Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel EÜT väljaanne

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
Sõnavõttude video
Protokoll
  

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). (IT) Austatud president, käesoleva parlamendi juhatus teatas meile ametlikult asjaolust, et Euroopa Parlamendi liikmete osalemine parlamendikomisjonide ja täiskogu istungjärkudel avaldatakse Euroopa Parlamendi koduleheküljel. Siinjuures oli tegemist meetmega vastuseks konkreetsele hääletusele, mille käesolev parlament viis läbi jaanuari istungjärgul, kui hääletasime selle üle, see tähendab, et antud info avaldataks.

Seega, austatud president, mul on teile palve: kuna juhatus peab ettenähtud ajal tõenäoliselt kõige rohkem ainult üks või kaks koosolekut, palun ametlikult käesoleva parlamendi tahte järgimise kindlustamiseks, et kohustuksite kinnitama, et järgitakse nii seda tahet kui ka käesoleva legislatiivkogu korraldatud hääletust. Ma ei tahaks mõelda, et antud läbipaistvuse nõude järgimist on takistanud tervenisti bürokraatlikud põhjused, sest võtsime endale kohustuse ka Euroopa valijaskonna ja üldsuse ees.

 
  
MPphoto
 

  President. − Tänan väga. Parlamendi tahe on alati otsustav. Vaeme teie öeldut juhatuse järgmisel koosolekul.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE).(FR) Austatud president, naiste õigusi käsitleva seaduse, mis Afganistani senatori Humeira Namati sõnul on hullem sellest, mis kehtis Talibani ajal, on allkirjastanud president Hamid Karzai.

See tekst teeb mehe jaoks seaduslikuks naise vägistamise ning keelab naisi mehe loata välja minemast, töötamast või arsti juures käimast. Lisaks annab seadus laste eestkoste isale ja vanaisale.

Kutsun teid, austatud president, viivitamatult rakendama kõiki vajalikke meetmeid meie parlamendi täieliku hukkamõistu väljendamiseks ning antud päevakorrapunkti arvamiseks meie järgmiseks istungjärguks kiireloomulise töö hulka.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 

  President. − Tänan, proua Záborská. Me hoolitseme selle eest.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika