Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A6-0149/2009

  Philip Claeys (NI) , в писмена форма. – (NL) Категорично гласувах против доклада. Не e нужно да казвам, че всички се противопоставяме на това хората да се дискриминират въз основа на увреждане, сексуална ориентация и подобни. Въпросът е само дали Европа трябва да участва в това. Аз не смятам така. Мерките за преодоляване на дискриминацията трябва да продължат да бъдат под изключителната компетентност на държавите-членки. Ето защо гласувах против изменение 81, в което е отбелязано, че съответното предложение за директива грубо подрива принципа на субсидиарността. Съвсем отделно от това, докладът съдържа и много препоръки, които противоречат на елементарните демократични принципи и принципа на правовата държава. Само един пример ще дам, а той е, че макар и докладът да насърчава хората да не дискриминират на основата на убеждения, той допуска дискриминацията на основа на политически убеждения.

 
Правна информация - Политика за поверителност