Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2184(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0186/2009

Předložené texty :

A6-0186/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 22
CRE 01/04/2009 - 22

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.8
CRE 02/04/2009 - 9.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0203

Rozpravy
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel Vydání Úř. věst.

9.8. Provádění směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (hlasování)
PV
  

– Před hlasováním:

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, zpravodaj. − Vážený pane předsedo, abych předešla jakémukoli nedorozumění a vyhověla požadavkům vzneseným italskými kolegy poslanci z nové Partito della Libertŕ, která patří do skupiny PPE-DE a UEN, předkládám ústní pozměňovací návrh k poznámce pod čarou 1 bodu odůvodnění S, první odrážka, a požaduji vypustit poslední dvě věty a doplnit slovo ‘IT’ (Itálie) do sledu vět na začátku odstavce. Tento požadavek máte ve vašem seznamu hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE).(IT) Vážený pane předsedo, oceňuji návrh zpravodaje, ale toto usnesení obsahuje příliš mnoho odkazů – nejenom v tomto bodě a v této poznámce pod čarou, jíž se týká předložený ústní pozměňovací návrh, ale i v mnohých jiných částech usnesení. Z různých důvodů odkazuje na všechny členské státy a také právě na samotné téma, které jste požadovala vypustit z poznámky pod čarou, týkající se právě oněch témat, jež figurují v jiných částech usnesení. Jsem proto přesvědčen, pane předsedo, a navrhuji, aby kolega poslanec požádal, aby toto usnesení bylo dále pozměněno a poté vráceno do výboru zpět k opětnému přezkoumání.

 
  
 

(Parlament zamítl návrh vrátit zprávu zpátky do výboru)

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Vážený pane předsedo, pokud jde o přijatelnost pozměňovacího návrhu paní Văleanuové, paní Văleanuová měla naprostou pravdu, jestliže se chtěla vrátit zpět, text opravit a odstranit mlhavý a zavádějící odkaz na třetí a čtvrté manželky, který vyvolal pochybnosti ohledně legitimnosti polygamie.

Měli bychom ovšem objasnit, že dotazník zaslaný členským státům tuto nesprávnou terminologii bohužel obsahoval. Jinými slovy, členské státy byly požádány, aby vyjádřily svůj názor na právo volného pohybu druhé, třetí a čtvrté ženy.

(Předseda řečnici přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Paní Angelilliová, rozprava je ukončena. Každý, kdo nechce podpořit návrh paní Văleanuové, může povstat. Počet poslanců, kteří by museli povstat, aby návrh zablokovali, je čtyřicet a v takovém případě nebude třeba podávat vysvětlení.

(Parlament souhlasil s přijetím ústního pozměňovacího návrhu)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí