Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A6-0186/2009

  Philip Claeys (NI) , в писмена форма. – (NL) Гласувах против доклада, защото директиви от този род подкопават способността на държавите-членки да контролират собствените си територии и да предприемат подходящи мерки за опазване на реда и законността. Да вземем за пример Италия, която стана обект на остри критики въз основа на тази директива, защото се смяташе, че тя иска да предприеме строги мерки, за да запази реда и законността. Спомняме си и за решението на Съда на Европейските общности по делото Metock, което действително подкопава имиграционната политика на държавите-членки по силата на тази директива. Не забравям обаче и Белгия, която продължава да натурализира имигранти на основание на най-облекченото в света законодателство за придобиване на гражданство по натурализация, като резултатът е, че тези имигранти напълно свободно могат да преминават след това европейските граници.

 
Правна информация - Политика за поверителност