύσσοντας μια συνεκτική στρατηγική βασισμένη σε κοινές, αμοιβαίως επωφελείς δεσμεύσεις.

Ο μόνος τρόπος για να είναι επιτυχημένη αυτή η συνεργασία είναι να εκφρασθεί η ΕΕ με ενιαία φωνή και να δεσμευθεί σε έναν διάλογο, ο οποίος θα εξαρτηθεί από προϋποθέσεις, αλλά θα είναι ταυτόχρονα εποικοδομητικός, θα βασίζεται σε κοινές αξίες, στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ισχυόντων διεθνών κανόνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), γραπτώς. (ET) Οι σχέσεις της ΕΕ και της Ρωσίας δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα πέρσι. Σήμερα, μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Γεωργία, και μετά την αναγνώριση από τη Ρωσία των θυλάκων της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, η ετοιμότητα της Ρωσίας να οικοδομήσει έναν κοινό χώρο ασφάλειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θέσεις των μερών σε θέματα που αφορούν το Κοσσυφοπέδιο και την κοινή γειτονιά διαφέρουν περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Οι συνεχιζόμενες διαφορές με τους προμηθευτές φυσικού αερίου και η πολιτικοποίηση των ενεργειακών πόρων δεν αυξάνουν την εμπιστοσύνη.

Χαίρομαι γιατί η έκθεση του συναδέλφου μου, του κ. Onyszkiewicz, ζητεί από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει τις υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν σε διεθνές επίπεδο, ιδίως ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και εκφράζει προς τη ρωσική κυβέρνηση ανησυχία σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη συρρίκνωση της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία. Στην έκθεσή του, το Κοινοβούλιο εφιστά επίσης την προσοχή στην κατάσταση των μειονοτήτων που ζουν στη Ρωσική Ομοσπονδία και ζητεί από τις υπηρεσίες της ρωσικής κυβέρνησης να διασφαλίσουν την επιβίωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πολιτισμών και των γλωσσών των αυτοχθόνων λαών που ζουν στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία πρέπει να βασίζονται σε σύμπραξη και όχι σε αντιπαράθεση. Οι σχέσεις μας με τη Ρωσία είναι πράγματι αποφασιστικής σημασίας από την άποψη της ρεαλιστικής συνεργασίας, και η συνεργασία μας ωφέλησε έως τώρα τη διεθνή σταθερότητα. Ταυτόχρονα, αυτή η εταιρική σχέση πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: δημοκρατία, οικονομία της αγοράς, προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ελευθερίας έκφρασης· όχι μόνον εμπορικά συμφέροντα και ενδιαφέρον για ένα μόνον πράγμα σε σχέση με τα συμφέροντα αυτά, κλείνοντας πεισματικά τα μάτια σε άλλα πράγματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), γραπτώς. – Οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετώπισαν διάφορες προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Μετά τη σύγκρουση που ξέσπασε μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας τον περασμένο Αύγουστο, θα είχε κανείς την τάση να σκεφτεί ότι οι καλοί φράκτες κάνουν τους καλούς γείτονες. Στην περίπτωση αυτή, χαίρομαι γιατί κάτι τέτοιο δεν επαληθεύτηκε, και ο προηγούμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Nicolas Sarkozy, μεσολάβησε με επιτυχία στην κρίση.

Μετά την πτώση του «σιδηρού παραπετάσματος», η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε μια στενή σχέση αλληλεξάρτησης με τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την καθιέρωση κοινής κατανόησης της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, προωθώντας παράλληλα αξιόπιστες οικονομικές σχέσεις. Οι συχνές διαμάχες των τελευταίων ετών μας εμπόδισαν να προχωρήσουμε πραγματικά προς τον στόχο αυτό, και ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών έγινε στην πραγματικότητα μάλλον ψυχρός, λαμβάνοντας τη μορφή «πραγματιστικής συνεργασίας».

Υποστηρίζω θερμά την εισήγηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να επιμένουν σε μια συμφωνία βασισμένη σε κοινή δέσμευση σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αναφέρεται στην έκθεση, επειδή χωρίς κοινές αξίες ενδέχεται να καταλήξουμε σε άλλη μια απρόβλεπτη κρίση, η οποία θα απαιτεί τη λήψη έκτακτων μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), γραπτώς. – (DE) Κατά τη γνώμη μου, μια συνολική νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Η Ρωσία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και έχει επίσης μεγάλη στρατηγική σημασία όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Η συμφωνία με τη Ρωσική Ομοσπονδία θέτει τις βάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ΕΕ για τη Ρωσία και της Ρωσίας για την ΕΕ, η συμφωνία αυτή δεν πρέπει να παραμείνει απλώς μια πράξη πολιτικής βούλησης· πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοσθεί. Η σύσταση του Κοινοβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει πρωτίστως τη σημασία της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία. Καθώς πρόθεσή μας είναι να αναπτύξουμε σταδιακά τη σχέση μας στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής ασφάλειας και της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι εξαιρετικά σημαντικό να σέβονται όλοι οι εταίροι μας τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε η εταιρική σχέση μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτυχθεί ικανοποιητικά και για τις δύο πλευρές.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Siekierski (PPE-DE), γραπτώς.(PL) Η εξασφάλιση μιας νέας συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας είναι μια από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να συνεισφέρει ενεργά με προτάσεις σχετικά με τη φύση και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Η έκθεση παρέχει λεπτομερή ανάλυση των κύριων πτυχών της σχέσης ΕΕ και Ρωσίας. Ειδικότερα, περιέχει εμβριθή μελέτη των προβλημάτων που αφορούν την παρούσα σχέση μας.

Πιστεύω ότι η έγκριση της έκθεσης θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου προς την κατεύθυνση μιας νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Τα βασικά στοιχεία μιας τέτοιας συμφωνίας πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο λεπτομερούς διαβούλευσης καθώς και σκληρών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων στη νέα συμφωνία. Η έκθεση αναφέρεται σε μια σειρά προβλημάτων, των οποίων η λύση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιμέρους χώρες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τις δυσκολίες όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Πολωνίας και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Προβλήματα της φύσης αυτής μπορούν να επιλυθούν μόνον εάν η ΕΕ υιοθετήσει ενιαία στάση.

Η έκθεση περιλαμβάνει εκτενή κατάλογο ζητημάτων που πρέπει να ρυθμισθούν. Η επίτευξη συμβιβαστικής λύσης βραχυπρόθεσμα σε όλα τα ζητήματα δεν θα είναι εφικτή, εν μέρει λόγω πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς.(PL) Η Ρωσία είναι μια χώρα στην οποία συχνά δεν γίνονται σεβαστές οι θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας. Είναι διαβόητη για την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της γνώμης. Ο πρόεδρος Medvedev και ο πρωθυπουργός Putin ασκούν την επιρροή τους στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Επομένως, αυτά δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τον θεμελιώδη σκοπό τους, δηλαδή τη διάδοση πληροφοριών με αξιόπιστο τρόπο.

Πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να έχουμε κατά νου ότι η Ρωσία είναι ένας από τους κύριους εταίρους μας. Η Ρωσία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Είναι επίσης σημαντικός προμηθευτής ενέργειας και σημαντικός εμπορικός εταίρος.

Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να επικρίνουμε τη Ρωσία με ηχηρό και σαφή τρόπο. Πρέπει να την κατακρίνουμε για τις αδυναμίες της στον τομέα της δημοκρατίας, για τον μη σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών και για την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας άλλων κρατών. Πρέπει να ζητήσουμε από τη Ρωσία να σέβεται τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει. Αναφέρομαι στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι η εταιρική σχέση με τη Ρωσία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για ολόκληρη την Ευρώπη.

 

13. Έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο θέμα είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. − Κυρία Πρόεδρε, όπως όλοι γνωρίζουμε και μπορούμε να διαβάσουμε καθημερινά, η Αρκτική αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, και αξίζει μεγαλύτερης προσοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό αναδεικνύεται στο ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο. Χαίρομαι για την ευκαιρία εξέτασης του θέματος αυτού σήμερα το απόγευμα, καθώς γνωρίζω ότι σας απασχολεί ιδιαίτερα.

Μόνον τρία κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν εδάφη εντός της Αρκτικής περιοχής. Παρ’ όλα αυτά, οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιοχή της Αρκτικής εκτείνονται πέρα από την ίδια την Αρκτική. Τα όσα συμβαίνουν στην Αρκτική έχουν σημαντικές συνέπειες για την ΕΕ στο σύνολό της. Έως τώρα, τα θέματα με διάσταση που σχετίζεται με την Αρκτική εξετάζονταν συνήθως από την Ένωση στο πλαίσιο τομεακών πολιτικών, όπως η θαλάσσια πολιτική ή η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Παρότι η συνεργασία στο πλαίσιο της νέας βόρειας διάστασης καλύπτει ευρωπαϊκές αρκτικές περιοχές, η Ένωση δεν έχει αναπτύξει μια ευρεία πολιτική για την Αρκτική η οποία να συγκεντρώνει όλους τους συναφείς επιμέρους τομείς πολιτικής.

Η κατάσταση αυτή αλλάζει τώρα. Πέρσι τον Μάρτιο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος Solana και η Επίτροπος Ferrero-Waldner υπέβαλαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κοινή έκθεση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και τη διεθνή ασφάλεια. Στην εν λόγω έκθεση τονίζεται το νέο στρατηγικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Αρκτικής. Εφιστάται η προσοχή στις ευρείες συνέπειες της περιβαλλοντικής αλλαγής για την Αρκτική και αναγνωρίζεται ότι αυτές μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη διεθνή σταθερότητα και στα συμφέροντα της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας.

Η έκθεση ζητά την ανάπτυξη μιας ειδικής πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική βασισμένης στην αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη ζητήματα όπως η πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και το ενδεχόμενο άνοιγμα νέων εμπορικών δρόμων.

Η Επιτροπή υπέβαλε στη συνέχεια μια ανακοίνωση σχετικά με την ΕΕ και την περιοχή της Αρκτικής τον περασμένο Νοέμβριο. Στην ανακοίνωση περιγράφονται οι διάφορες στρατηγικές προκλήσεις στην περιοχή και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις σε τρεις κύριους τομείς: την προστασία και τη διατήρηση της Αρκτικής σε συνεργασία με τον πληθυσμό της· τη βιώσιμη χρήση των πόρων· και την ενίσχυση της πολυμερούς διακυβέρνησης της Αρκτικής. Το τελευταίο αυτό σημείο καλύπτεται στο ψήφισμα του περασμένου Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένα, ως έναν από τους στόχους της πολιτικής της, ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός συστήματος συνεργασίας διακυβέρνησης της Αρκτικής το οποίο θα βασίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), και υποστήριξε την πλήρη εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεων αντί της πρότασης νέων νομοθετικών μέσων. Αυτό είναι ένα από τα κύρια στοιχεία της ανακοίνωσης.

Στα συμπεράσματά του τον περασμένο Δεκέμβριο, το Συμβούλιο χαιρέτισε σαφώς την ανακοίνωση θεωρώντας ότι αποτελεί το πρώτο επίπεδο για μια μελλοντική πολιτική της ΕΕ στην Αρκτική.

Το Συμβούλιο συμφώνησε με την Επιτροπή ότι στόχος της ΕΕ πρέπει να είναι η διατήρηση της Αρκτικής σε συνεργασία με τον πληθυσμό της και ότι οι προκλήσεις της Αρκτικής πρέπει να εξετασθούν με συστηματικό και συντονισμένο τρόπο. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι στόχοι της ΕΕ μπορούν να επιτευχθούν μόνον σε στενή συνεργασία με όλες τις χώρες εταίρους, τα εδάφη και τις κοινότητες της Αρκτικής, και επισημαίνει επίσης τη διακυβερνητική συνεργασία στην περιοχή.

Το Συμβούλιο χαιρέτισε επίσης την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση καθεστώτος μόνιμου παρατηρητή για την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Αρκτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο τόνισε ειδικά τη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας σύμφωνα με τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις και υπογράμμισε, ειδικότερα, τη UNCLOS.

Σε συμφωνία με την ανακοίνωση της Επιτροπής, δεν εξέφρασε οποιαδήποτε στήριξη στη συγκεκριμένη ιδέα μιας διεθνούς συνθήκης.

Βάσει της θέσης αυτής, το Συμβούλιο προχωρά τώρα στις εργασίες που αφορούν τις λεπτομέρειες της πρότασης δράσης που προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Ελπίζω να κατέστησα σαφές με τα όσα είπα σήμερα ότι το Συμβούλιο αντιμετωπίζει το ζήτημα με μεγάλη σοβαρότητα.

Αναγνωρίζουμε πλήρως τη διογκούμενη σημασία της περιοχής της Αρκτικής. Συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει μια συνολική και συνεκτική πολιτική. Οπωσδήποτε, το Συμβούλιο θα ενημερώσει πλήρως το Κοινοβούλιο σχετικά με τις περαιτέρω εξελίξεις και σας ευχαριστεί για το συνεχές ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον του για την Αρκτική και να πω ότι εκτιμήσαμε ιδιαίτερα το ψήφισμά σας σχετικά με τη διακυβέρνηση της Αρκτικής το οποίο εγκρίθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Έδωσε πολιτική ώθηση στο έργο της Επιτροπής σχετικά με την προαναφερθείσα ανακοίνωση με τίτλο «Η ΕΕ και η περιοχή της Αρκτικής», η οποία εγκρίθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Γιατί, όμως, το θέμα αυτό είναι τόσο σημαντικό; Συμμεριζόμαστε το ενδιαφέρον σας και το γεγονός ότι η περιοχή της Αρκτικής χρειάζεται διεθνή προσοχή περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι η αλλαγή του κλίματος εξελίσσεται πολύ ταχύτερα στην Αρκτική από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Τα τελευταία έξι χρόνια μόνο, το κάλυμμα πάγου έχασε το μισό πάχος του κοντά στον Βόρειο Πόλο και ενδέχεται να ξεπέρασε ένα κρίσιμο σημείο. Πρόκειται για ένα σαφές προειδοποιητικό σήμα, το οποίο θα ήμασταν ανόητοι εάν το αγνοούσαμε. Η ριζική μεταβολή στην Αρκτική έχει αντίκτυπο στους κατοίκους της, στο τοπίο και στην άγρια ζωή της – στη στεριά και στη θάλασσα.

Επομένως, είναι πλέον καιρός να δράσουμε. Για τον λόγο αυτό, εγκρίναμε την ανακοίνωση, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική, θέτοντας τα θεμέλια για μια συνολικότερη προσέγγιση. Η ανακοίνωση επικεντρώνεται σε τρεις ευρείς στόχους: την προστασία και τη διατήρηση της Αρκτικής σε πλήρη συνεργασία με τους κατοίκους της· την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων· και την ενίσχυση της πολυμερούς διακυβέρνησης.

Οι προτάσεις που περιέχονται στην ανακοίνωση είναι αποτέλεσμα μιας πολύ διεξοδικής ανάλυσης της Επιτροπής, η οποία περιλάμβανε διαβουλεύσεις με όλους τους κύριους ενδιαφερόμενους στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ στην Αρκτική και τρίτων κρατών. Κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, καθώς πολλές δραστηριότητες της ΕΕ και βασικές εξελίξεις παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ή η αλλαγή του κλίματος, έχουν συνέπειες στην Αρκτική.

Επομένως, με βάση τις συζητήσεις αυτές και εν όψει της πρότασης ψηφίσματος που κατατέθηκε για συζήτηση σήμερα, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η περιοχή της Αρκτικής διαφέρει από την Ανταρκτική σε ορισμένα βασικά σημεία. Σε αντίθεση με την Ανταρκτική, η οποία είναι μια μεγάλη, ακατοίκητη ήπειρος που περιβάλλεται από έναν ωκεανό, η Αρκτική είναι ένας θαλάσσιος χώρος, ο οποίος περιβάλλεται από κατοικημένη στεριά που ανήκει σε κυρίαρχες χώρες.

Έτσι, η ιδέα της θέσπισης ενός νομικά δεσμευτικού καθεστώτος ειδικά σχεδιασμένου για την Αρκτική είναι, δυστυχώς, δύσκολη, επειδή κανένα από τα πέντε παράκτια κράτη του Αρκτικού Ωκεανού –Δανία, Νορβηγία, Καναδάς, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες– δεν τάσσεται υπέρ ενός τέτοιου καθεστώτος. Φοβάμαι, επομένως, ότι μια τέτοια πρόταση στο παρόν στάδιο δεν θα ήταν μόνον αναποτελεσματική, αλλά θα μπορούσε να αποδειχθεί επιζήμια για τον ρόλο και την αξιοπιστία της ΕΕ στη συνολική συνεργασία της Αρκτικής. Αντί να καταβάλουμε προσπάθειες στον τομέα αυτό, τα συμφέροντα και οι στόχοι της ΕΕ εξυπηρετούνται καλύτερα με την οικοδόμηση ευρύτερης πολυμερούς συνεργασίας και την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων νομικών μέσων.

Μέσω της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και άλλων γενικών συμβάσεων, υπάρχει ήδη ένα εκτενές διεθνές νομικό πλαίσιο. Η UNCLOS αποτελεί επίσης τη βάση για την επίλυση διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων. Θέλουμε την πλήρη εφαρμογή των συμβάσεων αυτών και, πράγμα πολύ σημαντικό, την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες της Αρκτικής. Για παράδειγμα, προτείνουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας, όταν οι περιοχές και τα είδη δεν καλύπτονται από άλλες πράξεις.

Δεύτερον, θα συνεργαστούμε στενά με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, για την ανάπτυξη και την επιβολή ισχυρών διεθνών προτύπων για ασφαλέστερη ναυσιπλοΐα στην Αρκτική, για τον σεβασμό της ασφάλειας των ανθρώπων και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο σημαίνει είτε την επέκταση της ισχύουσας νομοθεσίας είτε τη θέσπιση νέας νομοθεσίας.

Τρίτον, θα προασπισθούμε επίσης τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και το δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης. Τα παράκτια κράτη πρέπει να αποφύγουν τα μέτρα εισαγωγής διακρίσεων όσον αφορά τους κανόνες της ναυσιπλοΐας. Τυχόν μέτρα θα πρέπει να εφαρμοσθούν σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Τέταρτον, δεν είναι ρεαλιστικό να προταθεί η διεθνής αναστολή της εξόρυξης πόρων στην Αρκτική. Το μεγαλύτερο μέρος των εκτιμώμενων αποθεμάτων ορυκτών, πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκεται είτε στα κυρίαρχα εδάφη κρατών της Αρκτικής είτε στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους, και ορισμένα εξ αυτών έχουν μεγαλόπνοα σχέδια για περαιτέρω δραστηριότητες εξερεύνησης. Ωστόσο, επιμένουμε ότι η εξόρυξη και η χρήση πόρων στην Αρκτική πρέπει να τηρεί πάντοτε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Συμμεριζόμαστε την ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη επείγουσας δράσης στην περιοχή, και η ανακοίνωσή μας προβλέπει μια σειρά από συνεκτικές και συγκεκριμένες προτάσεις. Με βάση τα προαναφερθέντα, προσδοκούμε τη συνέχιση της συνεργασίας μαζί σας καθώς θα αναπτύσσουμε την πολιτική της ΕΕ στην Αρκτική.

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τον κοινό στόχο μας, και πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη της Αρκτικής και με τη διεθνή κοινότητα για να βρούμε τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο διατήρησης και προστασίας της Αρκτικής για τις μελλοντικές γενεές.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – Κυρία Πρόεδρε, έλαβα μέρος σε διάφορες συσκέψεις στην περιοχή της Αρκτικής, οι οποίες επικεντρώνονταν σε μεγάλο βαθμό στην αλλαγή του κλίματος.

Συνήθως, η πρώτη ημέρα των συσκέψεων αυτών αφιερώνεται στις σοβαρές συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη για την περιοχή, την άγρια φύση της, τη ζωή των κατοίκων της και ούτω καθεξής. Η δεύτερη ημέρα αφιερώνεται πολύ συχνά στις ευκαιρίες γεωλογικής εξερεύνησης. Πράγμα κάπως αντιφατικό. Θα έλεγα ότι η ταχεία εκμετάλλευση γεωλογικών πόρων συνεπάγεται, φυσικά, πολύ σοβαρούς κινδύνους.

Συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να παραλληλίσουμε ακριβώς την Αρκτική με την Ανταρκτική – συμφωνώ με την κ. Επίτροπο ως προς αυτό. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι δεν διαθέτουμε ένα προσεκτικό, βιώσιμο περιβαλλοντικό πλαίσιο για το είδος των δραστηριοτήτων που εξετάζονται σήμερα από τις χώρες στην περιοχή αυτή, πιστεύω ότι το παρόν ψήφισμα στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: προσοχή. Νομίζω ότι το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές ομάδες το υποστηρίζουν είναι σημαντικό.

Αναφέρουμε τρεις εναλλακτικούς τρόπους για να προχωρήσουμε: πρώτον, μια διεθνή συνθήκη, η οποία θα περιέχει φυσικά ειδικές διατάξεις για τη συγκεκριμένη περιοχή σε σύγκριση με την Ανταρκτική· δεύτερον, αναστολή της εκμετάλλευσης, εν αναμονή νέων επιστημονικών ερευνών και καλύτερης κατανόησης της περιοχής και του ευάλωτου ή ευαίσθητου χαρακτήρα της, αλλά και εν αναμονή των αποτελεσμάτων πολλών εναλλακτικών λύσεων στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες αναπτύσσονται τώρα προοδευτικά. Ίσως στο μέλλον να μην χρειαστούμε καθόλου αυτά τα ορυκτά αποθέματα.

Επομένως, πιστεύω ότι ακόμη και αν οι συνάδελφοι στο παρόν Σώμα μπορεί να έχουν ελαφρώς διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον πιο υπεύθυνο τρόπο για να προχωρήσουμε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι υποστηρίζουμε το παρόν ψήφισμα. Θέλω να τονίσω ότι θέλουμε να προχωρήσουμε πέρα από την απλή ενισχυμένη πολυμερή συνεργασία και τον διάλογο· θέλουμε να διασφαλίσουμε την προστασία της ασφάλειας του περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων της περιοχής.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εν συντομία τι συμβαίνει στην Αρκτική, ώστε όλοι να κατανοήσουν τι διακυβεύεται στην παρούσα συζήτηση. Στον Βόρειο Πόλο, η υπερθέρμανση του πλανήτη εντείνει τις ορέξεις για έλεγχο του φυσικού πλούτου της περιοχής. Το λιώσιμο των πάγων θα διευκολύνει, όπως είπατε, την εκμετάλλευση των μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και το άνοιγμα πλωτών θαλάσσιων οδών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, επιτρέποντας στα φορτηγά πλοία να διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα λιγότερα, αλλά δυστυχώς αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Οι διεκδικήσεις κυριαρχίας στην περιοχή από τις πέντε συνοριακές χώρες –Καναδάς, Δανία, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες και Νορβηγία– οδηγούν σε προφανείς εντάσεις. Ο καναδός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι η κυριαρχία του Καναδά στα εδάφη και στα ύδατα της Αρκτικής είναι παλαιά, καλά θεμελιωμένη και βασισμένη σε ιστορικό τίτλο. Είπε ότι η καναδική κυβέρνηση θα υποσχεθεί και αυτή αυξημένη πολιτική παρακολούθηση και μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στα καναδικά ύδατα της Αρκτικής.

Αντίστοιχη ήταν η ανακοίνωση από το Κρεμλίνο της πρόθεσής του να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στην Αρκτική για την προστασία των συμφερόντων του. Έως τώρα, η ρύθμιση της στρατηγικής αυτής περιοχής βασιζόταν στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία υπογράφηκε από 150 χώρες στις 10 Δεκεμβρίου 1982. Η σύμβαση ορίζει ότι τα παράκτια κράτη ασκούν έλεγχο σε μια περιοχή σε απόσταση έως 200 μιλίων από τις ακτές τους και έχουν οικονομικά δικαιώματα στους πόρους του βυθού, αλλά η περιοχή αυτή μπορεί να επεκταθεί εάν τα κράτη μπορούν να αποδείξουν ότι η υφαλοκρηπίδα τους εκτείνεται πέρα από τα 200 μίλια. Έχουν προθεσμία έως τον Μάιο του 2009 –δηλαδή πολύ σύντομα– για να υποβάλουν ένα τέτοιο αίτημα στα Ηνωμένα Έθνη.

Η Ρωσία ανέλαβε την πρωτοβουλία το 2001, εξ ου και η παρούσα αναταραχή. Κατά την άποψη της ομάδας μου, και του κ. Rocard, ο οποίος ξεκίνησε τη συζήτηση αυτή στη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διορίσθηκε πρόσφατα πρέσβης για την Αρκτική, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες για την ενέργεια, το περιβάλλον και τη στρατιωτική ασφάλεια, η σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν ενδείκνυται για την Αρκτική. Ο Βόρειος Πόλος αποτελεί παγκόσμιο περιουσιακό στοιχείο το οποίο πρέπει να προστατευθεί με έναν δεσμευτικό χάρτη, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο. Θέλουμε έναν Βόρειο Πόλο καθαρό και κυρίως χωρίς στρατεύματα.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή αποτελεί προφανώς συνέχεια του ψηφίσματός μας του περασμένου Οκτωβρίου για τη διακυβέρνηση της Αρκτικής. Η ομάδα μας δεν έχει πρόβλημα να υποστηρίξει την επιθυμία για μια συνθήκη για την Αρκτική, αλλά κυρίως αναζητώντας έναν νέο τρόπο διακυβέρνησης. Η συνθήκη είναι ίσως πιο συμβολική, αλλά αυτό που τονίζουμε είναι η συνεργασία και ο σεβασμός των χωρών, και ιδίως των κατοίκων της Αρκτικής. Όπως είπατε ήδη, οι κάτοικοί της είναι που διαφοροποιούν την Αρκτική από την Ανταρκτική.

Υπάρχουν ήδη διεθνείς δομές –οι κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), το διεθνές δίκαιο της θάλασσας– αλλά απαιτείται κάτι πιο προσαρμοσμένο και πιο ειδικό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το έργο του Αρκτικού Συμβουλίου. Κυρία Επίτροπε, πρέπει να συμμετάσχετε σε αυτό όσο το δυνατόν συντομότερα και πρέπει να συμβάλετε στην οικοδόμηση της πολιτικής του ικανότητας. Πρέπει, με κάθε κόστος, να αποφύγουμε την υποχώρηση σε μια κυριαρχία παρωχημένου τύπου, σε εδαφικές διεκδικήσεις και διακυβερνητισμό. Απαιτείται ένα νέο στυλ διακυβέρνησης για την ευάλωτη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, στην οποία κάθε πολίτης του κόσμου νιώθει ότι έχει συμφέροντα ή διακυβεύματα.

Πρέπει επίσης να επιδείξουμε τα διαπιστευτήριά μας για την ανάμειξη στην Αρκτική και οι επιδόσεις μας, ως Ευρωπαίων, δεν είναι καλές. Οι ναυτικοί και οι έμποροι της Ευρώπης κατέστρεψαν το περιβάλλον της Αρκτικής τον 17ο και τον 18ο αιώνα με τον λεγόμενο «βιασμό του Spitsbergen». Οι βιομηχανικές εκπομπές μας είναι αυτές που ευθύνονται άμεσα για την έντονη αλλαγή του κλίματος στην περιοχή, και τώρα απειλούμε να επιβάλουμε τις αξίες και τις παραδόσεις μας στους λαούς της Αρκτικής, σε αυτήν την πολύ ευαίσθητη συγκυρία. Πρέπει να τους ακούσουμε και να συνεργαστούμε μαζί τους, καθώς, ειλικρινά, οι επιδόσεις τους όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντός τους είναι καλύτερες από τις δικές μας. Επομένως, η ομάδα μας δεν θα υποστηρίξει την 50ετή αναστολή της εκμετάλλευσης.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κύριε Πρόεδρε, ζω σε ένα όμορφο νησί –ένα πανέμορφο νησί– το οποίο καταστρέφεται συστηματικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 15 χρόνια. Είδα την οδηγία για τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία βιομηχανικά απόβλητα –τα οποία χαρακτηρίζονται γελοιωδώς «κοπρόχωμα»– καταλήγουν στο έδαφος. Είδα εκατοντάδες χιλιάδες ψάρια να πετώνται στη Βόρεια Θάλασσα. Κοντά στο χωριό μου, είδα τα πρώην υπέροχα χωράφια σιταριού και κριθαριού και τα λιβάδια όπου έβοσκαν γαλακτοπαραγωγικά κοπάδια να μετατρέπονται σε πράγματα όπως η ευλαλία και κάθε είδους άλλα βιοκαύσιμα, καταστρέφοντας το περιβάλλον μας και αυξάνοντας το κόστος των τροφίμων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια. Τριάντα πέντε χιλιάδες ανεμογεννήτριες μεγέθους ενός τζάμπο, η μεγαλύτερη βεβήλωση του όμορφου νησιού μου από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Και τώρα θέλετε να επέμβετε σε μια από τις τελευταίες περιοχές άγριας φύσης στον κόσμο, την Αρκτική. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα σας πω ότι συμφωνώ με την κ. Wallis. Οι επιδόσεις σας είναι φρικτές και η απάντηση πρέπει να είναι μην ανακατευθείτε σε αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, ναι, η κ. Επίτροπος έχει δίκιο. Η Αρκτική διαφέρει από την Ανταρκτική από πολλές απόψεις, και αναφέρθηκα στο θέμα αυτό στο παρόν Σώμα μόλις πριν από μερικούς μήνες, στις 8 Οκτωβρίου 2008.

Η Αρκτική, όπως είπα τότε, διαδραματίζει έναν ολοένα και σημαντικότερο γεωστρατηγικό ρόλο στον κόσμο μας, και την τελευταία δεκαετία ανέκυψαν αρκετά κρίσιμα ζητήματα στην περιοχή αυτή. Βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με το άνοιγμα θαλάσσιων οδών που ήταν κλειστές έως τώρα, ως άμεση συνέπεια της αλλαγής του κλίματος. Αυτό δεν μας εκπλήσσει, καθώς η Αρκτική θερμαίνεται πολύ ταχύτερα, με αύξηση της θερμοκρασίας της κατά δύο βαθμούς τα τελευταία εκατό χρόνια σε σύγκριση με τον μέσο όρο των μόλις 0,6 βαθμών στον υπόλοιπο κόσμο.

Αυτό το εξαιρετικά ευάλωτο οικοσύστημα δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις από χώρες που διψούν για πόρους και οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητές της χωρίς να λάβουν κατάλληλα υπόψη τη θεμελιώδη σημασία της Αρκτικής ως σταθεροποιητικού παράγοντα για το παγκόσμιο κλίμα.

Συμφωνώ με την επισήμανση της κ. Wallis ότι μια έκκληση για 50ετή αναστολή κάθε εκμετάλλευσης δεν είναι ούτε πρακτική ούτε λογική, αλλά πιστεύω ότι μια περιορισμένη αναστολή της νέας εκμετάλλευσης –εν αναμονή καινούριων επιστημονικών μελετών– είναι κάτι στο οποίο θα έπρεπε ίσως να συμφωνήσουν όλες οι πολιτισμένες χώρες.

Πέραν τούτου, η ΕΕ αριθμεί μεταξύ των κρατών μελών της τρεις χώρες της Αρκτικής μαζί με άλλους δύο γείτονες του ΕΟΧ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μαζί περισσότερο από το αριθμητικό ήμισυ των μελών του Αρκτικού Συμβουλίου. Αυτός είναι επαρκής λόγος για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε τη θέση μας, με την καλύτερη του όρου έννοια, στην παγκόσμια σκηνή στο θέμα αυτό.

Η Αρκτική είναι κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο κλίμα, και για τον λόγο αυτό και μόνον πρέπει να είμαστε μέρος του νέου στυλ διακυβέρνησης αυτού του όμορφου τόπου που είναι –όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής– μια από τις τελευταίες περιοχές άγριας φύσης στον κόσμο μας.

 
  
MPphoto
 

  Martí Grau i Segú (PSE).(ES) Η περιοχή της Αρκτικής είναι μια από τις πιο ευαίσθητες στον πλανήτη μας. Οι συνέπειες της απεριόριστης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της θα είναι καταστροφικές, όχι μόνον για τη γύρω περιοχή και τους αυτόχθονες πληθυσμούς, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.

Το λιώσιμο μεγάλων περιοχών έχει καταστήσει τους κινδύνους αυτούς πραγματικότητα, δημιουργώντας την ανάγκη για μια νέα παγκόσμια ρύθμιση για την προστασία της Αρκτικής, ανάλογη με αυτήν που ισχύει για την Ανταρκτική, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που ήδη τονίσθηκαν στη συζήτηση.

Χρειαζόμαστε μια διεθνή συνθήκη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης αναμφίβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προστατεύσουμε το μοναδικό περιβάλλον της Αρκτικής, να εξασφαλίσουμε την πλήρη βιωσιμότητα κάθε είδους ανθρώπινης δραστηριότητας και να εφαρμόσουμε πολυμερή ρύθμιση της ναυσιπλοΐας στις νέες θαλάσσιες οδούς που θα καταστούν προσπελάσιμες.

Στο χρόνια που ακολούθησαν τη σύστασή του, το Αρκτικό Συμβούλιο υπήρξε υπόδειγμα συνεργασίας για τη διαχείριση κοινών προβλημάτων. Σε αυτούς τους δύσκολους και αβέβαιους καιρούς, πρέπει να μεταφέρουμε αυτό το πνεύμα και την κατανόηση σε ανώτερο επίπεδο ώστε να αποφύγουμε την εμπλοκή γειτονικών κρατών ή άλλων διεθνών παραγόντων σε γεωστρατηγικές διαφορές και να μην ξεχάσουμε ποιος πρέπει να είναι ο κοινός μας στόχος: η διατήρηση μιας σπουδαίας κοινής κληρονομιάς.

 
  
MPphoto
 

  Laima Andrikienė (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε σήμερα την προστασία της Αρκτικής, ένα θέμα που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον – και όχι μόνον για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρώτον, επειδή θεωρείται ότι η περιοχή της Αρκτικής περιέχει τεράστιους ενεργειακούς πόρους –έως 20% των μη ανακαλυφθέντων και τεχνικά απολήψιμων αποθεμάτων του κόσμου– ο πειρασμός αξιοποίησης των πόρων αυτών είναι ακαταμάχητος. Δεύτερον, το περιβάλλον της Αρκτικής είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Ολόκληρη η διεθνής κοινότητα θα επηρεασθεί από πολλές από τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Τρίτον, υπάρχουν εδαφικές διαφορές στην Αρκτική. Υπάρχει κίνδυνος πυροδότησης σημαντικών συγκρούσεων μεταξύ χωρών που θέλουν να προστατεύσουν –ακόμη και με στρατιωτικά μέσα– αυτά που οι χώρες της περιοχής θεωρούν εθνικά τους συμφέροντα.

Είναι καιρός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταστήσει τη θέση του σαφή, καθώς δεν έλαβε σχεδόν καθόλου μέρος στη συζήτηση έως τώρα, με εξαίρεση το ψήφισμά μας που εγκρίθηκε πέρσι τον Οκτώβριο, και το οποίο ζητούσε μια διεθνή συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι συνδεδεμένες χώρες του ΕΟΧ αποτελούν περισσότερο από το 50% των μελών του Αρκτικού Συμβουλίου. Όπως συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αρκτική πρέπει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υποστηρίζω πλήρως το σχέδιο της πρότασής μας, με το οποίο ζητάμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργαστούν προς την κατεύθυνση της θέσπισης αναστολής στην εκμετάλλευση των γεωλογικών πόρων στην Αρκτική για διάστημα 50 ετών, εν αναμονή καινούριων επιστημονικών μελετών. Εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ρωσικές αρχές σε διάφορα σημαντικά θέματα τα οποία απαριθμούνται στο σχέδιο του ψηφίσματός μας. Είναι καιρός να περιληφθεί η Αρκτική στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 

  Christian Rovsing (PPE-DE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, η Γροιλανδία είναι τμήμα του Βασιλείου της Δανίας με σημαντική ευθύνη στο πλαίσιο της τοπικής κυβέρνησης. Η Αρκτική δεν είναι ακατοίκητη. Δεν είναι μια έκταση γης χωρίς ρύθμιση, όπως η Ανταρκτική. Αντίθετα, οι εκτάσεις γης είναι μέρος των χωρών της Αρκτικής και τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι ήδη ζουν εκεί, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι αυτόχθονες. Οι άνθρωποι αυτοί και οι χώρες τους έχουν τη θεμιτή απαίτηση να εκμεταλλευθούν τους πόρους και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή. Μόνον η θάλασσα που βρίσκεται στη μέση έχει διεθνές καθεστώς, και στην περίπτωση αυτή η σχετική νομική βάση είναι η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώθηκε επίσης από τα παράκτια κράτη της Αρκτικής στη δήλωση του Ilulissat του 2008. Εκτός από τη UNCLOS, υπάρχουν πολλές άλλες συναφείς διεθνείς και περιφερειακές πράξεις. Δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερη διακυβέρνηση. Στην καλύτερη περίπτωση, απαιτείται προσαρμογή των ήδη υφιστάμενων πράξεων. Η Δανία υπέβαλε πρόταση στο Αρκτικό Συμβούλιο για την εξέταση των υφιστάμενων συμφωνιών με στόχο την επικαιροποίησή τους. Αυτό θα γίνει και πρέπει να γίνει με τη συνεργασία των κρατών και των κατοίκων της Αρκτικής.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η συνθήκη για την Ανταρκτική αποτελεί λαμπρό παγκόσμιο παράδειγμα, το οποίο αποδεικνύει ότι οι εδαφικές διεκδικήσεις από τα παράκτια κράτη μπορούν να τεθούν στο περιθώριο προς όφελος της ειρηνικής συνεργασίας και της επιστημονικής έρευνας. Καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με το ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της συνέπειές της στο λιώσιμο των δύο πόλων προκαλώντας την άνοδο του επιπέδου των θαλασσών, και καθώς τα παγωμένα θαλάσσια περάσματα της Αρκτικής ανοίγουν και πάλι στη ναυσιπλοΐα, είναι σημαντικό να βρεθεί μια ανάλογη ρύθμιση για τον παγωμένο βορρά της Αρκτικής που πλέον λιώνει. Ο αγώνας για διεκδικήσεις κυριαρχίας και για τους ορυκτούς πόρους της Αρκτικής, όπως εκδηλώνεται με τη θεατρική τοποθέτηση της ρωσικής σημαίας στον βυθό της θάλασσας, πρέπει να απορριφθεί.

Η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να πείσει τα πέντε παράκτια κράτη της Αρκτικής –Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ρωσίας, Νορβηγία και Δανία– σχετικά με τη σοφία μιας τέτοιας προσέγγισης.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Lebech (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, ως Δανός που ενεπλάκη στην κατάθεση της παρούσας πρότασης ψηφίσματος μαζί με την κ. Wallis στην Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη δεν είμαι κατ’ ανάγκη ιδιαίτερα δημοφιλής. Ωστόσο, πιστεύω ότι η βασική προσέγγιση που υιοθετεί το παρόν ψήφισμα είναι ορθή. Είναι καλό που η ΕΕ επικεντρώνεται στην περιοχή της Αρκτικής. Είναι επίσης καλό για τα μικρά κράτη της Δανίας και της Νορβηγίας που η ΕΕ εμπλέκεται στο θέμα αυτό, ώστε να μην χρειαστεί να συναλλαχθούμε μόνον με τους μεγάλους παράγοντες στην περιοχή, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ της αναστολής της εκμετάλλευσης που περιλήφθηκε πλέον στο ψήφισμα. Καταρχάς, δεν είναι καθόλου ρεαλιστική. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν θα τη δεχθούν σε καμία περίπτωση. Επιπλέον, ωστόσο, πιστεύω επίσης, όπως είπε ο κ. Rovsing, ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, και οι κάτοικοι της Γροιλανδίας προσδοκούν εύλογα, και φυσικά έχουν το δικαίωμα, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους φυσικούς πόρους της επικράτειάς τους, όπως μπορεί να κάνει κάθε άλλη χώρα στην επικράτειά της.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω ότι οι πολικές αρκούδες στα κομμάτια πάγου ήταν αυτές που μας έδειξαν την έκταση της χημικής ρύπανσης που επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο. Εντοπίσθηκε DDT στο λίπος τους και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η ουσία αυτή δεν χρησιμοποιείται στα κομμάτια πάγου.

Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρόταση που διατύπωσε μετά τη συζήτηση που είχαμε εδώ στο Κοινοβούλιο, επειδή είναι πραγματικά επείγον, λόγω της αλλαγής του κλίματος, να προστατεύσουμε την μόνη περιοχή η οποία έχει μείνει μακριά από τις αρπακτικές διαθέσεις του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε.

Φυσικά, η πολιτική πτυχή εμφανίζει επείγοντα χαρακτήρα –και θα επαναλάβω εδώ τα όσα είπε η κ. De Keyser– επειδή, τελικά, πρέπει να κάνουμε κάτι για την Αρκτική. Πράγματι, ορισμένοι από τους κυρίους τμήματος της ηπείρου αυτής έχουν σχέδια σε αυτήν. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ρωσία, για την οποία μιλήσαμε πρόσφατα, επιθυμεί να εγκαθιδρύσει τα σύνορά της πέρα από τη θαλάσσια περιοχή της και να τα επεκτείνει πάνω από την υφαλοκρηπίδα. Επομένως, το ζήτημα αποκτά επείγοντα χαρακτήρα για εμάς, επειδή η Ρωσία θέλει επίσης να τοποθετήσει εκεί ρωσικές σημαίες και να εγκαταστήσει στρατιωτικές μονάδες, όπως ο Καναδάς.

Αυτό που ίσως λείπει από την πρότασή σας είναι αυτό που ζητήσαμε την περασμένη φορά, δηλαδή μια διεθνής συνθήκη για την προστασία της Αρκτικής, η οποία θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε την προστασία της άπαξ και διά παντός.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE).(SL) Είμαστε μάρτυρες των φυσικών και ανθρωπογενών κρίσεων που συμβαίνουν στην Αρκτική. Οι προσπάθειές μας πρέπει να προσανατολισθούν στο να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα τις ακολουθήσουν πολιτικές κρίσεις ή κρίσεις οποιουδήποτε άλλου είδους. Η έκκληση για μια υπεύθυνη προσέγγιση απέναντι στην Αρκτική είναι ένα σήμα κινδύνου και ζήτημα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Χαιρετίζω, ειδικότερα, κάθε προσπάθεια η οποία σέβεται τους αυτόχθονες πληθυσμούς της περιοχής αυτής.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Ferrero-Waldner, η οποία συνεργάσθηκε πραγματικά πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι αναμφίβολα η πιο εργατική επίτροπος στον συγκεκριμένο τομέα: το εκτιμώ πραγματικά. Ήταν επίσης παρούσα στη σύσκεψή μας με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο την περασμένη εβδομάδα: άλλωστε, η βόρεια διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική εδώ, και η κ. Diana Wallis έχει τονίσει και αυτή κατ’ επανάληψη ότι η Ευρώπη φέρει μια πολύ ιδιαίτερη ευθύνη σχετικά.

Πιστεύω ότι, ιδίως σε εποχή χρηματοπιστωτικής και ενεργειακής κρίσης, οφείλουμε να επιδείξουμε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο τομέα καθώς και να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες και στις ανάγκες του πληθυσμού σχετικά, επειδή, τελικά, ο άνθρωπος και η φύση δεν αντιπαρατίθενται, αλλά πρέπει να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο. Από την άποψη αυτή, νομίζω ότι μπορούμε να επισημάνουμε μερικές ευχάριστες επιτυχίες, ιδίως στην ενεργειακή πολιτική, και ίσως μπορέσουμε να εντείνουμε τη συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την επίκαιρη αυτή συζήτηση. Ως αποτέλεσμα της αναζήτησης πόρων και της αλλαγής του κλίματος, η περιοχή της Αρκτικής βρίσκεται στα πρόθυρα βαθιάς αλλαγής. Δεν είναι μόνον η ίδια η περιοχή η οποία είναι πιθανό να επηρεασθεί, αλλά, όπως αναγνώρισαν πολλοί ομιλητές εδώ σήμερα, και ολόκληρη η ΕΕ. Με φόντο τις εξελίξεις αυτές, είναι σημαντικό να προσεγγίσει η ΕΕ την Αρκτική με συνολικό και στρατηγικό τρόπο ο οποίος θα καλύψει ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως το περιβάλλον, οι μεταφορές, η βιοποικιλότητα, η αλλαγή του κλίματος, οι ναυτιλιακές υποθέσεις, η ενέργεια και η έρευνα, καθώς και η προστασία της ζωής των αυτοχθόνων κατοίκων.

Θεωρώ ότι το Συμβούλιο εξετάζει τώρα το ζήτημα αυτό με μεγάλη σοβαρότητα. Υποστηρίζει ευρέως τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Αυτή πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μια πολιτική για την Αρκτική, η οποία πρέπει να αναπτυχθεί με συνολικό τρόπο. Σε όσους έκαναν λόγο για μια νέα συνθήκη, πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει θέση του Συμβουλίου επί του παρόντος, επειδή το Συμβούλιο εξετάζει επί του παρόντος τις προτάσεις της Επιτροπής. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Στα συμπεράσματα, αναφέρουμε ότι οι στόχοι της ΕΕ μπορούν να επιτευχθούν μόνον σε στενή συνεργασία με τις χώρες της Αρκτικής, και η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συμμετοχή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις.

Όπως προανέφερα, οι προτάσεις της Επιτροπής εξετάζονται επί του παρόντος λεπτομερέστερα. Πιστεύω ότι θα διευκολύνουν τη συμφωνία σχετικά με μια συνολική απόκριση στις πολλές και ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή της Αρκτικής. Χαιρετίζω το ενδιαφέρον του Σώματος και είμαι έτοιμος να επανέλθω για να σας ενημερώσω όταν το Συμβούλιο θα έχει συμφωνήσει στη θέση του.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, όπως υπογράμμισα στην αρχή της σημαντικής αυτής συζήτησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαδραματίσει έναν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος της Αρκτικής, στην προώθηση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και στη βελτίωση της πολυμερούς διακυβέρνησης. Είμαστε προσηλωμένοι στη διατήρηση της Αρκτικής και, ταυτόχρονα, στόχος μας είναι να συμβάλουμε σε ένα συνεργατικό σύστημα, το οποίο θα εξασφαλίσει βιωσιμότητα, καθώς και ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση. Προκειμένου να στεφθούν από επιτυχία οι σημαντικές αυτές προσπάθειες, πρέπει να συνεργασθούμε στενά με όλα τα κράτη της Αρκτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Αρκτική, όπως προανέφερα.

Ως προς αυτό, η Επιτροπή προτείνει την προώθηση της πλήρους εφαρμογής και της επεξεργασίας των υφιστάμενων υποχρεώσεων αντί της πρότασης νέων νομικών πράξεων με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας και την αυστηρή περιβαλλοντική διαχείριση και βιώσιμη χρήση των πόρων, καθώς και την ανοικτή και ισότιμη πρόσβαση. Ταυτόχρονα, η ΕΕ έχει ήδη τονίσει ότι, για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, οι διατάξεις για την περιβαλλοντική προστασία βάσει της παρούσας σύμβασης παραμένουν κάπως γενικές, και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την περαιτέρω ανάπτυξη ορισμένων από τα πλαίσια, προσαρμόζοντάς τα στις νέες συνθήκες ή στις ιδιαιτερότητες της Αρκτικής. Για παράδειγμα, μια νέα συμφωνία εφαρμογής της UNCLOS σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα εκτός των περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας θα μπορούσε να λάβει υπόψη την Αρκτική, και υποβάλαμε επίσης την αίτησή μας στη νορβηγική προεδρία του Αρκτικού Συμβουλίου. Η αποδοχή της αίτησης της Επιτροπής απαιτεί την ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Αρκτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή, η οποία αναμένεται στις 29 Απριλίου –δηλαδή, πολύ σύντομα– ενδέχεται να επηρεασθεί αρνητικά από μια πρωτοβουλία που ίσως προτείνει μια συνθήκη για την Αρκτική, επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο σημείο αυτό.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι τα παράκτια κράτη ης Αρκτικής εκδηλώνουν σαφή προτίμηση για τη UNCLOS ως βάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη το στοιχείο αυτό, τη στιγμή που θέλει να αναπτύξει ακόμη πιο ισχυρή συνεργασία προς όφελος της Αρκτικής, των κατοίκων της και της άγριας φύσης της. Στο πλαίσιο αυτό, δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε τα υφιστάμενα πλαίσια συνεργασίας, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα εξυπηρετήσει τους στόχους και τα συμφέροντά μας ούτε θα αντιστοιχεί στο πνεύμα του σχεδίου ψηφίσματός σας.

Καταλήγοντας, θεωρώ ότι οι συνθήκες δεν είναι ακόμη κατάλληλες για μια διεθνή συνθήκη για την Αρκτική, και ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε μάλλον τις προσπάθειές μας στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των υφιστάμενων νομικών πλαισίων, καλύπτοντας έτσι τα κενά που ενδεχομένως υπάρχουν και προσαρμόζοντας τους κανόνες στις ιδιαιτερότητες της Αρκτικής. Κάτι τέτοιο φαίνεται πολύ πιο εφικτό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Έλαβα έξι προτάσεις ψηφισμάτων(1) οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη 2 Απριλίου 2009.

 
  

(1) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


14. Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση (A6-0149/2009) της κ. Buitenweg, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Buitenweg, εισηγήτρια. (NL) Κύριε Πρόεδρε, τη Δευτέρα, η κόρη φίλου έλαβε μια επιστολή απόρριψης από ένα πανεπιστήμιο. Απορρίφθηκε όχι για λόγους διανοητικής ικανότητας, αλλά επειδή πάσχει από αναπηρία. Η επιστολή ανέφερε ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι σε θέση να της παράσχει τη φροντίδα που χρειάζεται. Ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς προβλήματα, αλλά τώρα τίθεται στο περιθώριο.

Η έκθεση που εξετάσουμε σήμερα αγγίζει την καρδιά της κοινωνίας μας. Θέλουμε κάποιοι να θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίες λόγω του φύλου, του γενετήσιου προσανατολισμού, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων ή της αναπηρίας τους, ή προτιμούμε μια κοινωνία στην οποία όλοι μπορούν να συμμετέχουν πλήρως; Όταν κάποιοι απορρίπτονται ως ενοικιαστές ή για τη χορήγηση ενός δανείου λόγω του ποιοι είναι, δεν είναι μόνον αυτοί που αντιμετωπίζονται άδικα, αλλά η κοινωνία στο σύνολό της υποβαθμίζεται διαγράφοντας τους ανθρώπους αυτούς.

Ανυπομονούσα ιδιαίτερα για τη σημερινή μέρα. Διακυβεύονται πολλά στην αυριανή ψηφοφορία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ευρωπαϊκές οδηγίες για την ίση μεταχείριση των ατόμων από το 1995, και η συνθήκη του Άμστερνταμ μας έδωσε μια νομική βάση για τον σκοπό αυτό, επιτέλους. Το 2000 προέκυψαν ορισμένες σημαντικές οδηγίες από αυτήν: η οδηγία για την αρχή της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, το πεδίο εφαρμογής της οποίας καλύπτει τόσο την αγορά εργασίας όσο και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού – παρότι το πεδίο εφαρμογής της δεύτερης αυτής οδηγίας περιορίζεται στην αγορά εργασίας.

Αυτό άρχισε να προκαλεί προβλήματα, καθώς οι διακρίσεις απαγορεύονται σε περισσότερες σφαίρες, ακόμη και στον τομέα του φύλου. Το Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε πάντοτε στην ιεραρχία των λόγων των διακρίσεων η οποία προέκυψε. Στο κάτω-κάτω, γιατί να επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης ενός δανείου σε κάποιον επειδή είναι ομοφυλόφιλος αλλά όχι επειδή είναι μαύρος; Η προστασία πρέπει να είναι ίδια. Όλοι υποστηρίξαμε την οριζόντια αυτή οδηγία και υπάρχουν διαφορές ανάμεσά μας, όσον αφορά το ύφος και ενίοτε επίσης όσον αφορά τη συγκεκριμένη ουσία. Ωστόσο, έως τώρα, η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου είχε τη βούληση να επανορθώσει την παρούσα ανισορροπία, και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να διαβιβάσουμε στο Συμβούλιο αύριο, επομένως ελπίζω η πλειοψηφία να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους στην έκθεση. Καταρχάς, τους συντάκτες γνωμοδοτήσεων, και ειδικότερα την κ. Lynne της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πολλές από τις εισηγήσεις της ενσωματώθηκαν στο κείμενο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τον κ. Gaubert, την κ. Bozkurt, την κ. in 't Veld και την κ. Kaufmann. Στα ολλανδικά έχουμε μια φράση, η οποία μεταφράζεται κατά λέξη ως «πηδώ πάνω από τη σκιά μου», όταν κάποιος υπερβάλλει εαυτόν –όταν βλέπει πέρα από ένα σημείο για το οποίο μιλά συνεχώς– και αυτή η φράση ταιριάζει στους σκιώδεις εισηγητές. Κατά τη γνώμη μου, καταφέραμε να υπερβάλλουμε εαυτούς. Είμαι πραγματικά υπερήφανη για τη συμβιβαστική λύση που εγκρίθηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Το κείμενο βελτιώθηκε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πολλούς άλλους που συνέβαλαν σε αυτό, και ειδικότερα τον κ. Cashman. Θέλω να τον ευχαριστήσω για όλες τις συμβουλές που μου έδωσε, για τη δραστηριότητά του για την προώθηση των σκοπών του, καθώς και για την έμπνευση και τη φιλία που μου πρόσφερε τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά το περιεχόμενο, η έκθεση απαγορεύει τις διακρίσεις για τέσσερις λόγους. Αυτό έχει ήδη ρυθμισθεί για την αγορά εργασίας, αλλά τώρα εφαρμόζεται επίσης στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, στην κοινωνική προστασία –συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών ασφαλίσεων και της υγειονομικής περίθαλψης– και στην εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν θεωρούνται όλες οι διαφορετικές μεταχειρίσεις διακρίσεις. Για παράδειγμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να διαφοροποιούν ανάλογα με την ηλικία ή την αναπηρία, εφόσον παρέχουν αντικειμενική αιτιολογία για τη συμπεριφορά αυτή. Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για πολλά άτομα με αναπηρίες, αλλά θεσπίσθηκαν όρια σχετικά με το τι θεωρείται εύλογο. Επομένως, επιτρέπονται παρεκκλίσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά η ίση μεταχείριση είναι ο κανόνας, και αυτό αφορά η αυριανή ψηφοφορία. Βλέπουμε την Ευρώπη απλώς ως μια αγορά ή την βλέπουμε επίσης ως πηγή πολιτισμού;

Πρέπει να πω ότι, σε κάθε περίπτωση, η τροπολογία 81 δείχνει τη θέση του κ. Weber και άλλων 41 βουλευτών. Δεν θέλετε νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, τελεία και παύλα. Οι συμβιβασμοί που προσπάθησα να επιτύχω δεν έχουν σημασία, καθώς αντιτίθεστε απλώς κατ’ αρχήν στη νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Έτσι, δεν υποβάλλετε τροπολογίες, απορρίπτετε ολόκληρη την πρόταση. Εδώ χωρίζουν οι δρόμοι μας – δεν υπάρχει μέση οδός. Θα περιμένουμε να δούμε αύριο ποιον δρόμο επιθυμεί να ακολουθήσει η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκτιμώ το μεγάλο ενδιαφέρον για την πρόταση αυτή, το οποίο αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό προτάσεων τροπολογιών στην οποία οδήγησε. Αυτό δείχνει ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων στην καθημερινή ζωή αποτελεί μόνιμη προτεραιότητα για τους περισσότερους εξ ημών, ακόμη και σε περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης. Χαιρετίζω επίσης την εξαιρετική έκθεση που υπέβαλε η κ. Buitenweg και ενέκρινε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και την αξιόλογη συμβολή της κ. Lynne και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το σχέδιο έκθεσης στηρίζει τη φιλοδοξία και τις προσπάθειες του σχεδίου οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή. Κατά τη γνώμη μου, η εισηγήτρια κατάφερε να συμβιβάσει διάφορες απόψεις και να επιτύχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των διάφορων πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για τον υποστηρικτικό ρόλο του στην υποβολή του σχεδίου οδηγίας.

Όσον αφορά τις προτεινόμενες τροπολογίες, συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις βελτίωσης που περιέχονται στο σχέδιο έκθεσης. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι το παρόν σχέδιο απαιτεί ομόφωνη συναίνεση στο Συμβούλιο, και επομένως πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές.

Ξέρω ότι το πρόβλημα των πολλαπλών διακρίσεων έχει θεμελιώδη σημασία για εσάς. Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι άνθρωποι που είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων επηρεάζονται πολύ σοβαρά. Ωστόσο, πιστεύω ταυτόχρονα ότι, καθώς η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνον σε τέσσερα πιθανά αίτια διάκρισης, το πρόβλημα αυτό δεν είναι δυνατόν να λυθεί οριστικά σε νομικό επίπεδο.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την απαγόρευση των διακρίσεων του Ιουλίου του 2008 δεσμευθήκαμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό στις πρόσφατα συσταθείσες ομάδες κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων. Η συζήτηση ξεκίνησε. Επομένως, το θέμα των πολλαπλών διακρίσεων δεν παραμελείται.

Θα μπορούσα να συμφωνήσω σε μια αναφορά στις πολλαπλές διακρίσεις στους τομείς που καλύπτονται από το παρόν σχέδιο οδηγίας. Συμφωνώ ότι πρέπει να καθορίσουμε την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών με μεγαλύτερη σαφήνεια. Η οδηγία δεν θα αλλάξει τον ίδιο τον ορισμό, αλλά στόχος μας είναι να επιτύχουμε τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ασφάλειας δικαίου.

Δέχομαι επίσης ότι η ελευθερία έκφρασης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζονται περιπτώσεις εικαζόμενων αντιποίνων. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η έννοια των αντιποίνων απαιτεί ισχυρές αποδείξεις. Πρέπει να διακυβεύεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πρέπει να υπάρχει ένα εχθρικό ή προσβλητικό περιβάλλον.

Συμφωνώ με τη συμπερίληψη της έννοιας της διάκρισης λόγω σχέσεων, κατά την έννοια της πρόσφατης απόφασης στην υπόθεση Coleman, αλλά η έννοια αυτή πρέπει να εφαρμόζεται μόνον όταν υπάρχει άμεση διάκριση και αντίποινα.

Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμφωνώ ότι είναι αναγκαίο οι πάροχοι υπηρεσιών να εφαρμόζουν ένα ορισμένο επίπεδο διαφάνειας, αλλά έχω αμφιβολίες όσον αφορά τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στο σχέδιό σας. Συμφωνώ πλήρως ότι η οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε αμιγώς ιδιωτικές συναλλαγές. Οι θέσεις της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου είναι πολύ παρόμοιες στο σημείο αυτό. Όσον αφορά τα άτομα με σωματική αναπηρία, μπορώ να υποστηρίξω μια αναφορά στον ανοικτό ορισμό της σωματικής αναπηρίας που χρησιμοποιείται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Συμφωνώ επίσης κατ’ ουσία με ορισμένα από τα σχόλια που αφορούν την έννοια της σωματικής αναπηρίας, τα οποία περιλαμβάνονται στις προτάσεις τροπολογιών. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να επισημάνω πως η διατύπωση της νομικής ρύθμισης πρέπει να είναι πολύ ακριβής. Συμφωνώ με ορισμένες από τις λοιπές ιδέες που διατυπώθηκαν, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να εξασφαλίσουμε την ακριβή διατύπωση και κατανόηση του άρθρου 4.

Κυρίες και κύριοι, ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις σας, στις οποίες θα απαντήσω κατά τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια για τη σκληρή δουλειά που συνεισέφερε στην παρούσα έκθεση και για τη στενή συνεργασία που είχαμε επ’ αυτής. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά μαζί, όχι μόνον στην παρούσα έκθεση, αλλά, όπως γνωρίζει, και με άλλα άτομα. Εργαζόμαστε στο θέμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 10 χρόνια που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θυμάμαι ότι συμμετείχαμε στις ακροάσεις για το άρθρο 13 πριν από πολύ καιρό. Τώρα, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία συζητάμε μια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων, μια ευκαιρία να προωθήσουμε επιτέλους νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων για όλους τους λόγους που δεν καλύπτονται – αναπηρία, ηλικία, θρησκεία ή πεποιθήσεις και γενετήσιος προσανατολισμός. Περιμέναμε πολλά χρόνια για αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα εξασφαλίσουμε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία.

Αγωνίζομαι για την αναπηρία και την ηλικία εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πείστηκα πριν από καιρό ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν πίσω. Δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε με μια οδηγία για την αναπηρία, και έπειτα μια οδηγία για την ηλικία, επειδή πίστευα ότι ο γενετήσιος προσανατολισμός και η θρησκεία θα έμεναν πίσω. Για τον λόγο αυτό, στην περσινή έκθεση πρωτοβουλίας, ζήτησα μια ενιαία οδηγία η οποία να καλύπτει όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτό συνέβη. Είμαι επίσης πολύ ευχαριστημένη, γιατί εξασφαλίσαμε τόσο μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο υπέρ εκείνης της έκθεσης πρωτοβουλίας. Γνωρίζω από την Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι αυτός είναι ένας λόγος που θεώρησαν ότι μπορούσαν να υποβάλουν την παρούσα πρόταση με ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να εξασφαλίσουμε πολύ μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της παρούσας έκθεσης αύριο.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Επίτροπο Špidla. Τον έχω ευχαριστήσει και άλλες φορές, αλλά ήθελα να τον ευχαριστήσω και στην ολομέλεια, επειδή, χωρίς τη στήριξη και τη βοήθειά του, ειλικρινά δεν πιστεύω ότι θα είχαμε την παρούσα πρόταση μπροστά μας σήμερα. Επομένως, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε ειλικρινά που προωθήσατε την παρούσα πρόταση. Ξέρω ότι εργαστήκατε και ο ίδιος επίπονα για το θέμα αυτό.

Η πρόταση πέρασε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Χρειαζόμαστε τώρα τη μεγάλη αυτή πλειοψηφία. Όλοι πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στην ΕΕ. Όποιος χρησιμοποιεί αναπηρική πολυθρόνα ή σκύλο-οδηγό πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιος με διαφορετικό γενετήσιο προσανατολισμό πρέπει να δικαιούται να χρησιμοποιήσει όποιο δωμάτιο ξενοδοχείου θέλει και να μείνει σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο στις διακοπές του. Όλοι οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Οι άνθρωποι διαφορετικής θρησκείας δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις.

Παρακαλώ όλους εσάς που σκέφτεστε να καταψηφίσετε την παρούσα έκθεση να μην το κάνετε. Πρόκειται για τον θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεμέλιό μας είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η απαγόρευση των διακρίσεων. Σας παρακαλώ να ψηφίσετε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων εξετάσαμε πρωτίστως την αναγκαιότητα διασφάλισης ίσης μεταχείρισης στον τομέα της υγείας. Άλλοι τομείς καλύφθηκαν πολύ καλά από άλλες επιτροπές, και κυρίως από την εισηγήτρια και τον κ. Επίτροπο, και επομένως αποφασίσαμε να αποσαφηνίσουμε το θέμα της υγείας.

Το πρώτο βήμα ήταν να σημειώσουμε τις μεγάλες διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο επιβεβαιώνεται από το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα των δημόσιων αρχών στα κράτη μέλη να παρέχουν ισότιμη πρόσβαση σε όλους σε ένα ποιοτικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επομένως, παρότι γνωρίζουμε τις διαφορετικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, είναι σημαντικό για την ΕΕ να κάνει ό,τι μπορεί με κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και με οδηγίες, τις οποίες σταδιακά αντιμετωπίζουμε και καταρτίζουμε, μαζί με ψηφίσματα και κανονισμούς. Πρέπει να διαβιβάσουμε τα κείμενα αυτά στα κράτη μέλη, όπου είναι εφικτό, με τον βασικό αυτό στόχο.

Ειδικότερα, οι τροπολογίες που τονίσαμε εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είναι εκείνες που αφορούν την ενθάρρυνση της προώθησης προγραμμάτων υγειονομικού εξαλφαβητισμού, τη συνέχιση της προώθησης δράσεων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την καταπολέμηση της άρνησης παροχής ιατρικής περίθαλψης λόγω ηλικίας, αλλά κυρίως –και επιστρέφω στο θέμα αυτό– την προώθηση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Lissy Gröner, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ως συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας για τη νέα οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, χαιρετίζω θερμά την πρόταση της Επιτροπής και θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικότερα τον κ. Špidla.

Δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της ΕΕ πιστεύουν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα στον συγκεκριμένο τομέα. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ζήτησε τροπολογίες και προσθήκες σε τρεις τομείς. Πρώτον, τη συμπερίληψη του φύλου. Συμφωνούμε με τους συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και στην εκπαίδευση και να θεσπίσουμε ρυθμίσεις για την απαγόρευση των πολλαπλών διακρίσεων· στον τομέα αυτό επιτεύχθηκαν ορισμένοι καλοί συμβιβασμοί.

Η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την παρούσα συνολική οριζόντια οδηγία. Εάν οι γερμανοί συντηρητικοί και φιλελεύθεροι απορρίψουν τώρα την οδηγία στο σύνολό της, θα αποκαλύψουν το πραγματικό τους πρόσωπο: θέλουν να συνεχισθούν οι διακρίσεις κατά των ομοφυλοφίλων και να διαδοθεί η προπαγάνδα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς τους εξτρεμιστές, όπως τους Σαϊεντολόγους, βάσει της νέας αυτής οδηγίας: η απόρριψη διαφημίσεων ή η άρνηση κρατήσεων αιθουσών συνέλευσης θα παραμείνει εφικτή. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ψηφίζει ομόφωνα υπέρ της οριζόντιας οδηγίας-πλαισίου.

 
  
MPphoto
 

  Donata Gottardi, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, λαμβάνω τον λόγο για να αναφερθώ στο θετικό αποτέλεσμα στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, και αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς η επιτροπή μας συνηθίζει να ερευνά σε βάθος θέματα που αφορούν την ίση μεταχείριση, τις ίσες ευκαιρίες και την απαγόρευση των διακρίσεων.

Η γνωμοδότηση που εγκρίναμε στην επιτροπή στέλνει αρκετά ηχηρά μηνύματα, τα οποία ελπίζω ότι θα ληφθούν υπόψη κατά την έγκριση του κειμένου. Η οδηγία αυτή δεν κλείνει ούτε ολοκληρώνει έναν κύκλο. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, το πεδίο των διακρίσεων λόγω φύλου θα μπορούσε να αποδυναμωθεί ως αποτέλεσμα της οδηγίας. Η παρούσα οδηγία πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την αναβίωση του έργου σχετικά με τις οδηγίες για την απαγόρευση των διακρίσεων, ξεκινώντας με την προσθήκη δύο νέων εννοιών, στις οποίες όλοι συμφωνούμε: πολλαπλές διακρίσεις, όταν συντρέχουν δύο ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου, και διάκριση λόγω σχέσεων, η οποία αφορά εκείνους που βρίσκονται κοντά ή συνδέονται με το πρόσωπο που επηρεάζεται άμεσα. Και οι δύο αυτές έννοιες είναι καθοριστικής σημασίας για τις γυναίκες, καθώς και για άλλες ομάδες. Η παρούσα οδηγία πρέπει να δώσει ώθηση στη βελτίωση της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως σε χώρες όπως η δική μου, όπου απαιτείται αναστροφή της τάσης.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δεν τολμώ πλέον να λάβω τον λόγο εδώ· με δεδομένη τη γενική ατμόσφαιρα που επικρατεί εδώ στην ολομέλεια, δεν τολμώ πλέον να θέσω ερωτήσεις. Φυσικά και αντιτασσόμαστε όλοι στις διακρίσεις, αλλά δεν τολμούμε να αμφισβητήσουμε τον δρόμο που ακολουθούμε εδώ από φόβο μήπως μας στριμώξουν στη γωνία.

Κυρίες και κύριοι, όλοι συμφωνούμε με τον προορισμό στην προκειμένη περίπτωση, και θα εκτιμούσα εάν θα μπορούσαμε όλοι να απέχουμε από ισχυρισμούς περί του αντιθέτου. Αυτό που συζητάμε είναι η πορεία, και αυτό πρέπει να είναι ένα θεμιτό θέμα συζήτησης, ακόμη και όταν θίγεται από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών.

Καταρχάς, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κ. Επίτροπο: δεδομένου ότι η παλαιά οδηγία, η ισχύουσα οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων, δεν έχει ακόμη μεταφερθεί σε δέκα κράτη μέλη –δεδομένου ότι έχει κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει κατά δέκα κρατών μελών– πρέπει να αναρωτηθούμε σοβαρά για ποιον λόγο πρέπει να αναθεωρήσουμε την εν λόγω οδηγία, όταν η παλαιά δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στις νομοθεσίες των κρατών μελών. Είναι αυτή μια σοβαρή ερώτηση, την οποία δικαιούμαστε να θέσουμε; Για τον λόγο αυτό, η αναπομπή σε επιτροπή είναι ένα επιχείρημα που έχουμε το δικαίωμα να θέσουμε στην προκειμένη περίπτωση.

Δεύτερον, δικαιούμαστε επίσης να μιλήσουμε για το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, τίθεται το ερώτημα γιατί οι εκκλησίες, οι οποίες ήταν στενοί εταίροι της Αριστεράς όσον αφορά την προστασία των προσφύγων, απευθύνονται τώρα σε εμάς. Οι εκκλησίες, οι οποίες ήταν οι εταίροι σας, απευθύνονται τώρα σε εμάς και λένε αντιμετωπίζουν προβλήματα με ορισμένες διατυπώσεις. Όταν άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, εκδότες εφημερίδων, έρχονται και μας λένε ότι έχουν ερωτήσεις, πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με σοβαρότητα. Όταν συζητάμε για τις οικογένειες, ο Επίτροπος λέει ότι δεν θέλει να επιβάλει τίποτε στα κράτη μέλη, αλλά, φυσικά, αυτό που κάνουμε με την παρούσα οδηγία είναι εναρμόνιση από την πίσω πόρτα. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, τα οποία προκαλούν ανησυχία στην ομάδα μας, σημαντική ανησυχία. Μπορούμε να θέτουμε τα ζητήματα αυτά, ακόμη και αν είμαστε προσηλωμένοι στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η Αριστερά στο παρόν Σώμα είναι πολύ ευχαριστημένη σήμερα, επειδή για άλλη μία φορά δημιουργεί νέα νομοθεσία σε διάφορα θέματα. Επομένως, πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να αναρωτηθούμε κατά πόσον, τελικά, η νομοθετική προσέγγιση θα φέρει πραγματικά πολλά καινούρια οφέλη για τους ανθρώπους που προσπαθούμε να προστατεύσουμε. Υπάρχουν και άλλες βασικές αξίες τις οποίες αξίζει να λάβουμε υπόψη: για παράδειγμα, εάν πρόκειται να συμπεριλάβουμε τις ιδιωτικές συμβάσεις, όπως επιθυμεί η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –όχι μόνον εμπορικές συμβάσεις, αλλά και ιδιωτικές– πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να διερωτηθούμε κατά πόσον η συμβατική ελευθερία δεν είναι μια σημαντική βασική αξία, την οποία θα πρέπει να προστατεύσουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο.

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών αντιτίθεται στις διακρίσεις και θα εργάζεται πάντοτε για την καταπολέμησή τους, αλλά πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να επιχειρηματολογήσουμε στο παρόν Κοινοβούλιο σχετικά με το πώς θα επιτύχουμε κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Αύριο, θα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα στην καταπολέμηση των διακρίσεων λέγοντας «όχι» στο φαινόμενο αυτό. Πράγματι, έχουμε επί του παρόντος μια μάλλον παράξενη κατάσταση, με διαφορές στην προστασία κατά των διακρίσεων. Δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση για το γεγονός ότι ο νόμος κατά των διακρίσεων παρέχει προστασία εκτός του χώρου εργασίας σε έναν μαύρο ομοφυλόφιλο λόγω του χρώματος του δέρματός του, αλλά όχι λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού του.

Αύριο θα μπορέσουμε να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ανέχεται πλέον τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Στο κάτω-κάτω, η Ευρώπη είναι εδώ για όλους. Είναι απαράδεκτο κάποιος που θέλει να ενοικιάσει ένα αυτοκίνητο ή ένα ακίνητο να απορρίπτεται για λόγους που σχετίζονται με τη θρησκεία του. Επιπλέον, οι χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανές μετρητών ή να έχουν πρόσβαση σε τρένα και σταθμούς όπως όλοι. Δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση για την οποία μια τράπεζα επιτρέπει σε κάποιον ηλικίας άνω των 65 ετών να έχει οφειλές ύψους χιλιάδων ευρώ, αλλά αρνείται να του χορηγήσει ένα μικρό δάνειο. Όλοι μεγαλώνουμε σιγά-σιγά, και εάν το καλοσκεφτούμε οι καταστάσεις αυτές θα μας επηρεάσουν σύντομα.

Οι διαφορές στις απόψεις μπορεί να δυσχέραναν τις διαπραγματεύσεις, αλλά μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το αποτέλεσμα που επέτυχε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων – για το οποίο, επιπλέον, δεσμεύθηκαν όλα τα κόμματα τότε. Η πρόταση είναι λογική και ρεαλιστική. Ενδέχεται να απαιτηθούν προσαρμογές, προκειμένου να παρασχεθεί πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες σε αγαθά και υπηρεσίες, για παράδειγμα, αλλά αυτό σημαίνει ότι τα άτομα αυτά θα μπορέσουν να συμμετάσχουν και πάλι ενεργά στην κοινωνία. Οι προσαρμογές αυτές δεν θα επιβάλουν δυσανάλογο φόρτο στη συνέχεια, και επίσης λήφθηκε υπόψη μια καλή προθεσμία για την εφαρμογή τους. Οι προσαρμογές δεν είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν αμέσως· δεν προσδοκούμε από τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους σιδηροδρομικούς σταθμούς αμέσως. Αυτό που ζητούμε από τα κράτη μέλη είναι να αρχίσουν ήδη να λαμβάνουν υπόψη την προσπελασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες στον μελλοντικό σχεδιασμό κτιρίων και μεταφορών.

Επιπλέον, δεν υπάρχει τρόπος να τονίσω αρκετά πόσο σημαντική θα είναι η παρούσα έκθεση για τους ευρωπαίους πολίτες – τους ανθρώπους που αφορά. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, 87% των Ευρωπαίων επιθυμεί τη λήψη μέτρων για τους λόγους διακρίσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει και τους ψηφοφόρους σας, κ. Weber. Η ομάδα μας, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη με τις προτάσεις για την καταπολέμηση του προβλήματος των πολλαπλών διακρίσεων που αποτελεί πλέον μέρος της παρούσας έκθεσης.

Μπορείτε να φανταστείτε τις διακρίσεις που νιώθει ότι υφίσταται μια μαύρη γυναίκα χρήστρια αναπηρικής πολυθρόνας; Πολύ λίγες χώρες γνωρίζουν την έννοια των πολλαπλών διακρίσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν καταγγείλει ένα κρούσμα διάκρισης, η γυναίκα αυτή θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ ενδεχόμενων λόγων διάκρισης. Είναι πιθανότερο οι διάφοροι λόγοι να συνδέονται μεταξύ τους και να μην υπάρχει ένας μόνον λόγος διάκρισης εις βάρος της. Η γυναίκα αυτή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία και να επιδιώξει επανόρθωση και απονομή δικαιοσύνης. Επομένως, ζητούμε από το Κοινοβούλιο να διατηρήσει τις σημαντικές αυτές διατάξεις.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ζητήσω να υποστηρίξετε την παρούσα οδηγία. Αυτό θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να δηλώσει σαφώς και ρητώς ότι οι διακρίσεις δεν μπορούν να είναι πλέον ανεκτές και ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί εξίσου σημαντικά τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Ας κάνουμε αυτό το βήμα.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας και εγώ τα ειλικρινή συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια, η οποία έκανε καταπληκτική δουλειά. Η ομάδα μου είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη γιατί, σχεδόν πέντε χρονιά μετά τη σχετική υπόσχεση του κ. Barroso, υποβλήθηκε επιτέλους μια πρόταση οδηγίας. Οι διακρίσεις αντιβαίνουν στις ευρωπαϊκές συνθήκες, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όμως, οι συνθήκες, οι συμβάσεις και οι πανηγυρικές διακηρύξεις έχουν ελάχιστη χρησιμότητα στα δικαστήρια. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να διαθέτουν ένα μέσο για την επιβολή των δικαιωμάτων τους.

Αυτή η πρόταση, και όχι οι ποσοστώσεις του γάλακτος ή οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις ή τα διαρθρωτικά ταμεία, είναι ο λόγος ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Weber, ενός ευρωπαϊκού χώρου, στον οποίο καθένας είναι ελεύθερος να ρυθμίζει τη ζωή του όπως επιθυμεί. Ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος στον οποίο όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία και αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Μία οδηγία από μόνη της δεν αρκεί για να φέρει το αποτέλεσμα αυτό, αλλά αποτελεί προϋπόθεση. Η οδηγία αυτή αφορά την Ευρώπη ως κοινότητα αξιών, και οι αξίες δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από 27 κυβερνήσεις στο πλαίσιο του συνηθισμένου δούναι και λαβείν των εθνικών συμφερόντων. Καθορίζουμε αξίες μαζί ως πολίτες, σε ανοικτό διάλογο, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο κατάλληλος χώρος για κάτι τέτοιο.

Ναι, κύριε Weber, ορισμένοι τομείς είναι πολύ ευαίσθητοι, ιδίως οι λόγοι διάκρισης που αφορούν τον γενετήσιο προσανατολισμό και τη θρησκεία. Ωστόσο, έχουμε ευθύνη απέναντι σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες μας, δεν μπορούμε να αφήσουμε να μετατραπεί η Ευρώπη σε Φάρμα των ζώων: «Όλοι οι Ευρωπαίοι είναι ίσοι, αλλά μερικοί Ευρωπαίοι είναι πιο ίσοι από άλλους». Η ελευθερίας θρησκείας και συνείδησης είναι θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία θα αγωνιστώ μέχρι τέλους. Σε μια ελεύθερη Ευρώπη, ο καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος να έχει τις πεποιθήσεις του. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Ωστόσο, η θρησκευτική ελευθερία δεν πρέπει να λειτουργεί καταχρηστικά ως άδεια για την επιβολή διακρίσεων.

Χθες, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεσή του σχετικά με την ομοφυλοφοβία στην Ευρώπη. Είναι λυπηρό ότι, εν έτει 2009, εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να φοβούνται τις διακρίσεις, το μίσος, τη βία ακόμη και τη δολοφονία στην Ευρώπη, απλώς και μόνον λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους. Μπορώ να διαβεβαιώσω τον κ. Weber ότι οι νόμοι σχετικά με τον γάμο είναι και παραμένουν εθνική αρμοδιότητα· η παρούσα οδηγία δεν το αλλάζει αυτό. Ωστόσο, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, η απαγόρευση γάμου λόγω θρησκείας, φυλετικής καταγωγής ή γενετήσιου προσανατολισμού είναι κάτι αφύσικο. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν απόλυτα αποδεκτή την απαγόρευση από το κράτος των γάμων ή των συμβιώσεων δύο ενηλίκων του ίδιου φύλου. Θα θεωρούσαμε όμως κάτι τέτοιο αποδεκτό εάν –όπως συνέβη στο παρελθόν– το κράτος απαγόρευε τους γάμους Εβραίων και μη Εβραίων, Καθολικών και Διαμαρτυρομένων, μαύρων και λευκών; Αυτό είναι απαράδεκτο.

Κυρίες και κύριοι, σας καλώ να ψηφίσετε υπέρ της παρούσας έκθεσης, προς το συμφέρον των πολιτών που όλοι εκπροσωπούμε. Οι συμβιβασμοί δεν είναι ιδανικοί για κανέναν, ημών συμπεριλαμβανομένων· αλλά ας υπερβάλουμε εαυτούς, όπως είπε η κ. Buitenweg.

Τέλος, θα ήθελα να καλέσω και το Συμβούλιο να ακολουθήσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου. Είναι αλήθεια ότι κάθε κράτος μέλος έχει τα δικά του προβλήματα, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει ότι οι διαφορές μπορούν να γεφυρωθούν και ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε δικαιώματα για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.(PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι στόχος της παρούσας πρότασης δεν είναι η τροποποίηση του δικαίου του γάμου και του δικαίου της υιοθεσίας στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι δεν επιθυμεί να μεταβάλει το νομικό καθεστώς της Εκκλησίας και των εκκλησιαστικών φορέων που εμπλέκονται στη φροντίδα και στην εκπαίδευση.

Η έκθεση Buitenweg υπερβαίνει τα όρια αυτά από κάθε άποψη. Ανατρέπει τις εγγυήσεις για εθνική νομοθεσία σε θέματα οικογένειας και υιοθεσίας στην τροπολογία 50. Βάσει των τροπολογιών 12, 29 και 51, η έκθεση προσβάλλει τις ελευθερίες των εκκλησιαστικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η τροπολογία 52 της έκθεσης υπονομεύει την εγγύηση της ελευθερίας των εκκλησιαστικών κοινοτήτων στα κράτη μέλη. Είναι ολοφάνερο ότι η ευρωπαϊκή Αριστερά επιθυμεί να αναγάγει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε ένα και μόνον ζήτημα. Στην πραγματικότητα, θέλει να προωθήσει με κάθε δυνατό τρόπο τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις των ομοφυλοφίλων. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με τη σοβαρότερη επίθεση που έχει γίνει ποτέ κατά της αξιοπιστίας του παρόντος Κοινοβουλίου.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας των Verts/ALE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να επιμείνω σε ένα θεμελιώδες γεγονός. Το ευρωπαϊκό σχέδιο θα αποκτήσει αξιοπιστία μόνον εάν η Ευρώπη γίνει αντιληπτή ως ένα μέρος στο οποίο απαγορεύεται κάθε είδους διάκριση. Αυτή είναι η βάση της σημερινής συζήτησης.

Επομένως, με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι συνάδελφοί μου βουλευτές, οι οποίοι είναι τόσο φιλοευρωπαίοι σε όλες τις λοιπές συζητήσεις, γίνονται τελείως αντιευρωπαίοι όταν πρόκειται για δικαιώματα και ελευθερίες.

Η στάση αυτή δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται διακρίσεις οποιοσδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα λόγω σχέσης με άτομο του ιδίου φύλου, αναπηρίας, ηλικίας ή επειδή έχει πεποιθήσεις ή θρησκεία εκτός των καθιερωμένων. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη στην οποία θέλω να ζήσω, και οπωσδήποτε δεν είναι η Ευρώπη για την οποία εργάζομαι καθημερινά, εντός και εκτός του παρόντος Κοινοβουλίου.

Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι η πρόταση οδηγίας ήταν αναγκαία. Στον σχεδιασμό και στις αρχές της, είναι καλή. Μπορεί να μην είναι αυτό που εγώ, ή πολλοί εξ ημών εδώ θα είχαμε κάνει, αλλά είναι μια καλή αφετηρία. Ελπίζω ότι η πλειοψηφία θα ψηφίσει υπέρ της έκθεσης Buitenweg αύριο, όπως σκοπεύω να κάνω και εγώ, καθώς πιστεύω ότι πρόκειται για την ορθή πορεία δράσης. Ενδιαφέρομαι επίσης ιδιαίτερα να εγκριθεί το άλλο θέμα που αφορά την εφαρμογή ή την επανεφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2. Αυτό εγγυάται ένα θεμελιώδες θέμα: ότι όλες οι ενώσεις και οι οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα της καταπολέμησης της διακρίσεων πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν και να υπερασπίζονται τα θύματα των διακρίσεων. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα άτομα αυτά ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες, και, επομένως, πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα εκπροσωπούνται και θα προστατεύονται κατάλληλα.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, την κ. Buitenweg, για όλο το έργο της. Το συγκεκριμένο θέμα βρέθηκε σε καλά χέρια.

Το Κοινοβούλιο ζητά την οδηγία αυτή εδώ και χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πραγματικά θεμελιώδους σημασίας να εγκριθεί πριν από τη λήξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Ταυτόχρονα, είναι ζωτικής σημασίας να καταθέσει η Επιτροπή πρόταση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να τεθεί τέλος, επιτέλους, στην υπάρχουσα ιεραρχία των μορφών διακρίσεων. Κατά τα άλλα, εκπλήσσομαι για το γεγονός ότι, στην τροπολογία 96, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών προσπαθεί να αφαιρέσει τη διάκριση λόγω πεποιθήσεων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Επομένως, κυρίες και κύριοι της Ομάδας του ΕΛΚ-ΕΔ, χρειάζεται πραγματικά να σας επισημάνουμε ότι η νομική βάση επί της οποίας ερείδεται η παρούσα πρόταση οδηγίας –και συγκεκριμένα το άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ– ισχύει στο δίκαιο από την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ το 1999, πριν από 10 χρόνια; Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι όλοι οι λόγοι διακρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 θεωρούνται ισότιμοι, χωρίς διαφορές; Επιπλέον, κυρίες και κύριοι της Ομάδας του ΕΛΚ-ΕΔ, δεν μπορεί να διέφυγε της προσοχής σας ότι το άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αντιμετωπίζει ισότιμα τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις κάθε μεμονωμένου ατόμου.

Ξέρετε, κύριε Weber του CSU, άκουσα οπωσδήποτε τα επιχειρήματά σας, αλλά πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά οπισθοδρομικά. Η τροπολογία 81 που καταθέσατε, με την οποία απορρίπτετε ολόκληρη την οδηγία, συνοδεύεται από μια πραγματικά κυνική αιτιολογία, και συγκεκριμένα ότι η μεταφορά της οδηγίας συνεπάγεται κατά τα φαινόμενα υπερβολική γραφειοκρατία. Ξέρετε, κύριε Weber, δεν μπορώ να κατανοήσω αυτές τις προσπάθειες να αρνηθούμε στους ανθρώπους τα δικαιώματά τους, κυρίως με μια τέτοια αιτιολογία, και ελπίζω ότι η τροπολογία 81 που καταθέσατε θα απορριφθεί αύριο στην ψηφοφορία στην ολομέλεια. Η ΕΕ πρέπει επιτέλους να κάνει άλλο ένα βήμα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην κοινωνία μας.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, το παρόν Σώμα υπεραμύνεται των πολιτικών ελευθεριών, μία εκ των οποίων είναι η ελευθερία εκπαίδευσης. Μια σημαντική ελευθερία είναι η επιλογή σχολείου από τους γονείς για τα παιδιά τους. Τα χριστιανικά σχολεία και ιδρύματα στη χώρα μου επιλέγουν σκόπιμα μια πολιτική εισαγωγών, η οποία τηρεί την ταυτότητα του σχολείου τους.

Οι Κάτω Χώρες επιτρέπουν μια πολιτική εισαγωγών η οποία τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές ενός σχολείου. Είναι δυνατόν να θεσπισθούν απαιτήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού και των θεμελιωδών αρχών του σχολείου. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ένα σχολείο το οποίο τηρεί μια συνειδητή στάση στο θέμα αυτό και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη Βίβλο. Πρόκειται για μια επέκταση της θρησκευτικής ελευθερίας, η οποία σέβεται τις πεποιθήσεις των γονέων σε σχέση με τα συμφέροντα της εκπαίδευσης του παιδιού τους.

Ωστόσο, οι τροπολογίες 29 και 51 περιορίζουν την ελευθερία των σχολείων να προβαίνουν στις επιλογές αυτές βάσει των αρχών τους, και επιπλέον συμμερίζομαι την άποψη του κ. Weber και άλλων. Η πρόταση αυτή δεν είναι σύμφωνη προς την αρχή της επικουρικότητας. Εκτός από τα διοικητικά προβλήματα, το γεγονός αυτό από μόνο του μου φαίνεται ότι αρκεί για να απορριφθεί η πρόταση της Επιτροπής. Θα καταψηφίσω την έκθεση της κ. Buitenweg. Ελπίζω ότι και άλλες ομάδες θα διακρίνουν ότι συνιστά σοβαρή παραβίαση των ελευθεριών των πολιτών μας. Όποιος εκτιμά την ελευθερία επιλογής των γονέων δεν θα επιτρέψει τον περιορισμό της ελευθερίας αυτής.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, οι εκθέσεις σχετικά με οδηγίες που αφορούν την απαγόρευση διακρίσεων αναδεικνύουν πάντα τις χειρότερες πλευρές στο Σώμα αυτό· αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό, καθώς περιέχουν συχνά πολλές καλές προτάσεις και ιδέες για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρίες, για παράδειγμα. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει τίποτε επί της ουσίας.

Η τροπολογία του κ. Weber, η τροπολογία 81, αναφέρει πράγματι όλα τα βασικά στοιχεία· η παρούσα πρόταση της Επιτροπής δεν είναι καλή. Πρέπει να απορριφθεί, όχι μόνον γιατί συνεπάγεται υπερβολική γραφειοκρατία, αλλά και επίσης, ειδικότερα, επειδή παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Δυστυχώς, όλοι γνωρίζουμε ότι η τροπολογία αυτή δεν έχει καμία πιθανότητα να γίνει δεκτή, καθώς το παρόν Σώμα δεν αφήνει ποτέ να πάει χαμένη μια ευκαιρία να δείξει την πιο πολιτικά ορθή πλευρά του και επιλέγει πάντοτε περισσότερη γραφειοκρατία και περισσότερη λήψη αποφάσεων για τους ευρωπαίους πολίτες.

Πέραν τούτου, εκτός από την παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας, η παρούσα έκθεση περιέχει επίσης πολλές προτάσεις οι οποίες αντίκεινται άμεσα σε θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές και αρχές του κράτους δικαίου. Παράδειγμα αποτελεί η τροπολογία 54. Ενώ ολόκληρη η έκθεση κάνει ζήτημα την απαγόρευση των διακρίσεων κατά των ανθρώπων, η τροπολογία αυτή υποστηρίζει τις διακρίσεις λόγω μη πολιτικά ορθών πεποιθήσεων – αλλά, τελικά, αυτό επιδιώκουν να πετύχουν πολλές άλλες πτυχές της παρούσας έκθεσης.

Κρυμμένη σε μια λίστα αξιόλογων αρχών και υποτίθεται αγαθών προθέσεων ελλοχεύει η επικύρωση από τα δικαστήρια της πολιτικής ορθότητας. Επομένως, δεν πρόκειται για μέτρα κατά των διακρίσεων, αλλά πολύ συχνά για πραγματικούς νόμους φίμωσης για την περαιτέρω υπονόμευση της ελευθερίας έκφρασης και την περαιτέρω ενίσχυση ενός είδους τρομοκρατίας της προοδευτικής άποψης. Η ουσιώδης ερώτηση είναι και παραμένει: τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Ευρώπη; Ας αφήσουμε στα κράτη μέλη ό,τι είναι δικό τους, επιτέλους!

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται, ενίοτε, ότι παράγει υπερβολικές ρυθμίσεις και επικρίνεται δικαιολογημένα για αυτό, το γεγονός αυτό συνδέεται απλούστατα με εκθέσεις όπως αυτή που συζητούμε τώρα.

Όσο και αν υποστηρίζω τα ρεαλιστικά μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, πρέπει επίσης να επικρίνω τα σημεία που συζητώνται εδώ, επειδή απλούστατα δεν δικαιολογούνται και δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Είναι απαράδεκτο, όπως προαναφέρθηκε, να μπορούν να ασκηθούν αγωγές κατά εκκλησιαστικών σχολείων, για παράδειγμα, επειδή απορρίπτουν καθηγητές διαφορετικής θρησκείας ή άθρησκους, ή κατά ασφαλιστικών εταιρειών, επειδή αναλαμβάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου, εάν αυτή καταλήγει σε διαφορετική μεταχείριση βάσει ηλικίας ή φύλου, όπως επίσης και το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια κατοικιών να πρέπει να κατασκευάζονται χωρίς εμπόδια. Ναι, κυρίες και κύριοι, προς τα εκεί βαδίζουμε· δεν θα υποστηρίζουμε πλέον τα άτομα με αναπηρίες, αλλά θα καταστήσουμε κάθε στέγη απρόσιτη. Στέγη απρόσιτη για όλους, αντί να παράσχουμε βοήθεια στα άτομα με αναπηρία – σίγουρα δεν μπορεί αυτός να είναι ο στόχος μας. Έπειτα, υπάρχει η κριτική για την αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Εάν σκεφτώ ότι, όντας βουλευτής του ΕΚ με 25 αιτούντες για μια θέση βοηθού, θα μπορούσε να ασκηθεί εναντίον μου αγωγή απλώς και μόνον επειδή υπάρχει κατά τα φαινόμενα διάκριση ή αίσθημα διάκρισης, απλούστατα δεν θα μπορώ να εργαστώ πλέον και θα πρέπει να αφιερώσω όλο τον χρόνο μου αναζητώντας τις αποδείξεις που χρειάζομαι, απλώς και μόνον επειδή υπάρχει ένα αίσθημα διάκρισης, ακόμη και αν δεν διέπραξα καμία απολύτως διάκριση.

Επιπλέον, πολλοί όροι είναι αόριστοι. Γενικά, αυτό το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε αποτελεί τον πρόδρομο της παρούσας οδηγίας, η οποία εξετάζει κατά πόσον μπορούμε ακόμη να χρησιμοποιούμε το «Δεσποινίς» και το «Κυρία» ή κατά πόσον πρέπει να απαλλαγούμε από όλες τις λέξεις που υποδηλώνουν το αρσενικό γένος, επειδή κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συνιστά διάκριση.

Κυρίες και κύριοι, ορισμένα από τα όσα ζητούνται εδώ είναι απλούστατα ανοησίες, και επομένως θα καταψηφίσω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Martine Roure (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, ειδικότερα για το έργο της και για το αποτέλεσμα που επιτέλους επιτεύχθηκε.

Το άρθρο 13 της Συνθήκης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μας, και πρέπει να τονίσω ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Πρόκειται απλώς για ελάχιστα πρότυπα και, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής στο σημείο αυτό, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί το ισχύον επίπεδο προστασίας στα επιμέρους κράτη μέλη βάσει της νέας αυτής οδηγίας. Και τούτο επειδή, για να είμαι ακόμη πιο ακριβής, ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας· υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

Η απαλλαγή από τις διακρίσεις είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για όλους όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, είτε πρόκειται για την εμφάνιση ενός προσώπου είτε απλώς για το επώνυμό του, γνωρίζουμε ότι διακρίσεις υφίστανται πολύ συχνά.

Όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν υφίστανται πλέον διακρίσεις επειδή χρησιμοποιούν αναπηρική πολυθρόνα, καθώς η πρόσβαση σε πολλούς χώρους είναι συχνά πολύ δύσκολη. Η βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αποτελεί προϋπόθεση για την καταπολέμηση των διακρίσεων – επαναλαμβάνω, αποτελεί προϋπόθεση. Χρειαζόμαστε τη νομοθεσία αυτή.

Από πολύ νεαρή ηλικία, τα παιδιά μας υφίστανται διακρίσεις που τους προκαλούν τραύματα, και φέρουν το βάρος αυτών των διακρίσεων σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Πρέπει να σας επιστήσω την προσοχή ειδικότερα στις πολλαπλές διακρίσεις. Η Επιτροπή παρέλειψε να συμπεριλάβει το στοιχείο αυτό στην πρότασή της. Επομένως, προτείνουμε έναν σαφή ορισμό αυτών των τύπων διακρίσεων.

Είναι απολύτως απαραίτητο να ενισχύσουμε τη νομοθεσία, προκειμένου να καταστήσουμε την ίση μεταχείριση αποτελεσματική, όποιες και αν είναι ο διαφορές. Ως προς αυτό, ζητούμε από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών, ανεξαρτήτως θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας, ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Καταλήγοντας, πρέπει να προσθέσω πως ελπίζουμε ότι, το 2010, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση η οποία θα θέσει τη διάκριση λόγω φύλου στην ίδια βάση, θέτοντας τέλος σε οποιαδήποτε ιεραρχία των δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως οι προλαλήσαντες, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια, την κ. Buitenweg, και τη συντάκτρια γνωμοδότησης, την κ. Lynne, για το εξαιρετικό έργο που πέτυχαν σε ένα, πρέπει να επισημάνω, πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας.

Παρότι, προσωπικά, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τη γενική θέση που υπερασπίσθηκε η κ. Lynne, θέλω να εγκωμιάσω την ευφυΐα και το ανοικτό και διαλλακτικό πνεύμα που επέδειξε η κ. Buitenweg καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή μας, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια έκθεση, η οποία είναι ισορροπημένη και θα μπορούσε να υποστηριχθεί από μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ελπίζω να τα καταφέρει και ότι τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία, από τη μία πλευρά, νομίζω, και ενίοτε από την άλλη, δεν θα καταφέρουν να επηρεάσουν την ψηφοφορία.

Από την άποψη αυτή –και επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι δεν έχω φήμη φανατικού αριστερού– πρέπει να πω ότι εξεπλάγην και απογοητεύθηκα από την τροπολογία που κατέθεσε ο συνάδελφός μας, ο κ. Weber, τον οποίο σέβομαι, και αρκετοί άλλοι. Κύριε Weber, άκουσα την ομιλία σας και κανένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήσατε δεν μου φαίνεται να έχει κάποια λογική βάση. Αναφέρατε φαντασιώσεις, δεν αναφέρατε λόγους.

Διαβάζοντας την αιτιολογία της τροπολογίας σας, η αδυναμία της είναι απογοητευτική: αρνείστε την καταπολέμηση των διακρίσεων φοβούμενος την υπερβολική γραφειοκρατία. Έχετε άδικο που προσπαθείτε να μετατρέψετε την πρόταση αυτή σε σύγκρουση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Η καταπολέμηση των διακρίσεων δεν είναι ζήτημα δεξιάς ή αριστεράς, είναι ζήτημα ανθρωπιάς και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων

(Χειροκροτήματα)

Για τον λόγο αυτό, ελπίζω και πιστεύω ότι αύριο θα ηττηθείτε.

 
  
MPphoto
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην καταπολέμηση διακρίσεων οποιουδήποτε είδους πρέπει να υποστηρίζεται. Πρόσφατα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι στην Ευρώπη, όπου η κοινωνία είναι τόσο προηγμένη, μια μειοψηφία πολιτών ισχυρίζονται ότι υπήρξαν θύματα διακρίσεων. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος. Ωστόσο, η έννοια παραμένει τόσο ευρεία και αφηρημένη, ώστε κάποια αποσαφήνιση θα ήταν ευκταία.

Με την επιφύλαξη των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα οποία παραμένουν αναμφισβήτητα, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε την κυριαρχία κάθε κράτους μέλους να νομοθετεί σύμφωνα με παλαιές παραδόσεις, πολιτισμούς και κουλτούρες. Η παρέμβαση του είδους αυτού είναι σχεδόν πάντοτε μια περίπτωση διαφύλαξης της ταυτότητας ενός πληθυσμού. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα παράδειγμα, το οποίο αφορά τον γενετήσιο προσανατολισμό: αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά πιστεύω ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να διασφαλίζεται ανεξαρτήτως σεξουαλικών προτιμήσεων. Η ομοφυλοφιλία είναι μια επιλογή, η οποία ανήκει στην ιδιωτική σφαίρα και δεν πρέπει να τιμωρείται σε καμία περίπτωση, αλλά δεν πρέπει ούτε και να προστατεύεται. Ελευθερία γνώμης: πού αρχίζει η προστασία κατά της άμεσης και της έμμεσης διάκρισης και πού σταματά; Θρησκευτική ελευθερία: στο σχολείο της ανιψιάς μου, για πρώτη φορά φέτος, δεν έγινε σχολική θεατρική παράσταση τα Χριστούγεννα. Ο διευθυντής την απαγόρευσε, επειδή υπήρχαν άλλα παιδιά διαφορετικών θρησκειών. Κατά την άποψή μου, δεδομένου ότι η χριστουγεννιάτικη παράσταση είναι περισσότερο θέμα κουλτούρας παρά πίστης, προκειμένου να αποφευχθεί μια μορφή διάκρισης, δημιουργήθηκε μια άλλη μορφή διάκρισης. Η επίδειξη σεβασμού για τη θρησκεία των άλλων δεν σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να ντρεπόμαστε για τη δική μας!

Για τον λόγο αυτό –και θα τελειώσω εδώ– φοβόμαστε ότι αυτή η πρόταση οδηγίας τείνει προς έναν περιττό αντίθετο εξτρεμισμό και ότι η θεραπεία μπορεί να αποδειχθεί χειρότερη από το αρχικό πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η οδηγία αυτή κλείνει επιτέλους τα κενά στη νομοθεσία κατά των διακρίσεων και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις της για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και στις υποχρεώσεις της βάσει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Κυρίες και κύριοι της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, τα επιχειρήματά σας κατά της οδηγίας είναι δημαγωγικά και παραπλανητικά. Με ποιο δικαίωμα αρνείστε στα άτομα με αναπηρίες απεριόριστη πρόσβαση στην εκπαίδευση ή στα ηλικιωμένα άτομα ίση μεταχείριση όσον αφορά τις ασφαλιστικές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες; Πώς αντιλαμβάνεστε την ανθρωπιά;

Η απεριόριστη συμμετοχή στην κοινωνία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και για τον λόγο αυτό θα αγωνιστούμε για την παρούσα οδηγία και για τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Κατά την άποψή μου, είναι τελείως απάνθρωπο να ζητούμε από τα θύματα διακρίσεων να παράσχουν αποδείξεις για τη διάκριση. Εάν εσείς, κυρίες και κύριοι της Ομάδας του ΕΛΚ-ΕΔ, διαγράψετε την αντιστροφή του βάρους απόδειξης, θα θέσετε σε κίνδυνο το βασικό δικαίωμα ορισμένων ομάδων να προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους, και αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο. Θέλουμε την ισότητα όλων στην προστασία κατά των διακρίσεων, και εμείς οι Πράσινοι θα αγωνιστούμε για αυτό. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα παιχνίδι δημαγωγικής κινδυνολογίας. Μπορώ να προβλέψω από τώρα ότι θα χάσετε αύριο· η πλειοψηφία του Σώματος αυτού θα ψηφίσει υπέρ του ανθρώπινου δικαιώματος της προστασίας κατά των διακρίσεων. Είμαι βέβαιη για αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Κύριε Πρόεδρε, θα καταψηφίσω την παρούσα έκθεση και την προτεινόμενη οδηγία για τρεις λόγους. Καταρχάς, διαφωνώ με την πεποίθηση ότι η ΕΕ, και όχι οι εθνικές κυβερνήσεις, πρέπει να νομοθετεί σε τέτοια θέματα, και πιστεύω ότι κάθε κράτος μέλος είναι καλύτερα σε θέση να αποφασίζει εάν χρειάζεται να ενισχύσει τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση θέματος επικουρικότητας.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το νέο αδίκημα της παρενόχλησης εμφανίζει την ανησυχητική προοπτική ότι στην πραγματικότητα περιορίζει τα δικαιώματα σε σχέση με την ελευθερία του λόγου και τη θρησκευτική ελευθερία, ιδίως για εκείνους που κηρύττουν ένα χριστιανικό μήνυμα.

Οι χριστιανοί που κηρύττουν το ευαγγέλιο, ιδίως σε έναν δημόσιο χώρο σε ανθρώπους άλλης πίστης οι οποίοι προσβάλλονται και ισχυρίζονται ότι πρόκειται για επίθεση κατά της αξιοπρέπειάς τους, ενδέχεται να παραβιάζουν τον νόμο αυτό. Ομοίως, η προβολή και η προώθηση μιας προσέγγισης σύμφωνης με τη Βίβλο όσον αφορά τον γάμο μεταξύ ετεροφυλοφίλων μπορεί να επιτρέψει σε δικομανείς ακτιβιστές των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων να ισχυρισθούν ότι παρενοχλούνται.

Ο τρίτος λόγος είναι ότι τα μέτρα που περιέχονται στην οδηγία είναι δυσανάλογα και ανεπαρκώς ισορροπημένα. Για παράδειγμα, η οδηγία υποχρεώνει έναν χριστιανό τυπογράφο να δεχθεί μια παραγγελία εκτύπωσης υλικού που προσβάλλει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του, ενώ θα έπρεπε να είναι ελεύθερος να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σύμφωνα με τη συνείδησή του.

Χωρίς τους απαραίτητους μηχανισμούς ισορροπίας, η οδηγία αυτή θα γίνει ένα εργαλείο το οποίο στην πραγματικότητα θα δημιουργεί διακρίσεις. Έτσι, κατ’ εμένα, πρόκειται για μια περιττή οδηγία, η οποία παραβιάζει βασικά δικαιώματα, και ιδίως των ανθρώπων με πίστη και συνείδηση, και εκφράζει όλες τις υπερβολές, τις παρεμβάσεις και τα σφάλματα που υπάρχουν στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Popa (PPE-DE).(RO) Η πρωτοβουλία της Επιτροπής να επεκτείνει την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, χρησιμοποιώντας μια συνολική οδηγία η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις εκτός του χώρου εργασίας, για λόγους αναπηρίας, ηλικίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων και γενετήσιου προσανατολισμού, είναι, καταρχήν, αναγκαία για την ολοκλήρωση της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την απαγόρευση των διακρίσεων. Η θέσπιση της έννοιας της πολλαπλής διάκρισης και η ειδική προσοχή που αποδίδεται στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αποτελούν βήμα προς τα εμπρός.

Ωστόσο, η παρούσα πρόταση οδηγίας παραμένει ευαίσθητο και αμφιλεγόμενο θέμα. Το παρόν νομοθετικό κείμενο πρέπει να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών καθορίζοντας σαφώς το πεδίο εφαρμογής της. Ζητήματα του οικογενειακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της προσωπικής κατάστασης, των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων υιοθεσίας, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης οδηγίας, πράγμα το οποίο πρέπει να καθίσταται απολύτως σαφές στο νομοθετικό κείμενο. Η χρήση του θεσμού του γάμου δεν μπορεί να γίνει δεκτή με κανέναν άλλον τρόπο εκτός της χριστιανικής του έννοιας. Ένας άλλος νομικά αποδεκτός χαρακτηρισμός μπορεί να βρεθεί για άλλες συμβιώσεις.

Η αρχή της επικουρικότητας πρέπει επίσης να γίνει σεβαστή σε πτυχές που συνδέονται με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την οργάνωση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιαστικών σχολείων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστήριξε πάντοτε την προώθηση της πολυμορφίας, ως σημαντικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Δυστυχώς, το κείμενο περιέχει διατάξεις οι οποίες είναι απαράδεκτες από την άποψη του θρησκευτικού δόγματος.

Παραδόξως, η αριστερά σκοπεύει να εισαγάγει διακρίσεις με τον τρόπο αυτό. Στην πραγματικότητα, εγώ υφίσταμαι διακρίσεις απλώς και μόνον επειδή πιστεύω πραγματικά στον Θεό.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση υπήρξε ενδιαφέρουσα και θα ήταν αστεία εάν δεν ήταν τόσο τραγική. Πιστεύω ότι οι περισσότερες αντιρρήσεις που άκουσα σήμερα το απόγευμα εκφράζουν ειλικρινή αισθήματα και πεποιθήσεις, αλλά δεν βασίζονται σε γεγονότα ούτε και στο κείμενο που έχουμε μπροστά μας. Κανένα στοιχείο της παρούσας έκθεσης δεν υπονομεύει την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα διορθωνόταν από το Συμβούλιο Υπουργών. Επομένως, σας καλώ, ακόμη και τώρα, να ψηφίσετε υπέρ της έκθεσης και να επιτρέψετε στο Συμβούλιο Υπουργών να πράξει αυτό που είναι σωστό ώστε να διασφαλισθεί η απόλυτη αναλογικότητα του κειμένου και ο σεβασμός της επικουρικότητας.

Κύριε Weber, η Ευρώπη γεννήθηκε από τις αξίες του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου – μια αποφασιστικότητα ότι δεν θα στρέψουμε ξανά αλλού το βλέμμα όταν μια ομάδα ατόμων ή άλλες ομάδες στοχοποιούνται ή γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι και οδηγούνται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και στρατόπεδα εργασίας. Μια αποφασιστικότητα ότι δεν θα υπάρξει ιεραρχία στην καταπίεση. Όμως, δυστυχώς, θέλετε μια Ευρώπη η οποία δεν βασίζεται σε αυτές τις αξιοπρεπείς αξίες, μια Ευρώπη που πιστεύει και σέβεται το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι. Όσοι αντιτίθενται σε αυτό πρέπει να λογοδοτήσουν στη συνείδησή τους, στη θρησκεία τους και στους ψηφοφόρους τους σχετικά με το γιατί πιστεύουν ότι ορισμένοι άνθρωποι πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από άλλους, γιατί δεν πρέπει να έχουν ισότητα.

Βρίσκομαι εδώ τυχερός ως ομοφυλόφιλος –και εάν επιλέγω να είμαι ομοφυλόφιλος, δεν είναι ενδιαφέρον ότι προφανώς κάποιος άλλος επιλέγει να είναι ετεροφυλόφιλος;– και αγωνίζομαι για την ισότητα, όχι μόνον για τους ομοφυλοφίλους και τις λεσβίες και τους αμφιφυλόφιλους και τα τρανσεξουαλικά άτομα, αλλά γενικά για τους ανθρώπους βάσει της ηλικίας, της θρησκείας, των πεποιθήσεων, του φύλου τους, κάθε στοιχείου που εκλαμβάνεται ως διαφορετικό και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα στην ισότητα. Πιστεύω ότι το κριτήριο για κάθε πολιτισμένη κοινωνία δεν είναι πώς μεταχειριζόμαστε την πλειονότητα, η οποία, αξίζει να σημειωθεί, απαρτίζεται από τόσο πολλές διαφορετικές μειονότητες. Το κριτήριο κάθε πολιτισμένης κοινωνίας, όπως θα μπορούσαν να σας πουν αυτοί που μας ακούν από τα θεωρεία των επισκεπτών, δεν είναι πώς μεταχειριζόμαστε την πλειονότητα αλλά πώς μεταχειριζόμαστε τις μειονότητες και, στο θέμα αυτό, ορισμένα κράτη μέλη, δυστυχώς, υστερούν.

Ο Shakespeare είπε σοφά ότι «το κακό που κάνουν οι άνθρωποι ζει και μετά από τους ίδιους, το καλό συχνά θάβεται με τα κόκκαλά τους». Δείτε τον εαυτό σας, φανταστείτε να είστε εσείς αυτός που είναι διαφορετικός –που έχει διαφορετική θρησκεία, διαφορετική πεποίθηση, διαφορετική ηλικία, διαφορετικό γενετήσιο προσανατολισμό– θα ήταν σωστό να σας αφαιρεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματά σας; Η απάντηση πρέπει να είναι «όχι». Το Σώμα έχει τώρα την ευκαιρία να κάνει αυτό που είναι σωστό και δίκαιο και καλό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Στο σημείο αυτό της συζήτησης, ο κ. Špidla πρέπει να λάβει τον λόγο. Θα σας εξηγήσει καλύτερα από εμένα γιατί πρέπει να συμβεί αυτό. Του δίνω τον λόγο αμέσως.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. – (CS) Σε λίγα λεπτά πρέπει να παραστώ στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας, και θα συμφωνήσετε χωρίς αμφιβολία ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Κυρίες και κύριοι, άκουσα τη συζήτηση σχετικά με την έκθεση και πρέπει να πω ότι την άκουσα με κάποιο συναισθηματισμό, γιατί εκφράζει τα ουσιαστικά στοιχεία και το τεράστιο βάθος του προβλήματος. Το βασικό ερώτημα είναι τι προστατεύει η παρούσα οδηγία. Η παρούσα οδηγία προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι διακρίσεις για λόγους αναπηρίας, για παράδειγμα, προσβάλλουν λιγότερο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια από τις διακρίσεις για λόγους ηλικίας. Μιλάμε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και είναι ίδια για όλους.

Πρέπει να πω ότι η παρούσα οδηγία, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, προέκυψε οργανικά ύστερα από μια σε βάθος συζήτηση στο Κοινοβούλιο και από αμέτρητες συζητήσεις στο επίπεδο της Επιτροπής και, επομένως, είναι μια οδηγία η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο σκέψης και εκφράζει μια σταθερή και σαφή προσέγγιση αξιών.

Στη συζήτηση ειπώθηκε επίσης ότι η απαγόρευση των διακρίσεων βασίζεται σε αξίες που εφαρμόζουμε και που συνειδητοποιήσαμε μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανεξάρτητα από το εάν είναι σωστό ή όχι ότι αναπτύξαμε βαθύτερη επίγνωση της σημασίας και της συστατικής βαρύτητας ορισμένων αξιών μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αξίες αυτές έχουν πολύ βαθιές ιστορικές ρίζες. Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε καμία θεμελιώδης έννοια της ανθρώπινης ισότητας – η έννοια αυτή διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον χριστιανισμό. Θυμάμαι καλά μια εγκύκλιο ή ίσως μια βούλα του Πάπα του 9ου αιώνα με τίτλο Oriente ian sole στην οποία αναφέρεται σαφώς «δεν είναι αλήθεια ότι ο ήλιος λάμπει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για όλους;». Από τη στιγμή εκείνη, η έννοια αυτή απέκτησε απήχηση σε ολόκληρη την ιστορία.

Φυσικά, η συζήτηση περιέλαβε πολλά ζητήματα τεχνικής φύσης ή φαινομενικά κατώτερου επιπέδου από τα θέματα που μόλις συζητήσαμε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά εν συντομία. Το πρώτο ζήτημα αφορά τη δημιουργία περιττής πρόσθετης γραφειοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να απορριφθεί για έναν απλό λόγο. Η οδηγία δεν απαιτεί νέες δομές ούτε νέα γραφειοκρατικά όργανα. Η οδηγία επεκτείνει απλώς την εφαρμογή μιας ήδη υπάρχουσας κατάστασης, επομένως δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο περισσότερη γραφειοκρατία.

Υπάρχει επίσης το ανοικτό ζήτημα της επικουρικότητας. Το ζήτημα αυτό εξετάσθηκε με εξαιρετική προσοχή, επειδή έχει θεμελιώδη χαρακτήρα. Το άρθρο 13 της Συνθήκης είναι σαφές. Παρέχει μια στέρεη νομική βάση και η οδηγία που βασίζεται στη συγκεκριμένη νομική βάση δεν αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας.

Μια άλλη θεμελιώδης αρχή της παρούσας οδηγίας είναι, για παράδειγμα, το θέμα της αντιστροφής του βάρους απόδειξης. Το ζήτημα αυτό έχει ήδη επιλυθεί σε προηγούμενες οδηγίες, επομένως δεν πρόκειται για ένα νέο στοιχείο. Ωστόσο, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με το βάρος απόδειξης. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η ενίσχυση της ικανότητας των ατόμων να υπερασπίζονται τον εαυτό τους – αυτός είναι ο θεμελιώδης στόχος. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Άλλωστε, σε πολλές έννομες τάξεις το βάρος απόδειξης έχει ήδη αντιστραφεί για πολύ λιγότερο σημαντικούς λόγους ή για λόγους ανάλογης σοβαρότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντιστροφής του βάρους απόδειξης αποτελεί το λεγόμενο τεκμήριο πατρότητας, και υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε επίσης ότι ορισμένοι από τους όρους είναι υπερβολικά ανοικτοί. Κυρίες και κύριοι, οι περισσότεροι συνταγματικοί όροι είναι ανοικτοί και απαιτούν ερμηνεία υπό δεδομένες περιστάσεις. Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι στο γερμανικό σύνταγμα υπάρχει η διατύπωση «η κατοχή υποχρεώνει». Πρόκειται για μια χαρακτηριστικά ανοικτή διατύπωση, η οποία επανακαθορίζεται, φυσικά, σε διάφορες συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Κυρίες και κύριοι, ειπώθηκαν ορισμένες υπερβολές σχετικά με τα δυνητικά υψηλά έξοδα, ιδίως σε σχέση με τα άτομα με σωματική αναπηρία. Μπορώ να δηλώσω ότι η οδηγία δεν προτείνει κανένα καθορισμένο ή συγκεκριμένο μέτρο, αλλά αναφέρεται μόνον σε εύλογη συμμόρφωση, και μπορώ να δηλώσω και πάλι ότι εάν εφαρμοσθεί εύλογη συμμόρφωση από την αρχή δεν θα υπάρξουν γενικά υπερβολικά υψηλά έξοδα. Πρέπει να πω ότι εάν θεωρούμε τα ενδεχόμενα υψηλότερα έξοδα αποδεκτά σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, όπου προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, τότε κατά τη γνώμη μου τυχόν υψηλότερα έξοδα τα οποία συνδέονται με την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας –παρότι δεν πιστεύω ότι θα είναι σημαντικά υψηλότερα– υπάρχουν επίσης κατ’ αναλογία με τα συμφέροντα που προστατεύονται, επειδή η ισότητα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κυρίες και κύριοι, είναι συμφέροντα ενσωματωμένα στη Συνθήκη και είναι συμφέροντα τα οποία πρέπει να προασπισθούμε με όλη μας τη δύναμη.

Κατά τη γνώμη μου, τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση από την έννοια της απαγόρευσης των διακρίσεων. Παρότι υποστηρίζω την εσωτερική αγορά και παρότι υποστηρίζω πολλούς άλλους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής, πιστεύω ότι η έννοια των ίσων ευκαιριών και της απαγόρευσης των διακρίσεων είναι ο βαθύτερος θεμέλιος λίθος όλων.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανώς σωστό να θέσουμε τέλος σε ένα πολύπλοκο σύνολο διάσπαρτων νόμων, με διαφορετικά άτομα να προστατεύονται κατά των διακρίσεων σε διαφορετικές καταστάσεις, αντικαθιστώντας το με ένα ενιαίο καθεστώς για την ισότητα. Η γυναίκα στην οποία η τράπεζα αρνείται να χορηγήσει δάνειο, ο ανάπηρος στον οποίο αρνούνται πρόσβαση σε ένα κτίριο, ο ομοφυλόφιλος στον οποίο αρνούνται στέγη, ο μαύρος στον οποίο αρνούνται την είσοδο σε έναν σύλλογο, και ούτω καθεξής, πρέπει όλοι να προστατεύονται βάσει παρόμοιων αρχών.

Θα ήθελα απλώς να επισημάνω δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά την προστασία κατά της παρενόχλησης. Ορθώς αποσαφηνίζεται στο κείμενο ότι αυτό που απαγορεύεται είναι η δημιουργία ενός εκφοβιστικού περιβάλλοντος για ένα άτομο, όχι η θεωρούμενη προσβολή μιας ομάδας. Είναι σημαντικό να είμαστε ιδιαίτερα αποφασιστικοί όσον αφορά τη διαφύλαξη της ελευθερίας έκφρασης, πράγμα το οποίο τονίζεται ορθώς μέσω ειδικής μνείας που πρόσθεσε το Κοινοβούλιο.

Όσον αφορά τα εκκλησιαστικά σχολεία, υποστηρίζω πλήρως το δικαίωμα των γονέων να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις αρχές μιας συγκεκριμένης πίστης, εφόσον η πίστη αυτή δεν διαδίδει στάσεις που εισάγουν διακρίσεις και προκαταλήψεις. Δεν πρέπει, όμως, να ανεχθούμε τη δημιουργία γκέτο, όπου μόνον τα παιδιά μιας συγκεκριμένης πίστης θα εισάγονται σε ένα σχολείο ενώ τα άλλα θα αποκλείονται. Το κείμενο της Επιτροπής επιτρέπει τη διακριτική πρόσβαση και δεν είμαι βέβαιη ότι η τροπολογία 51 επιλύει το πρόβλημα. Θα ψηφίσω πιθανώς κατά και των δύο.

 
  
MPphoto
 

  Rihards Pīks (PPE-DE).(LV) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν νομίζω ότι κανείς στο παρόν Σώμα είναι υπέρ των διακρίσεων. Ομοίως, πιστεύω ότι οι άνθρωποι στο παρόν Κοινοβούλιο αντιτίθενται στις διακρίσεις. Το παρόν έγγραφο –αυτή η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου– περιέχει αναμφίβολα πολλές καλές προτάσεις, αλλά πιστεύω ότι πολλές από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό βασίζονται στη χριστιανική οπτική και στη χριστιανική πίστη. Θα ήθελα να πω ότι μια οδηγία δεν μπορεί να επιτύχει αυτό που πρέπει να επιτευχθεί στη διάρκεια μιας μακράς εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς κάτι τέτοιο είναι ζήτημα ηθικής και στάσης. Περαιτέρω, ενώ η παρούσα οδηγία, ή η πρόταση οδηγίας, περιέχει πολλά καλά στοιχεία, υπάρχουν, ωστόσο, αρκετά σημεία στα οποία υπερβαίνει τα όρια. Στην πραγματικότητα, στα σημεία αυτά, δημιουργώντας ευκαιρίες για μια ομάδα ανθρώπων, περιορίζει τις ευκαιρίες μιας άλλης ομάδας. Πράγματι, θα έλεγα μάλιστα ότι μια σειρά σημείων δημιουργούν ευκαιρίες ανάμειξης στη σφαίρα της ιδιωτικής δραστηριότητας, πράγμα το οποίο αντιβαίνει στις βασικές αρχές μας. Επιπλέον, οι εκλογές πλησιάζουν και δεχόμαστε ολοένα και περισσότερες ερωτήσεις από τους ψηφοφόρους μας, όπως και επικρίσεις. Νομίζω ότι το ίδιο θα συμβαίνει και στις χώρες σας. Η επίκριση που ακούμε συχνότερα είναι ότι υπάρχει υπερβολική ρύθμιση από τις Βρυξέλλες, υπάρχουν υπερβολικοί περιορισμοί και υπερβολική γραφειοκρατία. Επομένως, πρέπει να αποφύγουμε την παραβίαση της επικουρικότητας ή τη δημιουργία υπερβολικών περιορισμών. Πιστεύω ότι το παρόν έγγραφο πρέπει να επανεξετασθεί.

 
  
MPphoto
 

  Inger Segelström (PSE). (SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κα Buitenweg, την κα Bozkurt, τον κο Cashman και τους άλλους για την εξαιρετικά καλή έκθεση. Εγώ, καθώς και πολλοί άλλοι, έχω εκπλαγεί και σοκαριστεί με τον ηγέτη, και ομιλητή, της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, Manfred Weber, ο οποίος πρότεινε, στην Τροπολογία 81, το Κοινοβούλιο να απορρίψει την πρόταση οδηγίας, γιατί παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας και θα γεννούσε ένα δυσανάλογο όγκο γραφειοκρατίας, σύμφωνα με τη σουηδική μετάφραση. Ο Επίτροπος Špidla έκανε ένα σχετικό σχόλιο.

Είμαι σίγουρη ότι όλες οι γυναίκες με αναπηρίες και όλες οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες υπολόγιζαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προφύλασσε τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών και της δικής τους ομάδας έχουν απογοητευτεί βαθύτατα με τη σύγκριση από πλευράς της ηγεσίας της Ομάδας PPE-DE των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη γραφειοκρατία. Για το λόγο αυτό καλώ ολόκληρο το Σώμα να καταψηφίσει την Τροπολογία 81 που εισηγήθηκε η Ομάδα PPE-DE αύριο. Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό οι γυναίκες να μη συνεχίσουν να υφίστανται διακρίσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες απλά και μόνο επειδή είναι γυναίκες και μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ σαν ομάδα είναι πιο υγιείς και ζουν περισσότερα χρόνια από τους άντρες. Ελπίζω, επίσης, ότι το Κοινοβούλιο θα έχει το θάρρος να διευκρινίσει την ύπαρξη παιδείας χρηματοδοτούμενης από τους φορολογούμενους για όλους. Η θρησκεία είναι ασφαλώς σημαντική για πολλούς Ευρωπαίους, και το σέβομαι αυτό, αλλά ζούμε σε μια κοσμική κοινωνία.

Όχι, κύριε Weber, η ελευθερία των συμβάσεων της αγοράς σας δεν είναι εξίσου σημαντική με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών. Ρωτήστε τους πολίτες της ΕΕ – είναι πιο συνετοί και πιο ενημερωμένοι από τους βουλευτές της Ομάδας PPE-DE. Οι προσδοκίες του κόσμου είναι υψηλές και ελπίζω ότι όλοι θα έχουν το θάρρος να ψηφίσουν υπέρ αύριο και όχι να την καταψηφίσουν όπως υποστηρίξατε.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια. Όσες φορές και να το επαναλάβουμε θα είναι λίγο ότι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές φαίνεται να είναι ιδιαίτεροι επιρρεπείς στον να παρεξηγούνται.

Το εφαλτήριο της παρούσας οδηγίας είναι απολύτως ξεκάθαρο: ισότιμη μεταχείριση για όλους ανεξαιρέτως – ομοφυλόφιλους ή ετεροφυλόφιλους, γυναίκες ή άντρες, ηλικιωμένους ή νέους, έγχρωμους ή λευκούς, ανάπηρους ή άλλους, θρησκευόμενους ή ανθρωπιστές, κ.ό.κ. Το δικαίωμά του είναι και δικαίωμά της, κύριε Weber, τα δικαιώματά μας είναι και δικαιώματά τους και τα δικαιώματά σας είναι και δικαιώματά μας. Αυτό, κύριε Vanhecke – που και πάλι αποχωρήσατε από τη συζήτηση – δεν έχει ουδόλως να κάνει με τη λεγόμενη πολιτική ορθότητα.

Οι σκιώδεις εισηγητές και η ίδια η εισηγήτρια έχουν καταβάλλει μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτός ο συμβιβασμός, ένας συμβιβασμός που η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, επίσης, θα μπορούσε να υποστηρίξει. Κανένας δεν θεωρεί το κείμενο αψεγάδιαστο και μπορώ μόνο να ελπίζω ότι μια σημαντική πλειοψηφία στην Ομάδα PPE-DE θα έχει συνέλθει έως την αυριανή ψηφοφορία.

Τάσσομαι απόλυτα υπέρ της ελευθερίας της θρησκείας αλλά, κύριε Weber, έχετε πολύ θράσος να θέτετε εαυτό υπεράνω των υπολοίπων και να αντιμετωπίζεται τις ίσες ευκαιρίες ως περιττή γραφειοκρατία με το χέρι στη Βίβλο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Barrot θα αντικαταστήσει τον κύριο Špidla για το τελευταίο κομμάτι αυτού του διαλόγου.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE-DE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η καρδιά μιας στρατηγικής κατά των διακρίσεων συνοψίζεται στον εξής ισχυρισμό: το άτομο έρχεται πάντα πρώτο. Σκεφτόμαστε το άτομο προτού σκεφτούμε το γεγονός ότι αυτός ή αυτή διαφέρει κατά κάποιο τρόπο – είναι για παράδειγμα ανάπηρο ή ομοφυλόφιλο – και για το λόγο αυτό αγαπάμε, προστατεύουμε και υπερασπιζόμαστε το άτομο. Αυτή είναι η ουσία της στρατηγικής κατά των διακρίσεων. Εάν αυτό είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Για το λόγο αυτό, οποιοσδήποτε με πίστη σε κάποια θρησκεία είναι ένα άτομο, αληθεύει επίσης ότι το γεγονός ότι αυτός ή αυτή είναι άτομο προέχει του γεγονότος ότι έχει κάποια θρησκευτική πίστη.

Επομένως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η δήλωση που γίνεται στο Άρθρο 3 σύμφωνα με τη διατύπωση που προτείνεται στην Τροπολογία 52 της έκθεσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων εισάγει μια αρχή εκ διαμέτρου αντίθετη με την Δήλωση 11 στο Άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η Τροπολογία 52 αρνείται την αντίληψη της διατήρησης του καθεστώτος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των εκκλησιών και οργανισμών που βασίζονται σε θρησκευτικές ή προσωπικές πεποιθήσεις και ταυτόχρονα, το Άρθρο 3 και η αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη 18, σύμφωνα με τη διατύπωση που προτείνεται στις Τροπολογίες 51 και 29 της προαναφερθείσας έκθεσης, περιορίζει – κατά την άποψή μου – το εύρος των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που βασίζονται σε θρησκευτικές ή προσωπικές πεποιθήσεις.

Εν ολίγοις, είμαι πεπεισμένος ότι εάν θέλουμε να υπερασπιστούμε το άτομο εξαρχής και στο ακέραιο, πρέπει επίσης να υπερασπιστούμε εκείνες τις πτυχές που χαρακτηρίζουν το άτομο από θρησκευτική άποψη. Επιπροσθέτως, πιστεύω ότι οι Τροπολογίες 92, 89 και 95 θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα λογικό σημείο επαφής για εκείνους που επιθυμούν την έγκριση της οδηγίας και θα μπορούσαμε επομένως να βρούμε έναν κοινό τόπο για διάλογο σε αυτό το επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας, ο κύριος Deprez, εξέφρασε τόσους πολλούς από εμάς στο παρόν Σώμα όταν είπε ότι δεν επρόκειτο για μια έκθεση για τομεακά συμφέροντα ή μια έκθεση της Αριστεράς, αλλά μια έκθεσης της κυρίας Buitenweg, η οποία βρίθει ανθρωπιάς, ευαισθησίας και συμβιβασμού όσον αφορά τον άνθρωπο. Η εισηγήτρια έχει δημιουργήσει μια έκθεση η οποία δεν δεσμεύει τις επιχειρήσεις ή υπερ-ρυθμίζει τις επιχειρήσεις, όπως συνέβη στη μακρά πορεία των δύο προηγούμενων οδηγιών – της οδηγίας περί φυλετικών διακρίσεων και της οδηγίας για την απασχόληση – οι οποίες, θα ήθελα να πω στον κύριο Weber, δεν δέσμευσαν ή υπερ-ρύθμισαν τις επιχειρήσεις στην Γερμανία ή στη χώρα μου.

Έχει δημιουργήσει μια οδηγία για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία δεν δημιουργούν τη γραφειοκρατία στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Špidla. Υπέβαλλα τροπολογίες για την ενίσχυση φορέων ισότητας, που ήδη υπάρχουν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία πρόσφατα υποστήριξε την υπόθεση μιας Ευρωπαία πολίτη – της Sharon Coleman, μητέρας ενός ανάπηρου παιδιού – η οποία υπέβαλλε αγωγή κατά του εργοδότη της για διακρίσεις λόγω αναπηρίας βάσει συνειρμών, κάτι θεμελιώδες στην έκθεση της κυρίας Buitenweg. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της και, κατά συνέπεια αυτής της δικαστικής απόφασης, έχουμε επεκτείνει τα δικαιώματα στους Βρετανούς πολίτες που φροντίζουν άτομα με αναπηρίες.

Θα ήθελα να πω στους ανθρώπους αυτού του Σώματος ότι θα γεράσετε, μπορεί να αποκτήσετε κάποιου είδους αναπηρία και μπορεί να φροντίζετε κάποιον με αναπηρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα για δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή είναι η ουσία της παρούσας έκθεσης.    Δεν αφορά τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης ομάδας ούτε αφορά ποια ομάδα θα κυριαρχεί σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας. Θα έλεγα ότι η παρούσα έκθεση δεν είναι ούτε αριστερή ούτε δεξιά – αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως δήλωσε ο κύριος Cashman στην ομιλία του, ο κόσμος εκεί έξω, πριν τις Ευρωεκλογές, θα κοιτάξει να δει εάν προστατέψαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να βλάπτουμε τις επιχειρήσεις μας και τις οικονομίες μας. Αυτό ακριβώς πετυχαίνει αυτή η έκθεση.    Ας την υποστηρίξουμε. Είναι πρακτική και είναι ορθή.

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για τη δουλειά της κυρίας Buitenweg. Όπως καταλαβαίνω, αυτό που ξεκίνησε ως ένας συμβιβασμός ίσως τελικά να μην είναι καθόλου συμβιβασμός, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να λάβουμε μια απόφαση.

Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία ο προβληματισμός μου είναι ο ακριβώς αντίθετος από τη θρησκευτική ελευθερία του κυρίου Mauro; Ασφαλώς, 100%. Ελευθερία στα εκκλησιαστικά εκπαιδευτικά ιδρύματα; Ασφαλώς, 100%. Καμία θρησκεία δεν μπορεί ποτέ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να αποτελεί αιτία, δικαιολογία ή κάλυψη για να γίνονται οποιουδήποτε είδους διακρίσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε προοπτική ανοχής εξαιρέσεων όπου ένα εκκλησιαστικό ή θεολογικό ίδρυμα να μπορεί να κάνει διακρίσεις έναντι καθηγητών ή μαθητών η συμπεριφορά των οποίων δεν συνάδει με μια συγκεκριμένη πίστη, εξαιτίας του κινδύνου παρέμβασης του ηθικού κράτους και των πολλών θρησκειών που μπορούν να διεκδικήσουν την ίδια νομιμότητα.

Αυτό δεν αποτελεί πρόοδο. Εξάλλου, οι συνθήκες μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυστυχώς ήδη εκχωρήσει περισσότερη προστασία από ότι χρειάζεται στα εθνικά κράτη με τις μακροσκελείς λίστες εξαιρέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Ας μην προσθέσουμε κι άλλες εξαιρέσεις σε αυτές που ήδη υπάρχουν.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barrot, κυρίες και κύριοι, εγώ, ταυτιζόμενος με τους συναδέλφους μου από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Και αυτό λόγω της εξαιρετικής δουλειάς του σκιώδους εισηγητή, του κυρίου Gauber, στην προσπάθεια επίτευξης ενός ισορροπημένου συμβιβασμού. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Buitenweg, για τη δουλειά της και να ενώσω τη φωνή μου με τη δική της στην έκκληση που απηύθυνε σε όλους να αποφύγουν μια ριζοσπαστικοποίηση των θέσεών τους και να επιδιώξουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

Όπως σε όλους τους συμβιβασμούς, υπάρχουν σημεία στα οποία καταφέρνουμε να κάνουμε τις απόψεις μας να επικρατούν και άλλα τα οποία δυσκολευόμαστε περισσότερο να δεχτούμε. Μιλάμε για ένα συμβιβασμό ο οποίος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη νομοθεσία, την αποδεκτή πρακτική και διάφορες πολιτισμικές παραδόσεις που υπάρχουν στα 27 κράτη μέλη. Θεωρώ τη δεκαετή περίοδο μέσα στην οποία τα κτίρια μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να καταστεί δυνατή στα άτομα με αναπηρία η πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και πόρους θετική, όπως επίσης και το γεγονός ότι, όπου εμμένουν οι δυσκολίες σε δομικό επίπεδο οι οποίες είναι αδύνατο να υπερβληθούν, θα είναι πάντα δυνατόν να βρεθούν εναλλακτικές.

Επίσης ενώνω τη φωνή μου με εκείνες τις φωνές που εκφράζουν ανησυχίες σε σχέση με ασφαλιστικές εταιρείες – το γεγονός, για παράδειγμα, ότι, όπως και η ιατρική γνωμοδότηση, λήφθηκαν υπόψη. Δεν μπορώ, ωστόσο, να δεχτώ την ιδέα απαλοιφής της αναφοράς – που συμφωνήθηκε στην επιτροπή – στην αρχή της επικουρικότητας σε θέματα που άπτονται του οικογενειακού δικαίου, του γάμου και της αναπαραγωγής. Αυτές είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών. Το ίδιο ισχύει για το Άρθρο 8, το οποίο η Τροπολογία 90 της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών στοχεύει να αφαιρέσει γιατί, δεδομένων των υφιστάμενων νομοθετικών παραδόσεων σε πολλά κράτη μέλη, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε την αναστροφή του βάρους της απόδειξης καθώς αυτό θα προκαλέσει ανυπέρβλητα νομικά προβλήματα.

Εάν αυτά τα ζωτικής σημασίας σημεία εγκριθούν από την ολομέλεια, δεν θα μπορέσω να ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης. Εντούτοις, δεν θα μπορέσω ποτέ να καταψηφίσω με καθαρή τη συνείδηση μια οδηγία που απαγορεύει τις διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, καλούμαστε επίσης να ορίσουμε ποια Ευρώπη θέλουμε να βοηθήσουμε να οικοδομηθεί. Τάσσομαι απόλυτα υπέρ μιας Ευρώπης που καταπολεμά διαρκώς κάθε μορφή διακρίσεων.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (PSE) . – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση οδηγίας την οποία συζητάμε σήμερα προβάλει την αρχή της ισότητας ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του ευρωπαϊκού σχεδίου. Ως τέτοια, πρέπει να την προσεγγίσουμε με μια φιλόδοξη ματιά, με στόχο να εργαστούμε για την ενσωμάτωση όλων των πολιτών της Κοινότητας, και πρέπει να την υλοποιήσουμε και στη δημόσια πολιτική και στις διοικητικές υπηρεσίες, όπως επίσης και στις σχέσεις μεταξύ των ατόμων.

Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για να επιτρέψουμε σε όλους τους πολίτες να ασκήσουν και να απολαύσουν τα δικαιώματά τους στο ακέραιο, χωρίς να υφίστανται διακρίσεις λόγω πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή ασφαλώς, πολλαπλές διακρίσεις.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η αρχή της ισότητας και η απαγόρευση των διακρίσεων πρέπει να γίνονται σεβαστές και σε επίπεδο κοινοτικής όσο και εθνικής πολιτικής, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε την αρχή της ισότητας μια πραγματικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει επίσης να πετύχουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας έναντι κάθε λόγου διακρίσεων που αναφέρεται στο Άρθρο 13 της Συνθήκης.

Αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να μας οπλίσει με καλύτερα εργαλεία για την καταπολέμηση πιθανών συμπεριφορών διακρίσεων, οι οποίες δυστυχώς, συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι σήμερα, όπως επισημάνθηκε στη χθεσινή έκθεση για την ομοφοβία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγαπητοί συνάδελφοι της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, μη σπιλώνετε αυτήν τη συζήτηση με κενές δικαιολογίες, γιατί η καταψήφιση αυτής της έκθεσης αποτελεί σαφή απόδειξη ιδεολογικής άποψης. Ο αγώνας κατά των διακρίσεων έχει ζωτική σημασία και αντιπροσωπεύει τη βάση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το λόγο αυτό, έχουμε και ευθύνη και υποχρέωση να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σήμερα, σε αυτό το Κοινοβούλιο, προς τη δέσμευση και την υπεράσπιση της ισότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από τις επιθυμίες μας και τις ελπίδες μας να προοδεύσουμε και απλά να εγκαταλείψουμε ένα τόσο θεμελιωδώς σημαντικό ζήτημα, βάσει των αξιών μας, στην κατηγορία των ελπίδων και των ονείρων. Οι πολίτες της Ευρώπης, και πρωτίστως, οι ευάλωτοι από αυτούς, δεν θα μας το συγχωρούσαν ποτέ.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). - (HU) Δυνάμει της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, κάθε πολίτης απολαμβάνει ίσα δικαιώματα και ελευθερίες και ίση προστασία από το νόμο χωρίς οποιουδήποτε είδους διάκριση, όπως λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων απόψεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, ιδιοκτησίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης.

Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτή η αποφασιστική και αποτελεσματική δράση απαιτείται έναντι κάθε μορφής διακρίσεων, γιατί οι διακρίσεις εξακολουθούν να υφίστανται σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη και επηρεάζουν πολλά διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι αρκετό να απαγορευτεί κάθε μορφή διακρίσεων, αλλά η υιοθέτηση ποικίλων θετικών μέτρων είναι εξίσου ουσιαστική, όπως στην περίπτωση ανθρώπων που ζουν με αναπηρίες. Πολλές χώρες – Ιταλία, Γαλλία, Φινλανδία και Ισπανία, για να αναφέρουμε μόλις κάποιες από αυτές – έχουν εξασφαλίσει αυτονομία και θεσπίσει θετικά μέτρα προς όφελος της προστασίας των εθνικών μειονοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της επίσης έχουν καθήκον να εγγυηθούν ίσα δικαιώματα και ισότιμη μεταχείριση των πολιτών από θεσμική άποψη. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητα ιδρύματα που να λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα οποία να μπορούν να παρακολουθούν και να εγγυώνται τη δέσμευση των κρατών στην αρχή της ισότιμης μεταχείρισης όχι μόνο θεωρητικά αλλά επίσης να υιοθετούν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την παρούσα οδηγία.

 
  
MPphoto
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη (PSE). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείται προσβολή για το Σώμα το γεγονός ότι όταν σας μιλώ είμαι καθισμένη εδώ πίσω και δεν σηκώνομαι όρθια σαν όλους τους συναδέλφους μου;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε, και οφείλει να συνεχίσει να είναι, υποστηρικτής της οριζόντιας οδηγίας που θα διασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση και θα προστατεύσει τους ευρωπαίους πολίτες απ' όλες τις διακρίσεις. Η οδηγία αυτή οφείλει να συμπληρώσει το υπάρχον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, ειδικά σε ό,τι αφορά τους αναπήρους και την υποχρέωση να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση.

Έχουμε συμπεριλάβει σημαντικές προτάσεις: εισάγουμε την προστασία για τις πολλαπλές διακρίσεις· ορίζεται πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διασφάλιση της πρόσβασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και στα άτομα χωρίς αναπηρία, θα πρέπει να μας παρέχεται ουσιαστική εναλλακτική λύση. Τίθενται πιο αυστηρά κριτήρια προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον τα μέτρα για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης θα συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση και δεν μας ικανοποιούν όλους, γι' αυτό θα υποστηρίξουμε ορισμένες από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και ενισχύουν τη συνοχή.

Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο: ότι πρέπει, επιτέλους, να έχουμε αποτελεσματική ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα βάζει τέλος στις διακρίσεις οι οποίες υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες της ισότητας και του κράτους δικαίου.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως δημοσιογράφος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια αλλαγή στην παρούσα οδηγία που με προβληματίζει ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα, το θεωρώ ακατανόητο ότι, όταν η οδηγία δεν έχει ακόμα μεταφερθεί σε 10 από τα 27 κράτη μέλη, εμείς να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να προσπαθούμε να προσθέσουμε μια πρόσθετη οδηγία επάνω της. Οι απόψεις μπορεί να διίστανται επ’ αυτού, κάτι που δεν είναι πρόβλημα, αλλά αυτό που πραγματικά με ενοχλεί, ως δημοσιογράφο, είναι το γεγονός ότι βλάπτει την ελευθερία του τύπου στα κράτη μέλη. Επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο σχετικά παραδείγματα. Η τροπολογία που πρότεινε ο κύριος Weber, η οποία αξίζει της υποστήριξής μας, σημαίνει ότι θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα περιορισμού της ελευθεροτυπίας, για παράδειγμα, εάν ένας εκδότης απαιτηθεί να δεχτεί μια διαφήμιση από νέο-ναζιστές ή αντι-σημίτες. Πιστεύω ότι αυτό είναι όλους διόλου ανάρμοστο και στρέφεται απόλυτα ενάντια των αρχών που έχουμε στην ΕΕ και είμαι κατηγορηματικά εναντίον. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Το ίδιο ισχύει, ασφαλώς, εάν έχουμε καθεστώς κατά των διακρίσεων, Τότε, άνθρωποι τους οποίους δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε στην ΕΕ, αλλά μάλλον να λάβουμε μέτρα εναντίον τους, θα έχουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, για παράδειγμα στην αγορά ακινήτων. Στην πατρίδα μου, βλέπουμε νεο-ναζί να προσπαθούν να αγοράσουν ακίνητα σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση. Όταν ακίνητα ενοικιάζονται ή πωλούνται, δεν μπορούμε να αποτρέψουμε εξτρεμιστές της αριστεράς ή της δεξιάς να τα πάρουν. Θα αξιοποιήσουν αυτήν τη νέα τροπολογία και διαφωνώ κατηγορηματικά με αυτό και γι’ αυτό θα την καταψηφίσω. Κατά συνέπεια, τάσσομαι υπέρ της στήριξης της επανεξέτασης από την επιτροπή ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, της καταψήφισής της.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, με την πάροδο των ετών η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος έχει αγωνιστεί ενάντια στις διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα. Η πρόοδός μας ως έντιμοι άνθρωποι απαιτεί να κάνουμε ακριβώς αυτό, σεβόμενοι απολύτως την αρχή της επικουρικότητας.

Όπως δήλωσε η κυρίας Buitenweg, η Επιτροπή υπόσχεται, εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, να υποβάλλει μια ευρεία και περιεκτική πρόταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Και επιτέλους έφτασε η ώρα να πραγματοποιηθεί αυτό.

Πιστεύω ακράδαντα ότι κανένα άτομο δεν θα έπρεπε να υφίσταται διακρίσεις ποτέ λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ή ηλικίας. Αντιθέτως, ως Χριστιανός καλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάθε άνθρωπο αφενός να μην κάνει διακρίσεις κι αφετέρου να βοηθήσει εκείνους που υφίστανται διακρίσεις λόγω της αναπηρίας τους.

Αυτή η βοήθεια μπορεί να προέρχεται από εμάς σε διάφορες μορφές και τύπους. Κάθε κράτος μέλος επιμένει διαρκώς στη βελτίωση της ίσης πρόσβασης σε εκείνους που την χρειάζονται περισσότερο. Καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να ολοκληρώνεται, έχει ύψιστη σημασία να θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί αν και απολύτως ίσοι από κάθε άποψη.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Lyubcheva (PSE). (BG) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, συζητάμε μια εξαιρετικά σημαντική οδηγία, η οποία θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα να επιλύσουμε ζητήματα που συνεχίζουν να είναι αμφιλεγόμενα όσον αφορά την κατάργηση των διακρίσεων. Το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι διακηρύσσει εκ νέου το δικαίωμα και την ελευθερία των θρησκευτικών αντιλήψεων και την εφαρμογή της αρχής της κατάργησης των διακρίσεων σε αυτόν τον τομέα.

Παράλληλα, η οδηγία αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη Αριθ. 11 σχετικά με το καθεστώς των εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται και δεν προδιαθέτει το καθεστώς σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των εκκλησιών και των θρησκευτικών κοινοτήτων στα κράτη μέλη.

Αναγνωρίζεται επίσης το δικαίωμα των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν ειδικές διατάξεις σε αυτόν τον τομέα. Εννοείται ότι το ευρωπαϊκό δικαίωμα πρέπει να εναρμονίζεται με το δικαίωμα των κρατών μελών να ρυθμίζουν μεμονωμένους τομείς.

Είναι ένα σύνθετο θέμα. Οι σχέσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες, ώστε να αποφεύγεται η παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εκείνων που ανήκουν στις εκκλησίες που είναι αναγνωρισμένες από την έννομη τάξη.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, εισηγήτρια, κυρίες και κύριοι, αφού είμαι εκείνος το όνομα του οποίου έχει μνημονευτεί περισσότερο σε αυτήν τη συζήτηση, θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να δώσω ξανά απαντήσεις.

Έχω πει ότι οποιοσδήποτε θέτει ερωτήματα είναι ο ‘κακός’ σε αυτήν την συζήτηση. Όλοι οι ομιλητές οι οποίοι μίλησαν παθιασμένα κατά των διακρίσεων αναφέρθηκαν στην αρχή. Για μία ακόμη φορά, θα το εκτιμούσα εάν δεν αμφισβητούσαμε την αρχή και αντί γι’ αυτό καταβάλλαμε προσπάθειες για να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις. Ακόμα και όταν, για παράδειγμα, συζητάμε περιβαλλοντικά ζητήματα και διαφωνούμε όσον αφορά την απαγόρευση των εκπομπών CO2, διαφωνούμε για τον τρόπο που θα την πετύχουμε, αλλά όλοι συμφωνούμε για το σκοπό. Γιατί τώρα δεν μας επιτρέπεται να διαφωνήσουμε για τα μέσα που αφορούν στις διακρίσεις και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να τις καταπολεμήσουμε; Εξάλλου, εάν οι εκδότες εφημερίδων έρχονται στα γραφεία μας και εκφράζουν τις ανησυχίες τους, θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να διατυπώνουμε αυτές τους τις ανησυχίες εδώ.

Κύριε Cashman, δεν ωφελείτε ούτε το θέμα ούτε τις ανησυχίες σας με το να περιθωριοποιείτε οποιονδήποτε απλά θέτει ερωτήματα. Αυτό κάνουμε εμείς εδώ πέρα, απλά και μόνο.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, ως ο σκιώδης εισηγητής στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, εξ ονόματος της Ομάδας των Σοσιαλιστών, μου επιτρέπετε να επαινέσω την κυρία Buitenweg κι επίσης τη συνάδελφό μου κυρία Bozkurt; Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.

Εκ μέρους της διακομματικής ομάδας για την αναπηρία, χαίρομαι που εισακούστηκε η έκκληση που απηύθυνε το 1,3 εκατομμύριο άνθρωποι που υπέγραψαν το αίτημα για διεύρυνση του δικαιώματος της προστασίας από τις διακρίσεις στους ανθρώπους με αναπηρία. Χαίρομαι επίσης που συμφωνούμε ανεξαρτήτως κομματικής γραμμής ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια οριζόντια οδηγία και ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ιεράρχηση των διακρίσεων – μια υπόσχεση που ανέλαβε η τότε Πορτογαλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θεσπίστηκε η οδηγία για τη φυλετική ισότητα το 2000. Ειλικρινά, έχει παρέλθει πολύς χρόνος για να εκπληρωθεί αυτή η υπόσχεση.

Καταδικάζω τους Συντηρητικούς που θέλουν να επιμηκύνουν ακόμα περισσότερο αυτήν την καθυστέρηση. Αυτή η συζήτηση δεν έχει απλά να κάνει με το να δείξουμε την υποστήριξή μας στο Κοινοβούλιο, αλλά συνδέεται επίσης με το να απευθύνουμε έκκληση στο Συμβούλιο να προχωρήσει και να συμφωνήσει αμέσως. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους φίλους Γερμανούς να μην την εμποδίσουν. Υπάρχουν ζητήματα για τις ιδιωτικές συμβάσεις που σας ανησυχούν, αλλά στα καθήκοντα του δημόσιου τομέα προηγείστε και με διαφορά. Ας κοιτάξουμε μπροστά και ας συμφωνήσουμε. Χαίρομαι που σήμερα η μελλοντική Σουηδική Προεδρία δεσμεύτηκε να κλείσει το ζήτημα στο Συμβούλιο EPSCO πριν τα Χριστούγεννα. Ελπίζω πραγματικά ότι θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Buitenweg, εισηγήτρια. (NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια εισηγήτρια να κάνει καλή δουλειά, όταν η ομάδα που έχει την πλειοψηφία ασκεί ασταθή πολιτική. Στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών υποστήριξαν την παρούσα έκθεση, γιατί αποτελούσε ένα λογικό συμβιβασμό. Εργαστήκαμε σε συνεργασία με τον κύριο Gaubert, ο οποίος φαίνεται να έχει εξαφανιστεί, ή τουλάχιστον, εγώ δεν τον έχω δει. Τέλος πάντων, συνεργαστήκαμε ακριβώς πάνω στο ίδιο κείμενο και τώρα τάσσεται εναντίον του! Έχω την εντύπωση ότι ο συντονιστής, ο κύριος Weber, πρωτίστως επιβάλλει τη θέση του γερμανικού εθνικού κόμματος στην Ομάδα PPE-DE.

Κύριε Weber, εσείς ο ίδιος μου είπατε κατ’ ιδίαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ότι το θέμα δεν ήταν η ουσία αλλά το να σταλεί ένα πολιτικό μήνυμα. Δεν είναι έτσι; Αυτό δεν μου είπατε; Τότε λοιπόν, δεν μπορείτε να κρύβεστε πλέον πίσω από λεπτομέρειες – εάν αυτό θέλατε να κάνετε θα μπορούσατε απλά να είχατε καταθέσει τροπολογίες. Δεν κάνατε κάτι τέτοιο. Αυτό που πραγματικά επιδιώκετε είναι η απόρριψη ολόκληρης της πρότασης. Απλά δεν την θέλετε, οπότε μην υποκρίνεστε ότι έχετε τον ίδιο ύστερο σκοπό.

Έχω ακούσει πολλά πράγματα στα οποία μπορεί να δοθεί μια ευθύς απάντηση. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί έχουν ρωτήσει γιατί αυτό αφορά την Ευρώπη. Κι όμως υπάρχουν ήδη πάρα πολλές οδηγίες που εξασφαλίζουν προστασία στην αγορά εργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η προστασία έναντι των διακρίσεων για πολλούς άλλους λόγους επίσης εξασφαλίζεται εκτός της αγοράς εργασίας, αλλά η προστασία ορισμένων ανθρώπων έχει παραμεληθεί, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της αναπηρίας, της ηλικίας, του γενετήσιου προσανατολισμού και της θρησκείας. Συνεπώς δεν εισάγουμε κάποια τελείως νέα επινόηση, αλλά μάλλον διορθώνουμε την υπάρχουσα νομοθεσία. Δεν εισάγουμε μια νέα αρμοδιότητα, αλλά εξασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποι απλά θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και ότι κάποιες κατηγορίες δεν θα θεωρούνται πιο σημαντικές από τις άλλες.

Ο κύριος Pirker μίλησε για την αγορά εργασίας. Δεν είναι καθόλου αυτό το θέμα μας. Αυτό άπτεται μιας άλλης οδηγίας. Το θέμα δεν είναι η απασχόληση καθηγητών. Ας προσπαθήσουμε να μείνουμε στα γεγονότα. Το βάρος της απόδειξης είναι ένα λεπτό σημείο, όπως σχολίασε ο Επίτροπος νωρίτερα. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Και αυτό επίσης αντιμετωπίζεται στις άλλες οδηγίες. Είναι απολύτως ανακριβές ότι οι άνθρωποι θα μπορούν απλά να σας κατηγορήσουν κι εσείς θα πρέπει να υπερασπίσετε τον εαυτό σας. Ούτε έχουμε να κάνουμε με ποινικό δίκαιο σε αυτήν την περίπτωση. Οι άνθρωποι πρέπει να προσφέρουν πραγματικά γεγονότα σε άλλους τομείς για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους ότι υφίστανται διακρίσεις και ακολούθως εσείς θα πρέπει να προβάλλετε τους λόγους για τους οποίους δέχεστε ή απορρίπτετε κάποιον για κάποιο ακίνητο.

Όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως διατυπώνεται στο κείμενο, υπάρχει ήδη πρόβλεψη για την απόρριψη διαφημίσεων που δεν συμβαδίζουν με την ταυτότητα ενός εντύπου: όλα είναι εκεί, στο Άρθρο 54. Όσον αφορά τις εκκλησίες, δεν χρειάζεται καν να συμμορφώνονται με όλες αυτές τις απαιτήσεις, αν και απαιτείται να το κάνουν όταν εκτελούν κοινωνικό έργο. Στις Κάτω Χώρες, για παράδειγμα, εκτελούν κάποιες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας. Είναι απαράδεκτο να εξαιρεθούν, όταν προσφέρουν κοινωνικό έργο απλά και μόνο με τη δικαιολογία ότι ανήκουν σε κάποια εκκλησία. Αυτά είναι τα πολύ συγκεκριμένα σημεία που αναφέρονται στην έκθεση.

Κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε. Συμβιβαστήκαμε μαζί σας σε όλη την πορεία. Πράγματι, οι τροπολογίες σας είναι εδώ στο κείμενο και τώρα πρόκειται να το καταψηφίσετε τελικά, με δικαιολογία κάθε είδους κομματική-πολιτική θέση. Οφείλω να ομολογήσω ότι το εκλαμβάνω ως προσωπικό πλήγμα, καθώς σας είχα τείνει χείρα συνεργασίας. Ένα μεγάλο μέρος του κειμένου σας έχει ενσωματωθεί στην έκθεση και πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο ότι τώρα νίπτετε τας χείρας!

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE-DE) , γραπτώς. – (IT) Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ισότητα είναι δύο μείζονος σημασίας αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται ο σύγχρονος πολιτισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εντούτοις, πολλές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούνται μεγάλα λόγια πίσω από τα οποία κρύβεται το ακριβώς αντίθετο. Η ισότητα, για παράδειγμα, σημαίνει την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά σημαίνει επίσης το χειρισμό διαφορετικών καταστάσεων με διαφορετικούς τρόπους. Οι επιφυλάξεις μου όσον αφορά την εν λόγω έκθεση προέρχονται από αυτόν τον προκαταρκτικό προβληματισμό. Κανένας δεν μπορεί να έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών αναγνωρίζει την πλήρη αξιοπρέπεια και ισότητα των αναπήρων, των ηλικιωμένων, των αρρώστων, των φτωχών, των προσφύγων και των μεταναστών. Έχω την εντύπωση, όμως, ότι γίνεται μια απόπειρα να ακολουθήσουμε αυτό το παγιωμένο κίνημα προκειμένου να επιβληθούν διακρίσεις κατά της οικογένειας που βασίζεται στο γάμο μεταξύ αντρών και γυναικών και κατά της θρησκευτικής ελευθερίας, ειδικά σε ότι αφορά τα θρησκευτικά σχολεία. Δεν θα κουραστώ ποτέ να αγωνίζομαι για την ισότητα των πιο αδύναμων, των πιο φτωχών και των ανυπεράσπιστων ανθρώπων. Ακριβώς για αυτόν το λόγο, είναι επώδυνο για ‘μένα να βλέπω την Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω των νόμων και της πρακτικής της, να εφαρμόζει διακρίσεις του χειρίστου είδους, μεταξύ γεννημένων και αγέννητων βρεφών. Δεν είναι αυτό το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, αλλά καλό θα ήταν να μπει στις ευρωπαϊκές συνειδήσεις, όταν στοχαζόμαστε για την αξιοπρέπεια και την ισότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE), γραπτώς. (RO) Κατά περίεργη ημερολογιακή σύμπτωση, σήμερα συζητάμε αυτήν την οδηγία, ενώ αύριο είναι η ψηφοφορία, η οποία συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού. Αυτό υπόσχεται πολλά.

Μας είναι ξεκάθαρο ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ανθρώπων η ζωή των οποίων επηρεάζεται από τον αυτισμό. Η απόκλιση είναι ακόμη μεγαλύτερη, εάν συγκρίνουμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που επηρεάζονται.

Είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσουμε να πετύχουμε ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά πρέπει να σημειωθεί κάποια πρόοδος. Ο αυτισμός θα πρέπει να αναγνωριστεί ως μια ξεχωριστή αναπηρία μεταξύ των ψυχικών αναπηριών και θα πρέπει να καταστρωθούν συγκεκριμένες στρατηγικές γι’ αυτόν.

Αυτό ίσως να ακούγεται δαπανηρό σε κάποιους, αλλά η ισότιμη αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων είναι μια απόλυτη ανάγκη, όπως είναι και για τους άλλους που πάσχουν από άλλες αναπηρίες, ούτως ώστε να μπορούμε να σεβόμαστε εαυτούς και τις αξίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), γραπτώς. – (GA)

Η παρούσα οδηγία φέρνει στο προσκήνιο την πολύ σημαντική αναγνώριση του γεγονότος ότι οι διακρίσεις δεν συντελούνται μόνο στο χώρο εργασίας. Ο κύριος στόχος της σύστασης της μόνιμης Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και η εφαρμογή της αρχής ότι οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα εκτός εργασιακού περιβάλλοντος.

Επειδή ασχολούμαι με ομάδες διεκδίκησης των δικαιωμάτων των αναπήρων και με ανθρώπους με αναπηρίας στην Ιρλανδία, γνωρίζω ότι θα δεχτούν με χαρά αυτήν τη νομοθεσία. Η κυρία Buitenweg έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει στην έκθεσή της, «για να εγγυηθούμε την ισότιμη αντιμετώπιση κάθε ανθρώπου με κάποια αναπηρία, η πρόληψη των διακρίσεων δεν είναι αρκετή. Απαιτούνται και θετικές ενέργειες, σε σχέση με μέτρα που εφαρμόζονται εκ των προτέρων και προσφέροντας κατάλληλες ρυθμίσεις.»

Χαιρετίζω επίσης την αποφασιστική στάση που υιοθετεί η εισηγήτρια και η Επιτροπή για την πρόληψη των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Οι διακρίσεις αυτού του είδους δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη κοινωνία και απορρίπτω τις προσπάθειες ορισμένων πολιτικών ομάδων να αποδυναμώσουν το νομοθέτημα από αυτήν την άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. – Είμαι Σοσιαλιστής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις όπου κι αν λαμβάνουν χώρα και όχι μόνο στο χώρο εργασίας. Ειλικρινά, δεν μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις διακρίσεις. Όλοι είναι διαφορετικοί, όλοι είναι ίσοι.

Σκοπός της οδηγίας είναι η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ανθρώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού εκτός της αγοράς εργασίας. Ορίζει ένα πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω αυτών των αιτιών και θεσπίζει ένα ενιαίο ελάχιστο επίπεδο προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί τέτοιες διακρίσεις.

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει το υπάρχον νομικό πλαίσιο της ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ισχύει μόνο στην απασχόληση, την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. (PL) Οι διακρίσεις αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Σύμφωνα με μια ειδική δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Ευρωβαρόμετρο το 2008, το 15% των Ευρωπαίων υποστήριξε ότι είχε πέσει θύμα διακρίσεων στη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίμενε πάνω από τέσσερα χρόνια την προτεινόμενη οδηγία. Η τελευταία αποτελεί μια απόπειρα εφαρμογής των αρχών της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού Αυτό πρόκειται να ισχύσει όχι μόνο όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, αλλά και σε σχέση με τα αγαθά, τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τις τράπεζες, τη στέγαση, την εκπαίδευση, τις μεταφορές και την υγειονομική περίθαλψη.

Επιπλέον, το έγγραφο ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις πλαίσιο για να εξασφαλίσει την προστασία έναντι των διακρίσεων. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αυξήσουν το προσφερόμενο επίπεδο προστασίας εφόσον το επιθυμούν. Εντούτοις, δεν μπορούν να ανατρέξουν στη νέα οδηγία προκειμένου να δικαιολογήσουν μείωση των υφιστάμενων απαιτήσεων. Η οδηγία παραχωρεί στα θιγόμενα μέρη το δικαίωμα σε αποζημίωση. Δηλώνει επίσης ότι τα κράτη μέλη δεν αρκεί να εκφράζουν την επιθυμία να καταργήσουν τις διακρίσεις, αλλά έχουν και καθήκον να το κάνουν.

Ένας σημαντικός αριθμός κρατών μελών της Ένωσης έχει ήδη εγκρίνει διατάξεις που εγγυώνται διαφορετικό βαθμό προστασίας εκτός της αγοράς εργασίας κατά των διακρίσεων λόγω θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Το τρέχον σχέδιο οδηγίας θα επιτρέψει τη θέσπιση ευρωπαϊκών διατάξεων σε αυτό το πεδίο που θα έχουν συνέπεια μεταξύ τους. Θα αποτελέσει μια ισχυρή δήλωση ως προς το γεγονός ότι η Ευρώπη συνολικά δεν συγχωρεί τις διακρίσεις. Η ελευθερία απέναντι στις διακρίσεις αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και πρέπει να το απολαμβάνει ο καθένας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), γραπτώς. – (HU) Τελευταία, η ισότητα των ευκαιριών αποτελεί ένα ολοένα και σημαντικότερο θέμα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Κοινότητας. Ο σκοπός της προτεινόμενης οδηγίας για την ίση μεταχείριση είναι η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Η ελευθερία απέναντι στις διακρίσεις αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα και θα πρέπει να ισχύει για κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω ιδιαίτερα ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή διακρίσεων. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε από αυτήν την άποψη είναι πολύ μακρύς και είναι επίσης ξεκάθαρο ότι μπορούμε να κάνουμε μόνο ένα βήμα προόδου κάθε φορά. Αυτό σημαίνει, πρώτον, τη συμπλήρωση και την παγίωση της νομοθεσίας, δεύτερον τη μεταφορά της νομοθεσίας που περιέχει νέες, συνεπείς και ενοποιημένες αρχές στο εθνικό δίκαιο και τέλος την υλοποίησή τους στην πράξη. Αν και αυτά απαιτούν σημαντικό έργο και χρόνο σε μεμονωμένη βάση, ο στόχος μας είναι να πετύχουμε, εντός ενός εύλογου χρονικού πλαισίου, στο να επιδείξουμε απτά βήματα προόδου και στο να ζούμε σε μια Ευρώπη η οποία είναι πραγματικά απαλλαγμένη από της διακρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), γραπτώς. – (HU) Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μου, την κυρία Buitenweg, για την έκθεσή της, η οποία ανοίγει το δρόμο για τη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων. Το άρθρο 13 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει το στόχο της καταπολέμησης των διακρίσεων όχι μόνο λόγω φύλου και εθνοτικής καταγωγής αλλά και λόγω θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού.

Παρά τη θέσπιση και τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2000/43, 2000/78 και 2004/113, έως σήμερα δεν υφίσταται κοινή προστασία έναντι των διακρίσεων λόγω των τεσσάρων αιτιών που προαναφέρθηκαν πέραν του πεδίου της απασχόλησης. Η προτεινόμενη οδηγία αποσκοπεί να καλύψει αυτό το κενό κι ελπίζουμε ότι, πέραν της απαγόρευσης των διακρίσεων, θα προσφέρει τα νομικά μέσα σε εκείνους που υφίστανται μειονεκτήματα και στα 27 κράτη μέλη.

Η αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας που εξετάζουμε και η αποζημίωση για τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη μεταφορά και την εφαρμογή των προηγούμενων οδηγιών θα μπορούσε να συμπληρώσει τα αμυντικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των διακρίσεων. Επιπροσθέτως, η έγκριση της προτεινόμενης οδηγίας δεν απαιτεί οποιαδήποτε αλλαγή στους σχετικούς εθνικούς νόμους. Για το λόγο αυτό, ειλικρινά ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να εγγυηθεί την ομόφωνη υποστήριξη που απαιτούν οι Συνθήκες και ότι κάθε κράτος μέλος θα συμβάλλει στο να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά για να εκπληρώσουμε τις θεμελιώδεις αξίες και στόχους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin και Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), γραπτώς. (DE) Η νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε, ήτοι το Άρθρο 13(1) της Συνθήκης της ΕΚ, δεν είναι η κατάλληλη λαμβανομένου υπόψη ότι, κατά την άποψη του Γερμανικού Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (FDP), η αρχή της επικουρικότητας δεν τηρείται. Δεν είναι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του νομοθέτη της ΕΕ να ορίζει τους εν λόγω κανονισμούς, παραβιάζοντας έτσι σοβαρά την αυτοδιάθεση των κρατών μελών.

Η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και η στήριξη των ανθρώπων με αναπηρίες να συμμετέχουν στο δημόσιο βίο αποτελούν σημαντικές αποστολές. Εντούτοις, το να προτείνεται να επεκταθούν οι κανονισμοί κατά των διακρίσεων ουσιαστικά σε κάθε πτυχή της ζωής είναι εκτός πραγματικότητας. Η αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως που ορίζει η οδηγία θα σημαίνει ότι είναι δυνατόν να κινούνται νομικές διαδικασίες βάσει κατηγοριών που δεν στηρίζονται σε επαρκή στοιχεία. Αυτοί που θα θίγονται θα πρέπει τότε να πληρώνουν αποζημιώσεις ακόμα κι αν στην πραγματικότητα δεν διέπραξαν οποιαδήποτε πράξη διάκρισης αλλά δεν κατόρθωσαν να αποδείξουν την αθωότητά τους. Οριζόμενη κατά αυτόν το σαρωτικό τρόπο, αυτή η αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως είναι επομένως αμφισβητήσιμη από την άποψη της συμβατότητας με τη λειτουργία του κράτους σύμφωνα με το κράτος δικαίου. Θα δημιουργήσει αβεβαιότητα και θα διευκολύνει την κατάχρηση. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί το λόγο ύπαρξης μιας προοδευτικής πολιτικής κατά των διακρίσεων.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η Επιτροπή κινεί επί του παρόντος διαδικασίες για παράβαση κατά αρκετών κρατών μελών αναφορικά με την ανεπαρκή μεταφορά των υφιστάμενων ευρωπαϊκών οδηγιών για την πολιτική κατά των διακρίσεων. Δεν υπάρχει, όμως, ακόμα καμία επισκόπηση αυτών των κανονισμών που έχουν μεταφερθεί, ούτως ώστε να είναι εφικτό να προσδιορίσουμε την ανάγκη για νέους κανονισμούς που ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει. Η Γερμανία, συγκεκριμένα, έχει προχωρήσει πολύ πιο μπροστά σε σχέση με προηγούμενες διατάξεις των Βρυξελλών. Για το λόγο αυτό ψηφίσαμε κατά αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE-DE), γραπτώς. – (FI) Όταν θα εφαρμοστεί, η οδηγία για την ισότητα θα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα προόδου αυτής της εκλογικής θητείας για μια κοινωνική Ευρώπη και μια Ευρώπη του λαού. Όταν θα εφαρμοστεί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και όλα τα κριτήρια διακρίσεων, η νομοθεσία τόσο για τις ενεργές όσο και για τις παθητικές διακρίσεις θα έχει τεράστια επίδραση στις ζωές πολλών πολιτών της ΕΕ. Από αυτήν την άποψη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά.

Τόσο στη Φινλανδία όσο και αλλού στην Ευρώπη η καθημερινή ζωή ενός τεράστιου αριθμού ανθρώπων δυσχεραίνεται από διακρίσεις της τάδε ή της δείνα μορφής. Αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται στη σημερινή κοινωνία, όπου υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας: όλοι θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν στην κοινωνία. Η εξάλειψη των διακρίσεων αποτελεί ορόσημο μια πολιτισμένης κοινωνίας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η οδηγία καλύπτει κάθε κριτήριο διακρίσεων. Αν και υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των διακρίσεων ως φαινόμενο με συνέπεια, χωρίς να προσδιορίζουμε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες. Μια αποσπασματική προσέγγιση αναπόφευκτα θα καθιστούσε τα διάφορα κριτήρια διακρίσεων άνισα σε βαρύτητα και θα γεννούσε επίσης κενά, στα οποία θα κινδύνευαν να πέσουν οι άνθρωποι που υφίστανται διακρίσεις για κάθε πιθανή αιτία.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), γραπτώς. – (ET) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις κοινές αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Το Άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. [αυτούσια παράθεση της νομοθεσίας]

Η αναγνώριση της μοναδικότητας κάθε ατόμου και των ίσων δικαιωμάτων τους στις ευκαιρίες που προσφέρει η ζωή αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της ενωμένης πολυμορφίας της Ευρώπης, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην κουλτούρα, την πολιτική και κοινωνική ολοκλήρωση της Ένωσης.

Αν και η ανάπτυξη πολλών πεδίων στην ΕΕ υπήρξε έως τώρα πολύ επιτυχής, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμα στερούμαστε κοινούς κανόνες για την αντιμετώπιση της βίας ή της κακομεταχείρισης των ανθρώπων με αναπηρίες ή της σεξουαλικής κακοποίησης και δεν αναγνωρίζουν όλα τα κράτη μέλη επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών των πολιτών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τον αγώνα κατά των διακρίσεων δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμα.

Χαιρετίζω με όλη μου την καρδιά τη νέα οδηγία, η οποία δημιουργεί στην ΕΕ ένα κοινό πλαίσιο δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Το προαναφερθέν πλαίσιο κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει στην εφαρμογή της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης στα κράτη μέλη σε ευρύτερο φάσμα συγκριτικά με την αποκλειστική εφαρμογή στην αγορά εργασίας.

Η καταπολέμηση των διακρίσεων σημαίνει επένδυση στη συνείδηση μιας κοινωνίας η ανάπτυξη της οποίας συντελείται μέσω της ολοκλήρωσης. Προκειμένου να πετύχει την ολοκλήρωση, όμως, η κοινωνία πρέπει να επενδύσει στην κατάρτιση, τη συνείδηση και την προώθηση των ορθών πρακτικών, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ένας δίκαιος συμβιβασμός προς όφελος και για το συμφέρον όλων των πολιτών της. Επομένως, απαιτούνται ακόμα μεγάλες προσπάθειες από την πλευρά μας προκειμένου να εξαλείψουμε τις διακρίσεις στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Sârbu (PSE), γραπτώς. (RO) Το δικαίωμα το να μην υφίσταται διακρίσεις κάποιος αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ όσον αφορά την ισχύ του για τους πολίτες της ΕΕ. Η ισότιμη μεταχείριση ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η πολύ-αναμμενόμενη οδηγία, η ιστορία της οποίας είναι εξίσου περίπλοκη καθ’ όλη την πορεία των διαβουλεύσεων στο Κοινοβούλιο, βασίζεται στο Άρθρο 13 της Συνθήκης της ΕΚ και διέπει την προστασία κατά των διακρίσεων, δίνοντας έμφαση στην ισότιμη μεταχείριση ανεξαρτήτως λόγων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η οδηγία είναι απαραίτητη, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανθρώπων, κατά προσέγγιση 15%, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν πέσει θύματα διακρίσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία να συγκριθεί αυτή η νέα οδηγία με εκείνες που ισχύουν ήδη για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Πρόκειται για μια αποστολή η οποία θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Χαίρομαι που είμαι σε θέση να επισημάνω, για το συγκεκριμένο θέμα, την πρόοδο που έχει επιτελεστεί σε αυτόν τον τομέα στην Ρουμανία τα τελευταία χρόνια, όπως ανέδειξε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και τέλος, πιστεύω ότι η παρούσα οδηγία θα έχει σημαντική επίδραση, δεδομένων των μέτρων κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών παροχών και της ευκολότερης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, που θα εξασφαλίσει.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ: ΚΥΡΙΟΥ SIWIEC
Αντιπροέδρου

 

15. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση – Νέοι τύποι εξόδων που είναι επιλέξιμοι για συνδρομή από το ΕΚΤ – Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το ΕΤΠΑ) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση επί των εξής θεμάτων:

- τη σύσταση (A6-0127/2009), της κυρίας  García Pérez, εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής αναφορικά με ορισμένες διατάξεις περί δημοσιονομικής διαχείρισης (17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233 (AVC))

- την έκθεση (A6-0116/2009) της κυρίας Jöns, εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την επέκταση των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ (COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232 (COD)), και

- την έκθεση (A6-0134/2009) του κυρίου Αγγελάκα, εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση (COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245 (COD)).

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, πρώτον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά προκειμένου να σας υποβάλλουμε σήμερα αυτήν τη σημαντική συμφωνία. Η συμφωνία αυτή αφορά την τροποποίηση ορισμένων κανόνων, προκειμένου μια σειρά αλλαγών να μπορέσουν να εφαρμοστούν άμεσα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει σε ύφεση τα περισσότερα κράτη μέλη. Εντός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων για να εισάγει αλλαγές στους κανόνες των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, προκειμένου να τονώσει τις επενδύσεις. Αυτές οι αλλαγές περιέχουν δύο σαφείς προτεραιότητες: μια αύξηση των δαπανών, για τη βελτίωση της ρευστότητας και την απλούστευση των κανόνων η οποία θα επιτρέψει την ταχύτερη έγκριση των έργων.

Αυτό το πακέτο τροποποιήσεων σκοπό έχει να αποτελέσει μια προσωρινή αντίδραση σε μια κατάσταση κρίσιμης σημασίας, αν και στην πραγματικότητα ανταποκρίνεται και στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη απλούστευση και ευελιξία, η οποία έχει εκφραστεί πολλάκις.

Θα ήθελα να απευθύνω μια σύντομη δήλωση σε σχέση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ούτως ώστε όλοι να καταλαβαίνουμε τη σημασία τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει:

– μια αύξηση της στήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, καθώς επίσης και ενισχυμένη οικονομική στήριξη σε τεχνικές δράσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων,

– απλούστευση της επιλεξιμότητας των δαπανών,

– μια αύξηση της προχρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το συνολικό ποσό των πρόσθετων προκαταβολών μέσω αυτού του μέτρου ανέρχεται σε 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ,

– μια επιτάχυνση των δαπανών για μεγάλα έργα με τροποποίηση του τρέχοντος μέγιστου ορίου του 35% για προκαταβολές, καθιστώντας έτσι δυνατές προκαταβολές έως και 100% για τους δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων.

Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε επίγνωση ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άμεση ανάγκη ρευστότητας στα κράτη μέλη και γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν σίγουρα και θετική επίδραση σε όλες τις περιφέρειες και τους δήμους της Ευρώπης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, συζητούσαμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και ομοφώνα συμφωνήσαμε ότι έχει εξασφαλίσει μεγάλα ανοίγματα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε πολλές από τις περιοχές μας.

Αυτήν τη στιγμή της μεγάλης αβεβαιότητας, είναι σημαντικότερο από ποτέ άλλοτε να υπερασπιστούμε αυτές τις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των επικρατειών, καθώς οι άνθρωποι χρειάζεται να δουν ότι εμείς στην Ευρώπη είμαστε ικανοί να βοηθήσουμε στην εξεύρεση μιας εξόδου από αυτήν την κρίση η οποία ωθεί εκατομμύρια ανθρώπους σε πραγματικά δύσκολες καταστάσεις. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ισχυρά εργαλεία για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα.

Υλοποιώντας αυτές τις τροποποιήσεις, θα διευκολύνουμε την επιτάχυνση και τις επενδύσεις σε έργα τα οποία επίσης θα είναι σημαντικά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επιπροσθέτως, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μπορούμε να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, προκειμένου να προσεγγίσουμε τα πιο ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας και εκείνα που βιώνουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας. Σε αυτά μπορεί να συγκαταλέγονται οι γυναίκες, οι άνθρωποι με αναπηρίες ή οι μακροχρόνια άνεργοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι κοινωνικές ομάδες είναι οι πιο τρωτές σε περιόδους κρίσης.

Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω εδώ, όπως δηλώσαμε στην αιτιολογική έκθεση της έκθεσης, ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε επίγνωση ότι απαιτείται επείγουσα αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το Κοινοβούλιο θα ήθελε να συμμετέχει περισσότερο στην κατάρτιση των προτάσεων αυτών, σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα του διαλόγου.

Επομένως, λαμβάνοντας προσεκτικά υπόψη τα προβλήματα στην Ευρώπη αυτήν την εποχή, υποστηρίζουμε απόλυτα αυτήν την πρόταση μέτρων για την τροποποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να κινηθούμε προς μια λύση για την τρέχουσα κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Karin Jöns, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα σπάνιο γεγονός – σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που τονίζει τη σπουδαιότητα των συζητήσεων, των τρεχουσών αναθεωρήσεων και της επιτακτικής ανάγκης για δράση – καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε εγκρίνει μια πρόταση κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διαρθρωτικά ταμεία χωρίς σχεδόν καμία τροπολογία.

Νιώθω ανακούφιση που διαπιστώνω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ομοφωνία στη συζήτησή μας πάνω σε αυτήν την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ακολουθήσατε τη σύστασή μου να μην υποβάλλετε καμία τροπολογία αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση απαιτεί να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, για μία ακόμη φορά, για τη βέλτιστη και, πρωτίστως, ταχεία επανεκπαίδευση των εργαζομένων μας, ειδικά τώρα. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι υφίστανται σήμερα τις επιπτώσεις που έχει αυτή η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση στην αγορά εργασίας. Περιμένουν απαντήσεις από εμάς, περιμένουν προστασία και πάνω απ’ όλα χρειάζονται απαντήσεις τώρα και όχι μετά από μερικούς μήνες.

Η αναθεώρηση του κανονισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την οποία θα εγκρίνουμε αύριο θα τεθεί επομένως άμεσα σε ισχύ. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ο καταμερισμός των πόρων έχει απλουστευτεί και αυτό επίσης θα επιταχύνει την εκταμίευση κονδυλίων. Οι διαδικασίες των αιτήσεων οι οποίες καθυστερούν επί μήνες και οι περίπλοκες μέθοδοι υπολογισμού, που απαιτούνταν έως τώρα για να αποδειχτεί η επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων στο καθεστώς για μεμονωμένα εισιτήρια λεωφορείου και τραμ, θα ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Εντούτοις, ορισμένες φορές αναρωτιέμαι γιατί χρειάστηκε μια τόσο δραματική κρίση για να κάνουμε αυτό το βήμα. Ασφαλώς, ποτέ δεν είναι πολύ αργά και με αυτήν την αναθεώρηση τουλάχιστον εξασφαλίζουμε ότι οι πόροι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως και ελπίζουμε ότι θα φτάσουν επίσης πολύ γρήγορα στα χέρια εκείνων που θίγονται περισσότερο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ενταχθούν και πάλι στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατό. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους αφήσουμε να παρασυρθούν σε μια πιο μακροχρόνια περίοδο ανεργίας, γιατί επί του παρόντος είναι εύκολο να παρασυρθούν από εκεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση ή στη φτώχεια.

Τι άλλαξε; Ή θα έπρεπε να πω τι θα αλλάξει όταν εγκρίνουμε την πρόταση αύριο; Στο μέλλον, οι υποψήφιοι για έργα θα μπορούν να χρησιμοποιούν εφάπαξ ποσά στους υπολογισμούς τους κι επίσης θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για κατ’ αποκοπή ποσά έως 50 000 ευρώ για κάθε μέτρο. Όσο δε για όλους του σκεπτικιστές σας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι οι έλεγχοι για τον ορθό καταμερισμό των κονδυλίων θα παραμείνει εν ισχύ, καθώς, πρώτον, και τα εφάπαξ ποσά και τα κατ’ αποκοπή ποσά θα καθορίζονται από τα ίδια τα κράτη μέλη και, δεύτερον, η Επιτροπή θα εξετάζει εκ των προτέρων εάν αυτά – και παραθέτω το σχετικό χωρίο – είναι έντιμα, αμερόληπτα και επαληθεύσιμα. Η διαδικασία φαίνεται μάλιστα να είναι ικανοποιητική, καθώς, προς μεγάλη μας έκπληξη, οι δημοσιονομικοί ελεγκτές μας δεν προέβαλλαν καμία ένσταση γι’ αυτόν τον κανονισμό.

Έτσι, απλουστεύουμε τη διαδικασία. Εντούτοις, δεν αλλάζουμε τις κύριες προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτήν τη στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο, καθώς οι υποψήφιοι των έργων έχουν αρκετά περιθώρια, ώστε να μπορούν να αντιδρούν ως ενδείκνυται στις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι θέτουμε επίσης στη διάθεση των κρατών μελών μια εκ των προτέρων αύξηση των κονδυλίων για φέτος της τάξεως του επιπλέον 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για μέτρα κατάρτισης και επιμόρφωσης και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα αυτού του Σώματος ότι ενεργούμε γρήγορα σε αυτήν την κρίση και επιδεικνύουμε αλληλεγγύη εδώ.

Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν θα μπορέσω να παραμείνω σε αυτήν τη συνεδρίαση έως την ολοκλήρωσή της, καθώς τώρα θα πρέπει να παρευρεθώ στην επιτροπή συνδιαλλαγής για την οδηγία για το χρόνο εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Αγγελάκας, εισηγητής. (EL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους συναδέλφους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για το πνεύμα συνεργασίας με το οποίο δουλέψαμε.

Με αφορμή την χρηματοπιστωτική κρίση που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικούς μήνες, γνωρίζουμε όλοι ότι η Επιτροπή, στη βάση της ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ενίσχυσης των κεντρικών αξόνων της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, προέβη στην ανακοίνωση της 26ης Νοεμβρίου 2008, αναφορικά με ένα ευρωπαϊκό οικονομικό πρόγραμμα ανάκαμψης των κρατών μελών και των περιφερειών τους.

Το πρόγραμμα αυτό παροτρύνει μεταξύ άλλων τα κράτη μέλη να επαναπρογραμματίσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των διαρθρωτικών τους ταμείων και στον τομέα της ενέργειας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, δεδομένου ότι ο οικοδομικός τομέας κατατάσσεται μεταξύ εκείνων των τομέων της βιομηχανίας που δημιουργούν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας.

Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαία η αναθεώρηση του γενικού κανονισμού 1083 του 2006 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Στα πλαίσια αυτά, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κτηρίων, ανέλαβα, ως εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την αναθεώρηση του αντίστοιχου κανονισμού.

Ως εισηγητής λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: Το ΕΤΠΑ μέχρι σήμερα θεωρούσε επιλέξιμες δαπάνες για τις κατοικίες, και ιδιαίτερα για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση, μόνο τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον Μάιο του 2004.

Με την έκθεσή μου θεώρησα σκόπιμο, πρώτον, να εστιάσω και στα 27 κράτη μέλη το πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού στη διευκόλυνση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της στέγασης. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας, δεδομένου ότι δεν βασίζεται στην ημερομηνία προσχώρησης, αλλά στην οικονομική κατάσταση ενός κράτους ή μιας περιφέρειας. Επιθυμώ εδώ να επισημάνω ότι σημαντικά προβλήματα πρόσβασης στη στέγαση τίθενται σε πολλές πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης, οι οποίες δεν βρίσκονται όλες αναγκαστικά στην επικράτεια ενός νέου κράτους μέλους.

Στη συνέχεια, να ταχθώ υπέρ ενός ορίου δαπάνης για τις εν λόγω επενδύσεις ύψους 4% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ, να προβώ σε απαλοιφή της αναφοράς που σχετίζεται με νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, σύσταση η οποία συμπεριλαμβανόταν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, αφήνοντας πλέον στα κράτη μέλη τη διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν τις κατηγορίες κατοικιών που θα είναι επιλέξιμες. Στη βάση αυτή μάλιστα θεώρησα αποφασιστικής σημασίας την ανάθεση στα κράτη μέλη της πρόνοιας για την επιλεξιμότητα της κατηγορίας κατοικιών, με δυνατότητα να θέσουν τα κράτη μέλη ειδικά κριτήρια ενδιαφέροντος, όπως την οικονομική κατάσταση των ιδιοκτητών, τις γεωγραφικές περιοχές (νησιωτικές, ορεινές, μη ορεινές κλπ.). Τέλος, η αύξηση των κατ' αποκοπή ποσών σε 50.000 ευρώ είναι σημαντική γιατί ανταποκρίνεται στα κοστολογικά δεδομένα της εποχής μας.

Με την έκθεση αυτή θέλησα να εκφράσω τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος, αντιπροσωπεύοντας έτσι και τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης όσον αφορά τις αλλαγές που επιφέραμε στην αρχική πρόταση.

Η αναθεώρηση του εν λόγω κανονισμού δεν επηρεάζει τις επιλέξιμες δαπάνες στη στέγαση και ενισχύει τη δραστηριότητα σημαντικών κλάδων της οικονομίας όπως ο κατασκευαστικός και οι κλάδοι κατασκευής ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε γενικότερο πλαίσιο, είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας, αφού παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη, είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, διότι ισχύει για όλα τα κράτη μέλη, προωθεί τους στόχους της πολιτικής συνοχής, όπως τίθενται στο άρθρο 158 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν επιβαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2007-2013, αλλά επισπεύδει την πληρωμή των προκαταβολών και των ενδιάμεσων πληρωμών.

Θέλω εδώ να καταστήσω σαφές πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχουμε την προσθήκη τριών επιπλέον μορφών επιλέξιμων δαπανών: των έμμεσων δαπανών, των δαπανών με βάση το κατ' αποκοπή ποσόν και των κατ' αποκοπή ποσών.

Κλείνοντας, θέλω να πω ότι βρίσκεται μαζί μας εδώ σήμερα ο Επίτροπος Barrot, ο οποίος αντιπροσωπεύει την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, κυρία Hübner, και ο οποίος θα προβεί - όπως συμφωνήθηκε - σε μια δεσμευτική δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των νέων μέτρων για το 2010, δήλωση η οποία αφορά και τους τρεις κανονισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία  García Pérez, την κυρία Jöns και τον κύριο Αγγελάκα. Έχετε καταρτίσει τρεις εκθέσεις υψηλής ποιότητας για τις προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση των κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο.

Αυτές οι τρεις εκθέσεις – που σχετίζονται με τον γενικό κανονισμό, τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου να δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίζει τους πόρους εκείνους που θα της επιτρέψουν γρήγορα και αποτελεσματικά να καταπολεμήσει τις επιπτώσεις της κρίσης από άποψη ανάπτυξης και απασχόλησης.

Η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν ισχυρό μοχλό για την τόνωση της πραγματικής οικονομίας. 347 δισεκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις για το διάστημα 2007-2013: αυτός είναι ο τρόπος δημιουργίας γερών θεμελίων για δημοσιονομική σταθερότητα και δημόσιες επενδύσεις στα κράτη μέλη και τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακριβώς για αυτόν το λόγο η πολιτική συνοχής διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης. Πράγματι, σε αυτό το σχέδιο ανάκαμψης, η Επιτροπή έχει συστήσει δράσεις που υπάγονται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της Λισαβόνας: φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, υποδομές κι ενέργεια και έρευνα και καινοτομία.

Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει ότι ένας συνετός συνδυασμός, που θα συνδέει στρατηγική με ανθρώπινους πόρους, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για επενδύσεις ζωτικής σημασίας, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει την ευημερία μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, ο μείζων στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να επιταχύνει και την υλοποίηση των προγραμμάτων και τις επενδύσεις σε έργα που θα ωφελήσουν και τους πολίτες της ΕΕ και την οικονομική δραστηριότητα.

Οι εισηγητές μόλις παρουσίασαν τις λεπτομέρειες των κανονιστικών τροποποιήσεων που σας υπέβαλλαν. Εγώ θα επικεντρωθώ σε ένα ή δύο από αυτές.

Πρώτον, για να βελτιωθεί η διαχείριση των κονδυλίων, προσφέρονται διευκολύνσεις στα κράτη μέλη, εκτός των πρόσθετων προκαταβολών της τάξεως του 2% έως 2,5%, που συνολικά ανήλθαν σε 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009. Έχει ζωτική σημασία αυτά τα χρήματα να διοχετευτούν γρήγορα σε δικαιούχους, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμοι περισσότεροι οικονομικοί πόροι για έργα πρώτης προτεραιότητας.

Όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η τροποποίηση που έγινε στον κανονισμό για το ΕΤΠΑ θα συνεπάγεται ότι έως και 4% του συνολικού ποσού που συνεισφέρει το ΕΤΠΑ θα μπορεί να επενδυθεί στη στέγαση. Αυτό ισοδυναμεί με ένα συνολικό διαθέσιμο πακέτο της τάξεως των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για όλα τα κράτη μέλη. Αυτό θα αυξήσει τη συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Όσον αφορά μεγάλα έργα, η τροποποίηση που κατατέθηκε που αφορά το γενικό κανονισμό αποσκοπεί να αμβλύνει τους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης, επιτρέποντας στη διαχειριστική αρχή να συμπεριλαμβάνει στις δηλώσεις δαπανών προς την Επιτροπή δαπάνες που συνδέονται με μεγάλα έργα για τα οποία η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει ακόμα κάποια απόφαση.

Η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση έχει επίσης σημαντική επίδραση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Είχε επομένως ζωτική σημασία, μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, να διευκολύνουμε την αξιοποίηση από αυτές των εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής, ούτως ώστε να μπορούν να εκτελούν τα έργα τους, ιδιαίτερα χάρη στο JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις). Οι άλλες προτάσεις για αναθεώρηση του γενικού κανονισμού κινούνται επίσης στο ίδιο πνεύμα: άμεσες συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μεγαλύτερη προσφυγή σε τεχνική συνδρομή για μεγάλα έργα και επιλεξιμότητα συνεισφορών σε είδος στην περίπτωση χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Στις προτάσεις της η Επιτροπή επεδίωξε επίσης να απλουστεύσει τα κριτήρια καταμερισμού της βοήθειας από το ΕΤΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Χάρη στις συγκλίνουσες τροποποιήσεις που κατέθεσαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι κανονισμοί που αφορούν συγκεκριμένα το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ θα τροποποιηθούν κατά πανομοιότυπο τρόπο, ούτως ώστε νέοι τύποι επιλέξιμων δαπανών, υπολογιζόμενες βάση κατ’ αποκοπή ποσοστών να προστεθούν στην κοινοτική συγχρηματοδότηση.

Αυτές οι αλλαγές θα απλουστεύσουν τη διαδικασία αιτιολόγησης δαπανών. Θα μειώσουν το φόρτο εργασίας και τον αριθμό των δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίζονται, χωρίς να στρεβλώνονται οι αρχές της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αυτός ο εξορθολογισμός θα διευκολύνει την απορρόφηση πιστώσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ χωρίς να υπονομεύονται οι αρχές αυτών των δύο ταμείων, οι οποίες συνεχίζουν να έχουν ισχύ αυτήν την περίοδο της κρίσης. Επομένως, εν προκειμένω έχουμε να κάνουμε με κάτι περισσότερο από μια έγκαιρη αντίδραση στην κρίση. Πρόκειται για μια αντίδραση στις επανειλημμένες εκκλήσεις για απλούστευση των διαρθρωτικών ταμείων που έχει απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων στους τρεις εισηγητές για την υποστήριξή τους για αυτή τη σειρά μέτρων, τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την υλοποίηση των έργων στην πράξη. Αυτά τα νομοθετικά μέτρα θα συνοδεύονται από συστάσεις προς τα κράτη μέλη. Αυτές οι συστάσεις αποτέλεσαν το αντικείμενο μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή έχει τονίσει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα μπορεί να επαναπροσανατολιστούν ούτως ώστε να επικεντρωθεί η στήριξη στις προτεραιότητες που γεννά η κρίση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης εκφράσει την ανησυχία του για την αντίδραση στον επιτακτικό χαρακτήρα της κατάστασης εξασφαλίζοντας την έγκριση αυτών των τριών κανονισμών το ταχύτερο δυνατόν και την άμεση εφαρμογή των μέτρων στα κράτη μέλη. Είμαι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο που μοιράζεται αυτήν τη φιλοδοξία, καθώς αυτό συνεπάγεται, συγκεκριμένα, ότι θα καταβληθούν προκαταβολές στα κράτη μέλη τον Μάιο.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την έκκληση του Κοινοβουλίου. Εξασφάλισε τα μέτρα που έτυχαν έγκρισης στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης να τελούν υπό αυστηρή παρακολούθηση και μια έκθεση για την εκτέλεση των μέτρων και τα πραγματικά τους αποτελέσματα να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Έτσι, στο δεύτερο εξάμηνο του 2010, η Επιτροπή θα καταρτίσει μια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των μέτρων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης στον τομέα της πολιτικής συνοχής εντός της Ένωσης. Αυτή η έκθεση, η οποία πρόκειται να καταρτιστεί – επαναλαμβάνω – στο δεύτερο εξάμηνο του 2010, θα βασιστεί στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που θα καταρτίσουν τα κράτη μέλη τον Ιούνιο 2010. Τα τελευταία θα κληθούν ακολούθως να παρουσιάσουν σε αυτές τις εκθέσεις μια ανασκόπηση της υλοποίησης των μέτρων που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, παρουσιάζοντας τα επιτευχθέντα αποτελέσματα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

Επομένως, κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει εγκρίνει μια δήλωση σε αυτό το πνεύμα και εγώ θα την μεταφέρω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους βουλευτές και ειδικά στους τρεις εισηγητές μας, για την προσοχή τους. Προσμένοντας μια εποικοδομητική συζήτηση, είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω τα σχόλιά σας για τις προτάσεις αναθεώρησης των κανονισμών που σας έχουν υποβληθεί.

(FR)

Δήλωση της Επιτροπής

Έκθεση Αγγελάκα

Η Επιτροπή χαιρετίζει τις προσπάθειες που έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να εγκριθούν οι τροποποιήσεις των κανονισμών για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι προϊόν της εποικοδομητικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, με την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, προς όφελος των εθνικών και περιφερειακών οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νομοθετική δέσμη θα συμβάλει στη διευκόλυνση της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και στην επιτάχυνση των επενδύσεων προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδίως μέσω διάφορων μέτρων απλούστευσης.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010, η Επιτροπή θα συντάξει μια έκθεση για την εφαρμογή των μέτρων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποκατάστασης στον τομέα της πολιτικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκθεση θα βασίζεται ιδίως στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που θα εκπονηθούν από τα κράτη μέλη τον Ιούνιο του 2010. Τα κράτη μέλη καλούνται επομένως να παρουσιάσουν σε αυτές τις εκθέσεις μια ανασκόπηση της εφαρμογής των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, που να δείχνει τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. (FR) Κύριε Πρόεδρε, ως μόνιμη εισηγήτρια για τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, έχω δύο λόγους για να καλωσορίσω αυτές τις εκθέσεις απόψε.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν το κύριο κονδύλιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο δεύτερος λόγος, τον οποίο θα τονίσω απόψε μαζί με τους συναδέλφους μου, είναι η ταχύτητα με την οποία έχουμε εργαστεί για να παράσχουμε πρακτικές και άμεσες λύσεις για την οικονομική κρίση, παρά τη στενότητα του προϋπολογισμού, τον οποίο φυσικά θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε με τα κράτη μέλη όταν έλθει η ώρα.

Επιπλέον, σε αυτό το θέμα, θα ήθελα επίσης να επαναλάβω ότι πρέπει να είμαστε πραγματικά πρόθυμοι να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό δάνειο για να υποστηρίξουμε αυτά τα μέτρα. Αυτό που χρειάζεται για να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία αυτή την εποχή της μεγάλης αβεβαιότητας είναι διευκολύνσεις για τη βελτίωση της ρευστότητας, για την επιτάχυνση της χρήσης των κεφαλαίων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα οποία περιμένουμε με ανυπομονησία εδώ και πολύ καιρό.

Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή δράση, αυτό σημαίνει Ευρώπη: ενίσχυση τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας και πρόβλεψη, τώρα περισσότερο από ποτέ, του τέλους της κρίσης με την πραγματοποίηση επενδύσεων σε παραδοσιακούς τομείς, αλλά πάνω απ’ όλα σε όλους εκείνους τους τομείς που μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη του κινδύνου της ανεργίας για τους συμπολίτες μας.

Όμως, και αυτό είναι το μήνυμά μου απόψε, παρόλο που το Κοινοβούλιο μπόρεσε να αντιδράσει γρήγορα και σωστά, είναι σημαντικό τώρα τα κράτη μέλη να οργανωθούν για να μπορέσουν να σταθούν στο ύψος των προκλήσεων, αφού διαφαίνονται καθυστερήσεις, που αντιπροσωπεύουν δισεκατομμύρια βοήθειας, στη διοικητική αδράνεια των ίδιων των κρατών μελών, στη δυσκολία τους να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τους στρατηγικούς τους στόχους και στην άρνησή τους να συγχρηματοδοτήσουν τα έργα.

Έτσι όλα είναι έτοιμα στην Ευρώπη και, όπως λέμε στη χώρα μου, «ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω» – που απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu, Εισηγήτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. – (RO) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιβάλει πολύ πιο συνετές πιστωτικές πολιτικές, οι οποίες είναι αναγκαίες για τις τράπεζες, αλλά σκληρές για την οικονομία. Οι αρνητικές επιπτώσεις γίνονται αισθητές στην πραγματική οικονομία, ιδίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις δημόσιες αρχές. Έχουν έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων και στη διευκόλυνση της εισόδου ή της επιστροφής στην αγορά εργασίας.

Ο κοινός προϋπολογισμός, ο οποίος συνήθως είναι σημαντικός, είναι σήμερα μια κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για τη διακοπή της συσσώρευσης αρνητικών επιπτώσεων. Γι’ αυτό το λόγο, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υποστηρίζει την απλούστευση των κανόνων και την ταχύτερη πρόσβαση στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό προσφέρει διπλό όφελος στις χώρες με μικρότερη πείρα στην πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια.

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο και ευπρόσδεκτο τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμετέχουν στις ρυθμίσεις χρηματοδότησης, στην τροποποίηση της δομής των επιλέξιμων δαπανών, στην εξάλειψη των ανώτατων ορίων για τις προκαταβολές ή της προηγούμενης ειδοποίησης. Όμως η πρόσβαση στα κεφάλαια δεν είναι αυτοσκοπός. Η χρηματοπιστωτική επίπτωση υπερβαίνει τα 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι πράγματι ένα σημαντικό ποσό.

Ως εκπρόσωποι των πολιτών μας, μας ενδιαφέρει τα κεφάλαια να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί. Σήμερα εκδίδουμε μια επιταγή εν λευκώ και απαιτούμε την απαραίτητη διαφάνεια για το πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα. Ελπίζουμε επίσης να δημιουργηθεί θετικό προηγούμενο. Στο παρελθόν πολλές πρωτοβουλίες, κυρίως κοινωνικές, απερρίφθησαν με το επιχείρημα της έλλειψης νομικής βάσης. Η τροποποίηση αυτού του κανονισμού αποδεικνύει, αν ποτέ ήταν αναγκαίο, ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση υπάρχει και νομική βάση. Ας μην ξεχνάμε αυτό το γεγονός.

 
  
MPphoto
 

  Jamila Madeira, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε απάντηση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης αναφέρει ότι η πολιτική συνοχής συμβάλλει σημαντικά στις δημόσιες επενδύσεις από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και πρέπει να ενεργεί ως μέσο για την ανάκαμψη από τη σημερινή κρίση. Προτείνει, συγκεκριμένα, την υιοθέτηση δράσης σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής της Λισαβόνας για να επιτευχθεί ανάπτυξη και απασχόληση. Όλα τα εργαλεία που έχουν κινητοποιηθεί στοχεύουν στην επίτευξη αυτού του σκοπού και στην επιτάχυνση των αποτελεσμάτων.

Γι’ αυτό το σκοπό, ο κύριος στόχος της διεύρυνσης του πεδίου δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του εκσυγχρονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να ανταποκριθούμε στις πολλές καταστάσεις της κοινωνικής και οικονομικής έκτακτης ανάγκης που απαιτούν υποστήριξη. Είμαι βέβαιη ότι, τώρα όπως και στο παρελθόν, όσο πιο συμπληρωματικές είναι οι δραστηριότητες και τα πεδία δράσης τους, τόσο πιο αποτελεσματικά θα είναι. Ωστόσο, καθώς δεν υπήρχε πρόβλεψη για τη διάθεση νέων κεφαλαίων ή για νέα σχέδια δράσης επί τόπου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να χρησιμοποιηθεί στο πλήρες δυναμικό του για την καταπολέμηση της ανεργίας και της ταχείας αύξησης των ανταγωνιστικών πιέσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία που προέκυψαν από την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση και την επιβράδυνση της οικονομίας.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει την απλούστευση την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σημαντική για τη βελτίωση της διαχείρισης και της εφαρμογής των Διαρθρωτικών Ταμείων. Μας ζητήθηκε να ασχοληθούμε με αυτό ως επείγον ζήτημα, ωστόσο, και το λάβαμε υπόψη όταν υιοθετήσαμε αυτό το πακέτο κανονισμού. Αυτό το Σώμα δεν έχει ποτέ αποφύγει τις πολιτικές του ευθύνες. Γι’ αυτό το λόγο, αν και η ιδιαιτερότητα της στιγμής έχει φέρει πολλές απόψεις στην επιφάνεια, θα απέχουμε, προς το παρόν, από την υποβολή περαιτέρω τροπολογιών για χάρη της ταχείας διαδικασίας και των πραγματικών οφελών για το κοινό στα οποία αποσκοπεί η πρόταση. Εντούτοις, επισημαίνουμε την ανάγκη να ξεκινήσει αμέσως μια αξιολόγηση αυτού του ταμείου, με σκοπό την πραγματοποίηση μιας πρόσθετης αναθεώρησης το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (RO) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να χαιρετίσω την έκθεση της κ. Garcνa Pιrez.

Ως μέρος της πολιτικής συνοχής, οι μεταρρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές και έχουν ως στόχο την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Η ευελιξία που επιτρέπεται στην κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων θα παράσχει στις εθνικές οικονομίες άμεση ρευστότητα, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να επενδύσουν στην πραγματική οικονομία. Αυτό θα έχει άμεση επίδραση και θα δούμε σίγουρα τα πρώτα αποτελέσματα στους επόμενους μήνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις οικονομίες των κρατών μελών με βάση τέσσερις βασικές προτεραιότητες, η πιο σημαντική των οποίων είναι η αύξηση της προχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την αύξηση της υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Με αυτό τον τρόπο, το 2009 η προχρηματοδότηση την οποία λαμβάνουν ιδίως τα νέα κράτη μέλη μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και στην υλοποίηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Μεγάλη σημασία θα πρέπει επίσης να δοθεί στην έκθεση σχετικά με την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. Η ανακαίνιση συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών πρέπει να περιλαμβάνεται στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από αυτό το μέτρο.

Σε μια εποχή όπου το κόστος θέρμανσης αυξάνεται διαρκώς, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους για την καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης έργα που να λαμβάνουν υπόψη την ενεργειακή απόδοση. Προσφέρουν τα ακόλουθα σημαντικά οφέλη για την οικονομία και τον πληθυσμό: μια ένεση ρευστότητας στην οικονομία, σε συνδυασμό με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση του κόστους θέρμανσης, προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και υποστήριξη των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα.

Στη Ρουμανία 1,4 εκατομμύρια διαμερίσματα απαιτούν επειγόντως επενδύσεις ανακαίνισης.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συζητάμε αυτές τις τρεις εκθέσεις ενόψει της μεγαλύτερης και πιο δύσκολης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βεβαίως σωστό ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συμβάλει στην ανακούφιση των συνεπειών αυτής της οικονομικής κρίσης. Όμως θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να τονίσω και πάλι ότι, παρόλο που είναι σωστό ότι ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυστυχώς επίσης σωστό ότι τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγο πάνω από το 1% του ΑΕΠ τους. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν δαπανήσουμε πάνω από 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών προκαταβολών, είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό και δεν είναι αρκετό. Θα περιορίσει τις συνέπειες, θα δώσει τη δυνατότητα μόχλευσης, αλλά θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητες και οι εθνικές προσπάθειες. Ίσως θα έπρεπε να το λάβουμε υπόψη σε συνδυασμό με την επόμενη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές.

Η ομάδα μας έχει συζητήσει τις τρεις εκθέσεις πολύ εντατικά και θα μπορούσε να έχει φέρει πολλές καλές ιδέες ακόμη στη συζήτηση. Σε πολλές περιπτώσεις – όπως έχει ήδη πει η κ. Jöns – μας εξέπληξε το γεγονός ότι χρειάστηκε μια οικονομική κρίση για να καταστεί πράγματι δυνατή η μείωση της γραφειοκρατίας στην Επιτροπή. Δεν θα υποβάλουμε τροπολογίες, διότι γνωρίζουμε ότι τώρα χρειάζεται γρήγορη δράση στις περιφέρειες και διότι γνωρίζουμε επίσης ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για αλλαγές στη διαρθρωτική πολιτική αλλού.

Γι’ αυτό υποστηρίζουμε ολόκληρο το πακέτο που έχει προτείνει η Επιτροπή και ελπίζουμε ότι θα φθάσει στις περιφέρειες το συντομότερο δυνατόν και ότι τα χρήματα μπορούν όντως να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Jean Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι συνάδελφοί μου από την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και εγώ φυσικά θα ψηφίσουμε υπέρ αυτών των τριών εκθέσεων. Θα ψηφίσουμε υπέρ αυτών, όχι διότι είναι πλήρως ικανοποιητικές – όπως είπαν οι συνάδελφοί μου, θα θέλαμε να είχε κατατεθεί μια σειρά από τροπολογίες – αλλά διότι απαιτείται γρήγορη δράση. Η κ. Krehl μόλις το υπενθύμισε.

Συγχωρήστε με όμως που αναρωτιέμαι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μήπως απλώς δεν έχουμε ιδέα. Είμαστε εδώ μέσα σε άνετα θερμαινόμενο και καλά φωτισμένο περιβάλλον. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν 30 εκατομμύρια κατοικίες με διαρροές στη στέγη και υγρασία στους τοίχους;

Φυσικά, με το 4% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση για 1 περίπου εκατομμύριο κατοικίες. Αυτό το έργο, αν το εκτελέσουμε, κύριε Επίτροπε – διότι θα σας υποβάλω αίτημα σε λίγο – θα δημιουργήσει 250 000 θέσεις εργασίας και θα βελτιώσει την κατάσταση σε 1 εκατομμύριο κατοικίες. Αυτό θα εξοικονομήσει 40 εκατομμύρια τόνους CO2 και θα μειώσει το λογαριασμό για την ενέργεια κάθε οικογένειας κατά 450 ευρώ ανά έτος. Αυτοί είναι οι αριθμοί που θέτω στη διάθεσή σας και έχουν οριστικοποιηθεί από ένα σημαντικό ευρωπαϊκό οργανισμό που είναι γνωστός κυρίως για τη σοβαρή προσέγγισή του.

Άρα αυτό σημαίνει ότι η σημασία της απόφασης που πρόκειται να λάβουμε, όχι μόνο για να εξασφαλίσουμε την ανάκαμψη, αλλά και για την ευημερία των συμπολιτών μας, συνοψίζεται σε μια σημαντική προϋπόθεση: οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο σήμερα, σε συμφωνία με την Επιτροπή, να έχουν πρακτικό αποτέλεσμα κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες.

Κύριε Επίτροπε, σας ακούσαμε με προσοχή πριν από λίγο. Μας είπατε – και σας πιστεύουμε – ότι, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, θα έχετε ζητήσει από κάθε κράτος μέλος να υποβάλει μια έκθεση στην Επιτροπή. Εγώ και οι συνάδελφοί μου, όλων των πολιτικών πεποιθήσεων, από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είμαστε έτοιμοι να βάλουμε ένα στοίχημα. Σε όλες τις χώρες, τα επιχειρησιακά προγράμματα μόλις εγκρίθηκαν, και γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα των διαχειριστικών αρχών αυτών των χωρών δεν θέλει να αλλάξουν.

Σε 15 μήνες, στις 30 Ιουνίου, κύριε Επίτροπε, μην απασχολήσετε πάρα πολύ προσωπικό για την κατάρτιση των εκθέσεων, της ανάλυσης του τι θα γίνει, διότι δεν θα πετύχετε πολλά αν περιμένετε να δραστηριοποιηθούν τα κράτη μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και οι εταίροι.

Έχουμε επομένως 8 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα από τη μία πλευρά και 30 εκατομμύρια ιδιαίτερα ελαττωματικές κατοικίες από την άλλη. Τι πρέπει να γίνει;

Κύριε Επίτροπε, μαζί με τους συναδέλφους μου, θα σας υποβάλω μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υπερβεί τα δικαιώματά της και να δράσει αποφασιστικά – σχεδόν θα έλεγα βίαια – προς τις κυβερνήσεις και τις διαχειριστικές αρχές για να τους αναθέσει να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις το συντομότερο δυνατόν. Οι βουλευτές του ΕΚ λατρεύουν να ψηφίζουν κείμενα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Όμως λατρεύουμε ιδιαίτερα να εφαρμόζονται αυτά τα κείμενα. Χρειαζόμαστε την Επιτροπή, ελπίζουμε η Επιτροπή να μας ακούσει.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εξετάζουμε εκθέσεις σχετικά με την περιφερειακή πολιτική που εισάγουν ευεργετικές αλλαγές και την απλούστευση. Λυπούμαστε μόνο που η κρίση μας έχει αναγκάσει να ανταποκριθούμε γρήγορα και, ελπίζουμε, αποτελεσματικά στη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Χαιρετίζω την ευκαιρία να εισαγάγουμε μεγαλύτερη ευελιξία, διότι δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να το καταστήσω απολύτως σαφές. Έχουμε ακούσει αναφορές σε ποσοστώσεις σήμερα. Αυτό αντιπροσωπεύει απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό, αφού ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται περίπου στο 1% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι η μικρή σταγόνα θα είναι φέρει αναζωογόνηση. Αυτό είναι απαραίτητο!

Χαιρετίζω επίσης την αύξηση της ευελιξίας που κατέστη δυνατή με την ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Χαίρομαι που η απλούστευση της επιλεξιμότητας των δαπανών πρόκειται να εισαχθεί με αναδρομική ισχύ. Είναι θετικό το γεγονός ότι αυξάνουμε τις πληρωμές σε δόσεις και επιταχύνουμε τις δαπάνες για μεγάλα έργα που υποβάλλονται εκ των προτέρων, και ότι θα είναι δυνατόν οι πληρωμές να γίνονται πριν από την επιβεβαίωση. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω την ελπίδα μου ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν αναζωογονητικά.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εμείς, η Ομάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, βλέπουμε την οικονομική κρίση και την κλιματική κρίση σε συσχετισμό, καθώς οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις περιφέρειες είναι μακροχρόνιες και προκαλούν τεράστιο κόστος. Προκαλούν επιβάρυνση στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Γι’ αυτό πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα.

Η μόνωση των κτιρίων και η χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στη στέγαση κάτω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως τι χρησιμεύει αυτή η πρόοδος, αν ταυτόχρονα τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επενδύουν κεφάλαια του ΕΤΠΑ στον οδικό σχεδιασμό και σε κολοσσιαίες εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων, η χρήση των οποίων επιδεινώνει πάλι την αλλαγή του κλίματος και βλάπτει το περιβάλλον; Αυτό είναι απρόθυμο και ασυνεπές.

Ούτε η δυναμική παρέμβασή σας, κύριε Επίτροπε, δεν απαντά στο ερώτημα γιατί η Επιτροπή απορρίπτει την πρότασή μας για τον προσανατολισμό της περιφερειακής πολιτικής στο σύνολό της πιο έντονα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος. Λείπει από την Επιτροπή το θάρρος να επιβάλει στα κράτη μέλη μια αναθεώρηση του Κανονισμού του ΕΤΠΑ που να είναι προσανατολισμένη προς τους στόχους του κλίματος; Γιατί δεν υπάρχει σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την περιφερειακή πολιτική; Οι επιφυλάξεις σχετικά με την προστασία του κλίματος από την πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής έχουν εμποδίσει τις τροπολογίες μας να λάβουν την υποστήριξη της πλειοψηφίας στην επιτροπή. Όμως θα τις υποβάλουμε πάλι και θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία. Μετά θα δούμε αν οι ψηφοφόροι μπορούν να σας εμπιστεύονται επίσης για την υποστήριξη της προστασίας του κλίματος.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(GA)

Κύριε Πρόεδρε, σήμερα θα ήθελα να χαιρετίσω την έκθεση του κ. Αγγελάκα. Στην έκθεσή του ο κ. Αγγελάκας υποστηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υλικού χρηματοδότησης για τα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ενεργειακή απόδοση και για την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.

Παλεύουμε με μια οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι άνθρωποι που εργάζονται στον κλάδο των κατασκευών – στη δική μου χώρα, την Ιρλανδία, για παράδειγμα – έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να χορηγήσουμε μερική χρηματοδότηση ενός προγράμματος ανακαίνισης για την ενεργειακή απόδοση, ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης της ΕΕ. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα βελτιώσει τον κλάδο των κατασκευών στην Ιρλανδία – Βόρεια και Νότια – πράγμα που θα συμβάλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας καθώς και στην εκπλήρωση των καθηκόντων μας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και, όπως προαναφέρθηκε σε αυτή τη συζήτηση, σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας. Δηλαδή, παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που δαπανούν ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους στο κόστος των καυσίμων.

Κατά τη γνώμη μου, είναι σωστό ότι η Επιτροπή επικεντρώθηκε στη στέγαση για ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα, ως στόχο γι’ αυτή την αλλαγή στα κριτήρια. Αυτοί οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα είναι κυρίως εκείνοι που θα υποφέρουν καθώς η οικονομία μας επιδεινώνεται. Ταυτόχρονα αυτοί οι άνθρωποι χωρίς οικονομική συνδρομή δεν θα μπορέσουν να ανακαινίσουν τα σπίτια τους για ενεργειακή απόδοση. Άρα αυτό το σύστημα θα πετύχει στην αντιμετώπιση των χειρότερων συνεπειών της ενεργειακής ένδειας οι οποίες έχουν εξαιρετικά αρνητική επίδραση σε πολλούς ανθρώπους – αν αυτό το σύστημα χρησιμοποιηθεί σωστά.

Ελπίζω ότι οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές θα αδράξουν αυτή την ευκαιρία και δεν θα αρνηθούν την παροχή των σχετικών πόρων που ήδη έχουν για να θέσουν σε εφαρμογή την πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Fernand Le Rachinel (NI). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μεταξύ 2007 και 2013 η περιφερειακή πολιτική θα αποτελέσει το κύριο κονδύλιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 347 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν στα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Θα συμβάλει αυτή η εξέλιξη στην προστασία των οικονομιών μας από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, όπως ισχυρίζεται η Επιτροπή; Επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου σχετικά με αυτό.

Πρώτον, η αύξηση των περιφερειακών δαπανών τιμωρεί ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως τη Γαλλία. Αυτή η αύξηση γίνεται σε βάρος της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), άρα σε βάρος της γαλλικής γεωργίας η οποία, μέχρι τα τελευταία χρόνια, ήταν ο κύριος δικαιούχος της ΚΓΠ.

Επιπλέον, το ποσοστό των Διαρθρωτικών Ταμείων που καταβάλλονται σε γαλλικές περιφέρειες συνεχίζει να μειώνεται, αφού το μεγαλύτερο μέρος δίνεται στην Ανατολική Ευρώπη, που καταστράφηκε από πάνω από 40 χρόνια κομμουνισμού.

Άρα η Γαλλία, η οποία συνεισφέρει το 16% των εσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, δίνει όλο και περισσότερα χρήματα στις Βρυξέλλες, αλλά λαμβάνει όλο και λιγότερα από αυτά. Πάνω απ’ όλα, η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική, αντί να προστατεύει τους δικαιούχους της από την οικονομική κρίση, την επιδεινώνει, καθώς αποτελεί μέρος της λογικής της υπερελεύθερης αγοράς της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Άρα οι προτεινόμενες από την Επιτροπή αλλαγές στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων δεν θα επιτρέψουν στα έθνη μας να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση, η οποία είναι η συνέπεια του αλόγιστου ανοίγματος των συνόρων και της απορρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα Ευρώπη, μια Ευρώπη κυρίαρχων εθνών βασιζόμενη στις τρεις ακόλουθες αρχές: οικονομικός και κοινωνικός πατριωτισμός, ευρωπαϊκός προστατευτισμός και κοινοτική προτίμηση.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, η παγκόσμια οικονομική ύφεση πλήττει κάθε μία από τις χώρες μας και κάθε μία από τις περιφέρειές μας. Είναι σωστό ότι απόψε συμφωνούμε για επείγουσα δράση για την επιτάχυνση της παροχής ευρωπαϊκών κεφαλαίων σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, σε μια εποχή ένδειας. Συγκεκριμένα, χαιρετίζω τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω καθιέρωσης ενιαίων και εφάπαξ πληρωμών, μέσω παροχής δυνατότητας δαπανών στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, μέσω μεταφοράς δαπανών περίπου 6 δισεκατομμυρίων λιρών Αγγλίας που θα αρχίσουν εφέτος και μέσω διευκόλυνσης της εργασίας με τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ήδη, όταν το τηλεφωνικό κέντρο μιας εταιρείας κτηματικής πίστης στο Hertfordshire, την εκλογική μου περιφέρεια, περιέκοψε θέσεις εργασίας, εντός 24 ωρών μπορέσαμε να λάβουμε χρηματοδοτούμενη από την Ευρώπη ενίσχυση ανταπόκρισης σε απόλυση, που δείχνει πώς η Ευρώπη μπορεί να δώσει πραγματική βοήθεια στις τοπικές μας κοινότητες.

Όσον αφορά τις αλλαγές τις οποίες συμφωνούμε απόψε, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Αγγλίας χαιρετίζει το γεγονός ότι θα επιτραπεί περισσότερη διευθυνόμενη από τις επιχειρήσεις, μεγέθους μπουκιάς και κατά παραγγελία παροχή εκπαίδευσης και λέει ότι θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε πιο γρήγορα τη δέσμευση της περιφέρειάς μας να βοηθήσει 124 000 ανθρώπους μόνο μέσω ευρωπαϊκής κοινωνικής χρηματοδότησης.

Τέλος, ήμουν πολύ υπερήφανος που η Επίτροπος κ. Hόbner ήρθε προσωπικά στο Lowestoft, την εκλογική μου περιφέρεια, να ξεκινήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξής μας ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας που δίνει έμφαση στην παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις στις κοινότητές μας για να προσαρμοστούν στην ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η οικονομική κρίση δεν πρέπει να εκτρέψει κανέναν από εμάς από την αντιμετώπιση της μακροπρόθεσμης πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Πράγματι, η επένδυση σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες στον τομέα της διαχείρισης πρέπει να οδηγήσει τις προσπάθειες ανάκαμψης. Η Ανατολική Αγγλία σκοπεύει να εμείνει σε αυτό το στόχο.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω κι εγώ αυτή την πρόταση, διότι είναι μια άμεση και απτή απόκριση από την ΕΕ στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Ανταποκρινόμαστε χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά συμφωνώ απόλυτα με το συνάδελφό μου κ. Beaupuy όταν λέει ότι πρέπει να οργανωθούμε σωστά και να κάνουμε κάτι γρήγορα για τις οικογένειες και τις κοινότητες.

Δεύτερον, χαιρετίζω την απλοποίηση και την ευελιξία που εισάγεται σε αυτή την πρόταση. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο ούτως ή άλλως. Ξανά και ξανά ακούω από ομάδες που έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και διαμαρτύρονται για τη γραφειοκρατία. Ενώ αυτό το πακέτο δεν θα λύσει όλα τα προβλήματά τους, θα βοηθήσει.

Τρίτον, χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι συνεισφορές σε είδος τώρα αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες. Στην έκθεσή μου σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, ζήτησα να τεθεί σε εφαρμογή αυτό ακριβώς το μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεισφορές των εθελοντών και άλλων τώρα θα λαμβάνονται ως συνεισφορά στα διάφορα έργα, και, παρόλο που χρειάστηκε η τρέχουσα οικονομική κρίση για να μας μετακινήσει εντελώς προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Αυτό το μέτρο θα αναγνωρίσει στην πράξη τη συμβολή των εθελοντών και του εθελοντικού χρόνου και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί επίσης να είναι μέρος της απόκρισής μας στην τρέχουσα κρίση. Με αυτό τον τρόπο συνεργαζόμαστε με τους πολίτες μας ως εταίρους. Γνωρίζουμε από τους δορυφορικούς λογαριασμούς που δημοσιεύονται από διάφορα κράτη μέλη ότι ο μη κερδοσκοπικός τομέας παράγει μεταξύ πέντε και επτά τοις εκατό του ΑΕΠ. Τώρα το αναγνωρίζουμε και το αποτιμούμε και λέμε στους πολίτες μας: οι προσπάθειές σας, ο χρόνος σας και η δέσμευσή σας είναι σημαντικά, και εργαζόμαστε μαζί σας.

 
  
MPphoto
 

  Guntars Krasts (UEN). (LV) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω τις αλλαγές που προτείνονται από την αρμόδια επιτροπή στην πρόταση της Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. Η πρόταση της επιτροπής θα ενθαρρύνει την αύξηση της ζήτησης και την ταχύτερη ροή χρημάτων σε μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Στα κράτη μέλη τώρα δίνονται ευκαιρίες για να κατευθύνουν αυτούς τους πόρους, για να επιτύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Τα πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα θα παράγονταν από τη χρήση αυτών των πόρων σε στόχους που θα έδιναν πλήρη ελευθερία σε πρωτοβουλίες των καταναλωτών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, και τα πιο ενθαρρυντικά μέτρα θα ήταν εκείνα που μειώνουν τους κινδύνους για εκείνους που σκέπτονται οι ίδιοι να κάνουν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. Παραδέχομαι ότι η επιτροπή οφείλει, ωστόσο, να δώσει κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το ζήτημα για περαιτέρω δράση από τα κράτη μέλη. Μια τέτοια προσέγγιση δεν θα έχει μόνο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την τόνωση της οικονομίας, αλλά θα προωθήσει επίσης την ταχύτερη διάδοση της γνώσης της εξοικονόμησης ενέργειας στα κράτη μέλη. Το ποσό των διαθέσιμων πόρων θα απαιτήσει, εντούτοις, τα κράτη μέλη να περιορίσουν τον αριθμό των δικαιούχων της βοήθειας, και με αυτή την έννοια θα ήταν σκόπιμο να ακολουθηθεί η πρόταση της Επιτροπής, μέσω κατεύθυνσης αυτών των πόρων πρώτα απ’ όλα σε χώρες με νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE-DE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα συζητούμε ιδιαιτέρως σημαντικές αλλαγές. Είναι σημαντικές όχι μόνο όσον αφορά την απόκριση στις δυσκολίες που σχετίζονται με την οικονομική κρίση, αλλά και διότι μπορούν να επηρεάσουν τη φύση της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο μετά το 2013. Προφανώς η εισαγωγή τόσο σημαντικών αλλαγών δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο ως προσωρινό μέτρο.

Για πρώτη φορά είμαστε μάρτυρες με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργώντας σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχει αναλάβει δράση που συζητείτο εδώ και καιρό και φαινόταν πολύ δύσκολη. Ουσιαστικά είδαμε πραγματική απλούστευση, πραγματική επιτάχυνση και φυσικά αλλαγή στρατηγικής μέσω της συμπερίληψης επενδυτικής δράσης στον τομέα των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό στέλνει ένα πολύ θετικό μήνυμα ότι είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε στην κατάσταση κατά το στάδιο του προγραμματισμού και να μην προσκολληθούμε δογματικά στις αρχές που έχουν καθορισθεί προηγουμένως.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τείνει να γίνεται αντιληπτό ως ένας μάλλον ιεραρχικά κατώτερος εταίρος του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Εντούτοις αυτό το Σώμα είναι αποφασισμένο οι δράσεις του να επιδεικνύουν την προθυμία μας να συνεργαστούμε για την ταχεία απόκριση στις νέες προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας.

 
  
MPphoto
 

  Gábor Harangozó (PSE). (HU) Νομίζω ότι θα έπρεπε κανονικά να γιορτάζουμε σήμερα. Το Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζει ότι δεν πρέπει μόνο να προσφέρουμε χρηματοδότηση για υποκριτικά μέτρα στον τομέα των κατοικιών, αλλά ότι πρέπει να αποφασίσουμε να λάβουμε πραγματικά μέτρα.

Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε διαμερίσματα σε εργατικές πολυκατοικίες. Με την ανάπτυξη αυτών των στεγαστικών έργων, μπορούμε να βελτιώσουμε αισθητά τις υλικές συνθήκες των κατοίκων τους και να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων δημιουργώντας και διατηρώντας θέσεις απασχόλησης. Οι τρέχουσες αλλαγές επιτρέπουν στη χώρα μου την ανακαίνιση του 90% των εργατικών πολυκατοικιών, και αυτό είναι οπωσδήποτε ένα τεράστιο βήμα.

Εντούτοις, καθώς τα κεφάλαια θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τέτοιες ανακαινίσεις σε αστικές περιοχές, δεν μπορούμε να χαρούμε ανεπιφύλακτα. Ο φτωχός πληθυσμός των αγροτικών περιοχών, που έχει μέγιστη ανάγκη χρηματοδότησης, αφήνεται ακόμη μία φορά στην τύχη του. Αφού δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να θέσουμε σε κίνδυνο το πρόγραμμα εργατικών πολυκατοικιών, το οποίο είναι σημαντικό για όλους μας, έχουμε συμφωνήσει να μην υποβάλουμε παρόλα αυτά τροπολογίες αυτή τη φορά. Σε αντάλλαγμα, όμως, περιμένουμε από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη σύστασή μας στο πακέτο της πριν από τις θερινές διακοπές.

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα προς την αποτελεσματική και βιώσιμη κοινωνική ένταξη των πιο μειονεκτικών περιοχών είναι να δοθεί τέλος μία για πάντα στον αποκλεισμό και στα γκέτο. Η ανακαίνιση οικισμών που έχουν διαχωριστεί είναι απλά χωρίς νόημα. Αντί για την ανακαίνιση, η λύση είναι η ανασυγκρότηση υποστηριζόμενη από πολύπλοκα προγράμματα που δημιουργούν κοινωνική απασχόληση.

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε πραγματικά λόγο για να γιορτάσουμε όταν, στη θέση των ξεριζωμένων γκέτο της υπαίθρου, οι άνθρωποι που εργάζονται σε νεοδημιουργημένους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, κατά την επιστροφή τους σε νέες κατοικίες, θα πουν στα παιδιά τους να σπουδάσουν και να παλέψουν, διότι μπορούν να γίνουν ό, τι επιθυμούν.

 
  
MPphoto
 

  Samuli Pohjamo (ALDE). (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την εξαιρετική προκαταρκτική εργασία τους. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων θα επισπεύσουν τη χρήση των κεφαλαίων και θα απλουστεύσουν τους κανόνες, κι έτσι είναι πραγματικά άξιες υποστήριξης. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία μπορούν να δαπανηθούν για την ανάκαμψη και μπορούμε να αποτρέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στην οικονομία και την απασχόληση. Αυτό είναι επίσης μια καλή αρχή για τη μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής και περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, στόχος της οποίας πρέπει να είναι να απλουστεύσει και να επιταχύνει τις διαδικασίες και να δώσει μια ώθηση στην ευελιξία και στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Ενώ μειώνουμε τη γραφειοκρατία όσον αφορά τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη κινούνται επίσης προς την ίδια κατεύθυνση. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη εξουσία στις περιφέρειες και στους τοπικούς φορείς, και η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να χαλαρώσει τον αυστηρό έλεγχό της.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή κρίση απαιτεί την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, την υποστήριξη της προστασίας των θέσεων εργασίας και την προστασία των ατόμων που μένουν άνεργοι. Η πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθεί το πεδίο των δαπανών που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η συμπερίληψη της χρηματοδότησης κατ’ αποκοπήν πληρωμών, καθώς επίσης άμεσων δαπανών και μεικτών δαπανών και ο μη καθορισμός ανώτατου ορίου για τις πληρωμές είναι όλα ιδιαίτερα χρήσιμα μέτρα όσον αφορά την καλύτερη χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η εισαγωγή κατ’ αποκοπήν πληρωμών για τις άμεσες δαπάνες και για τις έμμεσες δαπάνες μέχρι 50 000 ευρώ θα απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες. Θα εξαλείψει τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των στόχων του Ταμείου. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της εισαγωγής αυτών των μέτρων, υποστηρίζω την έγκριση της πρότασης χωρίς τροπολογία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Harkin που επέστησε την προσοχή στην αναγνώριση της αξίας της εθελοντικής εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE). (RO) Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου χαιρετίζοντας την ιδέα αυτών των συντονισμένων μέτρων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους εισηγητές για την εργασία που έχουν κάνει.

Όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της κρίσης σε κάθε μία από τις χώρες μας, που κυμαίνονται από την πτώση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και των προοπτικών εργασίας μέχρι την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την ύφεση. Η πολιτική συνοχής της ΕΕ μπορεί να είναι επίσης ένα εξίσου αξιόπιστο και αποτελεσματικό εργαλείο σε αυτό το πλαίσιο. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, η Ευρώπη έχει πληγεί έντονα από αυτή την κρίση και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η ΕΕ έχει καταφέρει να ανταποκριθεί τόσο γρήγορα στην εξεύρεση λύσεων.

Η απόφαση για την τροποποίηση των κανονισμών των υφιστάμενων ταμείων, τα οποία έχουν ήδη επιδείξει αποτελεσματικότητα, είναι η πιο κατάλληλη. Η διαδικασία για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου κρίσης θα ήταν υπερβολικά μακροχρόνια διαδικασία. Η απλούστευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δαπανών, η αύξηση της προ-χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η επιτάχυνση των δαπανών για μεγάλα έργα είναι μέτρα τα οποία, ελπίζω, θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ξεφύγουν από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Ενώ η Ευρώπη διέρχεται την τρέχουσα οικονομική κρίση, γνωρίζουμε ότι βιώνει επίσης μια ενεργειακή κρίση. Το μέτρο που επιτρέπει να χρησιμοποιείται το ΕΤΠΑ για τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στη στέγαση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο, κατά τη γνώμη μου. Η Ρουμανία, όπως και οι άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, έχει πολλά προβλήματα με τις πολυώροφες πολυκατοικίες. Τα παλιά κτίρια έχουν πολύ κακή μόνωση και οι κάτοικοι, κατά μεγάλο μέρος, δεν μπορούν να πληρώσουν από τη δική τους τσέπη για να μονώσουν τα σπίτια τους.

Ελπίζουμε ότι αυτό το μέτρο θα βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας, ούτως ώστε να καταλήξουν με περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους και να βοηθήσουν την κατάσταση με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η σημερινή κυβέρνηση της Ρουμανίας έχει ορίσει ότι αυτό είναι μέτρο άμεσης προτεραιότητας και οι διευκολύνσεις που έχουν εγκριθεί σημαίνουν ότι αυτή η προτεραιότητα είναι ήδη εξασφαλισμένη.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Αρναουτάκης (PSE) . (EL) Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το σημερινό πακέτο τροποποιήσεων στις διατάξεις των κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και άμεσης ενεργοποίησης των πόρων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Ένα σημαντικό βήμα για την τόνωση της ευρωπαϊκή οικονομίας εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης η οποία καθημερινά πλήττει όλο και περισσότερο την πραγματική οικονομία σε όλα τα επίπεδα. Ένα βήμα που ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Αλήθεια, τί απαντούν οι σημερινοί ηγέτες στη μεγάλη κρίση που βιώνουμε σήμερα, πού είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές; Για να μπορέσει όμως η απαραίτητη ρευστότητα να φτάσει στους αποδέκτες της και να έχουμε άμεση έναρξη και έγκαιρη υλοποίηση έργων, θα πρέπει τα κράτη μέλη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οι πόροι της πολιτικής συνοχής πρέπει να διατεθούν άμεσα και έγκαιρα στους πραγματικούς δικαιούχους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η ενεργοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα πρέπει να στοχεύει στην εξασφάλιση της απασχόλησης της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας καθώς και στην αξιοποίηση του φυσικού πολιτισμικού και ανθρώπινου κεφαλαίου κάθε περιφέρειας.

Μόνο έτσι, η άμεση ενεργοποίηση των προγραμμάτων θα συμβάλει στην προστασία της συνοχής και δεν θα δημιουργήσει νέες αποκλίσεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή κρίση ας αποτελέσει μια ευκαιρία για να ενώσουμε τη φωνή μας ώστε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή φωνή στην επίλυση όλων των προβλημάτων που βιώνουμε.

 
  
MPphoto
 

  Toomas Savi (ALDE). - Κυρία Πρόεδρε, η προσχώρηση στην ΕΕ έδωσε πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία και στα ταμεία συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία η Δημοκρατία της Εσθονίας επωφελήθηκε κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ στο διάστημα 2004-2006, ενώ ακόμη 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013.

Παρά τη σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης, ο στόχος των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι να εξαλειφθούν οι διαφορές στην ανάπτυξη εντός της Ένωσης, είναι πιο κοντά στο να επιτευχθεί.

Χαιρετίζω θερμά την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο να δεσμεύσει επιπλέον 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντισταθμιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, δηλαδή για να επιταχυνθεί η χρήση των κεφαλαίων προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.

Ωστόσο συμφωνώ με την εισηγήτρια, κ. Garcνa Pιrez, ότι χρειάζεται ενιαία προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη για να αποφευχθεί η αύξηση των ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κακή χρήση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

 
  
MPphoto
 

  Rolf Berend (PPE-DE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολλοί τρόποι για την αντιμετώπιση των μόνιμων επιπτώσεων της απρόβλεπτης δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης. Αυτό το πακέτο αναθεώρησης, αυτό το νομοθετικό μέτρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης, σχεδιάστηκε ως μια καλή – αν και όχι πλήρως επαρκής – απάντηση σε αυτή την προσωρινή, αν και εξαιρετικά κρίσιμη, κατάσταση.

Ανταποκρίνεται, μεταξύ άλλων, στο αίτημα για μεγαλύτερη απλούστευση των διαδικασιών και αυξημένη ευελιξία στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων με βάση τον κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων το οποίο έχει υποβληθεί επανειλημμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τα τελευταία έτη. Θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει επίσης να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι η τροποποίηση του άρθρου 7 – «Επιλεξιμότητα Δαπανών» – θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ να επενδύουν σε μέτρα αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας στη στέγαση με την υποστήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, και ότι αυτό το μέτρο δεν προορίζεται μόνο για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Κατά συνέπεια η σχετική τροπολογία ορθώς καταργεί την αναφορά σε «νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος» και αντ’ αυτής επιβάλλει ανώτατο όριο 4% της συνολικής πρόβλεψης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για κάθε κράτος μέλος για τέτοιες δαπάνες. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές βελτιώσεις που προτείνονται.

Με λίγα λόγια, αν υλοποιηθεί αυτό το συνολικό το πακέτο, θα επιταχυνθούν οι δαπάνες και, συνεπώς, θα διατεθεί περαιτέρω ρευστότητα από το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την εφαρμογή των αναγκαίων στόχων, και θα απλοποιηθούν οι κανόνες που επιτρέπουν την ταχεία υλοποίηση των προγραμμάτων.

Κατά τη γνώμη μου, αυτό αποτελεί μια αποτελεσματική, αν και ακόμη ανεπαρκή, συμβολή στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Geringer de Oedenberg (PSE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εκτεταμένη κρίση της οποίας τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Έχουμε παρατηρήσει μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και θεαματική αύξηση της ανεργίας. Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής με προϋπολογισμό ύψους 347 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2007-2013 φαίνεται ότι είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την τόνωση και πάλι των επενδύσεων και την παροχή πρόσθετης δημόσιας χρηματοδότησης για τις εθνικές οικονομίες.

Η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην εισαγωγή αλλαγών στην υφιστάμενη δέσμη κανονισμών που αφορούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Οι αλλαγές έχουν ως στόχο την επιτάχυνση των δαπανών, την αύξηση της ρευστότητας σε σχέση με την υλοποίηση των έργων και την απλούστευση των μέτρων που θα διευκολύνουν την ταχεία εφαρμογή των έργων στις περιφέρειες. Οι κύριοι τομείς δράσης αφορούν την αύξηση της υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και την απλούστευση της επιλεξιμότητας των δαπανών. Υποστηρίζονται επίσης οι κατ’ αποκοπή πληρωμές και η επιτάχυνση των δαπανών για μεγάλα έργα.

Χαιρετίζω την ταχεία δράση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές. Μία ακόμη σημαντική αλλαγή που έχει αγνοηθεί μέχρι σήμερα κι όμως είναι αναγκαία. Αυτή θα ήταν να δημιουργηθεί ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που να εγγυάται πραγματική ρευστότητα σε ολόκληρο το οικονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προσφέρει την ευκαιρία σε όλα τα κράτη μέλη να επενδύσουν πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων στη μετατροπή και την επισκευή εργατικών πολυκατοικιών και άλλων κτιρίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Τσεχική Δημοκρατία, διότι μέχρι το 26% των Τσέχων πολιτών ζουν σε εργατικές πολυκατοικίες που παλιώνουν. Αν η πρόταση γίνει δεκτή αύριο και εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο των Υπουργών τον Απρίλιο, θα δοθεί η δυνατότητα να επενδυθούν ακόμη 16 δισεκατομμύρια Κορώνες Τσεχίας σε συστήματα θέρμανσης για διαμερίσματα και σπίτια, και όχι μόνο στην Τσεχική Δημοκρατία. Επίσης προσωπικά χαιρετίζω την κατάργηση της απαίτησης να χρησιμοποιούνται τα κεφάλαια μόνο για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, την οποία θεωρώ προβληματική, διότι οι εγχώριοι κανόνες τα ορίζουν με διαφορετικούς τρόπους.

Κατά τη γνώμη μου τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν ποιες κατηγορίες κτιρίων είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες τους και να καθορίζουν τα δικά τους κριτήρια ανάλογα με τις ανάγκες τους. Πρέπει να καταστήσουμε δυνατή την καλύτερη ποιότητα και τη φθηνότερη στέγαση για όλους, όχι μόνο για εκείνους που ζουν σε κοινωνική στέγαση. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι χρειάστηκε η οικονομική κρίση για να μας ωθήσει να υποστηρίξουμε περισσότερες επενδύσεις στη στέγαση και την εισαγωγή αυτών των μέτρων σε όλη την ΕΕ. Όμως χαιρετίζω ολόψυχα αυτή την απόφαση, διότι οι άνθρωποι πρέπει να ξοδεύουν τα χρήματά τους πολύ προσεκτικά σήμερα και με αυτό τον τρόπο θα τους βοηθήσουμε να κάνουν οικονομία στους λογαριασμούς τους για θέρμανση και ζεστό νερό και να μειώσουν έτσι το κόστος της στέγασης. Σύμφωνα με μια εκτίμηση της οργάνωσης CECODHAS, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο 450 ευρώ το χρόνο γι’ αυτές τις δαπάνες, και αυτή είναι απτή βοήθεια.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για την καλή δουλειά που έχουν κάνει σε αυτές τις εκθέσεις, την οποία εξαίρω προς το Σώμα. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση πρέπει να χαιρετιστεί θερμά.

Αν τα κράτη μέλη αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουν έως το 4% της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στον τομέα της στέγασης, αυτό θα έχει θετική συμβολή τόσο στις οικονομίες μας όσο και στο περιβάλλον. Είναι καλό που βλέπουμε να έρχεται από την Επιτροπή μια πρόταση όπως αυτή, η οποία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης και του περιβάλλοντος.

Η έκθεση είναι ιδιαίτερα καλή είδηση για πολλά από τα παλαιά κράτη μέλη και χαίρομαι που βλέπω ότι παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ θα επιτρέπεται τώρα να χρησιμοποιούν ένα μέρος των κεφαλαίων του ΕΤΠΑ για τις παρεμβάσεις που προωθούν την ενεργειακή απόδοση στον τομέα της στέγασης. Χαίρομαι που βλέπω ότι τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα έχουν διευρυνθεί και δεν θα περιορίζονται σε κατοικίες χαμηλού εισοδήματος.

Όμως πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι αυτό δεν αντιπροσωπεύει αύξηση της χρηματοδότησης. Τώρα εναπόκειται στις εθνικές και περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να ανακατευθύνουν το ποσοστό τους των κεφαλαίων του ΕΤΠΑ για την χρηματοδότηση προς αυτά τα έργα. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται την αλλαγή των προτεραιοτήτων τμημάτων των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων. Αισθάνομαι ότι, μακροπρόθεσμα, αυτό θα αξίζει τον κόπο.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτά τα μέτρα από την Επιτροπή φαίνεται ότι είναι βάσιμα, περισσότερο ή λιγότερο. Η απευθείας ανάθεση συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων φαίνεται καλή ιδέα, όπως και η απλούστευση των διαδικασιών και η επιτάχυνση των πληρωμών.

Αλλά πάνω απ’ όλα υπάρχει μια βασική σύσταση: εθνική και περιφερειακή διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων, η οποία απουσιάζει σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη γνώμη μου. Οι έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται αμέσως, όπως και οι πληρωμές πρέπει να γίνονται αμέσως. Στην Ιταλία, σε ορισμένες επαρχίες, όπως η Lazio, τα κεφάλαια των αγροτών καταβάλλονται μήνες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρόνια μετά τη μεταφορά τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχω χρόνο τώρα να δώσω άλλα παραδείγματα. Ας απαλύνουμε επομένως την κρίση εξετάζοντας όχι μόνο διαφορετικά είδη παρέμβασης, αλλά και την αποτελεσματική, έγκαιρη και αποδοτική χρήση των κεφαλαίων.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Τα Διαρθρωτικά Ταμεία μας βοηθούν επίσης να προσαρμοστούμε στη νέα οικονομική πραγματικότητα. Δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιστοποιήσουν τις επενδύσεις ως αποτελεσματική θεραπεία κατά της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, κάνει διαρκώς έκκληση για μεγαλύτερη απλούστευση των διοικητικών κανόνων. Χαίρομαι που η Επιτροπή τελικά το έλαβε υπόψη και βρήκε κοινά σημεία αναφοράς με το Συμβούλιο.

Η δαπανηρή διοίκηση, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η πολύπλοκη επαλήθευση της επιλεξιμότητας των πληρωμών δημιουργούν οικονομικές δυσχέρειες για τους τελικούς αποδέκτες. Πολλοί δημόσιοι λειτουργοί στη χώρα μου, τη Σλοβακία, συχνά κατηγορούν τις Βρυξέλλες διότι δίνουν τεράστια έμφαση στη γραφειοκρατία και στον έλεγχο των λογαριασμών μέχρι την τελευταία δεκάρα. Ξεχνούν ότι το σημαντικό ζήτημα είναι να επιλεγεί η σωστή δραστηριότητα, έργο και ποιότητα, η αποτελεσματική εκτέλεση και τα οφέλη του έργου.

Οι άνθρωποι στις ομάδες έργου πρέπει να επικεντρώνονται σε έργα υψηλής ποιότητας που προσφέρουν οφέλη από την άποψη της δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, και να μην κάθονται για ώρες ολόκληρες σε γραφεία τακτοποίησης λογαριασμών χάνοντας πολύτιμο χρόνο και ενέργεια, για να μην αναφέρω τα βουνά των εγγράφων που απαιτούνται για τις δηλώσεις. Ο έλεγχος αμελητέων κονδυλίων συχνά κοστίζει πολύ περισσότερο από όσο αξίζουν τα ίδια τα κονδύλια.

Γι’ αυτό συμφωνώ με την επέκταση της χρήσης εφάπαξ ποσών και καθολικών ποσοστών στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και με τη θέσπιση τριών νέων μορφών επιλέξιμων πληρωμών: έμμεσες δαπάνες μέχρι 20% του επιπέδου των άμεσων δαπανών, εφάπαξ ποσά μέχρι 50.000 ευρώ και καθολικές τυποποιημένες κλίμακες για τις επιμέρους δαπάνες.

Γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι το πακέτο αποφάσεων που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας των αναλήψεων από τα διαρθρωτικά ταμεία από τα κράτη μέλη είναι μια θετική απόκριση στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Πιστεύω ότι η απλούστευση των κανόνων και η ευέλικτη χρηματοδότηση θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν καλά έργα που στοχεύουν σε τομείς που θα αποφέρουν υψηλή απόδοση. Πρέπει να κατευθύνουμε τις άμεσες επενδύσεις προς την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στον τομέα της στέγασης, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Με την υποστήριξη καθαρών τεχνολογιών μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάκαμψη τόσο της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και του κατασκευαστικού κλάδου.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για να ζητηθεί χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας στη στέγαση. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω την τροποποίηση η οποία έγινε στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και καταργεί τον περιορισμό της επιλεξιμότητας στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, περιορίζοντας αντ’ αυτού την επιλεξιμότητα σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους να καθορίσει τις ακριβείς κατηγορίες επιλέξιμης στέγασης.

Εντούτοις έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, προς την Επιτροπή. Τι εννοούμε με τον όρο «ενεργειακή απόδοση» (και μιλάμε γι’ αυτήν στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ); Θα υπάρξει μια εναρμονισμένη μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ΕΕ των 27, ή θα υπάρξουν διαφορετικοί υπολογισμοί και διαφορετικές εκτιμήσεις στα διάφορα κράτη μέλη; Όταν μιλάμε για ενεργειακή απόδοση και επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση σε ιδιωτικές κατοικίες, για παράδειγμα, θα σημαίνει αυτό ό,τι σημαίνει στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση και όπου υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με την ανάγκη για εναρμονισμένο υπολογισμό, ή ενιαία βάση υπολογισμού, που να μετρά, στην πραγματικότητα, την ενεργειακή απόδοση, για να εξασφαλιστεί ότι η επένδυση θα δαπανηθεί σε ζητήματα πραγματικής ενεργειακής απόδοσης ή αύξησης της ενεργειακής απόδοσης ή μείωσης των εκπομπών CO2;

Αυτό αποτελεί μέρος της συζήτησης που είχαμε σήμερα το πρωί στο πρωινό της Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρηματιών (ΜΜΕ) που προσφέρθηκε από το συνάδελφό μου κ. Rόbig, όπου μας είπαν ξεκάθαρα ότι υπάρχουν σημεία συμφόρησης στην πραγματοποίηση δαπανών για την ενεργειακή απόδοση σε ολόκληρα τα κτίρια: σημεία συμφόρησης στη χρηματοδότηση που οφείλονται στην πιστωτική συρρίκνωση για τα δάνεια. Πρέπει να εξετάσουμε τις επιδοτήσεις και τα διάφορα φορολογικά κίνητρα. Χρειαζόμαστε απλή διοίκηση, για να ενθαρρύνουμε τα συνηθισμένα νοικοκυριά να αξιοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια, είτε είναι κεφάλαια του ΕΤΠΑ, είτε των κρατών μελών. Στην πραγματικότητα, καθώς μιλάμε, πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η κυβέρνησή μας ξεκίνησε πρόσφατα το σύστημα παροχών Μετασκευής για Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Σπίτι.

Αλλά χρειαζόμαστε απλή διοίκηση. Χρειαζόμαστε προώθηση ούτως ώστε η επένδυση να μη μειώσει μόνο την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά επίσης τα νοικοκυριά να υλοποιήσουν τα ίδια τη μείωση του κόστους της ενέργειας.

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE). (SL) Στηρίζω πλήρως τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού που θα επεκτείνουν την κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση και θα επιτρέψουν τη χρήση ενός συστήματος κατ’ αποκοπή πληρωμών. Αυτό είναι ένα κατάλληλο μέτρο, που θα μπορούσε να μετριάσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι, δεδομένων των σωστών οικονομικών συνθηκών.

Προτού εγκρίνουμε όμως αυτές τις τροπολογίες, θα ήθελα να επισημάνω ότι τρεις στους τέσσερις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι της άποψης ότι το Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην από κοινού διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η ίδια δημοσκόπηση διαπίστωσε επίσης ότι το Κοινοβούλιο ενέπνευσε τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ερωτηθέντες. Πενήντα ένα τοις εκατό των ερωτηθέντων είπαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ μόνο το 47% εξέφρασε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή και το 42% εξέφρασε εμπιστοσύνη του στο Συμβούλιο. Επιπλέον, το Σώμα ενέπνευσε περισσότερη εμπιστοσύνη απ’ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Γιατί παραθέτω αυτά τα στατιστικά στοιχεία; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωσε ήδη από το 2005 ότι η ανάγκη για μεγαλύτερη απλούστευση είναι κρίσιμη για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, γενικότερα, και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ειδικότερα. Όμως η Επιτροπή μόλις άρχισε να εφαρμόζει τις συστάσεις μας για τη βελτίωση των όρων υπό τους οποίους οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας ασκούν τις δραστηριότητές τους, τώρα που αντιμετωπίζουμε μια κρίση.

Αν και θα χαρώ αν τα συμπεράσματα και οι συστάσεις μας υλοποιηθούν τουλάχιστον εν μέρει, λυπάμαι που παρατηρώ ότι γίνεται πυροσβεστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Ελπίζω όμως ότι αυτή η εμπειρία θα ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει πιο γρήγορη δράση στο μέλλον και ότι οι πολλές σημαντικές και νόμιμες παρατηρήσεις και προτάσεις του Κοινοβουλίου θα τεθούν σε εφαρμογή νωρίτερα.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτές τις νέες προτάσεις. Τώρα ζούμε σε εποχές κρίσης. Βλέπουμε τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σήμερα ανακοινώθηκαν στην Ιρλανδία τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την ανεργία. Το ποσοστό τώρα βρίσκεται στο 11% – από 5,4% μόλις πριν από ένα χρόνο – υπερδιπλασιασμός του ποσοστού σε πραγματικούς όρους. Αυτά τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και τρομακτικά. Ωστόσο, μπροστά σε αυτή τη ζοφερή προοπτική, πρέπει να επιδιώξουμε να βρούμε δημιουργικές λύσεις για να δώσουμε σε αυτούς τους ανέργους τις δεξιότητες, τις προοπτικές και την ελπίδα για καλύτερο μέλλον.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο σε αυτό. Κατευθύνοντας αυτή τη χρηματοδότηση, μπορούμε να αναδιοργανώσουμε τις οικονομίες μας για να εκδιώξουμε την ύφεση. Επιβάλλεται σε όλους μας – ως βουλευτές του ΕΚ και ως πολίτες – να επιστήσουμε σε αυτό την προσοχή του κοινού, το οποίο φοβάται τόσο πολύ τώρα. Επιβάλλεται σε όλους μας να στείλουμε αυτό το μήνυμα στις εθνικές κυβερνήσεις μας: αυτή η χρηματοδότηση να ταιριάσει και να αναπτυχθεί όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά είναι δυνατό. Χαιρετίζω επίσης τη μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). (RO) Το 2010 είναι το έτος όπου θα διεξαγάγουμε ενδιάμεση επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Διαρθρωτικά Ταμεία και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση. Λυπάμαι που δεν εγκρίθηκαν τροπολογίες αυτών των εκθέσεων.

Ως εισηγήτρια της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, πρότεινα μια αύξηση έως και 15% στο ποσοστό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Πρόκειται πράγματι για παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας και εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν και πόσα θέλουν να διαθέσουν σε αυτό τον τομέα.

Κατανοώ το επείγον. Τα κράτη της ΕΕ-15 πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την ενεργειακή απόδοση. Νομίζω ότι αυτό θα επιτρέψει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και θα δώσει τη δυνατότητα να υποστηριχθούν τα νέα κράτη μέλη. Καλώ την Επιτροπή να επανέλθει με νέα νομοθετική πρόταση έως τις 30 Ιουνίου 2010, έτσι ώστε το ανώτατο όριο να μπορεί να αυξηθεί σε 15% ή να καθορίσει ένα ελάχιστο όριο 10% του ποσοστού του ΕΤΠΑ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). – Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση για την ενεργειακή απόδοση επικεντρώνεται διαρκώς στο γεγονός ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν πολύ περισσότερα – και γρήγορα – μόνο αν ήταν διαθέσιμη εκ των προτέρων χρηματοδότηση. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να επιτραπεί να διατεθεί η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την ενεργειακή απόδοση, όχι μόνο στην ΕΕ των 12, αλλά και στην ΕΕ των 15.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, ο υπουργός Στέγασης του Ηνωμένου Βασιλείου παραδέχθηκε ότι μόνο το 1% του τρέχοντος αποθέματος κατοικιών είναι αρκετά ενεργειακά αποδοτικές για την πρόληψη της ενεργειακής ένδειας. Στη δική μου περιφέρεια, τη βορειοανατολική Αγγλία, ένα στα δέκα σπίτια έχει επισημανθεί στην κατηγορία ένα επικινδυνότητας για την υγεία, διότι είναι τόσο κρύα και με πολλά ρεύματα.

Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την αλλαγή και καλώ όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να επωφεληθούν πλήρως από τη νέα ευελιξία. Προς το συμφέρον της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής ένδειας, της ανεργίας και της ενεργειακής ασφάλειας, όπως και η κ. Ţicău, καλώ την Επιτροπή να αυξήσει τα τρέχοντα ποσοστιαία όρια σημαντικά υψηλότερα σε εύθετο χρόνο, όπως ζήτησε η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας στην ψηφοφορία της για την αναδιατύπωση την Τρίτη.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Η εξέταση τρόπων με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία για να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν πληγεί από την παγκόσμια οικονομική κρίση είναι μία από τις πολλές δράσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβουν τα κράτη μέλη για να βοηθήσουν εκείνους που χάνουν τη δουλειά τους να ξαναβρούν απασχόληση το συντομότερο δυνατόν.

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι συζητάμε για το θέμα αυτό την παραμονή της συνόδου του G20. Το G20 έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη διαδικασία θέσπισης διεθνών κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση, τους οποίους χρειαζόμαστε για να προληφθεί να συμβεί ξανά μια τέτοια οικονομική καταστροφή.

Πρέπει να κάνουμε την απασχόληση και την κοινωνική ατζέντα βασικά ζητήματα για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Τα 25 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την ΕΕ που θα βρεθούν εκτός εργασίας πριν από το τέλος του έτους πρέπει να είναι το επίκεντρο της εργασίας μας σε αυτό το Σώμα για να κάνουμε την οικονομία να κινηθεί και πάλι και για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην εργασία.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. García Pérez, την κ. Jöns και τον κ. Αγγελάκα, που έχουν υποβάλει εξαιρετικές εκθέσεις, και όλους τους βουλευτές που έχουν μιλήσει.

Στη μεγάλη πλειονότητα τους αυτές οι παρεμβάσεις έχουν δώσει την υποστήριξή τους στα μέτρα που έχουν προταθεί από την Επιτροπή, τονίζοντας τη σημασία τους για την αποτελεσματική καταπολέμηση των επιπτώσεων της κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Εκ μέρους της Επιτροπής, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό.

Οι παρεμβάσεις σας έχουν τονίσει την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους πόρους για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της κρίσης επί τόπου. Έχετε επιμείνει στην ανάγκη να δράσουμε γρήγορα, και αυτός είναι ο στόχος μας. Η τσεχική Προεδρία, την οποία θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω για την υποστήριξή της, έχει επίσης δεσμευτεί να επιτρέψει την τελική έγκριση των κανονισμών το συντομότερο δυνατό.

Αν κάνουμε μια εύλογα αισιόδοξη υπόθεση, οι νέοι κανονισμοί θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ κατά τις επόμενες εβδομάδες και κατά συνέπεια να φέρουν γρήγορα αποτελέσματα στα επιχειρησιακά προγράμματα. Οι προκαταβολές, ιδιαίτερα, θα μπορούσαν να καταβάλλονται στο σύνολό τους στις αρχές Μαΐου.

Επιπλέον, άλλες παρεμβάσεις επέμειναν στην εισαγωγή αυστηρής παρακολούθησης της εφαρμογής αυτών των μέτρων και στην παρουσίαση μιας έκθεσης το 2010, που να δείχνει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. Η Επιτροπή έχει αναλάβει αυτή τη δέσμευση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση που έχω υποβάλει στην προεδρία.

Άρα, θα χρειαστούν μόλις τέσσερις μήνες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να προετοιμάσουν και να εγκρίνουν αυτό το νομοθετικό πακέτο. Θα ήθελα να αναφέρω λίγο το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης, το οποίο έχει τεθεί σε πολλές παρεμβάσεις.

Θα ήθελα να επισημάνω στο Κοινοβούλιο ότι ένα εργαστήριο γι’ αυτό το θέμα θα λάβει χώρα τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου με τις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών. Ζητάμε από τα κράτη μέλη να μας περιγράψουν τις προθέσεις τους όσον αφορά το χρόνο εξυπηρέτησης στις στρατηγικές εκθέσεις τις οποίες πρέπει να καταρτίσουν για το τέλος του 2009.

Είναι προφανές ότι, με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων, εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης και τα επιλέξιμα μέτρα. Αυτή είναι η επικουρικότητα. Όμως είναι αλήθεια ότι είναι υπό εξέταση μια οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και, εφόσον αυτή η οδηγία υιοθετηθεί, θα πρέπει φυσικά να εφαρμοστεί. Επιπλέον, θα προσθέσω ευχαρίστως τη φωνή μου σε εκείνη των βουλευτών που τόνισαν πως η έρευνα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει το διπλό πλεονέκτημα ότι δημιουργεί θέσεις εργασίας και, στη συνέχεια, μας επιτρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον και μας βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι, πέρα από αυτή την κρίση, η οποία έχει προκαλέσει κατά κάποιο τρόπο πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, προφανώς είναι όλο και πιο σημαντικό να μπορέσει να δημιουργηθεί μια εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου που να βασίζεται σε υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης. Η Επιτροπή προσπάθησε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην πρόκληση που βάζει η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και ταυτόχρονα θέλησε να επωφεληθεί από αυτή τη διαδραστική συζήτηση με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για απλούστευση αυτών των διαδικασιών και πολιτικών.

Φυσικά, επιπλέον προτάσεις θα μπορούσαν να έχουν συμπεριληφθεί στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης. Δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες, αλλά θα συμβάλουν στη συζήτηση την οποία πρόκειται να εκκινήσει η Επιτροπή για να ενισχύσει τα αποτελέσματα του σχεδίου ανάκαμψης και να προσφέρει πρόσθετες διευκολύνσεις στις εθνικές αρχές που διαχειρίζονται τα έργα. Έτσι η Επιτροπή συνέστησε το Νοέμβριο μια ομάδα εργασίας για την απλούστευση. Το έργο έχει ήδη οδηγήσει σε ένα σχέδιο αναθεώρησης του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής. Μπορούν να ακολουθήσουν άλλες προτάσεις για την τροποποίηση του γενικού κανονισμού και των κανονισμών ειδικά για κάθε κεφάλαιο.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προφανώς, όλες οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης θα είναι πολύ χρήσιμες και θα είναι επίσης ευπρόσδεκτες και άλλες. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δέσμευσή του να επιλύσει πιο γρήγορα τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από την κρίση.

Σχετικά με το ζήτημα των τροπολογιών στο σχέδιο κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τις οποίες κατέθεσε η κ. Schroedter, τρεις αφορούν τις αιτιολογικές σκέψεις και μία την ουσία. Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις − τροπολογίες 8 έως 10 − η συμπερίληψή τους δεν θα άλλαζε το γενικό περιεχόμενο των προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή, αλλά θα είχε παρατείνει τη διαδικασία έγκρισης του κανονισμού.

Όσον αφορά την τροπολογία που αφορά την ουσία, η Επιτροπή δεν είναι αντίθετη προς την αρχή. Εντούτοις, στοχεύει να θεσπίσει ένα μηχανισμό που δεν είχε συμπεριληφθεί στο συμβιβαστικό κείμενο του Συμβουλίου, αφού το κείμενο προκάλεσε δυσκολίες στην εφαρμογή στα κράτη μέλη.

Έπρεπε να κάνω αυτές τις διευκρινίσεις και το έπραξα στο τέλος της ομιλίας μου. Για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο διότι μας επιτρέπει να ενεργούμε πιο γρήγορα για να περιορίσουμε τις οδυνηρές συνέπειες της κρίσης, τις οποίες ορισμένοι από εσάς επισημάνατε και περιγράψατε τόσο καλά.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, εισηγήτρια. (ES) Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εξηγήσεις σας σχετικά με τη σημερινή συζήτηση. Φαντάζομαι ότι πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι απλή σύμπτωση η σχεδόν απόλυτη ομοφωνία σε αυτό το Σώμα σήμερα σχετικά με την πρόταση που μόλις συζητήθηκε.

Στην πραγματικότητα, όπως σχολίασε η συνάδελφός μας κ. Creώu, ήταν επίδειξη πολιτικής βούλησης, που δείχνει ότι μπορούμε να βάλουμε ένα πετραδάκι στην αναζήτηση λύσεων για την παρούσα κρίση. Αυτή η κρίση πραγματικά προκαλεί αληθινά δύσκολες καταστάσεις και φτώχεια για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Όμως ήταν επίσης άσκηση ευθύνης, όπως κι εσείς επισημάνατε. Και επαναλαμβάνω, μια άσκηση ευθύνης, διότι είχαμε επίγνωση ότι αυτή η πρόταση που μας γίνεται σήμερα, θα μπορούσε ίσως να ήταν καλύτερη. Θα μπορούσαμε να είχαμε ενσωματώσει κι άλλα στοιχεία στην πρόταση, για να επιταχύνουμε ή να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, αλλά είχαμε επίγνωση ότι για να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα το ταχύτερο δυνατόν, ήταν αναγκαίο να παραμείνουν οι εκθέσεις όπως είναι αυτή τη στιγμή.

Κατά συνέπεια, θα ήθελα απλώς να υποβάλω μια αίτηση προς την Επιτροπή: τώρα που έχουμε ένα αναθεωρημένο σχέδιο για την απλούστευση των διατυπώσεων, όπως έχει ανακοινωθεί, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα έχει μεγαλύτερο ρόλο στη συζήτηση και το σχεδιασμό αυτών των νέων πρωτοβουλιών. Υποβάλλω αυτό το αίτημα εξ ονόματος τόσο αυτού του Σώματος, όσο και των τοπικών διοικήσεων, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτά τα σχέδια με πιο άμεσο τρόπο και γνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους όσον αφορά την υλοποίηση των διάφορων πρωτοβουλιών.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Αγγελάκας, εισηγητής. (EL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Έχω να κάνω ορισμένες επισημάνσεις σχετικά με όσα ακούστηκαν.

Χάρηκα πάρα πολύ κύριε Επίτροπε με την αναγγελία σας ότι οι προκαταβολές θα αρχίσουν, πιθανόν, να καταβάλλονται και από τις αρχές Μαΐου. Αυτό με κάνει να υποθέσω ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δύο, τριών, τεσσάρων εβδομάδων από αύριο, θα δημοσιευθούν αυτές οι τροποποιήσεις στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή όσα είπατε. Αυτό σαν πρώτη επισήμανση.

Σαν δεύτερη επισήμανση, επιθυμώ να σας πω ότι στη νέα θητεία πρέπει να προχωρήσετε γρήγορα στην τροποποίηση και απλούστευση και άλλων κανονισμών - όπως άλλωστε αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους - και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να συμβάλει ενεργά στη μελέτη, την αξιολόγηση και τη διαμόρφωση αυτών των κανονισμών.

Πρέπει να σας πω ότι είχαμε και εμείς προτάσεις και σκέψεις αλλά, αναλογιζόμενοι το επείγον του ζητήματος, θεωρήσαμε - οι περισσότεροι εδώ σ' αυτήν την επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ότι δεν θα ήταν καλό να προχωρήσουμε σε τέτοιες τροπολογίες.

Επειδή ακούστηκε ότι θα αυξηθεί το ποσοστό της απορρόφησης που δίδεται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη στέγαση, πρέπει να πω ότι, όπως φάνηκε από τα στοιχεία που διαθέτουμε, τα νέα κράτη μέλη αξιοποίησαν μέχρι στιγμής μόνο το 1% έως και 1,5%, γεγονός που σημαίνει ότι ίσως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Θεωρώ ότι το 4%, που αντιπροσωπεύει το μέγιστο ποσό το οποίο δεσμεύεται από το ΕΤΠΑ, είναι ικανοποιητικό και ελπίζω να πάει πολύ καλύτερα.

Χαιρετίζω επίσης τη δήλωσή σας ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2010 θα φέρετε έναν απολογισμό για τα σχέδια ανάκαμψης με βάση αυτά τα προγράμματα που θα σας έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη.

Τέλος, εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω κλείνοντας κύριε Επίτροπε, είναι ότι η πολυπλοκότητα των διαδικασιών είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες για να εφαρμόσουν αυτές τις διαδικασίες. Είναι επιτακτική ανάγκη να απλουστευθούν. Πιστεύω ότι θα βοηθήσετε και εσείς προς αυτή την κατεύθυνση και στους συμπαραστάτες σας θα έχετε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Η τρέχουσα οικονομική κρίση και η οικονομική ύφεση έχουν αρνητική επίδραση στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Στα περισσότερα κράτη μέλη η οικονομική ανάπτυξη έχει μειωθεί σημαντικά και ορισμένα από αυτά αντιμετωπίζουν ακόμη και οικονομική στασιμότητα. Οι δείκτες ανεργίας έχουν αρχίσει να επιδεινώνονται. Όταν παρουσιάζεται μια τέτοια κατάσταση, όπως η οικονομική ύφεση, είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να χρησιμοποιείται πλήρως για την επίλυση των προβλημάτων των ανέργων, ιδίως εκείνων που επλήγησαν περισσότερο.

Είναι πολύ σημαντικό οι τέσσερις κύριοι τομείς των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να παραμείνουν οι ίδιοι:

- αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων,

- δημιουργία καλύτερων συνθηκών απασχόλησης, πρόληψη της ανεργίας, επιμήκυνση των εργασιακών δραστηριοτήτων και προώθηση της πιο ενεργής συμμετοχής στην αγορά εργασίας,

- βελτίωση της κοινωνικής ένταξης μέσω προώθησης της ένταξης ανθρώπων που λαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη στην εργασία και της καταπολέμησης των διακρίσεων,

- προώθηση της εταιρικής σχέσης για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των τομέων της απασχόλησης και της ένταξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Bodu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Το διευρυμένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης, ή η αναθεώρηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την ακρίβεια, προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για τα κράτη μέλη της ΕΕ, πολύ περισσότερο καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση οδηγεί σε επιβράδυνση των εθνικών οικονομιών. Το νέο μέτρο που προτείνεται στην έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΤΠΑ, σχετικά με επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας για τη στέγαση για όλα τα κράτη μέλη, είναι ευνοϊκό τόσο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όσο και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη στέγαση. Η ικανοποίηση των στόχων της κοινοτικής στρατηγικής για την ενέργεια και το κλίμα είναι πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο δεν θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη την οικονομική κρίση ή άλλες σκέψεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτάσεις από την αναθεώρηση του ΕΤΠΑ συνδυάζουν αποτελεσματικά τα μέτρα για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης (μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της αύξησης των επενδύσεων, και ούτω καθεξής), με μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (μέσω θερμομόνωσης σε κτίρια κατοικιών και επενδύσεων στην ανανεώσιμη ενέργεια). Γι’ αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι η έκθεση με τίτλο «Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση» είναι ένα σημαντικό βήμα που κάνει η ΕΕ και είμαι βέβαιος ότι τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή την ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), γραπτώς. (RO) Οι οδυνηρές κοινωνικές συνέπειες της κρίσης γίνονται όλο και πιο αισθητές σε όλα τα κράτη μέλη. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέσεις εργασίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που επιδεινώνεται με ταχείς ρυθμούς σε κάθε κράτος μέλος. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης υπογραμμίζει το γεγονός ότι το εκτιμώμενο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ και στις ΗΠΑ θα μπορούσε να φθάσει το 10% εφέτος. Πρόκειται για ανησυχητική αύξηση σε μια εποχή όπου, τον Ιανουάριο, το μέσο ποσοστό στην ΕΕ ήταν 8%.

Στη Ρουμανία, αν και το επίσημο ποσοστό είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πέρυσι καταγράφηκε αύξηση 1% του ποσοστού ανεργίας, που έφθασε το 5,3%. Εντούτοις αναμένουμε αυτό το ποσοστό να αυξηθεί ταχύτερα, καθώς περισσότερες εταιρείες θα είναι αναγκασμένες να καταφύγουν σε απολύσεις και καθώς οι συμπατριώτες μας που εργάζονται στο εξωτερικό θα επιστρέφουν στην πατρίδα λόγω της απώλειας της εργασίας τους.

Γι’ αυτό το λόγο, καθώς η κατάσταση απειλεί να εκφυλιστεί σε αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, την οποία κινδυνεύουμε να μη μπορούμε πλέον να ελέγξουμε, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα προβλήματα των ανέργων, που πλήττονται περισσότερο και είναι οι πιο ευάλωτοι από εμάς στην τρέχουσα κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş David (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έτσι ώστε όλα τα κράτη μέλη και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να επενδύουν σε μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργειας για τη στέγαση, με τη βοήθεια των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Με βάση τον ισχύοντα κανονισμό, το ΕΤΠΑ ήδη υποστηρίζει την παρέμβαση στον τομέα της στέγασης, η οποία καλύπτει επίσης την ενεργειακή απόδοση, αλλά μόνο για τα νέα κράτη μέλη (EΕ-12) και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις προτεραιότητές τους και να αναδιατάξουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα για να χρηματοδοτήσουν μέτρα σε αυτό τον τομέα, αν το επιθυμούν.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιβληθεί ανώτατο όριο 4% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος για το κόστος που συνδέεται με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας για υφιστάμενες κατοικίες, αυτό το ανώτατο όριο πρέπει να αυξηθεί σε 15%, έτσι ώστε οι επενδύσεις σε αυτό τον τομέα να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω συγχαίροντας τον εισηγητή, κ. Αγγελάκα, για τη συμβολή του σε αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), γραπτώς. – (BG) Μαζί φτάσαμε σε αυτή την κρίση και μαζί πρέπει να την ξεπεράσουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούμε μαζί τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει όμως πρώτα να ολοκληρώσουμε την δουλειά μας εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να είμαι πιο ακριβής, όπου εκπροσωπούνται τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις οποίες εξετάζουμε σήμερα αποσκοπούν στο να δώσουν μια νέα ώθηση στις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς και να τις βοηθήσουν να βγουν από την ύφεση. Οι τροποποιήσεις του κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία για να ληφθεί υπόψη η πολιτική της συνοχής θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσφέρουμε μια νέα ώθηση στις επενδύσεις και θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις οικονομίες.

Αυτές οι τροποποιήσεις είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για χώρες όπου το ποσοστό χρήσης ευρωπαϊκών πόρων είναι χαμηλό. Αυτό όμως θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο αν οι αντίστοιχες εθνικές διοικήσεις εφαρμόσουν επίσης τα κοινά πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης. Πρέπει να δώσουμε τέλος στις αναποτελεσματικές μεθόδους εργασίας και στις διεφθαρμένες πρακτικές που συνεχίζουν δυστυχώς να χρησιμοποιούνται.

Πρέπει να απαντήσουμε τώρα, μαζί. Ως εισηγήτρια του PPE-DE, σας καλώ να υποστηρίξετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Kuźmiuk (UEN), γραπτώς. (PL) Σε σχέση με τη συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ταμεία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε τέσσερις προτάσεις της Επιτροπής που στοχεύουν στην επιτάχυνση της χρήσης οικονομικών πόρων και των Διαρθρωτικών Ταμείων από τους δικαιούχους.

1. Αύξηση της υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

2. Απλούστευση των διαδικασιών σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών αναδρομικά μέχρι και την 1η Αυγούστου 2006, που αφορούν για παράδειγμα τη συμπερίληψη της συνεισφοράς σε είδος ενός δικαιούχου στις επιλέξιμες δαπάνες.

3. Αύξηση κατά 2% των πληρωμών σε δόσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, πράγμα που θα επιτρέψει την πληρωμή πρόσθετων δόσεων ύψους 6,25 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2009.

4. Επιτάχυνση των δαπανών για μεγάλα έργα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρων την παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους να υποβάλλουν τις αιτήσεις πληρωμών πριν από την έγκριση των έργων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλες οι ανωτέρω αλλαγές συνεπάγονται την αύξηση της ρευστότητας των δικαιούχων. Αξίζουν πλήρη υποστήριξη και πρέπει να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Το ίδιο ισχύει για την απλούστευση των διατάξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Σύμφωνα με έρευνες, η Ρουμανία έχει μία από τις υψηλότερες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα που επηρεάζει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας τη ρύπανση και εξοικονομώντας πόρους, για να χρησιμοποιηθούν με πιο παραγωγικό τρόπο.

Για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο στη Ρουμανία, ο πληθυσμός πρέπει να ενημερωθεί για τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να αποκτηθούν μέσω πρακτικών διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης, μέσω παροχής, γι’ αυτό το σκοπό, συμβουλών σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για πρόσβαση σε κεφάλαια του ΕΤΠΑ για τις πιο πρόσφατες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό θα βοηθήσει να διευκολυνθεί η ζωή των οικιακών καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι λογαριασμοί για την ενέργεια, προωθείται η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας, καθώς και επαληθεύεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση. Αυτό είναι που θα καθορίσει αποφασιστικά τον αναπροσανατολισμό της ενεργειακής πολιτικής με βάση την παραγωγή ενέργειας προς μια ενεργή ενεργειακή πολιτική που θα βασίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων μέσω της διατήρησης της ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Χαίρομαι που κάνουμε τελικά συγκεκριμένα βήματα για τη μείωση της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κεφάλαια. Όμως είναι κρίμα που μόνο όταν υπάρχει κρίση κατατίθενται προτάσεις για απλούστερους και πιο ευέλικτους κανονισμούς που διέπουν τα ευρωπαϊκά κεφάλαια.

Θα ήθελα να τονίσω μια σημαντική άποψη αυτών των κανονισμών: την αύξηση του κατώτατου ορίου για τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Σε χώρες που έχουν περάσει την εμπειρία της συστηματικής αστικοποίησης και καταναγκαστικής εκβιομηχάνισης, το πρόβλημα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι πρόβλημα που πλήττει εκατομμύρια πολίτες. Πολύ λίγα από αυτά τα κεφάλαια έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω ότι μόνο δύο χρόνια μετά την έναρξη της τρέχουσας περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού είναι πολύ νωρίς για να έχουμε μια ακριβή ιδέα για το ποσοστό απορρόφησης. Γι’ αυτό το λόγο ήταν αναγκαίο να αυξηθεί αυτό το όριο, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων και της ευκαιρίας να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Όμως αυτό θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρόβλημα για τη Ρουμανία εφόσον, μετά από αίτηση της Επιτροπής, αυτές οι δράσεις είναι επιλέξιμες μόνο για τις πόλεις που επελέγησαν ως πόλοι ανάπτυξης. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα τηρήσει την υπόσχεσή της να επαναδιαπραγματευθεί ορισμένους άξονες των λειτουργικών προγραμμάτων που έχουν ήδη εγκριθεί, έτσι ώστε τα κεφάλαια να μπορούν να χορηγηθούν εκ νέου για εκείνα τα μέτρα που προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η πρόταση κανονισμού που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα ευρωπαϊκά χρήματα μπορούν να «πιάσουν δουλειά», για να έρθουν μεγαλύτερα οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες.

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα, χωρίς αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται και χωρίς να λαμβάνονται μέτρα που έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Κοινότητας, με άλλα λόγια, απλώς και μόνο με τη βελτίωση των κανόνων του παιχνιδιού.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι για τη χώρα την οποία εκπροσωπώ, τη Ρουμανία, αυτές οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν να διπλασιαστούν τα κοινοτικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να επενδυθούν στην ανανέωση των συστημάτων θέρμανσης σε πολυκατοικίες.

Αυτά τα κεφάλαια θα συμπληρώσουν το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που ξεκίνησε η ρουμανική κυβέρνηση για την ανακαίνιση των συστημάτων θέρμανσης σε πολυκατοικίες.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πρώτον, μείωση της σπατάλης ενέργειας. Δεύτερον, εμμέσως, μείωση των εισαγωγών ενέργειας. Τέλος, πάλι εμμέσως, μείωση του κόστους θέρμανσης των κατοικιών που επιβαρύνει τους πολίτες.

Ελπίζω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο τις επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση.

Έχω υποστηρίξει αυτή την ιδέα από την αρχή της θητείας μου ως βουλευτής του ΕΚ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αύριο θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Αγγελάκα και υπέρ της πρότασης κανονισμού την οποία ξεκίνησε η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Popa (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Η έκθεση Αγγελάκα προσφέρει μια ευπρόσδεκτη απλούστευση των όρων επιλεξιμότητας για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. Η επέκταση της χρήσης σταθερών ποσοστών και κατ’ αποκοπή ποσών θα έχει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Η τροπολογία του άρθρου 7 του κανονισμού ΕΤΠΑ, η οποία επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επενδύσουν σε μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση, με τη βοήθεια των Διαρθρωτικών Ταμείων, είναι μια ευπρόσδεκτη κίνηση, όχι μόνο στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Η διευκόλυνση της πρόσβασης της ΕΕ-27 στο ΕΤΠΑ σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη του στόχου του 20% για την ενέργεια της Ευρώπης που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020.

Από την προσχώρηση στην ΕΕ, η ανανεώσιμη ενέργεια και η ενεργειακή απόδοση έχουν καταστεί υποχρεωτικοί στόχοι και στη Ρουμανία. Με αυτό τον τρόπο η νομοθεσία για την ανακαίνιση συστημάτων θέρμανσης κατοικιών θα τροποποιηθεί έτσι ώστε το 50% των κεφαλαίων που απαιτούνται να καλύπτεται από το κράτος, οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν μόνο το 20% του κόστους και οι τοπικές αρχές το 30%. Για να σας δώσω ορισμένα στοιχεία, μέχρι τα τέλη του 2008, είχαν ανακαινιστεί συστήματα θέρμανσης σε 1 900 διαμερίσματα. Για το 2009, το ρουμανικό Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κατοικίας θα διαθέσει 130 εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση συστημάτων θέρμανσης, με παιδικούς σταθμούς, σχολεία και γηροκομεία μεταξύ των δικαιούχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Stolojan (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιήσει ορισμένους από τους οικονομικούς όρους για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, έτσι ώστε περισσότερα μετρητά να μπορούν να φτάνουν πιο γρήγορα στα κράτη μέλη. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να συνεχιστεί επίσης με την αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται στις διευκολύνσεις JASPER, JEREMIE, JESSICA και JASMINE, οι οποίες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους στην επιτάχυνση της πρόσβασης των νέων κρατών μελών σε ευρωπαϊκά κεφάλαια.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η αναθεώρηση των τριών κανονισμών που διέπουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα δώσει στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση και τον προγραμματισμό των προϋπολογισμών που τους παρέχονται βάσει της ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Αυτές οι διατάξεις, χωρίς να αυξάνουν τη χρηματοδοτική ικανότητα που προσφέρεται στις περιφέρειες, θα τους επιτρέψουν να ανακατευθύνουν τις προτεραιότητές τους, για να συγκεντρωθούν οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις στα έργα που προσφέρουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης.

Οι περιφέρειες μπορούν στο εξής να επωφεληθούν από τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης για όλες τις κατηγορίες στέγασης, για να αναπτυχθούν προγράμματα που παρέχουν θερμομόνωση ή ηλιακούς συλλέκτες στα σπίτια.

Ενόψει της επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, χαιρετίζω τη νέα δυνατότητα επιτάχυνσης της καταβολής κεφαλαίων περιφερειακής ενίσχυσης και απλούστευσης των κανόνων για τη χρήση τους, με στόχο την απελευθέρωση ρευστότητας για να επιτραπεί η ταχεία υλοποίηση νέων έργων στην πραγματική οικονομία.

Είναι επιτακτική ανάγκη η Γενική συνέλευση των υπερπόντιων διαμερισμάτων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση νέων επιτόπιων ευκαιριών ανάπτυξης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (DOM), να ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειές μας να αδράξουν αυτές τις ευκαιρίες για να μεγιστοποιηθεί η επίδραση των κοινοτικών πολιτικών στα εδάφη τους χωρίς καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Tabajdi (PSE), γραπτώς. (HU) Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από είκοσι χιλιάδες στην Ουγγαρία έχουν χάσει τη δουλειά τους. Σε κάθε χώρα στην Ευρώπη η ανεργία έχει αυξηθεί αλματωδώς. Η οικονομική κρίση μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε κρίση απασχόλησης και, σύμφωνα με έρευνες, ο κίνδυνος απώλειας της εργασίας είναι τώρα η μεγαλύτερη ανησυχία των ευρωπαίων πολιτών. Το πιο αποτελεσματικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τους κανόνες του οποίου τώρα απλουστεύουμε σημαντικά για να επιταχυνθούν οι πληρωμές.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μειώνουν τη γραφειοκρατία που απαιτείται για τη χρήση αυτής της πηγής χρηματοδότησης και διευκολύνουν και επιταχύνουν τις πληρωμές. Το ανώτατο όριο των 50 000 ευρώ, τα προηγουμένως συμφωνημένα κατ’ αποκοπή ποσοστά και η αυστηρή εκ των υστέρων επαλήθευση μειώνουν στο ελάχιστο τις πιθανότητες κατάχρησης. Με αυτό το μέτρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ακόμα μία φορά ότι, αν και έχει περιορισμένους οικονομικούς πόρους, είναι δημιουργική.

 

16. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, η ανάπτυξη των υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη. Ενώ στο παρελθόν η κατασκευή δρόμων και σιδηροδρόμων ήταν εκείνη που βοηθούσε στην τόνωση των οικονομιών που βρίσκονταν σε ύφεση και χάραζε την πορεία προς τη μελλοντική ευημερία, στην εποχή μας πρέπει να επικεντρωθούμε σε υποδομές τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών ως κινητήρια δύναμη για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη φρικτή κατάσταση στην Ιρλανδία με το λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα». Λόγω ετών αμέλειας της κυβέρνησης σε εποχές οικονομικής άνθησης, τώρα έχουμε μείνει με εκτενείς περιοχές της αγροτικής Ιρλανδίας με κατώτερης ποιότητας, αργές συνδέσεις και, το χειρότερο όλων, στο 28% των περιπτώσεων, χωρίς πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Πως είναι δυνατόν να φέρουμε ευημερία και ευκαιρίες στις αγροτικές μας κοινότητες, χωρίς να τους φέρουμε τα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων; Πώς μπορούμε να πούμε στους νέους μας αγρότες μας ότι δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις ΤΠΕ για να αναπτύξουν τις αγροτοβιομηχανίες τους διότι δεν τους έχουμε παράσχει τη συνδεσιμότητα;

Χαιρετίζω τις πρόσφατες δηλώσεις της Επιτροπής, οι οποίες περιγράφουν λεπτομερώς την εκταμίευση κεφαλαίων της ΕΕ για να αντιμετωπιστεί αυτή η τεράστια πρόκληση. Εν κατακλείδι, δεν πρέπει να ξεχνάμε την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος, ακόμη και μεσούσης της οικονομικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Justas Paleckis (PSE). (LT) Η κρίση πρέπει να αναγκάσει τον καθέναν από εμάς να αλλάξει τη συμπεριφορά και τη σκέψη του. Οι Λιθουανοί, οι Λετονοί και οι Ιρλανδοί βουλευτές έχουν μειώσει τους μισθούς τους, πράγμα που σημαίνει επίσης την περικοπή των μισθών των βουλευτών του ΕΚ των εν λόγω χωρών. Τα εισοδήματα των προέδρων, των υπουργών και άλλων κρατικών αξιωματούχων περικόπτονται, και αυτό είναι σωστό, αφού χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Το βάρος της κρίσης δεν πρέπει να αναληφθεί από εκείνους που είναι πιο αδύναμοι. Μετά το συμβιβασμό, που χρειάστηκε πάνω από μία δεκαετία για να επιτευχθεί, θα ήταν δύσκολο να μειωθούν αμέσως οι μισθοί των βουλευτών του ΕΚ. Όμως, θα ήθελα να παροτρύνω τους συναδέλφους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δωρίσουν μέρος των μισθών τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια της κρίσης πρέπει να περικόψουμε τα βοηθήματα που χορηγούνται στους βουλευτές του ΕΚ. Ευελπιστώ ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων βουλευτών θα υποστηρίξει τη μείωση του αριθμού των μεταφράσεων και στις 23 επίσημες γλώσσες, η οποία θα μας επέτρεπε να εξοικονομήσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Τώρα τα ταξίδια από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο για τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, που στοιχίζουν 200 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα παράλογα. Για να κάνουμε οικονομία και να σώσουμε το περιβάλλον, θα έπρεπε να σταματήσουμε να σπαταλάμε χίλιους τόνους χαρτιού και να περάσουμε στη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων στις συνεδριάσεις μας.

 
  
MPphoto
 

  Marc Pannella (ALDE) . – (FR) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα αφιερώσαμε ένα λεπτό, κατά την έναρξη της εργασίας μας, και ευχαριστούμε τον Πρόεδρο που μας επέτρεψε να το πράξουμε, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη των καθημερινών θυμάτων ενός συστήματος που τώρα προκαλεί μια τραγωδία σε ένα επίπεδο πρωτόγνωρο μέχρι σήμερα, μια συνεχή τραγωδία των φτωχών κατά των φτωχών, που αναζητούν εργασία και τροφή. Επίσης μάθαμε, πριν από λίγο, ότι 94 γυναίκες και 7 παιδιά είχαν βρεθεί.

Το πρόβλημα, κυρία Πρόεδρε, όπως λέμε εδώ και οκτώ χρόνια, έχει ως εξής: είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία παρακολούθηση, να είναι αδύνατον να γνωρίζουμε τους λόγους, όταν μπορούμε να δούμε τα λουλούδια στα μπαλκόνια μας από το διάστημα; Οι λόγοι δεν είναι γνωστοί, οι συνέπειες είναι εγκληματικές…

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Sylwester Chruszcz (UEN). (PL) Κυρία Πρόεδρε, λυπήθηκα που έμαθα τις ειδήσεις σχετικά με το αποτέλεσμα της πρότασης μομφής κατά του πρωθυπουργού Topolαnek στην Πράγα την περασμένη εβδομάδα. Η Τσεχική Δημοκρατία είναι επικεφαλής της Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου και πιστεύω ότι η Προεδρία της έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχής μέχρι τώρα. Ευελπιστώ ότι αυτή η επιτυχία θα διατηρηθεί κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων τριών μηνών. Εύχομαι το καλύτερο για τους Τσέχους φίλους μας και για όλα τα έργα που ελπίζει να θέσει σε εφαρμογή η τσεχική Προεδρία. Τα τελευταία περιλαμβάνουν το πολύ σημαντικό ζήτημα της πολιτικής ανατολικής γειτονίας και μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL). (EL) Κυρία Πρόεδρε, πρόσφατα δημοσιεύθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά της Ελλάδας με την οποία εξισώνονται τα όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στον δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών από 5 έως 17 χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή, που συναντά την αποφασιστική καταδίκη των εργαζομένων, μεθοδεύεται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και φέρει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων. Πλήττει τις εργαζόμενες γυναίκες, κινείται στην κατεύθυνση της αύξησης και εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στα 65 χρόνια, όπως έχει ήδη καθοριστεί από τους αντιασφαλιστικούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τους νεοασφαλιζόμενους από το 1993, σε εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η απαράδεκτη αυτή απόφαση, βάζει βόμβα στα θεμέλια του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θεωρεί ότι το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα του δημοσίου δεν αποτελεί σύστημα κοινωνικής, αλλά επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμιά εγγύηση για τα όρια της ηλικίας, το ύψος των συντάξεων και, γενικότερα, τις παροχές.

Για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, η μοναδική διέξοδος είναι η ανυπακοή και η απειθαρχία στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). (PL) Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με στοιχεία της δικτυακής πύλης eudebate2009, μόνο το 52% των Ευρωπαίων εμπιστεύονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο. Πρόκειται για μείωση 3% σε σύγκριση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό των ψηφοφόρων που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει αν θα ψηφίσουν τις φετινές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φθάνει το 50%. Μόνο το 30% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι προτίθενται να ψηφίσουν στις εκλογές. Το ποσοστό των ψηφοφόρων οι οποίοι δεν θα πάνε στις κάλπες διότι αισθάνονται ότι η ψήφος τους δεν θα κάνει τη διαφορά φθάνει το 68%.

Γι’ αυτό θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Σχεδιάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια θεαματική δράση της τελευταίας στιγμής για να πείσει τον κόσμο να ψηφίσει; Θα επεκτείνουμε κατά κάποιο τρόπο τους διαύλους πληροφόρησης για την Ευρώπη; Στη χώρα μου δεν γίνεται καμία συζήτηση για την Ευρώπη. Ο πρωθυπουργός δεν κάνει τίποτε γι’ αυτό. Όλοι οι άλλοι πρέπει απλά να στέκονται και να παρακολουθούν;

 
  
MPphoto
 

  Lívia Járóka (PPE-DE) . – (HU) Την επόμενη εβδομάδα θα εορταστεί παγκοσμίως η Διεθνής Ημέρα των Ρομά, που συμβολίζει την ελπίδα των Ρομά για αναγνώριση και αποδοχή. Πρόσφατα, φοβερές πράξεις ξεσήκωσαν τα συναισθήματα της κοινής γνώμης και οι αβεβαιότητες που προκαλούνται από την οικονομική κρίση επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση. Άρα έχει πολλαπλασιαστεί η ευθύνη μας για να βρούμε λύση στα προβλήματα της ακραίας φτώχειας.

Είναι απαράδεκτο για οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί την κατάσταση των Ρομά να κάνει κομματικές πολιτικές επιθέσεις και να προκαλεί υστερία αντί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα. Η αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων και ο στιγματισμός μιας ολόκληρης ομάδας καθιστά αδύνατη την επαγγελματική κατάρτιση και είναι σοβαρή προσβολή των συμφερόντων τόσο των Ρομά όσο και της πλειοψηφίας. Ως Ρομά, ύστερα από αιώνες αποκλεισμού που υπέστησαν οι κοινότητές μας απορρίπτω κάθε μορφή συλλογικής ενοχής, είτε μιλάμε για στιγματισμό των Ρομά είτε της πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Το να κατηγορεί κανείς ολόκληρες κοινότητες για εγκληματικό τρόπο ζωής ή ρατσισμό είναι σοβαρό σφάλμα που υπονομεύει εντελώς την αξιοπρέπεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αν βασίζουν τις ανακοινώσεις τους σε ανεπιβεβαίωτες εκθέσεις ή ψευδείς ισχυρισμούς. Είναι απαράδεκτο για ορισμένες πολιτικές δυνάμεις να προσπαθούν να δικαιολογηθούν επικαλούμενες ιστορικά παράπονα διωκόμενων ομάδων.

Τα προβλήματα των γκέτο των Ρομά μπορούν να επιλυθούν μόνο από ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης που να εξασφαλίζει πολύπλοκη επανένταξη και άμεση ανάπτυξη των αποκλεισμένων περιοχών.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Dăncilă (PSE). (RO) Οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν από εμπειρογνώμονες σχετικά με πιθανά προβλήματα στην παγκόσμια αγορά τροφίμων και με την παροχή της απαραίτητης ποσότητας για το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ένας λόγος για την αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η γεωργική γη στην Ευρώπη, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, τα οποία περιλαμβάνουν και τη Ρουμανία.

Από αυτή την άποψη, πρέπει να γίνει μια ρεαλιστική αξιολόγηση των ευκαιριών που προσφέρει η Ρουμανία για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να κάνουν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, οι οποίες φαίνεται, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, ότι έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Αυτό τουλάχιστον δείχνει μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Βουκουρέστι, η οποία αναφέρει μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων στη Ρουμανία στον τομέα των αγροτικών και δασοκομικών εδαφών. Η εξήγηση που δόθηκε γι’ αυτό από εκείνους που διεξήγαγαν τη μελέτη είναι ότι αυτά τα τμήματα της αγοράς ακινήτων έχουν επηρεαστεί λιγότερο από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που είναι σήμερα βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρουμανία ήταν κάποτε ο σιτοβολώνας της Ευρώπης, αλλά η επιστροφή σε αυτό το καθεστώς απαιτεί πολιτικές που θα στηρίζουν τους αγρότες, με ταυτόχρονη χρήση κοινοτικών κεφαλαίων, από τα οποία η Ρουμανία μπορεί να επωφεληθεί ως κράτος μέλος.

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Gaddafi, ο δικτάτορας της Λιβύης, έχει ορίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως μια «νέα μορφή παγκόσμιας τρομοκρατίας». Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Προεδρία αυτού του Κοινοβουλίου ότι αυτό το Σώμα συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση του αγώνα – το κάναμε στο μη βίαιο Ριζοσπαστικό Κόμμα – για τη δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα λόγια του δικτάτορα της Λιβύης να περάσουν χωρίς να τα καταδικάσουμε έντονα ως Κοινοβούλιο και ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο δικός μας αγώνας πρέπει να είναι να υποτάξουμε την εθνική κυριαρχία, την κυριαρχία των κρατών, στη δεσμευτική ισχύ του διεθνούς δικαίου κατά της γενοκτονίας, των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Διεθνές και υπερεθνικό δίκαιο κατά των απόλυτων εθνικών κυριαρχιών. Οι φίλοι μας στην εξόριστη θιβετιανή κυβέρνηση μας ζήτησαν να κάνουμε το ίδιο πράγμα στην ακρόασή μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων χθες, όπως έκανε και το Συμβούλιο Εθνοτήτων για Ομοσπονδιακό Ιράν κατά τη σημερινή ακρόαση: η απόλυτη κυριαρχία είναι ο εχθρός της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Zapałowski (UEN). (PL) Κυρία Πρόεδρε, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας, η Επίτροπος κ. Fischer-Boel αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης, ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κοινής γεωργικής πολιτικής. Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι, ύστερα από αυτή τη μεταρρύθμιση, η Πολωνία έχει παύσει να είναι χώρα εξαγωγής ζάχαρης και αντ’ αυτού τώρα είναι υποχρεωμένη να εισάγει περίπου το 20% της ζάχαρης. Μια αύξηση κατά 60% στην τιμή της ζάχαρης έχει λάβει χώρα σε δύο μόλις χρόνια. Ανακύπτει το ερώτημα αν η Επίτροπος και οι συνάδελφοί της έκαναν σοβαρό λάθος, ή αν ήταν προγραμματισμένη στρατηγική με στόχο να διασφαλισθεί ότι ορισμένες χώρες θα αποκτούσαν μεγαλύτερα κέρδη. Θα ήθελα να δηλώσω κατηγορηματικά ότι, όπως αισθάνονται οι Πολωνοί ψηφοφόροι, η κοινή γεωργική πολιτική είναι εξαιρετικά ασύμμετρη και ευνοεί τα παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). (BG) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη, αγχώδη εποχή αλλαγών και νέων προκλήσεων και, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση.

Χθες η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε μια έκθεση σχετικά με τη διάθεση πρόσθετων πόρων για τους αγρότες και τις αγροτικές περιοχές στα κράτη μέλη για να βοηθηθεί η αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ θα υποστηρίξουν το γεωργικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης εποχής. Πιστεύω ότι οι αγρότες της κοινότητας και οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών θα κατανοήσουν αυτό το σημαντικό μήνυμα για μια ενωμένη Ευρώπη.

Οι επενδύσεις στην υποδομή του Διαδικτύου, στην αναδιάρθρωση του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων είναι κλειδί για την επίλυση ενός μεγάλου ποσοστού των προβλημάτων σε αυτές τις περιοχές, παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Η δυνατότητα μέρος των πόρων να κατευθύνεται σε πιστωτικά και εγγυητικά κεφάλαια θα διευκολύνει στην πράξη την εφαρμογή των έργων.

Αναμένω το Συμβούλιο και η Επιτροπή να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διασφαλισθεί η απαραίτητη υποστήριξη για τα εκατομμύρια των γεωργικών παραγωγών στην Κοινότητα.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Lyubcheva (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, στο τρέχον κλίμα, με την οικονομική κρίση και τις απώλειες θέσεων εργασίας σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αύξησης της εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας. Δυστυχώς, σε μια τέτοια κατάσταση κρίσης οι γυναίκες και τα παιδιά επηρεάζονται χειρότερα από αυτήν. Ανεξάρτητα από την καλή νομοθετική βάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις καλές λύσεις σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβανομένης της χώρας που εκπροσωπώ, της Βουλγαρίας, αυτό που συμβαίνει στην πράξη δεν συμμορφώνεται, σε πολλές περιπτώσεις, με τους νόμους. Το πρόβλημα πλήττει ιδιαίτερα σοβαρά τις ομάδες μεταναστών και την κοινότητα των Ρομά. Προληπτικά μέτρα απαιτούνται σε κάθε επίπεδο, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των ελέγχων της τήρησης της νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν παιδική εργασία, παρά τους σχετικούς νομικούς περιορισμούς. Υπάρχουν χιλιάδες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να οργανώσει στοχευμένες πρωτοβουλίες που συνδέονται με την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας και να επιμείνει να ενταθούν οι μηχανισμοί ελέγχου κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αν επιθυμούμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των παιδιών, ως μέρος της ευρωπαϊκής μας πολιτικής, αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Κυρία Πρόεδρε, θέματα όπως η γενοκτονία στην Τσετσενία, η δολοφονία Τσετσένων για να χρησιμοποιηθούν τα όργανά τους σε μεταμοσχεύσεις, καθώς και ο βιασμός γυναικών της Τσετσενίας έχουν τεθεί κατ’ επανάληψη σε αυτό το Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προμελετημένη επίθεση στον υλικό πολιτισμό της Τσετσενίας, που κάνει ζημιά στον τσετσενικό πολιτισμό, που είναι εκατοντάδες χρόνια παλαιότερος από εκείνον της Ρωσίας. Έχω υπόψη μου όχι μόνο τα γραπτά έργα και τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης που θα μπορούσαν να είναι σε μουσεία, αλλά και τους πύργους-κατοικίες. Πρόκειται για ειδικές κατασκευές, ανάλογες των οποίων δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Έχουμε τονίσει πολλές φορές πώς εμπλουτίζεται ο πολιτισμός μας από την πολυμορφία του. Ένας κλάδος του πολιτισμού μας τώρα εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια μας και είμαστε μάρτυρες της εξάλειψης μίας από τις πηγές του.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE-DE). (HU) Μετά την κρίση του φυσικού αερίου του Ιανουαρίου, η κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έφαγε ακόμη ένα χαστούκι τις τελευταίες ημέρες για μία ακόμη φορά. Η αυστριακή εταιρεία OMV πώλησε το σημαντικό της μερίδιο στην ουγγρική εταιρεία MOL σε μια ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία της οποίας η ιδιοκτησία είναι άγνωστη και η οποία, σύμφωνα με την ειδησεογραφία, σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες της ΕΕ όσον αφορά τη διαφάνεια.

Ταυτόχρονα, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να είχε συναφθεί χωρίς τη γνώση των εμπλεκόμενων κυβερνήσεων. Γι’ αυτό μπορούμε να πούμε ότι η απροσδόκητη συναλλαγή είναι σαφής απόδειξη αμφιταλάντευσης μεταξύ των κρατών μελών και ταυτόχρονα είναι νέα προειδοποίηση. Δεν έχει νόημα να μιλά η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάγκη μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής, αν η δράση των κρατών μελών είναι αλληλοσυγκρουόμενη.

Εάν η ΕΕ δεν μπορεί να μιλήσει με μία φωνή στα ουσιαστικά ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής, θα συνεχίσει να είναι το θύμα των προσπαθειών για τη σπορά διχόνοιας. Ως αποτέλεσμα, η τρωτότητα των ευρωπαίων καταναλωτών θα συνεχίσει να αυξάνεται.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι το Σάββατο θα τοποθετηθεί ειδικό μνημείο στο Zillhausen στη Γερμανία στη μνήμη των επτά Βρετανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το αεροπλάνο τους κατερρίφθη μεταξύ της 15ης και της 16ης Μαρτίου 1944. Ανήκαν στην 97η Μοίρα με βάση το RAF Bourn, στο Cambridgeshire. Τα ονόματά τους ήταν William Meyer, Bernard Starie, Reginald Pike, Thomas Shaw, James McLeish, Archibald Barrowman και Albert Roberts, οι οποίοι θα τιμηθούν όλοι το Σάββατο.

Έκαναν την έσχατη θυσία, έτσι ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις ελευθερίες που συχνά θεωρούμε δεδομένες σήμερα, και οι ζωές τους δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστούν.

Ήθελα να καταθέσω τις ευχαριστίες μου προς το Δήμαρχο του Balingen, το Δρ Reitemann, και το τοπικό συμβούλιο που επέτρεψαν να τοποθετηθεί το μνημείο προς τιμή αυτών των νέων ανδρών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Brett και τη Luella Langevad, οι οποίοι πληρώνουν για την τοποθέτηση του μνημείου, και την 9η Μοίρα της RAF για την αποστολή δύο πληρωμάτων στην τελετή το Σάββατο.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο James McLeish ήταν θείος των γονέων μου, και εκπρόσωποι της οικογένειάς μου θα είναι παρόντες στην τελετή.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Εκλογές λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας στις 5 Απριλίου. Σήμερα το πρωί έγινε έκρηξη στον αγωγό φυσικού αερίου Ananiev-Tiraspol-Ismail στην Υπερδνειστερία. Η αιτία αυτού του ατυχήματος εξακολουθεί να είναι άγνωστη, αλλά είχε ως αποτέλεσμα τη διατάραξη των παραδόσεων φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τα Βαλκάνια.

Ελπίζω ότι αυτό το ατύχημα δεν θα έχει καμία επίπτωση στο αποτέλεσμα των εκλογών. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι συνδέεται με δύο ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες. Είναι επιτακτικό να καταβληθούν προσπάθειες για τη διευθέτηση των ανεπίλυτων συγκρούσεων στην περιοχή, ιδιαίτερα στην Υπερδνειστερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να βρει συγκεκριμένες, βιώσιμες λύσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών οδών παροχής ενέργειας προς τη Μαύρη Θάλασσα. Δυστυχώς, η συμφωνία που υπεγράφη στο τέλος της περασμένης εβδομάδας μεταξύ της Gazprom και της Κρατικής Πετρελαϊκής Εταιρίας του Αζερμπαϊτζάν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το έργο Nabucco.

Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να δοθεί επειγόντως προσοχή σε όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την εδραίωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). (RO) Ο Δούναβης διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθώς και στην πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δούναβη ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 1856, μετά τη διάσκεψη του Παρισιού, με έδρα στο Γαλάτσι, στη Ρουμανία. Ήταν ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στόχος του ήταν να καθιερώσει ένα διεθνές σύστημα για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Δούναβη.

Ο άξονας προτεραιότητας 18 του δικτύου TEN-T που σχηματίζεται από το Δούναβη και το Κανάλι Ρήνου-Μάιν παρέχει σύνδεση μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Βόρειας Θάλασσας, συντομεύοντας την απόσταση ανάμεσα στους θαλάσσιους λιμένες του Ρότερνταμ και της Κωνστάντζας κατά 4 000 χιλιόμετρα. Στο Δούναβη πρέπει να δοθεί υψηλότερη προτεραιότητα στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών. Προτείνω τη σύσταση, κατά την έναρξη της επόμενης θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιας διακομματικής ομάδας για την προώθηση του Δούναβη.

Κατά τα επόμενα έτη θα χρειαστεί να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και να υιοθετήσουμε μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που αφορούν την περιοχή του Δούναβη. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Λεκάνη του Δούναβη για να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη, την ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE). (SK) Πριν από τρία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ στις συζύγους πολιτικών κρατουμένων που συνελήφθησαν στην Κούβα το Μάρτιο του 2003. Αυτές οι γυναίκες ντυμένες στα λευκά επέστησαν θαρραλέα την προσοχή στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα υιοθετήσει συμπεράσματα για τη συνέχιση του ανοικτού διαλόγου με τις αρχές της Κούβας, ενώ ταυτόχρονα επιμένει στη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Όμως έλαβε επίσης την απόφαση ότι αυτά τα δικαιώματα πρέπει πάντοτε να αναφέρονται κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεων και, όποτε είναι δυνατόν, πρέπει να οργανώνονται συναντήσεις με τη δημοκρατική αντιπολίτευση.

Πρέπει να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του κ. Michel, του Επιτρόπου Ανάπτυξης, δεν πραγματοποιήθηκαν τέτοιες συναντήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε υποβληθεί αίτηση. Αυτό είναι ακόμη πιο ακατανόητο και συγκλονιστικό λόγω του γεγονότος ότι η επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κούβα έγινε κατά την ημερομηνία της έκτης επετείου από τη σύλληψη αντιπάλων του καθεστώτος του Castro. Με λυπεί το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου μας ήταν επίσης μέλος της αντιπροσωπείας. .

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, το Νοέμβριο του περασμένου έτους συζητήσαμε την κατάσταση της πολωνικής ναυπηγικής βιομηχανίας κατόπιν αιτήματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά τις διαφορές μας, όλοι συμφωνήσαμε να κάνουμε έκκληση στην Επιτροπή και στον Επίτροπο Kroes να βρουν λύσεις που να στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης των ναυπηγείων και όχι στο κλείσιμο τους.

Τέσσερις μήνες αργότερα, η κατάσταση έχει ως εξής: η πολωνική κυβέρνηση έχει υποχωρήσει πάρα πολύ εύκολα στην πίεση της Επιτροπής, αποδεχόμενη τη λύση της τελευταίας που συνεπάγεται την πώληση επιμέρους τμημάτων των περιουσιακών στοιχείων των ναυπηγείων σύμφωνα με την αρχή ότι όποιος προσφέρει περισσότερα θα μπορεί να αποκτήσει τα επιθυμητά περιουσιακά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, η ναυπήγηση πλοίων έχει διακοπεί και οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν ήδη χάσει τη δουλειά τους, λαμβάνοντας μόνο συμβολική αποζημίωση. Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, δεν βελτιώθηκε καθόλου.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE). (RO) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας αρκετές εκατοντάδες Ρουμάνοι πολίτες εμποδίστηκαν να εισέλθουν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Άλλοτε χρησιμοποιήθηκαν οι πιο παράξενες δικαιολογίες, όπως ότι δεν είχαν έγγραφα για να αποδείξουν ότι δεν είχαν μολυνθεί από τον ιό HIV.

Πρόκειται για πρωτοφανή αυθαιρεσία. Ποτέ δεν παραβιάστηκε το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας άλλων Ευρωπαίων πολιτών τόσο κατάφωρα. Υποστηρίζω ένθερμα το Ευρωπαϊκό ταξίδι που κάνουν η Δημοκρατία της Μολδαβίας και οι πολίτες της, αλλά διαμαρτύρομαι κατά αυτής της κατάφωρης αυθαιρεσίας και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ζητήσουν εξηγήσεις από τις αρχές του Κισινάου, όπως και η Ρουμανία έχει ήδη ζητήσει μέσω του Υπουργού Εξωτερικών. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Στην παρέμβασή μου θα ήθελα να επικροτήσω την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα Διαβούλευση Ευρωπαίων Πολιτών 2009. Αυτό το πρόγραμμα συγκεντρώνει πολίτες από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συζητήσουν απαντήσεις στην ερώτηση: «Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επηρεάσει το οικονομικό και κοινωνικό μας μέλλον σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο;».

Εθνικές διαβουλεύσεις με Σλοβάκους πολίτες πραγματοποιήθηκαν στις 28-29 Μαρτίου. Η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαίων Πολιτών θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Μαΐου 2009 στις Βρυξέλλες, όπου 150 συμμετέχοντες από τις 27 εθνικές διαβουλεύσεις θα συντάξουν την τελική έκδοση των ευρωπαϊκών συστάσεων τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν βουλευτές του ΕΚ κατά την προσεχή προεκλογική περίοδο ως βάση για τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο μέσω συζητήσεων με τους πολίτες θα ανανεώσουμε την πίστη τους στη μοναδικότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου. Ταυτόχρονα καλώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι πιο αντικειμενικά και πιο ενεργά στην παρουσίαση πληροφοριών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού αυτό θα είναι σημαντικό στον επηρεασμό της συμμετοχής στις εκλογές.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). (HU) Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο με περίεργο τίτλο για την ήττα της αποκαλούμενης Ουγγρικής Σοβιετικής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια ονομασία χώρας ή γεγονός.

Απορρίπτω κάθε πολιτική στάση που υποτάσσει, με εθνικιστικά κίνητρα, στα συμφέροντα του εθνικού κράτους τα ιστορικά ζητήματα που συνδέονται με την εκ των υστέρων αιτιολόγηση των φιλοδοξιών ενός κράτους να κερδίσει εδάφη.

Είναι απαράδεκτο η εισβολή στην Ουγγαρία, η ρουμανική στρατιωτική κατοχή και η λεηλασία της χώρας από το Νοέμβριο του 1918 να ερμηνεύεται ως παράγοντας περιφερειακής σταθερότητας σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε εδώ, στις Βρυξέλλες, στην καρδιά της Ευρώπης, υπό την αιγίδα βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εξ ονόματος επίσης της ουγγρικής κοινότητας στη Ρουμανία, διαμαρτύρομαι έντονα κατά της κυνικής συμπεριφοράς των σοσιαλιστών Ρουμάνων συναδέλφων μας και κατά του παραπλανητικού δημοσιοσχεσίτικου ελιγμού τους και της απόπειράς τους να διαμορφώσουν γνώμη καθοδηγούμενη από εθνικιστικά κίνητρα.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Στις 18 και 19 Μαρτίου 2009, ο Επίτροπος Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας Louis Michel επισκέφθηκε την Κούβα. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της έκτης επετείου από τη φυλάκιση 75 εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης ο Επίτροπος Michel δεν συναντήθηκε με τις Damas de Blanco ή οποιουσδήποτε άλλους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαίους διπλωμάτες, ο Επίτροπος Michel δεν άδραξε την ευκαιρία για να αναφέρει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή την επέτειο. Στο ραδιόφωνο της κουβανικής αντιπολίτευσης ο κ. Michel είπε ότι η ημερομηνία ήταν επίσημο λάθος και ότι δεν γνώριζε ότι οι Damas de Blanco ήθελαν να τον συναντήσουν.

Πρέπει να πω ότι ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martinez , ο οποίος ήταν επίσημο μέλος της αντιπροσωπείας που εκπροσωπούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέλειψε επίσης να συναντηθεί με την αντιπολίτευση, παρόλο που συνάντησε τις οικογένειες των Κουβανών κατασκόπων που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ. Ο κ. Martinez συνεπώς επέτρεψε στο καθεστώς του Castro να εκμεταλλευθεί την επίσκεψή του και τη συνάντηση στην οποία παρέστη, για να αποσπάσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης από τις δραστηριότητες των Damas de Blanco σχετικά με την επέτειο, αφού η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης επικεντρώθηκε στην επίσκεψη του Επιτρόπου και σε αυτή τη συνάντηση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης τώρα έχει κλείσει.

 

17. Ναυάγιο μεταναστών κοντά στις ακτές της Λιβύης (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά το ναυάγιο μεταναστών κοντά στις ακτές της Λιβύης.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λυπήθηκε που έμαθε για το ναυάγιο, την Κυριακή το βράδυ στη Μεσόγειο, κοντά στις ακτές της Λιβύης, ενός πλοίου που μετέφερε μετανάστες με προορισμό την Ευρώπη. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, στο πλοίο επέβαιναν 257 άτομα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αγνοείται.

Η Επιτροπή επιθυμεί να εκφράσει τη συμπάθειά της προς τα θύματα αυτής της ανθρωπιστικής καταστροφής και την οργή της ενόψει αυτής της τραγωδίας. Αναμφίβολα προκλήθηκε από πολλούς παράγοντες, αλλά η πρωταρχική ευθύνη βαρύνει εκείνες τις εγκληματικές οργανώσεις που διευθύνουν αυτή τη θανατηφόρα παράνομη διακίνηση από τις ακτές της Λιβύης και πλουτίζουν με κόστος την αν