Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles EUT-udgave

7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
Video af indlæg
Protokol
  

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). (IT) Hr. formand! Parlamentets Præsidium har officielt meddelt os, at medlemmernes deltagelse i udvalgs- og plenarmøder vil blive offentliggjort på Parlamentets websted. Dette tiltag gennemføres i øvrigt som reaktion på Parlamentets afstemning i løbet af mødeperioden i januar, hvor vi stemte om dette, nemlig at disse oplysninger skulle offentliggøres.

Jeg har derfor en anmodning til Dem: Da Præsidiet sandsynligvis kun skal afholde højst ét eller to møder mere, vil De så sikre, at Parlamentets vilje respekteres? Jeg anmoder Dem formelt om at få bekræftet, at både denne vilje og afstemningen her i Parlamentet vil blive respekteret. Jeg vil helst ikke tro, at dette krav om gennemsigtighed ikke er blevet respekteret udelukkende af bureaukratiske årsager, fordi vi har forpligtet os over for de europæiske vælgere og offentligheden.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Mange tak. Parlamentets vilje er altid afgørende. Vi vil overveje det, De sagde, på det næste møde i Præsidiet.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – (FR) Hr. formand! En lov om kvinders rettigheder, der i henhold til den afghanske senator Humeira Namati er værre end den, der var gældende under taleban, er blevet underskrevet af præsident Hamid Karzai.

Denne tekst gør det lovligt for en mand at voldtage sin hustru, og den forbyder kvinder at gå ud, at arbejde og at gå til lægen uden mandens tilladelse. Loven giver desuden forældremyndigheden over børn til faderen og bedstefaderen alene.

Jeg opfordrer Dem til omgående at træffe de nødvendige foranstaltninger for at udtrykke Parlamentets totale misbilligelse og at medtage dette emne under hastesager i næste mødeperiode.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Tak, Anna Záborská. Vi vil sørge for dette.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik