Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A6-0149/2009

  Philip Claeys (NI) , kirjalikult. – (NL) Hääletasin rõhutatult antud raporti vastu. Ei pea vist mainima, et oleme kõik vastu inimeste diskrimineerimisele puude, seksuaalse sättumuse ja muu taolise alusel. Küsimuseks on ainult, kas Euroopa peaks sellesse kaasatud olema. Mina arvan, et mitte. Diskrimineerimise käsilevõtmise meetmed peaks jääma eranditult liikmesriikide pädevusse. Selle tagajärjel hääletasin muudatusettepaneku 81 poolt, mis märgib, et direktiivi puudutav asjakohane ettepanek õõnestab tõsiselt subsidiaarsuse põhimõtet. Sellest täiesti eraldi sisaldab antud raport samuti palju soovitusi, mis on vastuolus elementaarse demokraatliku põhimõttega ning õigusriigi põhimõttega. Kui tuua vaid üks näide: kuigi raport ergutab inimesi mitte usutunnistuse alusel diskrimineerima, lubab ta sõnaselget diskrimineerimist poliitiliste tõekspidamiste alusel.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika