Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A6-0149/2009

  Philip Claeys (NI) , písemně. – (NL) Empaticky jsem hlasoval proti této zprávě. Je zbytečné říkat, že my všichni jsme proti tomu, aby lidé byli diskriminováni na základě svého zdravotního postižení, sexuální orientace a tomu podobně. Otázkou je pouze, zda by se do toho měla Evropa zapojovat. Já si to nemyslím. Opatření na řešení diskriminace by měla zůstat ve výhradní pravomoci členských států. Hlasoval jsem proto pro pozměňovací návrh 81, který uvádí, že příslušný návrh směrnice vážně nahlodává zásadu subsidiarity. Tato zpráva kromě toho obsahuje mnoho doporučení, která jdou proti základním demokratickým zásadám a zásadám právního státu. Abych uvedl alespoň jeden příklad, zatímco tato zpráva vyzývá lidi, aby nediskriminovali jiné na základě náboženského vyznání, umožňuje otevřenou diskriminaci na základě politického přesvědčení.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí