Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2184(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0186/2009

Ingivna texter :

A6-0186/2009

Debatter :

PV 01/04/2009 - 22
CRE 01/04/2009 - 22

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.8
CRE 02/04/2009 - 9.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0203

Debatter
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel EUT-utgåva

9.8. Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (omröstning)
PV
  

– Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, föredragande. (EN) Herr talman! För att eliminera alla missförstånd och tillmötesgå kraven från de italienska kollegerna i det nya Partito della Libertà vilka hör till PPE-DE- och UEN-grupperna, föreslår jag en muntlig ändring av fotnot 1 till skäl S, första strecksatsen, för att ta bort de sista två meningarna och infoga ”IT” (Italien) i ordningsföljden i början av punkten. Ni har detta i omröstningslistan.

 
  
MPphoto
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE).(IT) Herr talman! Jag förstår föredragandens förslag men detta betänkande innehåller alltför många hänvisningar – inte bara i denna punkt och i den fotnot som föreslås i det muntliga ändringsförslaget, utan i många andra delar. Av olika skäl hänvisas till samtliga medlemsstater och även till just det ämne som ni begärde skulle strykas från fotnoten, och som rör just de ämnen som förekommer i andra delar av betänkandet. Jag anser därför, och det är mitt förslag, att min kollega borde begära att betänkandet ändras ytterligare och sedan remitteras tillbaka till utskottet för förnyad prövning.

 
  
 

(Parlamentet avslog begäran om att betänkandet skulle återförvisas till utskottet.)

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Herr talman! Vad gäller tillåtligheten av Adina-Ioana Văleans ändringsförslag: Adina-Ioana Vălean gjorde helt rätt i att gå tillbaka och rätta texten och ta bort vaga och missledande hänvisningar till tredje och fjärde hustrun, som ledde till villrådighet om polygamins legitimitet.

Vi bör dock klargöra att det frågeformulär som skickats till medlemsstaterna tyvärr innehöll denna felaktiga terminologi. Med andra ord tillfrågades medlemsstaterna om sin inställning till rätten till fri rörlighet för den andra, tredje och fjärde hustrun.

(Talmannen avbröt talaren.)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Fru Angelilli! Debatten är avslutad. Alla som inte vill stödja Adina-Ioana Văleans yrkande reser sig upp. Fyrtio ledamöter måste resa sig för att avslå yrkandet, och inga förklaringar kommer att ges.

(Parlamentet godkände det muntliga ändringsförslaget.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy