Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2184(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0186/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0186/2009

Keskustelut :

PV 01/04/2009 - 22
CRE 01/04/2009 - 22

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.8
CRE 02/04/2009 - 9.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0203

Puheenvuorot
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel EUVL-painos

9.8. Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltaminen (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (äänestys)
PV
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, poistaakseni mahdolliset väärinkäsitykset ja noudattaakseni PPE-DE-ryhmään ja UEN-ryhmään kuuluvien Partito della Libertàn italialaiskollegojen pyyntöä ehdotan suullista tarkistusta johdanto-osan S kappaleen 1 luetelmakohdassa olevaan alaviitteeseen kahden viimeisen virkkeen poistamiseksi sekä "IT" (Italia) lisäämistä kappaleen alkuun. Tämä on äänestysluetteloissanne.

 
  
MPphoto
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE). - (IT) Arvoisa puhemies, arvostan esittelijän ehdotusta, mutta päätöslauselmaan sisälty liikaa viittauksia – ei pelkästään tässä suullisen tarkistuksen kohdassa ja alaviitteessä, vaan myös monissa muissa päätöslauselman osissa. Siinä viitataan eri syistä kaikkiin jäsenvaltioihin ja siihen nimenomaiseen subjektiin, jonka pyysitte poistettavaksi alaviitteestä, joka koskee nimenomaisia subjekteja, jotka esiintyvät muualla päätöslauselmassa. Arvoisa puhemies, katson näin ollen, ja tämä on siis ehdotukseni, että kollegani on pyydettävä lisätarkistuksia päätöslauselmaan ja palautettava se valiokuntakäsittelyyn.

 
  
 

(Parlamentti hylkäsi mietinnön valiokuntaan palauttamista koskevan pyynnön.)

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, jäsen Vãleanin tarkistuksesta: Jäsen Vãlean teki aivan oikein palatessaan tekstiin ja korjatessaan sitä, poistamalla harhaanjohtavan viittauksen kolmansiin ja neljänsiin vaimoihin, joka herätti epäilyksiä moniavioisuuden laillisuudesta.

Meidän on kuitenkin selvennettävä, että jäsenvaltioille lähetettyyn kyselylomakkeeseen sisältyi valitettavasti tämä epätarkka terminologia. Toisin sanoen jäsenvaltioilta kysyttiin niiden mielipidettä toisen, kolmannen ja neljännen vaimon oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. - (DE) Hyvä jäsen Angelilli, keskustelu on päättynyt. Ne, jotka eivät tue jäsen Vãleanin ehdotusta, voivat nousta seisomaan. Neljänkymmenen jäsenen olisi noustava vastustamaan ehdotusta, eikä selityksiä anneta.

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö