Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A6-0149/2009

  Philip Claeys (NI) , skriftlig. (NL) Jeg stemte udtrykkeligt imod denne betænkning. Det er unødvendigt at sige, at vi alle er imod forskelsbehandling af mennesker på grund af deres handicap, seksuel orientering og lignende. Spørgsmålet er kun, om Europa skal involveres i dette. Det mener jeg ikke. Foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling skal forblive medlemsstaternes ansvarsområde alene. Jeg stemte derfor for ændringsforslag 81, som bemærker, at det relevante direktivforslag i alvorlig grad underminerer subsidiaritetsprincippet. Bortset fra dette indeholder denne betænkning også mange henstillinger, der er i strid med det grundlæggende demokratiske princip og retsstatsprincippet. Som et eksempel kan nævnes, at betænkningen opfordrer borgerne til ikke at diskriminere på grund af tro, men den tillader udtrykkelig diskriminering på grundlag af politisk overbevisning.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik