Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2184(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0186/2009

Predkladané texty :

A6-0186/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 22
CRE 01/04/2009 - 22

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.8
CRE 02/04/2009 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0203

Rozpravy
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

9.8. Uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)
PV
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, spravodajkyňa. – Vážený pán predseda, aby som predišla nedorozumeniu a vyhovela požiadavke talianskych kolegov z novej strany Partito della Libertà, ktorá patrí do skupín PPE-DE a UEN, predkladám ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k poznámke pod čiarou 1 k odôvodneniu S, prvý odsek, aby sa vypustili posledné dve vety a do časti na začiatku odseku sa vložila skratka IT (Taliansko). Máte to na hlasovacom zozname.

 
  
MPphoto
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE).(IT) Vážený pán predseda, oceňujem návrh pani spravodajkyne, ale toto uznesenie obsahuje príliš veľa odkazov – nielen v tomto bode a v tejto poznámke pod čiarou, ktorej sa týka ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ale na mnohých ďalších miestach uznesenia. Z rôznych dôvodov odkazuje na všetky členské štáty a tiež práve na to, čo ste navrhli vypustiť z poznámky pod čiarou, v súvislosti s ďalšími témami, ktoré sa objavujú v iných častiach uznesenia. Preto si myslím, vážený pán predseda, a to je aj môj návrh, že pani poslankyňa by mala požiadať, aby bolo uznesenie ešte pozmenené a doplnené a následne vrátené výboru na opätovné prerokovanie.

 
  
 

(Parlament zamietol návrh na vrátenie správy do výboru.)

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN). (IT) Vážený pán predseda, chcela by som sa vyjadriť k prijateľnosti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu pani Văleanovej. Pani Văleanová mala úplnú pravdu, keď sa chcela vrátiť k textu a opraviť ho – odstrániť nejasnú a zavádzajúcu zmienku o tretích a štvrtých manželkách, ktorá viedla k pochybnostiam o legitímnosti polygamie.

Mali by sme si však vyjasniť, že dotazník zaslaný členským štátom, žiaľ, obsahoval túto nesprávnu terminológiu. Inými slovami, členské štáty mali vyjadriť svoj názor na právo na voľný pohyb druhých, tretích a štvrtých manželiek.

(Predseda prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Vážená pani Angelilliová, rozprava sa skončila. Všetci, čo nechcú podporiť návrh pani Văleanovej, môžu vstať. Ak sa proti návrhu postaví štyridsať poslancov, nebudú potrebné žiadne vysvetlenia.

(Parlament súhlasil s prijatím ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia