Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel EUT-utgåva

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
  

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Herr talman! Detta parlaments presidium har informerat oss om att parlamentsledamöternas deltagande i utskotts- och plenarsammanträden ska komma att offentliggöras på Europaparlamentets webbplats. Detta var en åtgärd som föranleddes av en särskild omröstning i parlamentet under januarisammanträdet, då vi röstade för att informationen skulle offentliggöras.

Herr talman! Jag har därför en begäran till er: Eftersom presidiet sannolikt endast kommer att hålla ett eller två sammanträden till den närmaste tiden, begär jag formellt, för att se till att detta uttryck för parlamentets vilja respekteras, att ni åtar er att bekräfta att både denna vilja och den omröstning som skett i kammaren kommer att respekteras. Jag vill inte tro att rent byråkratiska skäl förhindrar att detta krav på öppenhet efterföljs, eftersom vi gjorde ett åtagande även mot de europeiska väljarna och allmänheten.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Tack så mycket. Parlamentets vilja är alltid avgörande. Vi kommer att beakta vad ni har sagt vid presidiets nästa sammanträde.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE).(FR) Herr talman! En lag om kvinnors rättigheter som, enligt den afghanska senatorn Humeira Namati, är ännu värre än den som gällde under talibanernas tid, har undertecknats av president Hamid Karzai.

Genom denna text blir det lagligt för en make att våldta sin hustru och kvinnor förbjuds att gå ut, arbeta eller besöka läkare utan tillstånd från sin make. Dessutom beviljar lagen vårdnaden om barnen enbart till fadern och farfadern.

Herr talman! Jag uppmanar er att omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att framföra vårt parlaments fullständiga ogillande och ta med detta ärende under brådskande frågor vid vårt nästa sammanträde.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Tack, fru Záborská! Vi kommer att ta hand om saken.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy