Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

3. Polročné hodnotenie dialógu EÚ a Bieloruska (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia