Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A6-0149/2009

  Philip Claeys (NI) , písomne. – (NL) Hlasoval som dôrazne proti tejto správe. Netreba pripomínať, že všetci sme proti diskriminácii voči ľuďom na základe ich zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie a podobne. Otázkou ostáva len to, či by sa do toho mala zapájať Európa. Nemyslím si to. Opatrenia na zvládnutie diskriminácie by mali ostať výlučne v právomoci členských štátov. Preto som hlasoval za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81, ktorý zaistí, že príslušný návrh smernice významne naruší zásadu subsidiarity. Okrem toho táto správa tiež obsahuje množstvo odporúčaní, ktoré sú v rozpore so základnými demokratickými zásadami a princípmi právneho štátu. Aby som uviedol aspoň jeden príklad, hoci táto správa nabáda ľudí k nediskriminácii na základe vierovyznania, výslovne umožňuje diskrimináciu na základe politického presvedčenia.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia